Nové normy ČSN za říjen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN ISO 18091 (010323) - 1.10.2020
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61163-2 (010648) - 1.10.2020
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - 1.10.2020
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - 1.10.2020
Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 82079-1-ed.2 (013782) - 1.10.2020
Příprava informací pro použití (návodů k použití) produktů - Část 1: Zásady a obecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN ISO 68-1:2000/Amd.1 (014007) - 1.10.2020
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity.
62.00 Kč

ČSN ISO 68-2:2000/Amd.1 (014007) - 1.10.2020
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 2: Palcové závity.
62.00 Kč

ČSN ISO 1501:2010/Amd.1 (014014) - 1.10.2020
ISO miniaturní závity.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - 1.10.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Vlnitost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - 1.10.2020
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1956.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-3 (018237) - 1.10.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
3556.80 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-4 (018237) - 1.10.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 4: Evropský profil o informacích o cestujících (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17400 (018500) - 1.10.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Prostředí s různými dodavateli, metodiky a překladače (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17402 (018501) - 1.10.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Použití regionálních dopravních norem v prostředí s různými dodavateli (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17413 (018502) - 1.10.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Modely a definice pro nové režimy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - 1.10.2020
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - 1.10.2020
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8044 (038001) - 1.10.2020
Koroze kovů a slitin - Slovník.
593.00 Kč

ČSN EN 1011-3 (052210) - 1.10.2020
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11118:2016/A1 (078546) - 1.10.2020
Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - 1.10.2020
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20361:2020/A1 (110040) - 1.10.2020
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (ISO 20361: 2019) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A7 (130020) - 1.10.2020
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
120.00 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - 1.10.2020
Průmyslové armatury - Kovové zpětné armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16867 (165195) - 1.10.2020
Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62610-6 (188005) - 1.10.2020
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 6: Recirkulace vzduchu a obtok vnitřních skříní (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - 1.10.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - 1.10.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 I s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla.
338.00 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-17 (310510) - 1.10.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 6046 (314829) - 1.10.2020
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-15 (319321) - 1.10.2020
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.10.2020
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - 1.10.2020
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.10.2020
Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC 60050-212:2011/A3 (330050) - 1.10.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61293-ed.2 (330150) - 1.10.2020
Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2:2018/Oprava2 (333160) - 1.10.2020
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61000-4-25:2002/A2 (333432) - 1.10.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP.
120.00 Kč

ČSN EN 55016-1-3-ed.2:2007/A2 (334210) - 1.10.2020
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 55015-ed.5:2020/A11 (334215) - 1.10.2020
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením.
62.00 Kč

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A11 (334225) - 1.10.2020
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
120.00 Kč

ČSN EN 55032-ed.2:2017/A11 (334232) - 1.10.2020
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
62.00 Kč

ČSN EN 61850-9-2-ed.2:2012/A1 (334850) - 1.10.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60519-1-ed.5 (335002) - 1.10.2020
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62752:2017/A1 (341591) - 1.10.2020
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-1-12 (345615) - 1.10.2020
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-4-ed.5 (345685) - 1.10.2020
Supravodivost - Část 4: Měření zbytkového odporu - Poměr zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-7-ed.3 (345685) - 1.10.2020
Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristik - Povrchový odpor vysokoteplotních supravodičů při mikrovlnných frekvencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60667-3-1 (346513) - 1.10.2020
Vulkanfibr pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Ploché desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2-ed.4 (354101) - 1.10.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-100 (354621) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-100: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 20 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-101 (354621) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-101: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 40 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-102 (354621) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-102: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63171-1 (354622) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Předmětová specifikace pro 2pólové, stíněné nebo nestíněné, volné a pevné konektory - Informace o mechanickém spojování, přiřazení pinů a dodatečné požadavky pro typ 1 - měděné konektory provedení LC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60282-4 (354720) - 1.10.2020
Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-7 (357107) - 1.10.2020
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63155 (358496) - 1.10.2020
Směrnice k metodě měření výkonové odolnosti součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve vysokofrekvenčních (vf) aplikacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-1-21:2015/A1 (359223) - 1.10.2020
Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-6-ed.2 (359274) - 1.10.2020
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60900-ed.4:2019/Oprava1 (359704) - 1.10.2020
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V.
62.00 Kč

ČSN EN 61482-2 (359743) - 1.10.2020
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-8-ed.2 (361008) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.4:2014/A1 (361050) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.4:2014/A2 (361050) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření.
223.00 Kč

ČSN EN 50559:2013/A1 (361060) - 1.10.2020
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62841-2-11:2016/A1 (361510) - 1.10.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-2 (364386) - 1.10.2020
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62984-1 (364387) - 1.10.2020
Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62984-2 (364387) - 1.10.2020
Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62941 (364663) - 1.10.2020
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-31-ed.3 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60601-2-65:2013/A1 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-66-ed.3 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost sluchadel a systémů se sluchadly.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů.
350.00 Kč

ČSN EN 50083-2-4 (367211) - 1.10.2020
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-4: Filtry pro zmírnění rušení pro provoz v pásmech 700 MHz a 800 MHz pro příjem DTT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61108-5 (367823) - 1.10.2020
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 5: Navigační družicový systém BeiDou (BDS) - Přijímací zařízení - Provozní požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - 1.10.2020
Termíny přístupnosti a jejich definice.
338.00 Kč

ČSN EN 50310-ed.4:2017/A1 (369072) - 1.10.2020
Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - 1.10.2020
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30137-1 (369863) - 1.10.2020
Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému.
434.00 Kč

