Nové normy ČSN za červenec 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2003 v 09:00


ČSN ISO 2859-4 (010261) - 1.7.2003
Statistické přejímky srovnáváním - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní jakosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 13380 (011441) - 1.7.2003
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice pro použití výkonnostních parametrů.
223.00 Kč

ČSN ISO 128-1 (013114) - 1.7.2003
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled.
223.00 Kč

ČSN EN 80416-3 (013765) - 1.7.2003
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek.
223.00 Kč

ČSN ISO 228-2:1993/Z2 (014033) - 1.7.2003
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16426 (021015) - 1.7.2003
Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16048 (021026) - 1.7.2003
Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15975 (022342) - 1.7.2003
Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AI/AIA.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15976 (022343) - 1.7.2003
Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15977 (022344) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/St.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15978 (022345) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/St.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15979 (022346) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15980 (022347) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - St/St.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15981 (022348) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/AIA.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15982 (022349) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/AIA.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15983 (022350) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/A2.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15984 (022351) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - A2/A2.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16582 (022352) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16583 (022353) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16584 (022354) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - NiCu/St nebo NiCu/SSt.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16585 (022355) - 1.7.2003
Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/SSt.
186.00 Kč

ČSN EN 13143 (038153) - 1.7.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - 1.7.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 1: Stanovení emisní rychlosti a vzorkování částic dýmu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7291 (052121) - 1.7.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 300 bar, používané při svařování, řezání a příbuzných procesech.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - 1.7.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaká zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 12828 (060205) - 1.7.2003
Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12831 (060206) - 1.7.2003
Otopné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro tepelné ztráty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.7.2003
Regulace otopných soustav - Část 3: Regulace elektrických otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 449 (061451) - 1.7.2003
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním).
543.00 Kč

ČSN EN 13101 (136352) - 1.7.2003
Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody.
350.00 Kč

ČSN EN 248 (137203) - 1.7.2003
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné technické požadavky pro elektrolytické povlaky Ni-Cr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1154:1998/A1 (166232) - 1.7.2003
Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 1158:1998/A1 (166234) - 1.7.2003
Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1155:1998/A1 (166235) - 1.7.2003
Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13985 (210740) - 1.7.2003
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky.
567.00 Kč

ČSN EN 13757-1 (258513) - 1.7.2003
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 1: Výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 18333 (269136) - 1.7.2003
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety.
186.00 Kč

ČSN EN 12629-2 (278713) - 1.7.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-3 (278713) - 1.7.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem.
338.00 Kč

ČSN EN 12629-8 (278713) - 1.7.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí).
223.00 Kč

ČSN EN 12561-2 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů.
223.00 Kč

ČSN EN 12561-3 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro zkapalněné plyny.
223.00 Kč

ČSN EN 12561-4 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní vyprazdňování a plnění kapalných látek.
186.00 Kč

ČSN EN 12561-5 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Horní zařízení pro spodní vyprazdňování a horní plnění kapalných látek.
120.00 Kč

