Nové normy ČSN za prosinec 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 30300 (010195) - 1.12.2018
Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy.
306.90 Kč

ČSN 010211:1985/Z1 (010211) - 1.12.2018
Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran.
26.40 Kč

ČSN ISO 31000 (010351) - 1.12.2018
Management rizik - Směrnice.
306.90 Kč

ČSN ISO 80000-1:2011/Oprava2 (011300) - 1.12.2018
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.
26.40 Kč

ČSN ISO 18095 (011462) - 1.12.2018
Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů.
394.90 Kč

ČSN ISO 15519-2 (013015) - 1.12.2018
Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení.
493.90 Kč

ČSN ISO 128-24 (013114) - 1.12.2018
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech.
202.40 Kč

ČSN ISO 128-33 (013114) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech.
202.40 Kč

ČSN ISO 128-43 (013114) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení.
202.40 Kč

ČSN ISO 13715 (013205) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování.
306.90 Kč

ČSN ISO 13444 (013242) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování.
202.40 Kč

ČSN ISO 11005 (013712) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů.
169.40 Kč

ČSN ISO 724:2005/Oprava1 (014013) - 1.12.2018
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry.
56.10 Kč

ČSN ISO 965-3:2000/Oprava1 (014314) - 1.12.2018
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 5459:2012/Z1 (014402) - 1.12.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - 1.12.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Vzorové a kombinované geometrické specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 014930:1955/Z1 (014930) - 1.12.2018
Rýhování a vroubkování - Rýhování přímé.
56.10 Kč

ČSN 014931:1955/Z1 (014931) - 1.12.2018
Rýhování a vroubkování - Vroubkování pravoúhlé.
56.10 Kč

ČSN 014932:1955/Z1 (014932) - 1.12.2018
Rýhování a vroubkování - Vroubkování kosoúhlé.
56.10 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257) - 1.12.2018
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
202.40 Kč

ČSN ISO 24102-6 (018404) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 29281-1 (018405) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 13185-3 (018473) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17427-1 (018482) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - 1.12.2018
Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2819 (038165) - 1.12.2018
Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14918 (038750) - 1.12.2018
Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - 1.12.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - 1.12.2018
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - 1.12.2018
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením.
202.40 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - 1.12.2018
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - 1.12.2018
Tvrdé pájení - Pájky.
306.90 Kč

ČSN EN 12831-3 (060206) - 1.12.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3.
493.90 Kč

ČSN EN 1860-1+A1 (061207) - 1.12.2018
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 16728+A1 (078431) - 1.12.2018
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1440+A1 (078440) - 1.12.2018
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.12.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
317.90 Kč

ČSN EN 15895+A1 (239061) - 1.12.2018
Ruční nářadí poháněné nábojkou - Bezpečnostní požadavky - Upevňovací nářadí a nářadí k trvalému značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16842-1 (268818) - 1.12.2018
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16842-2 (268818) - 1.12.2018
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Nákladní vozíky s protizávažím se sezením a terénní vozíky s nosností do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13001-3-1+A2 (270105) - 1.12.2018
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
698.50 Kč

ČSN EN 12999+A2 (270540) - 1.12.2018
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
539.00 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - 1.12.2018
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13766-1 (278004) - 1.12.2018
Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 1: Obecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13766-2 (278004) - 1.12.2018
Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 2: Doplňující požadavky EMC z hlediska provozní bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15663 (280360) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel.
306.90 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva.
306.90 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů.
515.90 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - 1.12.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - 1.12.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - 1.12.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 9162 (310425) - 1.12.2018
Letectví a kosmonautika - Programy pro verifikaci pracovníky v letectví a kosmonautice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-010 (310450) - 1.12.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-511 (330050) - 1.12.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy.
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-732+A1+A2 (330050) - 1.12.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 60079-0-ed.5 (332320) - 1.12.2018
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-2 (334597) - 1.12.2018
Komunikační systémy budov - Část 3-2: Pokyny pro aplikace - Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov (ASBIS).
493.90 Kč

ČSN EN 50107-3 (341370) - 1.12.2018
Výrobková norma na světelné značky s výbojkami a/nebo LED světelnými zdroji a/nebo elektroluminiscenčními světelnými zdroji na jmenovité napětí nepřevyšující 1000 V s vyloučením všeobecného, dopravního nebo nouzového osvětlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60068-2-10:2006/A1 (345791) - 1.12.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-5-ed.2 (345791) - 1.12.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů.
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-74:2000/A1 (345791) - 1.12.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami.
169.40 Kč

ČSN EN 62153-4-7-ed.2:2016/A1 (347003) - 1.12.2018
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60034-2-1-ed.2:2015/Oprava1 (350000) - 1.12.2018
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000) - 1.12.2018
Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek.
515.90 Kč

