Nové normy ČSN za červen 2017

od NORMSERVISČSN ISO 10241-1 (010500) - 1.6.2017
Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování.
593.00 Kč

ČSN EN 61078-ed.2 (010677) - 1.6.2017
Blokové diagramy bezporuchovosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17010 (012007) - 1.6.2017
Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16980-1 (012071) - 1.6.2017
Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-31 (014445) - 1.6.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 31: Robustní profilové filtry - Gaussovy regresní filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17034 (015245) - 1.6.2017
Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profil interoperability pro DSRC.
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13143-2 (018389) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13140-1 (018391) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13140-2 (018391) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14647 (038520) - 1.6.2017
Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - 1.6.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - 1.6.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14037-1-ed.2 (061130) - 1.6.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 14037-3 (061130) - 1.6.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním.
186.00 Kč

ČSN EN 15502-2-1+A1 (075316) - 1.6.2017
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.9.2025).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 24431 (078544) - 1.6.2017
Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12209:2014/A1 (078639) - 1.6.2017
Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání.
186.00 Kč

ČSN EN 1253-3 (136366) - 1.6.2017
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody.
186.00 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - 1.6.2017
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13215 (140619) - 1.6.2017
Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 378-4 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16901 (142804) - 1.6.2017
Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16902 (142805) - 1.6.2017
Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 4231 (223212) - 1.6.2017
Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro válcové trubkové závity, série G (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15220 (284054) - 1.6.2017
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele.
350.00 Kč

ČSN EN 16882 (300059) - 1.6.2017
Silniční vozidla - Zabezpečení mechanických plomb použitých na tachografech - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 16787 (300647) - 1.6.2017
Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 4165-013 (311812) - 1.6.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 013: Kabelová svorka pro 2 a 4 moduly, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4701-002 (311826) - 1.6.2017
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Specifikace parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-3 (319321) - 1.6.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky.
338.00 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.3 (332320) - 1.6.2017
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e".
768.00 Kč

ČSN EN 50341-2-23 (333300) - 1.6.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50592 (333590) - 1.6.2017
Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav.
338.00 Kč

ČSN EN 60870-5-104-ed.2:2007/A1 (334650) - 1.6.2017
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily.
62.00 Kč

ČSN EN 54-12-ed.2 (342710) - 1.6.2017
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek.
567.00 Kč

ČSN EN 61332-ed.3 (345820) - 1.6.2017
Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60404-1 (345862) - 1.6.2017
Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60205-ed.3 (345889) - 1.6.2017
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50290-2-20-ed.2 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50290-2-29-ed.2 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50290-2-35 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50290-2-36 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-36: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi sesítěného silikonu pro izolaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 62772 (348123) - 1.6.2017
Kompozitní duté izolátory umístěné v rozvodnách se střídavým napětím vyšším než 1000 V a stejnosměrným napětím vyšším než 1500 V - Definice, zkušební metody a kritéria přijetí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61605-ed.3 (351061) - 1.6.2017
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60076-10-ed.2 (351089) - 1.6.2017
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku.
567.00 Kč

ČSN EN 61869-6 (351350) - 1.6.2017
Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61169-54 (353811) - 1.6.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.10.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60947-5-5:2000/A2 (354101) - 1.6.2017
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním.
223.00 Kč

ČSN EN 60965-ed.2 (356613) - 1.6.2017
Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná dozorna umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60062-ed.3:2017/Oprava1 (358014) - 1.6.2017
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62391-1-ed.2:2016/Oprava1 (358252) - 1.6.2017
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61240-ed.3 (358400) - 1.6.2017
Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62276-ed.3 (358417) - 1.6.2017
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-5-ed.2 (359223) - 1.6.2017
Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Oprava2 (360340) - 1.6.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
29.00 Kč

ČSN P 360455 (360455) - 1.6.2017
Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace.
338.00 Kč

ČSN EN 61995-1:2009/A1 (360615) - 1.6.2017
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 61995-2:2009/A1 (360615) - 1.6.2017
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL.
120.00 Kč

ČSN EN 50604-1 (364328) - 1.6.2017
Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek.
434.00 Kč

ČSN EN 62108-ed.2 (364632) - 1.6.2017
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.7.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 63002 (367222) - 1.6.2017
Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.7.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 62940 (367833) - 1.6.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrovaný komunikační systém (ICS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62320-2-ed.2 (367853) - 1.6.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 50527-1-ed.2 (367922) - 1.6.2017
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně.
350.00 Kč

ČSN EN 50527-2-1-ed.2 (367922) - 1.6.2017
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory.
567.00 Kč

ČSN EN 62680-1-2 (368691) - 1.6.2017
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.10.2020).
2736.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27017 (369710) - 1.6.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002.
434.00 Kč

