Nové normy ČSN za leden 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN ISO 10007 (010334) - 1.1.2020
Management kvality - Směrnice pro management konfigurace.
202.40 Kč

ČSN EN 15341 (010664) - 1.1.2020
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14005 (010905) - 1.1.2020
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-1 (011720) - 1.1.2020
Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-3 (011720) - 1.1.2020
Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 (011720) - 1.1.2020
Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b* (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710) - 1.1.2020
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109) - 1.1.2020
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16809 (015021) - 1.1.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - 1.1.2020
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady.
202.40 Kč

TNI ISO/TR 24097-3 (018205) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 21219-2 (018259) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 21219-4 (018259) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 21219-5 (018259) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 5: Rámec pro služby TPEG (TPEG2-SFW). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 26683-3 (018317) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17573-1 (018383) - 1.1.2020
Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 1: Referenční model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 17438-4 (018474) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1482.00 Kč

ČSN EN ISO 7053 (021234) - 1.1.2020
Spojovací součásti - Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15480 (021250) - 1.1.2020
Spojovací součásti - Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a přírubou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 549 (029283) - 1.1.2020
Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - 1.1.2020
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15620 (050325) - 1.1.2020
Svařování - Třecí svařování kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - 1.1.2020
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - 1.1.2020
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4136:2013/Oprava1 (051121) - 1.1.2020
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60974-3-ed.4 (052205) - 1.1.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60974-7-ed.4 (052205) - 1.1.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12807 (078430) - 1.1.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60193-ed.2 (085009) - 1.1.2020
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1949.40 Kč

ČSN EN 60193:2002/Z1 (085009) - 1.1.2020
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14644-16 (125301) - 1.1.2020
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16798-1 (127027) - 1.1.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-1:2014/A2 (134310) - 1.1.2020
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
108.90 Kč

ČSN EN 17066-1 (140649) - 1.1.2020
Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16838 (142803) - 1.1.2020
Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky, výkon a zkoušení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61131-10 (187050) - 1.1.2020
Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
1630.20 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - 1.1.2020
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - 1.1.2020
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým pracovním vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 13041-5 (200308) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 2772 (200318) - 1.1.2020
Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 3070-1 (200322) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 3070-2 (200322) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 3070-3 (200322) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 8636-2 (200329) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje s posuvným portálem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 1985 (200347) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10791-1 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 10791-10 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 10791-6 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1434-2+A1 (258511) - 1.1.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13071-1 (269383) - 1.1.2020
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - 1.1.2020
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - 1.1.2020
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 81-20:2015/Oprava2 (274003) - 1.1.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.
26.40 Kč

ČSN EN 81-70-ed.2:2019/Oprava1 (274003) - 1.1.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
26.40 Kč

ČSN EN 17095 (280332) - 1.1.2020
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě.
169.40 Kč

ČSN EN 16922+A1 (281515) - 1.1.2020
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.1.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků.
306.90 Kč

ČSN ISO 20900 (300651) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-70-60 (310510) - 1.1.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1550.40 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - 1.1.2020
Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2812 (311712) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 6059-305 (311712) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 305: Absorpce tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 6059-407 (311712) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4708-001 (311827) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4706 (311847) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Klasifikace barvy a jasu LED (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3299 (313532) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice a závitové kroužky, samojistné, s pravým nebo levým MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16495 (319806) - 1.1.2020
Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 332000-8-2:2019/Z1 (332000) - 1.1.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů.
108.90 Kč

ČSN EN 50491-5-1:2011/Z1 (332151) - 1.1.2020
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC.
26.40 Kč

ČSN EN 50491-5-2:2011/Z1 (332151) - 1.1.2020
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu.
26.40 Kč

ČSN EN 50491-5-3:2011/Z1 (332151) - 1.1.2020
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-1 (332151) - 1.1.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151) - 1.1.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151) - 1.1.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 55015-ed.4:2014/Z1 (334215) - 1.1.2020
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 55015-ed.5 (334215) - 1.1.2020
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením.
539.00 Kč

ČSN EN 50518 (334599) - 1.1.2020
Dohledová a poplachová přijímací centra.
394.90 Kč

ČSN EN 50518-1-ed.2:2014/Z1 (334599) - 1.1.2020
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50518-2-ed.2:2014/Z1 (334599) - 1.1.2020
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50518-3-ed.2:2014/Z1 (334599) - 1.1.2020
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000) - 1.1.2020
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.3:2017/A1 (345791) - 1.1.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 61869-9 (351350) - 1.1.2020
Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60044-8:2004/Z2 (351358) - 1.1.2020
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60512-11-1-ed.2 (354055) - 1.1.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-11-1:1999/Z1 (354055) - 1.1.2020
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 1: Zkouška 11a - Klimatická řada.
26.40 Kč

ČSN EN 62271-107-ed.2:2013/Z1 (354215) - 1.1.2020
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62271-107-ed.3 (354215) - 1.1.2020
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62808:2017/A1 (356677) - 1.1.2020
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62465 (356681) - 1.1.2020
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62646 (356682) - 1.1.2020
Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62391-1-ed.2:2016/Oprava2 (358252) - 1.1.2020
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62129-3 (359208) - 1.1.2020
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.6:2018/Z1 (359213) - 1.1.2020
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-10-ed.7 (359213) - 1.1.2020
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 50411-3-4 (359249) - 1.1.2020
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr, pro kategorii C a A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50411-4-1 (359249) - 1.1.2020
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61280-4-1-ed.2:2010/Z1 (359270) - 1.1.2020
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1-ed.3 (359270) - 1.1.2020
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62148-19 (359274) - 1.1.2020
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 19: Pouzdro velikosti fotonického čipu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-104 (360540) - 1.1.2020
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 63128 (360550) - 1.1.2020
Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - 1.1.2020
Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie.
202.40 Kč

