Nové normy ČSN za duben 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2004 v 09:00


ČSN ISO 8459-5 (010175) - 1.4.2004
Informace a dokumentace - Sborník bibliografických datových prvků - Část 5: Datové prvky pro výměnu katalogizačních dat a metadata.
539.00 Kč

ČSN ISO 2631-2 (011405) - 1.4.2004
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7235 (011663) - 1.4.2004
Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - 1.4.2004
Šestihranné matice s přírubou pro přivařování.
169.40 Kč

ČSN 022301 (022301) - 1.4.2004
Nýty s půlkulovou hlavou.
169.40 Kč

ČSN 022302 (022302) - 1.4.2004
Přesné nýty s půlkulovou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 022303 (022303) - 1.4.2004
Nýty s nízkou půlkulovou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 022304 (022304) - 1.4.2004
Přesné nýty s nízkou půlkulovou hlavou.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 17834 (038733) - 1.4.2004
Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot.
169.40 Kč

ČSN EN 1792 (050009) - 1.4.2004
Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17652-3 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17652-4 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů.
169.40 Kč

ČSN EN 30-1-3 (061410) - 1.4.2004
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou.
202.40 Kč

ČSN EN 298 (061805) - 1.4.2004
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru. (Platnost do 31.5.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 12952-12 (077604) - 1.4.2004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12953-11 (077853) - 1.4.2004
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN 12953-12 (077853) - 1.4.2004
Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu.
202.40 Kč

ČSN EN 12792 (120001) - 1.4.2004
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14698-1 (125370) - 1.4.2004
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 1: Hlavní principy a metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60534-2-5 (134510) - 1.4.2004
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-5: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin vícestupňovými regulačními armaturami s mezistupňovou regulací (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13905 (137195) - 1.4.2004
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice s malým odporem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13904 (137197) - 1.4.2004
Zdravotnětechnické armatury - Výústí sprch s malým odporem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13828 (137511) - 1.4.2004
Domovní armatury - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli pro domovní zařízení na pitnou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.4.2004
Stavební kování - Zámky a závory - Mechanicky ovládané zámky, závory a protiplechy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - 1.4.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - 1.4.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.4.2004
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky.
169.40 Kč

ČSN EN 13889 (271912) - 1.4.2004
Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.4.2004
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.4.2004
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy.
202.40 Kč

ČSN IEC 60027-2 (330100) - 1.4.2004
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika. (Platnost do 1.4.2010).
515.90 Kč

ČSN EN 60664-1 (330420) - 1.4.2004
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky. (Platnost do 1.7.2010).
515.90 Kč

ČSN 331500:1990/Z3 (331500) - 1.4.2004
Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení.
169.40 Kč

ČSN 332000-6-61-ed.2 (332000) - 1.4.2004
Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize. + komentář TNI 33 2000-6-61 z 1.10.2005. (Platnost do 1.9.2009).
306.90 Kč

ČSN EN 61850-7-1 (334670) - 1.4.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Zásady a modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61643-331 (341392) - 1.4.2004
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů - oxidů kovů (MOV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN 347410-14 (347410) - 1.4.2004
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Ohebné kabely a šňůry s bezhalogenovou termoplastickou izolací a pláštěm. (Platnost do 17.1.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 50355 (347664) - 1.4.2004
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná a jmenovitá tloušťka izolace - Pokyn pro použití. (Platnost do 1.7.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 61935-2 (347750) - 1.4.2004
Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2: Propojovací šňůry a šňůry pracoviště. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2008).
317.90 Kč

ČSN EN 60947-8 (354101) - 1.4.2004
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
317.90 Kč

ČSN IEC 60846 (356569) - 1.4.2004
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama. (Platnost do 1.11.2007).
394.90 Kč

ČSN IEC 60761-1 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.11.2007).
306.90 Kč

ČSN IEC 60761-2 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů. (Platnost do 1.11.2007).
202.40 Kč

ČSN IEC 60761-3 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů.
202.40 Kč

ČSN IEC 60761-4 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu.
202.40 Kč

ČSN IEC 60761-5 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia. (Platnost do 1.11.2007).
202.40 Kč

ČSN IEC 61559-2 (356651) - 1.4.2004
Záření v jaderných zařízeních - Centralizované systémy ke kontinuálnímu monitorování záření a/nebo úrovní radioaktivity - Část 2: Požadavky na funkce monitorující emise, okolní prostředí, havarijní a pohavarijní stavy.
169.40 Kč

ČSN EN 60862-1 (358450) - 1.4.2004
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 61965-ed.2 (358506) - 1.4.2004
Mechanická bezpečnost obrazovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 359731 (359731) - 1.4.2004
Práce pod napětím - Směrnice pro montáž fázových vodičů a zemnicích lan na přenosových vedeních - Zařízení pro tažení vodičů a příslušenství.
493.90 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - 1.4.2004
Požadavky na osvětlení - Osvětlení silničních komunikací - Část 2: Požadavky na osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - 1.4.2004
Požadavky na osvětlení - Osvětlení silničních komunikací - Část 3: Výpočet osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - 1.4.2004
Požadavky na osvětlení - Osvětlení silničních komunikací - Část 4: Metody měření osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-26-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-41-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-43-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků. (Platnost do 11.10.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-84-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-5 (361575) - 1.4.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily. (Platnost do 1.11.2009).
306.90 Kč

