Nové normy ČSN za únor 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 14007 (010907) - 1.2.2021
Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14008 (010908) - 1.2.2021
Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 20816-9 (011412) - 1.2.2021
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (012003) - 1.2.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (012003) - 1.2.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - 1.2.2021
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62656-8 (013746) - 1.2.2021
Normalizovaný produktový registr a přenos datovými poli - Část 8: Rozhraní webové služby pro datová pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) - 1.2.2021
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14096-2 (015022) - 1.2.2021
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19299 (018397) - 1.2.2021
Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.5:2019/A1/Oprava1 (052205) - 1.2.2021
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.2.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - 1.2.2021
Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - 1.2.2021
Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 29464 (125000) - 1.2.2021
Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN 17141 (125302) - 1.2.2021
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14628-1 (132081) - 1.2.2021
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody - Část 1: PE povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13215+A1 (140619) - 1.2.2021
Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-1-ed.2 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-4-ed.2 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-109-1-ed.2 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61969-1-ed.3 (188003) - 1.2.2021
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.3.2026).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62966-2 (188006) - 1.2.2021
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1459-1+A1 (268804) - 1.2.2021
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením.
593.00 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814) - 1.2.2021
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16842-10 (268818) - 1.2.2021
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemene (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1175 (268830) - 1.2.2021
Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 81-20-ed.2 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.
945.00 Kč

ČSN EN 81-50-ed.2 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.
593.00 Kč

ČSN EN 81-72 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19014-4 (278017) - 1.2.2021
Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16486+A1 (278403) - 1.2.2021
Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 280101 (280101) - 1.2.2021
Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel.
223.00 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.2.2021
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17285 (280351) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Akustika - Měření dveřních varovných signálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17355 (281561) - 1.2.2021
Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15328 (284033) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17350 (310504) - 1.2.2021
SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - 1.2.2021
Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.2.2021
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-3+A1 (319321) - 1.2.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky.
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-171 (330050) - 1.2.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1744.20 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160) - 1.2.2021
Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-5 (333160) - 1.2.2021
Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 55035:2018/A11 (334235) - 1.2.2021
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost.
120.00 Kč

ČSN EN 50131-2-4-ed.2 (334591) - 1.2.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-5 (334593) - 1.2.2021
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61968-1-ed.3 (334900) - 1.2.2021
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62351-4:2019/A1 (335011) - 1.2.2021
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-2 (341593) - 1.2.2021
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 7.6.2026).
768.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-3 (341593) - 1.2.2021
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.12.2025).
945.00 Kč

ČSN EN 50128-ed.2:2012/A2 (342680) - 1.2.2021
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-26 (345685) - 1.2.2021
Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61631-ed.2 (345852) - 1.2.2021
Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60296-ed.3 (346738) - 1.2.2021
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Minerální izolační oleje pro elektrická zařízení.
434.00 Kč

ČSN IEC 62930 (347029) - 1.2.2021
Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-2-ed.3 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-4-ed.3 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-4: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-6-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-6: Všeobecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-12-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-17-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-18-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-25-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-1: Měděný vodič kruhového průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-2: Hliníkový vodič kruhového průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-4 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-4: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-60-1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60-1: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-60-2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60-2: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-61-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-62-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-70-1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70-1: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-70-2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70-2: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný/lakovaný, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-82 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 82: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60471 (348114) - 1.2.2021
Spojení vidlice a oka u izolátorového řetězce - Rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-7 (351001) - 1.2.2021
Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61007-ed.2 (351062) - 1.2.2021
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-4 (353811) - 1.2.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Napěťový poměr stojatých vln, útlum odrazu a koeficient odrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-61 (353811) - 1.2.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 61: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm s rychlospojkou, série Q4.1-9.5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-63 (353811) - 1.2.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 63: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedace 75 ohmů (typ BNC 75) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63180 (354106) - 1.2.2021
Metody pro měření a deklarování rozsahu detekování detektorů - Pasivní infračervené detektory pro detekování malých a velkých pohybů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-012 (354621) - 1.2.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-012: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory s vnitřní západkou, založené na rozhraní konektorů M12 podle IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 a IEC 61076-2-113 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62859 (356646) - 1.2.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63067 (360065) - 1.2.2021
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1837 (360457) - 1.2.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5:2010/A11 (361045) - 1.2.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-3-ed.3:2016/A1 (361050) - 1.2.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62885-4 (361060) - 1.2.2021
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 4: Bezpřívodové vysavače pro vysávání za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63169 (361060) - 1.2.2021
Elektrické chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Konzervace potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63252 (361060) - 1.2.2021
Spotřeba energie výdejních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62938 (364633) - 1.2.2021
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62788-1-6:2017/A1 (364660) - 1.2.2021
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-12:2015/A1 (364801) - 1.2.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb.
186.00 Kč

