Nové normy ČSN za leden 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN ISO 14839-1 (011482) - 1.1.2022
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník.
338.00 Kč

ČSN ISO 50003 (011515) - 1.1.2022
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21388 (011640) - 1.1.2022
Akustika - Management přizpůsobování sluchadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - 1.1.2022
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky.
338.00 Kč

ČSN ISO 5130 (011686) - 1.1.2022
Akustika - Měření hladiny akustického tlaku vyzařované stojícími silničními vozidly.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18314-4 (011730) - 1.1.2022
Analytická kolorimetrie - Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně druhu světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - 1.1.2022
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - 1.1.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerované prvky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-4 (014103) - 1.1.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17378 (018507) - 1.1.2022
Inteligentní dopravní systémy - Městské ITS - Řízení kvality ovzduší v městských oblastech.
434.00 Kč

ČSN ISO 8991 (020010) - 1.1.2022
Systém označování spojovacích součástí.
338.00 Kč

ČSN EN 13411-7 (024470) - 1.1.2022
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 11845 (038100) - 1.1.2022
Koroze kovů a slitin - Obecné zásady pro korozní zkoušky.
223.00 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - 1.1.2022
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách.
338.00 Kč

ČSN EN 15339-2 (038713) - 1.1.2022
Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-11-ed.4 (052205) - 1.1.2022
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-13-ed.2 (052205) - 1.1.2022
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Zpětná svařovací svorka.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8167 (052690) - 1.1.2022
Odporové svařování - Výstupkové svařování - Výstupky pro odporové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15245-1 (078603) - 1.1.2022
Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 16798-9 (127027) - 1.1.2022
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 17088 (127801) - 1.1.2022
Větrací systémy s postranními závěsnými clonami - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1254-20 (138400) - 1.1.2022
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 20: Definice, rozměry závitu, zkušební metody, odkazy a doplňkové informace.
543.00 Kč

ČSN EN 61784-3-18:2011/A2 (184001) - 1.1.2022
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61587-6-ed.2 (188003) - 1.1.2022
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - 1.1.2022
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - 1.1.2022
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 29262 (203001) - 1.1.2022
Výrobní zařízení pro mikrosystémy - Rozhraní mezi koncovým efektorem a manipulačním systémem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 3408-1 (205710) - 1.1.2022
Kuličkové šrouby - Část 1: Slovník a označení.
434.00 Kč

ČSN EN 1175 (268830) - 1.1.2022
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektrické a elektronické systémy.
945.00 Kč

ČSN EN 15620 (269633) - 1.1.2022
Ocelové statické skladovací systémy - Tolerance, deformace a vůle (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13586 (270137) - 1.1.2022
Jeřáby - Přístupy.
338.00 Kč

ČSN EN 15011 (270210) - 1.1.2022
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby.
593.00 Kč

ČSN EN 16851+A1 (270211) - 1.1.2022
Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů.
434.00 Kč

ČSN EN 16116-2 (280327) - 1.1.2022
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12082+A1 (280535) - 1.1.2022
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - 1.1.2022
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - 1.1.2022
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecné informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - 1.1.2022
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - 1.1.2022
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - 1.1.2022
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 22737 (300643) - 1.1.2022
Inteligentní dopravní systémy - Systémy automatizované jízdy při nízkých rychlostech (LSAD) pro předdefinované trasy - Funkční a systémové požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 17278 (307101) - 1.1.2022
Zemní plyn - Zařízení na doplňování paliva do vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14946 (320022) - 1.1.2022
Malá plavidla - Maximální nosnost.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14945-ed.2 (321021) - 1.1.2022
Malá plavidla - Štítek zhotovitele.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9093 (325023) - 1.1.2022
Malá plavidla - Zaburtové ventily a trupové průchodky.
223.00 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - 1.1.2022
Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních.
338.00 Kč

ČSN EN 63044-1:2017/A1 (332151) - 1.1.2022
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62061-ed.2 (332208) - 1.1.2022
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností.
945.00 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.4:2014/Oprava2 (332320) - 1.1.2022
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
29.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-47 (332320) - 1.1.2022
Výbušné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

PNE 333430-8-1-ed.2 (333430) - 1.1.2022
Požadavky pro připojení generátorů nad 16 A na fázi do distribučních sítí. Část 8-1: Sítě nn.
NA DOTAZ

PNE 333430-8-2-ed.2 (333430) - 1.1.2022
Požadavky pro připojení výrobny s distribučními sítěmi. Část 8-2: Připojení k distribuční síti vysokého napětí - výrobny do typu B včetně.
NA DOTAZ

ČSN EN 50134-5-ed.2 (334594) - 1.1.2022
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61968-3-ed.3 (334900) - 1.1.2022
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
4740.00 Kč

