Nové normy ČSN za březen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2005 v 09:00


ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - 1.3.2005
Posuzování shody - Slovník a základní principy.
317.90 Kč

ČSN EN 1325-2 (010120) - 1.3.2005
Slovník hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční analýzy - Část 2: Hodnotový management (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2789 (010176) - 1.3.2005
Informace a dokumentace - Mezinárodní knihovnická statistika.
493.90 Kč

ČSN ISO 14560 (010280) - 1.3.2005
Statistické přejímky srovnáváním - Úrovně stanovené jakosti v neshodných jednotkách na milion.
202.40 Kč

ČSN EN 60300-3-14 (010690) - 1.3.2005
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby.
394.90 Kč

ČSN ISO 13372 (011470) - 1.3.2005
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník.
202.40 Kč

ČSN ISO 724 (014013) - 1.3.2005
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry.
169.40 Kč

ČSN ISO 263 (014070) - 1.3.2005
Palcové závity ISO - Přehled a výběr pro šrouby a matice - Rozsah průměru 0,06 palce až 6 palců.
108.90 Kč

ČSN ISO 5864 (014071) - 1.3.2005
Palcové závity ISO - Nejmenší závitová vůle a tolerance.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 12781-1 (014146) - 1.3.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 12781-2 (014146) - 1.3.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 14127 (015021) - 1.3.2005
Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - 1.3.2005
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) - 1.3.2005
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259) - 1.3.2005
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace.
108.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260) - 1.3.2005
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.
306.90 Kč

ČSN EN 13149-1 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 1: Definice systému WORLDFIP a aplikační pravidla pro palubní přenos dat mezi zařízeními uvnitř vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13149-2 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 2: Specifikace pro kabelové vybavení systému WORLDFIP (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13149-4 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 4: Všeobecná pravidla pro použití přenosové sběrnice CANopen (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13149-5 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 5: Specifikace pro kabelové vybavení přenosové sběrnice CANopen (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN/TS 14821-1 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 1: Všeobecné specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN CEN/TS 14821-2 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 2: Číslování a hlavička zpráv ADP (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CEN/TS 14821-3 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 3: Základní informační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN CEN/TS 14821-4 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 4: Protokoly nezávislé na službě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN CEN/TS 14821-5 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 5: Vnitřní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN CEN/TS 14821-6 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 6: Vnější služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1869.60 Kč

ČSN CEN/TS 14821-7 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 7: Funkční požadavky na určení polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CEN/TS 14821-8 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 8: Specifické parametry GSM (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13372 (018303) - 1.3.2005
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Profily DSRC pro aplikace RTTT (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12253 (018305) - 1.3.2005
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Fyzikální vrstva užívající mikrovlnu při 5,8 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17262 (018341) - 1.3.2005
Automatická identifikace vozidel a nákladů - Intermodální přeprava zboží - Struktury číslování a dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17263 (018342) - 1.3.2005
Automatická identifikace vozidel a nákladů - Intermodální přeprava zboží - Systémové parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17573 (018383) - 1.3.2005
Silniční doprava a dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků - Systémová architektura pro dopravní služby souvisící s vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1247 (040053) - 1.3.2005
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - 1.3.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 50240 (052013) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro odporová svařovací zařízení. (Platnost do 1.2.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 14295 (055802) - 1.3.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování pod tavidlem vysokopevnostních ocelí - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 12828 (060205) - 1.3.2005
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav.
394.90 Kč

ČSN EN 12831 (060206) - 1.3.2005
Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu.
539.00 Kč

ČSN EN 14336 (060812) - 1.3.2005
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62270 (085500) - 1.3.2005
Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače.
539.00 Kč

ČSN EN 13779 (127007) - 1.3.2005
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14396 (136353) - 1.3.2005
Žebříky pevně zabudované v šachtách.
317.90 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - 1.3.2005
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti.
169.40 Kč

ČSN EN 13905 (137196) - 1.3.2005
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice s malou tlakovou ztrátou.
202.40 Kč

ČSN EN 13904 (137198) - 1.3.2005
Zdravotnětechnické armatury - Sprchy s malou tlakovou ztrátou.
202.40 Kč

