Nové normy ČSN za červenec 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 10815 (011427) - 1.7.2017
Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků.
338.00 Kč

ČSN ISO 13381-1 (011446) - 1.7.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny.
338.00 Kč

ČSN ISO 29821-2 (011464) - 1.7.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Část 2: Postupy a validace.
223.00 Kč

ČSN ISO 5344:2005/Amd.1 (011469) - 1.7.2017
Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky.
62.00 Kč

ČSN ISO 15261:2006/Amd.1 (011471) - 1.7.2017
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - 1.7.2017
Akustika - Práh slyšení zvuku vedeného vzduchem, s ohledem na věk a pohlaví otologicky normálně vyvinutých osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 17534-1 (011693) - 1.7.2017
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - 1.7.2017
Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-28 (014445) - 1.7.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 28: Profilové filtry: Koncové efekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-30 (014445) - 1.7.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5577 (015005) - 1.7.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 28564-2 (018000) - 1.7.2017
Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek.
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-23 (018259) - 1.7.2017
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - 1.7.2017
Katodická ochrana oceli v betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19598 (038521) - 1.7.2017
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - 1.7.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - 1.7.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.7.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13110+A1 (078439) - 1.7.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6553 (134800) - 1.7.2017
Samočinné odvaděče kondenzátu - Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16855-1 (142743) - 1.7.2017
Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - 1.7.2017
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62952-1 (189000) - 1.7.2017
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 1: Obecné požadavky na zdrojové moduly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62952-2 (189000) - 1.7.2017
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 2: Profily pro zdrojové moduly s bateriemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 2407:2005/Amd.1 (200315) - 1.7.2017
Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 13743 (224505) - 1.7.2017
Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 703 (260385) - 1.7.2017
Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - 1.7.2017
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-3 (268809) - 1.7.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16851 (270211) - 1.7.2017
Jeřáby - Systémy lehkého jeřábu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - 1.7.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15273-1+A1:2017/Oprava1 (280340) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 16241+A1 (284046) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží.
223.00 Kč

ČSN EN 16585-1 (287251) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 1: Toalety (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16585-2 (287251) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16585-3 (287251) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16584-1 (287252) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16584-2 (287252) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informační systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16584-3 (287252) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17409 (300056) - 1.7.2017
Elektricky poháněná silniční vozidla - Spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 6059-202 (311712) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4644-002 (311825) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4644-142 (311825) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4178 (313243) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4072:2016/OpravaAC (313258) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 4309 (313338) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4297 (313339) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2811 (313376) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, z oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3672 (313387) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3902 (313425) - 1.7.2017
Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3908 (313461) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2879 (313605) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6029 (314777) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice s UNJ závitovým dříkem, s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 50(701):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě.
223.00 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
186.00 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(715):2000/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(725):2000/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-904+A1+A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů.
543.00 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
120.00 Kč

ČSN EN 61000-1-2 (333432) - 1.7.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy.
593.00 Kč

ČSN EN 61000-4-10-ed.2 (333432) - 1.7.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 61000-4-31 (333432) - 1.7.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.4 (333590) - 1.7.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo.
338.00 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.4 (333590) - 1.7.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.4 (333590) - 1.7.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-9 (334591) - 1.7.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky.
350.00 Kč

ČSN EN 60839-11-31 (334593) - 1.7.2017
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 60839-11-32 (334593) - 1.7.2017
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62820-1-1 (334597) - 1.7.2017
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61970-552-ed.2 (334910) - 1.7.2017
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML.
350.00 Kč

ČSN EN 62351-11 (335011) - 1.7.2017
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML.
434.00 Kč

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - 1.7.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod.
350.00 Kč

ČSN EN 60695-10-3-ed.2 (345615) - 1.7.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60404-15:2013/A1 (345862) - 1.7.2017
Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60674-2 (346573) - 1.7.2017
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60674-3-8:2011/A1 (346573) - 1.7.2017
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60966-2-5-ed.3 (347720) - 1.7.2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60966-2-6-ed.3 (347720) - 1.7.2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-24. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50289-4-16-ed.2 (347819) - 1.7.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru.
186.00 Kč

