Nové normy ČSN za listopad 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2008 v 09:00


ČSN ISO 10001 (010340) - 1.11.2008
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací.
317.90 Kč

ČSN ISO 18431-2:2005/Oprava1 (011466) - 1.11.2008
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací.
26.40 Kč

ČSN ISO 10135 (013154) - 1.11.2008
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17450-1 (014103) - 1.11.2008
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování (ISO/TS 17450-1: 2005).
493.90 Kč

ČSN ISO 14827-1 (018270) - 1.11.2008
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 1: Požadavky na definování zpráv.
202.40 Kč

ČSN ISO 14827-2 (018270) - 1.11.2008
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 2: Datový slovník DATEX-ASN.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 18332 (038153) - 1.11.2008
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-3 (050313) - 1.11.2008
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin.
202.40 Kč

ČSN 050705:2002/Z1 (050705) - 1.11.2008
Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů.
108.90 Kč

ČSN EN 62135-2 (052013) - 1.11.2008
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 31.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60974-2-ed.2 (052205) - 1.11.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 28.2.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60974-5-ed.2 (052205) - 1.11.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu. (Platnost do 27.6.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 203-1+A1 (061901) - 1.11.2008
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1179-3 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s těsněním O-kroužkem s pojistným kroužkem (typ G a H) lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1179-4 (119390) - 1.11.2008
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 4: Koncovky pro obecné použití pouze s kovovým těsněním (typ B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10253-4 (132200) - 1.11.2008
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.
698.50 Kč

ČSN EN 15069 (137460) - 1.11.2008
Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva.
493.90 Kč

ČSN EN 877:2001/A1/Oprava1 (138110) - 1.11.2008
Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti.
108.90 Kč

ČSN EN 14973+A1 (260384) - 1.11.2008
Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12881-1+A1 (260390) - 1.11.2008
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12881-2+A1 (260390) - 1.11.2008
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 415-7+A1 (267600) - 1.11.2008
Bezpečnost balicích strojů - Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení.
539.00 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - 1.11.2008
Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení.
169.40 Kč

ČSN EN 840-6+A1 (269381) - 1.11.2008
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
169.40 Kč

ČSN EN 13071-1 (269383) - 1.11.2008
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňováné spodem - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - 1.11.2008
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země.
169.40 Kč

ČSN EN 1756-1+A1 (269711) - 1.11.2008
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela.
493.90 Kč

ČSN EN 12077-2+A1 (270035) - 1.11.2008
Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 13557+A2 (270135) - 1.11.2008
Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy.
306.90 Kč

ČSN EN 13586+A1 (270137) - 1.11.2008
Jeřáby - Přístupy.
306.90 Kč

ČSN EN 14502-2+A1 (270138) - 1.11.2008
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy.
306.90 Kč

ČSN EN 12649 (277997) - 1.11.2008
Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 15162 (277998) - 1.11.2008
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnostní požadavky na rámové pily.
306.90 Kč

ČSN EN 15163 (277999) - 1.11.2008
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily.
317.90 Kč

ČSN EN 15164 (278000) - 1.11.2008
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje.
306.90 Kč

ČSN EN 14033-2 (281005) - 1.11.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na pracovní nasazení.
539.00 Kč

ČSN EN 14765+A1 (309043) - 1.11.2008
Dětská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 4165-003 (311812) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Moduly série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-014 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 014: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-015 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 015: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-022 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 022: Kabelový vývod typu A, přímý, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-023 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 023: Kabelový vývod typu A, 90°, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-024 (311822) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 024: Přesuvná matice typu A, kompozitní - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-004 (311931) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 004: Zásuvka, se čtyřmi otvory pro připevnění, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-104 (311931) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 104: Zásuvka zaslepovací se čtyřmi otvory pro připevnění - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-105 (311931) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 105: Zásuvka zaslepovací se dvěma otvory pro připevnění - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4075 (313214) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, závit k hlavě, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 490 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4396 (313533) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4302 (318724) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené hlavice klíčů s čtyřhranným unášečem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4355 (318742) - 1.11.2008
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šesticípá hvězdice - Zástrčný klíč s vnitřním unášecím čtyřhranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - 1.11.2008
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů.
698.50 Kč

TNI 332000-7-701 (332000) - 1.11.2008
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
317.90 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.3:2006/A1 (333432) - 1.11.2008
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 50131-6-ed.2 (334591) - 1.11.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje. (Platnost do 18.9.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-6-ed.2 (345685) - 1.11.2008
Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.8.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-6-ed.2 (345791) - 1.11.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové).
394.90 Kč

