Nové normy ČSN za únor 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 14007 (010907) - 1.2.2021
Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14008 (010908) - 1.2.2021
Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 20816-9 (011412) - 1.2.2021
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (012003) - 1.2.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (012003) - 1.2.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - 1.2.2021
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62656-8 (013746) - 1.2.2021
Normalizovaný produktový registr a přenos datovými poli - Část 8: Rozhraní webové služby pro datová pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) - 1.2.2021
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14096-2 (015022) - 1.2.2021
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19299 (018397) - 1.2.2021
Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.5:2019/A1/Oprava1 (052205) - 1.2.2021
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - 1.2.2021
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.2.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - 1.2.2021
Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - 1.2.2021
Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 29464 (125000) - 1.2.2021
Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN 17141 (125302) - 1.2.2021
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14628-1 (132081) - 1.2.2021
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody - Část 1: PE povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13215+A1 (140619) - 1.2.2021
Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-1-ed.2 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-103-1:2016/Z1 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-4-ed.2 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-103-4:2016/Z1 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-109-1-ed.2 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-109-1:2016/Z1 (184005) - 1.2.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 61969-1-ed.2:2012/Z1 (188003) - 1.2.2021
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61969-1-ed.3 (188003) - 1.2.2021
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62966-2 (188006) - 1.2.2021
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1459-1+A1 (268804) - 1.2.2021
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením.
539.00 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814) - 1.2.2021
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16842-10 (268818) - 1.2.2021
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemene (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1175 (268830) - 1.2.2021
Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 81-20-ed.2 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.
859.10 Kč

ČSN EN 81-20:2015/Z1 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.
26.40 Kč

ČSN EN 81-50-ed.2 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.
539.00 Kč

ČSN EN 81-50:2015/Z1 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.
26.40 Kč

ČSN EN 81-72 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.2.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19014-4 (278017) - 1.2.2021
Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16486+A1 (278403) - 1.2.2021
Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 280101 (280101) - 1.2.2021
Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel.
202.40 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.2.2021
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17285 (280351) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Akustika - Měření dveřních varovných signálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17355 (281561) - 1.2.2021
Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15328 (284033) - 1.2.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 17350 (310504) - 1.2.2021
SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - 1.2.2021
Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.2.2021
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-3+A1 (319321) - 1.2.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky.
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-171 (330050) - 1.2.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1744.20 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160) - 1.2.2021
Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-5 (333160) - 1.2.2021
Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 55035:2018/A11 (334235) - 1.2.2021
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost.
108.90 Kč

ČSN EN 50131-2-4-ed.2 (334591) - 1.2.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory.
493.90 Kč

ČSN EN 50131-2-4:2008/Z2 (334591) - 1.2.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-5 (334593) - 1.2.2021
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61968-1-ed.2:2013/Z1 (334900) - 1.2.2021
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61968-1-ed.3 (334900) - 1.2.2021
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62351-4:2019/A1 (335011) - 1.2.2021
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-2 (341593) - 1.2.2021
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-3 (341593) - 1.2.2021
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 50128-ed.2:2012/A2 (342680) - 1.2.2021
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61788-26 (345685) - 1.2.2021
Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61631-ed.2 (345852) - 1.2.2021
Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61631:2002/Z1 (345852) - 1.2.2021
Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů.
26.40 Kč

ČSN EN 60296-ed.2:2012/Z1 (346738) - 1.2.2021
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60296-ed.3 (346738) - 1.2.2021
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Minerální izolační oleje pro elektrická zařízení.
394.90 Kč

ČSN IEC 62930 (347029) - 1.2.2021
Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60317-0-2-ed.2:2014/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-2-ed.3 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60317-0-4-ed.2:2016/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-4: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-4-ed.3 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-4: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-6-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-6: Všeobecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60317-0-6:2002/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-6: Všeobecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-12-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-12:2010/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-17-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-17:2010/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-18-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-18:2005/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-25-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-25:2010/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-1: Měděný vodič kruhového průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-2: Hliníkový vodič kruhového průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-4 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-4: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-60-1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60-1: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-60-2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60-2: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-60:2013/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-61-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-61:2013/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-62-ed.2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-62:2013/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-70-1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70-1: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-70-2 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70-2: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný/lakovaný, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-70:2018/Z1 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-82 (347307) - 1.2.2021
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 82: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60471 (348114) - 1.2.2021
Spojení vidlice a oka u izolátorového řetězce - Rozměry.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-7 (351001) - 1.2.2021
Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61007-ed.2 (351062) - 1.2.2021
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61007:1998/Z1 (351062) - 1.2.2021
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-4 (353811) - 1.2.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Napěťový poměr stojatých vln, útlum odrazu a koeficient odrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61169-61 (353811) - 1.2.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 61: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm s rychlospojkou, série Q4.1-9.5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61169-63 (353811) - 1.2.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 63: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedace 75 ohmů (typ BNC 75) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 63180 (354106) - 1.2.2021
Metody pro měření a deklarování rozsahu detekování detektorů - Pasivní infračervené detektory pro detekování malých a velkých pohybů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-012 (354621) - 1.2.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-012: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory s vnitřní západkou, založené na rozhraní konektorů M12 podle IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 a IEC 61076-2-113 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62859 (356646) - 1.2.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 63067 (360065) - 1.2.2021
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1837 (360457) - 1.2.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5:2010/A11 (361045) - 1.2.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-3-ed.3:2016/A1 (361050) - 1.2.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky.
108.90 Kč

