Nové normy ČSN za květen 2024

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2024 v 09:00


ČSN EN ISO/ASTM 52908 (011810) - 1.5.2024
Aditivní výroba kovů - Vlastnosti hotových dílů - Dodatečné zpracování, kontrola a testování dílů vyrobených tavením v práškovém loži (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-1 (011810) - 1.5.2024
Aditivní výroba kovů - Kvalifikační zásady - Část 1: Všeobecná kvalifikace operátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-2 (011810) - 1.5.2024
Aditivní výroba kovů - Kvalifikační zásady - Část 2: Kvalifikace operátorů pro PBF-LB (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-3 (011810) - 1.5.2024
Aditivní výroba kovů - Zásady kvalifikace - Část 3: Kvalifikace operátorů pro PBF-EB (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-4 (011810) - 1.5.2024
Aditivní výroba kovů - Zásady kvalifikace - Část 4: Kvalifikace operátorů pro DED-LB (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-5 (011810) - 1.5.2024
Aditivní výroba kovů - Zásady kvalifikace - Část 5: Kvalifikace operátorů pro DED-Arc (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52935 (011810) - 1.5.2024
Aditivní výroba kovů - Kvalifikační zásady - Kvalifikace koordinačního personálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011:2018/Oprava1 (015258) - 1.5.2024
Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody.
29.00 Kč

TNI ISO/TR 12770 (018513) - 1.5.2024
Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Role agregátora ITS dat a model funkcí.
223.00 Kč

TNI ISO/TR 24317 (018514) - 1.5.2024
Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Potřeby integrace mobility pro zranitelné účastníky silničního provozu a lehké dopravní prostředky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14919 (038741) - 1.5.2024
Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace a technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - 1.5.2024
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 23: Odolnost proti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.5.2024
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - 1.5.2024
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - 1.5.2024
Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13259 (054619) - 1.5.2024
Plynová svařovací zařízení - Průmyslové ruční a strojní hořáky pro ohřev plamenem, pájení plamenem a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18279 (055911) - 1.5.2024
Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-2:2024/A1 (060407) - 1.5.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-5:2024/A1 (060407) - 1.5.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 5: Instalace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-8 (060407) - 1.5.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 8: Elektrické otopné soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 19 (133004) - 1.5.2024
Průmyslové armatury - Označení kovových armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17821 (135827) - 1.5.2024
Armatury budov - Mrazuvzdorné armatury pro venkovní použití (FRT) - Obecné technické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.5.2024
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61139-3 (183001) - 1.5.2024
Průmyslové sítě - Drobné digitální komunikační rozhraní - Část 3: Bezdrátové rozšíření (Norma k přímému použití jako ČSN).
2131.80 Kč

ČSN EN 62453-302-ed.2:2018/Z1 (184023) - 1.5.2024
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62453-302-ed.3 (184023) - 1.5.2024
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62453-71 (184023) - 1.5.2024
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 71: Informační model OPC UA pro FDT (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 15219 (277451) - 1.5.2024
Strojní zařízení pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15518-4 (278332) - 1.5.2024
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 4: Zkušební metody pro stacionární zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.5.2024
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky.
567.00 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - 1.5.2024
Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 1: Obecné zásady.
338.00 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - 1.5.2024
Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 2: Kusovníky.
338.00 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - 1.5.2024
Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 3: Změny technických dokumentů.
223.00 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - 1.5.2024
Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 4: Výměna dat.
768.00 Kč

ČSN EN 12663-2+A1 (280320) - 1.5.2024
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy.
434.00 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - 1.5.2024
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19659-1 (281346) - 1.5.2024
Železniční aplikace - Systémy vytápění, větrání a klimatizace pro kolejová vozidla - Část 1: Termíny a definice.
338.00 Kč

ČSN EN 15085-2+A1 (284401) - 1.5.2024
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63281-1 (306000) - 1.5.2024
Elektrické přepravní prostředky - Část 1: Terminologie a klasifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 9104-3 (310405) - 1.5.2024
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 3: Požadavky na výcvik, rozvoj, způsobilost a ověřování auditorů v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - 1.5.2024
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9722 (310481) - 1.5.2024
Letectví a kosmonautika - Architektura pro integrovaný management zdravotního stavu systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-20 (310540) - 1.5.2024
Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-20-40 (310540) - 1.5.2024
Kosmické inženýrství - Technologie ASIC, FPGA a IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - 1.5.2024
Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2995-001 (311752) - 1.5.2024
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4881 (312302) - 1.5.2024
Letectví a kosmonautika - Mikrooblouková oxidace hliníku a hliníkových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2882 (313316) - 1.5.2024
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 332000-4-43-ed.2:2010/Z1 (332000) - 1.5.2024
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy.
29.00 Kč

ČSN 332000-4-43-ed.3 (332000) - 1.5.2024
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61936-2 (333201) - 1.5.2024
Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 2: DC (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.3:2015/Z1 (343100) - 1.5.2024
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.4 (343100) - 1.5.2024
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50110-2-ed.3:2021/Z1 (343100) - 1.5.2024
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky.
29.00 Kč

