Nové normy ČSN za květen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN 16325+A1 (011510) - 1.5.2016
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 50002 (011514) - 1.5.2016
Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (014444) - 1.5.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-60 (014445) - 1.5.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 60: Lineární plošné filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 361 (018015) - 1.5.2016
Základní značka pro ionizující záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12813 (018389) - 1.5.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13141 (018391) - 1.5.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9018 (051140) - 1.5.2016
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - 1.5.2016
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 125+A1 (061802) - 1.5.2016
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.10.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - 1.5.2016
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16678 (061825) - 1.5.2016
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6300 kPa včetně (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.10.2025).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11118 (078546) - 1.5.2016
Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - 1.5.2016
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - 1.5.2016
Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.5.2016
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13757-5 (258513) - 1.5.2016
Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14973 (260384) - 1.5.2016
Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - 1.5.2016
Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7622-2 (260393) - 1.5.2016
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7623 (260395) - 1.5.2016
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - 1.5.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Dodatečné požadavky na provoz v potencionálně výbušném prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - 1.5.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - 1.5.2016
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 277022:1996/Oprava1 (277022) - 1.5.2016
Stroje pro povrchovou těžbu - Kolesová rýpadla - Metody výpočtu výkonnosti.
29.00 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - 1.5.2016
Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16811-3 (278333) - 1.5.2016
Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - 1.5.2016
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-082 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 082: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-083 (311809) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 083: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-315 (311810) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 315: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-026 (311812) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 026: Příslušenství pro konektor jednoho modulu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3646-001 (311814) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 3646-004 (311814) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-063 (311822) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4644-012 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 012: Zásuvka, velikost 1, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-014 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 014: Zásuvka, velikost 1, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-021 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 021: Zástrčka, velikost 2, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-022 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 022: Zástrčka, velikost 2, s montážními otvory, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-023 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 023: Zástrčka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-024 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 024: Zásuvka, velikost 2, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-025 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 025: Zásuvka, velikost 2, s přírubou, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-026 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 026: Zásuvka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-201 (311825) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 201: Blokovací a kódovací technické vybavení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2633 (312415) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <= De <= 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3997 (312421) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3982 (312492) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Desky - 6 mm < a <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2704 (312493) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6031 (317641) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při +-45°) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6032 (317642) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6033 (317643) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim I - GIC (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6034 (317644) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim II - GIIC (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6035 (317645) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tahu s výřezem a bez výřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6036 (317646) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku otvoru s výřezem, bez výřezu, plného (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6037 (317647) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení nosné pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6038 (317648) - 1.5.2016
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku po nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-10-1-ed.2 (332320) - 1.5.2016
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. (Platnost do 22.1.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 61000-6-5 (333432) - 1.5.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.3 (333590) - 1.5.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí. (Platnost do 7.11.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.3 (333590) - 1.5.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení. (Platnost do 24.10.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.3 (333590) - 1.5.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy. (Platnost do 6.2.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61968-6 (334900) - 1.5.2016
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 62858 (341390) - 1.5.2016
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.11.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 54-28 (342710) - 1.5.2016
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62333-2:2007/A1 (345839) - 1.5.2016
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61340-5-3-ed.2 (346440) - 1.5.2016
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 60332-1-1:2005/A1 (347107) - 1.5.2016
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 60332-1-2:2005/A1 (347107) - 1.5.2016
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
186.00 Kč

ČSN EN 60332-1-3:2005/A1 (347107) - 1.5.2016
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-0-9 (347307) - 1.5.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-9: Obecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič pravoúhlého průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50117-4-2 (347740) - 1.5.2016
Koaxiální kabely - Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích. (Platnost do 29.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60076-19 (351001) - 1.5.2016
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách. (Platnost do 27.6.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 50629 (351107) - 1.5.2016
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA). (Platnost do 22.5.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 50588-1 (351111) - 1.5.2016
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 3.7.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 60700-1-ed.2 (351610) - 1.5.2016
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62823 (351612) - 1.5.2016
Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60939-3 (358281) - 1.5.2016
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60384-19-ed.2 (358291) - 1.5.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.8.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 61837-3-ed.2 (358401) - 1.5.2016
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 3: Kovová pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60862-1-ed.2 (358450) - 1.5.2016
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60424-8 (358471) - 1.5.2016
Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 62317-13-ed.2 (358475) - 1.5.2016
Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.3.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 62317-5 (358475) - 1.5.2016
Feritová jádra - Rozměry - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.8.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-21-ed.2 (359252) - 1.5.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.10.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-4-3 (359271) - 1.5.2016
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 61472-ed.2:2014/Oprava1 (359732) - 1.5.2016
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda.
120.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z44 (360340) - 1.5.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z42 (360340) - 1.5.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z43 (360340) - 1.5.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
945.00 Kč

ČSN EN 60598-2-5-ed.2 (360600) - 1.5.2016
Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety.
223.00 Kč