ČSN EN 61804-2 (184003) - 1.3.2005
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB a jazyka popisu elektronického zařízení (EDDL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2010).
2086.20 Kč

ČSN ISO 14649-11 (184320) - 1.3.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 11: Data pro proces frézování.
539.00 Kč

ČSN EN 61131-2 (187050) - 1.3.2005
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky. (Platnost do 1.8.2010).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11670:2003/Oprava1 (192015) - 1.3.2005
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 296 (220410) - 1.3.2005
Obráběcí stroje - Samosvorné kužele nástrojových stopek.
169.40 Kč

ČSN ISO 297 (220430) - 1.3.2005
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro ruční výměnu.
169.40 Kč

ČSN ISO 12164-1 (220437) - 1.3.2005
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 1: Stopky - Rozměry.
202.40 Kč

ČSN ISO 12164-2 (220437) - 1.3.2005
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 2: Dutiny - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN ISO 3936 (241482) - 1.3.2005
Redukční pouzdra s unášečem a vnějším i vnitřním kuželem 7/24 - Rozměry.
108.90 Kč

ČSN 243314 (243314) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro NC stroje s vyměnitelnými vložkami a odtlačovací maticí.
56.10 Kč

ČSN 243315 (243315) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty s malým průměrem tělesa s vrcholovým úhlem 60°.
56.10 Kč

ČSN 243319 (243319) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60° a 90°.
108.90 Kč

ČSN 243324 (243324) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty s vrcholovým úhlem 60°.
56.10 Kč

ČSN 243325 (243325) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro těžké upínání s vrcholovým úhlem 60° a 90°.
108.90 Kč

ČSN 243326 (243326) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty s vyměnitelnými upínacími vložkami.
108.90 Kč

ČSN 243327 (243327) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro NC soustruhy.
56.10 Kč

ČSN 243328 (243328) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty prodloužené s vrcholovým úhlem 60°.
56.10 Kč

ČSN EN 14238 (270555) - 1.3.2005
Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 13000 (270570) - 1.3.2005
Jeřáby - Mobilní jeřáby.
698.50 Kč

ČSN EN 12629-6 (278713) - 1.3.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků.
394.90 Kč

ČSN EN 13042-2 (278810) - 1.3.2005
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování.
202.40 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - 1.3.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - 1.3.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Popisová pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - 1.3.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - 1.3.2005
Malá plavidla - Příručka uživatele.
202.40 Kč

ČSN 330122 (330122) - 1.3.2005
Pokyn na používání evropské normy EN 50160.
202.40 Kč

ČSN 331610 (331610) - 1.3.2005
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání. (Platnost do 31.12.2010).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50418 (332206) - 1.3.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Pasivní infračervená ochranná zařízení (PIPD).
317.90 Kč

ČSN EN 50381 (332322) - 1.3.2005
Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku.
394.90 Kč

ČSN EN 61241-1 (332335) - 1.3.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1: Ochrana závěrem "tD". (Platnost do 1.10.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 50308 (333165) - 1.3.2005
Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu.
306.90 Kč

ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti. (Platnost do 3.3.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 61000-4-14:2000/A1 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 61000-4-17:2000/A1 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 61000-4-28:2000/A1 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 62358 (345843) - 1.3.2005
Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti (AL) a jeho tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 1.10.2009 dle V 7/07 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62317-8/35 8475 z 1.7.2007).
394.90 Kč

ČSN EN 60811-4-1 (347010) - 1.3.2005
Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-1: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Měření indexu toku taveniny - Měření obsahu sazí a/anebo obsahu minerální složky v polyethylenu pomocí přímého hoření - Měření obsahu sazí termogravimetrickou analýzou (TGA) - Odhad rozptylu sazí v polyethylenu mikroskopem. (Od 16.4.2015 dle V 1/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60811-100 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-406 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-511 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-605 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-607 (34 7010) z 1.1.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60811-4-2-ed.2 (347010) - 1.3.2005
Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-2: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu - Měření přírůstku hmotnosti - Zkouška dlouhodobé stability - Zkušební metoda katalytické oxidace mědi. (Od 16.4.2015 dle V 1/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60811-100 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-407 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-408 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-410 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-510 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-512 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-513 z 1.1.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 62199 (348160) - 1.3.2005
Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60076-11 (351001) - 1.3.2005
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory. (Platnost do 19.9.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60044-5 (351358) - 1.3.2005
Přístrojové transformátory - Část 5: Kapacitní transformátory napětí. (Platnost do 17.8.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 60512-25-6 (354055) - 1.3.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60099-4-ed.2 (354870) - 1.3.2005
Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí. (Platnost do 4.8.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 50300 (357042) - 1.3.2005
Rozváděče nn - Všeobecné požadavky na rozváděče nn pro distribuční transformovny. (Platnost do 1.9.2009).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50354 (359728) - 1.3.2005
Metody zkoušení materiálu a dílů oblečení elektrickým obloukem používané osobami při riziku vystavení se elektrickému oblouku. (Platnost do 1.3.2010).
169.40 Kč

