Nové normy ČSN za listopad 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2008 v 09:00


ČSN ISO 10001 (010340) - 1.11.2008
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací.
350.00 Kč

ČSN ISO 18431-2:2005/Oprava1 (011466) - 1.11.2008
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací.
29.00 Kč

ČSN ISO 10135 (013154) - 1.11.2008
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17450-1 (014103) - 1.11.2008
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování (ISO/TS 17450-1: 2005).
543.00 Kč

ČSN ISO 14827-1 (018270) - 1.11.2008
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 1: Požadavky na definování zpráv.
223.00 Kč

ČSN ISO 14827-2 (018270) - 1.11.2008
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 2: Datový slovník DATEX-ASN.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18332 (038153) - 1.11.2008
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-3 (050313) - 1.11.2008
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin.
223.00 Kč

ČSN 050705:2002/Z1 (050705) - 1.11.2008
Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů.
120.00 Kč

ČSN EN 62135-2 (052013) - 1.11.2008
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 31.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60974-2-ed.2 (052205) - 1.11.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 28.2.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60974-5-ed.2 (052205) - 1.11.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu. (Platnost do 27.6.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 203-1+A1 (061901) - 1.11.2008
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-3 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s těsněním O-kroužkem s pojistným kroužkem (typ G a H) lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-4 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 4: Koncovky pro obecné použití pouze s kovovým těsněním (typ B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10253-4 (132200) - 1.11.2008
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.
768.00 Kč

ČSN EN 15069 (137460) - 1.11.2008
Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva.
543.00 Kč

ČSN EN 14973+A1 (260384) - 1.11.2008
Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12881-1+A1 (260390) - 1.11.2008
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12881-2+A1 (260390) - 1.11.2008
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 415-7+A1 (267600) - 1.11.2008
Bezpečnost balicích strojů - Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení.
593.00 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - 1.11.2008
Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení.
186.00 Kč

ČSN EN 840-6+A1 (269381) - 1.11.2008
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
186.00 Kč

ČSN EN 13071-1 (269383) - 1.11.2008
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňováné spodem - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - 1.11.2008
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země.
186.00 Kč

ČSN EN 1756-1+A1 (269711) - 1.11.2008
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela.
543.00 Kč

ČSN EN 12077-2+A1 (270035) - 1.11.2008
Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 13557+A2 (270135) - 1.11.2008
Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy.
338.00 Kč

ČSN EN 13586+A1 (270137) - 1.11.2008
Jeřáby - Přístupy.
338.00 Kč

ČSN EN 14502-2+A1 (270138) - 1.11.2008
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy.
338.00 Kč

ČSN EN 12649 (277997) - 1.11.2008
Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 15162 (277998) - 1.11.2008
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnostní požadavky na rámové pily.
338.00 Kč

ČSN EN 15163 (277999) - 1.11.2008
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily.
350.00 Kč

ČSN EN 15164 (278000) - 1.11.2008
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje.
338.00 Kč

ČSN EN 14033-2 (281005) - 1.11.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na pracovní nasazení.
593.00 Kč

ČSN EN 14765+A1 (309043) - 1.11.2008
Dětská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 4165-003 (311812) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Moduly série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-014 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 014: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-015 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 015: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-022 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 022: Kabelový vývod typu A, přímý, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-023 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 023: Kabelový vývod typu A, 90°, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-024 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 024: Přesuvná matice typu A, kompozitní - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-004 (311931) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 004: Zásuvka, se čtyřmi otvory pro připevnění, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-104 (311931) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 104: Zásuvka zaslepovací se čtyřmi otvory pro připevnění - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-105 (311931) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 105: Zásuvka zaslepovací se dvěma otvory pro připevnění - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4075 (313214) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, závit k hlavě, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 490 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4396 (313533) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4302 (318724) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené hlavice klíčů s čtyřhranným unášečem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4355 (318742) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šesticípá hvězdice - Zástrčný klíč s vnitřním unášecím čtyřhranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - 1.11.2008
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů.
768.00 Kč

TNI 332000-7-701 (332000) - 1.11.2008
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
350.00 Kč

ČSN EN 50131-6-ed.2 (334591) - 1.11.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje. (Platnost do 18.9.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 61788-6-ed.2 (345685) - 1.11.2008
Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.8.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-6-ed.2 (345791) - 1.11.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové).
434.00 Kč

