Nové normy ČSN za červenec 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2009 v 09:00


ČSN EN 61649 (010653) - 1.7.2009
Weibullova analýza.
515.90 Kč

ČSN OHSAS 18002 (010802) - 1.7.2009
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001: 2007.
698.50 Kč

ČSN ISO 19499 (011447) - 1.7.2009
Vibrace - Vyvažování - Informace o vyvažovacích normách a návod k jejich používání.
394.90 Kč

ČSN ISO 18434-1 (011465) - 1.7.2009
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy.
306.90 Kč

ČSN ISO 18431-1:2006/Oprava1 (011466) - 1.7.2009
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3452-5 (015018) - 1.7.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3452-6 (015018) - 1.7.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C.
169.40 Kč

ČSN EN 583-6 (015023) - 1.7.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 6: Difrakční technika měření doby průchodu jako metoda pro zjišťování a měření velikosti vad.
306.90 Kč

ČSN ISO 9186-2 (018004) - 1.7.2009
Grafické značky - Zkušební metody - Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - 1.7.2009
Samojistné šestihranné matice z oceli - Mechanické a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12385-1+A1 (024302) - 1.7.2009
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13411-4+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
202.40 Kč

ČSN EN 13411-5+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan.
202.40 Kč

ČSN EN 13411-6+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky.
306.90 Kč

ČSN EN 13411-7+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky.
306.90 Kč

ČSN EN 13414-1+A2 (024472) - 1.7.2009
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce.
306.90 Kč

ČSN EN 13414-2+A2 (024472) - 1.7.2009
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem.
306.90 Kč

ČSN EN 13414-3+A1 (024472) - 1.7.2009
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím.
306.90 Kč

ČSN EN 15800 (026011) - 1.7.2009
Šroubovité pružiny válcované z drátu kruhového průřezu - Jakostní požadavky na tlačné pružiny svinuté za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15648 (038714) - 1.7.2009
Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1264-5 (060315) - 1.7.2009
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu.
169.40 Kč

ČSN EN 15316-4-7 (060401) - 1.7.2009
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12245 (078535) - 1.7.2009
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - 1.7.2009
Průmyslové ventilátory - Terminologie a definice kategorií (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15655 (132077) - 1.7.2009
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnitřní polyurethanové vyložení trubek a tvarovek - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10253-3 (132200) - 1.7.2009
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 3: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1074-6 (137111) - 1.7.2009
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty.
202.40 Kč

ČSN EN 13126-10 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 10: Výklopně sklopný systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13126-11 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 11: Kování pro výklopně sklopná vnější křídla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13126-12 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 12: Kování pro oboustranně, na vnější stranu, otevíravá vnější křídla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13126-6 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.7.2009
Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60297-3-105 (188001) - 1.7.2009
Mechanické struktury pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.7.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (ISO 11145: 2006).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.7.2009
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci (ISO 11252: 2004).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.7.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554: 2006).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - 1.7.2009
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Všeobecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12866:2000/A1 (195021) - 1.7.2009
Oftalmologické přístroje - Perimetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.7.2009
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.7.2009
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.7.2009
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-4 (195300) - 1.7.2009
Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.7.2009
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1434-3 (258511) - 1.7.2009
Měřidla tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15635 (269635) - 1.7.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 1492-1+A1 (270147) - 1.7.2009
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 1492-2+A1 (270147) - 1.7.2009
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití.
306.90 Kč

ČSN EN 1492-4+A1 (270147) - 1.7.2009
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken.
394.90 Kč

ČSN EN 1677-4+A1 (271910) - 1.7.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8.
306.90 Kč

ČSN EN 81-40:2009/Oprava2 (274003) - 1.7.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 2860 (277515) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13531+A1 (277533) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3449 (277537) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3164 (277538) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6682 (277545) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7096 (277696) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy.
306.90 Kč

ČSN EN 474-11+A1 (277911) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu.
202.40 Kč

ČSN EN 474-12+A1 (277911) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla.
306.90 Kč

ČSN EN 474-2+A1 (277911) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery.
202.40 Kč

ČSN EN 12336+A1 (277992) - 1.7.2009
Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 500-2+A1 (278311) - 1.7.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek.
202.40 Kč

ČSN EN 500-3+A1 (278311) - 1.7.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje.
306.90 Kč

ČSN EN 500-6+A1 (278311) - 1.7.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky.
306.90 Kč

ČSN EN 13367+A1 (278907) - 1.7.2009
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy.
317.90 Kč

ČSN EN 2438 (312216) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2206 (312223) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 MPa <= Rm <= 850 MPa - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2209 (312224) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm <= a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2542 (312225) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De <= 40 mm - Pro samojistné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2446 (312226) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Tyče - De <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2448 (312227) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61400-21-ed.2 (333160) - 1.7.2009
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě. (Platnost do 24.6.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 61400-25-4 (333160) - 1.7.2009
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil. (Platnost do 4.1.2020).
1265.40 Kč

ČSN EN 60695-1-30-ed.2 (345615) - 1.7.2009
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Všeobecné směrnice. (Platnost do 28.3.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 62024-2 (345861) - 1.7.2009
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 5.5.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60404-4+A1:2002/A2 (345864) - 1.7.2009
Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60404-8-6 (345884) - 1.7.2009
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.4.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 61857-1-ed.3 (346220) - 1.7.2009
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí.
202.40 Kč

ČSN 347006-ed.2:2006/Z1 (347006) - 1.7.2009
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací.
56.10 Kč

