Nové normy ČSN za červen 2023

od NORMSERVISČSN EN ISO 80000-1 (011300) - 1.6.2023
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 50015 (011518) - 1.6.2023
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické hospodárnosti organizací - Obecné zásady a návod.
338.00 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - 1.6.2023
Akustika - Měření hluku vyzařovaného zrychlujícími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20270:2021/Z1 (011694) - 1.6.2023
Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil.
120.00 Kč

ČSN ISO 21600 (013748) - 1.6.2023
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální manuály pro mechanické produkty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18391 (014111) - 1.6.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21920-1 (014450) - 1.6.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 1: Indikace textury povrchu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21920-2 (014450) - 1.6.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21920-3 (014450) - 1.6.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 3: Operátory specifikací.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - 1.6.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.6.2023
Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17875 (018510) - 1.6.2023
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Architektura informačního systému podpory při incidentech (ISIS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13411-3 (024470) - 1.6.2023
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - 1.6.2023
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-1 (050051) - 1.6.2023
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - 1.6.2023
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - 1.6.2023
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - 1.6.2023
Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - 1.6.2023
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.6.2023
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12952-16 (077604) - 1.6.2023
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva.
338.00 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - 1.6.2023
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva.
350.00 Kč

ČSN EN 12952-9 (077604) - 1.6.2023
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-4 (078521) - 1.6.2023
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-4 (125301) - 1.6.2023
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1253-6 (136366) - 1.6.2023
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1253-7 (136366) - 1.6.2023
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 7: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s mechanickým uzávěrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13126-3 (166111) - 1.6.2023
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62682-ed.2 (180041) - 1.6.2023
Řízení signalizace pro průmyslové procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62682:2015/Z1 (180041) - 1.6.2023
Řízení signalizace pro průmyslové procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61918-ed.3:2019/A12 (184021) - 1.6.2023
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61406-1 (184029) - 1.6.2023
Identifikační spoj - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 230-12 (200300) - 1.6.2023
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 12: Přesnost dokončovaných zkušebních obrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - 1.6.2023
Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 12179 (252330) - 1.6.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profilová metoda - Kalibrace dotykových (hrotových) přístrojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 748 (259310) - 1.6.2023
Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Metody rychlostního pole s použitím měření bodové rychlosti.
434.00 Kč

ČSN EN 474-10 (277911) - 1.6.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače.
350.00 Kč

ČSN EN 474-11 (277911) - 1.6.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu.
338.00 Kč

ČSN EN 474-12 (277911) - 1.6.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla.
434.00 Kč

ČSN EN 474-8 (277911) - 1.6.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry.
223.00 Kč

ČSN EN 474-9 (277911) - 1.6.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60071-11 (330419) - 1.6.2023
Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60071-12 (330419) - 1.6.2023
Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60071-5:2015/Z1 (330419) - 1.6.2023
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8528-13:2019/Oprava1 (333140) - 1.6.2023
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-102-ed.2 (336000) - 1.6.2023
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62282-4-102:2017/Z1 (336000) - 1.6.2023
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62127-3-ed.2 (340882) - 1.6.2023
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů v ultrazvukových polích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62127-3:2008/Z1 (340882) - 1.6.2023
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz.
29.00 Kč

ČSN EN 50122-2-ed.2:2011/Z1 (341520) - 1.6.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav.
29.00 Kč

ČSN EN 50122-2-ed.3 (341520) - 1.6.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav.
350.00 Kč

ČSN EN 50122-3-ed.2 (341520) - 1.6.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami.
350.00 Kč

ČSN EN 50122-3:2011/Z1 (341520) - 1.6.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63110-1 (341592) - 1.6.2023
Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel - Část 1: Základní definice, případy použití a architektury.
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 60867-ed.2 (346733) - 1.6.2023
Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60867:1997/Z1 (346733) - 1.6.2023
Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků.
29.00 Kč

ČSN EN 50397-3-ed.2 (347620) - 1.6.2023
Izolované vodiče pro nadzemní venkovní vedení a související příslušenství pro jmenovité napětí nad AC 1kV a do 36 kV včetně - Část 3: Pokyn pro použití.
223.00 Kč

ČSN EN 50397-3:2011/Z1 (347620) - 1.6.2023
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62037-7 (347705) - 1.6.2023
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 7: Měření pasivní intermodulace v terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62037-8 (347705) - 1.6.2023
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 8: Měření pasivní intermodulace generované předměty vystavenými RF záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50708-2-3 (351001) - 1.6.2023
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-3: Střední výkonové transformátory - Příslušenství.
186.00 Kč

ČSN EN 50708-3-4 (351001) - 1.6.2023
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-4: Velké výkonové transformátory - Zvláštní zkoušky pro nádobu s vlnovci a radiátory.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-4 (353811) - 1.6.2023
Vysokofrekvenční konektory - Část 4: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem pro vnější vodič 16 mm (0,63 in) a se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 7-16) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62196-1-ed.3:2015/Z1 (354572) - 1.6.2023
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62196-1-ed.4 (354572) - 1.6.2023
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 62196-2-ed.2:2017/Z1 (354572) - 1.6.2023
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62196-2-ed.3 (354572) - 1.6.2023
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62196-3-ed.2 (354572) - 1.6.2023
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62196-3:2016/Z1 (354572) - 1.6.2023
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud.
29.00 Kč