ČSN EN 12561-6 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy.
223.00 Kč

ČSN ISO 10959 (313033) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - MJ závity - Měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 9139 (313301) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Technická dodací specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 9140 (313302) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 7481 (313504) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice pro maximální pracovní teplotu nižší nebo rovnou 425 °C - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 13599 (313545) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Hladká pouzdra s přesným otvorem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 13598 (313546) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, redukovaná příruba, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 13597 (313547) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, otevřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 13596 (313548) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 13595 (313549) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistnou posuvnou maticí s MJ závitem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 11 (313820) - 1.7.2003
Letadlo - Přípojky pro pozemní tlakové zkoušky přetlakových kabin (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 45 (313825) - 1.7.2003
Letadlo - Přípojky pro tlakové doplňování paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 1022 (313830) - 1.7.2003
Letadlo - Plnicí přípojka pro kyslík v plynném stavu v tekutinových systémech (starý typ) - Rozměry (Palcová serie) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 1465 (313831) - 1.7.2003
Letadlo - Plnicí přípojky pro tekutý kyslík - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 3174 (313833) - 1.7.2003
Letadlo - Přípojky kontrolních hydraulických systémů při pozemních měřeních - Závitový typ (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3868 (313907) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Spojovací příruby, k přivaření, ze slitiny titanu TI-P64001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 3856 (313913) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice pro opěrný drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3854 (313916) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Těsnicí kužele vnější, k přivaření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3852 (313921) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky k přivaření, závitové (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3853 (313922) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky závitové (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3857 (313925) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Kolena 90°, k přivaření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 17057 (314301) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Nýty plné - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 12288 (314306) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Nýty plné ze slitin niklu - Technické dodací specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 12290 (314307) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Nýty plné z titanu nebo slitin titanu - Technické dodací specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9094-1 (320240) - 1.7.2003
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9094-2 (320241) - 1.7.2003
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 2: Plavidla s délkou trupu od 15 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.7.2003
Malá plavidla - Základní údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15084 (323040) - 1.7.2003
Malá plavidla - Kotvení, vlečení a tažení - Upevňovací místa (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.7.2003
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14895 (328940) - 1.7.2003
Malá plavidla - Vařiče na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN IEC 50(441):1995/Oprava1 (330050) - 1.7.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-300 (330050) - 1.7.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
1470.60 Kč

ČSN 332000-7-702-ed.2 (332000) - 1.7.2003
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže. + komentář TNI 33 2000-7-702 z 1.11.2008. (Platnost do 1.9.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 61000-4-7-ed.2 (333432) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich.
434.00 Kč

ČSN EN 50153-ed.2 (333503) - 1.7.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem. (Platnost do 10.3.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 50125-2 (333504) - 1.7.2003
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení.
223.00 Kč

ČSN CISPR 16-1 (334210) - 1.7.2003
Specifikace metod a přístrojů pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení - Část 1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení.
1159.00 Kč

ČSN EN 60519-6 (335002) - 1.7.2003
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení. (Platnost do 3.3.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 54-12 (342710) - 1.7.2003
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku. (Platnost do 30.4.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60695-1-30 (345615) - 1.7.2003
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Použití postupů předběžného výběru. (Platnost do 1.10.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 60052 (345651) - 1.7.2003
Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť.
338.00 Kč

ČSN EN 61857-22 (346220) - 1.7.2003
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 1.9.2011).
186.00 Kč

ČSN EN 61857-23 (346220) - 1.7.2003
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 23: Zvláštní požadavky na model s vysokými drážkami pro všeobecné účely - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu.
186.00 Kč

ČSN 347660-1 (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2008).
223.00 Kč

ČSN 347660-3D (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem. (Platnost do 1.6.2008).
223.00 Kč

ČSN 347660-4D (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
350.00 Kč

ČSN 347660-5C (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
350.00 Kč

ČSN 347660-5G (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-8 (350000) - 1.7.2003
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení. (Platnost do 1.7.2010).
350.00 Kč

ČSN EN 60947-7-1-ed.2 (354101) - 1.7.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče. (Platnost do 1.6.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 60947-7-2-ed.2 (354101) - 1.7.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče. (Platnost do 1.6.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 60947-7-3 (354101) - 1.7.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice. (Platnost do 1.9.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 196110 (354111) - 1.7.2003
Dílčí specifikace - Otočné spínače - Schválení způsobilosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50250-ed.2 (354514) - 1.7.2003
Přechodové adaptory pro průmyslové použití.
338.00 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.6 (354701) - 1.7.2003
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až V: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.3.2006).
768.00 Kč

ČSN 354701-3-1-ed.3 (354701) - 1.7.2003
Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV. (Platnost do 1.11.2007).
945.00 Kč

