Nové normy ČSN za březen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2005 v 09:00


ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - 1.3.2005
Posuzování shody - Slovník a základní principy.
350.00 Kč

ČSN EN 1325-2 (010120) - 1.3.2005
Slovník hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční analýzy - Část 2: Hodnotový management (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2789 (010176) - 1.3.2005
Informace a dokumentace - Mezinárodní knihovnická statistika.
543.00 Kč

ČSN ISO 14560 (010280) - 1.3.2005
Statistické přejímky srovnáváním - Úrovně stanovené jakosti v neshodných jednotkách na milion.
223.00 Kč

ČSN EN 60300-3-14 (010690) - 1.3.2005
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby.
434.00 Kč

ČSN ISO 13372 (011470) - 1.3.2005
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník.
223.00 Kč

ČSN ISO 724 (014013) - 1.3.2005
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry.
186.00 Kč

ČSN ISO 263 (014070) - 1.3.2005
Palcové závity ISO - Přehled a výběr pro šrouby a matice - Rozsah průměru 0,06 palce až 6 palců.
120.00 Kč

ČSN ISO 5864 (014071) - 1.3.2005
Palcové závity ISO - Nejmenší závitová vůle a tolerance.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12781-1 (014146) - 1.3.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12781-2 (014146) - 1.3.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 14127 (015021) - 1.3.2005
Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - 1.3.2005
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) - 1.3.2005
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259) - 1.3.2005
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260) - 1.3.2005
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.
338.00 Kč

ČSN EN 13149-1 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 1: Definice systému WORLDFIP a aplikační pravidla pro palubní přenos dat mezi zařízeními uvnitř vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13149-2 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 2: Specifikace pro kabelové vybavení systému WORLDFIP (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13149-4 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 4: Všeobecná pravidla pro použití přenosové sběrnice CANopen (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13149-5 (018233) - 1.3.2005
Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 5: Specifikace pro kabelové vybavení přenosové sběrnice CANopen (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN/TS 14821-1 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 1: Všeobecné specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN CEN/TS 14821-2 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 2: Číslování a hlavička zpráv ADP (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CEN/TS 14821-3 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 3: Základní informační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN CEN/TS 14821-4 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 4: Protokoly nezávislé na službě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN CEN/TS 14821-5 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 5: Vnitřní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN CEN/TS 14821-6 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 6: Vnější služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1869.60 Kč

ČSN CEN/TS 14821-7 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 7: Funkční požadavky na určení polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CEN/TS 14821-8 (018254) - 1.3.2005
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy předávané celulárními sítěmi - Část 8: Specifické parametry GSM (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13372 (018303) - 1.3.2005
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Profily DSRC pro aplikace RTTT (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12253 (018305) - 1.3.2005
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Fyzikální vrstva užívající mikrovlnu při 5,8 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17262 (018341) - 1.3.2005
Automatická identifikace vozidel a nákladů - Intermodální přeprava zboží - Struktury číslování a dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17263 (018342) - 1.3.2005
Automatická identifikace vozidel a nákladů - Intermodální přeprava zboží - Systémové parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17573 (018383) - 1.3.2005
Silniční doprava a dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků - Systémová architektura pro dopravní služby souvisící s vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1247 (040053) - 1.3.2005
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - 1.3.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 50240 (052013) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro odporová svařovací zařízení. (Platnost do 1.2.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 14295 (055802) - 1.3.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování pod tavidlem vysokopevnostních ocelí - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 12828 (060205) - 1.3.2005
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav.
434.00 Kč

ČSN EN 12831 (060206) - 1.3.2005
Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu.
593.00 Kč

ČSN EN 14336 (060812) - 1.3.2005
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62270 (085500) - 1.3.2005
Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače.
593.00 Kč

ČSN EN 13779 (127007) - 1.3.2005
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14396 (136353) - 1.3.2005
Žebříky pevně zabudované v šachtách.
350.00 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - 1.3.2005
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13905 (137196) - 1.3.2005
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice s malou tlakovou ztrátou.
223.00 Kč

ČSN EN 13904 (137198) - 1.3.2005
Zdravotnětechnické armatury - Sprchy s malou tlakovou ztrátou.
223.00 Kč

ČSN EN 61804-2 (184003) - 1.3.2005
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB a jazyka popisu elektronického zařízení (EDDL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2010).
2086.20 Kč