ČSN EN 62838 (360701) - 1.5.2016
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 50416:2005/A1 (361025) - 1.5.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/A2 (361045) - 1.5.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Z2 (361050) - 1.5.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 62841-1 (361510) - 1.5.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
1159.00 Kč

ČSN EN 62841-2-14 (361510) - 1.5.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na ruční hoblíky.
338.00 Kč

ČSN EN 62841-3-9 (361510) - 1.5.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily. (Platnost do 20.4.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3:2009/Z1 (361551) - 1.5.2016
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3:2009/Z1 (361581) - 1.5.2016
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60086-1-ed.5 (364110) - 1.5.2016
Primární baterie - Část 1: Obecně. (Platnost do 1.6.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61427-2 (364365) - 1.5.2016
Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62467-1 (364728) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61675-2-ed.2 (364767) - 1.5.2016
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60601-2-18-ed.2 (364801) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-25-ed.2 (364801) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů.
768.00 Kč

ČSN EN 60601-2-66-ed.2 (364801) - 1.5.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé. (Platnost do 19.2.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 62304:2007/A1 (364830) - 1.5.2016
Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62087-2 (367004) - 1.5.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.3.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 62842 (368690) - 1.5.2016
Systém umístění souborů s minimálním znovuumístěním pro domácí multimediální server (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62680-1-1 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-1: Rozhraní univerzální sériové sběrnice - Společné komponenty - Specifikace nabíjení přes USB, revize 1,2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62680-2-1 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice, revize 2.0 (TA 14) (Norma k přímému použití jako ČSN).
4560.00 Kč

ČSN EN 62680-2-2 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-2: Univerzální sériová sběrnice - Specifikace kabelů a konektorů mikro USB, revize 1.01 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62680-2-3 (368691) - 1.5.2016
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-3: Kabely univerzální sériové sběrnice a třída konektorů, revize 2.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11:2014/Amd.1 (369860) - 1.5.2016
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16904 (386611) - 1.5.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3925 (404014) - 1.5.2016
Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI 420462 (420462) - 1.5.2016
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-1 (450027) - 1.5.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
1265.40 Kč

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - 1.5.2016
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15694+A1 (472005) - 1.5.2016
Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 131-1-ed.2 (493830) - 1.5.2016
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - 1.5.2016
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 560290-7 (560290) - 1.5.2016
Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4074-ed.2 (637000) - 1.5.2016
Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.5.2016
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný proti zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

TNI CEN/TR 16885 (656004) - 1.5.2016
Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 16760 (659806) - 1.5.2016
Produkty z biologického materiálu - Posuzování životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14476+A1 (665217) - 1.5.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-2 (703360) - 1.5.2016
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-3 (721007) - 1.5.2016
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16622 (722096) - 1.5.2016
Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 997+A1 (724860) - 1.5.2016
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. (Platnost do 31.7.2020).
567.00 Kč

ČSN EN 13162+A1 (727201) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13163+A1 (727202) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 31.8.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 13164+A1 (727203) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13165+A1 (727204) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace. (Platnost do 31.3.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13166+A1 (727205) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 31.3.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13167+A1 (727206) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13168+A1 (727207) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13169+A1 (727208) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13170+A1 (727209) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13171+A1 (727210) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 16069+A1 (727239) - 1.5.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z3 (731201) - 1.5.2016
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
186.00 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/A1 (731401) - 1.5.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.5.2016
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16484 (790020) - 1.5.2016
Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18219 (793892) - 1.5.2016
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16711-1 (800301) - 1.5.2016
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 1: Stanovení kovů mikrovlnným rozkladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16711-2 (800301) - 1.5.2016
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 2: Stanovení kovů extrahovaných roztokem umělého kyselého potu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - 1.5.2016
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - 1.5.2016
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14123-1 (833230) - 1.5.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14120 (833302) - 1.5.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.5.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16868 (835732) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16817-1 (835737) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16817-2 (835737) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14662-3 (835772) - 1.5.2016
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16738 (835802) - 1.5.2016
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16739 (835803) - 1.5.2016
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16740 (835804) - 1.5.2016
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.5.2016
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2008 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11663 (856215) - 1.5.2016
Kvalita dialyzačních kapalin pro hemodialýzu a související léčby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.2.1 (875116) - 1.5.2016
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302454-1-V1.2.1 (875137) - 1.5.2016
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302454-2-V1.2.1 (875137) - 1.5.2016
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300744-V1.6.2 (879016) - 1.5.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302769-V1.3.1 (879049) - 1.5.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 581-2 (913010) - 1.5.2016
Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15719 (914119) - 1.5.2016
Sanitární potřeby - Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14055+A1 (914640) - 1.5.2016
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry. (Platnost do 31.7.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 16654 (943471) - 1.5.2016
Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zařízení pro ochranu prstů určená pro dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1573 (977112) - 1.5.2016
Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19135-1 (979855) - 1.5.2016
Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-30200:2006/A1 (980014) - 1.5.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.