Nové normy ČSN za únor 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - 1.2.2020
Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních.
317.90 Kč

ČSN ISO 21219-18 (018259) - 1.2.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 18: Aplikace pro informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci (TPEG2-TFP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 21219-3 (018259) - 1.2.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 3: Pravidla pro konverzi UML do binárního kódu (TPEG2-UBCR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 21219-6 (018259) - 1.2.2020
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 6: Kontejner pro management zpráv (TPEG2-MMC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 022570:2003/Oprava1 (022570) - 1.2.2020
Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - 1.2.2020
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám.
317.90 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - 1.2.2020
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 303-6 (075303) - 1.2.2020
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10462:2014/A1 (078542) - 1.2.2020
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba.
108.90 Kč

ČSN EN 1287 (137106) - 1.2.2020
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Obecné technické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1527 (165761) - 1.2.2020
Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61158-6-10-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-10-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
5164.20 Kč

ČSN EN 61158-6-12-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-12-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-6-19-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-19-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-6-2-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-2-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1607.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-21-ed.2 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-6-21:2012/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-23-ed.2 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1333.80 Kč

ČSN EN 61158-6-23:2015/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-25 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-25: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-26 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-26: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 61158-6-3-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-3-ed.4 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2211.60 Kč

ČSN EN 61158-6-4-ed.2:2015/Z1 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-4-ed.3 (184020) - 1.2.2020
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 230-7 (200300) - 1.2.2020
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 61207-2-ed.2 (257401) - 1.2.2020
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61207-2:1996/Z1 (257401) - 1.2.2020
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61207-3-ed.2 (257401) - 1.2.2020
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61207-3:2003/Z1 (257401) - 1.2.2020
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku.
26.40 Kč

ČSN EN 81-80-ed.2 (274003) - 1.2.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15152 (280125) - 1.2.2020
Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - 1.2.2020
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62668-2 (310435) - 1.2.2020
Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 3371 (311707) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Vodivé propojení - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-002 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-004 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm se stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-005 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-006 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (oteplená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-010 (311737) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 010: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (oteplená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - 1.2.2020
Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - 1.2.2020
Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 4660-003 (316850) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 003: Komunikace/síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4660-004 (316850) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4660-005 (316850) - 1.2.2020
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 005: Software (Norma k přímému použití jako ČSN).
1846.80 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.4:2017/A1 (334210) - 1.2.2020
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-31 (334592) - 1.2.2020
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách (Norma k přímému použití jako ČSN).
1675.80 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-32 (334592) - 1.2.2020
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-85 (345791) - 1.2.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu.
306.90 Kč

ČSN EN 60317-68:2017/A1 (347307) - 1.2.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 68: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60034-18-41:2014/A1 (350000) - 1.2.2020
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality.
108.90 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - 1.2.2020
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje.
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61810-10 (353412) - 1.2.2020
Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60947-5-4-ed.2:2004/A1 (354101) - 1.2.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62026-1-ed.2 (354105) - 1.2.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 62026-1:2008/Z1 (354105) - 1.2.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62271-214 (357186) - 1.2.2020
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797) - 1.2.2020
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50186-2:1999/A1 (359740) - 1.2.2020
Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Zvláštní národní požadavky (národní přílohy k EN 50186-1: 1998).
169.40 Kč

ČSN EN 60704-2-3-ed.3:2019/A11 (361008) - 1.2.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3:2010/A2 (361045) - 1.2.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4:2010/A2 (361045) - 1.2.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
169.40 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-6 (361060) - 1.2.2020
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 6: Spotřebiče pro čištění tvrdých podlah za mokra pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62885-8 (361060) - 1.2.2020
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 8: Vysavače pro vysávání za sucha pro komerční účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60730-2-9-ed.3:2011/Z2 (361960) - 1.2.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9-ed.4+A1 (361960) - 1.2.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.
539.00 Kč

ČSN EN 61215-2:2017/Oprava3 (364631) - 1.2.2020
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63009 (364886) - 1.2.2020
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 20 kHz až 500 kHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62760:2016/A1 (367221) - 1.2.2020
Metoda reprodukce zvuku pro normalizovanou hladinu hlasitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50600-1-ed.2 (367260) - 1.2.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy.
317.90 Kč

