Nové normy ČSN za říjen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN ISO 18091 (010323) - 1.10.2020
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 61163-2 (010648) - 1.10.2020
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - 1.10.2020
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - 1.10.2020
Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 82079-1-ed.2 (013782) - 1.10.2020
Příprava informací pro použití (návodů k použití) produktů - Část 1: Zásady a obecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 82079-1:2013/Z1 (013782) - 1.10.2020
Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky.
26.40 Kč

ČSN ISO 68-1:2000/Amd.1 (014007) - 1.10.2020
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity.
56.10 Kč

ČSN ISO 68-2:2000/Amd.1 (014007) - 1.10.2020
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 2: Palcové závity.
56.10 Kč

ČSN ISO 1501:2010/Amd.1 (014014) - 1.10.2020
ISO miniaturní závity.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - 1.10.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Vlnitost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - 1.10.2020
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1778.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-3 (018237) - 1.10.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
3556.80 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-4 (018237) - 1.10.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 4: Evropský profil o informacích o cestujících (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 14906:2019/A1 (018382) - 1.10.2020
Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC).
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17400 (018500) - 1.10.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Prostředí s různými dodavateli, metodiky a překladače (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17402 (018501) - 1.10.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Použití regionálních dopravních norem v prostředí s různými dodavateli (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 17413 (018502) - 1.10.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Modely a definice pro nové režimy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - 1.10.2020
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - 1.10.2020
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8044 (038001) - 1.10.2020
Koroze kovů a slitin - Slovník.
539.00 Kč

ČSN EN 1011-3 (052210) - 1.10.2020
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11118:2016/A1 (078546) - 1.10.2020
Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - 1.10.2020
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20361:2020/A1 (110040) - 1.10.2020
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (ISO 20361: 2019) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A7 (130020) - 1.10.2020
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
108.90 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - 1.10.2020
Průmyslové armatury - Kovové zpětné armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16867 (165195) - 1.10.2020
Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62610-6 (188005) - 1.10.2020
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 6: Recirkulace vzduchu a obtok vnitřních skříní (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - 1.10.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - 1.10.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 I s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - 1.10.2020
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla.
306.90 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16602-70-17 (310510) - 1.10.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 6046 (314829) - 1.10.2020
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-15 (319321) - 1.10.2020
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.10.2020
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - 1.10.2020
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.10.2020
Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN IEC 60050-212:2011/A3 (330050) - 1.10.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 61293-ed.2 (330150) - 1.10.2020
Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 61293:1996/Z1 (330150) - 1.10.2020
Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2:2018/Oprava2 (333160) - 1.10.2020
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61000-4-25:2002/A2 (333432) - 1.10.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP.
108.90 Kč

ČSN EN 55016-1-3-ed.2:2007/A2 (334210) - 1.10.2020
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.
108.90 Kč

ČSN EN 55014-1-ed.4:2017/A11 (334214) - 1.10.2020
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 55015-ed.5:2020/A11 (334215) - 1.10.2020
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením.
56.10 Kč

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A11 (334225) - 1.10.2020
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
108.90 Kč

ČSN EN 55032-ed.2:2017/A11 (334232) - 1.10.2020
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
56.10 Kč

ČSN EN 61850-9-2-ed.2:2012/A1 (334850) - 1.10.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3.
306.90 Kč

ČSN EN 60519-1-ed.4:2015/Z1 (335002) - 1.10.2020
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60519-1-ed.5 (335002) - 1.10.2020
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62752:2017/A1 (341591) - 1.10.2020
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60695-1-12 (345615) - 1.10.2020
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-4-ed.4:2016/Z1 (345685) - 1.10.2020
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61788-4-ed.5 (345685) - 1.10.2020
Supravodivost - Část 4: Měření zbytkového odporu - Poměr zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-7-ed.2:2007/Z1 (345685) - 1.10.2020
Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61788-7-ed.3 (345685) - 1.10.2020
Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristik - Povrchový odpor vysokoteplotních supravodičů při mikrovlnných frekvencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60667-3-1 (346513) - 1.10.2020
Vulkanfibr pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Ploché desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 667-3-1:1996/Z1 (346513) - 1.10.2020
Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Ploché desky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2-ed.4 (354101) - 1.10.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-100 (354621) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-100: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 20 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-101 (354621) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-101: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 40 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-102 (354621) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-102: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 63171-1 (354622) - 1.10.2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Předmětová specifikace pro 2pólové, stíněné nebo nestíněné, volné a pevné konektory - Informace o mechanickém spojování, přiřazení pinů a dodatečné požadavky pro typ 1 - měděné konektory provedení LC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60282-4 (354720) - 1.10.2020
Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61439-7 (357107) - 1.10.2020
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 63155 (358496) - 1.10.2020
Směrnice k metodě měření výkonové odolnosti součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve vysokofrekvenčních (vf) aplikacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-1-21:2015/A1 (359223) - 1.10.2020
Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62148-6-ed.2 (359274) - 1.10.2020
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62148-6:2004/Z1 (359274) - 1.10.2020
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60900-ed.4:2019/Oprava1 (359704) - 1.10.2020
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V.
56.10 Kč

