Nové normy ČSN za červenec 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 18563-3 (015063) - 1.7.2016
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12855 (018295) - 1.7.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - 1.7.2016
Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60974-6-ed.3 (052205) - 1.7.2016
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.7.2016
Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1071 (055317) - 1.7.2016
Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18273 (055322) - 1.7.2016
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - 1.7.2016
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - 1.7.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - 1.7.2016
Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - 1.7.2016
Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17292 (134105) - 1.7.2016
Kohouty kovové kulové pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16764 (142801) - 1.7.2016
Výrobníky jemné zmrzliny - Výkonnost a vyhodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16754 (142802) - 1.7.2016
Strojní aparatura na výrobu zmraženého dezertu Artisan Gelato a zmrzliny - Výkonnostní charakteristiky a spotřeba energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1303 (165191) - 1.7.2016
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13694 (192019) - 1.7.2016
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - 1.7.2016
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Primární zapálení, průnik, šíření plamene a sekundární zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16128-ed.2 (195108) - 1.7.2016
Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16089 (200717) - 1.7.2016
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 13236+A1 (224502) - 1.7.2016
Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1459-2 (268804) - 1.7.2016
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - 1.7.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3266:2010/A1 (271914) - 1.7.2016
Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely.
120.00 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - 1.7.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty.
543.00 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - 1.7.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení.
543.00 Kč

ČSN 274010 (274010) - 1.7.2016
Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků.
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - 1.7.2016
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115.
543.00 Kč

ČSN EN 16683 (280020) - 1.7.2016
Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16404 (280322) - 1.7.2016
Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel.
434.00 Kč

ČSN EN 14531-1 (284007) - 1.7.2016
Železniční aplikace - Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy používající výpočet podle středních hodnot pro ucelené jednotky a samostatná vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14531-2 (284007) - 1.7.2016
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro ucelené jednotky nebo samostatná vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9102 (310404) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Požadavky na první kontrolovaný kus (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9114 (310421) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Směrnice pro přímé dodávky pro letecké firmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9116 (310422) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Požadavky na oznámení o změně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9131 (310509) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-001 (311822) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-002 (311822) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 002: Seznam norem výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-062 (311822) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 062: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-064 (311822) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 064: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 2997 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-065 (311822) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 065: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4830-001 (311829) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4830-002 (311829) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 002: Specifikace provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4830-003 (311829) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 003: Modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4830-004 (311829) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 004: Extrakční nástroj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-002 (311930) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-101 (311930) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro mnohovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4531-201 (311930) - 1.7.2016
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt pro jednovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.7.2016
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - 1.7.2016
Malá plavidla - Požární ochrana.
350.00 Kč

ČSN EN 60092-507-ed.2:2015/Oprava1 (326611) - 1.7.2016
Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla.
29.00 Kč

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) - 1.7.2016
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 61968-8 (334900) - 1.7.2016
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 8: Rozhraní pro zákaznické operace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62282-3-200-ed.2 (336000) - 1.7.2016
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61851-23 (341590) - 1.7.2016
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice.
593.00 Kč

ČSN EN 54-31+A1 (342710) - 1.7.2016
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60068-2-39 (345791) - 1.7.2016
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-31 (347307) - 1.7.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 31: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-32 (347307) - 1.7.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 32: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-33 (347307) - 1.7.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 33: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61196-10 (347721) - 1.7.2016
Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50288-10-2 (347818) - 1.7.2016
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-11-2 (347818) - 1.7.2016
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50288-9-2 (347818) - 1.7.2016
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1000 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61242:1999/A2 (354530) - 1.7.2016
Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití.
120.00 Kč

ČSN EN 61076-4-116:2012/A1 (354621) - 1.7.2016
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60127-7-ed.2 (354730) - 1.7.2016
Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití.
350.00 Kč

ČSN EN 62484 (356591) - 1.7.2016
Přístroje radiační ochrany - Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.12.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 62534 (356592) - 1.7.2016
Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro neutronovou detekci radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.5 (359213) - 1.7.2016
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.9.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 60793-2-20-ed.3 (359213) - 1.7.2016
Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-2-40-ed.4 (359213) - 1.7.2016
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.5 (359213) - 1.7.2016
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.1.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-1-1-ed.3 (359223) - 1.7.2016
Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-3-21-ed.2 (359223) - 1.7.2016
Optické vláknové kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61754-4-100 (359244) - 1.7.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 4-100: Druh optických konektorů typu SC - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky SC-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-6-100 (359244) - 1.7.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 6-100: Druh optických konektorů typu MU - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky MU-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50411-3-8 (359249) - 1.7.2016
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-8: Systém vláknového managementu, krabice pro koncová zařízení typu 1 pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-381-2 (359255) - 1.7.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-2: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie C (řízené prostředí). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-381-6 (359255) - 1.7.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-6: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie O (neřízené prostředí). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/A11/Oprava2 (361045) - 1.7.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-35-ed.3 (361050) - 1.7.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody.
338.00 Kč

