Nové normy ČSN za únor 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2010 v 09:00


ČSN ISO 10816-3 (011412) - 1.2.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ.
223.00 Kč

ČSN ISO 10816-7 (011412) - 1.2.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích.
338.00 Kč

ČSN ISO 7919-3 (011414) - 1.2.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí.
186.00 Kč

ČSN ISO 16063-21:2004/Oprava1 (011417) - 1.2.2010
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.
29.00 Kč

ČSN EN 16001 (011501) - 1.2.2010
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
434.00 Kč

ČSN ISO 10843:1999/Oprava1 (011627) - 1.2.2010
Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku.
120.00 Kč

ČSN ISO 16832 (011629) - 1.2.2010
Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií.
223.00 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - 1.2.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem.
186.00 Kč

ČSN EN 50505 (050695) - 1.2.2010
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy. (Platnost do 16.2.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 15316-2-1 (060401) - 1.2.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění.
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.2.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla k vytápění, kotle.
593.00 Kč

ČSN EN 15459 (060405) - 1.2.2010
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - 1.2.2010
Průmyslové ventilátory - Terminologie a kategorizace.
434.00 Kč

ČSN EN 598+A1 (138101) - 1.2.2010
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9801 (195017) - 1.2.2010
Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041) - 1.2.2010
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně.
186.00 Kč

ČSN EN 13157+A1 (270550) - 1.2.2010
Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby.
543.00 Kč

ČSN EN 14238+A1 (270555) - 1.2.2010
Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15436-3 (278048) - 1.2.2010
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15436-4 (278048) - 1.2.2010
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 4: Přejímka strojů uživatelem při dodání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Požadavky (založené na ISO 9001: 2000) a systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (založený na ISO 9001: 1994) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9131 (310509) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Dokumentace neshody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2606 (311557) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Konektor pro závitové adaptéry s pojistným proužkem 60° - Geometrické uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4199-005 (311713) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 005: Ploché pletené vodiče měděné pocínované -65 °C až 150 °C, měděné poniklované -65 °C až 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2854-002 (311716) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Průřez rovný a větší než 9 mm2 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-032 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 032: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-033 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 033: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-063 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 063: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-064 (311809) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 064: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4626-202 (311824) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 202: Sestava optického kontaktu pro zásuvku 900 µm krytého vlákna - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4532 (311911) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, jednotlivé vlákno s jádrem o průměru 200 µm/280 µm, vnější průměr ochranného pláště 2,5 mm - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-506 (311925) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Rázová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-514 (311925) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Kabel s kroucenými páry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-001 (311931) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4641-102 (311934) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 102: S volnou sekundární ochranou s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3329 (312201) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 2 mm - Pro samojistné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4649 (315725) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Ruční hasicí přístroje se syntézními plyny, pro letecké použití - Technická specifikace a podmínky způsobilosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4474 (318221) - 1.2.2010
Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - 1.2.2010
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12401 (328661) - 1.2.2010
Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10862 (328662) - 1.2.2010
Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů.
223.00 Kč

ČSN EN 50491-3 (332151) - 1.2.2010
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 60079-10-2 (332320) - 1.2.2010
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. (Platnost do 20.2.2018).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-7-1 (334591) - 1.2.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické). (Platnost do 13.8.2015).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-7-2 (334591) - 1.2.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní). (Platnost do 13.8.2015).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-7-3 (334591) - 1.2.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní). (Platnost do 13.8.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 61850-7-420 (334850) - 1.2.2010
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie. (Platnost do 17.11.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 61643-21:2002/A1 (341392) - 1.2.2010
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-27-ed.2 (345791) - 1.2.2010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy.
350.00 Kč

ČSN EN 61857-21-ed.3 (346220) - 1.2.2010
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu.
223.00 Kč

ČSN EN 60915:2008/Oprava1 (354042) - 1.2.2010
Kondenzátory a rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60947-3-ed.3 (354101) - 1.2.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace. (Platnost do 19.2.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 62271-104 (354211) - 1.2.2010
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí 52 kV a vyšší. (Platnost do 12.3.2018).
434.00 Kč

ČSN IEC 60880:2008/Z1 (356587) - 1.2.2010
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A.
29.00 Kč

ČSN EN 60384-13-1:2006/Oprava2 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60384-3-1:2007/Oprava1 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60384-4-1:2007/Oprava1 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60384-4-2:2007/Oprava1 (358291) - 1.2.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61754-15-ed.2 (359244) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-24-11 (359244) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-11: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-117. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61754-24-21 (359244) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-21: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-106, varianta 06. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-34-ed.2 (359251) - 1.2.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-34: Zkoušky - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61477-ed.2 (359733) - 1.2.2010
Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 61111 (359738) - 1.2.2010
Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec.
350.00 Kč

