Nové normy ČSN za duben 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2013 v 09:00


ČSN ISO 13372 (011470) - 1.4.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014451) - 1.4.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16092 (018338) - 1.4.2013
Elektronický výběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17261 (018340) - 1.4.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17262 (018341) - 1.4.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 16222 (038339) - 1.4.2013
Katodická ochrana lodních trupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.4.2013
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - 1.4.2013
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 60974-1-ed.4 (052205) - 1.4.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu. (Platnost do 28.9.2021).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - 1.4.2013
Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13100-4 (056830) - 1.4.2013
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - 1.4.2013
Vady svarových spojů termoplastů - Úrovně kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1264-2+A1 (060315) - 1.4.2013
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - 1.4.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1140.00 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - 1.4.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 2: Čerpací systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13951 (110071) - 1.4.2013
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12842 (132060) - 1.4.2013
Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 61987-11 (180410) - 1.4.2013
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Všeobecné struktury (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.4.2020).
515.90 Kč

ČSN EN 62541-10 (184004) - 1.4.2013
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.4.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 62541-7 (184004) - 1.4.2013
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 62541-9 (184004) - 1.4.2013
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
698.50 Kč

ČSN EN 62439-3-ed.2 (184022) - 1.4.2013
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.2.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 60917-2-5 (188002) - 1.4.2013
Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-5: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozměry rozhraní skříní pro různá zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - 1.4.2013
Oční optika - Brýlové čočky - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 9394 (195221) - 1.4.2013
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení biokompatibility zkoušením na oku králíka (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - 1.4.2013
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-4:2009/A1 (195300) - 1.4.2013
Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - 1.4.2013
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů.
394.90 Kč

ČSN ISO 230-7 (200300) - 1.4.2013
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os rotace.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1120 (260396) - 1.4.2013
Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - 1.4.2013
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16029 (307206) - 1.4.2013
Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 9300-003 (310450) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4632-004 (311201) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 280 °C - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4681-002 (311739) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-214 (311810) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3682-003 (311818) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 003: Vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3682-004 (311818) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 004: Zásuvka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-515 (311925) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Síla ochranné vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-516 (311925) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4050-1 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4050-2 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 2: Provedení zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4050-3 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 3: Referenční vzorky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4050-4 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 4: Přejímací kritéria (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4500-001 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 001: Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4500-003 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 003: Specifická pravidla pro žáruvzdorné slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4500-004 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 004: Specifická pravidla pro titan a slitiny titanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4500-005 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 005: Specifická pravidla pro oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4268 (312063) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zařízení pro tepelné zpracování - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3351 (312579) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - 1.4.2013
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže.
202.40 Kč

ČSN IEC/TS 60479-1 (332010) - 1.4.2013
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska.
493.90 Kč

ČSN EN 55016-1-4-ed.3:2010/A1 (334210) - 1.4.2013
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-4 (334591) - 1.4.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech.
202.40 Kč

ČSN EN 50132-5-3 (334592) - 1.4.2013
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-3: Video přenosy - Analogový a digitální video přenos.
394.90 Kč

ČSN EN 50132-7-ed.2 (334592) - 1.4.2013
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. (Platnost do 13.4.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 62282-3-300 (336000) - 1.4.2013
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace.
202.40 Kč

ČSN EN 50149-ed.2 (341558) - 1.4.2013
Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi.
317.90 Kč

ČSN EN 61375-1 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura.
493.90 Kč

ČSN EN 61375-2-1 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2268.60 Kč

ČSN EN 61375-2-2 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61375-3-1 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61375-3-2 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61375-3-3 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 60404-15 (345862) - 1.4.2013
Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60544-2 (346411) - 1.4.2013
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozařování a zkoušky.
306.90 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440) - 1.4.2013
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
317.90 Kč

ČSN EN 61340-4-1:2004/Oprava1 (346440) - 1.4.2013
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.
26.40 Kč

ČSN EN 60076-18 (351001) - 1.4.2013
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy.
394.90 Kč

ČSN EN 62477-1 (351534) - 1.4.2013
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
1053.80 Kč

ČSN EN 60512-99-001 (354055) - 1.4.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60309-1-ed.3:2000/A2 (354513) - 1.4.2013
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 61010-2-091 (356502) - 1.4.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 60294 (358007) - 1.4.2013
Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose.
202.40 Kč

ČSN EN 60301 (358011) - 1.4.2013
Přednostní průměry drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů.
108.90 Kč

ČSN IEC 358:1999/Z1 (358222) - 1.4.2013
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče.
26.40 Kč

ČSN EN 60358-1 (358222) - 1.4.2013
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla.
394.90 Kč

ČSN EN 61240-ed.2 (358400) - 1.4.2013
Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.11.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 62575-2 (358402) - 1.4.2013
Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Návod k použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62132-8 (358798) - 1.4.2013
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62150-3 (359277) - 1.4.2013
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A11 (361045) - 1.4.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
108.90 Kč

ČSN EN 60728-3-1 (367211) - 1.4.2013
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-1: Metody měření nelinearity pro plně digitální kanál zatížený DVB-C signály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
306.90 Kč

TPG 92025:2007/Z1 (380920) - 3.4.2013
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení.
36.00 Kč