ČSN ISO 14649-11 (184320) - 1.3.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 11: Data pro proces frézování.
593.00 Kč

ČSN EN 61131-2 (187050) - 1.3.2005
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky. (Platnost do 1.8.2010).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11670:2003/Oprava1 (192015) - 1.3.2005
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 296 (220410) - 1.3.2005
Obráběcí stroje - Samosvorné kužele nástrojových stopek.
186.00 Kč

ČSN ISO 297 (220430) - 1.3.2005
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro ruční výměnu.
186.00 Kč

ČSN ISO 12164-1 (220437) - 1.3.2005
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 1: Stopky - Rozměry.
223.00 Kč

ČSN ISO 12164-2 (220437) - 1.3.2005
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 2: Dutiny - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN ISO 3936 (241482) - 1.3.2005
Redukční pouzdra s unášečem a vnějším i vnitřním kuželem 7/24 - Rozměry.
120.00 Kč

ČSN 243314 (243314) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro NC stroje s vyměnitelnými vložkami a odtlačovací maticí.
62.00 Kč

ČSN 243315 (243315) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty s malým průměrem tělesa s vrcholovým úhlem 60°.
62.00 Kč

ČSN 243319 (243319) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60° a 90°.
120.00 Kč

ČSN 243324 (243324) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty s vrcholovým úhlem 60°.
62.00 Kč

ČSN 243325 (243325) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro těžké upínání s vrcholovým úhlem 60° a 90°.
120.00 Kč

ČSN 243326 (243326) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty s vyměnitelnými upínacími vložkami.
120.00 Kč

ČSN 243327 (243327) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty pro NC soustruhy.
62.00 Kč

ČSN 243328 (243328) - 1.3.2005
Otočné upínací hroty prodloužené s vrcholovým úhlem 60°.
62.00 Kč

ČSN EN 14238 (270555) - 1.3.2005
Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 13000 (270570) - 1.3.2005
Jeřáby - Mobilní jeřáby.
768.00 Kč

ČSN EN 12629-6 (278713) - 1.3.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků.
434.00 Kč

ČSN EN 13042-2 (278810) - 1.3.2005
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování.
223.00 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - 1.3.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - 1.3.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Popisová pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - 1.3.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - 1.3.2005
Malá plavidla - Příručka uživatele.
223.00 Kč

ČSN 330122 (330122) - 1.3.2005
Pokyn na používání evropské normy EN 50160.
223.00 Kč

ČSN 331610 (331610) - 1.3.2005
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání. (Platnost do 31.12.2010).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50418 (332206) - 1.3.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Pasivní infračervená ochranná zařízení (PIPD).
350.00 Kč

ČSN EN 50381 (332322) - 1.3.2005
Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku.
434.00 Kč

ČSN EN 61241-1 (332335) - 1.3.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1: Ochrana závěrem "tD". (Platnost do 1.10.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 50308 (333165) - 1.3.2005
Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu.
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti. (Platnost do 3.3.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-14:2000/A1 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 61000-4-17:2000/A1 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 61000-4-28:2000/A1 (333432) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 62358 (345843) - 1.3.2005
Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti (AL) a jeho tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 1.10.2009 dle V 7/07 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62317-8/35 8475 z 1.7.2007).
434.00 Kč

ČSN EN 60811-4-1 (347010) - 1.3.2005
Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-1: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Měření indexu toku taveniny - Měření obsahu sazí a/anebo obsahu minerální složky v polyethylenu pomocí přímého hoření - Měření obsahu sazí termogravimetrickou analýzou (TGA) - Odhad rozptylu sazí v polyethylenu mikroskopem. (Od 16.4.2015 dle V 1/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60811-100 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-406 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-511 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-605 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-607 (34 7010) z 1.1.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 60811-4-2-ed.2 (347010) - 1.3.2005
Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-2: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu - Měření přírůstku hmotnosti - Zkouška dlouhodobé stability - Zkušební metoda katalytické oxidace mědi. (Od 16.4.2015 dle V 1/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60811-100 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-407 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-408 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-410 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-510 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-512 z 1.1.2013, ČSN EN 60811-513 z 1.1.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 62199 (348160) - 1.3.2005
Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60076-11 (351001) - 1.3.2005
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory. (Platnost do 19.9.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60044-5 (351358) - 1.3.2005
Přístrojové transformátory - Část 5: Kapacitní transformátory napětí. (Platnost do 17.8.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 60512-25-6 (354055) - 1.3.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60099-4-ed.2 (354870) - 1.3.2005
Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí. (Platnost do 4.8.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 50300 (357042) - 1.3.2005
Rozváděče nn - Všeobecné požadavky na rozváděče nn pro distribuční transformovny. (Platnost do 1.9.2009).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50354 (359728) - 1.3.2005
Metody zkoušení materiálu a dílů oblečení elektrickým obloukem používané osobami při riziku vystavení se elektrickému oblouku. (Platnost do 1.3.2010).
186.00 Kč

