Nové normy ČSN za únor 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2010 v 09:00


ČSN ISO 10816-3 (011412) - 1.2.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ.
202.40 Kč

ČSN ISO 10816-7 (011412) - 1.2.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích.
306.90 Kč

ČSN ISO 7919-3 (011414) - 1.2.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí.
169.40 Kč

ČSN ISO 16063-21:2004/Oprava1 (011417) - 1.2.2010
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.
26.40 Kč

ČSN EN 16001 (011501) - 1.2.2010
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
394.90 Kč

ČSN ISO 10843:1999/Oprava1 (011627) - 1.2.2010
Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku.
108.90 Kč

ČSN ISO 16832 (011629) - 1.2.2010
Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4287:1999/A1 (014450) - 1.2.2010
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu.
56.10 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - 1.2.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem.
169.40 Kč

ČSN EN 50505 (050695) - 1.2.2010
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy. (Platnost do 16.2.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 15316-2-1 (060401) - 1.2.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění.
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.2.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla k vytápění, kotle.
539.00 Kč

ČSN EN 15459 (060405) - 1.2.2010
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - 1.2.2010
Průmyslové ventilátory - Terminologie a kategorizace.
394.90 Kč

ČSN EN 598+A1 (138101) - 1.2.2010
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9801 (195017) - 1.2.2010
Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041) - 1.2.2010
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně.
169.40 Kč

ČSN EN 13157+A1 (270550) - 1.2.2010
Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby.
493.90 Kč

ČSN EN 14238+A1 (270555) - 1.2.2010
Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15436-3 (278048) - 1.2.2010
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15436-4 (278048) - 1.2.2010
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 4: Přejímka strojů uživatelem při dodání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Požadavky (založené na ISO 9001: 2000) a systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (založený na ISO 9001: 1994) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9131 (310509) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Dokumentace neshody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2606 (311557) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Konektor pro závitové adaptéry s pojistným proužkem 60° - Geometrické uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4199-005 (311713) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 005: Ploché pletené vodiče měděné pocínované -65 °C až 150 °C, měděné poniklované -65 °C až 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2854-002 (311716) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Průřez rovný a větší než 9 mm2 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-032 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 032: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-033 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 033: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-063 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 063: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-064 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 064: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4626-202 (311824) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 202: Sestava optického kontaktu pro zásuvku 900 µm krytého vlákna - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4532 (311911) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, jednotlivé vlákno s jádrem o průměru 200 µm/280 µm, vnější průměr ochranného pláště 2,5 mm - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-506 (311925) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Rázová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-514 (311925) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Kabel s kroucenými páry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-001 (311931) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4641-102 (311934) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 102: S volnou sekundární ochranou s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3329 (312201) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 2 mm - Pro samojistné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4649 (315725) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Ruční hasicí přístroje se syntézními plyny, pro letecké použití - Technická specifikace a podmínky způsobilosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4474 (318221) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - 1.2.2010
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12401 (328661) - 1.2.2010
Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10862 (328662) - 1.2.2010
Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů.
202.40 Kč

ČSN EN 50491-3 (332151) - 1.2.2010
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-10-2 (332320) - 1.2.2010
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. (Platnost do 20.2.2018).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-7-1 (334591) - 1.2.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické). (Platnost do 13.8.2015).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-7-2 (334591) - 1.2.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní). (Platnost do 13.8.2015).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-7-3 (334591) - 1.2.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní). (Platnost do 13.8.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 61850-7-420 (334850) - 1.2.2010
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie.
698.50 Kč

ČSN EN 61643-21:2002/A1 (341392) - 1.2.2010
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-27-ed.2 (345791) - 1.2.2010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy.
317.90 Kč

ČSN EN 61857-21-ed.3 (346220) - 1.2.2010
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu.
202.40 Kč

ČSN EN 60915:2008/Oprava1 (354042) - 1.2.2010
Kondenzátory a rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60947-3-ed.3 (354101) - 1.2.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace. (Platnost do 19.2.2024).
493.90 Kč

ČSN EN 62271-104 (354211) - 1.2.2010
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí 52 kV a vyšší. (Platnost do 12.3.2018).
394.90 Kč

ČSN IEC 60880:2008/Z1 (356587) - 1.2.2010
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A.
26.40 Kč

ČSN IEC 62138:2005/Z1 (356665) - 1.2.2010
Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C.
26.40 Kč