ČSN EN 60076-3-ed.2:2014/A1 (351001) - 1.12.2018
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti.
108.90 Kč

ČSN EN 62271-1-ed.2:2018/Oprava1 (354205) - 1.12.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu.
26.40 Kč

ČSN EN 62271-4:2014/Oprava1 (354206) - 1.12.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-201-ed.2 (356502) - 1.12.2018
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 61010-2-201:2013/Z1 (356502) - 1.12.2018
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62561-2-ed.2 (357605) - 1.12.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62561-6-ed.2 (357605) - 1.12.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62561-7-ed.2 (357605) - 1.12.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62793 (357605) - 1.12.2018
Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou. (Platnost do 26.10.2023).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62576-ed.2 (358255) - 1.12.2018
Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60939-3:2016/Oprava2 (358281) - 1.12.2018
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60384-26-ed.2 (358291) - 1.12.2018
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60286-5-ed.3 (358292) - 1.12.2018
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62969-3 (358801) - 1.12.2018
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 3: Otřesy poháněný sběr piezoelektrické energie pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31 (359223) - 1.12.2018
Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-3-ed.2 (359271) - 1.12.2018
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278) - 1.12.2018
Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60081:1999/A11 (360275) - 1.12.2018
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62386-207-ed.2 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-218 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-222 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-224 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-333 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62504:2015/A1 (360701) - 1.12.2018
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-109:2011/A1 (361045) - 1.12.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-109:2011/A2 (361045) - 1.12.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801) - 1.12.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61162-450-ed.2 (367823) - 1.12.2018
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 60268-3-ed.3 (368305) - 1.12.2018
Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN 369791 (369791) - 1.12.2018
Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC.
202.40 Kč

ČSN 369791-ed.A (369791) - 1.12.2018
Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - 1.12.2018
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6892-2 (420310) - 1.12.2018
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.12.2018
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou.
515.90 Kč

ČSN ISO 7529 (420640) - 1.12.2018
Slitiny niklu - Stanovení obsahu chromu - Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým.
169.40 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - 1.12.2018
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče.
306.90 Kč

ČSN EN 17053 (467097) - 1.12.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19343 (560113) - 1.12.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17188 (631015) - 1.12.2018
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17189 (631016) - 1.12.2018
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2555 (640346) - 1.12.2018
Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - 1.12.2018
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - 1.12.2018
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 29988-2 (645703) - 1.12.2018
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11298-1 (646422) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21225-1 (646428) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21225-2 (646428) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - 1.12.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - 1.12.2018
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE).
202.40 Kč

ČSN EN 13016-3 (656068) - 1.12.2018
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze).
202.40 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - 1.12.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem.
202.40 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - 1.12.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility.
169.40 Kč

ČSN 657222-1:2017/Z1 (657222) - 1.12.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty.
26.40 Kč

ČSN EN 12013 (691310) - 1.12.2018
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A4 (695245) - 1.12.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
108.90 Kč

ČSN ISO 12494 (730034) - 1.12.2018
Zatížení konstrukcí námrazou.
493.90 Kč

ČSN 730034 (730034) - 1.12.2018
Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - 1.12.2018
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16961 (730589) - 1.12.2018
Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce.
108.90 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - 1.12.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny.
202.40 Kč

ČSN EN 1090-4 (732601) - 1.12.2018
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 736124-3 (736124) - 1.12.2018
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu.
202.40 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.12.2018
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry.
202.40 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.12.2018
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-27 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN 1991-2-ed.2 (736203) - 1.12.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
1053.80 Kč

ČSN EN 16951-1 (736344) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 1: Akustické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 755455:2014/Z1 (755455) - 1.12.2018
Výpočet vnitřních vodovodů.
169.40 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - 1.12.2018
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh.
317.90 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - 1.12.2018
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod.
317.90 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - 1.12.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4045 (793878) - 1.12.2018
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 811 (800818) - 1.12.2018
Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15496 (800877) - 1.12.2018
Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10318-1:2015/A1 (806172) - 1.12.2018
Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10318-2:2015/A1 (806172) - 1.12.2018
Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy.
108.90 Kč

ČSN EN 17059 (827001) - 1.12.2018
Pokovovací a anodizující linky - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - 1.12.2018
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18640-1 (832805) - 1.12.2018
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18640-2 (832805) - 1.12.2018
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14118 (833220) - 1.12.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-11 (833582) - 1.12.2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 11: Využití: Definice a koncepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16998 (835637) - 1.12.2018
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10637 (855355) - 1.12.2018
Stomatologie - Zdroj pro centrální sací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1176-3-ed.2 (940515) - 1.12.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky.
202.40 Kč

ČSN EN 71-3+A3 (943095) - 1.12.2018
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19146 (979846) - 1.12.2018
Geografická informace - Mezidoménové slovníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)