Nové normy ČSN za červenec 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2003 v 09:00


ČSN ISO 2859-4 (010261) - 1.7.2003
Statistické přejímky srovnáváním - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní jakosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 13380 (011441) - 1.7.2003
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice pro použití výkonnostních parametrů.
202.40 Kč

ČSN ISO 128-1 (013114) - 1.7.2003
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled.
202.40 Kč

ČSN EN 80416-3 (013765) - 1.7.2003
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek.
202.40 Kč

ČSN ISO 228-2:1993/Z2 (014033) - 1.7.2003
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16426 (021015) - 1.7.2003
Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16048 (021026) - 1.7.2003
Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15975 (022342) - 1.7.2003
Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AI/AIA.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15976 (022343) - 1.7.2003
Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15977 (022344) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/St.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15978 (022345) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/St.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15979 (022346) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15980 (022347) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - St/St.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15981 (022348) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/AIA.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15982 (022349) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/AIA.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15983 (022350) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/A2.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15984 (022351) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - A2/A2.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16582 (022352) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16583 (022353) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16584 (022354) - 1.7.2003
Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - NiCu/St nebo NiCu/SSt.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16585 (022355) - 1.7.2003
Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/SSt.
169.40 Kč

ČSN EN 13143 (038153) - 1.7.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - 1.7.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 1: Stanovení emisní rychlosti a vzorkování částic dýmu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7291 (052121) - 1.7.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 300 bar, používané při svařování, řezání a příbuzných procesech.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - 1.7.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaká zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 12828 (060205) - 1.7.2003
Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12831 (060206) - 1.7.2003
Otopné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro tepelné ztráty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.7.2003
Regulace otopných soustav - Část 3: Regulace elektrických otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 449 (061451) - 1.7.2003
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním).
493.90 Kč

ČSN EN 13101 (136352) - 1.7.2003
Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody.
317.90 Kč

ČSN EN 248 (137203) - 1.7.2003
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné technické požadavky pro elektrolytické povlaky Ni-Cr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1154:1998/A1 (166232) - 1.7.2003
Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 1158:1998/A1 (166234) - 1.7.2003
Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1155:1998/A1 (166235) - 1.7.2003
Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13985 (210740) - 1.7.2003
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky.
515.90 Kč

ČSN EN 13757-1 (258513) - 1.7.2003
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 1: Výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 18333 (269136) - 1.7.2003
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety.
169.40 Kč

ČSN EN 12629-2 (278713) - 1.7.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-3 (278713) - 1.7.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem.
306.90 Kč

ČSN EN 12629-8 (278713) - 1.7.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí).
202.40 Kč

ČSN EN 12561-2 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů.
202.40 Kč

ČSN EN 12561-3 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro zkapalněné plyny.
202.40 Kč

ČSN EN 12561-4 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní vyprazdňování a plnění kapalných látek.
169.40 Kč

ČSN EN 12561-5 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Horní zařízení pro spodní vyprazdňování a horní plnění kapalných látek.
108.90 Kč

ČSN EN 12561-6 (280701) - 1.7.2003
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy.
202.40 Kč

