Nové normy ČSN za březen 2022

od NORMSERVISČSN ISO 10017 (010336) - 1.3.2022
Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001: 2016.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23406:2021/Z1 (010383) - 1.3.2022
Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 14021:2016/A1 (010921) - 1.3.2022
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14065 (010965) - 1.3.2022
Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - 1.3.2022
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole.
223.00 Kč

ČSN ISO 22955 (011658) - 1.3.2022
Akustika - Akustická kvalita otevřených kanceláří.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - 1.3.2022
Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - 1.3.2022
Akustika - Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 16980-1 (012071) - 1.3.2022
Fotokatalýza - Metody zkoušení kontinuálního průtoku - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu fotokatalytickými materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 129-4 (013130) - 1.3.2022
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel.
186.00 Kč

ČSN EN 61666-ed.2:2011/A1 (013730) - 1.3.2022
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému.
120.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17030 (015262) - 1.3.2022
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17573-3 (018383) - 1.3.2022
Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 3: Datový slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - 1.3.2022
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - 1.3.2022
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13918:2018/A1 (052420) - 1.3.2022
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - 1.3.2022
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - 1.3.2022
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - 1.3.2022
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy - Část 5: Instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13611:2020/Oprava1 (061820) - 1.3.2022
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60545 (085021) - 1.3.2022
Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN CLC IEC/TR 62541-1 (184004) - 1.3.2022
Sjednocená architektura OPC - Část 1: Přehled a koncepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN CLC IEC/TR 62541-2 (184004) - 1.3.2022
Sjednocená architektura OPC - Část 2: Bezpečnostní model (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15253 (195022) - 1.3.2022
Oční optika a přístroje - Optické a elektrooptické prostředky pro slabozraké (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - 1.3.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční lasery (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-13 (252011) - 1.3.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 13: Optické 3D CMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 81-22-ed.2 (274003) - 1.3.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou (Norma k přímému použití jako ČSN).
1276.80 Kč

ČSN EN 81-40-ed.2 (274003) - 1.3.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí.
593.00 Kč

ČSN EN 81-72-ed.3 (274003) - 1.3.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy.
434.00 Kč

ČSN EN 81-73-ed.2 (274003) - 1.3.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - 1.3.2022
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17507 (300501) - 1.3.2022
Silniční vozidla - Přenosné systémy měření emisí (PEMS) - Hodnocení výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17406+A1 (309081) - 1.3.2022
Klasifikace pro použití jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16602-70-15 (310510) - 1.3.2022
Zabezpečování kosmických produktů - Nedestruktivní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-10-04 (310540) - 1.3.2022
Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 17556 (325219) - 1.3.2022
Plavidla vnitrozemské plavby - Seznam bezpečnostních opatření a bezpečnostní plány pro osobní plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A7 (330050) - 1.3.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 50(715):2000/A3 (330050) - 1.3.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A5 (330050) - 1.3.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A7 (330050) - 1.3.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(801):2001/A4 (330050) - 1.3.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A5 (330050) - 1.3.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A7 (330050) - 1.3.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60757 (330175) - 1.3.2022
Kód pro označování barev.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63044-4 (332151) - 1.3.2022
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63044-6 (332151) - 1.3.2022
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50702 (333511) - 1.3.2022
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sběrače proudu z přívodní kolejnice (kolejnicový sběrač): Vlastnosti a zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 50134-5-ed.2 (334594) - 1.3.2022
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace.
338.00 Kč