ČSN EN 60901:1998/A3 (360277) - 1.3.2005
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
945.00 Kč

ČSN EN 13032-1 (360456) - 1.3.2005
Světlo a osvětlení - Měření a způsob uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61047-ed.2 (360581) - 1.3.2005
Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro žárovky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.3.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.3.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2 (361045) - 1.3.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely. (Platnost do 5.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 50350 (361060) - 1.3.2005
Řídicí systémy nabíjení elektrických topidel akumulačního typu pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60745-2-18 (361575) - 1.3.2005
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí. (Platnost do 1.4.2011).
120.00 Kč

ČSN EN 50390 (367020) - 1.3.2005
Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení s vysokou spolehlivostí elektrických spojů.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205) - 1.3.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami.
350.00 Kč

ČSN EN 60998-1-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 60998-2-1-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami.
350.00 Kč

ČSN EN 60998-2-2-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami.
338.00 Kč

ČSN EN 60998-2-3-ed.2 (370670) - 1.3.2005
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci.
338.00 Kč

ČSN EN 50379-1 (378390) - 1.3.2005
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Platnost do 19.3.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 50379-3 (378390) - 1.3.2005
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení. (Platnost do 19.3.2015).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6570 (385575) - 1.3.2005
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10220 (420092) - 1.3.2005
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky.
186.00 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - 1.3.2005
Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
543.00 Kč

ČSN EN 10312 (420254) - 1.3.2005
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10216-5 (420265) - 1.3.2005
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí.
434.00 Kč

ČSN EN 10327 (420909) - 1.3.2005
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10326 (420910) - 1.3.2005
Plechy a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10162 (421053) - 1.3.2005
Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
338.00 Kč

ČSN EN 14436 (421324) - 1.3.2005
Měď a slitiny mědi - Pásy elektrolyticky pocínované.
434.00 Kč

ČSN EN 10323 (426417) - 1.3.2005
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro patky pneumatik (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10324 (426418) - 1.3.2005
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21329 (450024) - 1.3.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10423 (451220) - 1.3.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN).
2416.80 Kč

ČSN 461100-5 (461100) - 1.3.2005
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický. (Platnost od 1.1.2006).
120.00 Kč

ČSN 463084 (463084) - 1.3.2005
Para ořechy ve skořápce.
120.00 Kč

ČSN 463085 (463085) - 1.3.2005
Kokosové ořechy čerstvé.
62.00 Kč

ČSN EN 13790-1 (470413) - 1.3.2005
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Postřikovače polních plodin.
223.00 Kč

ČSN EN 13790-2 (470413) - 1.3.2005
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem.
223.00 Kč

ČSN 481000 (481000) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku.
120.00 Kč

ČSN 481001 (481001) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti klikorohu borovému - Hylobius abietis (Linnaeus).
120.00 Kč

ČSN 481002 (481002) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti ploskohřbetkám rodu Cephalcia Panz..
120.00 Kč

ČSN 481003 (481003) - 1.3.2005
Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.).
120.00 Kč

ČSN EN 847-3 (496122) - 1.3.2005
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7937 (560091) - 1.3.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 8243 (569501) - 1.3.2005
Cigarety - Odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13969 (570520) - 1.3.2005
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - 1.3.2005
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - 1.3.2005
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST).
186.00 Kč

ČSN CEN/TS 14578 (643167) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy ukládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN CEN/TS 1852-3 (643168) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen (PP) - Část 3: Směrnice pro instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN/TS 12200-2 (643193) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro nadzemní aplikace - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - 1.3.2005
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.3.2005
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11501 (646001) - 1.3.2005
Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8295 (646002) - 1.3.2005
Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7765-1 (646003) - 1.3.2005
Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14616 (646010) - 1.3.2005
Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění.
120.00 Kč

