Nové normy ČSN za červen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2013 v 09:00


ČSN ISO 13053-1 (010217) - 1.6.2013
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC.
317.90 Kč

ČSN ISO 3951-4 (010258) - 1.6.2013
Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality.
317.90 Kč

ČSN ISO 2859-1:2000/Amd.1 (010261) - 1.6.2013
Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii.
108.90 Kč

ČSN ISO 28801 (010283) - 1.6.2013
Přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním s minimálními rozsahy výběrů indexované kvalitou odpovídající riziku dodavatele (PRQ) a kvalitou odpovídající riziku odběratele (CRQ).
539.00 Kč

ČSN ISO 10004 (010342) - 1.6.2013
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.6.2013
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - 1.6.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-4-ed.2 (052205) - 1.6.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení. (Platnost do 25.8.2019).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13585 (055905) - 1.6.2013
Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13088 (078324) - 1.6.2013
Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění.
202.40 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.6.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7225:2007/A1 (078501) - 1.6.2013
Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky.
56.10 Kč

ČSN EN 16445 (127023) - 1.6.2013
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15684 (165193) - 1.6.2013
Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 1527 (165761) - 1.6.2013
Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - 1.6.2013
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10685-3 (195114) - 1.6.2013
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11980 (195211) - 1.6.2013
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195229) - 1.6.2013
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814) - 1.6.2013
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - 1.6.2013
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování.
202.40 Kč

ČSN EN 15429-2 (277452) - 1.6.2013
Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.6.2013
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla.
306.90 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.6.2013
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10133 (326612) - 1.6.2013
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.6.2013
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu.
306.90 Kč

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - 1.6.2013
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/Oprava2 (333500) - 1.6.2013
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
26.40 Kč

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - 1.6.2013
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím Internetového protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62282-5-1-ed.2 (336000) - 1.6.2013
Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Platnost do 17.5.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 61643-11-ed.2 (341392) - 1.6.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 50289-4-16 (347819) - 1.6.2013
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru. (Platnost do 22.7.2019).
108.90 Kč

ČSN EN 62217-ed.2 (348056) - 1.6.2013
Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 61869-2 (351350) - 1.6.2013
Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3 (354181) - 1.6.2013
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
1053.80 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3 (354182) - 1.6.2013
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
1053.80 Kč

ČSN EN 62423-ed.2 (354183) - 1.6.2013
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B.
493.90 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2:2009/A1 (354220) - 1.6.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu.
493.90 Kč

ČSN EN 62271-110-ed.3 (354224) - 1.6.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže. (Platnost do 9.11.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 62271-105-ed.2 (354230) - 1.6.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně.
394.90 Kč

ČSN EN 61326-2-3-ed.2 (356508) - 1.6.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu.
306.90 Kč

ČSN EN 61326-2-4-ed.2 (356508) - 1.6.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9.
202.40 Kč

ČSN EN 61326-1-ed.2 (356509) - 1.6.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 61881-2 (358260) - 1.6.2013
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem.
306.90 Kč

ČSN EN 61881-3 (358260) - 1.6.2013
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory.
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-27 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-27: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou bismaleinimid/triazinem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-30 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-39 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-39: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované epoxidovou a neepoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-40 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-40: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60793-1-54-ed.2 (359213) - 1.6.2013
Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-2-30-ed.3 (359213) - 1.6.2013
Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-4-20 (359223) - 1.6.2013
Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.10.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 61753-091-2 (359255) - 1.6.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové pigtailované cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-2-2-ed.4 (359270) - 1.6.2013
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 16237 (360037) - 1.6.2013
Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16268 (360458) - 1.6.2013
Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4:2011/A11 (361045) - 1.6.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.6.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.6.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
108.90 Kč

ČSN EN 61029-2-1-ed.2 (361581) - 1.6.2013
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily. (Platnost do 19.5.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 61029-2-9-ed.3 (361581) - 1.6.2013
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily. (Platnost do 15.11.2019).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) - 1.6.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61993-2-ed.2 (367826) - 1.6.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2021).
859.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-1 (369078) - 1.6.2013
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-2 (369078) - 1.6.2013
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50581 (369083) - 1.6.2013
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek. (Platnost do 7.12.2023).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-6+Amd.1 (369737) - 1.6.2013
Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko.
1053.80 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-1 (369782) - 1.6.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860) - 1.6.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860) - 1.6.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860) - 1.6.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16428 (369881) - 1.6.2013
Profily biometrické interoperability - Nejlepší praxe pro snímání najednou všech deseti otisků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TPG 70004 (380700) - 26.6.2013
Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody.
423.00 Kč

