Nové normy ČSN za leden 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 5349-2:2002/A1 (011406) - 1.1.2016
Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-22 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-40 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 40: Morfologické filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-41 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Morfologické filtry: Diskové a horizontální lineární segmentové filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-61 (014445) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-606 (014451) - 1.1.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257) - 1.1.2016
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - 1.1.2016
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - 1.1.2016
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18750 (018484) - 1.1.2016
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní systémy - Definování globálního konceptu pro lokální dynamické mapy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 17424 (018485) - 1.1.2016
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13523-15 (038761) - 1.1.2016
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 15: Metamerie (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - 1.1.2016
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.1.2016
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15502-1+A1 (075316) - 1.1.2016
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - 1.1.2016
Lahve na plyny - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 25760 (078317) - 1.1.2016
Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny.
223.00 Kč

ČSN EN 16631 (078438) - 1.1.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11120 (078525) - 1.1.2016
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-5:2010/A1 (106010) - 1.1.2016
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12759 (122004) - 1.1.2016
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5802:2009/A1 (122015) - 1.1.2016
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 127010:2014/Z1 (127010) - 1.1.2016
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení.
223.00 Kč

ČSN EN 16211 (127132) - 1.1.2016
Větrání budov - Měření průtoku vzduchu na místě - Metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11151-1 (192020) - 1.1.2016
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11151-2 (192020) - 1.1.2016
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6103 (224500) - 1.1.2016
Nástroje z pojeného brusiva - Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů - Statická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 81-72-ed.2 (274003) - 1.1.2016
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy. (Platnost do 31.7.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - 1.1.2016
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15436-3 (278048) - 1.1.2016
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.1.2016
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4604-005 (311734) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 005: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WL - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4681-005 (311739) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 005: AZ řada, jednožilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4681-006 (311739) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4560 (313930) - 1.1.2016
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové do 21000 kPa - Palcová řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19009 (328552) - 1.1.2016
Malá plavidla - Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel.
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-212:2011/A1 (330050) - 1.1.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-212:2011/A2 (330050) - 1.1.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
62.00 Kč

ČSN 332000-5-53 (332000) - 1.1.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje. (Platnost do 17.7.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 50223-ed.3 (332039) - 1.1.2016
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 50491-11 (332151) - 1.1.2016
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.10.2026).
543.00 Kč

ČSN EN 60079-28-ed.2 (332320) - 1.1.2016
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření.
434.00 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - 1.1.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50121-1-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně. (Platnost do 7.11.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo. (Platnost do 24.10.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. (Platnost do 24.10.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.3 (333590) - 1.1.2016
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 55032-ed.2 (334232) - 1.1.2016
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 50561-1:2014/Oprava1 (334293) - 1.1.2016
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61340-4-1:2004/A1 (346440) - 1.1.2016
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.
120.00 Kč

ČSN EN 60034-26:2007/Oprava1 (350000) - 1.1.2016
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko.
29.00 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4 (353412) - 1.1.2016
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61810-3 (353439) - 1.1.2016
Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61169-47-ed.2 (353811) - 1.1.2016
Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62080:2010/A2 (354112) - 1.1.2016
Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely.
120.00 Kč

ČSN 354185 (354185) - 1.1.2016
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití.
945.00 Kč

ČSN EN 61010-2-051-ed.3 (356502) - 1.1.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení. (Platnost do 2.8.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61010-2-061-ed.3 (356502) - 1.1.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací. (Platnost do 2.8.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61326-2-2-ed.2:2013/Oprava1 (356509) - 1.1.2016
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích.
29.00 Kč

ČSN EN 60987-ed.2 (356615) - 1.1.2016
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.8.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 62241:2006/Z1 (356667) - 1.1.2016
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah.
62.00 Kč

ČSN EN 60115-1-ed.2:2012/A11 (358190) - 1.1.2016
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60384-23-ed.2 (358291) - 1.1.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.3.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 62811 (360513) - 1.1.2016
Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60627-ed.2 (364722) - 1.1.2016
Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro obecné použití a mamografii.
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-11-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-16-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů. (Platnost do 24.5.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-17-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-26-ed.3 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů. (Platnost do 3.4.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-3-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-47-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ambulantních elektrokardiografických systémů.
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-6 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-62 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU).
567.00 Kč

ČSN EN 60601-2-8-ed.2 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV.
350.00 Kč

ČSN EN 80601-2-60 (364801) - 1.1.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení. (Platnost do 3.4.2023).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - 1.1.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27031 (369801) - 1.1.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro připravenost informačních a komunikačních technologií pro kontinuitu činnosti organizace.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19792 (369858) - 1.1.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky.
434.00 Kč

