Nové normy ČSN za srpen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN 17161 (010393) - 1.8.2019
Design pro všechny - Dostupnost výrobků, zboží a služeb podle přístupu Design pro všechny - Rozšíření rozsahu uživatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - 1.8.2019
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - 1.8.2019
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - 1.8.2019
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - 1.8.2019
Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17120 (012074) - 1.8.2019
Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 14827-3 (018270) - 1.8.2019
Dopravní informační a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 24534-5:2012/Amd.1 (018350) - 1.8.2019
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 29281-2 (018405) - 1.8.2019
Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - 1.8.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - 1.8.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - 1.8.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - 1.8.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50504:2009/Z1 (052203) - 1.8.2019
Validace zařízení pro obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60974-14 (052205) - 1.8.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-13 (239060) - 1.8.2019
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12645 (257013) - 1.8.2019
Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 1434-5+A1 (258511) - 1.8.2019
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1434-6+A1 (258511) - 1.8.2019
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 1070 (259315) - 1.8.2019
Hydrometrie - Metoda sklonu a plochy.
306.90 Kč

ČSN EN 16842-9 (268818) - 1.8.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Nakládací přívěsy, boční a přední stohovací vozíky se vyvýšeným místem obsluhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 81-28+AC (274003) - 1.8.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.
202.40 Kč

ČSN EN 81-71+AC (274003) - 1.8.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům.
306.90 Kč

ČSN EN 14033-4 (281005) - 1.8.2019
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15118-4 (300559) - 1.8.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
8401.80 Kč

ČSN EN ISO 15118-5 (300559) - 1.8.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické vrstvy a datové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
2382.60 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - 1.8.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 20035 (300650) - 1.8.2019
Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 22241-1 (302460) - 1.8.2019
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu.
169.40 Kč

ČSN EN 4859 (313011) - 1.8.2019
Letectví a kosmonautika - Určování zatížení svorek založené na senzorech pro šrouby s vysokou pevností v tahu - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2288 (314863) - 1.8.2019
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - 1.8.2019
Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování.
169.40 Kč

ČSN IEC 50(691):1997/A1 (330050) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 691: Tarify pro elektřinu.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-617:2011/A3 (330050) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-821 (330050) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení.
2143.20 Kč

ČSN EN 50438-ed.2:2014/Z2 (330127) - 1.8.2019
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí.
26.40 Kč

ČSN EN 50549-1 (330127) - 1.8.2019
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50549-2 (330127) - 1.8.2019
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.2:2010/Z4 (332000) - 1.8.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
26.40 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.3 (332000) - 1.8.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60079-15-ed.3:2010/Z1 (332320) - 1.8.2019
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n".
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60079-15-ed.4 (332320) - 1.8.2019
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n".
317.90 Kč

ČSN EN 50341-2-24 (333300) - 1.8.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko (založené na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61000-3-2-ed.4:2015/Z1 (333432) - 1.8.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5 (333432) - 1.8.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).
317.90 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A8 (334201) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
108.90 Kč

ČSN EN 50463-2-ed.2:2018/Oprava1 (341566) - 1.8.2019
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-2-ed.2 (346573) - 1.8.2019
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60674-3-2:1999/Z1 (346573) - 1.8.2019
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou dvouose orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1-ed.4 (354101) - 1.8.2019
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN IEC 61051-1-ed.2 (358080) - 1.8.2019
Varistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61051-1:2009/Z1 (358080) - 1.8.2019
Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 1: Kmenová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.5:2016/Z1 (359213) - 1.8.2019
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-50-ed.6 (359213) - 1.8.2019
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62149-10 (359276) - 1.8.2019
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 10: Vysílače-přijímače RoF (radio na optických vláknech) pro mobilní fronthaul. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 360011-1:2014/Z1 (360011) - 1.8.2019
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení.
26.40 Kč

ČSN 360011-2:2014/Z1 (360011) - 1.8.2019
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení.
26.40 Kč

ČSN 360020:2015/Z1 (360020) - 1.8.2019
Sdružené osvětlení.
26.40 Kč

ČSN EN 60188-ed.2:2002/A11 (360230) - 1.8.2019
Vysokotlaké rtuťové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-16-ed.2:2016/Z1 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-16-ed.3 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů.
515.90 Kč

ČSN EN 60601-2-39-ed.2:2008/Z1 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-39-ed.3 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-30-ed.2 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů.
493.90 Kč

ČSN EN 80601-2-30:2011/Z1 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů.
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - 1.8.2019
Internet věcí (IoT) - Slovník.
169.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - 1.8.2019
Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.8.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 707 (470625) - 1.8.2019
Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 7112 (476010) - 1.8.2019
Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - 1.8.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky.
202.40 Kč

ČSN ISO 48-2 (621433) - 1.8.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD.
306.90 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - 1.8.2019
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 472:2015/A1 (640001) - 1.8.2019
Plasty - Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN 17228 (640515) - 1.8.2019
Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21301-1 (643040) - 1.8.2019
Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21301-2 (643040) - 1.8.2019
Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21309-1 (643901) - 1.8.2019
Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21309-2 (643901) - 1.8.2019
Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21305-1 (644420) - 1.8.2019
Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21305-2 (644420) - 1.8.2019
Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20558-1 (645706) - 1.8.2019
Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20558-2 (645706) - 1.8.2019
Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 438-2+A1 (647501) - 1.8.2019
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností.
539.00 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.8.2019
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - 1.8.2019
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly.
202.40 Kč

ČSN EN 13369-ed.2 (723001) - 1.8.2019
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty.
515.90 Kč

ČSN EN 12310-2 (727636) - 1.8.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16002 (727658) - 1.8.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17087 (728014) - 1.8.2019
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - 1.8.2019
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - 1.8.2019
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice.
202.40 Kč

ČSN 730580-1:2007/Z3 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
26.40 Kč

ČSN 730580-2:2007/Z1 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov.
26.40 Kč

ČSN 730580-3:1994/Z3 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol.
26.40 Kč

ČSN 730580-4:1994/Z3 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.
26.40 Kč

ČSN EN 17037 (730582) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov.
493.90 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - 1.8.2019
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky.
306.90 Kč

ČSN EN 15882-1+A1 (730856) - 1.8.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí.
306.90 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - 1.8.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1090-4 (732601) - 1.8.2019
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách.
539.00 Kč

ČSN 734301:2004/Z4 (734301) - 1.8.2019
Obytné budovy.
26.40 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.8.2019
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.8.2019
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a tuhosti proti zvedání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17075 (757060) - 1.8.2019
Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - 1.8.2019
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - 1.8.2019
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10634 (757776) - 1.8.2019
Kvalita vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17123 (757788) - 1.8.2019
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14702-3 (758060) - 1.8.2019
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV).
306.90 Kč

ČSN EN 14701-4 (758061) - 1.8.2019
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17177 (771039) - 1.8.2019
Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 343 (832761) - 1.8.2019
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - 1.8.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - 1.8.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10079-1-ed.2:2016/A1 (852703) - 1.8.2019
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 16121+A1 (910414) - 1.8.2019
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19115-2 (979834) - 1.8.2019
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)