ČSN EN 62192 (359742) - 1.2.2010
Práce pod napětím - Izolační lana.
223.00 Kč

ČSN EN 61822-ed.2 (360065) - 1.2.2010
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu.
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z31 (360340) - 1.2.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
593.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z30 (360340) - 1.2.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z31 (360340) - 1.2.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.2.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
120.00 Kč

ČSN EN 60745-2-14 (361551) - 1.2.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky. (Platnost do 31.8.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-20-ed.2 (361551) - 1.2.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily.
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-8-ed.2 (361551) - 1.2.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče. (Platnost do 2.5.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3 (364801) - 1.2.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-50-ed.2 (364801) - 1.2.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů. (Platnost do 16.7.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62379-2 (367009) - 1.2.2010
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 2: Zvuk. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62295 (367022) - 1.2.2010
Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60728-1-2 (367211) - 1.2.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.4.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 62516-1 (367511) - 1.2.2010
Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 1: Základní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 61937-3-ed.2 (367552) - 1.2.2010
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 3: Nelineární bitový tok PCM podle formátu AC-3 a rozšířeného formátu AC-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61883-1-ed.2 (368555) - 1.2.2010
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně.
434.00 Kč

ČSN EN 61966-5-ed.2 (368610) - 1.2.2010
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62448 (368613) - 1.2.2010
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Druhový formát pro e-publikování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 62480 (368614) - 1.2.2010
Domácí multimediální síť - Síťová rozhraní pro síťový adapter. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62365-ed.2 (368633) - 1.2.2010
Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - 1.2.2010
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - 1.2.2010
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - 1.2.2010
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1846-2 (389301) - 1.2.2010
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.2.2010
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15616 (420623) - 1.2.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15703-1 (420623) - 1.2.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 10835 (420752) - 1.2.2010
Železo po přímé redukci a železo briketované za horka - Vzorkování a úprava vzorků.
543.00 Kč

ČSN ISO 28079 (420850) - 1.2.2010
Tvrdokovy - Zkouška houževnatosti podle Palmqvista.
223.00 Kč

ČSN ISO 4499-1 (420871) - 1.2.2010
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis.
223.00 Kč

ČSN ISO 4499-2 (420871) - 1.2.2010
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC.
223.00 Kč

ČSN EN 12321+A1 (445721) - 1.2.2010
Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky.
338.00 Kč

ČSN 461011-21:1988/Z1 (461011) - 1.2.2010
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 21: Zkoušení luštěnin - Stanovení příměsí a nečistot. (Platnost od 1.7.2010).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 7971-1 (461013) - 1.2.2010
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - 1.2.2010
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - 1.2.2010
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17059 (461036) - 1.2.2010
Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15781 (467041) - 1.2.2010
Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15782 (467042) - 1.2.2010
Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15791 (467043) - 1.2.2010
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15792 (467044) - 1.2.2010
Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12965+A2 (470210) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost. (Platnost do 31.12.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 14017+A2 (470609) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 908+A1 (470623) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 909+A1 (470624) - 1.2.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 13118+A1 (470629) - 1.2.2010
Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 13684+A2 (479011) - 1.2.2010
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 1218-1+A1 (496124) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem.
434.00 Kč

ČSN EN 860+A1 (496127) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky.
434.00 Kč

ČSN EN 861+A1 (496128) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky.
543.00 Kč

ČSN EN 940 (496129) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-4+A1 (496130) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
434.00 Kč

ČSN EN 12750+A1 (496131) - 1.2.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 287 (500306) - 1.2.2010
Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2450 (570661) - 1.2.2010
Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1736 (570830) - 1.2.2010
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8031 (635229) - 1.2.2010
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 455-4 (637415) - 1.2.2010
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - 1.2.2010
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2898-2 (643230) - 1.2.2010
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - 1.2.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání.
186.00 Kč

ČSN EN 14888 (654816) - 1.2.2010
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu kadmia.
223.00 Kč

ČSN EN 12946 (654846) - 1.2.2010
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 12947 (654847) - 1.2.2010
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
186.00 Kč

ČSN EN 13366 (654850) - 1.2.2010
Hnojiva - Použití iontoměničové pryskyřice pro stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin.
186.00 Kč

ČSN EN 15360 (654853) - 1.2.2010
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
186.00 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - 1.2.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - 1.2.2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - 1.2.2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, narušení předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - 1.2.2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 3: Vizuální posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+ CD).
350.00 Kč

ČSN EN 422 (691901) - 1.2.2010
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
4776.60 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.2.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13617-1+A1 (699117) - 1.2.2010
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek.
543.00 Kč