ČSN EN 54-7-ed.2 (342710) - 1.3.2022
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-4-ed.4 (345615) - 1.3.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-21-ed.3 (345791) - 1.3.2022
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-6-ed.2:2019/A1 (345884) - 1.3.2022
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62044-3:2002/Oprava1 (345886) - 1.3.2022
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-15 (347003) - 1.3.2022
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-15: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu s triaxiálními články (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-84 (347307) - 1.3.2022
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 84: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60851-1-ed.2 (347308) - 1.3.2022
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-8 (351001) - 1.3.2022
Výkonové transformátory - Část 22-8: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Zařízení vhodná pro použití v komunikačních sítích.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63249-1 (353012) - 1.3.2022
Vlnovody ke koaxiálním konektorům - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-112-ed.2 (354212) - 1.3.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62271-101-ed.2:2013/Z1 (354222) - 1.3.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-101-ed.3 (354222) - 1.3.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-091-ed.2 (356502) - 1.3.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňová rentgenová zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-091-ed.2:2022/A11 (356502) - 1.3.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňová rentgenová zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62855 (356610) - 1.3.2022
Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Analýza systémů elektrického napájení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 62582-6 (356636) - 1.3.2022
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Metody monitorování stavu elektrických zařízení - Část 6: Izolační odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62954 (356638) - 1.3.2022
Jaderné elektrárny - Dozorny - Požadavky na zařízení pro reakci na mimořádné události (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-24-ed.3 (358291) - 1.3.2022
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-25-ed.3 (358291) - 1.3.2022
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-807 (359039) - 1.3.2022
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-807: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Teplota rozkladu (Td) pomocí TGA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CLC/TR 50510 (359201) - 1.3.2022
Vláknový optický přístup ke koncovým uživatelům - Směrnice pro budování vláknových optických sítí FTTX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60794-1-24:2015/Z2 (359223) - 1.3.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 60794-1-24:2015/Z3 (359223) - 1.3.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-401 (359223) - 1.3.2022
Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-401: Elektrické zkušební metody - Zkratová zkouška (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-402 (359223) - 1.3.2022
Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-402: Elektrické zkušební metody - Zkouška bleskem (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50411-2-4-ed.2:2012/Z1 (359249) - 1.3.2022
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A.
29.00 Kč

ČSN EN 50411-2-4-ed.3 (359249) - 1.3.2022
Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-101-1 (359350) - 1.3.2022
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 101-1: Terminologie.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61318-ed.2 (359721) - 1.3.2022
Práce pod napětím - Metody pro hodnocení vad a ověření funkčnosti použitelné pro nástroje, předměty a zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-213 (359724) - 1.3.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 213: Systém detekce a indikace napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - 1.3.2022
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60238-ed.5:2018/A2 (360383) - 1.3.2022
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - 1.3.2022
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62868-1 (360701) - 1.3.2022
Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 62868:2016/Z1 (360701) - 1.3.2022
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
29.00 Kč

ČSN EN 50604-1:2017/A1 (364328) - 1.3.2022
Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 62133-2:2017/A1 (364379) - 1.3.2022
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-77 (364801) - 1.3.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50090-6-2 (368051) - 1.3.2022
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-2: Popis modelu sémantické ontologie IoT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29101:2020/Z1 (369708) - 1.3.2022
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61386-21-ed.2:2021/A11 (370000) - 1.3.2022
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61386-22-ed.2:2021/A11 (370000) - 1.3.2022
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61386-23-ed.2:2021/A11 (370000) - 1.3.2022
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy.
120.00 Kč

ČSN EN 50520-ed.2:2021/A1 (370560) - 1.3.2022
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích.
120.00 Kč

ČSN EN 61534-1-ed.2:2012/A11 (371500) - 1.3.2022
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 61534-1-ed.2:2012/A2 (371500) - 1.3.2022
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 12732 (386412) - 1.3.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1918-1 (386490) - 1.3.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech.
350.00 Kč

ČSN EN 1918-2 (386490) - 1.3.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích.
350.00 Kč

ČSN EN 1918-3 (386490) - 1.3.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách.
350.00 Kč

ČSN EN 1918-4 (386490) - 1.3.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách.
350.00 Kč

ČSN EN 1918-5 (386490) - 1.3.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 10132 (420166) - 1.3.2022
Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 603-3 (427205) - 1.3.2022
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
338.00 Kč

ČSN EN 12331 (513055) - 1.3.2022
Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - 1.3.2022
Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro měření výkonu kvantitativního popisného senzorického panelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13000-1 (643070) - 1.3.2022
Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13000-2 (643070) - 1.3.2022
Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 14539 (654838) - 1.3.2022
Jednosložkové hnojivo typu dusičnanu amonného - Srovnávací studie pro stanovení pórovitosti (retence oleje).
223.00 Kč

