Nové normy ČSN za červenec 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN 12973 (010121) - 1.7.2020
Hodnotový management (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 10015 (010337) - 1.7.2020
Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61123 (010644) - 1.7.2020
Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11200:2015/A1 (011618) - 1.7.2020
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.
120.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52907 (011829) - 1.7.2020
Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-1 (011830) - 1.7.2020
Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-61:2016/A1 (014445) - 1.7.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261) - 1.7.2020
Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-2 (018365) - 1.7.2020
Elektronický výběr poplatků - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 2: Důvěryhodný záznamník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2106 (038650) - 1.7.2020
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.7.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - 1.7.2020
Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - 1.7.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-3-ed.4 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-5-ed.4 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-7-ed.4 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.7.2020
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování.
543.00 Kč

ČSN EN 16905-2 (061530) - 1.7.2020
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 676 (075802) - 1.7.2020
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 267 (075857) - 1.7.2020
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - 1.7.2020
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - 1.7.2020
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

TNI 127095 (127095) - 1.7.2020
Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání.
543.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.7.2020
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 15902 (193004) - 1.7.2020
Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16796-1 (268816) - 1.7.2020
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN 16796-6 (268816) - 1.7.2020
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16842-1 (268818) - 1.7.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 16842-2 (268818) - 1.7.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10000 kg včetně.
223.00 Kč

ČSN EN 17314 (268831) - 1.7.2020
Manipulační vozíky - Specifikace a zkušební metody - Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5010 (277521) - 1.7.2020
Stroje pro zemní práce - Kolové stroje - Požadavky na řízení.
338.00 Kč

ČSN EN 15597-2 (278330) - 1.7.2020
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla pro železniční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15153-3 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městské dráhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
768.00 Kč

ČSN ISO 22241-4 (302460) - 1.7.2020
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 22241-5 (302460) - 1.7.2020
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50980-1 (305120) - 1.7.2020
Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů.
434.00 Kč

ČSN EN 16604-20 (310550) - 1.7.2020
Udržitelný vesmír - Planetární ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 3155-017 (311809) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 017: Elektrické kontakty, releová základna, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-018 (311809) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 018: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-026 (311812) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 026: Příslušenství pro konektor jednoho modulu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3219 (312120) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P100HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo vytlačování spojovacích součástí - 3 mm <= D <= 30 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3666 (312121) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1550 MPa <= Rm <= 1830 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3358 (312136) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovavaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm <= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3761 (312137) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4875 (318056) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Povrchové úpravy - Zkušební metoda pro měření přechodového odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2516 (318210) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A5 (330050) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
186.00 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A4 (330050) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 704: Přenos.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A3 (330050) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus.
120.00 Kč

ČSN EN 50553:2013/A2 (330620) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
120.00 Kč

ČSN EN 50491-11:2016/A1 (332151) - 1.7.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60079-0-ed.5:2018/Oprava1 (332320) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60079-19-ed.3 (332320) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/A2 (333500) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
120.00 Kč

ČSN EN 50153-ed.3:2015/A2 (333503) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
62.00 Kč

ČSN EN 50238-1-ed.2 (333592) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně.
434.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A9 (334201) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
120.00 Kč

ČSN EN 62488-2:2018/Oprava1 (335010) - 1.7.2020
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60077-3-ed.2 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60077-4-ed.2 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60077-5-ed.2 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí.
350.00 Kč

ČSN EN 50159:2011/A1 (342670) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech.
62.00 Kč

ČSN EN 50128-ed.2:2012/A1 (342680) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-7 (345884) - 1.7.2020
Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3:2020/A11 (347002) - 1.7.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60851-5-ed.2:2009/A2 (347303) - 1.7.2020
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-0-1-ed.3:2014/A1 (347307) - 1.7.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-0-3-ed.2:2009/A2 (347307) - 1.7.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-28-100-ed.2 (354055) - 1.7.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62026-3-ed.2:2015/A11 (354105) - 1.7.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-ed.5 (359213) - 1.7.2020
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-54 (359251) - 1.7.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61756-1-ed.2 (359257) - 1.7.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-16:2019/A11 (361008) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-78-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-71-ed.3 (361050) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-87-ed.3 (361050) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat.
338.00 Kč

ČSN EN 60436 (361060) - 1.7.2020
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 63136 (361060) - 1.7.2020
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62115-ed.2 (361338) - 1.7.2020
Elektrické hračky - Bezpečnost.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62115-ed.2:2020/A11 (361338) - 1.7.2020
Elektrické hračky - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 50632-2-6:2016/A1 (361520) - 1.7.2020
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960) - 1.7.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2:2011/A2 (364801) - 1.7.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.2 (367000) - 1.7.2020
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
2211.60 Kč