ČSN EN 61029-2-11 (361580) - 1.4.2004
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily. (Platnost do 1.6.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A12 (361960) - 1.4.2004
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 61672-2 (368813) - 1.4.2004
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky. (Platnost do 4.11.2016).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15288 (369042) - 1.4.2004
Systémové inženýrství - Procesy životního cyklu systému.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1+Cor.1:1999/Oprava1 (369829) - 1.4.2004
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1+Cor.1:1999/Oprava2 (369829) - 1.4.2004
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1+Cor.1:1999/Oprava3 (369829) - 1.4.2004
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60999-2 (370680) - 1.4.2004
Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně).
202.40 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.4.2004
Bezkanálové sdružené konstrukce potrubních systémů vodních tepelných sítí - Monitorovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13673-1 (389661) - 1.4.2004
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku.
306.90 Kč

ČSN EN 12101-2 (389700) - 1.4.2004
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla. (Platnost do 31.12.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - 1.4.2004
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a termíny a definice pro použití na běžné výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13957 (421426) - 1.4.2004
Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 13958 (421428) - 1.4.2004
Hliník a slitiny hliníku - Trubky kruhové tažené za studena v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.4.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10059 (425549) - 1.4.2004
Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 10060 (425551) - 1.4.2004
Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 10061 (425552) - 1.4.2004
Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 10092-1 (425582) - 1.4.2004
Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 1: Ploché tyče - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10092-2 (425583) - 1.4.2004
Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 2: Pružiny žebrované a drážkované a listové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14049 (474002) - 1.4.2004
Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13997 (474061) - 1.4.2004
Zavlažovací technika - Spojení a ovládací příslušenství pro použití v zavlažovacích systémech - Technické charakteristiky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12855 (513080) - 1.4.2004
Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560106) - 1.4.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 2: Specifické pokyny pro vzorky masa a masných výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560106) - 1.4.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 3: Specifické pokyny pro vzorky ryb a rybích výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560106) - 1.4.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18330 (570547) - 1.4.2004
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17189 (571604) - 1.4.2004
Máslo, jedlé tukové emulze a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 604 (640606) - 1.4.2004
Plasty - Stanovení tlakových vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - 1.4.2004
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - 1.4.2004
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor.
169.40 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - 1.4.2004
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14022 (668585) - 1.4.2004
Strukturní lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu.
108.90 Kč

ČSN EN 14398-1 (697228) - 1.4.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14398-3 (697228) - 1.4.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13160-3 (698220) - 1.4.2004
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Kapalinové systémy pro nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13121-2 (698921) - 1.4.2004
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14689-1 (721005) - 1.4.2004
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13043 (721501) - 1.4.2004
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
515.90 Kč

ČSN EN 12620 (721502) - 1.4.2004
Kamenivo do betonu.
493.90 Kč

ČSN EN 13139 (721503) - 1.4.2004
Kamenivo pro malty.
317.90 Kč

ČSN EN 13242 (721504) - 1.4.2004
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13055-1 (721505) - 1.4.2004
Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty. (Platnost do 28.2.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13450 (721506) - 1.4.2004
Kamenivo pro kolejové lože.
317.90 Kč

ČSN EN 13383-1 (721507) - 1.4.2004
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - 1.4.2004
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - 1.4.2004
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 771-1 (722634) - 1.4.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky. (Platnost do 1.2.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 771-2 (722634) - 1.4.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky. (Platnost do 1.2.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 14411 (725109) - 1.4.2004
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování.
539.00 Kč

ČSN 725191 (725191) - 1.4.2004
Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12677 (726072) - 1.4.2004
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly.
539.00 Kč

ČSN EN 1159-2 (727575) - 1.4.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 2: Stanovení tepelné difuzivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13584 (732136) - 1.4.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Určení dotvarování v tlaku pro správkové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 734230 (734230) - 1.4.2004
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
306.90 Kč

ČSN 736109 (736109) - 1.4.2004
Projektování polních cest.
317.90 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - 1.4.2004
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice.
169.40 Kč

ČSN 736380 (736380) - 1.4.2004
Železniční přejezdy a přechody.
317.90 Kč

ČSN 752411 (752411) - 1.4.2004
Zdroje požární vody.
202.40 Kč

ČSN EN 13079 (755415) - 1.4.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s injektorem - Skupina A - Druh D (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - 1.4.2004
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14137 (760205) - 1.4.2004
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty doporučených zásilek a jiných typů poštovní služby pomocí systému dohledu a sledování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.4.2004
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15195 (851720) - 1.4.2004
Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře. (Platnost do 28.2.2022).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15189 (855101) - 1.4.2004
Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost.
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-12-V1.2.1 (875101) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-2-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-3-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-4-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-5-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-6-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302054-1-V1.1.1 (875116) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 14036 (943453) - 1.4.2004
Výrobky pro péči o dítě - Hopsadla - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)