Nové normy ČSN za leden 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN ISO 10007 (010334) - 1.1.2020
Management kvality - Směrnice pro management konfigurace.
223.00 Kč

ČSN EN 15341 (010664) - 1.1.2020
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14005 (010905) - 1.1.2020
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-1 (011720) - 1.1.2020
Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-3 (011720) - 1.1.2020
Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 (011720) - 1.1.2020
Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b* (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710) - 1.1.2020
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109) - 1.1.2020
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16809 (015021) - 1.1.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - 1.1.2020
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady.
223.00 Kč

TNI ISO/TR 24097-3 (018205) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 21219-2 (018259) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 21219-4 (018259) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 21219-5 (018259) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 5: Rámec pro služby TPEG (TPEG2-SFW). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 26683-3 (018317) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17573-1 (018383) - 1.1.2020
Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 1: Referenční model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 17438-4 (018474) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1630.00 Kč

ČSN EN ISO 7053 (021234) - 1.1.2020
Spojovací součásti - Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15480 (021250) - 1.1.2020
Spojovací součásti - Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a přírubou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 549 (029283) - 1.1.2020
Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - 1.1.2020
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15620 (050325) - 1.1.2020
Svařování - Třecí svařování kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - 1.1.2020
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - 1.1.2020
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-3-ed.4 (052205) - 1.1.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-7-ed.4 (052205) - 1.1.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12807 (078430) - 1.1.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60193-ed.2 (085009) - 1.1.2020
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1949.40 Kč

ČSN EN ISO 14644-16 (125301) - 1.1.2020
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16798-1 (127027) - 1.1.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-1:2014/A2 (134310) - 1.1.2020
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
120.00 Kč

ČSN EN 17066-1 (140649) - 1.1.2020
Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16838 (142803) - 1.1.2020
Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky, výkon a zkoušení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61131-10 (187050) - 1.1.2020
Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
1630.20 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - 1.1.2020
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - 1.1.2020
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým pracovním vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 13041-5 (200308) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 2772 (200318) - 1.1.2020
Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 3070-1 (200322) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 3070-2 (200322) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 3070-3 (200322) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 8636-2 (200329) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje s posuvným portálem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 1985 (200347) - 1.1.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10791-1 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 10791-10 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 10791-6 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - 1.1.2020
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1434-2+A1 (258511) - 1.1.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13071-1 (269383) - 1.1.2020
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - 1.1.2020
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - 1.1.2020
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 17095 (280332) - 1.1.2020
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě.
186.00 Kč

ČSN EN 16922+A1 (281515) - 1.1.2020
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.1.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků.
338.00 Kč

ČSN ISO 20900 (300651) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-70-60 (310510) - 1.1.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1550.40 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - 1.1.2020
Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2812 (311712) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 6059-305 (311712) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 305: Absorpce tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 6059-407 (311712) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4708-001 (311827) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4706 (311847) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Klasifikace barvy a jasu LED (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3299 (313532) - 1.1.2020
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice a závitové kroužky, samojistné, s pravým nebo levým MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16495 (319806) - 1.1.2020
Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 332000-8-2:2019/Z1 (332000) - 1.1.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů.
120.00 Kč

ČSN EN 50491-5-1:2011/Z1 (332151) - 1.1.2020
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC.
29.00 Kč

ČSN EN 50491-5-2:2011/Z1 (332151) - 1.1.2020
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu.
29.00 Kč

ČSN EN 50491-5-3:2011/Z1 (332151) - 1.1.2020
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-1 (332151) - 1.1.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151) - 1.1.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151) - 1.1.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 55015-ed.5 (334215) - 1.1.2020
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením.
593.00 Kč

ČSN EN 50518 (334599) - 1.1.2020
Dohledová a poplachová přijímací centra.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000) - 1.1.2020
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.3:2017/A1 (345791) - 1.1.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-9 (351350) - 1.1.2020
Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-11-1-ed.2 (354055) - 1.1.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-107-ed.3 (354215) - 1.1.2020
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62808:2017/A1 (356677) - 1.1.2020
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62465 (356681) - 1.1.2020
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62646 (356682) - 1.1.2020
Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62391-1-ed.2:2016/Oprava2 (358252) - 1.1.2020
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62129-3 (359208) - 1.1.2020
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-10-ed.7 (359213) - 1.1.2020
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50411-3-4 (359249) - 1.1.2020
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr, pro kategorii C a A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50411-4-1 (359249) - 1.1.2020
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1-ed.3 (359270) - 1.1.2020
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-19 (359274) - 1.1.2020
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 19: Pouzdro velikosti fotonického čipu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-104 (360540) - 1.1.2020
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 63128 (360550) - 1.1.2020
Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - 1.1.2020
Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie.
223.00 Kč

