Nové normy ČSN za listopad 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2012 v 09:00


ČSN EN 16341 (010181) - 1.11.2012
Výběr norem a normalizačních dokumentů pro produkty pro obranné účely a služby - Pořadí preference (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14045 (010945) - 1.11.2012
Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 13379-1 (011444) - 1.11.2012
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny.
317.90 Kč

ČSN ISO 18312-1 (011474) - 1.11.2012
Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 1: Přímá metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260) - 1.11.2012
Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-2 (018295) - 1.11.2012
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - 1.11.2012
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
306.90 Kč

ČSN EN 30-1-2 (061410) - 1.11.2012
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 12953-1 (077853) - 1.11.2012
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853) - 1.11.2012
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - 1.11.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - 1.11.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
2348.40 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14917+A1 (139030) - 1.11.2012
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1197.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.11.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62337-ed.2 (180411) - 1.11.2012
Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62381-ed.2 (180412) - 1.11.2012
Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-3-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-22: Definice služby datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-11-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-4-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-18-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-18: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-2-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1398.10 Kč

ČSN EN 61158-4-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-4-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-22: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-4-3-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-5-10-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
2968.90 Kč

ČSN EN 61158-5-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-5-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-15-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-15: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-5-18-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-18: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-5-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-5-2-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
1094.50 Kč

ČSN EN 61158-5-20-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-5-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-5-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-5-3-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
1780.90 Kč

ČSN EN 61158-6-10-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
2968.90 Kč

ČSN EN 61158-6-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-6-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-6-15-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-18-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-18: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-6-2-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1398.10 Kč

ČSN EN 61158-6-20-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-6-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-6-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-22: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-6-3-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1584.00 Kč

ČSN EN 61158-6-9-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11987 (195210) - 1.11.2012
Oční optika - Kontaktní čočky - Stanovení doby skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 3338-2 (220412) - 1.11.2012
Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 2: Rozměrové charakteristiky válcových stopek s ploškou.
108.90 Kč

ČSN ISO 1832 (220601) - 1.11.2012
Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Označení.
306.90 Kč

ČSN ISO 6987 (220804) - 1.11.2012
Vyměnitelné břitové destičky z tvrdokovu se zaoblenými rohy, s částečně válcovou upevňovací dírou - Rozměry.
306.90 Kč

ČSN ISO 7738 (230609) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Kombinované klíče - Délky klíčů a maximální tloušťky hlav.
108.90 Kč

ČSN ISO 2351-1 (230610) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 1: Šroubovákové nástavce pro šrouby s přímou drážkou.
169.40 Kč

ČSN ISO 2351-2 (230610) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 2: Šroubovákové nástavce pro šrouby s křížovou drážkou.
169.40 Kč

ČSN ISO 2351-3 (230610) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem.
169.40 Kč

ČSN ISO 6787 (230612) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Stavitelné klíče.
169.40 Kč

ČSN ISO 4229 (230613) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené jednostranné klíče pro aplikace nízkých točivých momentů - Maximální vnější rozměry hlav a zkouška točivého momentu.
169.40 Kč

ČSN ISO 10102 (230614) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené oboustranné klíče - Délka klíčů a tloušťky hlav.
108.90 Kč

ČSN ISO 10103 (230615) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, ploché a vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav.
169.40 Kč

ČSN ISO 10104 (230616) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, hluboce vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav.
169.40 Kč

ČSN ISO 2725-1 (230617) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Nástrčné hlavice se čtyřhranem - Část 1: Ručně ovládané nástrčné hlavice - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN ISO 2725-2 (230617) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Nástrčné hlavice se čtyřhranem - Část 2: Strojově ovládané nástrčné hlavice ("Nárazové").
169.40 Kč

ČSN ISO 3316 (231601) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Příslušenství pro ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem - Rozměry a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN ISO 3317 (231602) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Unášecí čtyřhran se šestihranným nebo válcovým plochým koncem, pro ovládané nástrčné hlavice.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13225 (251404) - 1.11.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení; Výškoměry - Konstrukce a metrologické charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN ISO 1438 (259331) - 1.11.2012
Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů.
493.90 Kč

ČSN EN 1554 (260374) - 1.11.2012
Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15830 (268893) - 1.11.2012
Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření.
306.90 Kč

