Nové normy ČSN za duben 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN P ISO/TS 55010 (010378) - 1.4.2020
Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 2041 (011400) - 1.4.2020
Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník.
493.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - 1.4.2020
Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52910 (011830) - 1.4.2020
Aditivní výroba - Návrh - Požadavky, směrnice a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 52911-2 (011830) - 1.4.2020
Aditivní výroba - Konstrukce - Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 129-1:2019/Z1 (013130) - 1.4.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 13715 (013205) - 1.4.2020
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18388 (014960) - 1.4.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - 1.4.2020
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - 1.4.2020
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12813 (018389) - 1.4.2020
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21177 (018493) - 1.4.2020
Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10642 (021144) - 1.4.2020
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21968 (038193) - 1.4.2020
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - 1.4.2020
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.4.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - 1.4.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - 1.4.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - 1.4.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 17175 (060216) - 1.4.2020
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 416 (060217) - 1.4.2020
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 419 (060218) - 1.4.2020
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 17082 (061910) - 1.4.2020
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 15332 (075306) - 1.4.2020
Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - 1.4.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 29464 (125000) - 1.4.2020
Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-3 (125301) - 1.4.2020
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62734:2015/A1 (184021) - 1.4.2020
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - ISA 100.11a (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12413 (224501) - 1.4.2020
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-6 (257710) - 1.4.2020
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20456 (257740) - 1.4.2020
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1434-5+A1 (258511) - 1.4.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření.
202.40 Kč

ČSN EN 1434-6+A1 (258511) - 1.4.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba.
306.90 Kč

ČSN EN 13071-3 (269383) - 1.4.2020
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 474-1+A6 (277911) - 1.4.2020
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13272-1 (281511) - 1.4.2020
Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - 1.4.2020
Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 22241-1:2019/Amd.1 (302460) - 1.4.2020
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu.
56.10 Kč

ČSN EN 4604-003 (311734) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-006 (311734) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62668-1 (311749) - 1.4.2020
Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 4708-107 (311827) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 107: Polytetrafluorethylen (PTFE) - Pracovní teplota -65 °C až 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4708-108 (311827) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 108: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -65 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2957 (312052) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Metoda přípravy kovaných vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2816 (312187) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 965 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3685 (313103) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1100 MPa / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4476 (317928) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8384 (320120) - 1.4.2020
Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - 1.4.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 50(701):1996/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(715):2000/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(725):2000/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(845):1996/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 845: Osvětlení.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A3 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A3 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-523:2019/A1 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS).
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 60479-2 (332010) - 1.4.2020
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska.
394.90 Kč

ČSN EN 60079-20-1:2010/Z1 (332320) - 1.4.2020
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data.
26.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320) - 1.4.2020
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data.
539.00 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.3:2013/A1/Oprava1 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku.
56.10 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2:2018/Oprava1 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61400-2-ed.3:2015/Oprava1 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 61400-24-ed.2 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem.
1053.80 Kč

ČSN EN 61400-24:2011/Z1 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62290-3 (333530) - 1.4.2020
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
1561.80 Kč

ČSN EN 55035:2018/Oprava1 (334235) - 1.4.2020
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost.
26.40 Kč

ČSN EN 55020-ed.3:2007/Z3 (334288) - 1.4.2020
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63119-1 (341592) - 1.4.2020
Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-3-ed.2 (345791) - 1.4.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60068-3-3:1999/Z1 (345791) - 1.4.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-1 (347002) - 1.4.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-1: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-2 (347002) - 1.4.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-2: Zkušební metody a požadavky na izolační propichovací konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3 (347002) - 1.4.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61238-1:2004/Z1 (347002) - 1.4.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Um = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky.
26.40 Kč

ČSN 347006-ed.2:2006/Z2 (347006) - 1.4.2020
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací.
26.40 Kč

ČSN 347006-ed.3 (347006) - 1.4.2020
Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací.
394.90 Kč

ČSN EN 50362:2003/Z1 (347106) - 1.4.2020
Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60331-1 (347115) - 1.4.2020
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm.
317.90 Kč