ČSN ISO 10959 (313033) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - MJ závity - Měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 9139 (313301) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Technická dodací specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 9140 (313302) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 7481 (313504) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice pro maximální pracovní teplotu nižší nebo rovnou 425 °C - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 13599 (313545) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Hladká pouzdra s přesným otvorem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 13598 (313546) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, redukovaná příruba, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 13597 (313547) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, otevřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 13596 (313548) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 13595 (313549) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistnou posuvnou maticí s MJ závitem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 11 (313820) - 1.7.2003
Letadlo - Přípojky pro pozemní tlakové zkoušky přetlakových kabin (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 45 (313825) - 1.7.2003
Letadlo - Přípojky pro tlakové doplňování paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 1022 (313830) - 1.7.2003
Letadlo - Plnicí přípojka pro kyslík v plynném stavu v tekutinových systémech (starý typ) - Rozměry (Palcová serie) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 1465 (313831) - 1.7.2003
Letadlo - Plnicí přípojky pro tekutý kyslík - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 3174 (313833) - 1.7.2003
Letadlo - Přípojky kontrolních hydraulických systémů při pozemních měřeních - Závitový typ (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3868 (313907) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Spojovací příruby, k přivaření, ze slitiny titanu TI-P64001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 3856 (313913) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice pro opěrný drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3854 (313916) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Těsnicí kužele vnější, k přivaření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3852 (313921) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky k přivaření, závitové (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3853 (313922) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky závitové (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3857 (313925) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Kolena 90°, k přivaření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 17057 (314301) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Nýty plné - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 12288 (314306) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Nýty plné ze slitin niklu - Technické dodací specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 12290 (314307) - 1.7.2003
Letectví a kosmonautika - Nýty plné z titanu nebo slitin titanu - Technické dodací specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9094-1 (320240) - 1.7.2003
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9094-2 (320241) - 1.7.2003
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 2: Plavidla s délkou trupu od 15 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.7.2003
Malá plavidla - Základní údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15084 (323040) - 1.7.2003
Malá plavidla - Kotvení, vlečení a tažení - Upevňovací místa (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.7.2003
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14895 (328940) - 1.7.2003
Malá plavidla - Vařiče na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN IEC 50(441):1995/Oprava1 (330050) - 1.7.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-300 (330050) - 1.7.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
1470.60 Kč

ČSN 332000-7-702-ed.2 (332000) - 1.7.2003
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže. + komentář TNI 33 2000-7-702 z 1.11.2008. (Platnost do 1.9.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 61000-4-7-ed.2 (333432) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich.
394.90 Kč

ČSN EN 50153-ed.2 (333503) - 1.7.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem. (Platnost do 10.3.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 50125-2 (333504) - 1.7.2003
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení.
202.40 Kč

ČSN CISPR 16-1 (334210) - 1.7.2003
Specifikace metod a přístrojů pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení - Část 1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení.
1053.80 Kč

ČSN EN 60519-6 (335002) - 1.7.2003
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení. (Platnost do 3.3.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 54-12 (342710) - 1.7.2003
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku. (Platnost do 30.4.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60695-1-30 (345615) - 1.7.2003
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Použití postupů předběžného výběru. (Platnost do 1.10.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 60052 (345651) - 1.7.2003
Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť.
306.90 Kč

ČSN EN 61857-22 (346220) - 1.7.2003
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 1.9.2011).
169.40 Kč

ČSN EN 61857-23 (346220) - 1.7.2003
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 23: Zvláštní požadavky na model s vysokými drážkami pro všeobecné účely - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu.
169.40 Kč

ČSN 347660-1 (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2008).
202.40 Kč

ČSN 347660-3D (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem. (Platnost do 1.6.2008).
202.40 Kč

ČSN 347660-4D (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
317.90 Kč

ČSN 347660-5C (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
317.90 Kč

ČSN 347660-5G (347660) - 1.7.2003
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem.
306.90 Kč

ČSN EN 60034-8 (350000) - 1.7.2003
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení. (Platnost do 1.7.2010).
317.90 Kč

ČSN EN 60947-7-1-ed.2 (354101) - 1.7.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče. (Platnost do 1.6.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 60947-7-2-ed.2 (354101) - 1.7.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče. (Platnost do 1.6.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 60947-7-3 (354101) - 1.7.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice. (Platnost do 1.9.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 196110 (354111) - 1.7.2003
Dílčí specifikace - Otočné spínače - Schválení způsobilosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50250-ed.2 (354514) - 1.7.2003
Přechodové adaptory pro průmyslové použití.
306.90 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.6 (354701) - 1.7.2003
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až V: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.3.2006).
698.50 Kč

ČSN 354701-3-1-ed.3 (354701) - 1.7.2003
Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV. (Platnost do 1.11.2007).
859.10 Kč