ČSN 354701-3-ed.2:2011/Z2 (354701) - 1.6.2023
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62976:2019/A1 (356681) - 1.6.2023
Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62372 (356685) - 1.6.2023
Přístroje jaderné techniky - Zapouzdřené scintilátory - Zkušební metody světelného výkonu a vlastního rozlišení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62228-6 (358798) - 1.6.2023
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 6: Vysílače-přijímače PSl5. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-37-ed.2 (358799) - 1.6.2023
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-37:2008/Z1 (358799) - 1.6.2023
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-5-ed.3 (359251) - 1.6.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-35-ed.3 (359252) - 1.6.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61755-1-ed.2 (359256) - 1.6.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů pro jednovidová vlákna - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1-ed.3:2020/Oprava2 (359270) - 1.6.2023
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62496-2-5 (359290) - 1.6.2023
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkouška ohebnosti pro ohebné opto-elektrické obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62386-101-ed.2:2015/Z1 (360540) - 1.6.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-101-ed.3 (360540) - 1.6.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62386-102-ed.2:2015/Z1 (360540) - 1.6.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-102-ed.3 (360540) - 1.6.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-103-ed.2 (360540) - 1.6.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62386-103:2015/Z1 (360540) - 1.6.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A13/Oprava2 (361045) - 1.6.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63115-1:2020/A1 (364373) - 1.6.2023
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a moduly pro použití v průmyslových aplikacích - Část 1: Funkčnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62109-3 (364651) - 1.6.2023
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 3: Zvláštní požadavky na elektronická zařízení v kombinaci s fotovoltaickými prvky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 63195-1 (367931) - 1.6.2023
Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 1: Postup měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 63195-2 (367931) - 1.6.2023
Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla - (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 2: Postup výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 20729 (385577) - 1.6.2023
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkového obsahu síry metodou ultrafialové fluorescence. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23590 (386502) - 1.6.2023
Požadavky na bioplynový systém pro domácnost: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23133 (401400) - 1.6.2023
Bezpečnost v oblasti kritičnosti jaderných materiálů - Výcvik provozního personálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13304-1 (404320) - 1.6.2023
Radiační ochrana - Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13304-2 (404320) - 1.6.2023
Radiační ochrana - Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření - Část 2: Dozimetrie ex vivo s využitím lidské zubní skloviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16640 (404321) - 1.6.2023
Monitorování radioaktivních plynů ve výpustích ze zařízení vyrábějících radionuklidy a radiofarmaka emitující pozitrony (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5755 (420457) - 1.6.2023
Spékané kovové materiály - Specifikace.
593.00 Kč

ČSN EN 10025-4+A1 (420904) - 1.6.2023
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
350.00 Kč

ČSN EN 10025-6+A1 (420904) - 1.6.2023
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.6.2023
Lesnická strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.6.2023
Lesnická strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
350.00 Kč

ČSN EN 17735 (511023) - 1.6.2023
Komerční stroje na mytí nádobí - Hygienické požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 22003-1 (569611) - 1.6.2023
Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 22003-2 (569611) - 1.6.2023
Bezpečnost potravin - Část 2: Požadavky na orgány provádějící hodnocení a certifikaci produktů, procesů a služeb, včetně auditu systému bezpečnosti potravin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 8196-3 (570536) - 1.6.2023
Mléko - Definice a hodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních kvantitativních metod pro analýzu mléka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1675 (640331) - 1.6.2023
Plasty - Kapalné pryskyřice - Stanovení hustoty pyknometrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1566-1 (643176) - 1.6.2023
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - 1.6.2023
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - 1.6.2023
Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu metodou plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-9 (646420) - 1.6.2023
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovo vnitřní vrstvou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 23581 (656027) - 1.6.2023
Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - 1.6.2023
Nátěrové hmoty - Hodnocení množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - 1.6.2023
Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla.
223.00 Kč

ČSN EN 16589-1 (704272) - 1.6.2023
Laboratorní lokální odsávací zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody typových zkoušek pro kloubová odsávací ramena (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13888-1 (722471) - 1.6.2023
Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, klasifikace, označování a identifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13888-2 (722471) - 1.6.2023
Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 15725 (730866) - 1.6.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb: Zásady zpracování EXAP norem a EXAP protokolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17020-5 (730871) - 1.6.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 5: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných dřevěných dveřních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 736121:2023/Oprava1 (736121) - 1.6.2023
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
62.00 Kč

ČSN EN 12697-26+A1 (736160) - 1.6.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost.
434.00 Kč

ČSN EN 12697-33+A1 (736160) - 1.6.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.
223.00 Kč

ČSN ISO 13810 (761210) - 1.6.2023
Cestovní ruch a souvisící služby - Návštěvy průmyslových, přírodních, kulturních a historických míst - Požadavky a doporučení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17500 (763110) - 1.6.2023
Kvalita péče a podpory poskytované seniorům.
543.00 Kč

ČSN EN 17534 (800816) - 1.6.2023
Textilie - Fyziologické účinky - Měření převodu a vyrovnávání kapalného potu.
223.00 Kč

ČSN EN 15238 (836634) - 1.6.2023
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm.
223.00 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - 1.6.2023
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21801-2 (841003) - 1.6.2023
Kognitivní přístupnost - Část 2: Podávání zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12184-ed.3 (841022) - 1.6.2023
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-2 (855220) - 1.6.2023
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na pohodu zvířat.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-V2.3.1 (872006) - 1.6.2023
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-3-V2.3.2 (875101) - 1.6.2023
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V15.2.1 (875111) - 1.6.2023
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky - Vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1335-1+A1 (911101) - 1.6.2023
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10404 (980014) - 1.6.2023
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10404: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Pulsní oxymetr (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10407 (980014) - 1.6.2023
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10407: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Monitor krevního tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10408 (980014) - 1.6.2023
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10408: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Teploměr (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10415 (980014) - 1.6.2023
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10415: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Odstupňování vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10420 (980014) - 1.6.2023
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10420: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Specializované zařízení - Analyzátor složení těla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-20601 (980014) - 1.6.2023
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20601: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1675.80 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.