Nové normy ČSN za červenec 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 20816-2 (011412) - 1.7.2018
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1500 r/min, 1800 r/min, 3000 r/min a 3600 r/min.
306.90 Kč

ČSN ISO 532-1 (011602) - 1.7.2018
Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda.
493.90 Kč

ČSN ISO 9296 (011657) - 1.7.2018
Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16371-2:2018/Oprava1 (015097) - 1.7.2018
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava3 (015257) - 1.7.2018
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12944-4 (038241) - 1.7.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-8 (038241) - 1.7.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16866 (038522) - 1.7.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - 1.7.2018
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15296 (050015) - 1.7.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9692-1:2014/Oprava1 (050025) - 1.7.2018
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-13 (050063) - 1.7.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-14 (050063) - 1.7.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62822-3 (050694) - 1.7.2018
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - 1.7.2018
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - 1.7.2018
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10297:2015/A1/Oprava2 (078649) - 1.7.2018
Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 28927-2:2010/A1 (106010) - 1.7.2018
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky.
202.40 Kč

ČSN EN 17032 (142210) - 1.7.2018
Chladicí jednotky a mrazicí skříně pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16864 (165194) - 1.7.2018
Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8596 (195002) - 1.7.2018
Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11981 (195208) - 1.7.2018
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11986 (195226) - 1.7.2018
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13001-3-1+A2 (270105) - 1.7.2018
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 474-1+A5 (277911) - 1.7.2018
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 16001 (278016) - 1.7.2018
Stroje pro zemní práce - Systémy detekce předmětů a pomůcky pro viditelnost - Technické požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15654-1 (280515) - 1.7.2018
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - 1.7.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - 1.7.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-604 (311725) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-221:2018/Oprava1 (311828) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 4533-002 (311910) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 4533-003 (311910) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 003: Způsoby spojování a montáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4533-004 (311910) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 004: Oprava, údržba, čištění a inspekce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4691-2 (313080) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 2: Přehled montážních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2667-2 (317540) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Stříhání trubek tlakovou silou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6064 (318054) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6041 (318055) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Zkušební metody - Analýza nekovových materiálů (nevytvrzených) diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8099-1 (325532) - 1.7.2018
Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15085:2004/A2 (328660) - 1.7.2018
Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu.
169.40 Kč

ČSN 330165-ed.2:2014/Oprava1 (330165) - 1.7.2018
Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60519-12-ed.2 (335002) - 1.7.2018
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev.
317.90 Kč

ČSN EN 50343-ed.2:2015/A1 (341570) - 1.7.2018
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 62024-1-ed.3 (345861) - 1.7.2018
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60370 (346415) - 1.7.2018
Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-111 (354621) - 1.7.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-111: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory se závitovou aretací M12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-119 (354621) - 1.7.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-119: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro nestíněné, volné a pevné 10pólové konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí s frekvencemi do 100 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60099-4-ed.3 (354870) - 1.7.2018
Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 61190-1-3-ed.3 (359320) - 1.7.2018
Připojovací materiály pro montáž elektroniky - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61230-ed.2:2009/Oprava1 (359722) - 1.7.2018
Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60728-3-ed.2 (367211) - 1.7.2018
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 50663 (367928) - 1.7.2018
Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - 1.7.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací.
394.90 Kč

ČSN EN 419212-4 (369890) - 1.7.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 4: Protokoly pro ochranu osobních údajů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 419212-5 (369890) - 1.7.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 694 (389501) - 1.7.2018
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - 1.7.2018
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily.
202.40 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - 1.7.2018
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - 1.7.2018
Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek.
317.90 Kč

ČSN 395360 (395360) - 1.7.2018
Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19225 (444202) - 1.7.2018
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - 1.7.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - 1.7.2018
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - 1.7.2018
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - 1.7.2018
Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - 1.7.2018
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 847-2 (496122) - 1.7.2018
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1870-6 (496130) - 1.7.2018
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6571:2009/A1 (580196) - 1.7.2018
Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (metoda destilace s vodní parou).
108.90 Kč

ČSN ISO 6943 (621437) - 1.7.2018
Pryž - Stanovení únavy v tahu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1825 (635450) - 1.7.2018
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - 1.7.2018
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu.
202.40 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - 1.7.2018
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 1451-1 (643181) - 1.7.2018
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
394.90 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - 1.7.2018
Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17098-1 (646045) - 1.7.2018
Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17098-2 (646045) - 1.7.2018
Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17033 (646046) - 1.7.2018
Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 438-9 (647501) - 1.7.2018
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní lamináty s jádrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23900-1 (670555) - 1.7.2018
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23900-2 (670555) - 1.7.2018
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23900-3 (670555) - 1.7.2018
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12013 (691310) - 1.7.2018
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-9 (721007) - 1.7.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22477-4 (721008) - 1.7.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - 1.7.2018
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13467 (727212) - 1.7.2018
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16516 (728012) - 1.7.2018
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.
493.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - 1.7.2018
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - 1.7.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - 1.7.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15269-11 (730868) - 1.7.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - 1.7.2018
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení.
306.90 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - 1.7.2018
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 743305:2017/Oprava1 (743305) - 1.7.2018
Ochranná zábradlí.
26.40 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - 1.7.2018
Systémy pro využítí nepitné vody na místě - Část 1: Systémy pro využití dešťových vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17073 (760735) - 1.7.2018
Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 105-B03 (800136) - 1.7.2018
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku.
169.40 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.7.2018
Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 838032 (838032) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Těsnění skládek.
202.40 Kč

ČSN 838033 (838033) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek.
169.40 Kč

ČSN 838035 (838035) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek.
202.40 Kč

ČSN 838036 (838036) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Monitorování skládek.
108.90 Kč

ČSN ETSI EN 303980-V1.1.1 (876057) - 1.7.2018
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pevně instalované pozemské stanice a za pohybu provozované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 16579 (940501) - 1.7.2018
Zařízení hracích ploch - Přenosné a trvale instalované branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1176-1-ed.2 (940515) - 1.7.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
698.50 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - 1.7.2018
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1651 (942811) - 1.7.2018
Zařízení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15759-1:2012/Oprava1 (961508) - 1.7.2018
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 15759-2 (961508) - 1.7.2018
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis.
1053.80 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B.
1053.80 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B.
859.10 Kč

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele.
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)