ČSN EN 60122-1 (358415) - 1.7.2003
Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 60793-1-1 (359213) - 1.7.2003
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod. (Platnost do 1.7.2011) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 187103 (359221) - 1.7.2003
Rodová specifikace - Optické kabely pro vnitřní použití. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61300-2-5 (359251) - 1.7.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut. (Platnost do 18.3.2012) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-26 (359252) - 1.7.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-26: Zkoušení a měření - Měření souososti vlákna a ferule (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z20 (360340) - 1.7.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
317.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z19 (360340) - 1.7.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z21 (360340) - 1.7.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.7.2003
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 60335-2-101 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin. (Platnost do 12.10.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.4 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub. (Platnost do 28.11.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-3-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky. (Platnost do 5.10.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla. (Platnost do 1.11.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-70-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-87-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat. (Platnost do 16.12.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-89 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely. (Platnost do 1.3.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-90-ed.2 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely. (Platnost do 1.3.2009).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-96 (361045) - 1.7.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
317.90 Kč

ČSN EN 61377-2 (362207) - 1.7.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky - Část 2: Stejnosměrné trakční motory napájené z pulzních měničů a jejich řízení. (Platnost do 23.2.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 61982-2 (364328) - 1.7.2003
Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky funkce a odolnosti při dynamickém vybíjení. (Platnost do 1.6.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 50083-9 (367211) - 1.7.2003
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60945 (367821) - 1.7.2003
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek.
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20061 (369392) - 1.7.2003
Informační technologie - Kazeta s 12,65 mm širokou magnetickou páskou pro výměnu informací - Šikmý záznam - DTF-2. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 20162 (369455) - 1.7.2003
Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 300 mm typu WORM (jednorázový zápis, vícenásobné čtení) používajícími nevratné procesy - Kapacita: 30 GBytů v kazetě. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651) - 1.7.2003
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 15457-3 (369761) - 1.7.2003
Identifikační karty - Tenké ohebné karty - Část 3: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-3 (369829) - 1.7.2003
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 3: Definice a procedury abstraktní služby managementu.
394.90 Kč

ČSN EN 12259-5 (389210) - 1.7.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody.
317.90 Kč

ČSN EN 10220 (420092) - 1.7.2003
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10305-2 (420094) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10305-3 (420095) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 39 (420141) - 1.7.2003
Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - 1.7.2003
Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10312 (420254) - 1.7.2003
Trubky a tvarovky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10297-1 (420258) - 1.7.2003
Bezešvé kruhové ocelové trubky pro strojírenské a všeobecné účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10089 (421040) - 1.7.2003
Oceli válcované za tepla pro zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10151 (421041) - 1.7.2003
Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10031 (429033) - 1.7.2003
Předvýrobky pro kování - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - 1.7.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 7971-2 (461013) - 1.7.2003
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Praktická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8224-1 (474001) - 1.7.2003
Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 14464 (490646) - 1.7.2003
Řezivo - Metoda stanovení zkornatění (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a drážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13488 (492132) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13227 (492133) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Masivní lamparkety (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13228 (492134) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Prvky masivních krycích podlah včetně špalíků se spojem pero-drážka (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13442 (492135) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny, obklady stěn a stropů ze dřeva - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13489 (492136) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé podlahové dílce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13629 (492137) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny - Masivní palubky z listnatých dřevin (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13647 (492138) - 1.7.2003
Dřevěné podlahoviny, obklady stěn a stropů ze dřeva - Stanovení geometrických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13810-1 (492139) - 1.7.2003
Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace vlastností a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8254-1 (500423) - 1.7.2003
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - 1.7.2003
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14086 (500424) - 1.7.2003
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Lesk při 45° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 3308 (569503) - 1.7.2003
Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky.
306.90 Kč

ČSN ISO 3402 (569505) - 1.7.2003
Tabák a tabákové výrobky - Atmosféra pro kondicionaci a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN ISO 8454 (569506) - 1.7.2003
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech - Metoda NDIR.
169.40 Kč

ČSN ISO 10315 (569507) - 1.7.2003
Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN ISO 4874 (569511) - 1.7.2003
Tabák - Vzorkování surovinové šarže - Všeobecná ustanovení.
169.40 Kč

ČSN ISO 4387 (569512) - 1.7.2003
Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje.
202.40 Kč

