Nové normy ČSN za leden 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 5349-2:2002/A1 (011406) - 1.1.2016
Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16610-22 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-40 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 40: Morfologické filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-41 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Morfologické filtry: Diskové a horizontální lineární segmentové filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-61 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-606 (014451) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257) - 1.1.2016
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - 1.1.2016
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - 1.1.2016
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18750 (018484) - 1.1.2016
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní systémy - Definování globálního konceptu pro lokální dynamické mapy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 17424 (018485) - 1.1.2016
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13523-15 (038761) - 1.1.2016
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 15: Metamerie (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - 1.1.2016
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.1.2016
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15502-1+A1 (075316) - 1.1.2016
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - 1.1.2016
Lahve na plyny - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 25760 (078317) - 1.1.2016
Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny.
202.40 Kč

ČSN EN 16631 (078438) - 1.1.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11120 (078525) - 1.1.2016
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-5:2010/A1 (106010) - 1.1.2016
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12759 (122004) - 1.1.2016
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5802:2009/A1 (122015) - 1.1.2016
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 127010:2014/Z1 (127010) - 1.1.2016
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení.
202.40 Kč

ČSN EN 16211 (127132) - 1.1.2016
Větrání budov - Měření průtoku vzduchu na místě - Metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11151-1 (192020) - 1.1.2016
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11151-2 (192020) - 1.1.2016
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6103 (224500) - 1.1.2016
Nástroje z pojeného brusiva - Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů - Statická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 81-72-ed.2 (274003) - 1.1.2016
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy.
394.90 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - 1.1.2016
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15436-3 (278048) - 1.1.2016
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.1.2016
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4604-005 (311734) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 005: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WL - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4681-005 (311739) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 005: AZ řada, jednožilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4681-006 (311739) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4560 (313930) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové do 21000 kPa - Palcová řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19009 (328552) - 1.1.2016
Malá plavidla - Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel.
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-212:2011/A1 (330050) - 1.1.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-212:2011/A2 (330050) - 1.1.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
56.10 Kč

ČSN 332000-5-53 (332000) - 1.1.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje. (Platnost do 17.7.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 50223-ed.3 (332039) - 1.1.2016
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 50491-11 (332151) - 1.1.2016
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60079-28-ed.2 (332320) - 1.1.2016
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření.
394.90 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - 1.1.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50121-1-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně. (Platnost do 7.11.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo. (Platnost do 24.10.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. (Platnost do 24.10.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 55015-ed.4:2014/A1 (334215) - 1.1.2016
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením.
306.90 Kč

ČSN EN 55032-ed.2 (334232) - 1.1.2016
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 55024-ed.2:2011/A1 (334289) - 1.1.2016
Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
108.90 Kč

ČSN EN 50561-1:2014/Oprava1 (334293) - 1.1.2016
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61340-4-1:2004/A1 (346440) - 1.1.2016
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.
108.90 Kč

ČSN EN 60034-26:2007/Oprava1 (350000) - 1.1.2016
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko.
26.40 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4 (353412) - 1.1.2016
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61810-3 (353439) - 1.1.2016
Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61169-47-ed.2 (353811) - 1.1.2016
Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62080:2010/A2 (354112) - 1.1.2016
Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely.
108.90 Kč

ČSN 354185 (354185) - 1.1.2016
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití.
859.10 Kč

ČSN EN 61010-2-051-ed.3 (356502) - 1.1.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení.
169.40 Kč

ČSN EN 61010-2-061-ed.3 (356502) - 1.1.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací.
202.40 Kč

ČSN EN 61326-2-2-ed.2:2013/Oprava1 (356509) - 1.1.2016
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích.
26.40 Kč

ČSN EN 60987-ed.2 (356615) - 1.1.2016
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62241:2006/Z1 (356667) - 1.1.2016
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah.
56.10 Kč

ČSN EN 60115-1-ed.2:2012/A11 (358190) - 1.1.2016
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60384-23-ed.2 (358291) - 1.1.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62811 (360513) - 1.1.2016
Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60627-ed.2 (364722) - 1.1.2016
Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro obecné použití a mamografii.
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-11-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-16-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů. (Platnost do 24.5.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 60601-2-17-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-26-ed.3 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů. (Platnost do 3.4.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-3-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-47-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ambulantních elektrokardiografických systémů.
493.90 Kč

ČSN EN 60601-2-6 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-62 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU).
515.90 Kč

ČSN EN 60601-2-8-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV.
317.90 Kč

ČSN EN 80601-2-60 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení. (Platnost do 3.4.2023).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - 1.1.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27031 (369801) - 1.1.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro připravenost informačních a komunikačních technologií pro kontinuitu činnosti organizace.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19792 (369858) - 1.1.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky.
394.90 Kč