ČSN EN 60901:1998/A3 (360277) - 1.3.2005
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
859.10 Kč

ČSN EN 13032-1 (360456) - 1.3.2005
Světlo a osvětlení - Měření a způsob uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61047-ed.2 (360581) - 1.3.2005
Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro žárovky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.3.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.3.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2 (361045) - 1.3.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
394.90 Kč

ČSN EN 50350 (361060) - 1.3.2005
Řídicí systémy nabíjení elektrických topidel akumulačního typu pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60745-2-18 (361575) - 1.3.2005
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí. (Platnost do 1.4.2011).
108.90 Kč

ČSN EN 50390 (367020) - 1.3.2005
Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení s vysokou spolehlivostí elektrických spojů.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205) - 1.3.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami.
317.90 Kč

ČSN EN 60998-1-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 60998-2-1-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami.
317.90 Kč

ČSN EN 60998-2-2-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami.
306.90 Kč

ČSN EN 60998-2-3-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci.
306.90 Kč

ČSN EN 50379-1 (378390) - 1.3.2005
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Platnost do 19.3.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 50379-3 (378390) - 1.3.2005
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení. (Platnost do 19.3.2015).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6570 (385575) - 1.3.2005
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10220 (420092) - 1.3.2005
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky.
169.40 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - 1.3.2005
Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
493.90 Kč

ČSN EN 10312 (420254) - 1.3.2005
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 10216-5 (420265) - 1.3.2005
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí.
394.90 Kč

ČSN EN 10327 (420909) - 1.3.2005
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 10326 (420910) - 1.3.2005
Plechy a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10162 (421053) - 1.3.2005
Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
306.90 Kč

ČSN EN 14436 (421324) - 1.3.2005
Měď a slitiny mědi - Pásy elektrolyticky pocínované.
394.90 Kč

ČSN EN 10323 (426417) - 1.3.2005
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro patky pneumatik (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10324 (426418) - 1.3.2005
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21329 (450024) - 1.3.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10423 (451220) - 1.3.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN).
2416.80 Kč

ČSN 461100-5 (461100) - 1.3.2005
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický. (Platnost od 1.1.2006).
108.90 Kč

ČSN 463084 (463084) - 1.3.2005
Para ořechy ve skořápce.
108.90 Kč

ČSN 463085 (463085) - 1.3.2005
Kokosové ořechy čerstvé.
56.10 Kč

ČSN EN 13790-1 (470413) - 1.3.2005
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Postřikovače polních plodin.
202.40 Kč

ČSN EN 13790-2 (470413) - 1.3.2005
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem.
202.40 Kč

ČSN 481000 (481000) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku.
108.90 Kč

ČSN 481001 (481001) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti klikorohu borovému - Hylobius abietis (Linnaeus).
108.90 Kč

ČSN 481002 (481002) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti ploskohřbetkám rodu Cephalcia Panz..
108.90 Kč

ČSN 481003 (481003) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.).
108.90 Kč

ČSN EN 847-3 (496122) - 1.3.2005
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7937 (560091) - 1.3.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 8243 (569501) - 1.3.2005
Cigarety - Odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13969 (570520) - 1.3.2005
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - 1.3.2005
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - 1.3.2005
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST).
169.40 Kč

ČSN CEN/TS 14578 (643167) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy ukládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN CEN/TS 1852-3 (643168) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen (PP) - Část 3: Směrnice pro instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN/TS 12200-2 (643193) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro nadzemní aplikace - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - 1.3.2005
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.3.2005
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11501 (646001) - 1.3.2005
Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8295 (646002) - 1.3.2005
Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7765-1 (646003) - 1.3.2005
Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14616 (646010) - 1.3.2005
Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění.
108.90 Kč