ČSN EN 13001-3-1 (270105) - 1.11.2012
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
698.50 Kč

ČSN EN 12999+A1 (270540) - 1.11.2012
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
539.00 Kč

ČSN EN 55032 (334232) - 1.11.2012
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi. (Platnost do 5.5.2018). (Od 9.10.2016 dle V 1/16 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 50561-1 (33 4293) z 1.9.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 60893-3-1-ed.3 (346572) - 1.11.2012
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Typy průmyslových neohebných laminátových desek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60296-ed.2 (346738) - 1.11.2012
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače. (Platnost do 31.7.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 61181-ed.2:2007/A1 (346750) - 1.11.2012
Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-42 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí. (Platnost do 14.3.2020).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod na použití.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 60034-27 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 27: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů.
493.90 Kč

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití. (Od 10.4.2017 dle V 12/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60034-30-1 (35 0000) z 1.12.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 60352-5-ed.3 (354061) - 1.11.2012
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Platnost do 26.8.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 62271-207-ed.2 (354221) - 1.11.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozvaděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
306.90 Kč

ČSN EN 62196-1-ed.2 (354572) - 1.11.2012
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 6.10.2019).
539.00 Kč

ČSN EN 62196-2 (354572) - 1.11.2012
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.4.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 62561-2 (357605) - 1.11.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Platnost do 1.3.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 62561-7 (357605) - 1.11.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. (Platnost do 1.3.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 61182-2-2 (359032) - 1.11.2012
Výrobky typu osazené desky s plošnými spoji - Data pro popis výroby a metodika přenosu - Část 2-2: Dílčí požadavky na implementaci popisu dat pro výrobu desky s plošnými spoji. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61754-20-100 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20-100: Norma rozhraní pro konektory LC s ochranným zapouzdřením dle IEC 61076-3-106 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-20-ed.2 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61754-28 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 28: Druh optických konektorů typu LF3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-29 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50411-2-2-ed.2 (359249) - 1.11.2012
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněná hrncová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-2-3-ed.2 (359249) - 1.11.2012
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněná řadová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-2-4-ed.2 (359249) - 1.11.2012
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-28-ed.2 (359252) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-33-ed.2 (359252) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-087-6 (359255) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-6: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1310 nm upstream a 1490 nm downstream pro kategorii O - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60662 (360240) - 1.11.2012
Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1094.50 Kč

ČSN EN 60838-2-2:2007/A1 (360385) - 1.11.2012
Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED.
108.90 Kč

ČSN EN 60704-2-4-ed.3 (361008) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.4 (361050) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití.
539.00 Kč

ČSN EN 60705-ed.2 (361060) - 1.11.2012
Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce.
394.90 Kč

ČSN EN 50580 (361551) - 1.11.2012
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole.
169.40 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/Z1 (361960) - 1.11.2012
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.3 (361960) - 1.11.2012
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky.
1482.00 Kč

ČSN EN 50083-2-ed.3 (367211) - 1.11.2012
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60118-15 (368860) - 1.11.2012
Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-6 (369731) - 1.11.2012
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 6: Magnetický proužek - Vysoká koercitivita.
306.90 Kč

ČSN EN 1563 (420951) - 1.11.2012
Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem.
394.90 Kč

ČSN EN 12451 (421527) - 1.11.2012
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla.
202.40 Kč

ČSN EN 12452 (421529) - 1.11.2012
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky tepla.
306.90 Kč

ČSN EN 12680-3 (429717) - 1.11.2012
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6498 (467004) - 1.11.2012
Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16158 (467016) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu.
306.90 Kč

ČSN EN 16159 (467017) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku).
202.40 Kč

ČSN EN 16206 (467018) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku).
202.40 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17375 (467036) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 30024 (467040) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení aktivity fytázy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13903 (467094) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16472 (467095) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF).
202.40 Kč

ČSN 482115 (482115) - 1.11.2012
Sadební materiál lesních dřevin.
306.90 Kč

ČSN EN 859+A2 (496126) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem.
493.90 Kč

ČSN EN 860+A2 (496127) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky.
394.90 Kč

ČSN EN 861+A2 (496128) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-5+A2 (496130) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
493.90 Kč

