Nové normy ČSN za červenec 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN 12973 (010121) - 1.7.2020
Hodnotový management (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 10015 (010337) - 1.7.2020
Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61123 (010644) - 1.7.2020
Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11200:2015/A1 (011618) - 1.7.2020
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.
108.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52907 (011829) - 1.7.2020
Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-1 (011830) - 1.7.2020
Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-61:2016/A1 (014445) - 1.7.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261) - 1.7.2020
Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-2 (018365) - 1.7.2020
Elektronický výběr poplatků - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 2: Důvěryhodný záznamník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2106 (038650) - 1.7.2020
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.7.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - 1.7.2020
Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - 1.7.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array.
317.90 Kč

ČSN EN 60974-3-ed.3:2014/Z2 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60974-3-ed.4 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku.
306.90 Kč

ČSN EN 60974-5-ed.3:2014/Z2 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60974-5-ed.4 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu.
306.90 Kč

ČSN EN 60974-7-ed.3:2013/Z2 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60974-7-ed.4 (052205) - 1.7.2020
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.7.2020
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování.
493.90 Kč

ČSN EN 16905-2 (061530) - 1.7.2020
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 676 (075802) - 1.7.2020
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 676+A2:2009/Z1 (075802) - 1.7.2020
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
26.40 Kč

ČSN EN 267 (075857) - 1.7.2020
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 267+A1:2012/Z1 (075857) - 1.7.2020
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - 1.7.2020
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - 1.7.2020
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

TNI 127095 (127095) - 1.7.2020
Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání.
493.90 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.7.2020
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 15902 (193004) - 1.7.2020
Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16796-1 (268816) - 1.7.2020
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN 16796-6 (268816) - 1.7.2020
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16842-1 (268818) - 1.7.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 16842-2 (268818) - 1.7.2020
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10000 kg včetně.
202.40 Kč

ČSN EN 17314 (268831) - 1.7.2020
Manipulační vozíky - Specifikace a zkušební metody - Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5010 (277521) - 1.7.2020
Stroje pro zemní práce - Kolové stroje - Požadavky na řízení.
306.90 Kč

ČSN EN 15597-2 (278330) - 1.7.2020
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla pro železniční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15153-3 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městské dráhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
698.50 Kč

ČSN ISO 22241-4 (302460) - 1.7.2020
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 22241-5 (302460) - 1.7.2020
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50980-1 (305120) - 1.7.2020
Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů.
394.90 Kč

ČSN EN 16604-20 (310550) - 1.7.2020
Udržitelný vesmír - Planetární ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 3155-017 (311809) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 017: Elektrické kontakty, releová základna, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-018 (311809) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 018: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-026 (311812) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 026: Příslušenství pro konektor jednoho modulu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3219 (312120) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P100HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo vytlačování spojovacích součástí - 3 mm <= D <= 30 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3666 (312121) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1550 MPa <= Rm <= 1830 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3358 (312136) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovavaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm <= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3761 (312137) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4875 (318056) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Povrchové úpravy - Zkušební metoda pro měření přechodového odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2516 (318210) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - 1.7.2020
Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A5 (330050) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
169.40 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A4 (330050) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 704: Přenos.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A3 (330050) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus.
108.90 Kč

ČSN EN 50553:2013/A2 (330620) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
108.90 Kč

ČSN EN 50491-11:2016/A1 (332151) - 1.7.2020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60079-0-ed.5:2018/Oprava1 (332320) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60079-19-ed.2:2011/Z1 (332320) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60079-19-ed.3 (332320) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/A2 (333500) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
108.90 Kč

ČSN EN 50153-ed.3:2015/A2 (333503) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
56.10 Kč

ČSN EN 50238-1-ed.2 (333592) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN 50238-1:2003/Z1 (333592) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně.
26.40 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A9 (334201) - 1.7.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
108.90 Kč

ČSN EN 62488-2:2018/Oprava1 (335010) - 1.7.2020
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60077-3-ed.2 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC.
317.90 Kč