ČSN EN 60317-20:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-21:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-35-ed.2:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155, s lepicí vrstvou.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-36-ed.2:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-55-ed.2:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180.
108.90 Kč

ČSN EN 60851-2-ed.2:2010/A2 (347308) - 1.4.2020
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů.
108.90 Kč

ČSN EN 62751-2:2015/A1 (351545) - 1.4.2020
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-2 (353811) - 1.4.2020
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Vložný útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61169-64 (353811) - 1.4.2020
Vysokofrekvenční konektory - Část 64: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 0,8 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ-0,8) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-123 (354621) - 1.4.2020
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3 - 123: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro hybridní konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí, pro napájení a přenos dat optickými vlákny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60644-ed.2:2010/A1 (354722) - 1.4.2020
Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62327-ed.2 (356576) - 1.4.2020
Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62327:2011/Z1 (356576) - 1.4.2020
Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62401 (356683) - 1.4.2020
Přístroje radiační ochrany - Výstražná osobní radiační zařízení (PRO) pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60384-11-ed.2 (358291) - 1.4.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-11:2008/Z1 (358291) - 1.4.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60384-16-ed.2 (358291) - 1.4.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-16:2006/Z1 (358291) - 1.4.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62878-1 (359378) - 1.4.2020
Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62878-2-5 (359378) - 1.4.2020
Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-5: Směrnice - Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61482-1-1-ed.2 (359743) - 1.4.2020
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku.
493.90 Kč

ČSN EN 61482-1-1:2010/Z1 (359743) - 1.4.2020
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62386-332:2018/Oprava1 (360540) - 1.4.2020
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60904-7-ed.2:2009/Z1 (364604) - 1.4.2020
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60904-7-ed.3 (364604) - 1.4.2020
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 63033-3 (368609) - 1.4.2020
Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-5 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 5: Společné části - Definice třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-6 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 6: Společné části - Základní funkce třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-7 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-8 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 8: Společné části - Definice typů rozhraní základní třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60118-9 (368860) - 1.4.2020
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20546 (369008) - 1.4.2020
Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - 1.4.2020
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1127-1-ed.2:2012/Z1 (389622) - 1.4.2020
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika.
26.40 Kč

ČSN EN 1127-1-ed.3 (389622) - 1.4.2020
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 80079-36:2016/Oprava2 (389641) - 1.4.2020
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - 1.4.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-11 (404013) - 1.4.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - 1.4.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.4.2020
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - 1.4.2020
Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4884 (420862) - 1.4.2020
Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4489 (420863) - 1.4.2020
Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10088-3:2015/Oprava1 (420927) - 1.4.2020
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19225:2018/A1 (444202) - 1.4.2020
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19905-3 (450027) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Prostředí plovoucí jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19903 (451113) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 18647 (451335) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 35101 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Pracovní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 35103 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Monitorování životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 35105 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Požadavky na materiál pro arktické operace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 35106 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Údaje o metoceanu, ledu a mořském dně (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 17270 (467054) - 1.4.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17256 (467061) - 1.4.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17212 (467062) - 1.4.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS).
317.90 Kč

ČSN ISO 8437-1 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky.
202.40 Kč

ČSN ISO 8437-2 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety.
202.40 Kč

ČSN ISO 8437-3 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou.
306.90 Kč

ČSN ISO 8437-4 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 17279 (560023) - 1.4.2020
Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - 1.4.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella.
493.90 Kč