TNI CLC/TR 50173-99-2 (367253) - 1.7.2020
Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CLC/TR 50174-99-2 (367253) - 1.7.2020
Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50413-ed.2 (367917) - 1.7.2020
Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50090-5-1-ed.2 (368051) - 1.7.2020
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50090-5-2-ed.2 (368051) - 1.7.2020
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60098 (368401) - 1.7.2020
Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63005-2 (368688) - 1.7.2020
Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 2: Zkušební metody pro hodnocení vlastností základních funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.4 (368691) - 1.7.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.4.2024).
3112.20 Kč

ČSN EN IEC 62942 (368695) - 1.7.2020
Formát souboru pro profesionální přenos a výměnu digitálních zvukových dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60118-13-ed.4 (368860) - 1.7.2020
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50614 (369084) - 1.7.2020
Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20257-1 (386613) - 1.7.2020
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34-ed.2 (389621) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů.
593.00 Kč

ČSN EN 16009:2012/Oprava1 (389692) - 1.7.2020
Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu.
29.00 Kč

ČSN EN 10216-2+A1 (420261) - 1.7.2020
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8654:2018/A1 (421602) - 1.7.2020
Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 14180 (441302) - 1.7.2020
Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 18894 (441383) - 1.7.2020
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 461100-8 (461100) - 1.7.2020
Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování.
120.00 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - 1.7.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17270 (467054) - 1.7.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN ISO 38200 (490300) - 1.7.2020
Spotřebitelský řetězec dřeva a materiálů na bázi dřeva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - 1.7.2020
Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 131-4 (493830) - 1.7.2020
Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji.
223.00 Kč

ČSN EN 234 (503404) - 1.7.2020
Tapety v rolích - Specifikace tapet pro následnou dekoraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17251 (560143) - 1.7.2020
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vepřovém mase a výrobcích z něho metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17252 (560144) - 1.7.2020
Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17250 (560147) - 1.7.2020
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16297 (570110) - 1.7.2020
Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.7.2020
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 180 (640616) - 1.7.2020
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - 1.7.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - 1.7.2020
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - 1.7.2020
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13206+A1 (646041) - 1.7.2020
Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15493 (650120) - 1.7.2020
Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 15494 (650121) - 1.7.2020
Svíčky - Bezpečnostní štítky výrobků.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - 1.7.2020
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.7.2020
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
223.00 Kč

ČSN EN 17111 (665217) - 1.7.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24444 (681506) - 1.7.2020
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-14 (721004) - 1.7.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.7.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - 1.7.2020
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13381-10 (730858) - 1.7.2020
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - 1.7.2020
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 731004 (731004) - 1.7.2020
Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody.
567.00 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - 1.7.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost.
186.00 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles.
186.00 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu.
186.00 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071) - 1.7.2020
Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13031-1 (734120) - 1.7.2020
Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16432-1 (736368) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti.
186.00 Kč

ČSN 736380 (736380) - 1.7.2020
Železniční přejezdy a přechody.
350.00 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.7.2020
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 12897+A1 (755360) - 1.7.2020
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 756415 (756415) - 1.7.2020
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.
338.00 Kč

ČSN EN 14848 (770526) - 1.7.2020
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - 1.7.2020
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - 1.7.2020
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12821 (771017) - 1.7.2020
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20705 (800212) - 1.7.2020
Textilie - Kvantitativní mikroskopická analýza - Obecné principy zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20706-1 (800222) - 1.7.2020
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13938-1 (800875) - 1.7.2020
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13938-2 (800875) - 1.7.2020
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9863-1:2016/A1 (806128) - 1.7.2020
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - 1.7.2020
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - 1.7.2020
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - 1.7.2020
Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem (laboratorní zkušební metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-2 (832770) - 1.7.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - 1.7.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13851:2020/Oprava1 (833325) - 1.7.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr.
29.00 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - 1.7.2020
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63077 (854020) - 1.7.2020
Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-1 (857039) - 1.7.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-2 (857039) - 1.7.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-3 (857039) - 1.7.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 3: Přípravy pro analytické barvení CTC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V15.1.1 (875111) - 1.7.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302663-V1.3.1 (875165) - 1.7.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy ITS-G5 pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.4.1 (875166) - 1.7.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303613-V1.1.1 (875185) - 1.7.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - 1.7.2020
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče.
223.00 Kč

ČSN EN 16899 (942845) - 1.7.2020
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19107 (979826) - 1.7.2020
Geografická informace - Prostorové schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN ISO 19116 (979835) - 1.7.2020
Geografická informace - Polohové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.