Nové normy ČSN za červenec 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2009 v 09:00


ČSN EN 61649 (010653) - 1.7.2009
Weibullova analýza.
567.00 Kč

ČSN OHSAS 18002 (010802) - 1.7.2009
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001: 2007.
768.00 Kč

ČSN ISO 19499 (011447) - 1.7.2009
Vibrace - Vyvažování - Informace o vyvažovacích normách a návod k jejich používání.
434.00 Kč

ČSN ISO 18434-1 (011465) - 1.7.2009
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy.
338.00 Kč

ČSN ISO 18431-1:2006/Oprava1 (011466) - 1.7.2009
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-5 (015018) - 1.7.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-6 (015018) - 1.7.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C.
186.00 Kč

ČSN EN 583-6 (015023) - 1.7.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 6: Difrakční technika měření doby průchodu jako metoda pro zjišťování a měření velikosti vad.
338.00 Kč

ČSN ISO 9186-2 (018004) - 1.7.2009
Grafické značky - Zkušební metody - Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - 1.7.2009
Samojistné šestihranné matice z oceli - Mechanické a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12385-1+A1 (024302) - 1.7.2009
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13411-4+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
223.00 Kč

ČSN EN 13411-5+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan.
223.00 Kč

ČSN EN 13411-6+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky.
338.00 Kč

ČSN EN 13411-7+A1 (024470) - 1.7.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky.
338.00 Kč

ČSN EN 13414-1+A2 (024472) - 1.7.2009
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce.
338.00 Kč

ČSN EN 13414-2+A2 (024472) - 1.7.2009
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem.
338.00 Kč

ČSN EN 13414-3+A1 (024472) - 1.7.2009
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím.
338.00 Kč

ČSN EN 15800 (026011) - 1.7.2009
Šroubovité pružiny válcované z drátu kruhového průřezu - Jakostní požadavky na tlačné pružiny svinuté za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15648 (038714) - 1.7.2009
Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1264-5 (060315) - 1.7.2009
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu.
186.00 Kč

ČSN EN 15316-4-7 (060401) - 1.7.2009
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12245 (078535) - 1.7.2009
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - 1.7.2009
Průmyslové ventilátory - Terminologie a definice kategorií (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15655 (132077) - 1.7.2009
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnitřní polyurethanové vyložení trubek a tvarovek - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10253-3 (132200) - 1.7.2009
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 3: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1074-6 (137111) - 1.7.2009
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty.
223.00 Kč

ČSN EN 13126-10 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 10: Výklopně sklopný systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13126-11 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 11: Kování pro výklopně sklopná vnější křídla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13126-12 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 12: Kování pro oboustranně, na vnější stranu, otevíravá vnější křídla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13126-6 (166111) - 1.7.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.7.2009
Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60297-3-105 (188001) - 1.7.2009
Mechanické struktury pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.7.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (ISO 11145: 2006).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.7.2009
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci (ISO 11252: 2004).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.7.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554: 2006).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - 1.7.2009
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Všeobecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12866:2000/A1 (195021) - 1.7.2009
Oftalmologické přístroje - Perimetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.7.2009
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.7.2009
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.7.2009
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-4 (195300) - 1.7.2009
Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.7.2009
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1434-3 (258511) - 1.7.2009
Měřidla tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15635 (269635) - 1.7.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 1492-1+A1 (270147) - 1.7.2009
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 1492-2+A1 (270147) - 1.7.2009
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití.
338.00 Kč

ČSN EN 1492-4+A1 (270147) - 1.7.2009
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken.
434.00 Kč

ČSN EN 1677-4+A1 (271910) - 1.7.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2860 (277515) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13531+A1 (277533) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3449 (277537) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3164 (277538) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6682 (277545) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7096 (277696) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy.
338.00 Kč

ČSN EN 474-11+A1 (277911) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu. (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 474-12+A1 (277911) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla. (Platnost do 31.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 474-2+A1 (277911) - 1.7.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery. (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 12336+A1 (277992) - 1.7.2009
Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 500-2+A1 (278311) - 1.7.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek.
223.00 Kč

ČSN EN 500-3+A1 (278311) - 1.7.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje.
338.00 Kč

ČSN EN 500-6+A1 (278311) - 1.7.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky.
338.00 Kč

ČSN EN 13367+A1 (278907) - 1.7.2009
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy.
350.00 Kč

ČSN EN 2438 (312216) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2206 (312223) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 MPa <= Rm <= 850 MPa - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2209 (312224) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm <= a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2542 (312225) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De <= 40 mm - Pro samojistné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2446 (312226) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Tyče - De <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2448 (312227) - 1.7.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61400-21-ed.2 (333160) - 1.7.2009
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě. (Platnost do 24.6.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 61400-25-4 (333160) - 1.7.2009
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil. (Platnost do 4.1.2020).
1265.40 Kč

ČSN EN 60695-1-30-ed.2 (345615) - 1.7.2009
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Všeobecné směrnice. (Platnost do 28.3.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 62024-2 (345861) - 1.7.2009
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 5.5.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60404-4+A1:2002/A2 (345864) - 1.7.2009
Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60404-8-6 (345884) - 1.7.2009
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.4.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 61857-1-ed.3 (346220) - 1.7.2009
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí.
223.00 Kč

ČSN 347007-ed.2:2006/Z1 (347007) - 1.7.2009
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací.
62.00 Kč