ČSN ISO 2965 (569514) - 1.7.2003
Materiály používané jako cigaretové papíry, obaly filtrových roubíků a náustkové papíry včetně materiálů, které mají orientovanou prodyšnou zónu - Stanovení prodyšnosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 7210 (569515) - 1.7.2003
Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14675 (570004) - 1.7.2003
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek s kompetitivními enzymy - Stanovení obsahu aflatoxinů M1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - 1.7.2003
Plasty - Stanovení ohybových vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3146:2001/Oprava1 (640862) - 1.7.2003
Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem.
26.40 Kč

ČSN EN 13244-1 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13244-2 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13244-3 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13244-4 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13244-5 (646411) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13566-1 (646420) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13566-3 (646420) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 3: Vyvložkování přiléhajícími trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13566-4 (646420) - 1.7.2003
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14233 (647125) - 1.7.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace.
202.40 Kč

ČSN EN 14020-1 (647623) - 1.7.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14020-2 (647623) - 1.7.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14020-3 (647623) - 1.7.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.7.2003
Materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6245 (656063) - 1.7.2003
Ropné výrobky - Stanovení popela.
169.40 Kč

ČSN EN 13357 (657082) - 1.7.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku ropných ředěných a fluxovaných asfaltů.
202.40 Kč

ČSN EN 205 (668508) - 1.7.2003
Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti lepeného spojení ve smyku při tahovém namáhání.
202.40 Kč

ČSN EN 1966 (668583) - 1.7.2003
Strukturní lepidla - Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou.
202.40 Kč

ČSN EN 1967 (668584) - 1.7.2003
Strukturní lepidla - Hodnocení účinnosti způsobů úpravy povrchu hliníkového adherendu za použití zkoušky v odlupování za mokra metodou kontinuálního navíjení.
169.40 Kč

ČSN EN 13900-1 (670555) - 1.7.2003
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení schopnosti disperze v plastech - Část 1: Všeobecný úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13900-2 (670555) - 1.7.2003
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení schopnosti disperze v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti disperze v měkčeném polyvinylchloridu mletím mezi dvěma válci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13900-3 (670555) - 1.7.2003
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení schopnosti disperze v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti disperze černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím mezi dvěma válci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13955 (681166) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení Krafftova bodu a rozpustnosti iontových povrchově aktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13560:2002/Oprava1 (681186) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu amidického dusíku - Potenciometrická titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 13717 (681190) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení primárního, sekundárního a terciálního amidického dusíku - Potenciometrická titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13405 (681191) - 1.7.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení dialkyltetralinů obsažených v lineárním alkybenzenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 764-5 (690004) - 1.7.2003
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací.
169.40 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.7.2003
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4142 (704321) - 1.7.2003
Laboratorní sklo - Zkumavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13919 (721140) - 1.7.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1097-10 (721194) - 1.7.2003
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.7.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
108.90 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - 1.7.2003
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13813 (722481) - 1.7.2003
Potěrové materiály a podlahové potěry - Vlastnosti potěrových materiálů a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-1 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 1: Odběr, úprava a ošetřování vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-2 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-4 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 4: Stanovení obrusnosti přístrojem BCA (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-6 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 4: Stanovení tvrdosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13892-8 (722482) - 1.7.2003
Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 4: Stanovení přídržnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 771-1 (722634) - 1.7.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 771-2 (722634) - 1.7.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.7.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 845-2 (722710) - 1.7.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 845-3 (722710) - 1.7.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1916 (723146) - 1.7.2003
Betonové trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1917 (723147) - 1.7.2003
Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13494 (727103) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty a základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu tahovou zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13495 (727104) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) proti odtržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13496 (727105) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13497 (727106) - 1.7.2003
Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního systému (ETICS) proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13498 (727107) - 1.7.2003
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů proti průniku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 658-2 (727560) - 1.7.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení lisovacích vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 658-5 (727560) - 1.7.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 5: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce s krátkou délkou upnutí (tříbodové) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1071-2 (727570) - 1.7.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 2: Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15148 (730312) - 1.7.2003
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.7.2003
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
394.90 Kč

ČSN EN 40-7 (732097) - 1.7.2003
Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny.
306.90 Kč