ČSN EN 60317-55 (347307) - 1.11.2008
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180. (Platnost do 18.11.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 60255-22-1-ed.2 (353522) - 1.11.2008
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-1: Zkoušky elektrickým rušením - Zkoušky odolnosti skupině impulsů o kmitočtu 1 MHz. (Platnost do 28.6.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 61242:1999/A1 (354530) - 1.11.2008
Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití.
223.00 Kč

ČSN EN 62271-205 (357184) - 1.11.2008
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV.
338.00 Kč

ČSN EN 60539-1-ed.2 (358145) - 1.11.2008
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 61300-3-42 (359252) - 1.11.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-021-2-ed.2 (359255) - 1.11.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-10-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-50-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.11.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely.
62.00 Kč

ČSN EN 60312-ed.2 (361060) - 1.11.2008
Vysavače pro domácnost - Metody měření funkce.
567.00 Kč

ČSN EN 62108 (364632) - 1.11.2008
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.10.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60945:2003/Oprava1 (367821) - 1.11.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek.
62.00 Kč

ČSN EN 62075 (369063) - 1.11.2008
Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign. (Platnost do 24.10.2015).
434.00 Kč

TPG 90101:2000/Z3 (380901) - 18.11.2008
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky. VYPRODÁNO
NA DOTAZ

ČSN EN 1775:2008/Oprava1 (386441) - 1.11.2008
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky.
120.00 Kč

ČSN 389403 (389403) - 1.11.2008
Požární armatury - Sací koše.
120.00 Kč

ČSN 389490 (389490) - 1.11.2008
Požární zařízení - Clonová proudnice 52.
120.00 Kč

ČSN EN 12020-1 (421461) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy.
186.00 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 12020-2 (427807) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 1927-1 (480064) - 1.11.2008
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Smrky a jedle.
186.00 Kč

ČSN EN 1927-2 (480064) - 1.11.2008
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice.
186.00 Kč

ČSN EN 1927-3 (480064) - 1.11.2008
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky.
186.00 Kč

ČSN EN 14761+A1 (492131) - 1.11.2008
Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8586-2 (560037) - 1.11.2008
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů - Část 2: Odborní senzoričtí posuzovatelé (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14164 (560056) - 1.11.2008
Potraviny - Stanovení vitamínu B6 metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8534 (588727) - 1.11.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 48 (621433) - 1.11.2008
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD).
338.00 Kč

ČSN ISO 815-1 (621456) - 1.11.2008
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách.
223.00 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - 1.11.2008
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách.
186.00 Kč

ČSN ISO 5603 (621465) - 1.11.2008
Pryž - Stanovení soudržnosti s ocelovým kordem.
223.00 Kč

TNI 668102-7 (668102) - 1.11.2008
Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny.
62.00 Kč

ČSN EN 923+A1 (668501) - 1.11.2008
Lepidla - Termíny a definice.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.11.2008
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (706206) - 1.11.2008
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve.
223.00 Kč

ČSN EN 1367-6 (721195) - 1.11.2008
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl).
186.00 Kč

ČSN EN 12620+A1 (721502) - 1.11.2008
Kamenivo do betonu.
543.00 Kč

ČSN EN 14651+A1 (723431) - 1.11.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost).
223.00 Kč

ČSN EN 14721+A1 (723432) - 1.11.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 21079-1 (726072) - 1.11.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie a rozklad.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21079-3 (726072) - 1.11.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Plamenová atomová absorpční spektrofotometrie (FAAS) a atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP - AES).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.11.2008
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN 733610:2008/Z1 (733610) - 1.11.2008
Navrhování klempířských konstrukcí.
62.00 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.11.2008
Stavba vozovek - Postřikové technologie.
223.00 Kč

ČSN EN 12271 (736145) - 1.11.2008
Nátěry - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 1317-5+A1 (737001) - 1.11.2008
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
350.00 Kč

ČSN EN 15565 (761202) - 1.11.2008
Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15593 (770164) - 1.11.2008
Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - 1.11.2008
Samolepicí pásky - Měření tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 285+A1 (847108) - 1.11.2008
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.11.2008
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jedno použití, gravitační.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - 1.11.2008
Injekční přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Injekční ampule.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.8.1 (879012) - 1.11.2008
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 12647-7 (883011) - 1.11.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 7: Procesy zhotovování kontrolního nátisku přímo z digitálních dat.
350.00 Kč

ČSN EN 15570 (910295) - 1.11.2008
Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.