ČSN EN 60384-13-1:2006/Oprava2 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60384-3-1:2007/Oprava1 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60384-4-1:2007/Oprava1 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60384-4-2:2007/Oprava1 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61754-15-ed.2 (359244) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-24-11 (359244) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-11: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-117. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61754-24-21 (359244) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-21: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-106, varianta 06. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-34-ed.2 (359251) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-34: Zkoušky - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61477-ed.2 (359733) - 1.2.2010
Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 61111 (359738) - 1.2.2010
Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec.
317.90 Kč

ČSN EN 62192 (359742) - 1.2.2010
Práce pod napětím - Izolační lana.
202.40 Kč

ČSN EN 61822-ed.2 (360065) - 1.2.2010
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu.
306.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z31 (360340) - 1.2.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
539.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z30 (360340) - 1.2.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z31 (360340) - 1.2.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.2.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
108.90 Kč

ČSN EN 60745-2-14 (361551) - 1.2.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky. (Platnost do 31.8.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-20-ed.2 (361551) - 1.2.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily.
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-8-ed.2 (361551) - 1.2.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče. (Platnost do 2.5.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3 (364801) - 1.2.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-50-ed.2 (364801) - 1.2.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.
306.90 Kč

ČSN EN 62379-2 (367009) - 1.2.2010
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 2: Zvuk. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62295 (367022) - 1.2.2010
Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60728-1-2 (367211) - 1.2.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.4.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 62516-1 (367511) - 1.2.2010
Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 1: Základní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 61937-3-ed.2 (367552) - 1.2.2010
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 3: Nelineární bitový tok PCM podle formátu AC-3 a rozšířeného formátu AC-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61883-1-ed.2 (368555) - 1.2.2010
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně.
394.90 Kč

ČSN EN 61966-5-ed.2 (368610) - 1.2.2010
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62448 (368613) - 1.2.2010
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Druhový formát pro e-publikování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 62480 (368614) - 1.2.2010
Domácí multimediální síť - Síťová rozhraní pro síťový adapter. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62365-ed.2 (368633) - 1.2.2010
Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - 1.2.2010
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - 1.2.2010
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - 1.2.2010
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1846-2 (389301) - 1.2.2010
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.2.2010
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15616 (420623) - 1.2.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15703-1 (420623) - 1.2.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 10835 (420752) - 1.2.2010
Železo po přímé redukci a železo briketované za horka - Vzorkování a úprava vzorků.
493.90 Kč

ČSN ISO 28079 (420850) - 1.2.2010
Tvrdokovy - Zkouška houževnatosti podle Palmqvista.
202.40 Kč

ČSN ISO 4499-1 (420871) - 1.2.2010
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis.
202.40 Kč

ČSN ISO 4499-2 (420871) - 1.2.2010
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC.
202.40 Kč

ČSN EN 12321+A1 (445721) - 1.2.2010
Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky.
306.90 Kč

ČSN 461011-21:1988/Z1 (461011) - 1.2.2010
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 21: Zkoušení luštěnin - Stanovení příměsí a nečistot. (Platnost od 1.7.2010).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7971-1 (461013) - 1.2.2010
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - 1.2.2010
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - 1.2.2010
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17059 (461036) - 1.2.2010
Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15781 (467041) - 1.2.2010
Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15782 (467042) - 1.2.2010
Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15791 (467043) - 1.2.2010
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15792 (467044) - 1.2.2010
Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12965+A2 (470210) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost. (Platnost do 31.12.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 14017+A2 (470609) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 908+A1 (470623) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 909+A1 (470624) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 13118+A1 (470629) - 1.2.2010
Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 13684+A2 (479011) - 1.2.2010
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 1218-1+A1 (496124) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem.
394.90 Kč

ČSN EN 860+A1 (496127) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky.
394.90 Kč

ČSN EN 861+A1 (496128) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky.
493.90 Kč

ČSN EN 940 (496129) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-4+A1 (496130) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
394.90 Kč

ČSN EN 12750+A1 (496131) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 287 (500306) - 1.2.2010
Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2450 (570661) - 1.2.2010
Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1736 (570830) - 1.2.2010
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8031 (635229) - 1.2.2010
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 455-4 (637415) - 1.2.2010
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - 1.2.2010
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2898-2 (643230) - 1.2.2010
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - 1.2.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání.
169.40 Kč

ČSN EN 14888 (654816) - 1.2.2010
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu kadmia.
202.40 Kč

ČSN EN 12946 (654846) - 1.2.2010
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 12947 (654847) - 1.2.2010
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN EN 13366 (654850) - 1.2.2010
Hnojiva - Použití iontoměničové pryskyřice pro stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin.
169.40 Kč

ČSN EN 15360 (654853) - 1.2.2010
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
169.40 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - 1.2.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - 1.2.2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - 1.2.2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, narušení předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - 1.2.2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 3: Vizuální posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+ CD).
317.90 Kč