ČSN EN 60077-3:2003/Z1 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60077-4-ed.2 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC.
317.90 Kč

ČSN EN 60077-4:2003/Z1 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60077-5-ed.2 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí.
317.90 Kč

ČSN EN 60077-5:2004/Z1 (341510) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí.
26.40 Kč

ČSN EN 50159:2011/A1 (342670) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech.
56.10 Kč

ČSN EN 50128-ed.2:2012/A1 (342680) - 1.7.2020
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60404-7 (345884) - 1.7.2020
Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3:2020/A11 (347002) - 1.7.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60851-5-ed.2:2009/A2 (347303) - 1.7.2020
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-0-1-ed.3:2014/A1 (347307) - 1.7.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-0-3-ed.2:2009/A2 (347307) - 1.7.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60512-28-100-ed.2 (354055) - 1.7.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60512-28-100:2013/Z1 (354055) - 1.7.2020
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g.
26.40 Kč

ČSN EN 62026-3-ed.2:2015/A11 (354105) - 1.7.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60793-2-ed.4:2016/Z1 (359213) - 1.7.2020
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-ed.5 (359213) - 1.7.2020
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-54 (359251) - 1.7.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61756-1-ed.2 (359257) - 1.7.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-16:2019/A11 (361008) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-71-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-78-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-87-ed.2:2003/Z1 (361045) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-71-ed.3 (361050) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-87-ed.3 (361050) - 1.7.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat.
306.90 Kč

ČSN EN 50242-ed.3:2017/Z1 (361060) - 1.7.2020
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce.
26.40 Kč

ČSN EN 50593:2017/Z1 (361060) - 1.7.2020
Elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely - Metody měření funkce.
26.40 Kč

ČSN CLC/TS 50677:2019/Oprava1 (361060) - 1.7.2020
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech.
26.40 Kč

ČSN EN 60436 (361060) - 1.7.2020
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 63136 (361060) - 1.7.2020
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62115-ed.2 (361338) - 1.7.2020
Elektrické hračky - Bezpečnost.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62115-ed.2:2020/A11 (361338) - 1.7.2020
Elektrické hračky - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 62115:2006/Z2 (361338) - 1.7.2020
Elektrické hračky - Bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN EN 50632-2-6:2016/A1 (361520) - 1.7.2020
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60730-2-2-ed.2:2002/Z1 (361960) - 1.7.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960) - 1.7.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60730-2-4-ed.2:2008/Z1 (361960) - 1.7.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2:2011/A2 (364801) - 1.7.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.2 (367000) - 1.7.2020
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
2211.60 Kč

TNI CLC/TR 50173-99-2 (367253) - 1.7.2020
Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CLC/TR 50174-99-2 (367253) - 1.7.2020
Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50413-ed.2 (367917) - 1.7.2020
Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50413:2009/Z1 (367917) - 1.7.2020
Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz).
26.40 Kč

ČSN EN 50090-5-1-ed.2 (368051) - 1.7.2020
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50090-5-1:2005/Z1 (368051) - 1.7.2020
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1.
26.40 Kč

ČSN EN 50090-5-2-ed.2 (368051) - 1.7.2020
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50090-5-2:2004/Z1 (368051) - 1.7.2020
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60098 (368401) - 1.7.2020
Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN IEC 98:1994/Z1 (368401) - 1.7.2020
Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63005-2 (368688) - 1.7.2020
Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 2: Zkušební metody pro hodnocení vlastností základních funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.3:2018/Z1 (368691) - 1.7.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.4 (368691) - 1.7.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN).
3112.20 Kč

ČSN EN IEC 62942 (368695) - 1.7.2020
Formát souboru pro profesionální přenos a výměnu digitálních zvukových dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60118-13-ed.3:2011/Z1 (368860) - 1.7.2020
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60118-13-ed.4 (368860) - 1.7.2020
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50614 (369084) - 1.7.2020
Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20257-1 (386613) - 1.7.2020
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34-ed.2 (389621) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34:2012/Z1 (389621) - 1.7.2020
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 16009:2012/Oprava1 (389692) - 1.7.2020
Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu.
26.40 Kč

