Nové normy ČSN za květen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN 16325+A1 (011510) - 1.5.2016
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 50002 (011514) - 1.5.2016
Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (014444) - 1.5.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-60 (014445) - 1.5.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 60: Lineární plošné filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 361 (018015) - 1.5.2016
Základní značka pro ionizující záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12813 (018389) - 1.5.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13141 (018391) - 1.5.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9018 (051140) - 1.5.2016
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - 1.5.2016
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 125+A1 (061802) - 1.5.2016
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - 1.5.2016
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16678 (061825) - 1.5.2016
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6300 kPa včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11118 (078546) - 1.5.2016
Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - 1.5.2016
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - 1.5.2016
Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13757-5 (258513) - 1.5.2016
Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14973 (260384) - 1.5.2016
Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - 1.5.2016
Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7622-2 (260393) - 1.5.2016
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7623 (260395) - 1.5.2016
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - 1.5.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Dodatečné požadavky na provoz v potencionálně výbušném prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - 1.5.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - 1.5.2016
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 277022:1996/Oprava1 (277022) - 1.5.2016
Stroje pro povrchovou těžbu - Kolesová rýpadla - Metody výpočtu výkonnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - 1.5.2016
Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16811-3 (278333) - 1.5.2016
Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - 1.5.2016
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 9103:2015/Oprava1 (310413) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-082 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 082: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-083 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 083: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-315 (311810) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 315: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-026 (311812) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 026: Příslušenství pro konektor jednoho modulu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3646-001 (311814) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 3646-004 (311814) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-063 (311822) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4644-012 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 012: Zásuvka, velikost 1, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-014 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 014: Zásuvka, velikost 1, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-021 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 021: Zástrčka, velikost 2, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-022 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 022: Zástrčka, velikost 2, s montážními otvory, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-023 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 023: Zástrčka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-024 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 024: Zásuvka, velikost 2, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-025 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 025: Zásuvka, velikost 2, s přírubou, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-026 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 026: Zásuvka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-201 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 201: Blokovací a kódovací technické vybavení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2633 (312415) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <= De <= 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3997 (312421) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3982 (312492) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Desky - 6 mm < a <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2704 (312493) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6031 (317641) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při +-45°) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6032 (317642) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6033 (317643) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim I - GIC (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6034 (317644) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim II - GIIC (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6035 (317645) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tahu s výřezem a bez výřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6036 (317646) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku otvoru s výřezem, bez výřezu, plného (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6037 (317647) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení nosné pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6038 (317648) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku po nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-10-1-ed.2 (332320) - 1.5.2016
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. (Platnost do 22.1.2024).
698.50 Kč

ČSN EN 61000-6-5 (333432) - 1.5.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.3 (333590) - 1.5.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí. (Platnost do 7.11.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.3 (333590) - 1.5.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení. (Platnost do 24.10.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.3 (333590) - 1.5.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy. (Platnost do 6.2.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61968-6 (334900) - 1.5.2016
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 62858 (341390) - 1.5.2016
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.11.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 54-28 (342710) - 1.5.2016
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62333-2:2007/A1 (345839) - 1.5.2016
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61340-5-3-ed.2 (346440) - 1.5.2016
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60332-1-1:2005/A1 (347107) - 1.5.2016
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 60332-1-2:2005/A1 (347107) - 1.5.2016
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
169.40 Kč

ČSN EN 60332-1-3:2005/A1 (347107) - 1.5.2016
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-0-9 (347307) - 1.5.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-9: Obecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič pravoúhlého průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50117-4-2 (347740) - 1.5.2016
Koaxiální kabely - Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích. (Platnost do 29.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60076-19 (351001) - 1.5.2016
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách.
317.90 Kč

ČSN EN 50629 (351107) - 1.5.2016
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA). (Platnost do 22.5.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 50588-1 (351111) - 1.5.2016
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 3.7.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 60633:1999/A2 (351540) - 1.5.2016
Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
202.40 Kč

ČSN EN 60700-1-ed.2 (351610) - 1.5.2016
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62823 (351612) - 1.5.2016
Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60947-3-ed.3:2010/A2 (354101) - 1.5.2016
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace.
306.90 Kč

ČSN EN 60939-3 (358281) - 1.5.2016
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60384-19-ed.2 (358291) - 1.5.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61837-3-ed.2 (358401) - 1.5.2016
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 3: Kovová pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60862-1-ed.2 (358450) - 1.5.2016
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60424-8 (358471) - 1.5.2016
Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 62317-13-ed.2 (358475) - 1.5.2016
Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.3.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 62317-5 (358475) - 1.5.2016
Feritová jádra - Rozměry - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.8.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-21-ed.2 (359252) - 1.5.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.10.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61290-4-3 (359271) - 1.5.2016
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 61472-ed.2:2014/Oprava1 (359732) - 1.5.2016
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda.
108.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z44 (360340) - 1.5.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z42 (360340) - 1.5.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z43 (360340) - 1.5.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
859.10 Kč

