Nové normy ČSN za červen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 10241-1 (010500) - 1.6.2017
Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování.
539.00 Kč

ČSN EN 61078-ed.2 (010677) - 1.6.2017
Blokové diagramy bezporuchovosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN P CEN/TS 17010 (012007) - 1.6.2017
Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16980-1 (012071) - 1.6.2017
Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-31 (014445) - 1.6.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 31: Robustní profilové filtry - Gaussovy regresní filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17034 (015245) - 1.6.2017
Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profil interoperability pro DSRC.
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13143-2 (018389) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13140-1 (018391) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13140-2 (018391) - 1.6.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14647 (038520) - 1.6.2017
Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - 1.6.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - 1.6.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14037-1-ed.2 (061130) - 1.6.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 14037-3 (061130) - 1.6.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním.
169.40 Kč

ČSN EN 15502-2-1+A1 (075316) - 1.6.2017
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 24431 (078544) - 1.6.2017
Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12209:2014/A1 (078639) - 1.6.2017
Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání.
169.40 Kč

ČSN EN 1253-3 (136366) - 1.6.2017
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody.
169.40 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - 1.6.2017
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13215 (140619) - 1.6.2017
Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 378-4 (140647) - 1.6.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16901 (142804) - 1.6.2017
Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16902 (142805) - 1.6.2017
Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 4231 (223212) - 1.6.2017
Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro válcové trubkové závity, série G (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15220 (284054) - 1.6.2017
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele.
317.90 Kč

ČSN EN 16882 (300059) - 1.6.2017
Silniční vozidla - Zabezpečení mechanických plomb použitých na tachografech - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 16787 (300647) - 1.6.2017
Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 4165-013 (311812) - 1.6.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 013: Kabelová svorka pro 2 a 4 moduly, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4701-002 (311826) - 1.6.2017
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Specifikace parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-3 (319321) - 1.6.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky.
306.90 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.3 (332320) - 1.6.2017
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e".
698.50 Kč

ČSN EN 50341-2-23 (333300) - 1.6.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50592 (333590) - 1.6.2017
Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav.
306.90 Kč

ČSN EN 60870-5-104-ed.2:2007/A1 (334650) - 1.6.2017
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily.
56.10 Kč

ČSN EN 54-12-ed.2 (342710) - 1.6.2017
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek.
515.90 Kč

ČSN EN 61332-ed.3 (345820) - 1.6.2017
Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60404-1 (345862) - 1.6.2017
Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60205-ed.3 (345889) - 1.6.2017
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50290-2-20-ed.2 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50290-2-29-ed.2 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50290-2-35 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50290-2-36 (347820) - 1.6.2017
Komunikační kabely - Část 2-36: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi sesítěného silikonu pro izolaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 62772 (348123) - 1.6.2017
Kompozitní duté izolátory umístěné v rozvodnách se střídavým napětím vyšším než 1000 V a stejnosměrným napětím vyšším než 1500 V - Definice, zkušební metody a kritéria přijetí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61605-ed.3 (351061) - 1.6.2017
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60076-10-ed.2 (351089) - 1.6.2017
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku.
515.90 Kč

ČSN EN 61869-6 (351350) - 1.6.2017
Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60044-7:2001/Z1 (351358) - 1.6.2017
Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí.
26.40 Kč

ČSN EN 60044-8:2004/Z1 (351358) - 1.6.2017
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu.
26.40 Kč

ČSN EN 61169-54 (353811) - 1.6.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60947-5-5:2000/A2 (354101) - 1.6.2017
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním.
202.40 Kč

ČSN EN 60965-ed.2 (356613) - 1.6.2017
Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná dozorna umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60062-ed.3:2017/Oprava1 (358014) - 1.6.2017
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62391-1-ed.2:2016/Oprava1 (358252) - 1.6.2017
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60384-24-ed.2:2016/Oprava1 (358291) - 1.6.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61240-ed.3 (358400) - 1.6.2017
Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62276-ed.3 (358417) - 1.6.2017
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-5-ed.2 (359223) - 1.6.2017
Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN 360340-3:1990/Oprava2 (360340) - 1.6.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
26.40 Kč

ČSN P 360455 (360455) - 1.6.2017
Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace.
306.90 Kč

ČSN EN 61995-1:2009/A1 (360615) - 1.6.2017
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 61995-2:2009/A1 (360615) - 1.6.2017
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL.
108.90 Kč

ČSN EN 50367-ed.2:2013/A1 (362315) - 1.6.2017
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kritéria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu).
108.90 Kč

ČSN EN 50604-1 (364328) - 1.6.2017
Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek.
394.90 Kč

ČSN EN 62108-ed.2 (364632) - 1.6.2017
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 63002 (367222) - 1.6.2017
Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62940 (367833) - 1.6.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrovaný komunikační systém (ICS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62320-2-ed.2 (367853) - 1.6.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 50527-1-ed.2 (367922) - 1.6.2017
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně.
317.90 Kč

ČSN EN 50527-2-1-ed.2 (367922) - 1.6.2017
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory.
515.90 Kč

ČSN EN 62680-1-2 (368691) - 1.6.2017
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.10.2020).
2736.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27017 (369710) - 1.6.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014/Oprava1 (369797) - 1.6.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014/Oprava2 (369797) - 1.6.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002:2014/Oprava1 (369798) - 1.6.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002:2014/Oprava2 (369798) - 1.6.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.
56.10 Kč