ČSN EN 50110-2-ed.4 (343100) - 1.5.2024
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-7-2-ed.2 (345615) - 1.5.2024
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod.
434.00 Kč

ČSN EN 60695-7-2:2012/Z2 (345615) - 1.5.2024
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-17-ed.2 (345791) - 1.5.2024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-17: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost.
434.00 Kč

ČSN EN 60068-2-17:1997/Z1 (345791) - 1.5.2024
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-4-ed.2 (345791) - 1.5.2024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem.
223.00 Kč

ČSN EN 60068-3-4:2002/Z1 (345791) - 1.5.2024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-2-ed.2 (346452) - 1.5.2024
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62631-3-2:2016/Z1 (346452) - 1.5.2024
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 60763-2-ed.2:2007/A1 (346565) - 1.5.2024
Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60811-201:2013/A2 (347010) - 1.5.2024
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace.
62.00 Kč

ČSN EN 60811-202:2013/A2 (347010) - 1.5.2024
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště.
62.00 Kč

ČSN EN 60811-501:2013/A2 (347010) - 1.5.2024
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí.
62.00 Kč

ČSN EN 60811-503:2013/A1 (347010) - 1.5.2024
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště.
62.00 Kč

ČSN EN 60811-508:2013/A2 (347010) - 1.5.2024
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť.
62.00 Kč

ČSN IEC 383-1:1996/Z3 (348052) - 1.5.2024
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60383-1 (348052) - 1.5.2024
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím - Definice, zkušební metody a kritéria přijetí.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61462-ed.2 (348123) - 1.5.2024
Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1000 V a jmenovitým stejnosměrným napětím vyšším než 1500 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení.
434.00 Kč

ČSN EN 61462:2008/Z1 (348123) - 1.5.2024
Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-13 (351350) - 1.5.2024
Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatná spojovací jednotka (SAMU).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62477-1-ed.2 (351534) - 1.5.2024
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
1390.80 Kč

ČSN EN 62477-1:2013/Z1 (351534) - 1.5.2024
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63138-2-ed.2 (353813) - 1.5.2024
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory řady MQ4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63138-2:2021/Z1 (353813) - 1.5.2024
Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 62208-ed.2:2012/Z1 (357040) - 1.5.2024
Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62208-ed.3 (357040) - 1.5.2024
Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 62561-3-ed.2:2018/Z1 (357605) - 1.5.2024
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62561-3-ed.3 (357605) - 1.5.2024
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště (ISG).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60393-4 (358195) - 1.5.2024
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Jednootáčkové výkonové potenciometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63251 (359040) - 1.5.2024
Metoda zkoušení mechanických vlastností ohebných desek s plošnými spoji s opto-elektrickými obvody při tepelném namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-111 (359223) - 1.5.2024
Optické vláknové kabely - Část 1-111: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody - Ohyb, metoda E11. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60794-1-21:2015/Z1 (359223) - 1.5.2024
Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2:2020/Z7 (359223) - 1.5.2024
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-306 (359223) - 1.5.2024
Optické vláknové kabely - Část 1-306: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkrut pásku, metoda G6. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-17-ed.2 (359274) - 1.5.2024
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62148-17:2014/Z1 (359274) - 1.5.2024
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-401-1 (359350) - 1.5.2024
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 401-1: Zařízení a systémy - Funkční prvky - Metoda hodnocení pružného rezistivního senzoru deformace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63215-2 (359380) - 1.5.2024
Metody zkoušení odolnosti materiálů pro přichycení čipu - Část 2: Metoda zkoušení teplotním cyklováním materiálů pro přichycení čipu, použitých pro diskrétní součástky výkonové elektroniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60704-2-4-ed.3:2012/A12 (361008) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.3:2010/Z1 (361045) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3:2010/Z1 (361045) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A16 (361050) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-2-ed.4 (361050) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-2-ed.4:2024/A11 (361050) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-4-ed.4 (361050) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-4-ed.4:2024/A11 (361050) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost -- Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-60-ed.3 (361050) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-60-ed.3:2024/A11 (361050) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61855-ed.2:2023/Oprava1 (361060) - 1.5.2024
Elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - 1.5.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-84 (364801) - 1.5.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-1 (369789) - 1.5.2024
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-2 (369789) - 1.5.2024
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
1710.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-3 (369789) - 1.5.2024
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-4 (369789) - 1.5.2024
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 4: Rámec pro specifikaci metod a činnosti hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-5 (369789) - 1.5.2024
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 5: Předdefinované balíčky bezpečnostních požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861) - 1.5.2024
Informační technologie - Testování biometrické výkonnosti a podávání zpráv - Část 1: Principy a rámec.
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862) - 1.5.2024
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887) - 1.5.2024
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Ochrana biometrických informací.
543.00 Kč

ČSN EN 50626-2 (370000) - 1.5.2024
Trubkové systémy uložené pod zemí pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 2: Systémy instalačních trubek z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Požadavky na trubky, tvarovky a systém používaný ve zvláštních aplikacích.
350.00 Kč