ČSN EN 16723-1 (385585) - 1.6.2017
Zemní plyn a biomethan pro využití v dopravě a biomethan pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biomethanu pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14986-ed.2 (389650) - 1.6.2017
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 148-1 (420381) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - 1.6.2017
Za studena tvářené pocínované výrobky - Černý plech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10213+A1 (421262) - 1.6.2017
Ocelové odlitky pro tlakové účely.
350.00 Kč

ČSN EN 1412 (421308) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Evropský systém číselného označování.
186.00 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití.
434.00 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění.
350.00 Kč

ČSN EN 12020-2 (427807) - 1.6.2017
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16440 (450025) - 1.6.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-2:2014/A1 (470617) - 1.6.2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - 1.6.2017
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - 1.6.2017
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - 1.6.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7751 (635219) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1401 (635307) - 1.6.2017
Pryžové hadice pro postřiky v zemědělství (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2398 (635310) - 1.6.2017
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - 1.6.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro sání a vypouštění vody - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.6.2017
Plasty - Stanovení obsahu vody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.6.2017
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN EN 16848 (659808) - 1.6.2017
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu.
223.00 Kč

ČSN EN 12791 (665218) - 1.6.2017
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN 572-1+A1 (701010) - 1.6.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 572-8+A1 (701010) - 1.6.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 15681-1 (701012) - 1.6.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13055 (721505) - 1.6.2017
Pórovité kamenivo.
434.00 Kč

ČSN EN 771-2+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky.
434.00 Kč

ČSN EN 771-3+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem.
434.00 Kč

ČSN EN 771-4+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice.
350.00 Kč

ČSN EN 771-5+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene.
350.00 Kč

ČSN EN 771-6+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - 1.6.2017
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 735570 (735570) - 1.6.2017
Zatížení zásobníků - Doplňující pokyny pro siláže a senáže.
186.00 Kč

ČSN 743282:2014/Z1 (743282) - 1.6.2017
Pevné kovové žebříky pro stavby.
62.00 Kč

ČSN EN 12207 (746011) - 1.6.2017
Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - 1.6.2017
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - 1.6.2017
Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - 1.6.2017
Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - 1.6.2017
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - 1.6.2017
Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky.
223.00 Kč

ČSN 752130:2012/Z1 (752130) - 1.6.2017
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
29.00 Kč

ČSN EN 12897 (755360) - 1.6.2017
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody.
350.00 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - 1.6.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 5667-22 (757051) - 1.6.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - 1.6.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10253 (757742) - 1.6.2017
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5470-1 (800852) - 1.6.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - 1.6.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - 1.6.2017
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 374-5 (832310) - 1.6.2017
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 388 (832350) - 1.6.2017
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9151 (832748) - 1.6.2017
Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20471:2013/A1 (832820) - 1.6.2017
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 15051-2+A1 (833620) - 1.6.2017
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 18466 (834716) - 1.6.2017
Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 16841-1 (835030) - 1.6.2017
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16841-2 (835030) - 1.6.2017
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520) - 1.6.2017
Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.6.2017
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 285 (847108) - 1.6.2017
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.6.2017
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - 1.6.2017
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16409 (855267) - 1.6.2017
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19054:2006/A1 (855321) - 1.6.2017
Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3964 (856010) - 1.6.2017
Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9173-1 (856061) - 1.6.2017
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-3 (856205) - 1.6.2017
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 3: Soupravy pro odběr krve pro jedno použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - 1.6.2017
Stomatologie - Implantáty - Dynamická zatěžovací zkouška nitrokostních zubních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-V2.2.1 (875005) - 1.6.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V2.1.1 (875021) - 1.6.2017
Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V2.1.1 (875094) - 1.6.2017
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-15-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-31-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-5-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-51-V1.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302372-V2.1.1 (875131) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 4,5 GHz až 7 GHz, 8,5 GHz až 10,6 GHz, 24,05 GHz až 27 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302248-V2.1.1 (875145) - 1.6.2017
Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302729-V2.1.1 (875158) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302858-V2.1.1 (875161) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,05 GHz až 24,50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303396-V1.1.1 (875175) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu - Techniky měření pro automobilová a dohledová radarová zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.4.1 (878801) - 1.6.2017
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.4.1 (878801) - 1.6.2017
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12727 (910645) - 1.6.2017
Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15372 (910651) - 1.6.2017
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-4 (940201) - 1.6.2017
Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-9 (940201) - 1.6.2017
Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13451-1+A1 (940915) - 1.6.2017
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 16899 (942845) - 1.6.2017
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkur (freerunning/umění přemístění) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

TNI CEN/TR 16879 (943465) - 1.6.2017
Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-00103 (980014) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10441 (980014) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10442 (980014) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 25237 (982020) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Pseudonymizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.