Nové normy ČSN za únor 2020

od NORMSERVISČSN P CEN/TS 16850 (012308) - 1.2.2020
Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních.
350.00 Kč

ČSN ISO 21219-18 (018259) - 1.2.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 18: Aplikace pro informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci (TPEG2-TFP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 21219-3 (018259) - 1.2.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 3: Pravidla pro konverzi UML do binárního kódu (TPEG2-UBCR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 21219-6 (018259) - 1.2.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 6: Kontejner pro management zpráv (TPEG2-MMC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 022570:2003/Oprava1 (022570) - 1.2.2020
Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - 1.2.2020
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám.
350.00 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - 1.2.2020
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 303-6 (075303) - 1.2.2020
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10462:2014/A1 (078542) - 1.2.2020
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba.
120.00 Kč

ČSN EN 1287 (137106) - 1.2.2020
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Obecné technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1527 (165761) - 1.2.2020
Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-10-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
5164.20 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-12-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-19-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-2-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
1607.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-21-ed.2 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-23-ed.2 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
1377.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-25 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-25: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-26 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-26: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.5.2026).
1204.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-3-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2211.60 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-4-ed.3 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
543.00 Kč

ČSN ISO 230-7 (200300) - 1.2.2020
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61207-2-ed.2 (257401) - 1.2.2020
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61207-3-ed.2 (257401) - 1.2.2020
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 81-80-ed.2 (274003) - 1.2.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15152 (280125) - 1.2.2020
Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - 1.2.2020
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem. (Platnost do 20.6.2025).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62668-2 (310435) - 1.2.2020
Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 3371 (311707) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Vodivé propojení - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-002 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-004 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm se stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-005 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-006 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (oteplená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-010 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 010: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (oteplená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - 1.2.2020
Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - 1.2.2020
Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 4660-003 (316850) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 003: Komunikace/síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4660-004 (316850) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4660-005 (316850) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 005: Software (Norma k přímému použití jako ČSN).
1846.80 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.4:2017/A1 (334210) - 1.2.2020
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-31 (334592) - 1.2.2020
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách (Norma k přímému použití jako ČSN).
1675.80 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-32 (334592) - 1.2.2020
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-85 (345791) - 1.2.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu.
338.00 Kč

ČSN EN 60317-68:2017/A1 (347307) - 1.2.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 68: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60034-18-41:2014/A1 (350000) - 1.2.2020
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality.
120.00 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - 1.2.2020
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61810-10 (353412) - 1.2.2020
Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60947-5-4-ed.2:2004/A1 (354101) - 1.2.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62026-1-ed.2 (354105) - 1.2.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-214 (357186) - 1.2.2020
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797) - 1.2.2020
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50186-2:1999/A1 (359740) - 1.2.2020
Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Zvláštní národní požadavky (národní přílohy k EN 50186-1: 1998).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3:2010/A2 (361045) - 1.2.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4:2010/A2 (361045) - 1.2.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-6 (361060) - 1.2.2020
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 6: Spotřebiče pro čištění tvrdých podlah za mokra pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62885-8 (361060) - 1.2.2020
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 8: Vysavače pro vysávání za sucha pro komerční účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9-ed.4+A1 (361960) - 1.2.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 63009 (364886) - 1.2.2020
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 20 kHz až 500 kHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62760:2016/A1 (367221) - 1.2.2020
Metoda reprodukce zvuku pro normalizovanou hladinu hlasitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50600-1-ed.2 (367260) - 1.2.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 38500 (369045) - 1.2.2020
Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 29101 (369708) - 1.2.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-4 (369867) - 1.2.2020
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 4: Komponenty bezpečnosti a ochrany Pll.
338.00 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 489-1 (383374) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15698-1 (383377) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15698-2 (383377) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17248 (383379) - 1.2.2020
Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.2.2020
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.2.2020
Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15182-1 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15182-2 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15182-3 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15182-4 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11495 (420666) - 1.2.2020
Klenoty a drahé kovy - Stanovení palladia ve slitinách palladia - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4957 (420949) - 1.2.2020
Nástrojové oceli.
350.00 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - 1.2.2020
Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a charakteristiky průřezu.
434.00 Kč

ČSN ISO 11726 (441303) - 1.2.2020
Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9167 (461038) - 1.2.2020
Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii.
350.00 Kč

ČSN EN 1853+AC (470626) - 1.2.2020
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 12733 (470631) - 1.2.2020
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost.
593.00 Kč

ČSN ISO 3260 (500259) - 1.2.2020
Buničiny - Určení spotřeby chloru (stupeň delignifikace). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 8791-2 (500419) - 1.2.2020
Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - 1.2.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17287 (569551) - 1.2.2020
Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-6 (569613) - 1.2.2020
Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17307 (631017) - 1.2.2020
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Granuláty a prášky - Identifikace elastomerů: Detekce produktů pyrolýzy v roztoku plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17308 (631018) - 1.2.2020
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Ocelový drát - Stanovení nekovového obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17150 (646445) - 1.2.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17151 (646447) - 1.2.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17152-1 (646449) - 1.2.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12944-3 (654800) - 1.2.2020
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd.
223.00 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - 1.2.2020
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv.
186.00 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - 1.2.2020
Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou.
186.00 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - 1.2.2020
Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilačních charakteristik za atmosférického tlaku - Mikrodestilace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17178 (656484) - 1.2.2020
Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1276 (665202) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1650 (665203) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení fungicidní nebo protikvasinkové aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13697+A1 (665209) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14476+A2 (665217) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22637 (668624) - 1.2.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22635 (668628) - 1.2.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13487 (696326) - 1.2.2020
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.2.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12150-1+A1 (701570) - 1.2.2020
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 29767 (727053) - 1.2.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16535 (727056) - 1.2.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření.
223.00 Kč

ČSN 730831:2011/Z2 (730831) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
120.00 Kč

ČSN 730833:2010/Z2 (730833) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
120.00 Kč

ČSN 730835:2006/Z2 (730835) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
120.00 Kč

ČSN 730843:2001/Z2 (730843) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
62.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - 1.2.2020
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - 1.2.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - 1.2.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - 1.2.2020
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14081-1+A1 (732823) - 1.2.2020
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12697-2+A1 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí.
186.00 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.2.2020
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 507 (747713) - 1.2.2020
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - 1.2.2020
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 756406 (756406) - 1.2.2020
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu.
338.00 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - 1.2.2020
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty.
223.00 Kč

ČSN EN 16844+A2 (763104) - 1.2.2020
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření.
434.00 Kč

ČSN EN 17220 (771021) - 1.2.2020
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Tubové trysky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13274-2 (832205) - 1.2.2020
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13274-7 (832205) - 1.2.2020
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12100:2011/Oprava1 (833001) - 1.2.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10551 (833558) - 1.2.2020
Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - 1.2.2020
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5356-2-ed.2:2013/A1 (852111) - 1.2.2020
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory.
120.00 Kč

ČSN EN 14683+AC (855812) - 1.2.2020
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V2.2.2 (875021) - 1.2.2020
Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu 2,4 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.5.1 (875042) - 1.2.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN ETSI EN 303364-3-V1.1.1 (878804) - 1.2.2020
Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8500 MHz až 10000 MHz (pásmo X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 17214 (910274) - 1.2.2020
Vizuální hodnocení povrchů nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 716-1+AC (910606) - 1.2.2020
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1047-1 (916030) - 1.2.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15659 (916032) - 1.2.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12381 (981012) - 1.2.2020
Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.