ČSN EN IEC 62488-3 (335010) - 1.1.2022
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 3: Terminály digitálního přenosu po elektrickém vedení (DPLC) a hybridní terminály ADPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN CLC/TS 50459-1 (342675) - 1.1.2022
Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 1: Obecné principy pro prezentaci informací ERTMS/ETCS/GSM-R (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50459-2 (342675) - 1.1.2022
Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 2: Ergonomické uspořádání informací GSM-R (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN CLC/TS 50459-3 (342675) - 1.1.2022
Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 3: Ergonomické uspořádání informací, které nepatří do ETCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-11-11 (345615) - 1.1.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-11: Zkoušky plamenem - Stanovení charakteristického tepelného toku pro zapálení z bezkontaktního zdroje plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60455-3-8-ed.2 (346571) - 1.1.2022
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60455-3-8:2013/Z1 (346571) - 1.1.2022
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů.
29.00 Kč

ČSN EN 50290-2-24-ed.2 (347820) - 1.1.2022
Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové směsi pro pláště.
223.00 Kč

ČSN EN 50290-2-27-ed.2 (347820) - 1.1.2022
Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové plášťové směsi na bázi polyolefinů pro kabely se zlepšenými vlastnostmi při hoření a požáru (HFFR).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-2-ed.3 (351720) - 1.1.2022
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-011 (354621) - 1.1.2022
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-011: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory s bajonetovým spojením B12, založené na spojovacím rozhraní podle IEC 61076-2-101 a IEC 61076-2-109 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-122-ed.2 (354621) - 1.1.2022
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz a proudovou zatížitelností v průmyslových prostředích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-130 (356502) - 1.1.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích.
350.00 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 (356683) - 1.1.2022
Jaderná zařízení - Zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti - Ověřování seizmické způsobilosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

PNE 357041-ed.2 (357041) - 1.1.2022
Bezpečnostní označení trvalého charakteru osazená v distribučních soustavách a přenosové soustavě.
NA DOTAZ

ČSN EN 62271-200-ed.2:2012/Z1 (357181) - 1.1.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-200-ed.3 (357181) - 1.1.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60938-1-ed.2 (358270) - 1.1.2022
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60938-1:2001/Z1 (358270) - 1.1.2022
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-2-ed.3 (358291) - 1.1.2022
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61760-2-ed.2:2007/Z1 (359310) - 1.1.2022
Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61760-2-ed.3 (359310) - 1.1.2022
Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62878-2-602 (359378) - 1.1.2022
Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-602: Směrnice pro vrstvený elektronický modul - Metoda hodnocení elektrické propojitelnosti mezi moduly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-90-ed.3:2006/Z1 (361045) - 1.1.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-90-ed.4 (361050) - 1.1.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely.
543.00 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2:2008/A2 (364801) - 1.1.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
543.00 Kč

ČSN EN 50600-2-1-ed.2 (367260) - 1.1.2022
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov.
434.00 Kč

ČSN EN 50600-2-5-ed.2 (367260) - 1.1.2022
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - 1.1.2022
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - 1.1.2022
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50703-2 (367605) - 1.1.2022
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Specifické požadavky na zkoušení součástí LPS používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61996-1-ed.2:2014/A1 (367841) - 1.1.2022
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63173-1 (367855) - 1.1.2022
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Datové rozhraní - Část 1: Plán trasy S-421 založený na S-100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1482.00 Kč

ČSN EN 50554-ed.2 (367924) - 1.1.2022
Základní norma pro posouzení vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím in situ v blízkosti vysílacího stanoviště. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62040-3-ed.3 (369066) - 1.1.2022
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27102 (369720) - 1.1.2022
Správa a řízení bezpečnosti informací - Směrnice pro pojištění kybernetických rizik.
223.00 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27110 (369773) - 1.1.2022
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro vývoj rámce kybernetické bezpečnosti.
338.00 Kč

PNE 382157-ed.3 (382157) - 1.1.2022
Kabelové kanály, podlaží a šachty.
NA DOTAZ

ČSN EN 14972-14 (389260) - 1.1.2022
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 14: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech nad 260 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14972-15 (389260) - 1.1.2022
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 15: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech do 260 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10222-2+A1 (420290) - 1.1.2022
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách.
338.00 Kč

ČSN EN 10222-4+A1 (420290) - 1.1.2022
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu.
223.00 Kč

ČSN ISO 22407 (420394) - 1.1.2022
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda ohýbání v rovině osy síly.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28139-ed.2 (471005) - 1.1.2022
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové rosiče poháněné spalovacím motorem - Bezpečnostní a environmentální požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - 1.1.2022
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-17 (496070) - 1.1.2022
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem.
593.00 Kč

ČSN ISO 16820 (560691) - 1.1.2022
Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9235 (569805) - 1.1.2022
Přírodní aromatické suroviny - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 815-1 (621456) - 1.1.2022
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách.
223.00 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - 1.1.2022
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - 1.1.2022
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - 1.1.2022
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - 1.1.2022
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - 1.1.2022
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14631 (642840) - 1.1.2022
Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12017 (643413) - 1.1.2022
Plasty - Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - 1.1.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412) - 1.1.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - 1.1.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23856 (646436) - 1.1.2022
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

