Nové normy ČSN za srpen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2014 v 09:00


ČSN ISO 13053-2 (010217) - 1.8.2014
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy.
493.90 Kč

ČSN ISO 11843-5 (010240) - 1.8.2014
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace.
202.40 Kč

ČSN ISO 11843-7 (010240) - 1.8.2014
Detekční schopnost - Část 7: Metodologie založená na stochastických vlastnostech šumu přístroje.
306.90 Kč

ČSN ISO 7870-3 (010272) - 1.8.2014
Regulační diagramy - Část 3: Přejímací regulační diagramy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - 1.8.2014
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.
539.00 Kč

ČSN ISO 1328-2 (014682) - 1.8.2014
Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení.
202.40 Kč

ČSN ISO 6336-3 (014687) - 1.8.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu.
493.90 Kč

ČSN ISO 14635-3 (014691) - 1.8.2014
Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 3: Zkušební metoda FZG A/2, 8/50 relativní zatížitelnosti zadíráním a charakteristiky opotřebení polotekutých maziv pro ozubená kola.
306.90 Kč

ČSN EN 16407-1 (015011) - 1.8.2014
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tečné radiografické zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 16407-2 (015011) - 1.8.2014
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny.
317.90 Kč

ČSN ISO 17687 (018310) - 1.8.2014
Systémy řízení a dopravní informace (TICS) - Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní dopravy - Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování dopravy nebezpečných materiálů/zboží.
493.90 Kč

ČSN P ISO/TS 17187 (018319) - 1.8.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 (018398) - 1.8.2014
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Funkční charakteristiky výběru poplatků - Část 2: Rámec pro zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 12473 (038351) - 1.8.2014
Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15589-2 (038392) - 1.8.2014
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.8.2014
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - 1.8.2014
Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory.
317.90 Kč

ČSN 060310 (060310) - 1.8.2014
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
306.90 Kč

ČSN 060830 (060830) - 1.8.2014
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11439:2014/Oprava1 (078339) - 1.8.2014
Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech.
26.40 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - 1.8.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542) - 1.8.2014
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba.
306.90 Kč

ČSN EN 61587-5 (188003) - 1.8.2014
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 5: Seizmické zkoušky pro nosné konstrukce, kostry a zásuvné jednotky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10360-9 (252011) - 1.8.2014
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje vybavené vícenásobnými snímacími systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 834 (258521) - 1.8.2014
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.8.2014
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
317.90 Kč

ČSN EN 15011+A1 (270210) - 1.8.2014
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby.
539.00 Kč

ČSN EN 12643 (277521) - 1.8.2014
Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13524+A2 (278324) - 1.8.2014
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.8.2014
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
1789.80 Kč

ČSN EN 2794-001 (311741) - 1.8.2014
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2794-004 (311741) - 1.8.2014
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2030 (312170) - 1.8.2014
Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.3544) - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 14721 (319620) - 1.8.2014
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model.
698.50 Kč

ČSN EN 16495 (319806) - 1.8.2014
Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50050-1 (332034) - 1.8.2014
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty.
317.90 Kč

ČSN EN 50050-2 (332034) - 1.8.2014
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty.
317.90 Kč

ČSN EN 50050-3 (332034) - 1.8.2014
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky.
306.90 Kč

ČSN EN 60079-17-ed.4 (332320) - 1.8.2014
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací.
317.90 Kč

ČSN 333320-ed.2 (333320) - 1.8.2014
Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky.
169.40 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1:2013/A1 (334591) - 1.8.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
108.90 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2:2013/A1 (334591) - 1.8.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
108.90 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3:2013/A1 (334591) - 1.8.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
108.90 Kč

ČSN EN 62676-1-1 (334592) - 1.8.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN 62676-1-2 (334592) - 1.8.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos.
493.90 Kč

ČSN EN 62676-2-1 (334592) - 1.8.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN 342614-ed.3 (342614) - 1.8.2014
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.
493.90 Kč

ČSN EN 61788-19 (345685) - 1.8.2014
Supravodivost - Část 19: Měření mechanických vlastností - Tahová zkouška působení v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60068-1-ed.2 (345791) - 1.8.2014
Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod.
317.90 Kč

ČSN EN 60243-2-ed.2 (346463) - 1.8.2014
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60243-3-ed.2 (346463) - 1.8.2014
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60819-3-4-ed.2 (346570) - 1.8.2014
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61034-1:2006/A1 (347020) - 1.8.2014
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 62230:2008/A1 (347028) - 1.8.2014
Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím.
108.90 Kč

TNI IEC/TR 1597 (347512) - 1.8.2014
Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče.
394.90 Kč

ČSN EN 50289-3-8-ed.2 (347819) - 1.8.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50290-2-23-ed.2 (347820) - 1.8.2014
Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely.
202.40 Kč

ČSN EN 50290-2-25-ed.2 (347820) - 1.8.2014
Komunikační kabely - Část 2-25: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi polypropylenu pro izolaci.
169.40 Kč

ČSN EN 50601 (347822) - 1.8.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Nestíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 50602 (347822) - 1.8.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Nestíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy E - Předmětová specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 50603 (347822) - 1.8.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy E - Předmětová specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 60255-27-ed.2 (353522) - 1.8.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku.
698.50 Kč

ČSN 354701-2-ed.3 (354701) - 1.8.2014
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K.
1053.80 Kč

ČSN EN 62056-3-1 (356131) - 1.8.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 62056-5-3 (356131) - 1.8.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
1053.80 Kč

