Nové normy ČSN za červen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN 013406:2015/Oprava1 (013406) - 1.6.2016
Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech.
62.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-7 (018233) - 1.6.2016
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12679 (038702) - 1.6.2016
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12670 (038703) - 1.6.2016
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 16129 (061821) - 1.6.2016
Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry.
945.00 Kč

ČSN EN 16436-1+A1 (061840) - 1.6.2016
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-8:2010/A1 (106010) - 1.6.2016
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-1 (125301) - 1.6.2016
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-2 (125301) - 1.6.2016
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60534-8-4-ed.2 (134510) - 1.6.2016
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61987-21 (180410) - 1.6.2016
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 21: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro automatické ventily - Obecné struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61987-22 (180410) - 1.6.2016
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61987-23 (180410) - 1.6.2016
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro akumulátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61987-24-1 (180410) - 1.6.2016
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60297-3-109 (188001) - 1.6.2016
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12405-3 (257865) - 1.6.2016
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1434-3 (258511) - 1.6.2016
Měřidla tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13757-6 (258513) - 1.6.2016
Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14535-3 (284031) - 1.6.2016
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění.
338.00 Kč

ČSN EN 4165-027 (311812) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 027: Zástrčka do panelu s montáží zezadu pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4652-210 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 210: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-213 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 213: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-311 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 311: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-312 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 312: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-313 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 313: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-410 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 410: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-411 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 411: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-412 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 412: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-413 (311828) - 1.6.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 413: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - 1.6.2016
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - 1.6.2016
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17683 (325411) - 1.6.2016
Lodě a lodní technika - Keramické podložky svarů pro lodní využití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332000-5-53-ed.2 (332000) - 1.6.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje. (Platnost do 13.5.2025).
543.00 Kč

ČSN 332000-7-730 (332000) - 1.6.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla.
223.00 Kč

ČSN EN 60079-6-ed.2 (332320) - 1.6.2016
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o".
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - 1.6.2016
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody.
434.00 Kč

ČSN EN 62325-451-4 (335000) - 1.6.2016
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh. (Platnost do 16.5.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 54-27 (342710) - 1.6.2016
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí.
593.00 Kč

ČSN EN 54-29 (342710) - 1.6.2016
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů.
593.00 Kč

ČSN EN 54-30 (342710) - 1.6.2016
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů.
593.00 Kč

ČSN EN 60068-2-60-ed.2 (345791) - 1.6.2016
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů.
223.00 Kč

ČSN EN 61251 (346412) - 1.6.2016
Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60599-ed.2 (346726) - 1.6.2016
Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů. (Platnost do 29.6.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 60317-0-4-ed.2 (347307) - 1.6.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-4: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem. (Platnost do 1.6.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60317-39-ed.2 (347307) - 1.6.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 39: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61726-ed.2 (347705) - 1.6.2016
Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.8.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 60966-2-7 (347720) - 1.6.2016
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-47 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50289-4-17-ed.2 (347819) - 1.6.2016
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů.
223.00 Kč

ČSN EN 62231-1 (348057) - 1.6.2016
Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50180-1 (348153) - 1.6.2016
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 1: Obecné požadavky pro průchodky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50180-2 (348153) - 1.6.2016
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 2: Požadavky pro součástky průchodek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50180-3 (348153) - 1.6.2016
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61169-53 (353811) - 1.6.2016
Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62683-ed.2 (354102) - 1.6.2016
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.8.2020).
945.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A11 (354181) - 1.6.2016
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
62.00 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A11 (354182) - 1.6.2016
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
120.00 Kč

ČSN EN 62391-1-ed.2 (358252) - 1.6.2016
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.11.2025).
567.00 Kč

ČSN EN 62575-1 (358402) - 1.6.2016
Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 1: Kmenová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60424-3-ed.2 (358471) - 1.6.2016
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 3: ETD-jádra, EER-jádra, EC-jádra a E-jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62317-11 (358475) - 1.6.2016
Feritová jádra - Rozměry - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.9.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62132-1-ed.2 (358798) - 1.6.2016
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 1: Obecné podmínky a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62077-ed.3 (359239) - 1.6.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.9.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 61977-ed.3 (359247) - 1.6.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.5.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-382-2 (359255) - 1.6.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 382-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM G-PON-NGA pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z43 (360340) - 1.6.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
593.00 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - 1.6.2016
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - 1.6.2016
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - 1.6.2016
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13201-5 (360455) - 1.6.2016
Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61048-ed.2:2006/A1 (360525) - 1.6.2016
Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost.
120.00 Kč

