Nové normy ČSN za únor 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 18404 (010218) - 1.2.2018
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 7870-2 (010272) - 1.2.2018
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy.
434.00 Kč

ČSN ISO 860 (010502) - 1.2.2018
Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů.
338.00 Kč

ČSN EN 1330-9 (015005) - 1.2.2018
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18563-2 (015063) - 1.2.2018
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 2: Sondy.
223.00 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245) - 1.2.2018
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - 1.2.2018
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - 1.2.2018
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - 1.2.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelným řízením křižovatek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN 021739:2003/Oprava1 (021739) - 1.2.2018
Podložky pro tyče I, U, IE, UE.
29.00 Kč

ČSN EN 16984 (026060) - 1.2.2018
Talířové pružiny - Výpočet.
223.00 Kč

ČSN EN 16983 (026063) - 1.2.2018
Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - 1.2.2018
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - 1.2.2018
Katodická ochrana oceli v betonu.
543.00 Kč

ČSN EN 12831-1 (060206) - 1.2.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12831-3 (060206) - 1.2.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - 1.2.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8.
350.00 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - 1.2.2018
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
350.00 Kč

ČSN EN 14037-4 (061130) - 1.2.2018
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu.
223.00 Kč

ČSN EN 14037-5 (061130) - 1.2.2018
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
338.00 Kč

ČSN EN 62256-ed.2 (085022) - 1.2.2018
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 16170 (125100) - 1.2.2018
Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
2086.20 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.2.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1111 (137105) - 1.2.2018
Zdravotnětechnické armatury - Termostatické míchací armatury (PN 10) - Obecné technické podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62657-2-ed.2 (184002) - 1.2.2018
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.7.2025).
768.00 Kč

ČSN 274011 (274011) - 1.2.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.
223.00 Kč

ČSN ISO 6405-1 (277508) - 1.2.2018
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky.
593.00 Kč

ČSN ISO 6405-2 (277508) - 1.2.2018
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství.
543.00 Kč

ČSN ISO 10262:2006/Oprava1 (277532) - 1.2.2018
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO 17361 (300634) - 1.2.2018
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - 1.2.2018
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.2.2018
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - 1.2.2018
Malá plavidla - Požární ochrana.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - 1.2.2018
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13929 (323205) - 1.2.2018
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15652 (323215) - 1.2.2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10592 (323251) - 1.2.2018
Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.2.2018
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - 1.2.2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9775 (324231) - 1.2.2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.2.2018
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15584 (325223) - 1.2.2018
Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - 1.2.2018
Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - 1.2.2018
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8846 (326030) - 1.2.2018
Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9097 (326050) - 1.2.2018
Malá plavidla - Elektrické ventilátory.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10133 (326612) - 1.2.2018
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí.
223.00 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A1 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-192:2016/A1 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-442:2001/A1 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-442:2001/A2 (330050) - 1.2.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN 332000-7-713 (332000) - 1.2.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek.
186.00 Kč

ČSN EN 60079-13-ed.2 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v".
350.00 Kč

ČSN EN 60079-30-1-ed.2 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 60079-30-2-ed.2 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/Oprava1 (332320) - 1.2.2018
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy.
186.00 Kč

ČSN EN 50341-2-13:2017/A1 (333300) - 1.2.2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50341-2-9-ed.2 (333300) - 1.2.2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50124-1-ed.2 (333501) - 1.2.2018
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 50124-2-ed.2 (333501) - 1.2.2018
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím.
223.00 Kč

ČSN EN 55025-ed.3 (334285) - 1.2.2018
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů. (Platnost do 20.1.2025).
945.00 Kč

ČSN EN 62325-451-1-ed.2 (335000) - 1.2.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62325-451-3:2015/A1 (335000) - 1.2.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh.
223.00 Kč

ČSN EN 62351-9 (335011) - 1.2.2018
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy. (Platnost do 11.7.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 60695-11-2-ed.3 (345615) - 1.2.2018
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod.
338.00 Kč

ČSN EN 60317-0-10 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60317-70 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.7.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-71 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.5.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-72 (347307) - 1.2.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.5.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 50355-ed.2:2014/Oprava1 (347664) - 1.2.2018
Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití.
29.00 Kč