ČSN EN 60601-1-9:2009/A2 (364801) - 1.2.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí.
120.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - 1.2.2021
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60263 (368810) - 1.2.2021
Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - 1.2.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - 1.2.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - 1.2.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17407 (389426) - 1.2.2021
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Sběrače a rozdělovače PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - 1.2.2021
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - 1.2.2021
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - 1.2.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - 1.2.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16808 (454001) - 1.2.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Ruční výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - 1.2.2021
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Spektrofotometrická metoda s odtučňovacím postupem pomocí methanolu a kalibračními roztoky bramborové amylózy a amylopektinu voskovité rýže (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - 1.2.2021
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Spektrofotometrická praktická metoda bez odtučňovacího postupu a s kalibrací se standardními roztoky rýže (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17374 (467065) - 1.2.2021
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7932:2005/A1 (560092) - 1.2.2021
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
338.00 Kč

ČSN EN 17375 (569552) - 1.2.2021
Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Referenční náplně do elektronických cigaret (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7540 (580185) - 1.2.2021
Koření a kořenící látky - Mletá sladká a pálivá paprika (Capsicum annuum L. a Capsicum frutescens L.) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7541 (580194) - 1.2.2021
Koření a kořenící látky - Spektrofotometrické stanovení extrahovatelné barvy v paprice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - 1.2.2021
Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - 1.2.2021
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - 1.2.2021
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.2.2021
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 656501 (656501) - 1.2.2021
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - 1.2.2021
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - 1.2.2021
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23208:2019/A1 (697200) - 1.2.2021
Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.2.2021
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - 1.2.2021
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů.
120.00 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - 1.2.2021
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy.
223.00 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.2.2021
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16809-1 (727248) - 1.2.2021
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před zabudováním.
350.00 Kč

ČSN EN 16516+A1 (728012) - 1.2.2021
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1990-ed.2 (730002) - 1.2.2021
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
768.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/NA-ed.A (730002) - 1.2.2021
Národní příloha - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z5 (730002) - 1.2.2021
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-5 (730150) - 1.2.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.2.2021
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12715 (731071) - 1.2.2021
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.2.2021
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení.
567.00 Kč

ČSN EN 12608-1+A1 (746707) - 1.2.2021
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13115 (746804) - 1.2.2021
Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - 1.2.2021
Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 757737 (757737) - 1.2.2021
Kvalita vod - Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17073:2020/Oprava1 (760735) - 1.2.2021
Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 18841 (761505) - 1.2.2021
Tlumočnické služby - Obecné požadavky a doporučení.
338.00 Kč

ČSN EN 17398 (763109) - 1.2.2021
Zapojení pacientů do zdravotní péče - Minimální požadavky na péči zaměřenou na člověka.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - 1.2.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Obecné principy zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - 1.2.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - 1.2.2021
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12960 (806161) - 1.2.2021
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči kyselinám a zásaditým kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 363:2019/Oprava1 (832650) - 1.2.2021
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
29.00 Kč

ČSN EN 469 (832800) - 1.2.2021
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17353 (832821) - 1.2.2021
Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13017 (856356) - 1.2.2021
Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 21151 (857026) - 1.2.2021
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Požadavky na mezinárodní harmonizační protokoly určující metrologickou návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a lidským vzorkům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-V3.3.1 (875121) - 1.2.2021
Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.2.1 (879045) - 1.2.2021
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.3.1 (879050) - 1.2.2021
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
1447.80 Kč

ČSN EN 14350 (943455) - 1.2.2021
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.8.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 17429 (961580) - 1.2.2021
Ochrana kulturního dědictví - Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17230 (977230) - 1.2.2021
Informační technologie - RFID v železniční síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - 1.2.2021
Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma.
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - 1.2.2021
Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis (Norma k přímému použití jako ČSN).
1527.60 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - 1.2.2021
Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B (Norma k přímému použití jako ČSN).
1265.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - 1.2.2021
Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-7 (979901) - 1.2.2021
Elektronické fakturace - Část 7: Metodika rozvoje a použití EN 16931-1 vyhovující strukturované specifikaci použití základní faktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.