ČSN EN 60122-1 (358415) - 1.7.2003
Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 60793-1-1 (359213) - 1.7.2003
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod. (Platnost do 1.7.2011) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 187103 (359221) - 1.7.2003
Rodová specifikace - Optické kabely pro vnitřní použití. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61300-2-5 (359251) - 1.7.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut. (Platnost do 18.3.2012) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-26 (359252) - 1.7.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-26: Zkoušení a měření - Měření souososti vlákna a ferule (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z20 (360340) - 1.7.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
350.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z19 (360340) - 1.7.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z21 (360340) - 1.7.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.7.2003
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 60335-2-101 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin. (Platnost do 12.10.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.4 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub. (Platnost do 28.11.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-3-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky. (Platnost do 5.10.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla. (Platnost do 1.11.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-70-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-87-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat. (Platnost do 16.12.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-89 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely. (Platnost do 1.3.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-90-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely. (Platnost do 1.3.2009).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-96 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností. (Platnost do 20.9.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61377-2 (362207) - 1.7.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky - Část 2: Stejnosměrné trakční motory napájené z pulzních měničů a jejich řízení. (Platnost do 23.2.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 61982-2 (364328) - 1.7.2003
Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky funkce a odolnosti při dynamickém vybíjení. (Platnost do 1.6.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 50083-9 (367211) - 1.7.2003
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60945 (367821) - 1.7.2003
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek.
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20061 (369392) - 1.7.2003
Informační technologie - Kazeta s 12,65 mm širokou magnetickou páskou pro výměnu informací - Šikmý záznam - DTF-2. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20162 (369455) - 1.7.2003
Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 300 mm typu WORM (jednorázový zápis, vícenásobné čtení) používajícími nevratné procesy - Kapacita: 30 GBytů v kazetě. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651) - 1.7.2003
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15457-3 (369761) - 1.7.2003
Identifikační karty - Tenké ohebné karty - Část 3: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-3 (369829) - 1.7.2003
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 3: Definice a procedury abstraktní služby managementu.
434.00 Kč

ČSN EN 12259-5 (389210) - 1.7.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody.
350.00 Kč

ČSN EN 10220 (420092) - 1.7.2003
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10305-2 (420094) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10305-3 (420095) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 39 (420141) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - 1.7.2003
Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10312 (420254) - 1.7.2003
Trubky a tvarovky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10297-1 (420258) - 1.7.2003
Bezešvé kruhové ocelové trubky pro strojírenské a všeobecné účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10089 (421040) - 1.7.2003
Oceli válcované za tepla pro zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10151 (421041) - 1.7.2003
Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10031 (429033) - 1.7.2003
Předvýrobky pro kování - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 7971-2 (461013) - 1.7.2003
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Praktická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8224-1 (474001) - 1.7.2003
Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 14464 (490646) - 1.7.2003
Řezivo - Metoda stanovení zkornatění (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a drážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13488 (492132) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13227 (492133) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Masivní lamparkety (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13228 (492134) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Prvky masivních krycích podlah včetně špalíků se spojem pero-drážka (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13442 (492135) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny, obklady stěn a stropů ze dřeva - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13489 (492136) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé podlahové dílce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13629 (492137) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Masivní palubky z listnatých dřevin (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13647 (492138) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny, obklady stěn a stropů ze dřeva - Stanovení geometrických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13810-1 (492139) - 1.7.2003
Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace vlastností a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8254-1 (500423) - 1.7.2003
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - 1.7.2003
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14086 (500424) - 1.7.2003
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Lesk při 45° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 3308 (569503) - 1.7.2003
Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky.
338.00 Kč

ČSN ISO 3402 (569505) - 1.7.2003
Tabák a tabákové výrobky - Atmosféra pro kondicionaci a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN ISO 8454 (569506) - 1.7.2003
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech - Metoda NDIR.
186.00 Kč

ČSN ISO 10315 (569507) - 1.7.2003
Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN ISO 4874 (569511) - 1.7.2003
Tabák - Vzorkování surovinové šarže - Všeobecná ustanovení.
186.00 Kč

ČSN ISO 4387 (569512) - 1.7.2003
Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje.
223.00 Kč

