Nové normy ČSN za duben 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN P ISO/TS 55010 (010378) - 1.4.2020
Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 2041 (011400) - 1.4.2020
Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - 1.4.2020
Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52910 (011830) - 1.4.2020
Aditivní výroba - Návrh - Požadavky, směrnice a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 52911-2 (011830) - 1.4.2020
Aditivní výroba - Konstrukce - Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 129-1:2019/Z1 (013130) - 1.4.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 13715 (013205) - 1.4.2020
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 98-4:2020/Oprava1 (014109) - 1.4.2020
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 18388 (014960) - 1.4.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - 1.4.2020
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - 1.4.2020
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12813 (018389) - 1.4.2020
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21177 (018493) - 1.4.2020
Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10642 (021144) - 1.4.2020
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21968 (038193) - 1.4.2020
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - 1.4.2020
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.4.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - 1.4.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - 1.4.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - 1.4.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 17175 (060216) - 1.4.2020
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 416 (060217) - 1.4.2020
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 419 (060218) - 1.4.2020
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 17082 (061910) - 1.4.2020
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 15332 (075306) - 1.4.2020
Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - 1.4.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 29464 (125000) - 1.4.2020
Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-3 (125301) - 1.4.2020
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62734:2015/A1 (184021) - 1.4.2020
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - ISA 100.11a (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12413 (224501) - 1.4.2020
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-6 (257710) - 1.4.2020
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20456 (257740) - 1.4.2020
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1434-5+A1 (258511) - 1.4.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření.
223.00 Kč

ČSN EN 1434-6+A1 (258511) - 1.4.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba.
338.00 Kč

ČSN EN 13071-3 (269383) - 1.4.2020
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 474-1+A6 (277911) - 1.4.2020
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2024).
593.00 Kč

ČSN EN 13272-1 (281511) - 1.4.2020
Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - 1.4.2020
Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 22241-1:2019/Amd.1 (302460) - 1.4.2020
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu.
62.00 Kč

ČSN EN 4604-003 (311734) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-006 (311734) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62668-1 (311749) - 1.4.2020
Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 4708-107 (311827) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 107: Polytetrafluorethylen (PTFE) - Pracovní teplota -65 °C až 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-108 (311827) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 108: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -65 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2957 (312052) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Metoda přípravy kovaných vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2816 (312187) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 965 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3685 (313103) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1100 MPa / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4476 (317928) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - 1.4.2020
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8384 (320120) - 1.4.2020
Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - 1.4.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 50(701):1996/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(715):2000/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(725):2000/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A2 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A3 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A3 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-523:2019/A1 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS).
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A4 (330050) - 1.4.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 60479-2 (332010) - 1.4.2020
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320) - 1.4.2020
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data.
593.00 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.3:2013/A1/Oprava1 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku.
62.00 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2:2018/Oprava1 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61400-2-ed.3:2015/Oprava1 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-24-ed.2 (333160) - 1.4.2020
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem.
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62290-3 (333530) - 1.4.2020
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
1538.00 Kč

ČSN EN 55035:2018/Oprava1 (334235) - 1.4.2020
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63119-1 (341592) - 1.4.2020
Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-3-ed.2 (345791) - 1.4.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-1 (347002) - 1.4.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-1: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-2 (347002) - 1.4.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-2: Zkušební metody a požadavky na izolační propichovací konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3 (347002) - 1.4.2020
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 347006-ed.3 (347006) - 1.4.2020
Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60331-1 (347115) - 1.4.2020
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm.
350.00 Kč

ČSN EN 60317-20:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-21:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-35-ed.2:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155, s lepicí vrstvou.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-36-ed.2:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-55-ed.2:2014/A1 (347307) - 1.4.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180.
120.00 Kč

ČSN EN 60851-2-ed.2:2010/A2 (347308) - 1.4.2020
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů.
120.00 Kč

ČSN EN 62751-2:2015/A1 (351545) - 1.4.2020
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-2 (353811) - 1.4.2020
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Vložný útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-64 (353811) - 1.4.2020
Vysokofrekvenční konektory - Část 64: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 0,8 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ-0,8) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-123 (354621) - 1.4.2020
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3 - 123: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro hybridní konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí, pro napájení a přenos dat optickými vlákny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60644-ed.2:2010/A1 (354722) - 1.4.2020
Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62327-ed.2 (356576) - 1.4.2020
Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62401 (356683) - 1.4.2020
Přístroje radiační ochrany - Výstražná osobní radiační zařízení (PRO) pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-11-ed.2 (358291) - 1.4.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-16-ed.2 (358291) - 1.4.2020
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62878-1 (359378) - 1.4.2020
Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62878-2-5 (359378) - 1.4.2020
Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-5: Směrnice - Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61482-1-1-ed.2 (359743) - 1.4.2020
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-332:2018/Oprava1 (360540) - 1.4.2020
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-7-ed.3 (364604) - 1.4.2020
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-3 (368609) - 1.4.2020
Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.5.2025).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-5 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 5: Společné části - Definice třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-6 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 6: Společné části - Základní funkce třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-7 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-8 (368691) - 1.4.2020
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 8: Společné části - Definice typů rozhraní základní třídy zařízení USB Audio 3.0 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60118-9 (368860) - 1.4.2020
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20546 (369008) - 1.4.2020
Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - 1.4.2020
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1127-1-ed.3 (389622) - 1.4.2020
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80079-36:2016/Oprava2 (389641) - 1.4.2020
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - 1.4.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-11 (404013) - 1.4.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - 1.4.2020
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.4.2020
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - 1.4.2020
Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4884 (420862) - 1.4.2020
Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4489 (420863) - 1.4.2020
Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10088-3:2015/Oprava1 (420927) - 1.4.2020
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19225:2018/A1 (444202) - 1.4.2020
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19905-3 (450027) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Prostředí plovoucí jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19903 (451113) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 18647 (451335) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 35101 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Pracovní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 35103 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Monitorování životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 35105 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Požadavky na materiál pro arktické operace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 35106 (453101) - 1.4.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Údaje o metoceanu, ledu a mořském dně (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 17270 (467054) - 1.4.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17256 (467061) - 1.4.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17212 (467062) - 1.4.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS).
350.00 Kč