ČSN EN 50288-12-1 (347818) - 1.2.2018
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 12-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 2000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60153-1:2017/Oprava1 (347910) - 1.2.2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 60153-2:2017/Oprava1 (347910) - 1.2.2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 50180-3:2016/A1 (348153) - 1.2.2018
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 50645 (351330) - 1.2.2018
Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62689-2 (351351) - 1.2.2018
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60700-1-ed.2:2016/Oprava1 (351610) - 1.2.2018
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61954-ed.2:2011/A2 (351611) - 1.2.2018
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61169-59 (353811) - 1.2.2018
Vysokofrekvenční konektory - Část 59: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční multi-pinové konektory se závitem typu L32-4 a L32-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.4 (354101) - 1.2.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe.
1204.00 Kč

ČSN EN 62606:2014/A1 (354196) - 1.2.2018
Obecné požadavky pro obloukové ochrany.
338.00 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2:2009/A2 (354220) - 1.2.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu.
768.00 Kč

ČSN EN 62586-2-ed.2 (356240) - 1.2.2018
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 62754 (356260) - 1.2.2018
Výpočet nejistot parametrů tvaru vlny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61326-3-1-ed.2 (356508) - 1.2.2018
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62974-1 (356560) - 1.2.2018
Měřicí a sledovací systémy užívané pro sběr dat, shromažďování a analýzu - Část 1: Požadavky na zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60539-1-ed.3:2016/Oprava1 (358145) - 1.2.2018
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60384-8-ed.2:2015/Oprava1 (358291) - 1.2.2018
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z47 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z44 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z45 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
945.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A15 (360340) - 1.2.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
338.00 Kč

ČSN EN 60400-ed.4 (360381) - 1.2.2018
Objímky pro zářivky a pro startéry.
593.00 Kč

ČSN EN 61184-ed.3 (360382) - 1.2.2018
Bajonetové objímky.
567.00 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.3:2017/A1 (360385) - 1.2.2018
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - 1.2.2018
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62386-301 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62386-302 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62386-303 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62386-304 (360540) - 1.2.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A13 (361050) - 1.2.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 60904-1-1 (364604) - 1.2.2018
Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60904-8-1 (364604) - 1.2.2018
Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 63029 (367219) - 1.2.2018
Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50647 (367927) - 1.2.2018
Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie.
543.00 Kč

ČSN EN 50090-6-1 (368051) - 1.2.2018
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60645-1-ed.3 (368811) - 1.2.2018
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - 1.2.2018
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042) - 1.2.2018
Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému.
768.00 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - 1.2.2018
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - 1.2.2018
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití.
543.00 Kč

ČSN ISO 15363 (420328) - 1.2.2018
Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4496 (420765) - 1.2.2018
Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - 1.2.2018
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - 1.2.2018
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití.
223.00 Kč

ČSN EN 16939 (467086) - 1.2.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.2.2018
Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - 1.2.2018
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - 1.2.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění.
338.00 Kč

ČSN ISO 976 (621182) - 1.2.2018
Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 2322 (623004) - 1.2.2018
Butadien-styrenový kaučuk (SBR) - Typy polymerizované v emulzi (E-SBR) a roztoku (S-SBR) - Postupy hodnocení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 249 (623010) - 1.2.2018
Přírodní kaučuk - Stanovení obsahu nečistot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 294-1 (640210) - 1.2.2018
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu.
350.00 Kč

ČSN ISO 6472 (666302) - 1.2.2018
Gumárenské suroviny - Zkratky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-10 (721004) - 1.2.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - 1.2.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - 1.2.2018
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 451-2 (722061) - 1.2.2018
Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15824-ed.2 (722402) - 1.2.2018
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14496-ed.2 (722492) - 1.2.2018
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13915-ed.2 (723613) - 1.2.2018
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - 1.2.2018
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14209-ed.2 (723619) - 1.2.2018
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - 1.2.2018
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu.
223.00 Kč

ČSN ISO 10916 (730355) - 1.2.2018
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 15882-1+A1 (730856) - 1.2.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12350-12:2010/Z1 (731301) - 1.2.2018
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem.
29.00 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.2.2018
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 734130:2010/Z1 (734130) - 1.2.2018
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.2.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12604 (747018) - 1.2.2018
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 757622 (757622) - 1.2.2018
Kvalita vod - Stanovení radia 226.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-3:2017/Z1 (833280) - 1.2.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí.
29.00 Kč

ČSN EN 16450 (835735) - 1.2.2018
Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302567-V2.1.1 (874608) - 1.2.2018
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300224-V2.1.1 (875019) - 1.2.2018
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro použití v pagingové službě provozované v kmitočtovém rozsahu 25 MHz - 470 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301357-V2.1.1 (875097) - 1.2.2018
Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 716-1 (910606) - 1.2.2018
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 716-2 (910606) - 1.2.2018
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 16890 (910609) - 1.2.2018
Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-5 (940201) - 1.2.2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.