Nové normy ČSN za duben 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2013 v 09:00


ČSN ISO 13372 (011470) - 1.4.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014451) - 1.4.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16092 (018338) - 1.4.2013
Elektronický výběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17261 (018340) - 1.4.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17262 (018341) - 1.4.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 16222 (038339) - 1.4.2013
Katodická ochrana lodních trupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.4.2013
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - 1.4.2013
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 60974-1-ed.4 (052205) - 1.4.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu. (Platnost do 28.9.2021).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - 1.4.2013
Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13100-4 (056830) - 1.4.2013
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - 1.4.2013
Vady svarových spojů termoplastů - Úrovně kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1264-2+A1 (060315) - 1.4.2013
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - 1.4.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - 1.4.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 2: Čerpací systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13951 (110071) - 1.4.2013
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12842 (132060) - 1.4.2013
Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 61987-11 (180410) - 1.4.2013
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Všeobecné struktury (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.4.2020).
567.00 Kč

ČSN EN 62541-10 (184004) - 1.4.2013
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.4.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 62541-7 (184004) - 1.4.2013
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 62541-9 (184004) - 1.4.2013
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 62439-3-ed.2 (184022) - 1.4.2013
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.2.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 60917-2-5 (188002) - 1.4.2013
Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-5: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozměry rozhraní skříní pro různá zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - 1.4.2013
Oční optika - Brýlové čočky - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 9394 (195221) - 1.4.2013
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení biokompatibility zkoušením na oku králíka (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - 1.4.2013
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-4:2009/A1 (195300) - 1.4.2013
Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - 1.4.2013
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů.
434.00 Kč

ČSN ISO 230-7 (200300) - 1.4.2013
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os rotace.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1120 (260396) - 1.4.2013
Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - 1.4.2013
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - 1.4.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16029 (307206) - 1.4.2013
Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 9300-003 (310450) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4632-004 (311201) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 280 °C - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4681-002 (311739) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-214 (311810) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3682-003 (311818) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 003: Vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3682-004 (311818) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 004: Zásuvka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-515 (311925) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Síla ochranné vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-516 (311925) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4050-1 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4050-2 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 2: Provedení zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4050-3 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 3: Referenční vzorky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4050-4 (312008) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 4: Přejímací kritéria (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4500-001 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 001: Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4500-003 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 003: Specifická pravidla pro žáruvzdorné slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4500-004 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 004: Specifická pravidla pro titan a slitiny titanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4500-005 (312062) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 005: Specifická pravidla pro oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4268 (312063) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zařízení pro tepelné zpracování - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3351 (312579) - 1.4.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - 1.4.2013
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže.
223.00 Kč

ČSN IEC/TS 60479-1 (332010) - 1.4.2013
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska.
543.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-4 (334591) - 1.4.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech.
223.00 Kč

ČSN EN 50132-5-3 (334592) - 1.4.2013
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-3: Video přenosy - Analogový a digitální video přenos.
434.00 Kč

ČSN EN 50132-7-ed.2 (334592) - 1.4.2013
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. (Platnost do 13.4.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 62282-3-300 (336000) - 1.4.2013
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace.
223.00 Kč

ČSN EN 50149-ed.2 (341558) - 1.4.2013
Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi.
350.00 Kč

ČSN EN 61375-1 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura.
543.00 Kč

ČSN EN 61375-2-1 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2268.60 Kč

ČSN EN 61375-2-2 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61375-3-1 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61375-3-2 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61375-3-3 (342690) - 1.4.2013
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60404-15 (345862) - 1.4.2013
Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60544-2 (346411) - 1.4.2013
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozařování a zkoušky.
338.00 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440) - 1.4.2013
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
350.00 Kč

ČSN EN 61340-4-1:2004/Oprava1 (346440) - 1.4.2013
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.
29.00 Kč

ČSN EN 60076-18 (351001) - 1.4.2013
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy.
434.00 Kč

ČSN EN 62477-1 (351534) - 1.4.2013
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně. (Platnost do 9.8.2026).
1159.00 Kč

ČSN EN 60512-99-001 (354055) - 1.4.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60309-1-ed.3:2000/A2 (354513) - 1.4.2013
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-091 (356502) - 1.4.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy. (Platnost do 1.4.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60294 (358007) - 1.4.2013
Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose.
223.00 Kč

ČSN EN 60301 (358011) - 1.4.2013
Přednostní průměry drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů.
120.00 Kč

ČSN EN 60358-1 (358222) - 1.4.2013
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla.
434.00 Kč

ČSN EN 61240-ed.2 (358400) - 1.4.2013
Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.11.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 62575-2 (358402) - 1.4.2013
Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Návod k použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62132-8 (358798) - 1.4.2013
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62150-3 (359277) - 1.4.2013
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A11 (361045) - 1.4.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
120.00 Kč

ČSN EN 60728-3-1 (367211) - 1.4.2013
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-1: Metody měření nelinearity pro plně digitální kanál zatížený DVB-C signály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
338.00 Kč

TPG 92025:2007/Z1 (380920) - 3.4.2013
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení.
32.70 Kč