ČSN EN 50597-ed.2:2019/Z1 (361060) - 1.2.2021
Spotřeba energie výdejních strojů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62885-4 (361060) - 1.2.2021
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 4: Bezpřívodové vysavače pro vysávání za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63169 (361060) - 1.2.2021
Elektrické chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Konzervace potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63252 (361060) - 1.2.2021
Spotřeba energie výdejních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62938 (364633) - 1.2.2021
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62788-1-6:2017/A1 (364660) - 1.2.2021
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-1-12:2015/A1 (364801) - 1.2.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb.
169.40 Kč

ČSN EN 60601-1-9:2009/A2 (364801) - 1.2.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí.
108.90 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - 1.2.2021
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60263 (368810) - 1.2.2021
Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - 1.2.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - 1.2.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - 1.2.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17407 (389426) - 1.2.2021
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Sběrače a rozdělovače PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - 1.2.2021
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - 1.2.2021
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - 1.2.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - 1.2.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16808 (454001) - 1.2.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Ruční výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - 1.2.2021
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Spektrofotometrická metoda s odtučňovacím postupem pomocí methanolu a kalibračními roztoky bramborové amylózy a amylopektinu voskovité rýže (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - 1.2.2021
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Spektrofotometrická praktická metoda bez odtučňovacího postupu a s kalibrací se standardními roztoky rýže (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17374 (467065) - 1.2.2021
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7932:2005/A1 (560092) - 1.2.2021
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
306.90 Kč

ČSN EN 17375 (569552) - 1.2.2021
Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Referenční náplně do elektronických cigaret (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7540 (580185) - 1.2.2021
Koření a kořenící látky - Mletá sladká a pálivá paprika (Capsicum annuum L. a Capsicum frutescens L.) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7541 (580194) - 1.2.2021
Koření a kořenící látky - Spektrofotometrické stanovení extrahovatelné barvy v paprice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - 1.2.2021
Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - 1.2.2021
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - 1.2.2021
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.2.2021
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 656501 (656501) - 1.2.2021
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic.
108.90 Kč

ČSN EN 589:2019/Z1 (656503) - 1.2.2021
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - 1.2.2021
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - 1.2.2021
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 24443:2012/Oprava1 (681508) - 1.2.2021
Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro (Norma k přímému použití jako ČSN). + CD ROM
56.10 Kč

ČSN EN ISO 23208:2019/A1 (697200) - 1.2.2021
Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.2.2021
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - 1.2.2021
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů.
108.90 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - 1.2.2021
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy.
202.40 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.2.2021
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16809-1 (727248) - 1.2.2021
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před zabudováním.
317.90 Kč

ČSN EN 16516+A1 (728012) - 1.2.2021
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1990-ed.2 (730002) - 1.2.2021
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
698.50 Kč

ČSN EN 1990:2004/NA-ed.A (730002) - 1.2.2021
Národní příloha - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z5 (730002) - 1.2.2021
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 19650-5 (730150) - 1.2.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.2.2021
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12715 (731071) - 1.2.2021
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.2.2021
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení.
515.90 Kč

ČSN EN 12608-1+A1 (746707) - 1.2.2021
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13115 (746804) - 1.2.2021
Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - 1.2.2021
Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 757737 (757737) - 1.2.2021
Kvalita vod - Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17073:2020/Oprava1 (760735) - 1.2.2021
Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 18841 (761505) - 1.2.2021
Tlumočnické služby - Obecné požadavky a doporučení.
306.90 Kč

ČSN EN 17398 (763109) - 1.2.2021
Zapojení pacientů do zdravotní péče - Minimální požadavky na péči zaměřenou na člověka.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - 1.2.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Obecné principy zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - 1.2.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - 1.2.2021
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12960 (806161) - 1.2.2021
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči kyselinám a zásaditým kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 363:2019/Oprava1 (832650) - 1.2.2021
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
26.40 Kč

ČSN EN 469 (832800) - 1.2.2021
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1150:2000/Z1 (832821) - 1.2.2021
Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 17353 (832821) - 1.2.2021
Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13356:2002/Z1 (832822) - 1.2.2021
Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13017 (856356) - 1.2.2021
Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 21151 (857026) - 1.2.2021
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Požadavky na mezinárodní harmonizační protokoly určující metrologickou návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a lidským vzorkům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-V3.3.1 (875121) - 1.2.2021
Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.2.1 (879045) - 1.2.2021
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.3.1 (879050) - 1.2.2021
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
1447.80 Kč

ČSN EN 14350 (943455) - 1.2.2021
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
515.90 Kč

ČSN EN 17429 (961580) - 1.2.2021
Ochrana kulturního dědictví - Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17230 (977230) - 1.2.2021
Informační technologie - RFID v železniční síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - 1.2.2021
Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma.
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - 1.2.2021
Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis (Norma k přímému použití jako ČSN).
1527.60 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - 1.2.2021
Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B (Norma k přímému použití jako ČSN).
1265.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - 1.2.2021
Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-7 (979901) - 1.2.2021
Elektronické fakturace - Část 7: Metodika rozvoje a použití EN 16931-1 vyhovující strukturované specifikaci použití základní faktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)