ČSN EN 60598-2-5-ed.2 (360600) - 1.5.2016
Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety.
202.40 Kč

ČSN EN 62838 (360701) - 1.5.2016
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 50416:2005/A1 (361025) - 1.5.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/A2 (361045) - 1.5.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Z2 (361050) - 1.5.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 62841-1 (361510) - 1.5.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
1053.80 Kč

ČSN EN 62841-2-14 (361510) - 1.5.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na ruční hoblíky.
306.90 Kč

ČSN EN 62841-3-9 (361510) - 1.5.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily. (Platnost do 20.4.2024).
394.90 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3:2009/Z1 (361551) - 1.5.2016
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3:2009/Z1 (361581) - 1.5.2016
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60086-1-ed.5 (364110) - 1.5.2016
Primární baterie - Část 1: Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN 61427-2 (364365) - 1.5.2016
Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 62467-1 (364728) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61675-2-ed.2 (364767) - 1.5.2016
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60601-2-18-ed.2 (364801) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-25-ed.2 (364801) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů.
698.50 Kč

ČSN EN 60601-2-66-ed.2 (364801) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé. (Platnost do 19.2.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 62304:2007/A1 (364830) - 1.5.2016
Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62087-2 (367004) - 1.5.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62842 (368690) - 1.5.2016
Systém umístění souborů s minimálním znovuumístěním pro domácí multimediální server (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62680-1-1 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-1: Rozhraní univerzální sériové sběrnice - Společné komponenty - Specifikace nabíjení přes USB, revize 1,2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62680-2-1 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice, revize 2.0 (TA 14) (Norma k přímému použití jako ČSN).
4560.00 Kč

ČSN EN 62680-2-2 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-2: Univerzální sériová sběrnice - Specifikace kabelů a konektorů mikro USB, revize 1.01 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62680-2-3 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-3: Kabely univerzální sériové sběrnice a třída konektorů, revize 2.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11:2014/Amd.1 (369860) - 1.5.2016
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16904 (386611) - 1.5.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3925 (404014) - 1.5.2016
Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI 420462 (420462) - 1.5.2016
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 19901-1 (450027) - 1.5.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
1265.40 Kč

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - 1.5.2016
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15694+A1 (472005) - 1.5.2016
Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 131-1-ed.2 (493830) - 1.5.2016
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - 1.5.2016
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 560290-7 (560290) - 1.5.2016
Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4074-ed.2 (637000) - 1.5.2016
Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.5.2016
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný proti zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

TNI CEN/TR 16885 (656004) - 1.5.2016
Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 16760 (659806) - 1.5.2016
Produkty z biologického materiálu - Posuzování životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14476+A1 (665217) - 1.5.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8362-2 (703360) - 1.5.2016
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17892-3 (721007) - 1.5.2016
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16622 (722096) - 1.5.2016
Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 997+A1 (724860) - 1.5.2016
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. (Platnost do 31.7.2020).
515.90 Kč

ČSN EN 13162+A1 (727201) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13163+A1 (727202) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 31.8.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 13164+A1 (727203) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13165+A1 (727204) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace. (Platnost do 31.3.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13166+A1 (727205) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 31.3.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13167+A1 (727206) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13168+A1 (727207) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13169+A1 (727208) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13170+A1 (727209) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13171+A1 (727210) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 16069+A1 (727239) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z3 (731201) - 1.5.2016
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
169.40 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/A1 (731401) - 1.5.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.5.2016
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16484 (790020) - 1.5.2016
Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18219 (793892) - 1.5.2016
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16711-1 (800301) - 1.5.2016
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 1: Stanovení kovů mikrovlnným rozkladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16711-2 (800301) - 1.5.2016
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 2: Stanovení kovů extrahovaných roztokem umělého kyselého potu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - 1.5.2016
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - 1.5.2016
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14123-1 (833230) - 1.5.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14120 (833302) - 1.5.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.5.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16868 (835732) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16817-1 (835737) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16817-2 (835737) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14662-3 (835772) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16738 (835802) - 1.5.2016
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16739 (835803) - 1.5.2016
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16740 (835804) - 1.5.2016
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.5.2016
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2008 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11663 (856215) - 1.5.2016
Kvalita dialyzačních kapalin pro hemodialýzu a související léčby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.2.1 (875116) - 1.5.2016
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302454-1-V1.2.1 (875137) - 1.5.2016
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302454-2-V1.2.1 (875137) - 1.5.2016
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300744-V1.6.2 (879016) - 1.5.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302769-V1.3.1 (879049) - 1.5.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 581-2 (913010) - 1.5.2016
Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15719 (914119) - 1.5.2016
Sanitární potřeby - Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14055+A1 (914640) - 1.5.2016
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry. (Platnost do 31.7.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 16654 (943471) - 1.5.2016
Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zařízení pro ochranu prstů určená pro dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1573 (977112) - 1.5.2016
Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19135-1 (979855) - 1.5.2016
Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-30200:2006/A1 (980014) - 1.5.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)