ČSN EN 10216-2+A1 (420261) - 1.7.2020
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10330:2016/Z1 (420407) - 1.7.2020
Magnetické materiály - Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8654:2018/A1 (421602) - 1.7.2020
Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 14180 (441302) - 1.7.2020
Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 18894 (441383) - 1.7.2020
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 461100-8 (461100) - 1.7.2020
Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování.
108.90 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - 1.7.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17270 (467054) - 1.7.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN ISO 38200 (490300) - 1.7.2020
Spotřebitelský řetězec dřeva a materiálů na bázi dřeva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - 1.7.2020
Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 131-4 (493830) - 1.7.2020
Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji.
202.40 Kč

ČSN EN 234 (503404) - 1.7.2020
Tapety v rolích - Specifikace tapet pro následnou dekoraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17251 (560143) - 1.7.2020
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vepřovém mase a výrobcích z něho metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17252 (560144) - 1.7.2020
Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17250 (560147) - 1.7.2020
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16297 (570110) - 1.7.2020
Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.7.2020
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 180 (640616) - 1.7.2020
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - 1.7.2020
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - 1.7.2020
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - 1.7.2020
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13206+A1 (646041) - 1.7.2020
Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15493 (650120) - 1.7.2020
Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 15494 (650121) - 1.7.2020
Svíčky - Bezpečnostní štítky výrobků.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - 1.7.2020
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.7.2020
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
202.40 Kč

ČSN EN 17111 (665217) - 1.7.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24444 (681506) - 1.7.2020
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-14 (721004) - 1.7.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.7.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - 1.7.2020
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13381-10 (730858) - 1.7.2020
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - 1.7.2020
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 731004 (731004) - 1.7.2020
Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody.
515.90 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - 1.7.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost.
169.40 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles.
169.40 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu.
169.40 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - 1.7.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071) - 1.7.2020
Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13031-1 (734120) - 1.7.2020
Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16432-1 (736368) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.7.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti.
169.40 Kč

ČSN 736380 (736380) - 1.7.2020
Železniční přejezdy a přechody.
317.90 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.7.2020
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 12897+A1 (755360) - 1.7.2020
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 756415 (756415) - 1.7.2020
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.
306.90 Kč

ČSN EN 14848 (770526) - 1.7.2020
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - 1.7.2020
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - 1.7.2020
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12821 (771017) - 1.7.2020
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20705 (800212) - 1.7.2020
Textilie - Kvantitativní mikroskopická analýza - Obecné principy zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20706-1 (800222) - 1.7.2020
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13938-1 (800875) - 1.7.2020
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13938-2 (800875) - 1.7.2020
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9863-1:2016/A1 (806128) - 1.7.2020
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - 1.7.2020
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - 1.7.2020
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - 1.7.2020
Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem (laboratorní zkušební metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11393-2 (832770) - 1.7.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - 1.7.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13851:2020/Oprava1 (833325) - 1.7.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr.
26.40 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - 1.7.2020
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 63077 (854020) - 1.7.2020
Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-1 (857039) - 1.7.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-2 (857039) - 1.7.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-3 (857039) - 1.7.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 3: Přípravy pro analytické barvení CTC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V15.1.1 (875111) - 1.7.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302663-V1.3.1 (875165) - 1.7.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy ITS-G5 pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.4.1 (875166) - 1.7.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 303613-V1.1.1 (875185) - 1.7.2020
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - 1.7.2020
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče.
202.40 Kč

ČSN EN 16899 (942845) - 1.7.2020
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19107 (979826) - 1.7.2020
Geografická informace - Prostorové schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
1390.80 Kč

ČSN EN ISO 19116 (979835) - 1.7.2020
Geografická informace - Polohové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)