ČSN EN 61482-2 (359743) - 1.10.2020
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-8-ed.2 (361008) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60704-2-8:1998/Z1 (361008) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.4:2014/A1 (361050) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.4:2014/A2 (361050) - 1.10.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření.
202.40 Kč

ČSN EN 50559:2013/A1 (361060) - 1.10.2020
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62841-2-11:2016/A1 (361510) - 1.10.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-2 (364386) - 1.10.2020
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62984-1 (364387) - 1.10.2020
Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62984-2 (364387) - 1.10.2020
Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62941 (364663) - 1.10.2020
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-26-ed.3:2016/Z1 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-31-ed.3 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60601-2-65:2013/A1 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 60601-2-66-ed.2:2016/Z1 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-66-ed.3 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost sluchadel a systémů se sluchadly.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801) - 1.10.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů.
317.90 Kč

ČSN EN 50083-2-4 (367211) - 1.10.2020
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-4: Filtry pro zmírnění rušení pro provoz v pásmech 700 MHz a 800 MHz pro příjem DTT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61108-5 (367823) - 1.10.2020
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 5: Navigační družicový systém BeiDou (BDS) - Přijímací zařízení - Provozní požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - 1.10.2020
Termíny přístupnosti a jejich definice.
306.90 Kč

ČSN EN 50310-ed.4:2017/A1 (369072) - 1.10.2020
Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - 1.10.2020
Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 30137-1 (369863) - 1.10.2020
Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému.
394.90 Kč

ČSN EN 50676 (378340) - 1.10.2020
Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20088-2 (386660) - 1.10.2020
Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 2: Vystavení výparu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16925:2019/Oprava1 (389215) - 1.10.2020
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 10372 (420012) - 1.10.2020
Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10139+A1 (420043) - 1.10.2020
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - 1.10.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - 1.10.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.10.2020
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením.
394.90 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - 1.10.2020
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 17362 (467064) - 1.10.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 844 (490016) - 1.10.2020
Kulatina a řezivo - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - 1.10.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - 1.10.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6579-1:2020/A1 (560088) - 1.10.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - 1.10.2020
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19064-2 (642601) - 1.10.2020
Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19066-2 (642740) - 1.10.2020
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8222 (656044) - 1.10.2020
Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - 1.10.2020
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13758:1999/A1 (656412) - 1.10.2020
Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8973:2000/A1 (656475) - 1.10.2020
Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par.
108.90 Kč

ČSN EN 17272 (665231) - 1.10.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metody vzdušné dezinfekce místností automatizovaným procesem - Stanovení baktericidních, mykobaktericidních, sporicidních, fungicidních, protikvasinkových, virucidních a fágocidních aktivit (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 17178 (668638) - 1.10.2020
Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3668 (670530) - 1.10.2020
Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3262-1 (671300) - 1.10.2020
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Úvod a obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 927-11 (672010) - 1.10.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 927-7 (672010) - 1.10.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14025:2020/Oprava1 (699025) - 1.10.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
56.10 Kč

ČSN EN 17074 (701004) - 1.10.2020
Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla.
317.90 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - 1.10.2020
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17441 (704271) - 1.10.2020
Laboratorní instalace - Větrací systémy v laboratořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - 1.10.2020
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - 1.10.2020
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16739-1 (730100) - 1.10.2020
Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma (Norma k přímému použití jako ČSN). + CD ROM
5542.90 Kč

ČSN 730331-1 (730331) - 1.10.2020
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data.
539.00 Kč