ČSN 347007-ed.2:2006/Z1 (347007) - 1.7.2009
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací.
56.10 Kč

ČSN EN 60137-ed.3 (348043) - 1.7.2009
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V. (Platnost do 17.11.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 50216-11 (351190) - 1.7.2009
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí.
108.90 Kč

ČSN EN 62431 (353811) - 1.7.2009
Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62271-1 (354205) - 1.7.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení. (Platnost do 16.8.2020).
859.10 Kč

ČSN EN 61051-1 (358080) - 1.7.2009
Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 1: Kmenová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.12.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-3-40 (359223) - 1.7.2009
Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60794-3-50 (359223) - 1.7.2009
Optické kabely - Část 3-50: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do plynovodů pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením v/do plynových potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-3-60 (359223) - 1.7.2009
Optické kabely - Část 3-60: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do potrubí s pitnou vodou pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením/zaplavením v/do potrubí s pitnou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62007-1-ed.2 (359282) - 1.7.2009
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 61230-ed.2 (359722) - 1.7.2009
Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy.
493.90 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.5 (360600) - 1.7.2009
Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 20.10.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A13 (361045) - 1.7.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.7.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
108.90 Kč

ČSN EN 60730-2-14:1999/A2 (361960) - 1.7.2009
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
108.90 Kč

ČSN EN 62494-1 (364732) - 1.7.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Expoziční index u digitálních rentgenových zobrazovacích systémů - Část 1: Definice a požadavky pro všeobecnou skiagrafii (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62471 (367752) - 1.7.2009
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů.
394.90 Kč

ČSN EN 61883-8 (368555) - 1.7.2009
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - 1.7.2009
Informační technologie - Správa softwarových aktiv - Část 1: Procesy.
306.90 Kč

ČSN EN 41003-ed.2 (369061) - 1.7.2009
Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím a/nebo ke kabelové distribuční síti. (Platnost do 20.6.2019).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - 1.7.2009
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-4 (369861) - 1.7.2009
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability.
394.90 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - 1.7.2009
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 334+A1 (386445) - 1.7.2009
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - 1.7.2009
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - 1.7.2009
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových kladiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14691 (451396) - 1.7.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Pružné spojky pro přenos mechanického výkonu - Všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10414-1 (451404) - 1.7.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 25457 (451640) - 1.7.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené všeobecně pro rafinérské a petrochemické provozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 13696 (492125) - 1.7.2009
Dřevěné podlahoviny - Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7263 (500352) - 1.7.2009
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15166 (513015) - 1.7.2009
Potravinářské stroje - Automatické půlicí stroje poražených zvířat - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - 1.7.2009
Potraviny - Detekce potravinových alergenů pomocí imunologických metod - Část 1: Všeobecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - 1.7.2009
Potraviny - Detekce potravinových alergenů pomocí biologických metod - Část 1: Všeobecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28941-1 (645105) - 1.7.2009
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - 1.7.2009
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2439 (645440) - 1.7.2009
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15702 (645505) - 1.7.2009
Lehčené plasty - Postup počítání buněk pro ohebný a tuhý polyurethan (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1796+A1 (646436) - 1.7.2009
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).
493.90 Kč

ČSN EN 14364+A1 (646438) - 1.7.2009
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - 1.7.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Směrnice pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN EN 438-8 (647501) - 1.7.2009
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15475 (654863) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení amonného dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15476 (654864) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15477 (654865) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15478 (654866) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15479 (654867) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15559 (654868) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15560 (654869) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15558 (654872) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15604 (654873) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 14687-1 (656520) - 1.7.2009
Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 1: Pro všechny typy využití vyjma využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě.
202.40 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability.
169.40 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12849 (657047) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací.
202.40 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1248:2009/Oprava1 (673070) - 1.7.2009
Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 15647 (681130) - 1.7.2009
Povrchově aktivní látky - Stanovení dispergačního účinku povrchově aktivních látek na práškovitou látku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2870 (681168) - 1.7.2009
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení anionaktivní látky hydrolyzovatelné a nehydrolyzovatelné v kyselém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13081 (699021) - 1.7.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka.
202.40 Kč

ČSN EN 13082 (699022) - 1.7.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Armatura pro převádění par.
202.40 Kč

ČSN EN 13083 (699023) - 1.7.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem.
202.40 Kč

ČSN EN 1036-2 (701040) - 1.7.2009
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma.
306.90 Kč

ČSN EN 196-3+A1 (722100) - 1.7.2009
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Oprava1 (731201) - 1.7.2009
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
202.40 Kč

ČSN EN 14081-4+A4 (732823) - 1.7.2009
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
394.90 Kč

ČSN EN 14545 (732861) - 1.7.2009
Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 14592 (732862) - 1.7.2009
Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - 1.7.2009
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12635+A1 (747030) - 1.7.2009
Vrata - Montáž a použití.
202.40 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - 1.7.2009
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - 1.7.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačení - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - 1.7.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačení - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - 1.7.2009
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - 1.7.2009
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - 1.7.2009
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 614-1+A1 (833501) - 1.7.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady.
306.90 Kč

ČSN ISO 1503 (833508) - 1.7.2009
Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8835-3 (852109) - 1.7.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2015).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.7.2009
Přístrojové vybavení používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17665-2 (855251) - 1.7.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 17665-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 8836-ed.2 (855830) - 1.7.2009
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21531 (856007) - 1.7.2009
Stomatologie - Značky pro stomatologické nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - 1.7.2009
Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302623-V1.1.1 (874607) - 1.7.2009
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1143-1+A1 (916011) - 1.7.2009
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)