ČSN EN 15199-4 (656116) - 1.3.2022
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - 1.3.2022
Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace.
338.00 Kč

ČSN EN 17387 (665232) - 1.3.2022
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13885-1 (673038) - 1.3.2022
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 1: Tetrahydrofuran (THF) jako mobilní fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13885-2 (673038) - 1.3.2022
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 2: N,N-dimethylacetamid (DMAC) jako mobilní fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13885-3 (673038) - 1.3.2022
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 3: Voda jako mobilní fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-11 (673161) - 1.3.2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 11: Stabilita lázně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-12 (673161) - 1.3.2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 12: Sedimentace na vodorovných plochách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-7 (673161) - 1.3.2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 7: Elektrický odpor mokrého nátěrového filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-8 (673161) - 1.3.2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 8: Hustota elektrického náboje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-9 (673161) - 1.3.2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 9: Úbytek hmotnosti při vypalování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17035 (681110) - 1.3.2022
Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21392 (681521) - 1.3.2022
Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství těžkých kovů v kosmetických přípravcích metodou ICP/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1397 (696397) - 1.3.2022
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13121-1 (698921) - 1.3.2022
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Požadavky na specifikaci a přejímací kritéria (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13012-ed.2 (699112) - 1.3.2022
Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13617-1-ed.2 (699117) - 1.3.2022
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13617-2-ed.2 (699117) - 1.3.2022
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13617-3-ed.2 (699117) - 1.3.2022
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13617-4-ed.2 (699117) - 1.3.2022
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - 1.3.2022
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody.
186.00 Kč

ČSN EN 1366-11+A1 (730857) - 1.3.2022
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.3.2022
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 14908-8 (738525) - 1.3.2022
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 8: Komunikace pomocí širokopásmového připojení přes sítě elektrického vedení - s internetovými protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14908-9 (738525) - 1.3.2022
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 9: Bezdrátová komunikace v pásmech ISM (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1627 (746001) - 1.3.2022
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 1628 (746002) - 1.3.2022
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení.
567.00 Kč

ČSN EN 1629 (746003) - 1.3.2022
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení.
350.00 Kč

ČSN EN 1630 (746004) - 1.3.2022
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání.
434.00 Kč

ČSN EN 16759 (746090) - 1.3.2022
Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště - Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17410 (746709) - 1.3.2022
Plasty - Recyklace PVC-U profilů oken a dveří v řízeném cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - 1.3.2022
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-22 (800216) - 1.3.2022
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken s lněnými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - 1.3.2022
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12447 (806160) - 1.3.2022
Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62990-2 (833635) - 1.3.2022
Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par.
543.00 Kč

ČSN EN 15935 (838126) - 1.3.2022
Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly - Stanovení ztráty žíháním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - 1.3.2022
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - 1.3.2022
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - 1.3.2022
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-9 (838202) - 1.3.2022
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 9: Tříděné drcené dřevo a dřevní štěpka pro průmyslové použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22940 (838325) - 1.3.2022
Tuhá alternativní paliva - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-5 (847150) - 1.3.2022
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-8 (855261) - 1.3.2022
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 8: Metoda pro validaci zkrácené doby inkubace pro biologický indikátor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20166-4 (857032) - 1.3.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 4: Detekční techniky in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V15.1.1 (875111) - 1.3.2022
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky, vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V15.1.1 (875111) - 1.3.2022
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA), vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V15.1.1 (875111) - 1.3.2022
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE, vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-2-V2.1.1 (878596) - 1.3.2022
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-3-V2.1.1 (878596) - 1.3.2022
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Rádiové antény mezi více body (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 527-2+A1 (911105) - 1.3.2022
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
186.00 Kč

ČSN EN 913+A1 (940303) - 1.3.2022
Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13209-1-ed.2 (943458) - 1.3.2022
Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 27789 (982025) - 1.3.2022
Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.