Nové normy ČSN za srpen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2014 v 09:00


ČSN ISO 13053-2 (010217) - 1.8.2014
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy.
543.00 Kč

ČSN ISO 11843-5 (010240) - 1.8.2014
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace.
223.00 Kč

ČSN ISO 11843-7 (010240) - 1.8.2014
Detekční schopnost - Část 7: Metodologie založená na stochastických vlastnostech šumu přístroje.
338.00 Kč

ČSN ISO 7870-3 (010272) - 1.8.2014
Regulační diagramy - Část 3: Přejímací regulační diagramy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - 1.8.2014
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.
593.00 Kč

ČSN ISO 1328-2 (014682) - 1.8.2014
Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení.
223.00 Kč

ČSN ISO 6336-3 (014687) - 1.8.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu.
543.00 Kč

ČSN ISO 14635-3 (014691) - 1.8.2014
Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 3: Zkušební metoda FZG A/2, 8/50 relativní zatížitelnosti zadíráním a charakteristiky opotřebení polotekutých maziv pro ozubená kola.
338.00 Kč

ČSN EN 16407-1 (015011) - 1.8.2014
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tečné radiografické zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 16407-2 (015011) - 1.8.2014
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny.
350.00 Kč

ČSN ISO 17687 (018310) - 1.8.2014
Systémy řízení a dopravní informace (TICS) - Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní dopravy - Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování dopravy nebezpečných materiálů/zboží.
543.00 Kč

ČSN P ISO/TS 17187 (018319) - 1.8.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 (018398) - 1.8.2014
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Funkční charakteristiky výběru poplatků - Část 2: Rámec pro zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 12473 (038351) - 1.8.2014
Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15589-2 (038392) - 1.8.2014
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.8.2014
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - 1.8.2014
Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory.
350.00 Kč

ČSN 060310 (060310) - 1.8.2014
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
338.00 Kč

ČSN 060830 (060830) - 1.8.2014
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11439:2014/Oprava1 (078339) - 1.8.2014
Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech.
29.00 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - 1.8.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542) - 1.8.2014
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba.
338.00 Kč

ČSN EN 61587-5 (188003) - 1.8.2014
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 5: Seizmické zkoušky pro nosné konstrukce, kostry a zásuvné jednotky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-9 (252011) - 1.8.2014
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje vybavené vícenásobnými snímacími systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 834 (258521) - 1.8.2014
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.8.2014
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
350.00 Kč

ČSN EN 15011+A1 (270210) - 1.8.2014
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby.
593.00 Kč

ČSN EN 12643 (277521) - 1.8.2014
Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13524+A2 (278324) - 1.8.2014
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.8.2014
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
1789.80 Kč

ČSN EN 2794-001 (311741) - 1.8.2014
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2794-004 (311741) - 1.8.2014
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2030 (312170) - 1.8.2014
Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.3544) - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 14721 (319620) - 1.8.2014
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model.
768.00 Kč

ČSN EN 16495 (319806) - 1.8.2014
Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50050-1 (332034) - 1.8.2014
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty.
350.00 Kč

ČSN EN 50050-2 (332034) - 1.8.2014
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty.
350.00 Kč

ČSN EN 50050-3 (332034) - 1.8.2014
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky.
338.00 Kč

ČSN EN 60079-17-ed.4 (332320) - 1.8.2014
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací.
350.00 Kč

ČSN 333320-ed.2 (333320) - 1.8.2014
Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky.
186.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1:2013/A1 (334591) - 1.8.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
120.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2:2013/A1 (334591) - 1.8.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
120.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3:2013/A1 (334591) - 1.8.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
120.00 Kč

ČSN EN 62676-1-1 (334592) - 1.8.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně.
434.00 Kč

ČSN EN 62676-1-2 (334592) - 1.8.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos.
543.00 Kč

ČSN EN 62676-2-1 (334592) - 1.8.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN 342614-ed.3 (342614) - 1.8.2014
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.
543.00 Kč

ČSN EN 61788-19 (345685) - 1.8.2014
Supravodivost - Část 19: Měření mechanických vlastností - Tahová zkouška působení v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60068-1-ed.2 (345791) - 1.8.2014
Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod.
350.00 Kč

ČSN EN 60243-2-ed.2 (346463) - 1.8.2014
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60243-3-ed.2 (346463) - 1.8.2014
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60819-3-4-ed.2 (346570) - 1.8.2014
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61034-1:2006/A1 (347020) - 1.8.2014
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 62230:2008/A1 (347028) - 1.8.2014
Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím.
120.00 Kč

ČSN EN 50289-3-8-ed.2 (347819) - 1.8.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50290-2-23-ed.2 (347820) - 1.8.2014
Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely.
223.00 Kč

ČSN EN 50290-2-25-ed.2 (347820) - 1.8.2014
Komunikační kabely - Část 2-25: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi polypropylenu pro izolaci.
186.00 Kč

ČSN EN 50601 (347822) - 1.8.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Nestíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 50602 (347822) - 1.8.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Nestíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy E - Předmětová specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 50603 (347822) - 1.8.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy E - Předmětová specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 60255-27-ed.2 (353522) - 1.8.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku.
768.00 Kč

ČSN 354701-2-ed.3 (354701) - 1.8.2014
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K.
1159.00 Kč