ČSN CEN/TS 13244-7 (646411) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CEN/TS 1555-7 (646412) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CEN/TS 1456-2 (646430) - 1.3.2005
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10618 (647612) - 1.3.2005
Uhlíková vlákna - Stanovení tahových vlastností příze impregnované pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14397-1 (654849) - 1.3.2005
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14517 (656190) - 1.3.2005
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v benzínu - Metoda multidimensionální plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 657991:2003/Z1 (657991) - 1.3.2005
Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 13727 (665213) - 1.3.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1).
350.00 Kč

ČSN EN 13763-16 (668234) - 1.3.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění.
223.00 Kč

ČSN EN 14035-10 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 10: Dvojité petardy - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-13 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 13: Blikavky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14035-17 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 17: Pozemní víry - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-22 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 22: Miny - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-24 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 24: Žertovné zápalky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-28 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 28: Římské svíce - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-29 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 29: Hadi - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14035-3 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 3: Stoupající kola - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-36 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 36: Sluníčka - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-6 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 6: Bengálské ohně - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-7 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 7: Bengálské zápalky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-8 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 8: Bengálské tyčinky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-9 (668300) - 1.3.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 9: Práskající granule - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14370 (681195) - 1.3.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení povrchového napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14371 (681196) - 1.3.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti a stupně pěnivosti - Cirkulační metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14480 (681197) - 1.3.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek - Metoda potenciometrické dvoufázové titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - 1.3.2005
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 1863-2 (701042) - 1.3.2005
Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 12150-2 (701570) - 1.3.2005
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - 1.3.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování.
223.00 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - 1.3.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence).
223.00 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - 1.3.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie.
120.00 Kč

ČSN EN 12326-1 (721891) - 1.3.2005
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku. (Platnost do 31.5.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - 1.3.2005
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - 1.3.2005
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 846-4:2002/A1 (722711) - 1.3.2005
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků.
62.00 Kč

ČSN CEN/TS 1071-7 (727510) - 1.3.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 7: Stanovení tvrdosti a modulu Young vnikací metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 820-3 (727533) - 1.3.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 3: Stanovení odporu termálního šoku náporem vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN/TS 1159-4 (727575) - 1.3.2005
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 4: Stanovení tepelné vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13897 (727655) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízké teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení pevnosti vazby (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - 1.3.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1998-1 (730036) - 1.3.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 1998-5 (730036) - 1.3.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 730527 (730527) - 1.3.2005
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16032 (730540) - 1.3.2005
Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 1634-3 (730852) - 1.3.2005
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.
223.00 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.3.2005
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů.
350.00 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - 1.3.2005
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry.
543.00 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - 1.3.2005
Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - 1.3.2005
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - 1.3.2005
Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu.
223.00 Kč

ČSN EN 1995-1-1 (731701) - 1.3.2005
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - 1.3.2005
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12617-2 (732128) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Smršťování výrobků na bázi polymerního pojiva určených pro injektáž trhlin: Objemové smršťování.
120.00 Kč

ČSN EN 12618-2 (732137) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou.
223.00 Kč

ČSN EN 12618-3 (732137) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Metoda šikmého smyku.
223.00 Kč

ČSN EN 1771 (732144) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu.
223.00 Kč

ČSN EN 14406 (732145) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze.
120.00 Kč

ČSN EN 14497 (732146) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení stability při filtraci.
186.00 Kč

ČSN EN 14498 (732147) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Změny objemu a hmotnosti injektážních výrobků po cyklech vysoušení a uložení ve vodě.
120.00 Kč

ČSN EN 14117 (732148) - 1.3.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení viskozity cementových injektážních výrobků.
120.00 Kč

ČSN EN 13986 (732871) - 1.3.2005
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení.
543.00 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.3.2005
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice.
434.00 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - 1.3.2005
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny.
434.00 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - 1.3.2005
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kouřové vložky a kouřovody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.3.2005
Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - 1.3.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty.
120.00 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14188-1 (736151) - 1.3.2005
Spárové vložky a zálivky - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.3.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu.
223.00 Kč