ČSN EN 45558 (360828) - 1.1.2020
Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie.
434.00 Kč

ČSN EN 45559 (360829) - 1.1.2020
Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-46-ed.3 (364801) - 1.1.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-63:2015/A1 (364801) - 1.1.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení.
120.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - 1.1.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - 1.1.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62209-2:2011/A1 (367902) - 1.1.2020
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022) - 1.1.2020
Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura.
223.00 Kč

ČSN EN 419231 (369893) - 1.1.2020
Profily ochrany pro důvěryhodné systémy podporující vyznačení času (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61386-1-ed.2:2009/A1 (370000) - 1.1.2020
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 50194-2-ed.2 (378370) - 1.1.2020
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 16829+AC (378394) - 1.1.2020
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory.
543.00 Kč

ČSN EN 14972-16 (389260) - 1.1.2020
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1127-1-ed.3 (389622) - 1.1.2020
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10027-1:2017/Oprava1 (420011) - 1.1.2020
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.1.2020
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - 1.1.2020
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.1.2020
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10136 (420516) - 1.1.2020
Ocel a litina - Stanovení obsahu niklu - Metoda plamenové atomové absorpční spektometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10177 (420535) - 1.1.2020
Oceli - Stanovení obsahu vápníku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10181 (420536) - 1.1.2020
Oceli - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - 1.1.2020
Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - 1.1.2020
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování.
434.00 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.1.2020
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - 1.1.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10517 (470614) - 1.1.2020
Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - 1.1.2020
Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva.
350.00 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - 1.1.2020
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce.
338.00 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - 1.1.2020
Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - 1.1.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-11 (500371) - 1.1.2020
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 17410 (560119) - 1.1.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - 1.1.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - 1.1.2020
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot.
186.00 Kč

ČSN EN 856:2015/Oprava1 (635431) - 1.1.2020
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 17422 (640005) - 1.1.2020
Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13468-1 (640283) - 1.1.2020
Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1401-1 (643172) - 1.1.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
434.00 Kč

ČSN ISO 10508:2015/Amd.1 (646477) - 1.1.2020
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.1.2020
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17224 (668570) - 1.1.2020
Stanovení pevnosti ve smyku při tlakovém namáhání lepidel na dřevo při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11343 (668579) - 1.1.2020
Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysokopevnostních lepených spojů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22631 (668625) - 1.1.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22632 (668626) - 1.1.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18473-3 (671420) - 1.1.2020
Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - 1.1.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 12012-4 (691602) - 1.1.2020
Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.
338.00 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - 1.1.2020
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 490+A1 (723240) - 1.1.2020
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.1.2020
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16536 (727057) - 1.1.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13967+A1 (727612) - 1.1.2020
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
350.00 Kč

ČSN EN 1849-2 (727641) - 1.1.2020
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 730032 (730032) - 1.1.2020
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.1.2020
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
434.00 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.1.2020
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - 1.1.2020
Komíny - Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13384-1+A1 (734206) - 1.1.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.1.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16475-3+A1 (734245) - 1.1.2020
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 17271 (746701) - 1.1.2020
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 757612 (757612) - 1.1.2020
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta.
186.00 Kč

ČSN EN 17226 (763108) - 1.1.2020
Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23910 (793823) - 1.1.2020
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18218-2 (793891) - 1.1.2020
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - 1.1.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - 1.1.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu).
186.00 Kč

ČSN EN 17131 (800294) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17132 (800296) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17134 (800297) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17130 (800298) - 1.1.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17222 (800310) - 1.1.2020
Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - 1.1.2020
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - 1.1.2020
Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17116-3 (819006) - 1.1.2020
Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 3: Kontinuální prací linka (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17116-4 (819006) - 1.1.2020
Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 4: Prací stroje s odstředěním (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22568-1 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22568-2 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22568-3 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - 1.1.2020
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 943-2 (832726) - 1.1.2020
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET).
223.00 Kč

ČSN EN 343 (832761) - 1.1.2020
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - 1.1.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - 1.1.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - 1.1.2020
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20607 (833304) - 1.1.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - 1.1.2020
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17255-1 (834778) - 1.1.2020
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - 1.1.2020
Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16054 (852904) - 1.1.2020
Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4049 (856348) - 1.1.2020
Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 27020 (856369) - 1.1.2020
Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302890-1-V1.2.1 (875183) - 1.1.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V3.1.1 (878801) - 1.1.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303345-1-V1.1.1 (879053) - 1.1.2020
Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 15939 (911043) - 1.1.2020
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.1.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
434.00 Kč

ČSN EN 1069-1+A1 (940910) - 1.1.2020
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.1.2020
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14974 (942844) - 1.1.2020
Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 17207 (943464) - 1.1.2020
Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-2 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-3 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-4 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - 1.1.2020
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.