ČSN EN 62056-3-1 (356131) - 1.8.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.8.2024).
945.00 Kč

ČSN EN 62056-5-3 (356131) - 1.8.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
1159.00 Kč

TNI CLC/TR 50579 (356138) - 1.8.2014
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz.
223.00 Kč

ČSN EN 140401-801-ed.2:2008/A1 (358174) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 0,5; 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2:2008/A2 (358174) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/A1 (358174) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 140101-806:2008/A1 (358199) - 1.8.2014
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60794-1-20 (359223) - 1.8.2014
Optické vláknové kabely - Část 1-20: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecně a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-20-ed.3 (359223) - 1.8.2014
Optické vláknové kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62707-1 (360710) - 1.8.2014
Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy pro aplikace v automobilovém průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50083-8-ed.2 (367211) - 1.8.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50332-1-ed.2 (368307) - 1.8.2014
Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 1: Obecná metoda pro "originální soupravu zařízení". (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50332-2-ed.2 (368307) - 1.8.2014
Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 2: Přizpůsobení sestav se sluchátky, pokud je buď jedna ze součástí, nebo jsou-li obě součásti dodávány jako originální souprava zařízení, avšak s normalizovanými konektory mezi oběma součástmi umožňujícími kombinování součástí od různých výrobců nebo různého provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61966-2-1:2000/Oprava1 (368610) - 1.8.2014
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61672-1-ed.2 (368813) - 1.8.2014
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 61672-2-ed.2 (368813) - 1.8.2014
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 61672-3-ed.2 (368813) - 1.8.2014
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079) - 1.8.2014
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky.
434.00 Kč

ČSN EN 62444 (370540) - 1.8.2014
Kabelové průchodky pro elektrické instalace.
350.00 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - 1.8.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - 1.8.2014
Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22068 (420852) - 1.8.2014
Spékané kovové materiály odlévané do vstřikovacích forem - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13599 (421501) - 1.8.2014
Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13085 (451391) - 1.8.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubí ze slitiny hliníku použité pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-6 (451402) - 1.8.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.8.2014
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie.
350.00 Kč

ČSN EN 16449 (490084) - 1.8.2014
Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 599-1+A1 (490672) - 1.8.2014
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití.
434.00 Kč

ČSN EN 16453 (500415) - 1.8.2014
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení ftalátů v extraktu z papíru a lepenky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8968-1 (570528) - 1.8.2014
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - 1.8.2014
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-5 (640748) - 1.8.2014
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 650102 (650102) - 1.8.2014
Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek.
350.00 Kč

ČSN EN 12597 (657000) - 1.8.2014
Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 13924-2 (657203) - 1.8.2014
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty.
350.00 Kč

ČSN EN 16437 (665225) - 1.8.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16438 (665226) - 1.8.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení fungicidní aktivity nebo aktivity proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16925 (673067) - 1.8.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15683-2 (701585) - 1.8.2014
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 14318-1 (727240) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním.
543.00 Kč

ČSN EN 14318-2 (727240) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 14319-1 (727241) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním.
543.00 Kč

ČSN EN 14319-2 (727241) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
186.00 Kč

ČSN EN 14320-1 (727242) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním.
543.00 Kč

ČSN EN 14320-2 (727242) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 14315-1 (727247) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním.
543.00 Kč

ČSN EN 14315-2 (727247) - 1.8.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky.
223.00 Kč

ČSN ISO 16739 (730109) - 1.8.2014
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). + CD
350.00 Kč

ČSN EN 15269-5 (730868) - 1.8.2014
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 15686-1 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 15686-10 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 15686-2 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 15686-3 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 15686-4 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 15686-8 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951) - 1.8.2014
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 1457-2:2012/Oprava1 (734202) - 1.8.2014
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 13286-2:2011/Oprava1 (736185) - 1.8.2014
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.
29.00 Kč

ČSN EN 13848-6 (736359) - 1.8.2014
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje.
338.00 Kč

ČSN EN 13197+A1 (737021) - 1.8.2014
Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13120+A1 (746033) - 1.8.2014
Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 16433 (746083) - 1.8.2014
Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 16434 (746084) - 1.8.2014
Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - 1.8.2014
Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15513 (755650) - 1.8.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757017) - 1.8.2014
Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami.
338.00 Kč

ČSN EN 15910 (757705) - 1.8.2014
Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami.
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16456 (758087) - 1.8.2014
Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11646 (792004) - 1.8.2014
Usně - Měření plochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2076 (800010) - 1.8.2014
Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy.
338.00 Kč

ČSN EN 16414 (835521) - 1.8.2014
Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16413 (835522) - 1.8.2014
Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 15685 (836443) - 1.8.2014
Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů.
223.00 Kč

ČSN ISO 11268-2 (836456) - 1.8.2014
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - 1.8.2014
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.3.1 (875157) - 1.8.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.2.1 (875157) - 1.8.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303039-V1.1.1 (875167) - 1.8.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 15939+A1 (911043) - 1.8.2014
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12270 (942012) - 1.8.2014
Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19117 (979836) - 1.8.2014
Geografická informace - Zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19157 (979877) - 1.8.2014
Geografická informace - Kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10102 (980014) - 1.8.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10102: Názvosloví - Označování EKG (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - 1.8.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10418 (980014) - 1.8.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.