ČSN EN 60317-55 (347307) - 1.11.2008
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180. (Platnost do 18.11.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50117-2-2:2005/A1 (347740) - 1.11.2008
Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-3:2005/A1 (347740) - 1.11.2008
Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-4:2005/A1 (347740) - 1.11.2008
Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-5:2005/A1 (347740) - 1.11.2008
Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60255-22-1-ed.2 (353522) - 1.11.2008
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-1: Zkoušky elektrickým rušením - Zkoušky odolnosti skupině impulsů o kmitočtu 1 MHz. (Platnost do 28.6.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 61242:1999/A1 (354530) - 1.11.2008
Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití.
202.40 Kč

ČSN EN 62271-205 (357184) - 1.11.2008
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV.
306.90 Kč

ČSN EN 60539-1-ed.2 (358145) - 1.11.2008
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 61300-3-42 (359252) - 1.11.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-021-2-ed.2 (359255) - 1.11.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-10-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-50-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.11.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely.
56.10 Kč

ČSN EN 60312-ed.2 (361060) - 1.11.2008
Vysavače pro domácnost - Metody měření funkce.
515.90 Kč

ČSN EN 62108 (364632) - 1.11.2008
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.10.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60945:2003/Oprava1 (367821) - 1.11.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek.
56.10 Kč

ČSN EN 62075 (369063) - 1.11.2008
Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign. (Platnost do 24.10.2015).
394.90 Kč

TPG 90101:2000/Z3 (380901) - 18.11.2008
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky.
36.00 Kč

ČSN EN 1775:2008/Oprava1 (386441) - 1.11.2008
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky.
108.90 Kč

ČSN 389403 (389403) - 1.11.2008
Požární armatury - Sací koše.
108.90 Kč

ČSN 389490 (389490) - 1.11.2008
Požární zařízení - Clonová proudnice 52.
108.90 Kč

ČSN EN 12020-1 (421461) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy.
169.40 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 12020-2 (427807) - 1.11.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 1927-1 (480064) - 1.11.2008
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Smrky a jedle.
169.40 Kč

ČSN EN 1927-2 (480064) - 1.11.2008
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice.
169.40 Kč

ČSN EN 1927-3 (480064) - 1.11.2008
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky.
169.40 Kč

ČSN EN 14761+A1 (492131) - 1.11.2008
Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8586-2 (560037) - 1.11.2008
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů - Část 2: Odborní senzoričtí posuzovatelé (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14164 (560056) - 1.11.2008
Potraviny - Stanovení vitamínu B6 metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8534 (588727) - 1.11.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 48 (621433) - 1.11.2008
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD).
306.90 Kč

ČSN ISO 815-1 (621456) - 1.11.2008
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách.
202.40 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - 1.11.2008
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách.
169.40 Kč

ČSN ISO 5603 (621465) - 1.11.2008
Pryž - Stanovení soudržnosti s ocelovým kordem.
202.40 Kč

TNI 668102-7 (668102) - 1.11.2008
Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny.
56.10 Kč

ČSN EN 923+A1 (668501) - 1.11.2008
Lepidla - Termíny a definice.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.11.2008
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (706206) - 1.11.2008
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve.
202.40 Kč

ČSN EN 1367-6 (721195) - 1.11.2008
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl).
169.40 Kč

ČSN EN 12620+A1 (721502) - 1.11.2008
Kamenivo do betonu.
493.90 Kč

ČSN EN 14651+A1 (723431) - 1.11.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost).
202.40 Kč

ČSN EN 14721+A1 (723432) - 1.11.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 21079-1 (726072) - 1.11.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie a rozklad.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21079-3 (726072) - 1.11.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Plamenová atomová absorpční spektrofotometrie (FAAS) a atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP - AES).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.11.2008
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN 733610:2008/Z1 (733610) - 1.11.2008
Navrhování klempířských konstrukcí.
56.10 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.11.2008
Stavba vozovek - Postřikové technologie.
202.40 Kč

ČSN EN 12271 (736145) - 1.11.2008
Nátěry - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 1317-5+A1 (737001) - 1.11.2008
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
317.90 Kč

ČSN EN 15565 (761202) - 1.11.2008
Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15593 (770164) - 1.11.2008
Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - 1.11.2008
Samolepicí pásky - Měření tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 285+A1 (847108) - 1.11.2008
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.11.2008
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jedno použití, gravitační.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - 1.11.2008
Injekční přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Injekční ampule.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.8.1 (879012) - 1.11.2008
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO 12647-7 (883011) - 1.11.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 7: Procesy zhotovování kontrolního nátisku přímo z digitálních dat.
317.90 Kč

ČSN EN 15570 (910295) - 1.11.2008
Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)