Nové normy ČSN za únor 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 9004 (010324) - 1.2.2019
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu.
824.00 Kč

ČSN ISO 10002 (010339) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 10001 (010340) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10003 (010341) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 10004 (010342) - 1.2.2019
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 19443 (010382) - 1.2.2019
Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001: 2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
NA DOTAZ

ČSN P ISO/TS 14837-31 (011407) - 1.2.2019
Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách.
434.00 Kč

ČSN ISO 128-15 (013114) - 1.2.2019
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11699-2 (015032) - 1.2.2019
Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot.
223.00 Kč

ČSN EN 17119 (015070) - 1.2.2019
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI POKYN ISO 35 (015241) - 1.2.2019
Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability.
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17184 (018467) - 1.2.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 14399-7 (021042) - 1.2.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14399-8 (021042) - 1.2.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16151 (038123) - 1.2.2019
Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1395-5 (038710) - 1.2.2019
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-7 (038900) - 1.2.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě - Fauna a flóra.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - 1.2.2019
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - 1.2.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-9-ed.2 (052205) - 1.2.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání.
350.00 Kč

ČSN EN 16510-1 (061211) - 1.2.2019
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13203-6 (061430) - 1.2.2019
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - 1.2.2019
Lahve na plyny - Značení ražením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8434-1 (137885) - 1.2.2019
Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití - Část 1: 24° kónické spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13126-6 (166111) - 1.2.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60297-3-110 (188001) - 1.2.2019
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12830 (258350) - 1.2.2019
Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17171 (259387) - 1.2.2019
Management změřených hydrometrických údajů - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7590 (260388) - 1.2.2019
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13001-3-6 (270105) - 1.2.2019
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce.
543.00 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.2.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19014-1 (278017) - 1.2.2019
Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 1: Metoda určení bezpečnostních částí řídicího systému a výkonové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14067-6 (281901) - 1.2.2019
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 9278 (310426) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16603-20-20 (310540) - 1.2.2019
Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 6126 (311566) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření, velikost 32, průměr trubky D = 2 palce (D = 50,8 mm), závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6059-309 (311712) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 309: Odolnost proti ohni při instalaci v kabelovém svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3375-001 (311718) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3719 (311723) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-411 (311725) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4838-001 (311757) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4838-004 (311757) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-002 (311778) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2591-100 (311810) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 100: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2591-318 (311810) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 318: Odolnost proti plameni (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-326 (311810) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 326: Zkouška vystavením ohni (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3646-003 (311814) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-006 (311814) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Zásuvka hermetická, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4840-101 (311841) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 101: Polyolefinové, polotuhé s omezeným nebezpečím požáru - Teplotní rozsah -30 °C až 105 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-505 (311925) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Pevnost kabelu v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4641-001 (311934) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2540 (312130) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel X7CrNiAl17-7 (1.4568) - Tavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 1240 MPa <= Rm <= 1450 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2541 (312131) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA18 - Kalená a tažená za studena - Drát pro pružiny - D <= 4,0 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2279 (312180) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Výkovky - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2319 (312494) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče tažené - a <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2387 (312495) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2014A- - T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2031 (312817) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel 102Cr6 (1.2067) - Kalená a popouštěná - Tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4510 (313923) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001, adaptér, přímý, oboustranný s pojistným kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4832 (313980) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem a redukce armatury zajištěná kroužkem - Palcová řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4833 (313981) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4834 (313982) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Otvor pro armaturu zajištěnou kroužkem - Palcová řada - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4835 (313983) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Požadavky na instalaci a demontáž armatury zajištěné kroužkem a redukce s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4836 (313984) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35000 kPa (5080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Redukce - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2799 (317153) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2796 (317154) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6109 (317190) - 1.2.2019
Letectví a kosmonautika - Elastomerové prvky statického těsnění, lisované, odolné vůči esterům fosfátu - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60204-1-ed.3 (332200) - 1.2.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62862-3-2 (333180) - 1.2.2019
Solární tepelné elektrárny - Část 3-2: Systémy a součásti - Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50341-2-9-ed.2:2018/A1 (333300) - 1.2.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50131-2-10 (334591) - 1.2.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62820-2 (334597) - 1.2.2019
Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS).
350.00 Kč

ČSN EN 61850-6-ed.2:2010/A1 (334850) - 1.2.2019
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED.
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61375-2-6 (342690) - 1.2.2019
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 54-5+A1 (342710) - 1.2.2019
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-6-ed.2 (345884) - 1.2.2019
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60127-8 (354730) - 1.2.2019
Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62271-212 (357192) - 1.2.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS). (Platnost do 3.8.2025).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-5 (358471) - 1.2.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-6 (358471) - 1.2.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-ed.2 (359223) - 1.2.2019
Optické vláknové kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62005-9-4 (359253) - 1.2.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-4: Vysokovýkonová kvalifikace pasivních optických součástek pro environmentální kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61755-6-2 (359256) - 1.2.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 um - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50321-1:2018/Oprava1 (359725) - 1.2.2019
Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky.
29.00 Kč

ČSN EN 62733:2016/Oprava1 (360511) - 1.2.2019
Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62612:2014/A11/Oprava2 (360701) - 1.2.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
29.00 Kč

