Nové normy ČSN za srpen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN IEC 31010-ed.2 (010352) - 1.8.2020
Management rizik - Techniky posuzování rizik.
859.10 Kč

ČSN EN 31010:2011/Z2 (010352) - 1.8.2020
Management rizik - Techniky posuzování rizik.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - 1.8.2020
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6414 (013510) - 1.8.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Výkresy výrobků ze skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 14813-5 (018200) - 1.8.2020
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-7 (018233) - 1.8.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 15784-2:2018/Amd.1 (018271) - 1.8.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN P ISO/TS 15638-4 (018318) - 1.8.2020
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 4: Požadavky na zabezpečení systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-1 (018365) - 1.8.2020
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 1: Kontrola shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11844-3 (038211) - 1.8.2020
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér.
202.40 Kč

ČSN EN 484:2019/Oprava1 (061452) - 1.8.2020
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - 1.8.2020
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1100 MPa.
493.90 Kč

ČSN EN 16798-1 (127027) - 1.8.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6.
515.90 Kč

ČSN EN 16282-6 (127134) - 1.8.2020
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22109 (133007) - 1.8.2020
Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8596:2018/A1 (195002) - 1.8.2020
Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - 1.8.2020
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16796-2 (268816) - 1.8.2020
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu.
169.40 Kč

ČSN EN 16796-3 (268816) - 1.8.2020
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery.
169.40 Kč

ČSN EN 16842-3 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10000 kg včetně.
202.40 Kč

ČSN EN 16842-4 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10000 kg včetně.
202.40 Kč

ČSN EN 16842-6 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10000 kg.
202.40 Kč

ČSN EN 16842-7 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími.
202.40 Kč

ČSN EN 16842-9 (268818) - 1.8.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy.
202.40 Kč

ČSN EN 81-20-ed.2 (274003) - 1.8.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 81-50-ed.2 (274003) - 1.8.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 81-80-ed.2 (274003) - 1.8.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.
317.90 Kč

ČSN ISO 6750-1 (277805) - 1.8.2020
Stroje pro zemní práce - Návod k používání - Část 1: Obsah a provedení.
306.90 Kč

ČSN EN 16334-2 (284045) - 1.8.2020
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky na městských drahách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4705 (311848) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Metody měření týkající se chování světelných jednotek během životního cyklu ve standardizovaném prostředí souvisícím s letadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4571 (312164) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče a profily - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4572 (312165) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNICoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Plechy a pásy - a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4573 (312166) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4574 (312167) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21 -20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4575 (312168) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a po odstranění okují - Plechy a desky - 3 mm < a <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4855-01 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 01: Obecné podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4855-02 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 02: Pečicí trouby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4855-03 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 03: Chladicí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4855-04 (319901) - 1.8.2020
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 04: Zařízení na výrobu nápojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI 332000-4-41 (332000) - 1.8.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
202.40 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - 1.8.2020
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000) - 1.8.2020
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000) - 1.8.2020
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61034-1:2006/A2 (347020) - 1.8.2020
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 61034-2:2006/A2 (347020) - 1.8.2020
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60754-1:2015/A1 (347104) - 1.8.2020
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku.
108.90 Kč

ČSN EN 60754-2:2015/A1 (347104) - 1.8.2020
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-3 (347307) - 1.8.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-3: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-27-ed.2:2014/Z1 (347307) - 1.8.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63137-1:2020/Oprava1 (353812) - 1.8.2020
Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.4:2018/A1 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe.
859.10 Kč

ČSN EN 60947-4-1-ed.3:2010/Z2 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1-ed.4 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1-ed.4:2020/Oprava1 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
108.90 Kč

ČSN EN 60947-5-1-ed.3:2018/Oprava1 (354101) - 1.8.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů.
108.90 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.3:2018/Oprava2 (354106) - 1.8.2020
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-124:2019/Oprava1 (354621) - 1.8.2020
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 63171-6 (354622) - 1.8.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Část 6: Předmětová specifikace pro 2pólové a 4pólové (datové/napájecí), stíněné, volné a pevné konektory pro přenos energie a dat s frekvencemi do 600 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60384-11-ed.2:2020/Oprava1 (358291) - 1.8.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60384-26-ed.2:2018/Oprava1 (358291) - 1.8.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50-ed.2 (359223) - 1.8.2020
Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-2-50:2009/Z1 (359223) - 1.8.2020
Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách.
26.40 Kč

ČSN EN 50551-2:2014/Z1 (359224) - 1.8.2020
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-4-ed.2:2019/A1 (359251) - 1.8.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-82-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.8.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje.
108.90 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/A1 (361510) - 1.8.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
108.90 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/A12 (361510) - 1.8.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
108.90 Kč

ČSN EN 62841-4-1 (361510) - 1.8.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily.
493.90 Kč

ČSN EN 60745-2-13:2009/Z1 (361551) - 1.8.2020
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily.
26.40 Kč