ČSN EN 1034-21 (507010) - 1.11.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 21: Natírací stroje.
394.90 Kč

ČSN EN 1034-27 (507010) - 1.11.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 27: Manipulační zařízení kotoučů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7214 (645482) - 1.11.2012
Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 650204:1980/Z3 (650204) - 1.11.2012
Dálkovody hořlavých kapalin.
56.10 Kč

ČSN EN 14787 (654811) - 1.11.2012
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16305 (654827) - 1.11.2012
Materiály k vápnění půd - Stanovení prachového podílu v zrnitých materiálech k vápnění půd před simulovanými podmínkami a po simulovaných podmínkách.
169.40 Kč

ČSN EN 15558 (654872) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche.
202.40 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod.
306.90 Kč

ČSN EN 15750 (654876) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami.
202.40 Kč

ČSN EN 15919 (654878) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí.
108.90 Kč

ČSN EN 15920 (654879) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové.
108.90 Kč

ČSN EN 15921 (654880) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C.
108.90 Kč

ČSN EN 15922 (654881) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě.
108.90 Kč

ČSN EN 15923 (654882) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném.
108.90 Kč

ČSN EN 15924 (654883) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů.
108.90 Kč

ČSN EN 15925 (654884) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách.
108.90 Kč

ČSN EN 15926 (654885) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry přítomné v různých formách.
108.90 Kč

ČSN EN 15905 (654892) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
169.40 Kč

ČSN EN 15928 (654894) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup).
108.90 Kč

ČSN EN 15950 (654895) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
202.40 Kč

ČSN EN 15909 (654896) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech.
202.40 Kč

ČSN EN 15962 (654897) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin.
202.40 Kč

ČSN EN 16024 (654898) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
169.40 Kč

ČSN EN 13727 (665213) - 1.11.2012
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 24443 (681508) - 1.11.2012
Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14175-7 (704270) - 1.11.2012
Digestoře - Část 7: Digestoře pro vysoké teplotní zatížení a koncentrace kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22282-1 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22282-2 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22282-3 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22282-5 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22282-6 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 480-8 (722325) - 1.11.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny.
169.40 Kč

ČSN EN 14891 (722430) - 1.11.2012
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování. (Platnost do 31.12.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 14909-ed.2 (727614) - 1.11.2012
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 13583 (727653) - 1.11.2012
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití.
169.40 Kč

ČSN EN 15882-4 (730856) - 1.11.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.
202.40 Kč

ČSN EN 15978 (730902) - 1.11.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda.
539.00 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-45 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 45: Zkouška SATS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
202.40 Kč

ČSN EN 13863-4 (736181) - 1.11.2012
Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - 1.11.2012
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.
169.40 Kč

ČSN EN 16031 (738128) - 1.11.2012
Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12846 (757439) - 1.11.2012
Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj.
202.40 Kč

TNI 757531 (757531) - 1.11.2012
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů.
169.40 Kč

ČSN ISO 28540 (757556) - 1.11.2012
Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
317.90 Kč

ČSN EN 16150 (757728) - 1.11.2012
Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16316 (760733) - 1.11.2012
Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14906 (792015) - 1.11.2012
Usně - Automobilové usně - Zkušební metody a zkušební charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - 1.11.2012
Textilie - Symboly pro ošetřování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6330 (800821) - 1.11.2012
Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií.
317.90 Kč

ČSN EN 482 (833625) - 1.11.2012
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek.
202.40 Kč

ČSN EN 1865-3 (842111) - 1.11.2012
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1865-5 (842111) - 1.11.2012
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 5: Zařízení k upevnění nosítek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6876 (856333) - 1.11.2012
Stomatologie - Materiály k pečetění kořenového kanálku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13017 (856356) - 1.11.2012
Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5832-2 (856358) - 1.11.2012
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 2: Nelegovaný titan (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - 1.11.2012
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1710.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2040.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.3.1 (875035) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-13-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-14-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-20-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.5.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-23-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.3.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.5.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.3.1 (878801) - 1.11.2012
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.2.1 (878801) - 1.11.2012
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303214-V1.2.1 (878803) - 1.11.2012
Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.3.1 (879047) - 1.11.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 13537 (942855) - 1.11.2012
Požadavky na spací pytle (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1888 (943412) - 1.11.2012
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)