ČSN ISO 2965 (569514) - 1.7.2003
Materiály používané jako cigaretové papíry, obaly filtrových roubíků a náustkové papíry včetně materiálů, které mají orientovanou prodyšnou zónu - Stanovení prodyšnosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 7210 (569515) - 1.7.2003
Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14675 (570004) - 1.7.2003
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek s kompetitivními enzymy - Stanovení obsahu aflatoxinů M1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - 1.7.2003
Plasty - Stanovení ohybových vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 13244-1 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13244-2 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13244-3 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13244-4 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13244-5 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13566-1 (646420) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13566-3 (646420) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 3: Vyvložkování přiléhajícími trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13566-4 (646420) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14233 (647125) - 1.7.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace.
223.00 Kč

ČSN EN 14020-1 (647623) - 1.7.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14020-2 (647623) - 1.7.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14020-3 (647623) - 1.7.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.7.2003
Materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6245 (656063) - 1.7.2003
Ropné výrobky - Stanovení popela.
186.00 Kč

ČSN EN 13357 (657082) - 1.7.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku ropných ředěných a fluxovaných asfaltů.
223.00 Kč

ČSN EN 205 (668508) - 1.7.2003
Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti lepeného spojení ve smyku při tahovém namáhání.
223.00 Kč

ČSN EN 1966 (668583) - 1.7.2003
Strukturní lepidla - Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou.
223.00 Kč

ČSN EN 1967 (668584) - 1.7.2003
Strukturní lepidla - Hodnocení účinnosti způsobů úpravy povrchu hliníkového adherendu za použití zkoušky v odlupování za mokra metodou kontinuálního navíjení.
186.00 Kč

ČSN EN 13900-1 (670555) - 1.7.2003
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení schopnosti disperze v plastech - Část 1: Všeobecný úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13900-2 (670555) - 1.7.2003
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení schopnosti disperze v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti disperze v měkčeném polyvinylchloridu mletím mezi dvěma válci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13900-3 (670555) - 1.7.2003
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení schopnosti disperze v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti disperze černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím mezi dvěma válci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13955 (681166) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení Krafftova bodu a rozpustnosti iontových povrchově aktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13560:2002/Oprava1 (681186) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu amidického dusíku - Potenciometrická titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 13717 (681190) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení primárního, sekundárního a terciálního amidického dusíku - Potenciometrická titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13405 (681191) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení dialkyltetralinů obsažených v lineárním alkybenzenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 764-5 (690004) - 1.7.2003
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací.
186.00 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.7.2003
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4142 (704321) - 1.7.2003
Laboratorní sklo - Zkumavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13919 (721140) - 1.7.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1097-10 (721194) - 1.7.2003
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.7.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
120.00 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - 1.7.2003
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13813 (722481) - 1.7.2003
Potěrové materiály a podlahové potěry - Vlastnosti potěrových materiálů a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-1 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 1: Odběr, úprava a ošetřování vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-2 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-4 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 4: Stanovení obrusnosti přístrojem BCA (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-6 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 4: Stanovení tvrdosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-8 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 4: Stanovení přídržnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 771-1 (722634) - 1.7.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 771-2 (722634) - 1.7.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.7.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 845-2 (722710) - 1.7.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 845-3 (722710) - 1.7.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1916 (723146) - 1.7.2003
Betonové trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1917 (723147) - 1.7.2003
Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13494 (727103) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty a základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu tahovou zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13495 (727104) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) proti odtržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13496 (727105) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13497 (727106) - 1.7.2003
Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního systému (ETICS) proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13498 (727107) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů proti průniku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 658-2 (727560) - 1.7.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení lisovacích vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 658-5 (727560) - 1.7.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 5: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce s krátkou délkou upnutí (tříbodové) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1071-2 (727570) - 1.7.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 2: Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15148 (730312) - 1.7.2003
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.7.2003
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
434.00 Kč

ČSN EN 40-7 (732097) - 1.7.2003
Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny.
338.00 Kč

