Nové normy ČSN za prosinec 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN ISO 10014 (010335) - 1.12.2021
Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů.
350.00 Kč

ČSN EN 17485 (010665) - 1.12.2021
Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku - Rámec pro zvýšení hodnoty fyzického majetku v průběhu jeho celého životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8041-2 (011403) - 1.12.2021
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 2: Osobní vibrační expozimetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 19283 (011441) - 1.12.2021
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Hydrogenerátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 2922 (011665) - 1.12.2021
Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech.
223.00 Kč

ČSN ISO 20270 (011694) - 1.12.2021
Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12025 (012030) - 1.12.2021
Nanomateriály - Kvalifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17629 (012032) - 1.12.2021
Nanotechnologie - Zkoušení škrábáním v nano a mikro měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - 1.12.2021
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 13715 (013205) - 1.12.2021
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování.
338.00 Kč

ČSN 014004:1988/Z2 (014004) - 1.12.2021
Základní pravidla zaměnitelnosti - Závity - Označování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14638 (014104) - 1.12.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - 1.12.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Standardní referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - 1.12.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - 1.12.2021
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Obecné zásady.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - 1.12.2021
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1891-2:2016/A1 (021003) - 1.12.2021
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav.
120.00 Kč

ČSN EN 13411-9 (024470) - 1.12.2021
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1463 (038189) - 1.12.2021
Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - 1.12.2021
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů kvality - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - 1.12.2021
Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8205 (052031) - 1.12.2021
Zařízení pro odporové svařování - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.12.2021
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17633:2018/A1 (055503) - 1.12.2021
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18119:2019/A1 (078540) - 1.12.2021
Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - 1.12.2021
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - 1.12.2021
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - 1.12.2021
Malé lahve na plyny pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16798-7 (127027) - 1.12.2021
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5).
543.00 Kč

ČSN EN 1254-1 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky pro měkké nebo tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi.
338.00 Kč

ČSN EN 1254-2 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi sevřením.
338.00 Kč

ČSN EN 1254-3 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením.
350.00 Kč

ČSN EN 1254-4 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem.
223.00 Kč

ČSN EN 1254-5 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi.
338.00 Kč

ČSN EN 1254-6 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky pro spoje s kovovými, plastovými a vícevrstvými trubkami nasunutím.
338.00 Kč

ČSN EN 1254-7 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 7: Tvarovky pro spoje s kovovými trubkami lisováním.
350.00 Kč

ČSN EN 1254-8 (138400) - 1.12.2021
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami lisováním.
350.00 Kč

ČSN EN 61784-3-2-ed.3:2018/Z1 (184001) - 1.12.2021
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-2-ed.4 (184001) - 1.12.2021
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1664.40 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-3-ed.4 (184001) - 1.12.2021
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - 1.12.2021
Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1938-2 (253101) - 1.12.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kotoučové kalibry.
223.00 Kč

ČSN EN 13001-3-5+A1 (270105) - 1.12.2021
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a litých háků (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13001-3-6+A1 (270105) - 1.12.2021
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.12.2021
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
768.00 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - 1.12.2021
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování.
338.00 Kč

ČSN EN 2854-003 (311716) - 1.12.2021
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4866 (317661) - 1.12.2021
Letectví a kosmonautika - Definice nedokonalostí a vad kompozitních materiálů organické matrice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611) - 1.12.2021
Elektrická instalace na lodích - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití.
543.00 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A5 (330050) - 1.12.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-43 (332320) - 1.12.2021
Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2:2018/Oprava3 (333160) - 1.12.2021
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61000-4-30-ed.3:2017/A1 (333432) - 1.12.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie.
120.00 Kč

ČSN EN 50131-6-ed.3:2018/A1 (334591) - 1.12.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje.
120.00 Kč

ČSN EN 62676-3 (334592) - 1.12.2021
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní.
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - 1.12.2021
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61968-13-ed.2 (334900) - 1.12.2021
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: Společné profily modelů distribuční napájecí soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2200.20 Kč

ČSN EN IEC 62282-7-2 (336000) - 1.12.2021
Technologie palivových článků - Část 7-2: Zkušební metody - Funkční zkoušky pro jednotlivé články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-17-ed.2 (345685) - 1.12.2021
Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-11 (345791) - 1.12.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-11: Zkoušky - Zkouška Ka: Solná mlha.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-38-ed.2 (345791) - 1.12.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60216-3-ed.3 (346416) - 1.12.2021
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50336-ed.2 (348158) - 1.12.2021
Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60773 (350801) - 1.12.2021
Točivé elektrické stroje - Zkušební metody a přístroje pro měření provozních charakteristik kartáčů.
593.00 Kč