ČSN EN 50724 (378310) - 1.5.2024
Pevné ultrazvukové detektory úniku plynu (UGLD) - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50194-1-ed.2 (378370) - 1.5.2024
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v domácnostech - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50194-1:2009/Z1 (378370) - 1.5.2024
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 12732 (386412) - 1.5.2024
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 24252:2023/A11 (386503) - 1.5.2024
Bioplynové systémy - Mimo domácnost a bez zplyňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 17407 (389426) - 1.5.2024
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Sběrače a rozdělovače PN 16.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15281 (389683) - 1.5.2024
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700) - 1.5.2024
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřené garáže.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17991 (420057) - 1.5.2024
Statistické ověřování konstrukční bezpečnosti pozemních staveb podle Eurokódu EN 1993-1-1 přílohy E (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - 1.5.2024
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6306 (420502) - 1.5.2024
Chemický rozbor oceli - Uváděné pořadí chemických prvků v normách na ocel.
186.00 Kč

ČSN EN 10278 (426516) - 1.5.2024
Rozměry, mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých výrobků z korozivzdorných a jiných speciálních ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - 1.5.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Posouzení mobilních příbřežních jednotek pro konkrétní lokalitu - Část 1: Zvedací zařízení: zvednutá na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
2223.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-1:2021/A1 (470068) - 1.5.2024
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-1:2021/Z1 (470068) - 1.5.2024
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-2 (470068) - 1.5.2024
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-3:2021/A1 (470068) - 1.5.2024
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-3:2021/Z1 (470068) - 1.5.2024
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-4:2021/A1 (470068) - 1.5.2024
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-4:2021/Z1 (470068) - 1.5.2024
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - 1.5.2024
Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 7251:2006/Amd.1 (560107) - 1.5.2024
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu.
62.00 Kč

ČSN ISO 937 (576023) - 1.5.2024
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Referenční metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 60 (642101) - 1.5.2024
Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 61 (642102) - 1.5.2024
Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2505 (643116) - 1.5.2024
Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry.
186.00 Kč

ČSN 650102:2014/Z1 (650102) - 1.5.2024
Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - 1.5.2024
Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - 1.5.2024
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - 1.5.2024
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - 1.5.2024
Nátěrové hmoty - Hodnocení množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky.
186.00 Kč

ČSN EN 17877 (691101) - 1.5.2024
Dynamická míchadla a míchačky - Definice a hydraulické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1417 (691288) - 1.5.2024
Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1097-1 (721194) - 1.5.2024
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18393-1 (727275) - 1.5.2024
Tepelněizolační výrobky - Stanovení stárnutí sesedáním - Část 1: Foukaná volně sypaná izolace pro větrané půdní prostory při simulaci vlhkostních a teplotních cyklů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10534-2 (730501) - 1.5.2024
Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Technika dvou mikrofonů pro stanovení činitele zvukové pohltivosti a povrchové impedance při kolmém dopadu zvuku.
350.00 Kč

ČSN P 730847 (730847) - 1.5.2024
Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy.
350.00 Kč

ČSN EN 13501-6+A1:2023/Oprava1 (730860) - 1.5.2024
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů.
29.00 Kč

ČSN P 732404 (732404) - 1.5.2024
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace.
543.00 Kč

ČSN EN 13084-9 (734220) - 1.5.2024
Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, nápravná opatření a dokumentace; Požadovaná opatření a postupy.
350.00 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - 1.5.2024
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17690-1 (738522) - 1.5.2024
Součásti pro regulační obvod automatizace a řízení budov (BAC) - Snímače - Část 1: Snímače teploty vnitřního vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 743305:2017/Oprava3 (743305) - 1.5.2024
Ochranná zábradlí.
29.00 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - 1.5.2024
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce.
338.00 Kč

ČSN EN 12255-3 (756403) - 1.5.2024
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - 1.5.2024
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti.
543.00 Kč

ČSN ISO 7393-3:1995/Oprava2 (757419) - 1.5.2024
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 19160-2 (760401) - 1.5.2024
Adresování - Část 2: Přidělování a udržování adres pro objekty ve fyzickém světě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 41011 (762102) - 1.5.2024
Facility management - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20137 (793867) - 1.5.2024
Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - 1.5.2024
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9862 (806121) - 1.5.2024
Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17516 (838010) - 1.5.2024
Odpady - Charakterizace zrnitých pevných odpadů s potenciálem pro využití jako stavební materiál - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15189-ed.3:2023/A11 (855101) - 1.5.2024
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-1:2020/A1 (855280) - 1.5.2024
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-2:2020/A1 (855280) - 1.5.2024
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.18.1 (879012) - 1.5.2024
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (Sl) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 14434 (911230) - 1.5.2024
Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14450+A1 (916013) - 1.5.2024
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Bezpečnostní schránky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16232+A1:2019/Z1 (943459) - 1.5.2024
Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti.
29.00 Kč

ČSN EN 16232+A2 (943459) - 1.5.2024
Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - 1.5.2024
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981039) - 1.5.2024
Zdravotnická informatika - Kategorické struktury pro reprezentaci ošetřovatelské praxe v terminologických systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.