Nové normy ČSN za červenec 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 10815 (011427) - 1.7.2017
Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků.
306.90 Kč

ČSN ISO 13381-1 (011446) - 1.7.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny.
306.90 Kč

ČSN ISO 29821-2 (011464) - 1.7.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Část 2: Postupy a validace.
202.40 Kč

ČSN ISO 5344:2005/Amd.1 (011469) - 1.7.2017
Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky.
56.10 Kč

ČSN ISO 15261:2006/Amd.1 (011471) - 1.7.2017
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - 1.7.2017
Akustika - Práh slyšení zvuku vedeného vzduchem, s ohledem na věk a pohlaví otologicky normálně vyvinutých osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 17534-1 (011693) - 1.7.2017
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - 1.7.2017
Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-28 (014445) - 1.7.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 28: Profilové filtry: Koncové efekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-30 (014445) - 1.7.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5577 (015005) - 1.7.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 28564-2 (018000) - 1.7.2017
Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek.
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-23 (018259) - 1.7.2017
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - 1.7.2017
Katodická ochrana oceli v betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19598 (038521) - 1.7.2017
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - 1.7.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - 1.7.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.7.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13110+A1 (078439) - 1.7.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6553 (134800) - 1.7.2017
Samočinné odvaděče kondenzátu - Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16855-1 (142743) - 1.7.2017
Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - 1.7.2017
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62952-1 (189000) - 1.7.2017
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 1: Obecné požadavky na zdrojové moduly (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62952-2 (189000) - 1.7.2017
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 2: Profily pro zdrojové moduly s bateriemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 2407:2005/Amd.1 (200315) - 1.7.2017
Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 13743 (224505) - 1.7.2017
Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 703 (260385) - 1.7.2017
Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - 1.7.2017
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3691-3 (268809) - 1.7.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16851 (270211) - 1.7.2017
Jeřáby - Systémy lehkého jeřábu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - 1.7.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15273-1+A1:2017/Oprava1 (280340) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1390.80 Kč

ČSN EN 16241+A1 (284046) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží.
202.40 Kč

ČSN EN 16585-1 (287251) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 1: Toalety (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16585-2 (287251) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16585-3 (287251) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16584-1 (287252) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16584-2 (287252) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informační systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16584-3 (287252) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17409 (300056) - 1.7.2017
Elektricky poháněná silniční vozidla - Spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 6059-202 (311712) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4644-002 (311825) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4644-142 (311825) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4178 (313243) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4072:2016/OpravaAC (313258) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 4309 (313338) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4297 (313339) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2811 (313376) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, z oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3672 (313387) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3902 (313425) - 1.7.2017
Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3908 (313461) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2879 (313605) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6029 (314777) - 1.7.2017
Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice s UNJ závitovým dříkem, s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 50(701):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě.
202.40 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
169.40 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(715):2000/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(725):2000/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A1 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz.
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-904+A1+A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů.
493.90 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A2 (330050) - 1.7.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
108.90 Kč

ČSN EN 61000-1-2 (333432) - 1.7.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy.
539.00 Kč

ČSN EN 61000-4-10-ed.2 (333432) - 1.7.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-31 (333432) - 1.7.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.4 (333590) - 1.7.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo.
306.90 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.4 (333590) - 1.7.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.4 (333590) - 1.7.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-9 (334591) - 1.7.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky.
317.90 Kč

ČSN EN 60839-11-31 (334593) - 1.7.2017
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1174.20 Kč

ČSN EN 60839-11-32 (334593) - 1.7.2017
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62820-1-1 (334597) - 1.7.2017
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61970-552-ed.2 (334910) - 1.7.2017
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML.
317.90 Kč

ČSN EN 62351-11 (335011) - 1.7.2017
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML.
394.90 Kč

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - 1.7.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod.
317.90 Kč

ČSN EN 60695-10-3-ed.2 (345615) - 1.7.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60404-15:2013/A1 (345862) - 1.7.2017
Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60684-3-247:2011/A1 (346553) - 1.7.2017
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60674-2 (346573) - 1.7.2017
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60674-3-8:2011/A1 (346573) - 1.7.2017
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60966-2-5-ed.3 (347720) - 1.7.2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60966-2-6-ed.3 (347720) - 1.7.2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-24. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50289-4-16-ed.2 (347819) - 1.7.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru.
169.40 Kč