ČSN EN 50676 (378340) - 1.10.2020
Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20088-2 (386660) - 1.10.2020
Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 2: Vystavení výparu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16925:2019/Oprava1 (389215) - 1.10.2020
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 10372 (420012) - 1.10.2020
Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10139+A1 (420043) - 1.10.2020
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - 1.10.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - 1.10.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.10.2020
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením.
434.00 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - 1.10.2020
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 17362 (467064) - 1.10.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 844 (490016) - 1.10.2020
Kulatina a řezivo - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - 1.10.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - 1.10.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6579-1:2020/A1 (560088) - 1.10.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - 1.10.2020
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19064-2 (642601) - 1.10.2020
Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19066-2 (642740) - 1.10.2020
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8222 (656044) - 1.10.2020
Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - 1.10.2020
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13758:1999/A1 (656412) - 1.10.2020
Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8973:2000/A1 (656475) - 1.10.2020
Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par.
120.00 Kč

ČSN EN 17272 (665231) - 1.10.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metody vzdušné dezinfekce místností automatizovaným procesem - Stanovení baktericidních, mykobaktericidních, sporicidních, fungicidních, protikvasinkových, virucidních a fágocidních aktivit (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 17178 (668638) - 1.10.2020
Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3668 (670530) - 1.10.2020
Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-1 (671300) - 1.10.2020
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Úvod a obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 927-11 (672010) - 1.10.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 927-7 (672010) - 1.10.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14025:2020/Oprava1 (699025) - 1.10.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
62.00 Kč

ČSN EN 17074 (701004) - 1.10.2020
Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla.
350.00 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - 1.10.2020
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17441 (704271) - 1.10.2020
Laboratorní instalace - Větrací systémy v laboratořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - 1.10.2020
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - 1.10.2020
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16739-1 (730100) - 1.10.2020
Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma (Norma k přímému použití jako ČSN). + CD ROM
6097.00 Kč

ČSN 730331-1 (730331) - 1.10.2020
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data.
593.00 Kč

ČSN EN 14366+A1 (730537) - 1.10.2020
Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod.
223.00 Kč

ČSN 730802-ed.2 (730802) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
945.00 Kč

ČSN 730804-ed.2 (730804) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
1159.00 Kč

ČSN 730831-ed.2 (730831) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
350.00 Kč

ČSN 730831:2011/Z3 (730831) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
29.00 Kč

ČSN 731901-1 (731901) - 1.10.2020
Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení.
350.00 Kč

ČSN 731901-2 (731901) - 1.10.2020
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou.
338.00 Kč

ČSN 731901-3 (731901) - 1.10.2020
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi.
338.00 Kč

ČSN 734108 (734108) - 1.10.2020
Hygienická zařízení a šatny.
434.00 Kč

ČSN EN 16475-1 (734245) - 1.10.2020
Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16475-4 (734245) - 1.10.2020
Komíny - Příslušenství - Část 4: Tlumiče kouře - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16475-6 (734245) - 1.10.2020
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 736005 (736005) - 1.10.2020
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
350.00 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.10.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva.
434.00 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.10.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě.
223.00 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší.
768.00 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 736380:2020/Oprava1 (736380) - 1.10.2020
Železniční přejezdy a přechody.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.10.2020
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
4229.40 Kč

ČSN EN 17213 (746050) - 1.10.2020
Okna a dveře - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12897+A1 (755360) - 1.10.2020
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - 1.10.2020
Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12822 (771018) - 1.10.2020
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17131 (792025) - 1.10.2020
Usně - Mikroskopická identifikace usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14088 (793885) - 1.10.2020
Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 18184 (800069) - 1.10.2020
Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - 1.10.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové).
186.00 Kč

ČSN EN 17317 (804460) - 1.10.2020
Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.10.2020
Stany pro táboření - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 407-ed.2 (832326) - 1.10.2020
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - 1.10.2020
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20320 (832788) - 1.10.2020
Ochranný oděv pro použití při snowboardingu - Chrániče zápěstí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15384 (832803) - 1.10.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21832 (833616) - 1.10.2020
Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 17616 (836134) - 1.10.2020
Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11074:2016/A1 (836150) - 1.10.2020
Kvalita půdy - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21945 (838212) - 1.10.2020
Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace.
338.00 Kč

ČSN EN 13718-1+A1 (842120) - 1.10.2020
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) - 1.10.2020
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11197-ed.3 (852711) - 1.10.2020
Zdravotnické napájecí jednotky.
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20914 (855103) - 1.10.2020
Zdravotnické laboratoře - Praktický návod pro odhad nejistot měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20695 (855826) - 1.10.2020
Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - 1.10.2020
Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8637-1 (856211) - 1.10.2020
Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 1: Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7199:2017/A1 (856250) - 1.10.2020
Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303258-V1.1.1 (870027) - 1.10.2020
Bezdrátové průmyslové aplikace (WIA) - Zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 5725 MHz až 5875 MHz s úrovněmi výkonu do 400 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.3.1 (874008) - 1.10.2020
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-5-1-V1.1.1 (878801) - 1.10.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13150 (910924) - 1.10.2020
Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14527+A1 (914111) - 1.10.2020
Sprchové vaničky pro domácí použití.
223.00 Kč

ČSN EN 17368 (917833) - 1.10.2020
Laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti nárazu malou koulí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17232 (940932) - 1.10.2020
Vodní hrací vybavení a prvky - Bezpečnostní požadavky, zkušební metody a provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1651+A1 (942811) - 1.10.2020
Vybavení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17187 (961522) - 1.10.2020
Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19136-1 (979856) - 1.10.2020
Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
2166.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-20701 (980014) - 1.10.2020
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20701: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Architektura prostředků orientovaná na služby a stanovení protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.