ČSN CEN/TS 13244-7 (646411) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CEN/TS 1555-7 (646412) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CEN/TS 1456-2 (646430) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10618 (647612) - 1.3.2005
Uhlíková vlákna - Stanovení tahových vlastností příze impregnované pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14397-1 (654849) - 1.3.2005
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14517 (656190) - 1.3.2005
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v benzínu - Metoda multidimensionální plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 657991:2003/Z1 (657991) - 1.3.2005
Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 13727 (665213) - 1.3.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1).
317.90 Kč

ČSN EN 13763-16 (668234) - 1.3.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění.
202.40 Kč

ČSN EN 14035-10 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 10: Dvojité petardy - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-13 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 13: Blikavky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14035-17 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 17: Pozemní víry - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-22 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 22: Miny - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-24 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 24: Žertovné zápalky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-28 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 28: Římské svíce - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-29 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 29: Hadi - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14035-3 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 3: Stoupající kola - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-36 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 36: Sluníčka - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-6 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 6: Bengálské ohně - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-7 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 7: Bengálské zápalky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-8 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 8: Bengálské tyčinky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-9 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 9: Práskající granule - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14370 (681195) - 1.3.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení povrchového napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14371 (681196) - 1.3.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti a stupně pěnivosti - Cirkulační metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14480 (681197) - 1.3.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek - Metoda potenciometrické dvoufázové titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - 1.3.2005
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 1863-2 (701042) - 1.3.2005
Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 12150-2 (701570) - 1.3.2005
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - 1.3.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování.
202.40 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - 1.3.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence).
202.40 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - 1.3.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie.
108.90 Kč

ČSN EN 12326-1 (721891) - 1.3.2005
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku. (Platnost do 31.5.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - 1.3.2005
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - 1.3.2005
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 846-4:2002/A1 (722711) - 1.3.2005
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků.
56.10 Kč

ČSN CEN/TS 1071-7 (727510) - 1.3.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 7: Stanovení tvrdosti a modulu Young vnikací metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 820-3 (727533) - 1.3.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 3: Stanovení odporu termálního šoku náporem vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN/TS 1159-4 (727575) - 1.3.2005
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 4: Stanovení tepelné vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13897 (727655) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízké teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení pevnosti vazby (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1998-1 (730036) - 1.3.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1322.40 Kč

ČSN EN 1998-5 (730036) - 1.3.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 730527 (730527) - 1.3.2005
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16032 (730540) - 1.3.2005
Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 1634-3 (730852) - 1.3.2005
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.3.2005
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů.
317.90 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - 1.3.2005
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry.
493.90 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - 1.3.2005
Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - 1.3.2005
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - 1.3.2005
Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu.
202.40 Kč

ČSN EN 1995-1-1 (731701) - 1.3.2005
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - 1.3.2005
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12617-2 (732128) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Smršťování výrobků na bázi polymerního pojiva určených pro injektáž trhlin: Objemové smršťování.
108.90 Kč

ČSN EN 12618-2 (732137) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou.
202.40 Kč

ČSN EN 12618-3 (732137) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Metoda šikmého smyku.
202.40 Kč

ČSN EN 1771 (732144) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu.
202.40 Kč

ČSN EN 14406 (732145) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze.
108.90 Kč

ČSN EN 14497 (732146) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení stability při filtraci.
169.40 Kč

ČSN EN 14498 (732147) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Změny objemu a hmotnosti injektážních výrobků po cyklech vysoušení a uložení ve vodě.
108.90 Kč

ČSN EN 14117 (732148) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení viskozity cementových injektážních výrobků.
108.90 Kč

ČSN EN 13986 (732871) - 1.3.2005
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení.
493.90 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.3.2005
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice.
394.90 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - 1.3.2005
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny.
394.90 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - 1.3.2005
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kouřové vložky a kouřovody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.3.2005
Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - 1.3.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty.
108.90 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14188-1 (736151) - 1.3.2005
Spárové vložky a zálivky - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu.
202.40 Kč

