Nové normy ČSN za červenec 2024

od NORMSERVISČSN EN ISO 18314-4 (011730) - 1.7.2024
Analytická kolorimetrie - Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně druhu světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52945 (011800) - 1.7.2024
Aditivní výroba pro automobilový průmysl - Kvalifikační principy - Obecné hodnocení strojů a specifikace klíčových ukazatelů výkonnosti pro procesy PBF-LB/M (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6284 (013405) - 1.7.2024
Technická dokumentace produktu - Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-6:2023/Oprava1 (038900) - 1.7.2024
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-6: Podmínky vyskytující se v přírodě - Vibrace a otřesy při zemětřesení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-17 (050067) - 1.7.2024
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.7.2024
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15611 (050316) - 1.7.2024
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - 1.7.2024
Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - 1.7.2024
Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-8 (060407) - 1.7.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 8: Elektrické otopné soustavy.
223.00 Kč

ČSN EN 30-1-1:2023/Z1 (061410) - 1.7.2024
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně.
29.00 Kč

ČSN EN 30-1-1+A1 (061410) - 1.7.2024
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 88-1:2023/Z1 (061801) - 1.7.2024
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 88-1+A1-ed.2 (061801) - 1.7.2024
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na plynná paliva - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 257-ed.2:2023/Z1 (061804) - 1.7.2024
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 257+A1 (061804) - 1.7.2024
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče na plynná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1854-ed.3:2023/Z1 (061808) - 1.7.2024
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 1854+A1 (061808) - 1.7.2024
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na plynná a/nebo kapalná paliva - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče na plynná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1106-ed.2:2023/Z1 (061811) - 1.7.2024
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 1106+A1 (061811) - 1.7.2024
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče na plynná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15502-2-1+A1 (075316) - 1.7.2024
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13480-4:2018/A1 (130020) - 1.7.2024
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
120.00 Kč

ČSN EN 13480-4:2018/A2 (130020) - 1.7.2024
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
120.00 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - 1.7.2024
Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.7.2024
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61969-3-ed.3:2021/Z1 (188003) - 1.7.2024
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61969-3-ed.4 (188003) - 1.7.2024
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - 1.7.2024
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-2-ed.2 (268812) - 1.7.2024
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-2:2016/Z1 (268812) - 1.7.2024
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením.
29.00 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - 1.7.2024
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 17361:2018/Amd.1 (300634) - 1.7.2024
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 50549-1:2019/A1 (330127) - 1.7.2024
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50549-2:2019/A1 (330127) - 1.7.2024
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 330165-ed.2:2014/Oprava2 (330165) - 1.7.2024
Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.
29.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60034-25 (350000) - 1.7.2024
Točivé elektrické stroje - Část 25: Střídavé elektrické stroje používané v systémech výkonových pohonů - Pokyn pro použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-5-ed.3:2020/Oprava1 (350000) - 1.7.2024
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-100-ed.3:2022/Oprava2 (354220) - 1.7.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62271-207-ed.2:2012/Z1 (354221) - 1.7.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-207-ed.3 (354221) - 1.7.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů, kovově krytých rozváděčů a izolačně krytých rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 1 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60691-ed.3:2017/Z1 (354735) - 1.7.2024
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60691-ed.4 (354735) - 1.7.2024
Tavné tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62694-ed.2 (356678) - 1.7.2024
Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62694:2017/Z1 (356678) - 1.7.2024
Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62618-ed.2 (356679) - 1.7.2024
Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62618:2017/Z1 (356679) - 1.7.2024
Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 60749-5-ed.2:2017/Z1 (358799) - 1.7.2024
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-5-ed.3 (358799) - 1.7.2024
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-11-ed.2:2013/Z1 (359251) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-11-ed.3 (359251) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-6-ed.2:2011/Z1 (359251) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-6-ed.3 (359251) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-02 (359255) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-02: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 x N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-03 (359255) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-03: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 x N DWDM pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-06 (359255) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-06: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 x N DWDM pro kategorii OP+ - Rozšířené vnější chráněné prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-081-2:2015/Z1 (359255) - 1.7.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 x N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-1-ed.2:2019/A1 (359278) - 1.7.2024
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-2-1:2020/A1 (359278) - 1.7.2024
Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-402-3 (359350) - 1.7.2024
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 402-3: Měření vlastností nositelných zařízení pro fitness - Zkušební metody pro stanovení přesnosti tepové frekvence (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50365-ed.2 (359727) - 1.7.2024
Práce pod napětím - Elektricky izolační přilby pro použití v instalacích nízkého a středního napětí.
338.00 Kč

