Nové normy ČSN za srpen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN IEC 31010-ed.2 (010352) - 1.8.2020
Management rizik - Techniky posuzování rizik.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - 1.8.2020
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6414 (013510) - 1.8.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Výkresy výrobků ze skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 14813-5 (018200) - 1.8.2020
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-7 (018233) - 1.8.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 15784-2:2018/Amd.1 (018271) - 1.8.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN P ISO/TS 15638-4 (018318) - 1.8.2020
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 4: Požadavky na zabezpečení systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-1 (018365) - 1.8.2020
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 1: Kontrola shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11844-3 (038211) - 1.8.2020
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér.
223.00 Kč

ČSN EN 484:2019/Oprava1 (061452) - 1.8.2020
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - 1.8.2020
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1100 MPa.
543.00 Kč

ČSN EN 16798-1 (127027) - 1.8.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6.
567.00 Kč

ČSN EN 16282-6 (127134) - 1.8.2020
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22109 (133007) - 1.8.2020
Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8596:2018/A1 (195002) - 1.8.2020
Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - 1.8.2020
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16796-2 (268816) - 1.8.2020
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu.
186.00 Kč

ČSN EN 16796-3 (268816) - 1.8.2020
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery.
186.00 Kč

ČSN EN 16842-3 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10000 kg včetně.
223.00 Kč

ČSN EN 16842-4 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10000 kg včetně.
223.00 Kč

ČSN EN 16842-6 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10000 kg.
223.00 Kč

ČSN EN 16842-7 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími.
223.00 Kč

ČSN EN 16842-9 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy.
223.00 Kč

ČSN EN 81-20-ed.2 (274003) - 1.8.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 81-50-ed.2 (274003) - 1.8.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 81-80-ed.2 (274003) - 1.8.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.
350.00 Kč

ČSN ISO 6750-1 (277805) - 1.8.2020
Stroje pro zemní práce - Návod k používání - Část 1: Obsah a provedení.
338.00 Kč

ČSN EN 16334-2 (284045) - 1.8.2020
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky na městských drahách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4705 (311848) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Metody měření týkající se chování světelných jednotek během životního cyklu ve standardizovaném prostředí souvisícím s letadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4571 (312164) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče a profily - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4572 (312165) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNICoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Plechy a pásy - a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4573 (312166) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4574 (312167) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21 -20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4575 (312168) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a po odstranění okují - Plechy a desky - 3 mm < a <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4855-01 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 01: Obecné podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4855-02 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 02: Pečicí trouby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4855-03 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 03: Chladicí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4855-04 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 04: Zařízení na výrobu nápojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI 332000-4-41 (332000) - 1.8.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
223.00 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - 1.8.2020
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000) - 1.8.2020
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000) - 1.8.2020
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61034-1:2006/A2 (347020) - 1.8.2020
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 61034-2:2006/A2 (347020) - 1.8.2020
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60754-1:2015/A1 (347104) - 1.8.2020
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku.
120.00 Kč

ČSN EN 60754-2:2015/A1 (347104) - 1.8.2020
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-3 (347307) - 1.8.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-3: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63137-1:2020/Oprava1 (353812) - 1.8.2020
Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.4:2018/A1 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1-ed.4 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1-ed.4:2020/Oprava1 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
120.00 Kč

ČSN EN 60947-5-1-ed.3:2018/Oprava1 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů.
120.00 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.3:2018/Oprava2 (354106) - 1.8.2020
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-124:2019/Oprava1 (354621) - 1.8.2020
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63171-6 (354622) - 1.8.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Část 6: Předmětová specifikace pro 2pólové a 4pólové (datové/napájecí), stíněné, volné a pevné konektory pro přenos energie a dat s frekvencemi do 600 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-11-ed.2:2020/Oprava1 (358291) - 1.8.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-26-ed.2:2018/Oprava1 (358291) - 1.8.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50-ed.2 (359223) - 1.8.2020
Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.5.2026).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-4-ed.2:2019/A1 (359251) - 1.8.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-82-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.8.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/A1 (361510) - 1.8.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/A12 (361510) - 1.8.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-4-1 (361510) - 1.8.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily.
543.00 Kč