ČSN EN 62841-2-2:2015/Oprava1 (361510) - 1.7.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky.
62.00 Kč

ČSN EN 62841-2-4:2015/Oprava1 (361510) - 1.7.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové.
62.00 Kč

ČSN EN 62841-3-1:2015/Oprava1 (361510) - 1.7.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
62.00 Kč

ČSN EN 60086-2-ed.5 (364110) - 1.7.2016
Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 61829-ed.2 (364630) - 1.7.2016
Pole fotovoltaických (PV) modulů - Měření voltampérových charakteristik v zapnutém stavu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-8-ed.2:2016/A1 (364801) - 1.7.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - 1.7.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru.
593.00 Kč

ČSN ISO 7504 (385501) - 1.7.2016
Analýza plynů - Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN 1918-1 (386490) - 1.7.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1918-2 (386490) - 1.7.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1918-3 (386490) - 1.7.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1918-4 (386490) - 1.7.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1918-5 (386490) - 1.7.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - 1.7.2016
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.7.2016
Kovové materiály - Zkouška ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10361 (420516) - 1.7.2016
Legované oceli - Stanovení obsahu niklu - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16773 (421466) - 1.7.2016
Hliník a slitiny hliníku - Návod pro výrobu fóliových přířezů v oboru polotuhých obalů na potraviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 16530-2 (450651) - 1.7.2016
Integrita sondy - Část 2: Integrita sondy pro provozní fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 7973 (461003) - 1.7.2016
Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5223:2000/Z1 (461012) - 1.7.2016
Zkušební síta pro obiloviny.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 734 (461042) - 1.7.2016
Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17989-1 (472010) - 1.7.2016
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11850:2012/A1 (476001) - 1.7.2016
Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 15503+A2 (479012) - 1.7.2016
Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16368 (492618) - 1.7.2016
Lehké třískové desky - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - 1.7.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu.
223.00 Kč

ČSN EN 16795 (640156) - 1.7.2016
Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6383-1 (640601) - 1.7.2016
Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - 1.7.2016
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - 1.7.2016
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16761-2 (656518) - 1.7.2016
Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 2: Metoda dvoukolonové techniky.
223.00 Kč

ČSN EN 16785-1 (659807) - 1.7.2016
Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15947-1 (668300) - 1.7.2016
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie. (Platnost do 31.12.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 15947-2 (668300) - 1.7.2016
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky. (Platnost do 31.12.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 15947-3 (668300) - 1.7.2016
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování. (Platnost do 31.12.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 15947-4 (668300) - 1.7.2016
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení. (Platnost do 31.12.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 15947-5 (668300) - 1.7.2016
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti. (Platnost do 31.12.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 16265 (668306) - 1.7.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Zdroje zážehu.
593.00 Kč

ČSN EN 923 (668501) - 1.7.2016
Lepidla - Termíny a definice.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 4630 (673025) - 1.7.2016
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6271 (673026) - 1.7.2016
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18416 (681551) - 1.7.2016
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13445-10 (695245) - 1.7.2016
Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.7.2016
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 21009-2 (697258) - 1.7.2016
Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15681-1 (701012) - 1.7.2016
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1096-5 (701030) - 1.7.2016
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Zkušební metoda a klasifikace samočisticího provedení potažených skleněnými plochami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16724 (727108) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro stanovení reakce na oheň systémů ETICS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14303 (727225) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14304 (727226) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14305 (727227) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14306 (727228) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14307 (727229) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14308 (727230) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14309 (727231) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14313 (727232) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14314 (727233) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15501-ed.2 (727243) - 1.7.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 2394 (730031) - 1.7.2016
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 6781-3 (730327) - 1.7.2016
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 730810 (730810) - 1.7.2016
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
567.00 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - 1.7.2016
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž).
543.00 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - 1.7.2016
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava.
543.00 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - 1.7.2016
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav.
768.00 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - 1.7.2016
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu.
567.00 Kč