ČSN EN 50365:2002/Z1 (359727) - 1.7.2024
Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62819:2023/Oprava1 (359729) - 1.7.2024
Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-110:2022/A1 (361050) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-110: Zvláštní požadavky na mikrovlnné spotřebiče se zasouvacími nebo kontaktními aplikátory pro komerční použití.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-14-ed.4:2024/A1 (361050) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-14-ed.4:2024/A11 (361050) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-84-ed.3:2022/A12 (361050) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-86-ed.3 (361050) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-86-ed.3:2024/A11 (361050) - 1.7.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-5:2022/Oprava1 (361510) - 1.7.2024
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61676-ed.2:2023/Oprava1 (364768) - 1.7.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-35:2022/A1 (364801) - 1.7.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.2+A11:2021/Z1 (367000) - 1.7.2024
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.3 (367000) - 1.7.2024
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
2268.60 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.3:2024/A11 (367000) - 1.7.2024
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50173-4-ed.2:2019/A1 (367253) - 1.7.2024
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory.
62.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 23894 (369018) - 1.7.2024
Informační technologie - Umělá inteligence - Návod pro management rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17878-1 (383383) - 1.7.2024
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí s nižším teplotním profilem - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17878-2 (383383) - 1.7.2024
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí s nižším teplotním profilem - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro sdružené systémy s plastovými teplonosnými trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17878-3 (383383) - 1.7.2024
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí s nižším teplotním profilem - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro nesdružené systémy s plastovými teplonosnými trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10278 (426516) - 1.7.2024
Rozměry, mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých výrobků z korozivzdorných a jiných speciálních ocelí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - 1.7.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 16119-5 (470410) - 1.7.2024
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 5: Letecké postřikovací systémy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23662 (569616) - 1.7.2024
Definice a technická kritéria pro potraviny a složky potravin vhodné pro vegetariány nebo vegany a pro označování a tvrzení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 575020 (575020) - 1.7.2024
Hluboce zmrazené rybí filety.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - 1.7.2024
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7510 (643130) - 1.7.2024
Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - 1.7.2024
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12201-2 (646410) - 1.7.2024
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17152-3:2023/Oprava1 (646449) - 1.7.2024
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 3: Systém posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 17885 (650125) - 1.7.2024
Příslušenství svíček - Specifikace požární bezpečnosti a bezpečnostní štítky výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-5 (656003) - 1.7.2024
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 5: Statistické hodnocení shody mezi dvěma metodami měření pro stejnou vlastnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18335 (656028) - 1.7.2024
Ropa a ropné výrobky - Stanovení kinematické viskozity výpočtem ze změřené dynamické viskozity a hustoty - Metoda s použitím viskozimetru při konstantním tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10364 (668585) - 1.7.2024
Konstrukční lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-10 (671300) - 1.7.2024
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-11 (671300) - 1.7.2024
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-17 (671300) - 1.7.2024
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-4 (673113) - 1.7.2024
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 4: Mobilní zkouška vícenásobným úderem na malé zkušební ploše (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21150:2016/Oprava1 (681557) - 1.7.2024
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli.
29.00 Kč

ČSN EN 17871 (701062) - 1.7.2024
Sklo ve stavebnictví - Spektrofotometrické vlastnosti skleněných výrobků - Validační postup pro výpočetní nástroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - 1.7.2024
Tepelněizolační výrobky - Environmentální prohlášení o produktu (EPD) - Pravidla produktové kategorie (PCR) doplňující EN 15804 pro průmyslově vyráběné a in situ zhotovené výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3-ed.2 (730035) - 1.7.2024
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
543.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z7 (730035) - 1.7.2024
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 17651-1 (730503) - 1.7.2024
Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 1: Požadavky a doporučení pro stálé kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17651-2 (730503) - 1.7.2024
Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 2: Požadavky a doporučení pro mobilní kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 734001 (734001) - 1.7.2024
Přístupnost a bezbariérové užívání.
768.00 Kč

ČSN 734108:2020/Z1 (734108) - 1.7.2024
Hygienická zařízení a šatny.
62.00 Kč

ČSN 734130:2010/Z2 (734130) - 1.7.2024
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - 1.7.2024
Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné tribuny.
223.00 Kč

ČSN EN 13863-5 (736181) - 1.7.2024
Cementobetonové kryty - Část 5: Stanovení přídržného napětí hmoždinek pro použití v betonových vozovkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13863-6 (736181) - 1.7.2024
Cementobetonové kryty - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti betonu v tahu na válcových kotoučích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16843 (736372) - 1.7.2024
Železniční aplikace - Infrastruktura - Mechanické požadavky na styky kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12368 (737042) - 1.7.2024
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12368-ed.2:2016/Z1 (737042) - 1.7.2024
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla.
29.00 Kč

ČSN EN 17383 (737064) - 1.7.2024
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Udržitelnost: Prohlášení o klíčových ukazatelích výkonu (KPI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-1 (738521) - 1.7.2024
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 743305:2017/Z1 (743305) - 1.7.2024
Ochranná zábradlí.
29.00 Kč

ČSN EN 16005+A1 (747040) - 1.7.2024
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - 1.7.2024
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - 1.7.2024
Textilie - Symboly pro ošetřování.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14184-3 (800291) - 1.7.2024
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 3: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce) kapalinovou chromatografií.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22036 (838130) - 1.7.2024
Environmentální pevné matrice - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17664-2 (855263) - 1.7.2024
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků - Část 2: Nekritické zdravotnické prostředky.
350.00 Kč

ČSN EN 1177+A1 (940516) - 1.7.2024
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu.
350.00 Kč

ČSN EN 1273-ed.2+A1 (943452) - 1.7.2024
Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19152-1 (979872) - 1.7.2024
Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM) - Část 1: Obecný koncepční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - 1.7.2024
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14265 (981038) - 1.7.2024
Zdravotnická informatika - Kategorizace účelů zpracování osobních zdravotních informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21860 (982002) - 1.7.2024
Zdravotnická informatika - Portfolio referenčních standardů (RSP) - Klinické zobrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.