ČSN EN 13502 (734205) - 1.7.2003
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro pálené/keramické komínové nástavce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13384-1 (734206) - 1.7.2003
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12697-2 (736160) - 1.7.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - 1.7.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles.
120.00 Kč

ČSN EN 12697-9 (736160) - 1.7.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114) - 1.7.2003
Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí.
223.00 Kč

ČSN EN 13331-1 (738121) - 1.7.2003
Systémy pro výkopové pažení - Část 1: Požadavky na výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13331-2 (738121) - 1.7.2003
Systémy pro výkopové pažení - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13377 (738122) - 1.7.2003
Průmyslově vyráběné dřevěné bednicí nosníky - Požadavky, rozdělení a posuzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12811-3 (738123) - 1.7.2003
Pomocné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13330 (746029) - 1.7.2003
Okenice - Náraz tvrdým tělesem - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13753 (755718) - 1.7.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 756551 (756551) - 1.7.2003
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.
223.00 Kč

ČSN EN 1825-2 (756553) - 1.7.2003
Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba.
338.00 Kč

ČSN 770052-2 (770052) - 1.7.2003
Obaly - Odpady z obalů - Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů.
223.00 Kč

ČSN 770053 (770053) - 1.7.2003
Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem.
120.00 Kč

ČSN EN 13973 (770235) - 1.7.2003
Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění.
120.00 Kč

ČSN EN 13628-1 (770315) - 1.7.2003
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 13628-2 (770315) - 1.7.2003
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13974 (771061) - 1.7.2003
Tuhé plastové obaly - Specifikace tolerancí pro rozměry, hmotnost a objem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2418 (793801) - 1.7.2003
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2419 (793802) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2420 (793806) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5404 (793807) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17227 (793808) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2417 (793812) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5403 (793813) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13540 (793814) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17186 (793815) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17235 (793816) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17236 (793818) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17229 (793819) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3378 (793821) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti líce usně vůči praskání a index praskání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17233 (793822) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3377-2 (793828) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3377-1 (793829) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 1: Jednostranné trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3380 (793841) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty smrštění do 100 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5402 (793855) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové odolnosti flexometrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13360 (804632) - 1.7.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - 1.7.2003
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky.
223.00 Kč

ČSN EN 13780 (808905) - 1.7.2003
Stuhové uzávěry - Zjišťování podélné pevnosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12942:1999/A1 (832251) - 1.7.2003
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení.
120.00 Kč

ČSN EN 12457-1 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
338.00 Kč

ČSN EN 12457-2 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
338.00 Kč

ČSN EN 12457-3 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
350.00 Kč

ČSN EN 12457-4 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - 1.7.2003
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.7.2003
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 10: Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu.
543.00 Kč

ČSN EN 13795-1 (855810) - 1.7.2003
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 1733 (855830) - 1.7.2003
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14233 (856324) - 1.7.2003
Stomatologie - Polymerní modelové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14356 (856325) - 1.7.2003
Stomatologie - Dublovací hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13612:2002/Oprava1 (857009) - 1.7.2003
Hodnocení funkce zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro.
29.00 Kč

ČSN EN 13975 (857018) - 1.7.2003
Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - Statistické aspekty.
223.00 Kč

ČSN EN 50098-1:1999/A1 (870505) - 1.7.2003
Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN.
120.00 Kč

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.3.2 (875026) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300444-V1.4.2 (875035) - 1.7.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1 (875101) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.1.1 (875113) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300751-V1.2.1 (879022) - 1.7.2003
Rádiové vysílací systémy - Datový rádiový kanál (DARC) - Systém pro bezdrátové vysílání a distribuci informačních a zábavných programů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14085 (917881) - 1.7.2003
Pružné podlahové krytiny - Podlahové dlaždice pro volné kladení - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13750 (944308) - 1.7.2003
Domácí varné konvice určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13248 (944310) - 1.7.2003
Nádobí - Kávovary pro domácí použití s nezávislým zdrojem ohřevu - Definice, požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN 994178:1990/Z1 (994178) - 1.7.2003
Obilní zkoušeče - Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla - Technické požadavky.
29.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.