ČSN EN 422 (691901) - 1.2.2010
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
4776.60 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13617-1+A1 (699117) - 1.2.2010
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek.
493.90 Kč

ČSN EN 933-10 (721193) - 1.2.2010
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu).
169.40 Kč

ČSN EN 933-9 (721193) - 1.2.2010
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří.
202.40 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - 1.2.2010
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 480-10 (722325) - 1.2.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů.
108.90 Kč

ČSN EN 1168+A2 (723060) - 1.2.2010
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely. (Platnost do 1.8.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 14566+A1 (723616) - 1.2.2010
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 15283-2+A1 (723617) - 1.2.2010
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 15858 (728006) - 1.2.2010
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT.
317.90 Kč

ČSN EN 1990:2004/A1/Oprava3 (730002) - 1.2.2010
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z1 (730002) - 1.2.2010
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
56.10 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/Oprava1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
56.10 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/Oprava2 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Oprava1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z2 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
56.10 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Oprava1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
56.10 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - 1.2.2010
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek.
306.90 Kč

ČSN 730532 (730532) - 1.2.2010
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN 730804 (730804) - 1.2.2010
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
1053.80 Kč

ČSN EN 13501-1+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. (Platnost do 30.9.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 13501-2+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
515.90 Kč

ČSN EN 13501-3+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky.
202.40 Kč

ČSN EN 13501-4+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře. (Platnost do 31.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 13501-5+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.
306.90 Kč

ČSN ISO 13785-1 (730890) - 1.2.2010
Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-2 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-2: Kotvy s hlavou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-3 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-3: Kotevní profily (kolejnice) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-4 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-4: Dodatečně instalované kotvy - Mechanické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-5 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-5: Dodatečně instalované kotvy - Chemické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/Oprava1 (731401) - 1.2.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-7:2008/Oprava1 (731401) - 1.2.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené.
26.40 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Oprava1 (731470) - 1.2.2010
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
56.10 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/A1 (731501) - 1.2.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
202.40 Kč

ČSN 736110:2006/Z1 (736110) - 1.2.2010
Projektování místních komunikací.
306.90 Kč

ČSN 736131 (736131) - 1.2.2010
Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců.
317.90 Kč

ČSN 736133 (736133) - 1.2.2010
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
515.90 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z1 (736203) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
108.90 Kč

ČSN ISO 6107-5 (750175) - 1.2.2010
Jakost vody - Slovník - Část 5.
202.40 Kč

ČSN ISO 6107-6 (750175) - 1.2.2010
Jakost vod - Slovník - Část 6.
317.90 Kč

ČSN EN 12901 (755701) - 1.2.2010
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice.
202.40 Kč

ČSN EN 937 (755833) - 1.2.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 13530 (757010) - 1.2.2010
Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod.
394.90 Kč

ČSN ISO 5667-17 (757051) - 1.2.2010
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku.
317.90 Kč

ČSN ISO 10523 (757365) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení pH.
202.40 Kč

ČSN ISO 11423-1 (757559) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN ISO 11423-2 (757559) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN ISO 21458 (757582) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí.
202.40 Kč

ČSN ISO 20665 (757753) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia.
306.90 Kč

ČSN ISO 20666 (757757) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-14:2005/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 9100-2:2006/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 9100-3:2006/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 9100-4:2006/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 16000-12 (835801) - 1.2.2010
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).
306.90 Kč

ČSN EN 13544-1+A1 (852107) - 1.2.2010
Přístroje pro respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich části (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1282-2+A1 (852150) - 1.2.2010
Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice.
202.40 Kč

ČSN EN 1782+A1 (852155) - 1.2.2010
Tracheální trubice a spojky.
306.90 Kč

ČSN EN 1820+A1 (852160) - 1.2.2010
Anestetické zásobní vaky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.2.2010
Přístrojové vybavení používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14155-1 (854001) - 1.2.2010
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14155-2 (854001) - 1.2.2010
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 2: Plány klinických zkoušek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14161 (855261) - 1.2.2010
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13795-1+A1 (855810) - 1.2.2010
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 13795-2+A1 (855810) - 1.2.2010
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 2: Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 13795-3+A1 (855810) - 1.2.2010
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 3: Požadavky na provedení a úrovně provedení.
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 300753-V1.2.1 (872008) - 1.2.2010
Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.1.1 (875012) - 1.2.2010
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 302264-1-V1.1.1 (875151) - 1.2.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.3.1 (878595) - 1.2.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtové koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12521 (910802) - 1.2.2010
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí stoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 3166-2 (971002) - 1.2.2010
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 2: Kód částí zemí.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)