ČSN EN 62477-1:2013/A1 (351534) - 1.7.2017
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN 61975:2011/A1 (351544) - 1.7.2017
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62808 (356677) - 1.7.2017
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62694 (356678) - 1.7.2017
Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62618 (356679) - 1.7.2017
Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62271-212 (357192) - 1.7.2017
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2:2008/A3 (358174) - 1.7.2017
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2:2008/A3 (358174) - 1.7.2017
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62228-2 (358798) - 1.7.2017
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60855-1 (359711) - 1.7.2017
Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu.
350.00 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.3 (360385) - 1.7.2017
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60838-2-3 (360385) - 1.7.2017
Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62922 (360702) - 1.7.2017
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 60704-2-13-ed.3 (361008) - 1.7.2017
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par. (Platnost do 7.11.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/Oprava1 (361510) - 1.7.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
62.00 Kč

ČSN EN 61853-2 (364605) - 1.7.2017
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61215-2 (364631) - 1.7.2017
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.3.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 62788-1-4 (364660) - 1.7.2017
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60728-101 (367211) - 1.7.2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62040-5-3 (369066) - 1.7.2017
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - 1.7.2017
Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1839-ed.2 (389603) - 1.7.2017
Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry.
434.00 Kč

ČSN EN 12101-2-ed.2 (389700) - 1.7.2017
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.7.2017
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10056-1 (425546) - 1.7.2017
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10365 (425547) - 1.7.2017
Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17776 (450026) - 1.7.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - 1.7.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů.
945.00 Kč

ČSN EN 16877 (467051) - 1.7.2017
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.7.2017
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - 1.7.2017
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - 1.7.2017
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - 1.7.2017
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14176 (560028) - 1.7.2017
Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - 1.7.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC.
223.00 Kč

ČSN ISO 23529 (621401) - 1.7.2017
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 14423+A1 (635352) - 1.7.2017
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25137-1 (645705) - 1.7.2017
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25137-2 (645705) - 1.7.2017
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15961 (654891) - 1.7.2017
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1500 (665205) - 1.7.2017
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN 16477-1 (701080) - 1.7.2017
Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - 1.7.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - 1.7.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16809-2 (727248) - 1.7.2017
Tepelněizolační výrobky budov - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného expandovaného polystyrenu (EPS) ve tvaru kuliček a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky pro instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2603 (730503) - 1.7.2017
Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4043 (730504) - 1.7.2017
Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20109 (730506) - 1.7.2017
Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1366-10+A1 (730857) - 1.7.2017
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16704-1 (736335) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16727-3 (736343) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16725 (736353) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek.
338.00 Kč

ČSN EN 13481-2+A1 (736370) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13481-5+A1 (736370) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13146-10 (736375) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Stanovení odporu proti vytáčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 15923-1 (757389) - 1.7.2017
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15224 (763100) - 1.7.2017
Systémy managementu kvality - EN ISO 9001: 2015 pro zdravotní péči.
593.00 Kč

ČSN EN 16992 (763603) - 1.7.2017
Kompetence celních zástupců (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15384-1 (771011) - 1.7.2017
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 1: Sodíko chlórový test (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15384-2 (771011) - 1.7.2017
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 2: Měď siranový test (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13249 (806149) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek).
434.00 Kč

ČSN EN 13250 (806150) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic.
434.00 Kč

ČSN EN 13251 (806151) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích.
434.00 Kč

ČSN EN 13252 (806152) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17021 (834709) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14789 (834730) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14790 (834731) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15058 (834740) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15267-4 (834790) - 1.7.2017
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14793 (835560) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13485-ed.2:2016/Oprava1 (855001) - 1.7.2017
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22870-ed.2 (855102) - 1.7.2017
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2025).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V2.1.2 (875032) - 1.7.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-27-V2.1.1 (875101) - 1.7.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-29-V2.1.1 (875101) - 1.7.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-35-V2.1.1 (875101) - 1.7.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky pro aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2483,50 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V11.1.2 (875111) - 1.7.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V11.1.2 (875111) - 1.7.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302066-V2.1.1 (875130) - 1.7.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302609-V2.1.1 (875148) - 1.7.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300401-V2.1.1 (879008) - 1.7.2017
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 71-12 (943095) - 1.7.2017
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16120+A2 (943419) - 1.7.2017
Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12868 (943450) - 1.7.2017
Výrobky pro péči o dítě - Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 10303-239 (974101) - 1.7.2017
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu.
2325.60 Kč

ČSN EN ISO 19110 (979829) - 1.7.2017
Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21298 (982017) - 1.7.2017
Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.