TNI CLC/TR 50579 (356138) - 1.8.2014
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz.
202.40 Kč

ČSN EN 140401-801-ed.2:2008/A1 (358174) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 0,5; 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2:2008/A2 (358174) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/A1 (358174) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 140101-806:2008/A1 (358199) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60794-1-20 (359223) - 1.8.2014
Optické vláknové kabely - Část 1-20: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecně a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-20-ed.3 (359223) - 1.8.2014
Optické vláknové kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62707-1 (360710) - 1.8.2014
Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy pro aplikace v automobilovém průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61591:1998/A11 (361060) - 1.8.2014
Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par - Metody pro měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50083-8-ed.2 (367211) - 1.8.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50413:2009/A1 (367917) - 1.8.2014
Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz).
108.90 Kč

ČSN EN 50332-1-ed.2 (368307) - 1.8.2014
Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 1: Obecná metoda pro "originální soupravu zařízení". (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50332-2-ed.2 (368307) - 1.8.2014
Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 2: Přizpůsobení sestav se sluchátky, pokud je buď jedna ze součástí, nebo jsou-li obě součásti dodávány jako originální souprava zařízení, avšak s normalizovanými konektory mezi oběma součástmi umožňujícími kombinování součástí od různých výrobců nebo různého provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61966-2-1:2000/Oprava1 (368610) - 1.8.2014
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61672-1-ed.2 (368813) - 1.8.2014
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 61672-2-ed.2 (368813) - 1.8.2014
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 61672-3-ed.2 (368813) - 1.8.2014
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079) - 1.8.2014
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky.
394.90 Kč

ČSN EN 62444 (370540) - 1.8.2014
Kabelové průchodky pro elektrické instalace.
317.90 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - 1.8.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - 1.8.2014
Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22068 (420852) - 1.8.2014
Spékané kovové materiály odlévané do vstřikovacích forem - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13599 (421501) - 1.8.2014
Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13085 (451391) - 1.8.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubí ze slitiny hliníku použité pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13503-6 (451402) - 1.8.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.8.2014
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie.
317.90 Kč

ČSN EN 16449 (490084) - 1.8.2014
Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 599-1+A1 (490672) - 1.8.2014
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití.
394.90 Kč

ČSN EN 16453 (500415) - 1.8.2014
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení ftalátů v extraktu z papíru a lepenky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8968-1 (570528) - 1.8.2014
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - 1.8.2014
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-5 (640748) - 1.8.2014
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 1046 (643199) - 1.8.2014
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země.
394.90 Kč

ČSN 650102 (650102) - 1.8.2014
Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek.
317.90 Kč

ČSN EN 12597 (657000) - 1.8.2014
Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN 13924-2 (657203) - 1.8.2014
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty.
317.90 Kč

ČSN EN 16437 (665225) - 1.8.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16438 (665226) - 1.8.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení fungicidní aktivity nebo aktivity proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16925 (673067) - 1.8.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15683-2 (701585) - 1.8.2014
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 14318-1 (727240) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním.
493.90 Kč

ČSN EN 14318-2 (727240) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 14319-1 (727241) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním.
493.90 Kč

ČSN EN 14319-2 (727241) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
169.40 Kč

ČSN EN 14320-1 (727242) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním.
493.90 Kč

ČSN EN 14320-2 (727242) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 14315-1 (727247) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním.
493.90 Kč

ČSN EN 14315-2 (727247) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
202.40 Kč

ČSN ISO 16739 (730109) - 1.8.2014
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). + CD
317.90 Kč

ČSN EN 15269-5 (730868) - 1.8.2014
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ISO 15686-1 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 15686-10 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 15686-2 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 15686-3 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 15686-4 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 15686-8 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 1457-2:2012/Oprava1 (734202) - 1.8.2014
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 13286-2:2011/Oprava1 (736185) - 1.8.2014
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.
26.40 Kč

ČSN EN 13848-6 (736359) - 1.8.2014
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje.
306.90 Kč

ČSN EN 13197+A1 (737021) - 1.8.2014
Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13120+A1 (746033) - 1.8.2014
Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 16433 (746083) - 1.8.2014
Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 16434 (746084) - 1.8.2014
Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - 1.8.2014
Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15513 (755650) - 1.8.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757017) - 1.8.2014
Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami.
306.90 Kč

ČSN EN 15910 (757705) - 1.8.2014
Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami.
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16456 (758087) - 1.8.2014
Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11646 (792004) - 1.8.2014
Usně - Měření plochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2076 (800010) - 1.8.2014
Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy.
306.90 Kč

ČSN EN 16414 (835521) - 1.8.2014
Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16413 (835522) - 1.8.2014
Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 15685 (836443) - 1.8.2014
Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů.
202.40 Kč

ČSN ISO 11268-2 (836456) - 1.8.2014
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - 1.8.2014
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.3.1 (875157) - 1.8.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.2.1 (875157) - 1.8.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303039-V1.1.1 (875167) - 1.8.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 15939+A1 (911043) - 1.8.2014
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12270 (942012) - 1.8.2014
Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19117 (979836) - 1.8.2014
Geografická informace - Zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19157 (979877) - 1.8.2014
Geografická informace - Kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 11073-10102 (980014) - 1.8.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10102: Názvosloví - Označování EKG (Norma k přímému použití jako ČSN).
1151.40 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - 1.8.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10418 (980014) - 1.8.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)