ČSN EN 12272-2 (736162) - 1.3.2005
Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch.
202.40 Kč

ČSN EN 13863-1 (736181) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě.
108.90 Kč

ČSN EN 13863-2 (736181) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami.
108.90 Kč

ČSN EN 13286-5 (736185) - 1.3.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl.
202.40 Kč

ČSN EN 13674-1 (736361) - 1.3.2005
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice 46 kg/m a těžší (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1463-2:2001/Z1 (737018) - 1.3.2005
Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích.
26.40 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - 1.3.2005
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy pro hodnocení funkce po dobu životnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14095 (755202) - 1.3.2005
Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.3.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B.
202.40 Kč

ČSN EN 13078 (755419) - 1.3.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C.
202.40 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901) - 1.3.2005
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12873-1 (757333) - 1.3.2005
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu.
317.90 Kč

ČSN 757506:2002/Z1 (757506) - 1.3.2005
Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR).
26.40 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - 1.3.2005
Jakost vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z vodních toků a pro interpretaci dat.
169.40 Kč

ČSN ISO 14593 (757780) - 1.3.2005
Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14442 (760321) - 1.3.2005
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Stavěcí identifikační značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14567 (760322) - 1.3.2005
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - 1.3.2005
Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14482 (760721) - 1.3.2005
Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13428 (770146) - 1.3.2005
Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů.
306.90 Kč

ČSN EN 13431 (770149) - 1.3.2005
Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 13336 (792820) - 1.3.2005
Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12940 (795010) - 1.3.2005
Odpady z výroby obuvi - Klasifikace odpadů a nakládání s odpady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19956 (795237) - 1.3.2005
Obuv - Zkoušení podpatků - Únavová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19957 (795238) - 1.3.2005
Obuv - Zkoušení podpatků - Pevnost držení hřebíku pro přibíjení podpatku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19958 (795239) - 1.3.2005
Obuv - Zkoušení podpatků a patníků - Pevnost držení patníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13361 (806164) - 1.3.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází.
317.90 Kč

ČSN EN 13491 (806165) - 1.3.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb.
317.90 Kč

ČSN EN 13492 (806166) - 1.3.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží.
317.90 Kč

ČSN EN 14435 (832245) - 1.3.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení.
306.90 Kč

ČSN EN 14458 (832457) - 1.3.2005
Prostředky k ochraně očí - Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb pro hasiče, pracovníky sanitních vozů a záchranných služeb.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17249 (832514) - 1.3.2005
Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou. (Platnost do 30.11.2015).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15265 (833554) - 1.3.2005
Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN 14583 (833629) - 1.3.2005
Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14775 (838210) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14774-1 (838220) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14774-2 (838220) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14774-3 (838220) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém zkušebním vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 855925 (855925) - 1.3.2005
Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly.
169.40 Kč

ČSN 855926 (855926) - 1.3.2005
Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.3.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jednorázové použití, gravitační.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - 1.3.2005
Stomatologie - Korunkové a můstkové pryskyřičné materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - 1.3.2005
Zinkoxid-eugenolové a zinkoxid-neeugenolové cementy pro dentální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300119-1-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 1: Úvod a názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300119-2-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300119-3-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300119-4-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 4: Technické požadavky na rámy do univerzálních stojanů a skříní (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-11-V2.3.1 (875111) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302195-1-V1.1.1 (875119) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302195-2-V1.1.1 (875119) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302186-V1.1.1 (876046) - 1.3.2005
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.
493.90 Kč

ČSN EN 548 (917861) - 1.3.2005
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a dekorativní linoleum.
169.40 Kč

ČSN EN 1509 (940514) - 1.3.2005
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro badminton - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 606 (977121) - 1.3.2005
Čárové kódy - Přepravní a manipulační štítky pro výrobky z oceli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 9564-1 (979007) - 1.3.2005
Bankovnictví - Řízení a bezpečnost osobních identifikačních čísel (PIN) - Část 1: Základní principy a požadavky na online zacházení s PIN v systémech ATM a POS.
317.90 Kč

ČSN EN 12052 (982001) - 1.3.2005
Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování - Komunikace, pracovní postup a management dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12251 (982012) - 1.3.2005
Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Management a bezpečnost autentizace hesly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)