ČSN EN ISO 5923 (389031) - 1.4.2013
Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý.
338.00 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - 1.4.2013
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7625 (420851) - 1.4.2013
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.4.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové potrubí pro potrubní přepravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 10223-1 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny.
186.00 Kč

ČSN EN 10223-2 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty.
223.00 Kč

ČSN EN 10223-4 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 4: Drátěné sítě svařované na ploty.
186.00 Kč

ČSN EN 10223-5 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty.
223.00 Kč

ČSN EN 10223-6 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky.
186.00 Kč

ČSN EN 10223-7 (426428) - 1.4.2013
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 7: Ocelové drátěné svařované plotové dílce.
223.00 Kč

ČSN EN 1316-1 (480065) - 1.4.2013
Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1316-2 (480065) - 1.4.2013
Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5270 (500221) - 1.4.2013
Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 1431-1 (621527) - 1.4.2013
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - 1.4.2013
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - 1.4.2013
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - 1.4.2013
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - 1.4.2013
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11963 (646310) - 1.4.2013
Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - 1.4.2013
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - 1.4.2013
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.4.2013
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelátotvorných činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED iontovou párovou chromatografií.
223.00 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.4.2013
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN 656516 (656516) - 1.4.2013
Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16346 (657056) - 1.4.2013
Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 668011 (668011) - 1.4.2013
Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení.
223.00 Kč

ČSN 668101 (668101) - 1.4.2013
Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení.
120.00 Kč

ČSN EN 13900-6 (670555) - 1.4.2013
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16274 (681580) - 1.4.2013
Metody pro analýzu alergenů - Stanovení potenciálně alergenních vonných látek ve spotřebních výrobcích - Krok 1: Přímá analýza vzorků metodou plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16280 (704241) - 1.4.2013
Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6556 (704323) - 1.4.2013
Laboratorní sklo - Odsávací lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-1 (726001) - 1.4.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 15814+A1 (727681) - 1.4.2013
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4-ed.2 (730035) - 1.4.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
945.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Z3 (730035) - 1.4.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - 1.4.2013
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla.
543.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1 (731101) - 1.4.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN 734201:2010/Z1 (734201) - 1.4.2013
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
120.00 Kč

ČSN EN 1317-5+A2:2012/Oprava1 (737001) - 1.4.2013
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
29.00 Kč

ČSN EN 12676-1:2001/Oprava1 (737070) - 1.4.2013
Clony proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky.
29.00 Kč

ČSN EN 1013 (747707) - 1.4.2013
Světlopropustné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 750250:2012/Oprava1 (750250) - 1.4.2013
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb.
29.00 Kč

TNI CEN/TR 16355 (755407) - 2.4.2013
Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.
338.00 Kč

ČSN EN 16101 (757019) - 1.4.2013
Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení.
223.00 Kč

ČSN EN 16260 (757020) - 1.4.2013
Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - 1.4.2013
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti.
338.00 Kč

ČSN 759010:2012/Oprava1 (759010) - 1.4.2013
Vsakovací zařízení srážkových vod.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13293 (761304) - 1.4.2013
Rekreační potápění - Požadavky na výcvikové programy zaměřené na míchání plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15221-7 (762101) - 1.4.2013
Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13336 (792820) - 1.4.2013
Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - 1.4.2013
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20433 (793859) - 1.4.2013
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Odolnost proti zapouštění při otěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16177 (795260) - 1.4.2013
Obuv - Odolnost proti vzniku a růstu trhlin - Metoda s ohebným pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 966+A1 (832162) - 1.4.2013
Přilby pro létání a podobné sporty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13199 (834741) - 1.4.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14211 (835721) - 1.4.2013
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu dusičitého a oxidu dusnatého na principu ultrafialové chemiluminiscence (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - 1.4.2013
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13040 (836161) - 1.4.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-3 (855930) - 1.4.2013
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Hotové zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-5 (855930) - 1.4.2013
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 5: Automatizované funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13397-2:2006/A1 (856015) - 1.4.2013
Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.5.1 (875086) - 1.4.2013
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1730 (910225) - 1.4.2013
Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1957 (911016) - 1.4.2013
Nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 232 (914105) - 1.4.2013
Koupací vany - Připojovací rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 251 (914106) - 1.4.2013
Sprchové vaničky - Připojovací rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 650 (917851) - 1.4.2013
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo z vrstvy polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 892 (942007) - 1.4.2013
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 15151-1 (942020) - 1.4.2013
Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15151-2 (942020) - 1.4.2013
Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14988-1+A1 (943418) - 1.4.2013
Dětské vysoké židle - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14988-2+A1 (943418) - 1.4.2013
Dětské vysoké židle - Část 2: Metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19152 (979872) - 1.4.2013
Geografická informace - Model oblasti správy pozemků (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10420 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10420: Specializované zařízení - Analyzátor složení těla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10421 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10421: Specializované zařízení - Monitor maximálního výdechu (maximální průtok) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10472 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10472: Specializované zařízení - Monitor léčby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-30400 (981031) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30400: Profil rozhraní - Kabelový Ethernet (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11238 (981032) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o látkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11239 (981033) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11240 (981034) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna měřicích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11615 (981035) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna informací o regulovaných léčivých přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11616 (981036) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna informací o regulovaných farmaceutických přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - 1.4.2013
Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.