TNI ISO/TR 29662 (656014) - 1.1.2022
Ropné výrobky a kapaliny - Návod na zkoušení bodu vzplanutí a hořlavosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - 1.1.2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - 1.1.2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - 1.1.2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - 1.1.2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - 1.1.2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace reaktoplastických práškových nátěrových hmot při dané teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - 1.1.2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1114-3 (691809) - 1.1.2022
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - 1.1.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-10 (725110) - 1.1.2022
Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-15 (725110) - 1.1.2022
Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia u keramických obkladových prvků.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19634 (727501) - 1.1.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Definice a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19630 (727598) - 1.1.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20323 (727599) - 1.1.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti silných keramických povlaků při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3-ed.2 (730035) - 1.1.2022
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
543.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z6 (730035) - 1.1.2022
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-5 (730513) - 1.1.2022
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - 1.1.2022
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15882-5 (730856) - 1.1.2022
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Kombinovaná těsnění prostupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15804+A2 (730912) - 1.1.2022
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.
768.00 Kč

ČSN ISO 37101 (730931) - 1.1.2022
Udržitelný rozvoj ve společenstvích - Systém managementu udržitelného rozvoje - Požadavky s pokyny k použití.
350.00 Kč

ČSN P 732490 (732490) - 1.1.2022
Vyšetřování a hodnocení stavebně-technického stavu existujících stavebních konstrukcí železobetonových chladicích věží a monolitických betonových průmyslových komínů.
434.00 Kč

TNV 755402 (755402) - 1.1.2022
Výstavba vodovodního potrubí.
180.00 Kč

TNV 756011 (756011) - 1.1.2022
Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení.
228.00 Kč

ČSN 757626 (757626) - 1.1.2022
Kvalita vod - Stanovení polonia 210.
186.00 Kč

ČSN ISO 21401 (761102) - 1.1.2022
Služby cestovního ruchu a souvisící služby - Systém managementu udržitelnosti pro ubytovací zařízení - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN ISO 21902 (761207) - 1.1.2022
Cestovní ruch a souvisící služby - Přístupný cestovní ruch pro všechny - Požadavky a doporučení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 17483-1 (761703) - 1.1.2022
Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 16178 (795616) - 1.1.2022
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Přehled nebezpečných chemických látek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16181-1 (795640) - 1.1.2022
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Část 1: Stanovení ftalátů po extrakci rozpouštědlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16181-2 (795640) - 1.1.2022
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Část 2: Stanovení ftalátů bez extrakce rozpouštědlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - 1.1.2022
Textilie - Stanovení antibakteriální aktivity textilních výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19818-1 (832415) - 1.1.2022
Ochrana očí a obličeje - Ochrana proti laserovému záření - Část 1: Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14031 (833617) - 1.1.2022
Expozice pracoviště - Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12404 (836132) - 1.1.2022
Půdy a odpady - Návod pro výběr a použití screeningových metod.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15192 (838022) - 1.1.2022
Půdy a odpady - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - 1.1.2022
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21654 (838304) - 1.1.2022
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11199-2 (841012) - 1.1.2022
Kompenzační pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Rolátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22748 (841034) - 1.1.2022
Inkontinenční produkty pro absorpci moči a/nebo stolice - Názvy a zobrazení typů produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14160 (855270) - 1.1.2022
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro zdravotnické prostředky pro jedno použití používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - 1.1.2022
Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-3 (856021) - 1.1.2022
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303348-V1.2.1 (870021) - 1.1.2022
Budiče audiofrekvenčních indukčních smyček až do 45 A v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-V2.2.1 (872006) - 1.1.2022
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303423-V1.3.1 (872015) - 1.1.2022
Environmentální inženýrství (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302567-V2.2.1 (874608) - 1.1.2022
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303676-V1.1.1 (875188) - 1.1.2022
Navigační radar používaný na vnitrozemských vodních cestách - Provozní, funkční a technické požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303758-V1.1.1 (875306) - 1.1.2022
Rádiová zařízení TETRA používající modulaci s proměnnou obálkou provozovaná v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN 910601 (910601) - 1.1.2022
Sedací nábytek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro osoby s vyšší hmotností.
350.00 Kč

ČSN 910604 (910604) - 1.1.2022
Průmyslové pracovní židle - Bezpečnostní požadavky, rozměry a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 16890+A1 (911021) - 1.1.2022
Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 16094 (917846) - 1.1.2022
Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17543 (961550) - 1.1.2022
Ochrana kulturního dědictví - Povrchové úpravy staveb - Průzkum a dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19111:2020/A1 (979830) - 1.1.2022
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19168-1 (979888) - 1.1.2022
Geografická informace - Geoprostorové aplikace pro vzhledy jevů - Část 1: Jádro (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.