ČSN EN 16723-1 (385585) - 1.6.2017
Zemní plyn a biomethan pro využití v dopravě a biomethan pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biomethanu pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14986-ed.2 (389650) - 1.6.2017
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 148-1 (420381) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - 1.6.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - 1.6.2017
Za studena tvářené pocínované výrobky - Černý plech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10213+A1 (421262) - 1.6.2017
Ocelové odlitky pro tlakové účely.
317.90 Kč

ČSN EN 1412 (421308) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Evropský systém číselného označování.
169.40 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití.
394.90 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - 1.6.2017
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění.
317.90 Kč

ČSN EN 12020-2 (427807) - 1.6.2017
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16440 (450025) - 1.6.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5395-2:2014/A1 (470617) - 1.6.2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - 1.6.2017
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - 1.6.2017
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - 1.6.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7751 (635219) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1401 (635307) - 1.6.2017
Pryžové hadice pro postřiky v zemědělství (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2398 (635310) - 1.6.2017
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - 1.6.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro sání a vypouštění vody - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - 1.6.2017
Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.6.2017
Plasty - Stanovení obsahu vody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.6.2017
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN EN 16848 (659808) - 1.6.2017
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu.
202.40 Kč

ČSN EN 12791 (665218) - 1.6.2017
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN EN 572-1+A1 (701010) - 1.6.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 572-8+A1 (701010) - 1.6.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 15681-1 (701012) - 1.6.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 13055 (721505) - 1.6.2017
Pórovité kamenivo.
394.90 Kč

ČSN EN 771-2+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky.
394.90 Kč

ČSN EN 771-3+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem.
394.90 Kč

ČSN EN 771-4+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice.
317.90 Kč

ČSN EN 771-5+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene.
317.90 Kč

ČSN EN 771-6+A1 (722634) - 1.6.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - 1.6.2017
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 730848:2009/Z2 (730848) - 1.6.2017
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.
108.90 Kč

ČSN 735570 (735570) - 1.6.2017
Zatížení zásobníků - Doplňující pokyny pro siláže a senáže.
169.40 Kč

ČSN 743282:2014/Z1 (743282) - 1.6.2017
Pevné kovové žebříky pro stavby.
56.10 Kč

ČSN EN 12207 (746011) - 1.6.2017
Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - 1.6.2017
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - 1.6.2017
Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - 1.6.2017
Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - 1.6.2017
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - 1.6.2017
Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky.
202.40 Kč

ČSN 752130:2012/Z1 (752130) - 1.6.2017
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
26.40 Kč

ČSN EN 12897 (755360) - 1.6.2017
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody.
317.90 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - 1.6.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 5667-22 (757051) - 1.6.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - 1.6.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10253 (757742) - 1.6.2017
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5470-1 (800852) - 1.6.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - 1.6.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - 1.6.2017
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 374-5 (832310) - 1.6.2017
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 388 (832350) - 1.6.2017
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9151 (832748) - 1.6.2017
Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20471:2013/A1 (832820) - 1.6.2017
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 15051-2+A1 (833620) - 1.6.2017
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 18466 (834716) - 1.6.2017
Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 16841-1 (835030) - 1.6.2017
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16841-2 (835030) - 1.6.2017
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520) - 1.6.2017
Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.6.2017
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1185.60 Kč

ČSN EN 285 (847108) - 1.6.2017
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.6.2017
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - 1.6.2017
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16409 (855267) - 1.6.2017
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19054:2006/A1 (855321) - 1.6.2017
Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3964 (856010) - 1.6.2017
Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9173-1 (856061) - 1.6.2017
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1135-3 (856205) - 1.6.2017
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 3: Soupravy pro odběr krve pro jedno použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - 1.6.2017
Stomatologie - Implantáty - Dynamická zatěžovací zkouška nitrokostních zubních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300113-V2.2.1 (875005) - 1.6.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V2.1.1 (875021) - 1.6.2017
Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V2.1.1 (875094) - 1.6.2017
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-15-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-31-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-5-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-51-V1.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V2.1.1 (875101) - 1.6.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302372-V2.1.1 (875131) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 4,5 GHz až 7 GHz, 8,5 GHz až 10,6 GHz, 24,05 GHz až 27 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302248-V2.1.1 (875145) - 1.6.2017
Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302729-V2.1.1 (875158) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302858-V2.1.1 (875161) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,05 GHz až 24,50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303396-V1.1.1 (875175) - 1.6.2017
Zařízení krátkého dosahu - Techniky měření pro automobilová a dohledová radarová zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.4.1 (878801) - 1.6.2017
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.4.1 (878801) - 1.6.2017
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12727 (910645) - 1.6.2017
Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15372 (910651) - 1.6.2017
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20957-4 (940201) - 1.6.2017
Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20957-9 (940201) - 1.6.2017
Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13451-1+A1 (940915) - 1.6.2017
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 16899 (942845) - 1.6.2017
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkur (freerunning/umění přemístění) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

TNI CEN/TR 16879 (943465) - 1.6.2017
Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11073-00103 (980014) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11073-10441 (980014) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11073-10442 (980014) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 25237 (982020) - 1.6.2017
Zdravotnická informatika - Pseudonymizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)