ČSN EN 13502 (734205) - 1.7.2003
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro pálené/keramické komínové nástavce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13384-1 (734206) - 1.7.2003
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12697-2 (736160) - 1.7.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - 1.7.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles.
108.90 Kč

ČSN EN 12697-9 (736160) - 1.7.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114) - 1.7.2003
Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí.
202.40 Kč

ČSN EN 13331-1 (738121) - 1.7.2003
Systémy pro výkopové pažení - Část 1: Požadavky na výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13331-2 (738121) - 1.7.2003
Systémy pro výkopové pažení - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13377 (738122) - 1.7.2003
Průmyslově vyráběné dřevěné bednicí nosníky - Požadavky, rozdělení a posuzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12811-3 (738123) - 1.7.2003
Pomocné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13330 (746029) - 1.7.2003
Okenice - Náraz tvrdým tělesem - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13753 (755718) - 1.7.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 756551 (756551) - 1.7.2003
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.
202.40 Kč

ČSN EN 1825-2 (756553) - 1.7.2003
Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba.
306.90 Kč

ČSN 770052-2 (770052) - 1.7.2003
Obaly - Odpady z obalů - Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů.
202.40 Kč

ČSN 770053 (770053) - 1.7.2003
Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem.
108.90 Kč

ČSN EN 13973 (770235) - 1.7.2003
Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění.
108.90 Kč

ČSN EN 13628-1 (770315) - 1.7.2003
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 13628-2 (770315) - 1.7.2003
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13974 (771061) - 1.7.2003
Tuhé plastové obaly - Specifikace tolerancí pro rozměry, hmotnost a objem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2418 (793801) - 1.7.2003
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2419 (793802) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2420 (793806) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5404 (793807) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17227 (793808) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2417 (793812) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5403 (793813) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13540 (793814) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17186 (793815) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17235 (793816) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17236 (793818) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17229 (793819) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3378 (793821) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti líce usně vůči praskání a index praskání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17233 (793822) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3377-2 (793828) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3377-1 (793829) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 1: Jednostranné trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3380 (793841) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty smrštění do 100 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5402 (793855) - 1.7.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové odolnosti flexometrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13360 (804632) - 1.7.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - 1.7.2003
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky.
202.40 Kč

ČSN EN 13780 (808905) - 1.7.2003
Stuhové uzávěry - Zjišťování podélné pevnosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12942:1999/A1 (832251) - 1.7.2003
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení.
108.90 Kč

ČSN EN 12457-1 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
306.90 Kč

ČSN EN 12457-2 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
306.90 Kč

ČSN EN 12457-3 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
317.90 Kč

ČSN EN 12457-4 (838005) - 1.7.2003
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - 1.7.2003
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.7.2003
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 10: Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu.
493.90 Kč

ČSN EN 13795-1 (855810) - 1.7.2003
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 1733 (855830) - 1.7.2003
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14233 (856324) - 1.7.2003
Stomatologie - Polymerní modelové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14356 (856325) - 1.7.2003
Stomatologie - Dublovací hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13612:2002/Oprava1 (857009) - 1.7.2003
Hodnocení funkce zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro.
26.40 Kč

ČSN EN 13975 (857018) - 1.7.2003
Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - Statistické aspekty.
202.40 Kč

ČSN EN 50098-1:1999/A1 (870505) - 1.7.2003
Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN.
108.90 Kč

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.3.2 (875026) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300444-V1.4.2 (875035) - 1.7.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1 (875101) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.1.1 (875113) - 1.7.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300751-V1.2.1 (879022) - 1.7.2003
Rádiové vysílací systémy - Datový rádiový kanál (DARC) - Systém pro bezdrátové vysílání a distribuci informačních a zábavných programů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14085 (917881) - 1.7.2003
Pružné podlahové krytiny - Podlahové dlaždice pro volné kladení - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13750 (944308) - 1.7.2003
Domácí varné konvice určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13248 (944310) - 1.7.2003
Nádobí - Kávovary pro domácí použití s nezávislým zdrojem ohřevu - Definice, požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN 994178:1990/Z1 (994178) - 1.7.2003
Obilní zkoušeče - Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla - Technické požadavky.
26.40 Kč

Kategorie (nové normy)