ČSN EN 17280 (560139) - 1.4.2020
Potraviny - Stanovení zearalenonu a trichothecenů včetně deoxynivalenolu (DON) a jeho acetylovaných derivátů (3-acetyl-DON a 15-acetyl-DON), nivalenolu (NIV) a T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15634-2 (560671) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15842 (560675) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 10362-1 (569504) - 1.4.2020
Cigarety - Stanovení obsahu vody v surovém kouřovém kondenzátu z hlavního proudu kouře - Část 1: Metoda plynové chromatografie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 4387 (569512) - 1.4.2020
Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.4.2020
Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Imunochemické metody pro průkaz a kvantifikaci proteinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18862 (580114) - 1.4.2020
Káva a výrobky z kávy - Stanovení akrylamidu - Metody využívající HPLC-MS/MS a GC-MS po derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 20457 (640006) - 1.4.2020
Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - 1.4.2020
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy.
306.90 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - 1.4.2020
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - 1.4.2020
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20337 (649320) - 1.4.2020
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15493 (650120) - 1.4.2020
Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6246:2017/A1 (656198) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou.
108.90 Kč

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 16777 (665224) - 1.4.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN EN 16437+A1 (665225) - 1.4.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14257 (668525) - 1.4.2020
Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1612 (691287) - 1.4.2020
Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17074 (701004) - 1.4.2020
Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16612 (701586) - 1.4.2020
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - 1.4.2020
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1015-11 (722400) - 1.4.2020
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku.
202.40 Kč

ČSN 725126 (725126) - 1.4.2020
Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse.
108.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336) - 1.4.2020
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 12572:2018/Oprava1 (730547) - 1.4.2020
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda.
26.40 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody.
306.90 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím.
169.40 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - 1.4.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles.
202.40 Kč

ČSN EN 12390-4 (731302) - 1.4.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-2+A1 (736160) - 1.4.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti.
169.40 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.4.2020
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - 1.4.2020
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek.
169.40 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - 1.4.2020
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 13374+A1 (738125) - 1.4.2020
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5815-1 (757520) - 1.4.2020
Kvalita vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) - Část 1: Zřed’ovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21253-1 (757549) - 1.4.2020
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21253-2 (757549) - 1.4.2020
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18635 (757598) - 1.4.2020
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI).
317.90 Kč

ČSN ISO 20761 (759021) - 1.4.2020
Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21416 (761306) - 1.4.2020
Rekreační potápění - Požadavky a návod týkající se environmentálně udržitelných postupů při rekreačním potápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21417 (761307) - 1.4.2020
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik týkající se environmentálního povědomí rekreačních potápěčů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9554 (808626) - 1.4.2020
Textilní lana - Obecné specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 16985 (824015) - 1.4.2020
Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 15154-5 (831901) - 1.4.2020
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 374-2 (832310) - 1.4.2020
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 374-4 (832310) - 1.4.2020
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - 1.4.2020
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-2 (832770) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-4 (832770) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18640-1:2018/A1 (832805) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18640-2:2018/A1 (832805) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13854 (833211) - 1.4.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25066 (833590) - 1.4.2020
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21877 (834702) - 1.4.2020
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 28258:2014/A1 (836131) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 15799 (836133) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21268-1 (836230) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21268-2 (836230) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21268-3 (836230) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23611-3 (836430) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14780:2017/A1 (838213) - 1.4.2020
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 20789 (852109) - 1.4.2020
Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25424 (855254) - 1.4.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (855801) - 1.4.2020
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10555-6:2018/A1 (855825) - 1.4.2020
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3964:2017/A1 (856010) - 1.4.2020
Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3630-1 (856021) - 1.4.2020
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20896-1 (856054) - 1.4.2020
Stomatologie - Zařízení pro digitální zobrazování - Část 1: Metody pro posuzování přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - 1.4.2020
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5832-1 (856358) - 1.4.2020
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 1: Tvářená korozivzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5832-6 (856358) - 1.4.2020
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5832-7 (856358) - 1.4.2020
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 7: Kujná a za studena tvářená slitina kobaltu, chromu, niklu, molybdenu a železa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-3:2017/Z1 (857030) - 1.4.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 20186-3 (857030) - 1.4.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V13.1.1 (875111) - 1.4.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V13.1.1 (875111) - 1.4.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V13.1.1 (875111) - 1.4.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303446-1-V1.2.1 (875184) - 1.4.2020
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 1: Požadavky na zařízení určená k použití v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - 1.4.2020
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 893 (942015) - 1.4.2020
Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - 1.4.2020
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)