Nové normy ČSN za únor 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 9004 (010324) - 1.2.2019
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu.
749.00 Kč

ČSN ISO 10002 (010339) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 10001 (010340) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10003 (010341) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 10004 (010342) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 19443 (010382) - 1.2.2019
Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001: 2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
493.90 Kč

ČSN P ISO/TS 14837-31 (011407) - 1.2.2019
Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách.
394.90 Kč

ČSN ISO 128-15 (013114) - 1.2.2019
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11699-2 (015032) - 1.2.2019
Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot.
202.40 Kč

ČSN EN 17119 (015070) - 1.2.2019
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI POKYN ISO 35 (015241) - 1.2.2019
Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability.
1053.80 Kč

ČSN P CEN/TS 17184 (018467) - 1.2.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 14399-7 (021042) - 1.2.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14399-8 (021042) - 1.2.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16151 (038123) - 1.2.2019
Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1395-5 (038710) - 1.2.2019
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-7 (038900) - 1.2.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě - Fauna a flóra.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - 1.2.2019
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - 1.2.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60974-9-ed.2 (052205) - 1.2.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání.
317.90 Kč

ČSN EN 16510-1 (061211) - 1.2.2019
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13203-6 (061430) - 1.2.2019
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - 1.2.2019
Lahve na plyny - Značení ražením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8434-1 (137885) - 1.2.2019
Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití - Část 1: 24° kónické spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13126-6 (166111) - 1.2.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60297-3-110 (188001) - 1.2.2019
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12830 (258350) - 1.2.2019
Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 17171 (259387) - 1.2.2019
Management změřených hydrometrických údajů - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7590 (260388) - 1.2.2019
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13001-3-6 (270105) - 1.2.2019
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce.
493.90 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.2.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19014-1 (278017) - 1.2.2019
Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 1: Metoda určení bezpečnostních částí řídicího systému a výkonové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14067-6 (281901) - 1.2.2019
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 9278 (310426) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16603-20-20 (310540) - 1.2.2019
Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 6126 (311566) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření, velikost 32, průměr trubky D = 2 palce (D = 50,8 mm), závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6059-309 (311712) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 309: Odolnost proti ohni při instalaci v kabelovém svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3375-001 (311718) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3719 (311723) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-411 (311725) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4838-001 (311757) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4838-004 (311757) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-002 (311778) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2591-100 (311810) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 100: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2591-318 (311810) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 318: Odolnost proti plameni (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-326 (311810) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 326: Zkouška vystavením ohni (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3646-003 (311814) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-006 (311814) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Zásuvka hermetická, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4840-101 (311841) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 101: Polyolefinové, polotuhé s omezeným nebezpečím požáru - Teplotní rozsah -30 °C až 105 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-505 (311925) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Pevnost kabelu v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4641-001 (311934) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2540 (312130) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel X7CrNiAl17-7 (1.4568) - Tavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 1240 MPa <= Rm <= 1450 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2541 (312131) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA18 - Kalená a tažená za studena - Drát pro pružiny - D <= 4,0 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2279 (312180) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Výkovky - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2319 (312494) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče tažené - a <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2387 (312495) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2014A- - T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2031 (312817) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel 102Cr6 (1.2067) - Kalená a popouštěná - Tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4510 (313923) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001, adaptér, přímý, oboustranný s pojistným kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4832 (313980) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem a redukce armatury zajištěná kroužkem - Palcová řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4833 (313981) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4834 (313982) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Otvor pro armaturu zajištěnou kroužkem - Palcová řada - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4835 (313983) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Požadavky na instalaci a demontáž armatury zajištěné kroužkem a redukce s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4836 (313984) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Redukce - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2799 (317153) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2796 (317154) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6109 (317190) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elastomerové prvky statického těsnění, lisované, odolné vůči esterům fosfátu - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60204-1-ed.3 (332200) - 1.2.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62862-3-2 (333180) - 1.2.2019
Solární tepelné elektrárny - Část 3-2: Systémy a součásti - Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50341-2-9-ed.2:2018/A1 (333300) - 1.2.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

PNE 333301-ed.4+Oprava1 (333301) - 1.2.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně.
NA DOTAZ

ČSN EN 50131-2-10 (334591) - 1.2.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62820-2 (334597) - 1.2.2019
Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS).
317.90 Kč

ČSN EN 61850-6-ed.2:2010/A1 (334850) - 1.2.2019
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED.
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 61375-2-6 (342690) - 1.2.2019
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 54-5+A1 (342710) - 1.2.2019
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60404-6-ed.2 (345884) - 1.2.2019
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60127-8 (354730) - 1.2.2019
Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62271-212 (357192) - 1.2.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-5 (358471) - 1.2.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-6 (358471) - 1.2.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-ed.2 (359223) - 1.2.2019
Optické vláknové kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62005-9-4 (359253) - 1.2.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-4: Vysokovýkonová kvalifikace pasivních optických součástek pro environmentální kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61755-6-2 (359256) - 1.2.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 um - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50321-1:2018/Oprava1 (359725) - 1.2.2019
Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky.
26.40 Kč

