Nové normy ČSN za listopad 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2012 v 09:00


ČSN EN 16341 (010181) - 1.11.2012
Výběr norem a normalizačních dokumentů pro produkty pro obranné účely a služby - Pořadí preference (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14045 (010945) - 1.11.2012
Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 13379-1 (011444) - 1.11.2012
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny.
350.00 Kč

ČSN ISO 18312-1 (011474) - 1.11.2012
Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 1: Přímá metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260) - 1.11.2012
Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-2 (018295) - 1.11.2012
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - 1.11.2012
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
338.00 Kč

ČSN EN 30-1-2 (061410) - 1.11.2012
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí. (Platnost do 30.4.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 12953-1 (077853) - 1.11.2012
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853) - 1.11.2012
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - 1.11.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - 1.11.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
2348.40 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.11.2012
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14917+A1 (139030) - 1.11.2012
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.11.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62337-ed.2 (180411) - 1.11.2012
Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62381-ed.2 (180412) - 1.11.2012
Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-3-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-22: Definice služby datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-11-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-4-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-4-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-18-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-18: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-4-2-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1538.00 Kč

ČSN EN 61158-4-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-4-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-22: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-4-3-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-5-10-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
3266.00 Kč

ČSN EN 61158-5-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-5-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-15-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-15: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-5-18-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-18: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-5-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-5-2-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
1204.00 Kč

ČSN EN 61158-5-20-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-5-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-5-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-5-3-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
1959.00 Kč

ČSN EN 61158-6-10-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
3266.00 Kč

ČSN EN 61158-6-12-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-6-14-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-6-15-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-18-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-18: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-6-19-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-6-2-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1538.00 Kč

ČSN EN 61158-6-20-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 61158-6-21 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
567.00 Kč

ČSN EN 61158-6-22 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-22: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-6-3-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1742.00 Kč

ČSN EN 61158-6-9-ed.2 (184020) - 1.11.2012
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11987 (195210) - 1.11.2012
Oční optika - Kontaktní čočky - Stanovení doby skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 3338-2 (220412) - 1.11.2012
Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 2: Rozměrové charakteristiky válcových stopek s ploškou.
120.00 Kč

ČSN ISO 1832 (220601) - 1.11.2012
Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Označení.
338.00 Kč

ČSN ISO 6987 (220804) - 1.11.2012
Vyměnitelné břitové destičky z tvrdokovu se zaoblenými rohy, s částečně válcovou upevňovací dírou - Rozměry.
338.00 Kč

ČSN ISO 7738 (230609) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Kombinované klíče - Délky klíčů a maximální tloušťky hlav.
120.00 Kč

ČSN ISO 2351-1 (230610) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 1: Šroubovákové nástavce pro šrouby s přímou drážkou.
186.00 Kč

ČSN ISO 2351-2 (230610) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 2: Šroubovákové nástavce pro šrouby s křížovou drážkou.
186.00 Kč

ČSN ISO 2351-3 (230610) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem.
186.00 Kč

ČSN ISO 6787 (230612) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Stavitelné klíče.
186.00 Kč

ČSN ISO 4229 (230613) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené jednostranné klíče pro aplikace nízkých točivých momentů - Maximální vnější rozměry hlav a zkouška točivého momentu.
186.00 Kč

ČSN ISO 10102 (230614) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené oboustranné klíče - Délka klíčů a tloušťky hlav.
120.00 Kč

ČSN ISO 10103 (230615) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, ploché a vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav.
186.00 Kč

ČSN ISO 10104 (230616) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, hluboce vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav.
186.00 Kč

ČSN ISO 2725-1 (230617) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Nástrčné hlavice se čtyřhranem - Část 1: Ručně ovládané nástrčné hlavice - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN ISO 2725-2 (230617) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Nástrčné hlavice se čtyřhranem - Část 2: Strojově ovládané nástrčné hlavice ("Nárazové").
186.00 Kč

ČSN ISO 3316 (231601) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Příslušenství pro ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem - Rozměry a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN ISO 3317 (231602) - 1.11.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Unášecí čtyřhran se šestihranným nebo válcovým plochým koncem, pro ovládané nástrčné hlavice.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13225 (251404) - 1.11.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení; Výškoměry - Konstrukce a metrologické charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN ISO 1438 (259331) - 1.11.2012
Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů.
543.00 Kč