ČSN EN 60730-2-6-ed.3:2016/A1 (361960) - 1.8.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63057 (364328) - 1.8.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové baterie pro použití v silničních vozidlech kromě pohonu.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63115-1 (364373) - 1.8.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a moduly pro použití v průmyslových aplikacích - Část 1: Funkčnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50600-4-7 (367260) - 1.8.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-7: Koeficient účinnosti chlazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61162-460-ed.2:2018/A1 (367823) - 1.8.2020
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50643:2018/A1 (368639) - 1.8.2020
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62430-ed.2 (369081) - 1.8.2020
Ekodesign elektrických a elektronických produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50693 (369085) - 1.8.2020
Pravidla produktové kategorie pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických produktů a systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29134:2018/Z1 (369712) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí.
62.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27019 (369719) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1721.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19790 (369879) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní požadavky na kryptografické moduly (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6141:2015/A1 (385551) - 1.8.2020
Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - 1.8.2020
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně.
338.00 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.8.2020
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně.
567.00 Kč

ČSN EN 14491:2013/Oprava1 (389682) - 1.8.2020
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - 1.8.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - 1.8.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - 1.8.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19361 (404017) - 1.8.2020
Měření radioaktivity - Stanovení aktivity beta zářičů - Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19581 (404018) - 1.8.2020
Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19226 (404045) - 1.8.2020
Jaderná energie - Vyhodnocení neutronového toku a radiačního poškození (dpa) tlakové nádoby reaktoru a vnitroreaktorových částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18557 (404059) - 1.8.2020
Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.8.2020
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - 1.8.2020
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10113 (420435) - 1.8.2020
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 439 (420510) - 1.8.2020
Ocel a litina - Stanovení obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 789-1 (472050) - 1.8.2020
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli.
186.00 Kč

ČSN ISO 789-9 (472050) - 1.8.2020
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle.
223.00 Kč

ČSN EN 17067 (476005) - 1.8.2020
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače.
434.00 Kč

ČSN EN 14915+A2 (492113) - 1.8.2020
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-10 (496070) - 1.8.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - 1.8.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky.
567.00 Kč

ČSN EN 16770 (496134) - 1.8.2020
Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 536 (500304) - 1.8.2020
Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - 1.8.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23153-2 (645707) - 1.8.2020
Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - 1.8.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-1+A1 (656003) - 1.8.2020
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-2+A1 (656003) - 1.8.2020
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-3 (656003) - 1.8.2020
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12922 (656607) - 1.8.2020
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Skupina H (Hydraulické systémy) - Specifikace hydraulických kapalin pro kategorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR a HFDU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17351 (659804) - 1.8.2020
Produkty z biologického materiálu - Stanovení obsahu kyslíku elementárním analyzátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 927-8 (672010) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19396-1 (673022) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19396-2 (673022) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Terminologie a obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-2 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-3 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-4 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-5 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-6 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-7 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami.
186.00 Kč

ČSN EN 13922-ed.2 (699032) - 1.8.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - 1.8.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18674-3:2018/A1 (721012) - 1.8.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.8.2020
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - 1.8.2020
Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 14245 (722105) - 1.8.2020
Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností.
350.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava4 (730035) - 1.8.2020
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - 1.8.2020
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu.
223.00 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - 1.8.2020
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - 1.8.2020
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13216-1-ed.2 (734210) - 1.8.2020
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 13230-4+A1 (736365) - 1.8.2020
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 22510 (738511) - 1.8.2020
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN 743305:2017/Oprava2 (743305) - 1.8.2020
Ochranná zábradlí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13164-1 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13164-2 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13164-3 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13164-4 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13165-1 (757619) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13165-2 (757619) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13165-3 (757619) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22908 (757621) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17169 (763505) - 1.8.2020
Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - 1.8.2020
Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17076-1 (793863) - 1.8.2020
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda TaberR (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 9407 (795603) - 1.8.2020
Velikosti obuvi - Systém měření a označování Mondopoint.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19408 (795638) - 1.8.2020
Obuv - Měření velikosti - Terminologický slovník.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 374-2 (832310) - 1.8.2020
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 374-4 (832310) - 1.8.2020
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18526-3 (832405) - 1.8.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-4 (832770) - 1.8.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9997 (856180) - 1.8.2020
Stomatologie - Injekční stříkačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.8.2020
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.2.2 (878595) - 1.8.2020
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.2.2 (878595) - 1.8.2020
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 15567-1+A1 (942403) - 1.8.2020
Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

TNI ISO/TR 8124-9 (943031) - 1.8.2020
Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.