ČSN EN 60730-2-6-ed.3:2016/A1 (361960) - 1.8.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 63057 (364328) - 1.8.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové baterie pro použití v silničních vozidlech kromě pohonu.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63115-1 (364373) - 1.8.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a moduly pro použití v průmyslových aplikacích - Část 1: Funkčnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50600-4-7 (367260) - 1.8.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-7: Koeficient účinnosti chlazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61162-460-ed.2:2018/A1 (367823) - 1.8.2020
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50643:2018/A1 (368639) - 1.8.2020
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62430-ed.2 (369081) - 1.8.2020
Ekodesign elektrických a elektronických produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62430:2010/Z1 (369081) - 1.8.2020
Ekodesign elektrických a elektronických produktů.
26.40 Kč

ČSN EN 50693 (369085) - 1.8.2020
Pravidla produktové kategorie pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických produktů a systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29134:2018/Z1 (369712) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27019 (369719) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-1:2013/Z1 (369789) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-2:2010/Z1 (369789) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-3:2010/Z1 (369789) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1721.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19790 (369879) - 1.8.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní požadavky na kryptografické moduly (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6141:2015/A1 (385551) - 1.8.2020
Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - 1.8.2020
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně.
306.90 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.8.2020
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně.
515.90 Kč

ČSN EN 14491:2013/Oprava1 (389682) - 1.8.2020
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - 1.8.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - 1.8.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - 1.8.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19361 (404017) - 1.8.2020
Měření radioaktivity - Stanovení aktivity beta zářičů - Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19581 (404018) - 1.8.2020
Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19226 (404045) - 1.8.2020
Jaderná energie - Vyhodnocení neutronového toku a radiačního poškození (dpa) tlakové nádoby reaktoru a vnitroreaktorových částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18557 (404059) - 1.8.2020
Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.8.2020
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - 1.8.2020
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10113 (420435) - 1.8.2020
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 439 (420510) - 1.8.2020
Ocel a litina - Stanovení obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 789-1 (472050) - 1.8.2020
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli.
169.40 Kč

ČSN ISO 789-9 (472050) - 1.8.2020
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle.
202.40 Kč

ČSN EN 17067 (476005) - 1.8.2020
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače.
394.90 Kč

ČSN EN 14915+A1:2018/Z1 (492113) - 1.8.2020
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 14915+A2 (492113) - 1.8.2020
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-10 (496070) - 1.8.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - 1.8.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky.
515.90 Kč

ČSN EN 16770 (496134) - 1.8.2020
Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 536 (500304) - 1.8.2020
Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - 1.8.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23153-2 (645707) - 1.8.2020
Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - 1.8.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4259-1+A1 (656003) - 1.8.2020
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-2+A1 (656003) - 1.8.2020
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4259-3 (656003) - 1.8.2020
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - 1.8.2020
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12922 (656607) - 1.8.2020
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Skupina H (Hydraulické systémy) - Specifikace hydraulických kapalin pro kategorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR a HFDU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17351 (659804) - 1.8.2020
Produkty z biologického materiálu - Stanovení obsahu kyslíku elementárním analyzátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 927-8 (672010) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19396-1 (673022) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19396-2 (673022) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Terminologie a obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19403-2 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19403-3 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19403-4 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19403-5 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19403-6 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19403-7 (673058) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - 1.8.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami.
169.40 Kč

ČSN EN 13922-ed.2 (699032) - 1.8.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13922:2012/Z1 (699032) - 1.8.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - 1.8.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18674-3:2018/A1 (721012) - 1.8.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.8.2020
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - 1.8.2020
Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 14245 (722105) - 1.8.2020
Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava4 (730035) - 1.8.2020
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - 1.8.2020
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu.
202.40 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - 1.8.2020
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - 1.8.2020
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13216-1-ed.2 (734210) - 1.8.2020
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 13230-4:2017/Z1 (736365) - 1.8.2020
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce.
26.40 Kč

ČSN EN 13230-4+A1 (736365) - 1.8.2020
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 22510 (738511) - 1.8.2020
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
1345.20 Kč

ČSN 743305:2017/Oprava2 (743305) - 1.8.2020
Ochranná zábradlí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13164-1 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13164-2 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13164-3 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13164-4 (757618) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13165-1 (757619) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13165-2 (757619) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13165-3 (757619) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22908 (757621) - 1.8.2020
Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17169 (763505) - 1.8.2020
Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - 1.8.2020
Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17076-1 (793863) - 1.8.2020
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda TaberR (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 9407 (795603) - 1.8.2020
Velikosti obuvi - Systém měření a označování Mondopoint.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 19408 (795638) - 1.8.2020
Obuv - Měření velikosti - Terminologický slovník.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 374-2 (832310) - 1.8.2020
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 374-4 (832310) - 1.8.2020
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18526-3 (832405) - 1.8.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-4 (832770) - 1.8.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9997 (856180) - 1.8.2020
Stomatologie - Injekční stříkačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.8.2020
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.2.2 (878595) - 1.8.2020
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.2.2 (878595) - 1.8.2020
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 15567-1+A1 (942403) - 1.8.2020
Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

TNI ISO/TR 8124-9 (943031) - 1.8.2020
Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)