ČSN 354185:2016/Z2 (354185) - 1.12.2021
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-106-ed.2 (354280) - 1.12.2021
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-21-ed.2:2021/A11 (356132) - 1.12.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-22-ed.2:2021/A11 (356132) - 1.12.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-23-ed.2:2021/A11 (356132) - 1.12.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-24-ed.2:2021/A11 (356132) - 1.12.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-2 (356203) - 1.12.2021
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 2: Zvláštní požadavky na ampérmetry a voltmetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-3 (356203) - 1.12.2021
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 3: Zvláštní požadavky na wattmetry a varmetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-4 (356203) - 1.12.2021
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 4: Zvláštní požadavky na kmitočtoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-9 (356203) - 1.12.2021
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 9: Doporučené zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-4-ed.3 (356509) - 1.12.2021
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-5-ed.3 (356509) - 1.12.2021
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-6-ed.3 (356509) - 1.12.2021
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63046 (356658) - 1.12.2021
Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-2-ed.3 (357107) - 1.12.2021
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63210 (358208) - 1.12.2021
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V.
543.00 Kč

ČSN EN 60286-1-ed.2:2018/A1 (358292) - 1.12.2021
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62228-5 (358798) - 1.12.2021
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 5: Ethernetové vysílače-přijímače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60794-1-24:2015/Z1 (359223) - 1.12.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-403 (359223) - 1.12.2021
Optické vláknové kabely -- Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-403: Elektrické zkušební metody - Zkouška elektrické kontinuity metalických prvků kabelu, metoda H3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-70-ed.2 (359223) - 1.12.2021
Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-08-ed.2 (359255) - 1.12.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111-08: Těsněná krytí kategorie G - Povrchová. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-21-ed.2 (359274) - 1.12.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-204-1 (359350) - 1.12.2021
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textílie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných volnočasových a sportovních oděvů pro systémy s e-textíliemi (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.4.2026).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61243-1-ed.2 (359724) - 1.12.2021
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV.
593.00 Kč

ČSN EN 61995-1:2009/A11 (360615) - 1.12.2021
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-73-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-77-ed.3:2011/Z1 (361045) - 1.12.2021
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A15 (361050) - 1.12.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.3:2013/A2 (361050) - 1.12.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63327 (361060) - 1.12.2021
Automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití - Zvláštní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-3 (361510) - 1.12.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-3:2021/A11 (361510) - 1.12.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-7 (361510) - 1.12.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-7:2021/A11 (361510) - 1.12.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-3 (361510) - 1.12.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-3:2021/A11 (361510) - 1.12.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy.
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/Z1 (361551) - 1.12.2021
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-1-ed.6 (364110) - 1.12.2021
Primární baterie - Část 1: Obecně.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-2-ed.6 (364110) - 1.12.2021
Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-3-ed.5 (364110) - 1.12.2021
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62920:2018/A1 (364641) - 1.12.2021
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-10:2008/A2 (364801) - 1.12.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou.
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-11-ed.2:2016/A1 (364801) - 1.12.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče.
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-6-ed.3:2010/A2 (364801) - 1.12.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost.
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-65:2013/A2 (364801) - 1.12.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.3:2015/A11 (367750) - 1.12.2021
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-1 (369859) - 1.12.2021
Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 1: Rámec.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61386-21-ed.2 (370000) - 1.12.2021
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61386-22-ed.2 (370000) - 1.12.2021
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61386-23-ed.2 (370000) - 1.12.2021
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy.
223.00 Kč

TPG 70201:2016/Z2 (380702) - 6.12.2021
Plynovody a přípojky z polyetylenu.
39.10 Kč

ČSN EN 17415-2 (383386) - 1.12.2021
Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 2: Průmyslově vyráběné tvarovky pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17415-3 (383386) - 1.12.2021
Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 3: Průmyslově vyráběné ocelové armatury pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3-8 (389100) - 1.12.2021
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Požadavky na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky přenosných hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar, které splňují požadavky EN 3-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17446 (389235) - 1.12.2021
Hasicí zařízení v komerčních kuchyních - Požadavky na navrhování, dokumentaci a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - 1.12.2021
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 10250-4 (420289) - 1.12.2021
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 10371 (420312) - 1.12.2021
Kovové materiály - Metoda penetrační SP zkoušky.
543.00 Kč

ČSN EN 10373 (420473) - 1.12.2021
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ocelí za použití modelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10070 (420756) - 1.12.2021
Kovové prášky - Stanovení specifického povrchu obálky měřením propustnosti vzduchu práškovým ložem za podmínek ustáleného proudění.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 683-5 (420931) - 1.12.2021
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 5: Oceli k nitridování.
338.00 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - 1.12.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí.
434.00 Kč