ČSN EN 62733:2016/Oprava1 (360511) - 1.2.2019
Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62612:2014/A11/Oprava2 (360701) - 1.2.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
26.40 Kč

ČSN EN 62612:2014/Oprava1 (360701) - 1.2.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
56.10 Kč

ČSN EN 62838:2016/Oprava1 (360701) - 1.2.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-28-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-29-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-55-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62485-2 (364380) - 1.2.2019
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie.
317.90 Kč

ČSN EN 50556-ed.2 (365601) - 1.2.2019
Systémy silniční dopravní signalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50173-5-ed.2 (367253) - 1.2.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra.
394.90 Kč

ČSN EN 50173-6-ed.2 (367253) - 1.2.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62923-2 (367834) - 1.2.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 2: Identifikátory výstrah a dotčených funkčních skupin a další dodatečné funkcionality výstrah (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50527-2-2 (367922) - 1.2.2019
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61265-ed.2 (368833) - 1.2.2019
Elektroakustika - Přístroje pro měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku při certifikaci letadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-6 (369701) - 1.2.2019
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 6: Zabezpečení přístupu k bezdrátové IP síti.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - 1.2.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860) - 1.2.2019
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data.
317.90 Kč

ČSN EN 50642 (370005) - 1.2.2019
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 376754:1997/Oprava1 (376754) - 1.2.2019
Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 80079-36:2016/Oprava1 (389641) - 1.2.2019
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 80079-37:2016/Oprava1 (389641) - 1.2.2019
Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k".
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - 1.2.2019
Třídy kvality povrchu pro tyče válcované za tepla a válcovaný drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4957 (420949) - 1.2.2019
Oceli nástrojové (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1563 (420951) - 1.2.2019
Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13684 (479011) - 1.2.2019
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 16755:2018/Oprava1 (490086) - 1.2.2019
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - 1.2.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - 1.2.2019
Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - 1.2.2019
Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - 1.2.2019
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15860 (643220) - 1.2.2019
Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20557-2 (645101) - 1.2.2019
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - 1.2.2019
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17155 (656191) - 1.2.2019
Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14023:2010/Z2 (657220) - 1.2.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
26.40 Kč

ČSN EN 13704 (665210) - 1.2.2019
Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze pro hodnocení sporicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.2.2019
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhradu, tolerance a vizuální kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1279-2 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1279-3 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-6 (721004) - 1.2.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-8 (721004) - 1.2.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16236 (721510) - 1.2.2019
Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - 1.2.2019
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého.
108.90 Kč

ČSN EN 451-2 (722061) - 1.2.2019
Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.2.2019
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A.
169.40 Kč

ČSN EN 15269-5+A1 (730868) - 1.2.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu.
698.50 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - 1.2.2019
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.
1053.80 Kč

ČSN 736121 (736121) - 1.2.2019
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
515.90 Kč

ČSN 736320 (736320) - 1.2.2019
Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13231-5 (736374) - 1.2.2019
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - 1.2.2019
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN 737010 (737010) - 1.2.2019
Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení.
169.40 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - 1.2.2019
Okna a dveře - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - 1.2.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně.
317.90 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - 1.2.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 16932-3 (756113) - 1.2.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy.
317.90 Kč

ČSN 757624 (757624) - 1.2.2019
Kvalita vod - Stanovení radonu 222.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 41012 (762103) - 1.2.2019
Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5398-1 (793851) - 1.2.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Kvantifikace titrací (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5398-3 (793851) - 1.2.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 3: Kvantifikace atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4048 (793875) - 1.2.2019
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu a obsahu volných mastných kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16781 (807622) - 1.2.2019
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro dětské spací pytle pro použití v postýlkách.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 374-1:2017/A1 (832310) - 1.2.2019
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.
108.90 Kč

ČSN EN 14458 (832457) - 1.2.2019
Osobní prostředky na ochranu očí - Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1073-1+A1 (832832) - 1.2.2019
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17198 (834779) - 1.2.2019
Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15952 (836453) - 1.2.2019
Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13976-1-ed.2 (842130) - 1.2.2019
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13976-2-ed.2 (842130) - 1.2.2019
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - 1.2.2019
Stomatologie - Stacionární stomatologické soupravy a stomatologická křesla - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8637-2 (856211) - 1.2.2019
Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 2: Mimotělní krevní okruhy pro hemodialysátory, hemodiafiltry a hemofiltry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-3 (857031) - 1.2.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 305200-2-2-V1.2.1 (870026) - 1.2.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 2: Pevné širokopásmové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.5.1 (872001) - 1.2.2019
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301515-V3.0.0 (872793) - 1.2.2019
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319522-1-V1.1.1 (874018) - 1.2.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319532-1-V1.1.1 (874019) - 1.2.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 1: Rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302617-V2.3.1 (875149) - 1.2.2019
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303520-V1.1.1 (875182) - 1.2.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1176-4-ed.2 (940515) - 1.2.2019
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky.
202.40 Kč

ČSN EN 565 (942002) - 1.2.2019
Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 71-1+A1 (943095) - 1.2.2019
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
859.10 Kč

ČSN EN 71-8:2018/Oprava1 (943095) - 1.2.2019
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11238 (981032) - 1.2.2019
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.2.2019
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002.
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)