ČSN EN 45558 (360828) - 1.1.2020
Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie.
394.90 Kč

ČSN EN 45559 (360829) - 1.1.2020
Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie.
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-46-ed.2:2012/Z1 (364801) - 1.1.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-46-ed.3 (364801) - 1.1.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-63:2015/A1 (364801) - 1.1.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení.
108.90 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - 1.1.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - 1.1.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62209-2:2011/A1 (367902) - 1.1.2020
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022) - 1.1.2020
Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura.
202.40 Kč

ČSN EN 419231 (369893) - 1.1.2020
Profily ochrany pro důvěryhodné systémy podporující vyznačení času (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61386-1-ed.2:2009/A1 (370000) - 1.1.2020
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 50194-2-ed.2 (378370) - 1.1.2020
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 50194-2:2007/Z1 (378370) - 1.1.2020
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky.
26.40 Kč

TNI CEN/TR 16829+AC (378394) - 1.1.2020
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory.
493.90 Kč

ČSN EN 14972-16 (389260) - 1.1.2020
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1127-1-ed.3 (389622) - 1.1.2020
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10027-1:2017/Oprava1 (420011) - 1.1.2020
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.1.2020
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - 1.1.2020
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.1.2020
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10136 (420516) - 1.1.2020
Ocel a litina - Stanovení obsahu niklu - Metoda plamenové atomové absorpční spektometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10177 (420535) - 1.1.2020
Oceli - Stanovení obsahu vápníku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10181 (420536) - 1.1.2020
Oceli - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - 1.1.2020
Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - 1.1.2020
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování.
394.90 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.1.2020
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - 1.1.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10517 (470614) - 1.1.2020
Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - 1.1.2020
Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva.
317.90 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - 1.1.2020
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce.
306.90 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - 1.1.2020
Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - 1.1.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-11 (500371) - 1.1.2020
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 17410 (560119) - 1.1.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - 1.1.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - 1.1.2020
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot.
169.40 Kč

ČSN EN 856:2015/Oprava1 (635431) - 1.1.2020
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 17422 (640005) - 1.1.2020
Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13468-1 (640283) - 1.1.2020
Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1401-1 (643172) - 1.1.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
394.90 Kč

ČSN ISO 10508:2015/Amd.1 (646477) - 1.1.2020
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.1.2020
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17224 (668570) - 1.1.2020
Stanovení pevnosti ve smyku při tlakovém namáhání lepidel na dřevo při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11343 (668579) - 1.1.2020
Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysokopevnostních lepených spojů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22631 (668625) - 1.1.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22632 (668626) - 1.1.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18473-3 (671420) - 1.1.2020
Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 12012-4 (691602) - 1.1.2020
Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.
306.90 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - 1.1.2020
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 490+A1 (723240) - 1.1.2020
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.1.2020
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16536 (727057) - 1.1.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13967+A1 (727612) - 1.1.2020
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
317.90 Kč

ČSN EN 1849-2 (727641) - 1.1.2020
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 730032 (730032) - 1.1.2020
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.1.2020
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
394.90 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.1.2020
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - 1.1.2020
Komíny - Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13384-1+A1 (734206) - 1.1.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.1.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16475-3+A1 (734245) - 1.1.2020
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 17271 (746701) - 1.1.2020
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 757612 (757612) - 1.1.2020
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta.
169.40 Kč

ČSN EN 17226 (763108) - 1.1.2020
Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23910 (793823) - 1.1.2020
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18218-2 (793891) - 1.1.2020
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - 1.1.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - 1.1.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu).
169.40 Kč

ČSN EN 17131 (800294) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17132 (800296) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17134 (800297) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17130 (800298) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17222 (800310) - 1.1.2020
Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - 1.1.2020
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - 1.1.2020
Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17116-3 (819006) - 1.1.2020
Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 3: Kontinuální prací linka (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 17116-4 (819006) - 1.1.2020
Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 4: Prací stroje s odstředěním (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 22568-1 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22568-2 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22568-3 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 943-2 (832726) - 1.1.2020
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET).
202.40 Kč

ČSN EN 343 (832761) - 1.1.2020
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - 1.1.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - 1.1.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - 1.1.2020
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20607 (833304) - 1.1.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - 1.1.2020
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17255-1 (834778) - 1.1.2020
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - 1.1.2020
Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15002:2009/A1 (852765) - 1.1.2020
Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 16054 (852904) - 1.1.2020
Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4049 (856348) - 1.1.2020
Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 27020 (856369) - 1.1.2020
Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302890-1-V1.2.1 (875183) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V3.1.1 (878801) - 1.1.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303345-1-V1.1.1 (879053) - 1.1.2020
Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15939 (911043) - 1.1.2020
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.1.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
394.90 Kč

ČSN EN 1069-1+A1 (940910) - 1.1.2020
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.1.2020
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14974 (942844) - 1.1.2020
Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 17207 (943464) - 1.1.2020
Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13606-2 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-3 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13606-4 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)