ČSN ISO 15093 (421667) - 1.12.2021
Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení ryzosti zlata, platiny a palladia - Diferenční metoda s použitím ICP-OES. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 15096 (421668) - 1.12.2021
Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení ryzosti stříbra - Diferenční metoda s použitím ICP-OES. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 22764 (421669) - 1.12.2021
Klenotnictví a drahé kovy - Ryzosti pájek používaných při pájení klenotnických slitin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 24016 (421670) - 1.12.2021
Klenotnictví a drahé kovy - Třídění broušených diamantů - Terminologie, klasifikace a metody identifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 24018 (421671) - 1.12.2021
Klenotnictví a drahé kovy - Specifikace pro zlatý slitek o hmotnosti 1 kg. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 5681 (470011) - 1.12.2021
Zařízení na ochranu rostlin - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-6-ed.2 (470601) - 1.12.2021
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - 1.12.2021
Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - 1.12.2021
Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro monitorování výkonu kvantitativního senzorického panelu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6321 (588755) - 1.12.2021
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení bodu tání v otevřené kapiláře - Bod tání posunem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1402 (635414) - 1.12.2021
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - 1.12.2021
Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3219-1 (640347) - 1.12.2021
Reologie - Část 1: Slovník a značky používané u rotačních a oscilačních měření reologických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3219-2 (640347) - 1.12.2021
Reologie - Část 2: Obecné zásady rotačních a oscilačních měření reologických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14632 (643045) - 1.12.2021
Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - 1.12.2021
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - 1.12.2021
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16486-5 (646409) - 1.12.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-4:2018/A1 (646420) - 1.12.2021
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
186.00 Kč

TNI CEN/TR 17674 (659802) - 1.12.2021
Produkty z biologického materiálu - Použití stabilních izotopových poměrů uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku jako nástroje pro ověření původu suroviny z biologického materiálu a charakteristik výrobních postupů - Přehled příslušných existujících použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - 1.12.2021
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - 1.12.2021
Nátěrové hmoty - Povlaky na hliníku a slitinách hliníku pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z reaktoplastických práškových nátěrových hmot.
338.00 Kč

ČSN EN 17416 (700586) - 1.12.2021
Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla.
223.00 Kč

ČSN EN 459-2 (722201) - 1.12.2021
Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN ISO 10845-1 (730090) - 1.12.2021
Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO 10845-2 (730090) - 1.12.2021
Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10845-4 (730090) - 1.12.2021
Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15643 (730901) - 1.12.2021
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - 1.12.2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - 1.12.2021
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P 732404 (732404) - 1.12.2021
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace.
434.00 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - 1.12.2021
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách, výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 1793-6+A1 (737060) - 1.12.2021
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
434.00 Kč

ČSN EN 1018 (755891) - 1.12.2021
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22515 (757634) - 1.12.2021
Kvalita vod - Železo 55 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13162 (757636) - 1.12.2021
Kvalita vod - Uhlík 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 16075-1 (759023) - 1.12.2021
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 1: Základ projektu opětovného využití pro závlahy.
350.00 Kč

ČSN 761110:2021/Oprava1 (761110) - 1.12.2021
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, apartmánový hotel a apartmánový komplex.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 18219-1 (793892) - 1.12.2021
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 1: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18219-2 (793892) - 1.12.2021
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 2: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů se středním řetězcem (MCCP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16186 (795642) - 1.12.2021
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2313-1 (800820) - 1.12.2021
Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 1: Metoda horizontálně složeného vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2313-2 (800820) - 1.12.2021
Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 2: Metoda vertikálně složeného vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17638 (834753) - 1.12.2021
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu - Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21640 (838302) - 1.12.2021
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21656 (838307) - 1.12.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21660-3 (838318) - 1.12.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11199-1 (841012) - 1.12.2021
Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chodítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20417 (850004) - 1.12.2021
Zdravotnické prostředky - Informace poskytované výrobcem.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11737-1:2018/A1 (855260) - 1.12.2021
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17511-ed.2 (857020) - 1.12.2021
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Požadavky na stanovení metrologické návaznosti hodnot přiřazených kalibrátorům, kontrolním materiálům pravdivosti a humánním vzorkům (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17511:2004/Z1 (857020) - 1.12.2021
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 20184-3 (857031) - 1.12.2021
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16945:2017/Z1 (857033) - 1.12.2021
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 23118 (857033) - 1.12.2021
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomy v moči, krevním séru a plazmě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300718-1-V2.2.1 (875064) - 1.12.2021
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302296-V2.2.1 (875125) - 1.12.2021
Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303347-1-V2.1.1 (875187) - 1.12.2021
Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 2700 MHz až 2900 MHz (pásmo S). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303347-2-V2.1.1 (875187) - 1.12.2021
Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 5250 MHz až 5850 MHz (pásmo C). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303347-3-V2.1.1 (875187) - 1.12.2021
Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 9300 MHz až 9500 MHz (pásmo X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303372-1-V1.2.1 (876055) - 1.12.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Část 1: Venkovní jednotky přijímací v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303372-2-V1.2.1 (876055) - 1.12.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Část 2: Vnitřní jednotky - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303345-3-V1.1.1 (879053) - 1.12.2021
Přijímače zvukového vysílání - Část 3: Služba FM zvukového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303345-4-V1.1.1 (879053) - 1.12.2021
Přijímače zvukového vysílání - Část 4: Služba DAB zvukového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-2 (940201) - 1.12.2021
Stacionární tréninková zařízení - Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-7 (940201) - 1.12.2021
Stacionární tréninková zařízení - Část 7: Veslovací zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17488 (961534) - 1.12.2021
Ochrana kulturního dědictví - Postup analytického hodnocení pro výběr metod čištění porézních anorganických materiálů použitých u památkových objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19116:2020/A1 (979835) - 1.12.2021
Geografická informace - Polohové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - 1.12.2021
Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.