Nové normy ČSN za únor 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 18404 (010218) - 1.2.2018
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 7870-2 (010272) - 1.2.2018
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy.
394.90 Kč

ČSN ISO 860 (010502) - 1.2.2018
Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů.
306.90 Kč

ČSN EN 1330-9 (015005) - 1.2.2018
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18563-2 (015063) - 1.2.2018
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 2: Sondy.
202.40 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245) - 1.2.2018
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - 1.2.2018
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - 1.2.2018
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - 1.2.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelným řízením křižovatek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1345.20 Kč

ČSN 021739:2003/Oprava1 (021739) - 1.2.2018
Podložky pro tyče I, U, IE, UE.
26.40 Kč

ČSN EN 16984 (026060) - 1.2.2018
Talířové pružiny - Výpočet.
202.40 Kč

ČSN EN 16983 (026063) - 1.2.2018
Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - 1.2.2018
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - 1.2.2018
Katodická ochrana oceli v betonu.
493.90 Kč

ČSN EN 12831-1 (060206) - 1.2.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12831-3 (060206) - 1.2.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - 1.2.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8.
317.90 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - 1.2.2018
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
317.90 Kč

ČSN EN 14037-4 (061130) - 1.2.2018
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu.
202.40 Kč

ČSN EN 14037-5 (061130) - 1.2.2018
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
306.90 Kč

ČSN EN 62256-ed.2 (085022) - 1.2.2018
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 16170 (125100) - 1.2.2018
Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
2086.20 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1111 (137105) - 1.2.2018
Zdravotnětechnické armatury - Termostatické míchací armatury (PN 10) - Obecné technické podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62657-2-ed.2 (184002) - 1.2.2018
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 81-20:2015/Oprava1 (274003) - 1.2.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.
56.10 Kč

ČSN EN 81-50:2015/Oprava1 (274003) - 1.2.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.
26.40 Kč

ČSN 274011 (274011) - 1.2.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.
202.40 Kč

ČSN ISO 6405-1 (277508) - 1.2.2018
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky.
539.00 Kč

ČSN ISO 6405-2 (277508) - 1.2.2018
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství.
493.90 Kč

ČSN ISO 10262:2006/Oprava1 (277532) - 1.2.2018
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO 17361 (300634) - 1.2.2018
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - 1.2.2018
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.2.2018
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - 1.2.2018
Malá plavidla - Požární ochrana.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - 1.2.2018
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13929 (323205) - 1.2.2018
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15652 (323215) - 1.2.2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10592 (323251) - 1.2.2018
Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.2.2018
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - 1.2.2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9775 (324231) - 1.2.2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.2.2018
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15584 (325223) - 1.2.2018
Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - 1.2.2018
Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - 1.2.2018
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8846 (326030) - 1.2.2018
Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9097 (326050) - 1.2.2018
Malá plavidla - Elektrické ventilátory.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10133 (326612) - 1.2.2018
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí.
202.40 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A1 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-192:2016/A1 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-442:2001/A1 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-442:2001/A2 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN 332000-7-713 (332000) - 1.2.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek.
169.40 Kč

ČSN EN 60079-13-ed.2 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v".
317.90 Kč

ČSN EN 60079-30-1-ed.2 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 60079-30-2-ed.2 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/Oprava1 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy.
169.40 Kč

ČSN EN 50341-2-13:2017/A1 (333300) - 1.2.2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50341-2-9-ed.2 (333300) - 1.2.2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50124-1-ed.2 (333501) - 1.2.2018
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 50124-2-ed.2 (333501) - 1.2.2018
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím.
202.40 Kč

ČSN EN 55025-ed.3 (334285) - 1.2.2018
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů.
859.10 Kč

ČSN EN 62325-451-1-ed.2 (335000) - 1.2.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62325-451-3:2015/A1 (335000) - 1.2.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh.
202.40 Kč

ČSN EN 62351-9 (335011) - 1.2.2018
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy.
539.00 Kč

ČSN EN 60695-11-2-ed.3 (345615) - 1.2.2018
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod.
306.90 Kč

ČSN EN 60317-0-10 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60317-70 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.7.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-71 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.5.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-72 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.5.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 50355-ed.2:2014/Oprava1 (347664) - 1.2.2018
Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití.
26.40 Kč