ČSN EN 933-10 (721193) - 1.2.2010
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu).
186.00 Kč

ČSN EN 933-9 (721193) - 1.2.2010
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří.
223.00 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - 1.2.2010
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 480-10 (722325) - 1.2.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů.
120.00 Kč

ČSN EN 1168+A2 (723060) - 1.2.2010
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely. (Platnost do 1.8.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 14566+A1 (723616) - 1.2.2010
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 15283-2+A1 (723617) - 1.2.2010
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15858 (728006) - 1.2.2010
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT.
350.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/A1/Oprava3 (730002) - 1.2.2010
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z1 (730002) - 1.2.2010
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
62.00 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/Oprava1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
62.00 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/Oprava2 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Oprava1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z2 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
62.00 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Oprava1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
62.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z1 (730035) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - 1.2.2010
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek.
338.00 Kč

ČSN 730532 (730532) - 1.2.2010
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN 730804 (730804) - 1.2.2010
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. (Platnost do 1.1.2024).
1159.00 Kč

ČSN EN 13501-1+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. (Platnost do 30.9.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 13501-2+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
567.00 Kč

ČSN EN 13501-3+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky.
223.00 Kč

ČSN EN 13501-4+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře. (Platnost do 31.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 13501-5+A1 (730860) - 1.2.2010
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.
338.00 Kč

ČSN ISO 13785-1 (730890) - 1.2.2010
Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-2 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-2: Kotvy s hlavou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-3 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-3: Kotevní profily (kolejnice) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-4 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-4: Dodatečně instalované kotvy - Mechanické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-5 (731220) - 1.2.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-5: Dodatečně instalované kotvy - Chemické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/Oprava1 (731401) - 1.2.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-7:2008/Oprava1 (731401) - 1.2.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené.
29.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Oprava1 (731470) - 1.2.2010
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
62.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/A1 (731501) - 1.2.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
223.00 Kč

ČSN 736110:2006/Z1 (736110) - 1.2.2010
Projektování místních komunikací.
338.00 Kč

ČSN 736131 (736131) - 1.2.2010
Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců.
350.00 Kč

ČSN 736133 (736133) - 1.2.2010
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
567.00 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z1 (736203) - 1.2.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
120.00 Kč

ČSN ISO 6107-5 (750175) - 1.2.2010
Jakost vody - Slovník - Část 5.
223.00 Kč

ČSN ISO 6107-6 (750175) - 1.2.2010
Jakost vod - Slovník - Část 6.
350.00 Kč

ČSN EN 12901 (755701) - 1.2.2010
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice.
223.00 Kč

ČSN EN 937 (755833) - 1.2.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 13530 (757010) - 1.2.2010
Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod.
434.00 Kč

ČSN ISO 5667-17 (757051) - 1.2.2010
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku.
350.00 Kč

ČSN ISO 10523 (757365) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení pH.
223.00 Kč

ČSN ISO 11423-1 (757559) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN ISO 11423-2 (757559) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN ISO 21458 (757582) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí.
223.00 Kč

ČSN ISO 20665 (757753) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia.
338.00 Kč

ČSN ISO 20666 (757757) - 1.2.2010
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-14:2005/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-2:2006/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-3:2006/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-4:2006/Oprava1 (771025) - 1.2.2010
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-12 (835801) - 1.2.2010
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).
338.00 Kč

ČSN EN 13544-1+A1 (852107) - 1.2.2010
Přístroje pro respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich části (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1282-2+A1 (852150) - 1.2.2010
Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice.
223.00 Kč

ČSN EN 1782+A1 (852155) - 1.2.2010
Tracheální trubice a spojky.
338.00 Kč

ČSN EN 1820+A1 (852160) - 1.2.2010
Anestetické zásobní vaky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.2.2010
Přístrojové vybavení používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14155-1 (854001) - 1.2.2010
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14155-2 (854001) - 1.2.2010
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 2: Plány klinických zkoušek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14161 (855261) - 1.2.2010
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13795-1+A1 (855810) - 1.2.2010
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 13795-2+A1 (855810) - 1.2.2010
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 2: Zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 13795-3+A1 (855810) - 1.2.2010
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 3: Požadavky na provedení a úrovně provedení.
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 300753-V1.2.1 (872008) - 1.2.2010
Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.1.1 (875012) - 1.2.2010
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 302264-1-V1.1.1 (875151) - 1.2.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.3.1 (878595) - 1.2.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtové koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12521 (910802) - 1.2.2010
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí stoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 3166-2 (971002) - 1.2.2010
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 2: Kód částí zemí.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.