ČSN EN 1554 (260374) - 1.11.2012
Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15830 (268893) - 1.11.2012
Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření.
338.00 Kč

ČSN EN 13001-3-1 (270105) - 1.11.2012
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
768.00 Kč

ČSN EN 12999+A1 (270540) - 1.11.2012
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
593.00 Kč

ČSN EN 55032 (334232) - 1.11.2012
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi. (Platnost do 5.5.2018). (Od 9.10.2016 dle V 1/16 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 50561-1 (33 4293) z 1.9.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 60893-3-1-ed.3 (346572) - 1.11.2012
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Typy průmyslových neohebných laminátových desek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60296-ed.2 (346738) - 1.11.2012
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače. (Platnost do 31.7.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61181-ed.2:2007/A1 (346750) - 1.11.2012
Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-42 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí. (Platnost do 14.3.2020).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod na použití.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-27 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 27: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů.
543.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000) - 1.11.2012
Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití. (Od 10.4.2017 dle V 12/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60034-30-1 (35 0000) z 1.12.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 60352-5-ed.3 (354061) - 1.11.2012
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Platnost do 26.8.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 62271-207-ed.2 (354221) - 1.11.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozvaděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
338.00 Kč

ČSN EN 62196-1-ed.2 (354572) - 1.11.2012
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 6.10.2019).
593.00 Kč

ČSN EN 62196-2 (354572) - 1.11.2012
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.4.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 62561-2 (357605) - 1.11.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Platnost do 1.3.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 62561-7 (357605) - 1.11.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. (Platnost do 1.3.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 61182-2-2 (359032) - 1.11.2012
Výrobky typu osazené desky s plošnými spoji - Data pro popis výroby a metodika přenosu - Část 2-2: Dílčí požadavky na implementaci popisu dat pro výrobu desky s plošnými spoji. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61754-20-100 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20-100: Norma rozhraní pro konektory LC s ochranným zapouzdřením dle IEC 61076-3-106 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-20-ed.2 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61754-28 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 28: Druh optických konektorů typu LF3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-29 (359244) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50411-2-2-ed.2 (359249) - 1.11.2012
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněná hrncová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-2-3-ed.2 (359249) - 1.11.2012
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněná řadová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-2-4-ed.2 (359249) - 1.11.2012
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.11.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-28-ed.2 (359252) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-33-ed.2 (359252) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-087-6 (359255) - 1.11.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-6: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1310 nm upstream a 1490 nm downstream pro kategorii O - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60662 (360240) - 1.11.2012
Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 60838-2-2:2007/A1 (360385) - 1.11.2012
Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED.
120.00 Kč

ČSN EN 60704-2-4-ed.3 (361008) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/A11 (361045) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.4 (361050) - 1.11.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití.
593.00 Kč

ČSN EN 60705-ed.2 (361060) - 1.11.2012
Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce.
434.00 Kč

ČSN EN 50580 (361551) - 1.11.2012
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole.
186.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/Z1 (361960) - 1.11.2012
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.3 (361960) - 1.11.2012
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky.
1482.00 Kč

ČSN EN 50083-2-ed.3 (367211) - 1.11.2012
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60118-15 (368860) - 1.11.2012
Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-6 (369731) - 1.11.2012
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 6: Magnetický proužek - Vysoká koercitivita.
338.00 Kč

ČSN EN 1563 (420951) - 1.11.2012
Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem.
434.00 Kč

ČSN EN 12451 (421527) - 1.11.2012
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla.
223.00 Kč

ČSN EN 12452 (421529) - 1.11.2012
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky tepla.
338.00 Kč

ČSN EN 12680-3 (429717) - 1.11.2012
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6498 (467004) - 1.11.2012
Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16158 (467016) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu.
338.00 Kč

ČSN EN 16159 (467017) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku).
223.00 Kč

ČSN EN 16206 (467018) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku).
223.00 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17375 (467036) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 30024 (467040) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení aktivity fytázy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13903 (467094) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16472 (467095) - 1.11.2012
Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF).
223.00 Kč

ČSN 482115 (482115) - 1.11.2012
Sadební materiál lesních dřevin.
338.00 Kč

ČSN EN 859+A2 (496126) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem.
543.00 Kč

ČSN EN 860+A2 (496127) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky.
434.00 Kč

ČSN EN 861+A2 (496128) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-5+A2 (496130) - 1.11.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
543.00 Kč

ČSN EN 1034-21 (507010) - 1.11.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 21: Natírací stroje.
434.00 Kč