ČSN EN 62870 (360604) - 1.6.2016
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/A12 (361045) - 1.6.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-89-ed.2:2010/A1 (361045) - 1.6.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-102-ed.2 (361050) - 1.6.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.3 (361050) - 1.6.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-3-ed.3 (361050) - 1.6.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky.
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/A13 (361551) - 1.6.2016
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-2-1-ed.2 (364801) - 1.6.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV. (Platnost do 16.7.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-23-ed.2 (364801) - 1.6.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-49-ed.2 (364801) - 1.6.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů. (Platnost do 7.8.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-5-ed.2 (364801) - 1.6.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů.
350.00 Kč

ČSN EN 50083-2-ed.3:2012/A1 (367211) - 1.6.2016
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62459:2011/Oprava1 (368323) - 1.6.2016
Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62321-7-1 (369080) - 1.6.2016
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.6.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 14317 (420852) - 1.6.2016
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - 1.6.2016
Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22630 (461043) - 1.6.2016
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 482118 (482118) - 1.6.2016
Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách.
223.00 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - 1.6.2016
Dřevěná schodiště - Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 16718 (490096) - 1.6.2016
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - 1.6.2016
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16743 (513515) - 1.6.2016
Potravinářské stroje - Automatické průmyslové nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - 1.6.2016
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - 1.6.2016
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru.
223.00 Kč

ČSN EN 16761-1 (656518) - 1.6.2016
Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 1: Metoda jednokolonové techniky.
223.00 Kč

ČSN EN 13727+A2 (665213) - 1.6.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21150 (681557) - 1.6.2016
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22717 (681558) - 1.6.2016
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22718 (681559) - 1.6.2016
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus.
223.00 Kč

ČSN EN 1469-ed.2 (721867) - 1.6.2016
Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12057-ed.2 (721870) - 1.6.2016
Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 12058-ed.2 (721871) - 1.6.2016
Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13407-ed.2 (724871) - 1.6.2016
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.7.2020).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-14 (725110) - 1.6.2016
Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15991 (726078) - 1.6.2016
Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/A1 (730035) - 1.6.2016
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.6.2016
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1-ed.2:2011/Oprava1 (731401) - 1.6.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/NA-ed.A (731401) - 1.6.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Oprava2 (731401) - 1.6.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN 736108 (736108) - 1.6.2016
Lesní cestní síť.
434.00 Kč

ČSN 737013:2014/Z1 (737013) - 1.6.2016
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení.
29.00 Kč

ČSN EN 13561:2015/Oprava1 (746034) - 1.6.2016
Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN 750140 (750140) - 1.6.2016
Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy.
945.00 Kč

ČSN EN 16775 (763601) - 1.6.2016
Odborné činnosti - Obecné požadavky pro odborné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8317 (770410) - 1.6.2016
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakované uzavíratelné obaly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13719 (806163) - 1.6.2016
Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18122 (838210) - 1.6.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18123 (838222) - 1.6.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17829 (838229) - 1.6.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-1-ed.2 (852703) - 1.6.2016
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.6.2016
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace řízení rizika (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - 1.6.2016
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1729-1 (911710) - 1.6.2016
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14516 (914101) - 1.6.2016
Koupací vany pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13310-ed.2 (914108) - 1.6.2016
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.7.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 14296-ed.2 (914109) - 1.6.2016
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta. (Platnost do 31.7.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 16511 (917890) - 1.6.2016
Volně kladené dlaždice - Polotuhé vícevrstvé modulové podlahové dlaždice (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení.
223.00 Kč

ČSN ISO 5902 (941861) - 1.6.2016
Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení elastických vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 6266 (941865) - 1.6.2016
Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení indexu únavy - Zkouška cyklickým ohybovým namáháním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 9465 (941881) - 1.6.2016
Vázání pro sjezdové lyžování - Příčné vypnutí špičky při nárazovém zatížení - Zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 12277 (942011) - 1.6.2016
Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 926-1 (942810) - 1.6.2016
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro pevnost konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12491 (942812) - 1.6.2016
Zařízení pro padákové létání - Záložní padák - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13209-2 (943458) - 1.6.2016
Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 2: Měkký nosič.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28764 (945011) - 1.6.2016
Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-4 (945069) - 1.6.2016
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.