ČSN EN 50288-12-1 (347818) - 1.2.2018
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 12-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 2000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60153-1:2017/Oprava1 (347910) - 1.2.2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 60153-2:2017/Oprava1 (347910) - 1.2.2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 50180-3:2016/A1 (348153) - 1.2.2018
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50645 (351330) - 1.2.2018
Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62689-2 (351351) - 1.2.2018
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60700-1-ed.2:2016/Oprava1 (351610) - 1.2.2018
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61954-ed.2:2011/A2 (351611) - 1.2.2018
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61169-59 (353811) - 1.2.2018
Vysokofrekvenční konektory - Část 59: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční multi-pinové konektory se závitem typu L32-4 a L32-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.4 (354101) - 1.2.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe.
1242.60 Kč

ČSN EN 62606:2014/A1 (354196) - 1.2.2018
Obecné požadavky pro obloukové ochrany.
306.90 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2:2009/A2 (354220) - 1.2.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu.
698.50 Kč

ČSN EN 62586-2-ed.2 (356240) - 1.2.2018
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 62754 (356260) - 1.2.2018
Výpočet nejistot parametrů tvaru vlny (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61326-3-1-ed.2 (356508) - 1.2.2018
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62974-1 (356560) - 1.2.2018
Měřicí a sledovací systémy užívané pro sběr dat, shromažďování a analýzu - Část 1: Požadavky na zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60539-1-ed.3:2016/Oprava1 (358145) - 1.2.2018
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60384-8-ed.2:2015/Oprava1 (358291) - 1.2.2018
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z47 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z44 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z45 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
859.10 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A15 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
306.90 Kč

ČSN EN 60400-ed.4 (360381) - 1.2.2018
Objímky pro zářivky a pro startéry.
539.00 Kč

ČSN EN 61184-ed.3 (360382) - 1.2.2018
Bajonetové objímky.
515.90 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.3:2017/A1 (360385) - 1.2.2018
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - 1.2.2018
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62386-301 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62386-302 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62386-303 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62386-304 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A13 (361050) - 1.2.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 60904-1-1 (364604) - 1.2.2018
Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60904-8-1 (364604) - 1.2.2018
Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61215-2:2017/Oprava1 (364631) - 1.2.2018
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 63029 (367219) - 1.2.2018
Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50647 (367927) - 1.2.2018
Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie.
493.90 Kč

ČSN EN 50090-6-1 (368051) - 1.2.2018
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60645-1-ed.3 (368811) - 1.2.2018
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - 1.2.2018
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042) - 1.2.2018
Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému.
698.50 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - 1.2.2018
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití.
493.90 Kč

ČSN ISO 15363 (420328) - 1.2.2018
Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4496 (420765) - 1.2.2018
Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - 1.2.2018
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - 1.2.2018
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití.
202.40 Kč

ČSN EN 16939 (467086) - 1.2.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.2.2018
Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - 1.2.2018
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - 1.2.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění.
306.90 Kč

ČSN ISO 976 (621182) - 1.2.2018
Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 2322 (623004) - 1.2.2018
Butadien-styrenový kaučuk (SBR) - Typy polymerizované v emulzi (E-SBR) a roztoku (S-SBR) - Postupy hodnocení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 249 (623010) - 1.2.2018
Přírodní kaučuk - Stanovení obsahu nečistot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 294-1 (640210) - 1.2.2018
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu.
317.90 Kč

ČSN ISO 6472 (666302) - 1.2.2018
Gumárenské suroviny - Zkratky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-10 (721004) - 1.2.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - 1.2.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - 1.2.2018
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 451-2 (722061) - 1.2.2018
Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15824-ed.2 (722402) - 1.2.2018
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14496-ed.2 (722492) - 1.2.2018
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13915-ed.2 (723613) - 1.2.2018
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - 1.2.2018
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14209-ed.2 (723619) - 1.2.2018
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - 1.2.2018
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu.
202.40 Kč

ČSN ISO 10916 (730355) - 1.2.2018
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 15882-1+A1 (730856) - 1.2.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12350-12:2010/Z1 (731301) - 1.2.2018
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem.
26.40 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.2.2018
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 734130:2010/Z1 (734130) - 1.2.2018
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.2.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12604 (747018) - 1.2.2018
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 757622 (757622) - 1.2.2018
Kvalita vod - Stanovení radia 226.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14122-3:2017/Z1 (833280) - 1.2.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí.
26.40 Kč

ČSN EN 16450 (835735) - 1.2.2018
Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302567-V2.1.1 (874608) - 1.2.2018
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300224-V2.1.1 (875019) - 1.2.2018
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro použití v pagingové službě provozované v kmitočtovém rozsahu 25 MHz - 470 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301357-V2.1.1 (875097) - 1.2.2018
Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 716-1 (910606) - 1.2.2018
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 716-2 (910606) - 1.2.2018
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 16890 (910609) - 1.2.2018
Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20957-5 (940201) - 1.2.2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)