ČSN EN 1034-27 (507010) - 1.11.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 27: Manipulační zařízení kotoučů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7214 (645482) - 1.11.2012
Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 650204:1980/Z3 (650204) - 1.11.2012
Dálkovody hořlavých kapalin.
62.00 Kč

ČSN EN 14787 (654811) - 1.11.2012
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16305 (654827) - 1.11.2012
Materiály k vápnění půd - Stanovení prachového podílu v zrnitých materiálech k vápnění půd před simulovanými podmínkami a po simulovaných podmínkách.
186.00 Kč

ČSN EN 15558 (654872) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche.
223.00 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod.
338.00 Kč

ČSN EN 15750 (654876) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami.
223.00 Kč

ČSN EN 15919 (654878) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí.
120.00 Kč

ČSN EN 15920 (654879) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové.
120.00 Kč

ČSN EN 15921 (654880) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C.
120.00 Kč

ČSN EN 15922 (654881) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě.
120.00 Kč

ČSN EN 15923 (654882) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném.
120.00 Kč

ČSN EN 15924 (654883) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů.
120.00 Kč

ČSN EN 15925 (654884) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách.
120.00 Kč

ČSN EN 15926 (654885) - 1.11.2012
Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry přítomné v různých formách.
120.00 Kč

ČSN EN 15905 (654892) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
186.00 Kč

ČSN EN 15928 (654894) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup).
120.00 Kč

ČSN EN 15950 (654895) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
223.00 Kč

ČSN EN 15909 (654896) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech.
223.00 Kč

ČSN EN 15962 (654897) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin.
223.00 Kč

ČSN EN 16024 (654898) - 1.11.2012
Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
186.00 Kč

ČSN EN 13727 (665213) - 1.11.2012
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 24443 (681508) - 1.11.2012
Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14175-7 (704270) - 1.11.2012
Digestoře - Část 7: Digestoře pro vysoké teplotní zatížení a koncentrace kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22282-1 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22282-2 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22282-3 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22282-5 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22282-6 (721015) - 1.11.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 480-8 (722325) - 1.11.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny.
186.00 Kč

ČSN EN 14891 (722430) - 1.11.2012
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování. (Platnost do 31.12.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 14909-ed.2 (727614) - 1.11.2012
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN 13583 (727653) - 1.11.2012
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití.
186.00 Kč

ČSN EN 15882-4 (730856) - 1.11.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.
223.00 Kč

ČSN EN 15978 (730902) - 1.11.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda.
593.00 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-45 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 45: Zkouška SATS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.11.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
223.00 Kč

ČSN EN 13863-4 (736181) - 1.11.2012
Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - 1.11.2012
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.
186.00 Kč

ČSN EN 16031 (738128) - 1.11.2012
Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12846 (757439) - 1.11.2012
Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj.
223.00 Kč

TNI 757531 (757531) - 1.11.2012
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů.
186.00 Kč

ČSN ISO 28540 (757556) - 1.11.2012
Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
350.00 Kč

ČSN EN 16150 (757728) - 1.11.2012
Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16316 (760733) - 1.11.2012
Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14906 (792015) - 1.11.2012
Usně - Automobilové usně - Zkušební metody a zkušební charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - 1.11.2012
Textilie - Symboly pro ošetřování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6330 (800821) - 1.11.2012
Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií.
350.00 Kč

ČSN EN 482 (833625) - 1.11.2012
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek.
223.00 Kč

ČSN EN 1865-3 (842111) - 1.11.2012
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1865-5 (842111) - 1.11.2012
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 5: Zařízení k upevnění nosítek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6876 (856333) - 1.11.2012
Stomatologie - Materiály k pečetění kořenového kanálku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13017 (856356) - 1.11.2012
Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-2 (856358) - 1.11.2012
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 2: Nelegovaný titan (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - 1.11.2012
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1710.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2040.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.4.1 (875011) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.3.1 (875035) - 1.11.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-13-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-14-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-20-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.5.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-23-V1.2.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.3.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.5.1 (875042) - 1.11.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.3.1 (878801) - 1.11.2012
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.2.1 (878801) - 1.11.2012
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303214-V1.2.1 (878803) - 1.11.2012
Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.3.1 (879047) - 1.11.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 13537 (942855) - 1.11.2012
Požadavky na spací pytle (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1888 (943412) - 1.11.2012
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.