ČSN EN 12450 (421524) - 1.6.2013
Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi.
202.40 Kč

ČSN EN 1976 (421562) - 1.6.2013
Měď a slitiny mědi - Lité netvářené výrobky z mědi.
202.40 Kč

ČSN EN 16246 (470614) - 1.6.2013
Zemědělské stroje - Rýpadlová zařízení - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-11 (500371) - 1.6.2013
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16104 (560002) - 1.6.2013
Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22117 (560624) - 1.6.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
317.90 Kč

ČSN EN 16466-1 (567853) - 1.6.2013
Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 1: 2H-NMR analýza kyseliny octové (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16466-2 (567853) - 1.6.2013
Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 2: 13C-IRMS analýza kyseliny octové (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16466-3 (567853) - 1.6.2013
Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 3: 18O-IRMS analýza vody ve vinném octě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 472 (640001) - 1.6.2013
Plasty - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
2462.40 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - 1.6.2013
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení indukční doby oxidace (izotermická OIT) a teploty počátku oxidace (dynamická OIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1874-2 (643610) - 1.6.2013
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN 1555-2:2011/Oprava1 (646412) - 1.6.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
26.40 Kč

ČSN EN 15383 (646448) - 1.6.2013
Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.6.2013
Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou.
202.40 Kč

ČSN EN 16328 (654857) - 1.6.2013
Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN EN 16261-2 (668301) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 16261-3 (668301) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 16256-3 (668302) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 3: Požadavky na konstrukci a funkci.
306.90 Kč

ČSN EN 16256-4 (668302) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití.
169.40 Kč

ČSN EN 16256-5 (668302) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 5: Metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 828 (668621) - 1.6.2013
Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a rezistivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13129 (673141) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1341-ed.2 (721861) - 1.6.2013
Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1342-ed.2 (721862) - 1.6.2013
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1343-ed.2 (721863) - 1.6.2013
Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1927-2 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1927-3 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1927-4 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1927-5 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1927-6 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1927-7 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 7: Zkoušení prefabrikátů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1927-8 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - 1.6.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
317.90 Kč

ČSN EN 14909-ed.2:2012/Z1 (727614) - 1.6.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky.
26.40 Kč

ČSN EN 15814+A1 (727681) - 1.6.2013
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky. (Platnost do 30.9.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-3-ed.2 (730035) - 1.6.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem .
493.90 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z5 (730035) - 1.6.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Oprava2 (730035) - 1.6.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-2-ed.2 (730036) - 1.6.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
698.50 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Z2 (730036) - 1.6.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - 1.6.2013
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 730402:2010/Z1 (730402) - 1.6.2013
Značky veličin v geodézii a kartografii.
26.40 Kč

ČSN 734110 (734110) - 1.6.2013
Vysoké komíny zděné.
169.40 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - 1.6.2013
Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16384 (735990) - 1.6.2013
Syntetické sportovní systémy - Zkouška vyluhováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12909 (755709) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit.
202.40 Kč

ČSN EN 12910 (755710) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek.
202.40 Kč

ČSN EN 12912 (755712) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt.
202.40 Kč

ČSN EN 12913 (755713) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina.
202.40 Kč

ČSN EN 15029 (755725) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý.
169.40 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - 1.6.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak.
202.40 Kč

ČSN EN 15030 (755892) - 1.6.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání.
202.40 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - 1.6.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný.
202.40 Kč

ČSN 757360 (757360) - 1.6.2013
Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm.
169.40 Kč

ČSN 757600 (757600) - 1.6.2013
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení.
169.40 Kč

ČSN ISO 19250:2011/Z1 (757855) - 1.6.2013
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16326 (760503) - 1.6.2013
Poštovní služby - Hybridní pošta - Funkční specifikace pro poštovní doporučené elektronické zásilky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15027-1 (832762) - 1.6.2013
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15027-2 (832762) - 1.6.2013
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15027-3 (832762) - 1.6.2013
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1621-4 (832881) - 1.6.2013
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - 1.6.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.6.2013
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16170 (838130) - 1.6.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16171 (838131) - 1.6.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15189-ed.2 (855101) - 1.6.2013
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300609-4-V10.2.1 (872659) - 1.6.2013
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V2.1.1 (875101) - 1.6.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V6.2.1 (875111) - 1.6.2013
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.3.1 (878801) - 1.6.2013
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 28721-4 (945069) - 1.6.2013
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - 1.6.2013
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19137 (979857) - 1.6.2013
Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)