ČSN EN 62477-1:2013/A1 (351534) - 1.7.2017
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN 61975:2011/A1 (351544) - 1.7.2017
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61058-2-6:2017/Oprava1 (354107) - 1.7.2017
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 62808 (356677) - 1.7.2017
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62694 (356678) - 1.7.2017
Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62618 (356679) - 1.7.2017
Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62271-212 (357192) - 1.7.2017
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2:2008/A3 (358174) - 1.7.2017
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2:2008/A3 (358174) - 1.7.2017
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62228-2 (358798) - 1.7.2017
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60855-1 (359711) - 1.7.2017
Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu.
317.90 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.3 (360385) - 1.7.2017
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60838-2-3 (360385) - 1.7.2017
Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62922 (360702) - 1.7.2017
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 60704-2-13-ed.3 (361008) - 1.7.2017
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.
202.40 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/Oprava1 (361510) - 1.7.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
56.10 Kč

ČSN EN 61853-2 (364605) - 1.7.2017
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61215-2 (364631) - 1.7.2017
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62788-1-4 (364660) - 1.7.2017
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60728-101 (367211) - 1.7.2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62040-5-3 (369066) - 1.7.2017
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014/Z1 (369797) - 1.7.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002:2014/Z1 (369798) - 1.7.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - 1.7.2017
Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1839-ed.2 (389603) - 1.7.2017
Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry.
394.90 Kč

ČSN EN 12101-2-ed.2 (389700) - 1.7.2017
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.7.2017
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10056-1 (425546) - 1.7.2017
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10365 (425547) - 1.7.2017
Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17776 (450026) - 1.7.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - 1.7.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů.
859.10 Kč

ČSN EN 16877 (467051) - 1.7.2017
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.7.2017
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - 1.7.2017
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - 1.7.2017
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - 1.7.2017
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14176 (560028) - 1.7.2017
Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - 1.7.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC.
202.40 Kč

ČSN ISO 23529 (621401) - 1.7.2017
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 14423+A1 (635352) - 1.7.2017
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25137-1 (645705) - 1.7.2017
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25137-2 (645705) - 1.7.2017
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15961 (654891) - 1.7.2017
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1500 (665205) - 1.7.2017
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN EN 16477-1 (701080) - 1.7.2017
Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - 1.7.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - 1.7.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16809-2 (727248) - 1.7.2017
Tepelněizolační výrobky budov - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného expandovaného polystyrenu (EPS) ve tvaru kuliček a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky pro instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2603 (730503) - 1.7.2017
Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4043 (730504) - 1.7.2017
Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20109 (730506) - 1.7.2017
Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1366-10+A1 (730857) - 1.7.2017
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16704-1 (736335) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16727-3 (736343) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16725 (736353) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek.
306.90 Kč

ČSN EN 13481-2+A1 (736370) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13481-5+A1 (736370) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13146-10 (736375) - 1.7.2017
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Stanovení odporu proti vytáčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 15923-1 (757389) - 1.7.2017
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15224 (763100) - 1.7.2017
Systémy managementu kvality - EN ISO 9001: 2015 pro zdravotní péči.
539.00 Kč

ČSN EN 16992 (763603) - 1.7.2017
Kompetence celních zástupců (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15384-1 (771011) - 1.7.2017
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 1: Sodíko chlórový test (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15384-2 (771011) - 1.7.2017
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 2: Měď siranový test (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13249 (806149) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek).
394.90 Kč

ČSN EN 13250 (806150) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic.
394.90 Kč

ČSN EN 13251 (806151) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích.
394.90 Kč

ČSN EN 13252 (806152) - 1.7.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17021 (834709) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14789 (834730) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14790 (834731) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15058 (834740) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15267-4 (834790) - 1.7.2017
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14793 (835560) - 1.7.2017
Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13485-ed.2:2016/Oprava1 (855001) - 1.7.2017
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22870-ed.2 (855102) - 1.7.2017
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V2.1.2 (875032) - 1.7.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-27-V2.1.1 (875101) - 1.7.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-29-V2.1.1 (875101) - 1.7.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-35-V2.1.1 (875101) - 1.7.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky pro aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2483,50 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V11.1.2 (875111) - 1.7.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V11.1.2 (875111) - 1.7.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302066-V2.1.1 (875130) - 1.7.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302609-V2.1.1 (875148) - 1.7.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300401-V2.1.1 (879008) - 1.7.2017
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 71-12 (943095) - 1.7.2017
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16120+A2 (943419) - 1.7.2017
Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12868 (943450) - 1.7.2017
Výrobky pro péči o dítě - Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 10303-239 (974101) - 1.7.2017
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu.
2325.60 Kč

ČSN EN ISO 19110 (979829) - 1.7.2017
Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21298 (982017) - 1.7.2017
Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)