ČSN EN 62275-ed.2 (370510) - 1.1.2016
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace. (Platnost do 29.11.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 253+A2 (383371) - 1.1.2016
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16712-1 (389460) - 1.1.2016
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16712-2 (389460) - 1.1.2016
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 2: Savičky přiměšovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16712-3 (389460) - 1.1.2016
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 3: Ruční proudnice PN 16 na těžkou a střední pěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10251 (420047) - 1.1.2016
Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14577-1 (420378) - 1.1.2016
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14577-2 (420378) - 1.1.2016
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14577-3 (420378) - 1.1.2016
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - 1.1.2016
Laserem svařované tailored blanks - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1754 (421482) - 1.1.2016
Hořčík a slitiny hořčíku - Systém označování pro anody, ingoty a odlitky - Značky materiálu a číselné označení materiálu.
306.90 Kč

ČSN EN 10338 (425001) - 1.1.2016
Za tepla a za studena válcované ploché výrobky bez povlaku z vícefázových ocelí pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17962 (473010) - 1.1.2016
Zemědělské stroje - Secí zařízení - Minimalizace účinků výfuku ventilátoru pneumatických systémů na životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - 1.1.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indodyl ß-D-glukuronidu (ISO 16649-3: 2015) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 2917 (570166) - 1.1.2016
Maso a masné výrobky - Měření pH - Referenční metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 936 (570185) - 1.1.2016
Maso a masné výrobky - Stanovení celkového popela.
169.40 Kč

ČSN ISO 8196-1 (570536) - 1.1.2016
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 8196-2 (570536) - 1.1.2016
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 8196-3 (570536) - 1.1.2016
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 928 (580184) - 1.1.2016
Koření a kořenící látky - Stanovení celkového popela.
169.40 Kč

ČSN ISO 930 (580186) - 1.1.2016
Koření a kořenící látky - Stanovení popela nerozpustného v kyselině.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12966-4 (588767) - 1.1.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - 1.1.2016
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft).
202.40 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - 1.1.2016
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21509 (640625) - 1.1.2016
Plasty a ebonit - Ověřování tvrdoměrů Shore (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - 1.1.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - 1.1.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - 1.1.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10931:2006/A1 (646440) - 1.1.2016
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém.
108.90 Kč

ČSN EN 16651 (654858) - 1.1.2016
Hnojiva - Stanovení N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (NPPT) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
169.40 Kč

ČSN EN 116 (656166) - 1.1.2016
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16766 (659810) - 1.1.2016
Rozpouštědla založená na biomase - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13445-8:2015/A1 (695245) - 1.1.2016
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14216-ed.2 (722107) - 1.1.2016
Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem.
306.90 Kč

ČSN EN 772-1+A1 (722635) - 1.1.2016
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku.
202.40 Kč

ČSN EN 1998-1-ed.2:2013/Z1 (730036) - 1.1.2016
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby .
56.10 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z4 (730036) - 1.1.2016
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
56.10 Kč

ČSN EN 12602+A1 (731221) - 1.1.2016
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu. (Platnost do 30.6.2018).
1053.80 Kč

ČSN P 732404 (732404) - 1.1.2016
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace.
394.90 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - 1.1.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona.
202.40 Kč

ČSN EN 12368-ed.2 (737042) - 1.1.2016
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - 1.1.2016
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy.
394.90 Kč

ČSN EN 16005:2013/Oprava1 (747040) - 1.1.2016
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody.
108.90 Kč

TNV 754922 (754922) - 1.1.2016
Údržba odvodňovacích zařízení.
264.00 Kč

TNV 754931 (754931) - 1.1.2016
Provozní řády závlah.
420.00 Kč

TNV 754933 (754933) - 1.1.2016
Údržba závlahových zařízení.
288.00 Kč

ČSN EN 15768 (757336) - 1.1.2016
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS.
317.90 Kč

ČSN EN 16686 (763106) - 1.1.2016
Poskytování osteopatické zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2061 (800709) - 1.1.2016
Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - 1.1.2016
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16948 (838216) - 1.1.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku.
202.40 Kč

ČSN EN 1865-1+A1 (842111) - 1.1.2016
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-1 (855253) - 1.1.2016
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.1.2016
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-1 (855264) - 1.1.2016
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12836 (856017) - 1.1.2016
Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16954 (856051) - 1.1.2016
Stomatologie - Zkušební metody pro stomatologické soupravy k hodnocení účinnosti ošetřování vody ve vztahu k tvorbě biofilmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303095-V1.2.1 (870012) - 1.1.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-5-V1.1.1 (875110) - 1.1.2016
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V7.1.1 (875111) - 1.1.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303979-V1.1.1 (876054) - 1.1.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.4.1 (879047) - 1.1.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 747-1+A1 (910603) - 1.1.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 747-2+A1 (910603) - 1.1.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12764 (914103) - 1.1.2016
Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany. (Platnost do 31.7.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 14428 (914110) - 1.1.2016
Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.7.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 13451-4 (940915) - 1.1.2016
Vybavení plaveckých bazénů - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro startovací bloky.
169.40 Kč

ČSN EN 15567-1 (942403) - 1.1.2016
Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - 1.1.2016
Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz.
202.40 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - 1.1.2016
Ochrana kulturního dědictví - Výkladový slovník technických termínů týkajících se maltových směsí pro historické zdivo, omítky a štuky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)