Nové normy ČSN za duben 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2004 v 09:00


ČSN ISO 8459-5 (010175) - 1.4.2004
Informace a dokumentace - Sborník bibliografických datových prvků - Část 5: Datové prvky pro výměnu katalogizačních dat a metadata.
593.00 Kč

ČSN ISO 2631-2 (011405) - 1.4.2004
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7235 (011663) - 1.4.2004
Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - 1.4.2004
Šestihranné matice s přírubou pro přivařování.
186.00 Kč

ČSN 022301 (022301) - 1.4.2004
Nýty s půlkulovou hlavou.
186.00 Kč

ČSN 022302 (022302) - 1.4.2004
Přesné nýty s půlkulovou hlavou.
62.00 Kč

ČSN 022303 (022303) - 1.4.2004
Nýty s nízkou půlkulovou hlavou.
62.00 Kč

ČSN 022304 (022304) - 1.4.2004
Přesné nýty s nízkou půlkulovou hlavou.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 17834 (038733) - 1.4.2004
Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot.
186.00 Kč

ČSN EN 1792 (050009) - 1.4.2004
Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17652-3 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17652-4 (050685) - 1.4.2004
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů.
186.00 Kč

ČSN EN 30-1-3 (061410) - 1.4.2004
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou.
223.00 Kč

ČSN EN 298 (061805) - 1.4.2004
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru. (Platnost do 31.5.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 12952-12 (077604) - 1.4.2004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12953-11 (077853) - 1.4.2004
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN 12953-12 (077853) - 1.4.2004
Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu.
223.00 Kč

ČSN EN 12792 (120001) - 1.4.2004
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14698-1 (125370) - 1.4.2004
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 1: Hlavní principy a metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60534-2-5 (134510) - 1.4.2004
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-5: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin vícestupňovými regulačními armaturami s mezistupňovou regulací (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13905 (137195) - 1.4.2004
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice s malým odporem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13904 (137197) - 1.4.2004
Zdravotnětechnické armatury - Výústí sprch s malým odporem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13828 (137511) - 1.4.2004
Domovní armatury - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli pro domovní zařízení na pitnou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.4.2004
Stavební kování - Zámky a závory - Mechanicky ovládané zámky, závory a protiplechy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - 1.4.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - 1.4.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.4.2004
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky.
186.00 Kč

ČSN EN 13889 (271912) - 1.4.2004
Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.4.2004
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.4.2004
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy.
223.00 Kč

ČSN IEC 60027-2 (330100) - 1.4.2004
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika. (Platnost do 1.4.2010).
567.00 Kč

ČSN EN 60664-1 (330420) - 1.4.2004
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky. (Platnost do 1.7.2010).
567.00 Kč

ČSN 331500:1990/Z3 (331500) - 1.4.2004
Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení.
186.00 Kč

ČSN 332000-6-61-ed.2 (332000) - 1.4.2004
Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize. + komentář TNI 33 2000-6-61 z 1.10.2005. (Platnost do 1.9.2009).
338.00 Kč

ČSN EN 61850-7-1 (334670) - 1.4.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Zásady a modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61643-331 (341392) - 1.4.2004
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů - oxidů kovů (MOV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN 347410-14 (347410) - 1.4.2004
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Ohebné kabely a šňůry s bezhalogenovou termoplastickou izolací a pláštěm. (Platnost do 17.1.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 50355 (347664) - 1.4.2004
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná a jmenovitá tloušťka izolace - Pokyn pro použití. (Platnost do 1.7.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 61935-2 (347750) - 1.4.2004
Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2: Propojovací šňůry a šňůry pracoviště. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2008).
350.00 Kč

ČSN EN 60947-8 (354101) - 1.4.2004
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů. (Platnost do 11.1.2026).
350.00 Kč

ČSN IEC 60846 (356569) - 1.4.2004
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama. (Platnost do 1.11.2007).
434.00 Kč

ČSN IEC 60761-1 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.11.2007).
338.00 Kč

ČSN IEC 60761-2 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů. (Platnost do 1.11.2007).
223.00 Kč

ČSN IEC 60761-3 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů.
223.00 Kč

ČSN IEC 60761-4 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu.
223.00 Kč

ČSN IEC 60761-5 (356584) - 1.4.2004
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia. (Platnost do 1.11.2007).
223.00 Kč

ČSN IEC 61559-2 (356651) - 1.4.2004
Záření v jaderných zařízeních - Centralizované systémy ke kontinuálnímu monitorování záření a/nebo úrovní radioaktivity - Část 2: Požadavky na funkce monitorující emise, okolní prostředí, havarijní a pohavarijní stavy.
186.00 Kč

ČSN EN 60862-1 (358450) - 1.4.2004
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 61965-ed.2 (358506) - 1.4.2004
Mechanická bezpečnost obrazovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 359731 (359731) - 1.4.2004
Práce pod napětím - Směrnice pro montáž fázových vodičů a zemnicích lan na přenosových vedeních - Zařízení pro tažení vodičů a příslušenství.
543.00 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - 1.4.2004
Požadavky na osvětlení - Osvětlení silničních komunikací - Část 2: Požadavky na osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - 1.4.2004
Požadavky na osvětlení - Osvětlení silničních komunikací - Část 3: Výpočet osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - 1.4.2004
Požadavky na osvětlení - Osvětlení silničních komunikací - Část 4: Metody měření osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-26-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-41-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla. (Platnost do 24.12.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-43-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků. (Platnost do 11.10.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-84-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety. (Platnost do 11.10.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2 (361045) - 1.4.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-5 (361575) - 1.4.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily. (Platnost do 1.11.2009).
338.00 Kč