ČSN EN 12272-2 (736162) - 1.3.2005
Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch.
223.00 Kč

ČSN EN 13863-1 (736181) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě.
120.00 Kč

ČSN EN 13863-2 (736181) - 1.3.2005
Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami.
120.00 Kč

ČSN EN 13286-5 (736185) - 1.3.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl.
223.00 Kč

ČSN EN 13674-1 (736361) - 1.3.2005
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice 46 kg/m a těžší (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - 1.3.2005
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy pro hodnocení funkce po dobu životnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14095 (755202) - 1.3.2005
Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.3.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B.
223.00 Kč

ČSN EN 13078 (755419) - 1.3.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C.
223.00 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901) - 1.3.2005
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12873-1 (757333) - 1.3.2005
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu.
350.00 Kč

ČSN 757506:2002/Z1 (757506) - 1.3.2005
Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR).
29.00 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - 1.3.2005
Jakost vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z vodních toků a pro interpretaci dat.
186.00 Kč

ČSN ISO 14593 (757780) - 1.3.2005
Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14442 (760321) - 1.3.2005
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Stavěcí identifikační značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14567 (760322) - 1.3.2005
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - 1.3.2005
Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14482 (760721) - 1.3.2005
Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13428 (770146) - 1.3.2005
Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů.
338.00 Kč

ČSN EN 13431 (770149) - 1.3.2005
Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13336 (792820) - 1.3.2005
Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12940 (795010) - 1.3.2005
Odpady z výroby obuvi - Klasifikace odpadů a nakládání s odpady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19956 (795237) - 1.3.2005
Obuv - Zkoušení podpatků - Únavová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19957 (795238) - 1.3.2005
Obuv - Zkoušení podpatků - Pevnost držení hřebíku pro přibíjení podpatku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19958 (795239) - 1.3.2005
Obuv - Zkoušení podpatků a patníků - Pevnost držení patníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13361 (806164) - 1.3.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází.
350.00 Kč

ČSN EN 13491 (806165) - 1.3.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb.
350.00 Kč

ČSN EN 13492 (806166) - 1.3.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží.
350.00 Kč

ČSN EN 14435 (832245) - 1.3.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení.
338.00 Kč

ČSN EN 14458 (832457) - 1.3.2005
Prostředky k ochraně očí - Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb pro hasiče, pracovníky sanitních vozů a záchranných služeb.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - 1.3.2005
Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17249 (832514) - 1.3.2005
Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou. (Platnost do 30.11.2015).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15265 (833554) - 1.3.2005
Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN 14583 (833629) - 1.3.2005
Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14775 (838210) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14774-1 (838220) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14774-2 (838220) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14774-3 (838220) - 1.3.2005
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém zkušebním vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 855925 (855925) - 1.3.2005
Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly.
186.00 Kč

ČSN 855926 (855926) - 1.3.2005
Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.3.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jednorázové použití, gravitační.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - 1.3.2005
Stomatologie - Korunkové a můstkové pryskyřičné materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - 1.3.2005
Zinkoxid-eugenolové a zinkoxid-neeugenolové cementy pro dentální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300119-1-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 1: Úvod a názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300119-2-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300119-3-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300119-4-V2.1.1 (872002) - 1.3.2005
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 4: Technické požadavky na rámy do univerzálních stojanů a skříní (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-11-V2.3.1 (875111) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302195-1-V1.1.1 (875119) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302195-2-V1.1.1 (875119) - 1.3.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302186-V1.1.1 (876046) - 1.3.2005
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.
543.00 Kč

ČSN EN 548 (917861) - 1.3.2005
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a dekorativní linoleum.
186.00 Kč

ČSN EN 1509 (940514) - 1.3.2005
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro badminton - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 606 (977121) - 1.3.2005
Čárové kódy - Přepravní a manipulační štítky pro výrobky z oceli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 9564-1 (979007) - 1.3.2005
Bankovnictví - Řízení a bezpečnost osobních identifikačních čísel (PIN) - Část 1: Základní principy a požadavky na online zacházení s PIN v systémech ATM a POS.
350.00 Kč

ČSN EN 12052 (982001) - 1.3.2005
Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování - Komunikace, pracovní postup a management dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12251 (982012) - 1.3.2005
Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Management a bezpečnost autentizace hesly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.