ČSN EN ISO 5923 (389031) - 1.4.2013
Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý.
306.90 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - 1.4.2013
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7625 (420851) - 1.4.2013
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.4.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové potrubí pro potrubní přepravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 10223-1 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny.
169.40 Kč

ČSN EN 10223-2 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty.
202.40 Kč

ČSN EN 10223-4 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 4: Drátěné sítě svařované na ploty.
169.40 Kč

ČSN EN 10223-5 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty.
202.40 Kč

ČSN EN 10223-6 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky.
169.40 Kč

ČSN EN 10223-7 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 7: Ocelové drátěné svařované plotové dílce.
202.40 Kč

ČSN EN 1316-1 (480065) - 1.4.2013
Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1316-2 (480065) - 1.4.2013
Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5270 (500221) - 1.4.2013
Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 1431-1 (621527) - 1.4.2013
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - 1.4.2013
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - 1.4.2013
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - 1.4.2013
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - 1.4.2013
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11963 (646310) - 1.4.2013
Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - 1.4.2013
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - 1.4.2013
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.4.2013
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelátotvorných činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED iontovou párovou chromatografií.
202.40 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.4.2013
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN 656516 (656516) - 1.4.2013
Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16346 (657056) - 1.4.2013
Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 668011 (668011) - 1.4.2013
Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení.
202.40 Kč

ČSN 668101 (668101) - 1.4.2013
Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení.
108.90 Kč

ČSN EN 13900-6 (670555) - 1.4.2013
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16274 (681580) - 1.4.2013
Metody pro analýzu alergenů - Stanovení potenciálně alergenních vonných látek ve spotřebních výrobcích - Krok 1: Přímá analýza vzorků metodou plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16280 (704241) - 1.4.2013
Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6556 (704323) - 1.4.2013
Laboratorní sklo - Odsávací lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1927-1 (726001) - 1.4.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 15814+A1 (727681) - 1.4.2013
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-4-ed.2 (730035) - 1.4.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
859.10 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Z3 (730035) - 1.4.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - 1.4.2013
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla.
493.90 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1 (731101) - 1.4.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN 734201:2010/Z1 (734201) - 1.4.2013
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
108.90 Kč

ČSN EN 1317-5+A2:2012/Oprava1 (737001) - 1.4.2013
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
26.40 Kč

ČSN EN 12676-1:2001/Oprava1 (737070) - 1.4.2013
Clony proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky.
26.40 Kč

ČSN EN 1013 (747707) - 1.4.2013
Světlopropustné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 750250:2012/Oprava1 (750250) - 1.4.2013
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb.
26.40 Kč

TNI CEN/TR 16355 (755407) - 2.4.2013
Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.
306.90 Kč

ČSN 756101:2012/Oprava1 (756101) - 1.4.2013
Stokové sítě a kanalizační přípojky.
26.40 Kč

ČSN EN 16101 (757019) - 1.4.2013
Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení.
202.40 Kč

ČSN EN 16260 (757020) - 1.4.2013
Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - 1.4.2013
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti.
306.90 Kč

ČSN 759010:2012/Oprava1 (759010) - 1.4.2013
Vsakovací zařízení srážkových vod.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13293 (761304) - 1.4.2013
Rekreační potápění - Požadavky na výcvikové programy zaměřené na míchání plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15221-7 (762101) - 1.4.2013
Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13336 (792820) - 1.4.2013
Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - 1.4.2013
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20433 (793859) - 1.4.2013
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Odolnost proti zapouštění při otěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16177 (795260) - 1.4.2013
Obuv - Odolnost proti vzniku a růstu trhlin - Metoda s ohebným pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 966+A1 (832162) - 1.4.2013
Přilby pro létání a podobné sporty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13199 (834741) - 1.4.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14211 (835721) - 1.4.2013
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu dusičitého a oxidu dusnatého na principu ultrafialové chemiluminiscence (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - 1.4.2013
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13040 (836161) - 1.4.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11608-3 (855930) - 1.4.2013
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Hotové zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11608-5 (855930) - 1.4.2013
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 5: Automatizované funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13397-2:2006/A1 (856015) - 1.4.2013
Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.5.1 (875086) - 1.4.2013
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1730 (910225) - 1.4.2013
Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1957 (911016) - 1.4.2013
Nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 232 (914105) - 1.4.2013
Koupací vany - Připojovací rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 251 (914106) - 1.4.2013
Sprchové vaničky - Připojovací rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 650 (917851) - 1.4.2013
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo z vrstvy polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 892 (942007) - 1.4.2013
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 15151-1 (942020) - 1.4.2013
Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15151-2 (942020) - 1.4.2013
Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14988-1+A1 (943418) - 1.4.2013
Dětské vysoké židle - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14988-2+A1 (943418) - 1.4.2013
Dětské vysoké židle - Část 2: Metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19152 (979872) - 1.4.2013
Geografická informace - Model oblasti správy pozemků (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11073-10420 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10420: Specializované zařízení - Analyzátor složení těla (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10421 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10421: Specializované zařízení - Monitor maximálního výdechu (maximální průtok) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10472 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10472: Specializované zařízení - Monitor léčby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-30400 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30400: Profil rozhraní - Kabelový Ethernet (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11238 (981032) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o látkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11239 (981033) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11240 (981034) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna měřicích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11615 (981035) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna informací o regulovaných léčivých přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11616 (981036) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna informací o regulovaných farmaceutických přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)