ČSN EN 62275-ed.2 (370510) - 1.1.2016
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace. (Platnost do 29.11.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 253+A2 (383371) - 1.1.2016
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16712-1 (389460) - 1.1.2016
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16712-2 (389460) - 1.1.2016
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 2: Savičky přiměšovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16712-3 (389460) - 1.1.2016
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 3: Ruční proudnice PN 16 na těžkou a střední pěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10251 (420047) - 1.1.2016
Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14577-1 (420378) - 1.1.2016
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14577-2 (420378) - 1.1.2016
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14577-3 (420378) - 1.1.2016
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - 1.1.2016
Laserem svařované tailored blanks - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1754 (421482) - 1.1.2016
Hořčík a slitiny hořčíku - Systém označování pro anody, ingoty a odlitky - Značky materiálu a číselné označení materiálu.
338.00 Kč

ČSN EN 10338 (425001) - 1.1.2016
Za tepla a za studena válcované ploché výrobky bez povlaku z vícefázových ocelí pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17962 (473010) - 1.1.2016
Zemědělské stroje - Secí zařízení - Minimalizace účinků výfuku ventilátoru pneumatických systémů na životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - 1.1.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indodyl ß-D-glukuronidu (ISO 16649-3: 2015) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 2917 (570166) - 1.1.2016
Maso a masné výrobky - Měření pH - Referenční metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 936 (570185) - 1.1.2016
Maso a masné výrobky - Stanovení celkového popela.
186.00 Kč

ČSN ISO 8196-1 (570536) - 1.1.2016
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 8196-2 (570536) - 1.1.2016
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 8196-3 (570536) - 1.1.2016
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 928 (580184) - 1.1.2016
Koření a kořenící látky - Stanovení celkového popela.
186.00 Kč

ČSN ISO 930 (580186) - 1.1.2016
Koření a kořenící látky - Stanovení popela nerozpustného v kyselině.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-4 (588767) - 1.1.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - 1.1.2016
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft).
223.00 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - 1.1.2016
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21509 (640625) - 1.1.2016
Plasty a ebonit - Ověřování tvrdoměrů Shore (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - 1.1.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - 1.1.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - 1.1.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10931:2006/A1 (646440) - 1.1.2016
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém.
120.00 Kč

ČSN EN 16651 (654858) - 1.1.2016
Hnojiva - Stanovení N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (NPPT) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
186.00 Kč

ČSN EN 116 (656166) - 1.1.2016
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16766 (659810) - 1.1.2016
Rozpouštědla založená na biomase - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14216-ed.2 (722107) - 1.1.2016
Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem.
338.00 Kč

ČSN EN 772-1+A1 (722635) - 1.1.2016
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku.
223.00 Kč

ČSN EN 1998-1-ed.2:2013/Z1 (730036) - 1.1.2016
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby .
62.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z4 (730036) - 1.1.2016
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
62.00 Kč

ČSN EN 12602+A1 (731221) - 1.1.2016
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu. (Platnost do 30.6.2018).
1159.00 Kč

ČSN P 732404 (732404) - 1.1.2016
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace.
434.00 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - 1.1.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona.
223.00 Kč

ČSN EN 12368-ed.2 (737042) - 1.1.2016
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - 1.1.2016
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy.
434.00 Kč

TNV 754922 (754922) - 1.1.2016
Údržba odvodňovacích zařízení.
264.00 Kč

TNV 754931 (754931) - 1.1.2016
Provozní řády závlah.
420.00 Kč

TNV 754933 (754933) - 1.1.2016
Údržba závlahových zařízení.
288.00 Kč

ČSN EN 15768 (757336) - 1.1.2016
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS.
350.00 Kč

ČSN EN 16686 (763106) - 1.1.2016
Poskytování osteopatické zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2061 (800709) - 1.1.2016
Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - 1.1.2016
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16948 (838216) - 1.1.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku.
223.00 Kč

ČSN EN 1865-1+A1 (842111) - 1.1.2016
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-1 (855253) - 1.1.2016
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.1.2016
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-1 (855264) - 1.1.2016
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12836 (856017) - 1.1.2016
Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16954 (856051) - 1.1.2016
Stomatologie - Zkušební metody pro stomatologické soupravy k hodnocení účinnosti ošetřování vody ve vztahu k tvorbě biofilmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303095-V1.2.1 (870012) - 1.1.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-5-V1.1.1 (875110) - 1.1.2016
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V7.1.1 (875111) - 1.1.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303979-V1.1.1 (876054) - 1.1.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.4.1 (879047) - 1.1.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 747-1+A1 (910603) - 1.1.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 747-2+A1 (910603) - 1.1.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12764 (914103) - 1.1.2016
Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany. (Platnost do 31.7.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 14428 (914110) - 1.1.2016
Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.7.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 13451-4 (940915) - 1.1.2016
Vybavení plaveckých bazénů - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro startovací bloky.
186.00 Kč

ČSN EN 15567-1 (942403) - 1.1.2016
Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - 1.1.2016
Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz.
223.00 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - 1.1.2016
Ochrana kulturního dědictví - Výkladový slovník technických termínů týkajících se maltových směsí pro historické zdivo, omítky a štuky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.