ČSN ISO 1920-10 (731319) - 1.7.2016
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 16351 (732832) - 1.7.2016
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2022).
768.00 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - 1.7.2016
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky.
338.00 Kč

ČSN 736124-1 (736124) - 1.7.2016
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
223.00 Kč

ČSN EN 14227-15 (736156) - 1.7.2016
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy.
338.00 Kč

ČSN EN 16508 (738129) - 1.7.2016
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro dočasné zastřešení - Požadavky na provedení a obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1629+A1 (746003) - 1.7.2016
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1630+A1 (746004) - 1.7.2016
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15975-1+A1 (755030) - 1.7.2016
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1610 (756114) - 1.7.2016
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16397-1 (756320) - 1.7.2016
Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 16397-2 (756320) - 1.7.2016
Poddajné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení poddajných spojek, přechodů a pouzder s kovovým páskem.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - 1.7.2016
Návod pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13724:2013/Oprava1 (760701) - 1.7.2016
Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 780 (770051) - 1.7.2016
Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 137 (800214) - 1.7.2016
Vlna - Zjišťování průměru vláken - Metoda měření projekčním mikroskopem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16373-1 (800847) - 1.7.2016
Textilie - Barviva - Část 1: Obecné principy zkoušení barevných textilií za účelem identifikace barviva.
338.00 Kč

ČSN EN 16732 (803701) - 1.7.2016
Zdrhovadla - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.7.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14123-2 (833230) - 1.7.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - 1.7.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14181 (834780) - 1.7.2016
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů.
593.00 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - 1.7.2016
Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17828 (838215) - 1.7.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17831-1 (838221) - 1.7.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17831-2 (838221) - 1.7.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16968:2015/Oprava1 (838224) - 1.7.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků.
29.00 Kč

ČSN EN 285 (847108) - 1.7.2016
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 852762 (852762) - 1.7.2016
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.7.2016
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití, gravitační.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-5 (856205) - 1.7.2016
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Transfuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 26722 (856216) - 1.7.2016
Úprava vody pro hemodialýzu a příbuzné léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13958 (856217) - 1.7.2016
Koncentráty pro hemodialýzu a související léčby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13959 (856218) - 1.7.2016
Voda pro hemodialýzu a související léčby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303143-V1.2.1 (870013) - 1.7.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura pro výměnu informací mezi různými databázemi určení geografické polohy (GLDB) umožňující provoz zařízení využívajících volná místa mezi TV kanály (WSD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303144-V1.1.1 (870014) - 1.7.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Provoz kognitivního rádiového systému (CRS) umožněný využíváním rádiového spektra na základě informací získaných z databází určení geografické polohy (GLDB) - Parametry a postupy pro výměnu informací mezi různými GLDB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303145-V1.2.1 (870015) - 1.7.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura a vysokoúrovňové postupy pro koordinované a nekoordinované využívání volných míst mezi TV kanály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303146-1-V1.2.1 (870016) - 1.7.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303387-V1.1.1 (870017) - 1.7.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Signalizační protokoly a výměna informací pro koordinované využívání volných míst mezi TV kanály - Rozhraní mezi kognitivním rádiovým systémem (CRS) a koordinátorem spektra (SC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.4.1 (872001) - 1.7.2016
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.4.1 (872001) - 1.7.2016
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300225-V1.5.1 (875020) - 1.7.2016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VHF pro záchranná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.4.1 (875042) - 1.7.2016
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300676-2-V2.1.1 (875068) - 1.7.2016
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-V2.1.1 (875090) - 1.7.2016
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301178-V2.1.1 (875096) - 1.7.2016
Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301466-V1.2.1 (875105) - 1.7.2016
Technické vlastnosti a metody měření obousměrných radiotelefonních přístrojů VHF pro pevné umístění na záchranných plavidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V7.1.1 (875111) - 1.7.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V7.1.1 (875111) - 1.7.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302054-1-V1.2.1 (875116) - 1.7.2016
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302617-2-V2.1.1 (875149) - 1.7.2016
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303203-V2.1.1 (875172) - 1.7.2016
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 1729-2+A1 (911710) - 1.7.2016
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 568 (942005) - 1.7.2016
Horolezecká výzbroj - Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-2 (945069) - 1.7.2016
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - 1.7.2016
Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.