ČSN EN 60137-ed.3 (348043) - 1.7.2009
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V. (Platnost do 17.11.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 50216-11 (351190) - 1.7.2009
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí.
120.00 Kč

ČSN EN 62431 (353811) - 1.7.2009
Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62271-1 (354205) - 1.7.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení. (Platnost do 16.8.2020).
945.00 Kč

ČSN EN 61051-1 (358080) - 1.7.2009
Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 1: Kmenová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.12.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-3-40 (359223) - 1.7.2009
Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.6.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 60794-3-50 (359223) - 1.7.2009
Optické kabely - Část 3-50: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do plynovodů pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením v/do plynových potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-3-60 (359223) - 1.7.2009
Optické kabely - Část 3-60: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do potrubí s pitnou vodou pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením/zaplavením v/do potrubí s pitnou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62007-1-ed.2 (359282) - 1.7.2009
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 61230-ed.2 (359722) - 1.7.2009
Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy.
543.00 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.5 (360600) - 1.7.2009
Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 20.10.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A13 (361045) - 1.7.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.7.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
120.00 Kč

ČSN EN 62494-1 (364732) - 1.7.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Expoziční index u digitálních rentgenových zobrazovacích systémů - Část 1: Definice a požadavky pro všeobecnou skiagrafii (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62471 (367752) - 1.7.2009
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů.
434.00 Kč

ČSN EN 61883-8 (368555) - 1.7.2009
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - 1.7.2009
Informační technologie - Správa softwarových aktiv - Část 1: Procesy.
338.00 Kč

ČSN EN 41003-ed.2 (369061) - 1.7.2009
Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím a/nebo ke kabelové distribuční síti. (Platnost do 20.6.2019).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - 1.7.2009
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-4 (369861) - 1.7.2009
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability.
434.00 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - 1.7.2009
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 334+A1 (386445) - 1.7.2009
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - 1.7.2009
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - 1.7.2009
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových kladiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14691 (451396) - 1.7.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Pružné spojky pro přenos mechanického výkonu - Všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10414-1 (451404) - 1.7.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 25457 (451640) - 1.7.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené všeobecně pro rafinérské a petrochemické provozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 13696 (492125) - 1.7.2009
Dřevěné podlahoviny - Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7263 (500352) - 1.7.2009
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15166 (513015) - 1.7.2009
Potravinářské stroje - Automatické půlicí stroje poražených zvířat - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - 1.7.2009
Potraviny - Detekce potravinových alergenů pomocí imunologických metod - Část 1: Všeobecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - 1.7.2009
Potraviny - Detekce potravinových alergenů pomocí biologických metod - Část 1: Všeobecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28941-1 (645105) - 1.7.2009
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - 1.7.2009
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2439 (645440) - 1.7.2009
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15702 (645505) - 1.7.2009
Lehčené plasty - Postup počítání buněk pro ohebný a tuhý polyurethan (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1796+A1 (646436) - 1.7.2009
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).
543.00 Kč

ČSN EN 14364+A1 (646438) - 1.7.2009
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - 1.7.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Směrnice pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN 438-8 (647501) - 1.7.2009
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15475 (654863) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení amonného dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15476 (654864) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15477 (654865) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15478 (654866) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15479 (654867) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15559 (654868) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15560 (654869) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15558 (654872) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15604 (654873) - 1.7.2009
Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 14687-1 (656520) - 1.7.2009
Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 1: Pro všechny typy využití vyjma využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě.
223.00 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability.
186.00 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12849 (657047) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací.
223.00 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - 1.7.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1248:2009/Oprava1 (673070) - 1.7.2009
Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 15647 (681130) - 1.7.2009
Povrchově aktivní látky - Stanovení dispergačního účinku povrchově aktivních látek na práškovitou látku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2870 (681168) - 1.7.2009
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení anionaktivní látky hydrolyzovatelné a nehydrolyzovatelné v kyselém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13081 (699021) - 1.7.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka.
223.00 Kč

ČSN EN 13082 (699022) - 1.7.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Armatura pro převádění par.
223.00 Kč

ČSN EN 13083 (699023) - 1.7.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem.
223.00 Kč

ČSN EN 1036-2 (701040) - 1.7.2009
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma.
338.00 Kč

ČSN EN 196-3+A1 (722100) - 1.7.2009
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Oprava1 (731201) - 1.7.2009
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
223.00 Kč

ČSN EN 14081-4+A4 (732823) - 1.7.2009
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
434.00 Kč

ČSN EN 14545 (732861) - 1.7.2009
Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 14592 (732862) - 1.7.2009
Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - 1.7.2009
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12635+A1 (747030) - 1.7.2009
Vrata - Montáž a použití.
223.00 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - 1.7.2009
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - 1.7.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačení - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - 1.7.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačení - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - 1.7.2009
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - 1.7.2009
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - 1.7.2009
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 614-1+A1 (833501) - 1.7.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady.
338.00 Kč

ČSN ISO 1503 (833508) - 1.7.2009
Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-3 (852109) - 1.7.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2015).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.7.2009
Přístrojové vybavení používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17665-2 (855251) - 1.7.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 17665-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8836-ed.2 (855830) - 1.7.2009
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21531 (856007) - 1.7.2009
Stomatologie - Značky pro stomatologické nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - 1.7.2009
Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302623-V1.1.1 (874607) - 1.7.2009
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1143-1+A1 (916011) - 1.7.2009
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.