ČSN ISO 8437-1 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky.
223.00 Kč

ČSN ISO 8437-2 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety.
223.00 Kč

ČSN ISO 8437-3 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou.
338.00 Kč

ČSN ISO 8437-4 (479022) - 1.4.2020
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 17279 (560023) - 1.4.2020
Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - 1.4.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella.
543.00 Kč

ČSN EN 17280 (560139) - 1.4.2020
Potraviny - Stanovení zearalenonu a trichothecenů včetně deoxynivalenolu (DON) a jeho acetylovaných derivátů (3-acetyl-DON a 15-acetyl-DON), nivalenolu (NIV) a T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15634-2 (560671) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15842 (560675) - 1.4.2020
Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 10362-1 (569504) - 1.4.2020
Cigarety - Stanovení obsahu vody v surovém kouřovém kondenzátu z hlavního proudu kouře - Část 1: Metoda plynové chromatografie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 4387 (569512) - 1.4.2020
Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.4.2020
Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Imunochemické metody pro průkaz a kvantifikaci proteinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18862 (580114) - 1.4.2020
Káva a výrobky z kávy - Stanovení akrylamidu - Metody využívající HPLC-MS/MS a GC-MS po derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 20457 (640006) - 1.4.2020
Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - 1.4.2020
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy.
338.00 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - 1.4.2020
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - 1.4.2020
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20337 (649320) - 1.4.2020
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15493 (650120) - 1.4.2020
Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6246:2017/A1 (656198) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou.
120.00 Kč

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - 1.4.2020
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 16777 (665224) - 1.4.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN 16437+A1 (665225) - 1.4.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14257 (668525) - 1.4.2020
Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1612 (691287) - 1.4.2020
Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17074 (701004) - 1.4.2020
Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16612 (701586) - 1.4.2020
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - 1.4.2020
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1015-11 (722400) - 1.4.2020
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku.
223.00 Kč

ČSN 725126 (725126) - 1.4.2020
Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse.
120.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336) - 1.4.2020
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 12572:2018/Oprava1 (730547) - 1.4.2020
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda.
29.00 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody.
338.00 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - 1.4.2020
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím.
186.00 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - 1.4.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles.
223.00 Kč

ČSN EN 12390-4 (731302) - 1.4.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-2+A1 (736160) - 1.4.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.4.2020
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - 1.4.2020
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek.
186.00 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - 1.4.2020
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 13374+A1 (738125) - 1.4.2020
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5815-1 (757520) - 1.4.2020
Kvalita vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) - Část 1: Zřed’ovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21253-1 (757549) - 1.4.2020
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21253-2 (757549) - 1.4.2020
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18635 (757598) - 1.4.2020
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI).
350.00 Kč

ČSN ISO 20761 (759021) - 1.4.2020
Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21416 (761306) - 1.4.2020
Rekreační potápění - Požadavky a návod týkající se environmentálně udržitelných postupů při rekreačním potápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21417 (761307) - 1.4.2020
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik týkající se environmentálního povědomí rekreačních potápěčů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9554 (808626) - 1.4.2020
Textilní lana - Obecné specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 16985 (824015) - 1.4.2020
Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 15154-5 (831901) - 1.4.2020
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 374-2 (832310) - 1.4.2020
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 374-4 (832310) - 1.4.2020
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - 1.4.2020
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-2 (832770) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-4 (832770) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18640-1:2018/A1 (832805) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18640-2:2018/A1 (832805) - 1.4.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13854 (833211) - 1.4.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25066 (833590) - 1.4.2020
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21877 (834702) - 1.4.2020
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 28258:2014/A1 (836131) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 15799 (836133) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21268-1 (836230) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21268-2 (836230) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21268-3 (836230) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-3 (836430) - 1.4.2020
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14780:2017/A1 (838213) - 1.4.2020
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20789 (852109) - 1.4.2020
Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25424 (855254) - 1.4.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (855801) - 1.4.2020
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-6:2018/A1 (855825) - 1.4.2020
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3964:2017/A1 (856010) - 1.4.2020
Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-1 (856021) - 1.4.2020
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20896-1 (856054) - 1.4.2020
Stomatologie - Zařízení pro digitální zobrazování - Část 1: Metody pro posuzování přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - 1.4.2020
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-1 (856358) - 1.4.2020
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 1: Tvářená korozivzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-6 (856358) - 1.4.2020
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-7 (856358) - 1.4.2020
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 7: Kujná a za studena tvářená slitina kobaltu, chromu, niklu, molybdenu a železa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20186-3 (857030) - 1.4.2020
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V13.1.1 (875111) - 1.4.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V13.1.1 (875111) - 1.4.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V13.1.1 (875111) - 1.4.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303446-1-V1.2.1 (875184) - 1.4.2020
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 1: Požadavky na zařízení určená k použití v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - 1.4.2020
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 893 (942015) - 1.4.2020
Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - 1.4.2020
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.