ČSN EN 62612:2014/Oprava1 (360701) - 1.2.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
62.00 Kč

ČSN EN 62838:2016/Oprava1 (360701) - 1.2.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-28-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-29-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-55-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.2.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62485-2 (364380) - 1.2.2019
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie.
350.00 Kč

ČSN EN 50556-ed.2 (365601) - 1.2.2019
Systémy silniční dopravní signalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50173-5-ed.2 (367253) - 1.2.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra.
434.00 Kč

ČSN EN 50173-6-ed.2 (367253) - 1.2.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62923-2 (367834) - 1.2.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 2: Identifikátory výstrah a dotčených funkčních skupin a další dodatečné funkcionality výstrah (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50527-2-2 (367922) - 1.2.2019
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61265-ed.2 (368833) - 1.2.2019
Elektroakustika - Přístroje pro měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku při certifikaci letadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-6 (369701) - 1.2.2019
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 6: Zabezpečení přístupu k bezdrátové IP síti.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - 1.2.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860) - 1.2.2019
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data.
350.00 Kč

ČSN EN 50642 (370005) - 1.2.2019
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.8.2025).
223.00 Kč

ČSN 376754:1997/Oprava1 (376754) - 1.2.2019
Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 80079-36:2016/Oprava1 (389641) - 1.2.2019
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 80079-37:2016/Oprava1 (389641) - 1.2.2019
Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k".
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - 1.2.2019
Třídy kvality povrchu pro tyče válcované za tepla a válcovaný drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4957 (420949) - 1.2.2019
Oceli nástrojové (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1563 (420951) - 1.2.2019
Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13684 (479011) - 1.2.2019
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 16755:2018/Oprava1 (490086) - 1.2.2019
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - 1.2.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - 1.2.2019
Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - 1.2.2019
Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - 1.2.2019
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15860 (643220) - 1.2.2019
Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20557-2 (645101) - 1.2.2019
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - 1.2.2019
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17155 (656191) - 1.2.2019
Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14023:2010/Z2 (657220) - 1.2.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
29.00 Kč

ČSN EN 13704 (665210) - 1.2.2019
Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze pro hodnocení sporicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.2.2019
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhradu, tolerance a vizuální kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1279-2 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1279-3 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - 1.2.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-6 (721004) - 1.2.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-8 (721004) - 1.2.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16236 (721510) - 1.2.2019
Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - 1.2.2019
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého.
120.00 Kč

ČSN EN 451-2 (722061) - 1.2.2019
Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.2.2019
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - 1.2.2019
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A.
186.00 Kč

ČSN EN 15269-5+A1 (730868) - 1.2.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu.
768.00 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - 1.2.2019
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.
1159.00 Kč

ČSN 736121 (736121) - 1.2.2019
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody. (Platnost do 30.6.2024).
567.00 Kč

ČSN 736320 (736320) - 1.2.2019
Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13231-5 (736374) - 1.2.2019
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - 1.2.2019
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN 737010 (737010) - 1.2.2019
Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení.
186.00 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - 1.2.2019
Okna a dveře - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - 1.2.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně.
350.00 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - 1.2.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 16932-3 (756113) - 1.2.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy.
350.00 Kč

ČSN 757624 (757624) - 1.2.2019
Kvalita vod - Stanovení radonu 222.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 41012 (762103) - 1.2.2019
Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5398-1 (793851) - 1.2.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Kvantifikace titrací (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5398-3 (793851) - 1.2.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 3: Kvantifikace atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4048 (793875) - 1.2.2019
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu a obsahu volných mastných kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16781 (807622) - 1.2.2019
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro dětské spací pytle pro použití v postýlkách.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 374-1:2017/A1 (832310) - 1.2.2019
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.
120.00 Kč

ČSN EN 14458 (832457) - 1.2.2019
Osobní prostředky na ochranu očí - Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1073-1+A1 (832832) - 1.2.2019
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17198 (834779) - 1.2.2019
Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15952 (836453) - 1.2.2019
Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13976-1-ed.2 (842130) - 1.2.2019
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13976-2-ed.2 (842130) - 1.2.2019
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - 1.2.2019
Stomatologie - Stacionární stomatologické soupravy a stomatologická křesla - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8637-2 (856211) - 1.2.2019
Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 2: Mimotělní krevní okruhy pro hemodialysátory, hemodiafiltry a hemofiltry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-3 (857031) - 1.2.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2024).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 305200-2-2-V1.2.1 (870026) - 1.2.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 2: Pevné širokopásmové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.5.1 (872001) - 1.2.2019
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301515-V3.0.0 (872793) - 1.2.2019
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-1-V1.1.1 (874018) - 1.2.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-1-V1.1.1 (874019) - 1.2.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 1: Rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302617-V2.3.1 (875149) - 1.2.2019
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303520-V1.1.1 (875182) - 1.2.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1176-4-ed.2 (940515) - 1.2.2019
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky.
223.00 Kč

ČSN EN 565 (942002) - 1.2.2019
Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 71-1+A1 (943095) - 1.2.2019
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
945.00 Kč

ČSN EN 71-8:2018/Oprava1 (943095) - 1.2.2019
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11238 (981032) - 1.2.2019
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.2.2019
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002.
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.