ČSN EN 61029-2-11 (361580) - 1.4.2004
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily. (Platnost do 1.6.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A12 (361960) - 1.4.2004
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 61672-2 (368813) - 1.4.2004
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky. (Platnost do 4.11.2016).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15288 (369042) - 1.4.2004
Systémové inženýrství - Procesy životního cyklu systému.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1+Cor.1:1999/Oprava1 (369829) - 1.4.2004
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1+Cor.1:1999/Oprava2 (369829) - 1.4.2004
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1+Cor.1:1999/Oprava3 (369829) - 1.4.2004
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60999-2 (370680) - 1.4.2004
Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně).
223.00 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.4.2004
Bezkanálové sdružené konstrukce potrubních systémů vodních tepelných sítí - Monitorovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13673-1 (389661) - 1.4.2004
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku.
338.00 Kč

ČSN EN 12101-2 (389700) - 1.4.2004
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla. (Platnost do 31.12.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - 1.4.2004
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a termíny a definice pro použití na běžné výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13957 (421426) - 1.4.2004
Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 13958 (421428) - 1.4.2004
Hliník a slitiny hliníku - Trubky kruhové tažené za studena v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.4.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10059 (425549) - 1.4.2004
Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 10060 (425551) - 1.4.2004
Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 10061 (425552) - 1.4.2004
Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 10092-1 (425582) - 1.4.2004
Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 1: Ploché tyče - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10092-2 (425583) - 1.4.2004
Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 2: Pružiny žebrované a drážkované a listové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14049 (474002) - 1.4.2004
Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13997 (474061) - 1.4.2004
Zavlažovací technika - Spojení a ovládací příslušenství pro použití v zavlažovacích systémech - Technické charakteristiky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12855 (513080) - 1.4.2004
Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560106) - 1.4.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 2: Specifické pokyny pro vzorky masa a masných výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560106) - 1.4.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 3: Specifické pokyny pro vzorky ryb a rybích výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560106) - 1.4.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18330 (570547) - 1.4.2004
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17189 (571604) - 1.4.2004
Máslo, jedlé tukové emulze a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 604 (640606) - 1.4.2004
Plasty - Stanovení tlakových vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - 1.4.2004
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - 1.4.2004
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor.
186.00 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - 1.4.2004
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14022 (668585) - 1.4.2004
Strukturní lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - 1.4.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu.
120.00 Kč

ČSN EN 14398-1 (697228) - 1.4.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14398-3 (697228) - 1.4.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13160-3 (698220) - 1.4.2004
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Kapalinové systémy pro nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13121-2 (698921) - 1.4.2004
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14689-1 (721005) - 1.4.2004
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13043 (721501) - 1.4.2004
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
567.00 Kč

ČSN EN 12620 (721502) - 1.4.2004
Kamenivo do betonu.
543.00 Kč

ČSN EN 13139 (721503) - 1.4.2004
Kamenivo pro malty.
350.00 Kč

ČSN EN 13242 (721504) - 1.4.2004
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13055-1 (721505) - 1.4.2004
Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty. (Platnost do 28.2.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13450 (721506) - 1.4.2004
Kamenivo pro kolejové lože.
350.00 Kč

ČSN EN 13383-1 (721507) - 1.4.2004
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - 1.4.2004
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - 1.4.2004
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 771-1 (722634) - 1.4.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky. (Platnost do 1.2.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 771-2 (722634) - 1.4.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky. (Platnost do 1.2.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 14411 (725109) - 1.4.2004
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování.
593.00 Kč

ČSN 725191 (725191) - 1.4.2004
Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12677 (726072) - 1.4.2004
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly.
593.00 Kč

ČSN EN 1159-2 (727575) - 1.4.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 2: Stanovení tepelné difuzivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13584 (732136) - 1.4.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Určení dotvarování v tlaku pro správkové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 734230 (734230) - 1.4.2004
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
338.00 Kč

ČSN 736109 (736109) - 1.4.2004
Projektování polních cest.
350.00 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - 1.4.2004
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice.
186.00 Kč

ČSN 736380 (736380) - 1.4.2004
Železniční přejezdy a přechody.
350.00 Kč

ČSN 752411 (752411) - 1.4.2004
Zdroje požární vody.
223.00 Kč

ČSN EN 13079 (755415) - 1.4.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s injektorem - Skupina A - Druh D (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - 1.4.2004
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14137 (760205) - 1.4.2004
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty doporučených zásilek a jiných typů poštovní služby pomocí systému dohledu a sledování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.4.2004
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15195 (851720) - 1.4.2004
Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře. (Platnost do 28.2.2022).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15189 (855101) - 1.4.2004
Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost.
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-12-V1.2.1 (875101) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-2-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-3-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-4-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-5-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-6-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.1 (875111) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302054-1-V1.1.1 (875116) - 1.4.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 14036 (943453) - 1.4.2004
Výrobky pro péči o dítě - Hopsadla - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.