ČSN EN 50600-1:2013/Z1 (367260) - 1.2.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy.
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 38500 (369045) - 1.2.2020
Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 29101 (369708) - 1.2.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-4 (369867) - 1.2.2020
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 4: Komponenty bezpečnosti a ochrany Pll.
306.90 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 489-1 (383374) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15698-1 (383377) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15698-2 (383377) - 1.2.2020
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17248 (383379) - 1.2.2020
Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.2.2020
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.2.2020
Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15182-1 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15182-2 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15182-3 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15182-4 (389480) - 1.2.2020
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11495 (420666) - 1.2.2020
Klenoty a drahé kovy - Stanovení palladia ve slitinách palladia - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - 1.2.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4957 (420949) - 1.2.2020
Nástrojové oceli.
317.90 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - 1.2.2020
Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a charakteristiky průřezu.
394.90 Kč

ČSN ISO 11726 (441303) - 1.2.2020
Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9167 (461038) - 1.2.2020
Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii.
317.90 Kč

ČSN EN 1853+AC (470626) - 1.2.2020
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 12733 (470631) - 1.2.2020
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost.
539.00 Kč

ČSN ISO 3260 (500259) - 1.2.2020
Buničiny - Určení spotřeby chloru (stupeň delignifikace). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 8791-2 (500419) - 1.2.2020
Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - 1.2.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17287 (569551) - 1.2.2020
Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-6 (569613) - 1.2.2020
Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17307 (631017) - 1.2.2020
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Granuláty a prášky - Identifikace elastomerů: Detekce produktů pyrolýzy v roztoku plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17308 (631018) - 1.2.2020
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Ocelový drát - Stanovení nekovového obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17150 (646445) - 1.2.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17151 (646447) - 1.2.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17152-1 (646449) - 1.2.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12944-3 (654800) - 1.2.2020
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd.
202.40 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - 1.2.2020
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv.
169.40 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - 1.2.2020
Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou.
169.40 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - 1.2.2020
Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilačních charakteristik za atmosférického tlaku - Mikrodestilace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17178 (656484) - 1.2.2020
Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1276 (665202) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1650 (665203) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení fungicidní nebo protikvasinkové aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13697+A1 (665209) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14476+A2 (665217) - 1.2.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22637 (668624) - 1.2.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22635 (668628) - 1.2.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13487 (696326) - 1.2.2020
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.2.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12150-1+A1 (701570) - 1.2.2020
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 29767 (727053) - 1.2.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16535 (727056) - 1.2.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření.
202.40 Kč

ČSN 730802:2009/Z3 (730802) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
202.40 Kč

ČSN 730804:2010/Z3 (730804) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
169.40 Kč

ČSN 730831:2011/Z2 (730831) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
108.90 Kč

ČSN 730833:2010/Z2 (730833) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
108.90 Kč

ČSN 730835:2006/Z2 (730835) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
108.90 Kč

ČSN 730843:2001/Z2 (730843) - 1.2.2020
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
56.10 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - 1.2.2020
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - 1.2.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - 1.2.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - 1.2.2020
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14081-1+A1 (732823) - 1.2.2020
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12697-2+A1 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.2.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí.
169.40 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.2.2020
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 507 (747713) - 1.2.2020
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - 1.2.2020
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 756406 (756406) - 1.2.2020
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu.
306.90 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - 1.2.2020
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty.
202.40 Kč

ČSN EN 16844+A2 (763104) - 1.2.2020
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření.
394.90 Kč

ČSN EN 17220 (771021) - 1.2.2020
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Tubové trysky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13274-2 (832205) - 1.2.2020
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13274-7 (832205) - 1.2.2020
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12100:2011/Oprava1 (833001) - 1.2.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 10551 (833558) - 1.2.2020
Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - 1.2.2020
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5356-2-ed.2:2013/A1 (852111) - 1.2.2020
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory.
108.90 Kč

ČSN EN 14683+AC (855812) - 1.2.2020
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V2.2.2 (875021) - 1.2.2020
Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu 2,4 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.5.1 (875042) - 1.2.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN ETSI EN 303364-3-V1.1.1 (878804) - 1.2.2020
Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8500 MHz až 10000 MHz (pásmo X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 17214 (910274) - 1.2.2020
Vizuální hodnocení povrchů nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 716-1+AC (910606) - 1.2.2020
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1047-1 (916030) - 1.2.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15659 (916032) - 1.2.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12381 (981012) - 1.2.2020
Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)