ČSN EN 14366+A1 (730537) - 1.10.2020
Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod.
202.40 Kč

ČSN 730802-ed.2 (730802) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
859.10 Kč

ČSN 730802:2009/Z4 (730802) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
26.40 Kč

ČSN 730804-ed.2 (730804) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
1053.80 Kč

ČSN 730804:2010/Z4 (730804) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
26.40 Kč

ČSN 730831-ed.2 (730831) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
317.90 Kč

ČSN 730831:2011/Z3 (730831) - 1.10.2020
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
26.40 Kč

ČSN 731901-1 (731901) - 1.10.2020
Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení.
317.90 Kč

ČSN 731901-2 (731901) - 1.10.2020
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou.
306.90 Kč

ČSN 731901-3 (731901) - 1.10.2020
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi.
306.90 Kč

ČSN 734108 (734108) - 1.10.2020
Hygienická zařízení a šatny.
394.90 Kč

ČSN EN 16475-1 (734245) - 1.10.2020
Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16475-4 (734245) - 1.10.2020
Komíny - Příslušenství - Část 4: Tlumiče kouře - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16475-6 (734245) - 1.10.2020
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 736005 (736005) - 1.10.2020
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
317.90 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.10.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva.
394.90 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.10.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě.
202.40 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší.
698.50 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - 1.10.2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 736380:2020/Oprava1 (736380) - 1.10.2020
Železniční přejezdy a přechody.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.10.2020
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
4229.40 Kč

ČSN EN 17213 (746050) - 1.10.2020
Okna a dveře - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12897+A1 (755360) - 1.10.2020
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - 1.10.2020
Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12822 (771018) - 1.10.2020
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17131 (792025) - 1.10.2020
Usně - Mikroskopická identifikace usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14088 (793885) - 1.10.2020
Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 18184 (800069) - 1.10.2020
Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - 1.10.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové).
169.40 Kč

ČSN EN 17317 (804460) - 1.10.2020
Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

TNI CWA 17553 (806099) - 1.10.2020
Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, zkušební metody a používání.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.10.2020
Stany pro táboření - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 407-ed.2 (832326) - 1.10.2020
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - 1.10.2020
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20320 (832788) - 1.10.2020
Ochranný oděv pro použití při snowboardingu - Chrániče zápěstí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15384 (832803) - 1.10.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21832 (833616) - 1.10.2020
Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 17616 (836134) - 1.10.2020
Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11074:2016/A1 (836150) - 1.10.2020
Kvalita půdy - Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21945 (838212) - 1.10.2020
Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace.
306.90 Kč

ČSN EN 13718-1+A1 (842120) - 1.10.2020
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) - 1.10.2020
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11197-ed.3 (852711) - 1.10.2020
Zdravotnické napájecí jednotky.
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 20914 (855103) - 1.10.2020
Zdravotnické laboratoře - Praktický návod pro odhad nejistot měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 1615:2001/Z1 (855826) - 1.10.2020
Sterilní katetry pro enterální výživu a aplikační sety pro jednorázové použití a jejich spojky - Konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 20695 (855826) - 1.10.2020
Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1618:1998/Z1 (855829) - 1.10.2020
Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - 1.10.2020
Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8637-1 (856211) - 1.10.2020
Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 1: Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8637:2014/Z1 (856211) - 1.10.2020
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7199:2017/A1 (856250) - 1.10.2020
Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303258-V1.1.1 (870027) - 1.10.2020
Bezdrátové průmyslové aplikace (WIA) - Zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 5725 MHz až 5875 MHz s úrovněmi výkonu do 400 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.3.1 (874008) - 1.10.2020
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-5-1-V1.1.1 (878801) - 1.10.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13150 (910924) - 1.10.2020
Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14527+A1 (914111) - 1.10.2020
Sprchové vaničky pro domácí použití.
202.40 Kč

ČSN EN 17368 (917833) - 1.10.2020
Laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti nárazu malou koulí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17232 (940932) - 1.10.2020
Vodní hrací vybavení a prvky - Bezpečnostní požadavky, zkušební metody a provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1651+A1 (942811) - 1.10.2020
Vybavení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17187 (961522) - 1.10.2020
Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19136-1 (979856) - 1.10.2020
Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
2166.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-20701 (980014) - 1.10.2020
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20701: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Architektura prostředků orientovaná na služby a stanovení protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)