Nové normy ČSN za únor 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2008 v 09:00


ČSN EN 61163-1 (010648) - 1.2.2008
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - 1.2.2008
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8501-3 (038221) - 1.2.2008
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami.
186.00 Kč

ČSN EN 15520 (038736) - 1.2.2008
Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky.
223.00 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - 1.2.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech.
543.00 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - 1.2.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech.
543.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - 1.2.2008
Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin.
186.00 Kč

ČSN EN 12952-11 (077604) - 1.2.2008
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství.
434.00 Kč

ČSN EN 12953-9 (077853) - 1.2.2008
Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - 1.2.2008
Lahve na plyny - Terminologie.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 22435 (078535) - 1.2.2008
Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-6 (125301) - 1.2.2008
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník.
434.00 Kč

TNI CEN/TR 15545 (132071) - 1.2.2008
Pokyny k používání EN 545.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - 1.2.2008
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15144 (277402) - 1.2.2008
Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3411 (278007) - 1.2.2008
Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy.
223.00 Kč

ČSN EN 15152 (280125) - 1.2.2008
Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15049 (280550) - 1.2.2008
Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13977+A1 (281002) - 1.2.2008
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu.
434.00 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-506 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Celistvost pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-507 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-508 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-514 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-601 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3475-602 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-704 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-303 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Šířka pásma (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-410 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Životnost při teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-411 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-505 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Pevnost kabelu v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-601 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4314 (312140) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D <= 250 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4317 (312141) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4315 (312150) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De <= 100 mm - Rm => 900 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4318 (312151) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De <= 100 mm - Rm => 960 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4373 (312160) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PD9001 (NiCu31) - Žíhaná, trubky bezešvé D <= 75 mm, a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3361 (312207) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy a <= 6 mm, 1070 MPa <= Rm <= 1220 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3162 (312208) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy, a <= 6 mm, Rm => 930 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2467 (312209) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky, plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 20 mm - 520 MPa <= Rm <= 670 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3480 (312210) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X5CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky - 6 mm <= a <= 50 mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3488 (312211) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3161 (312238) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D <= 200 mm, Rm => 930 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3160 (312239) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D <= 200 mm, Rm => 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2573 (312262) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Žíhaná na měkko - Rm <= 780 MPa - Dráty - 0,25 mm <= De <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3359 (312280) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3364 (312281) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3365 (312282) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3163 (312288) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4098 (312289) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Přetavená, kalená a popouštěná, výkovky De <= 50 mm, 1250 MPa <= Rm => 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4216 (312290) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, odlitek získaný metodou vytavitelného modelu De <= 50 mm, Rm => 900 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4346 (312291) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4347 (312292) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3999 (312423) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4002 (312425) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15272-4 (323371) - 1.2.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60079-19 (332320) - 1.2.2008
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení. (Platnost do 1.1.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 55016-1-4-ed.2 (334210) - 1.2.2008
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením. (Platnost do 1.6.2013).
593.00 Kč

ČSN EN 62025-1-ed.2 (345861) - 1.2.2008
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60454-3-11-ed.2 (346542) - 1.2.2008
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 11: Polyesterová fólie kombinovaná se skleněným vláknem, krepovaným celulózovým papírem, netkaným polyesterem, epoxidovým a samolepicím lepidlem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60454-3-4-ed.2 (346542) - 1.2.2008
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Krepovaný a nekrepovaný celulózový papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60228:2005/Oprava1 (347201) - 1.2.2008
Jádra izolovaných kabelů.
29.00 Kč

ČSN EN 60264-4-2:1996/A1/Oprava1 (347394) - 1.2.2008
Balení vodičů pro vinutí - Část 4-2: Zkušební metody - Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem.
29.00 Kč

ČSN EN 50182:2002/Oprava2 (347509) - 1.2.2008
Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů.
120.00 Kč

ČSN EN 61580-4:1998/Oprava1 (347920) - 1.2.2008
Metody měření vlnovodů - Část 4: Útlum vlnovodu a vlnovodových tras. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61580-6:1998/Oprava1 (347920) - 1.2.2008
Metody měření vlnovodů - Část 6: Ztráty odrazem na vlnovodech a vlnovodových trasách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60034-28 (350000) - 1.2.2008
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko. (Platnost do 17.1.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 140401-801-ed.2 (358174) - 1.2.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 0,5; 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2 (358174) - 1.2.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2 (358174) - 1.2.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62317-1 (358475) - 1.2.2008
Feritová jádra - Rozměry - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 50377-10-1-ed.2 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 10-1: Typ MU-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-6-2-ed.2 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1 a B1.3, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-6 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-6: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-7 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-7: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-8 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-8: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, plně zirkoniová ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-9 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-9: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50378-3-1 (359254) - 1.2.2008
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Modul DWDM typu 100/200 GHz ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50378-3-2 (359254) - 1.2.2008
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-2: Typ 4 / 8 kanálového modulu CWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-1-2-ed.2 (364801) - 1.2.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky. (Platnost do 31.12.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 60601-1-6-ed.2 (364801) - 1.2.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost. (Platnost do 1.4.2013).
567.00 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2 (364801) - 1.2.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - 1.2.2008
Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonární funkce spontánně dýchajících osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60645-3-ed.2 (368811) - 1.2.2008
Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.11.2023).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - 1.2.2008
Náhodné zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobené plamenem svíčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 26300 (369845) - 1.2.2008
Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
4195.20 Kč

ČSN EN 3-7+A1 (389100) - 1.2.2008
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 1866-1 (389161) - 1.2.2008
Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 12416-1+A2 (389240) - 1.2.2008
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
350.00 Kč

ČSN EN 12416-2+A1 (389240) - 1.2.2008
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
338.00 Kč

ČSN EN 10216-2+A2 (420262) - 1.2.2008
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
434.00 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
434.00 Kč

ČSN EN 573-5 (421401) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 5: Kodifikace normalizovaných tvářených výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN 1386 (421429) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Plechy s válcovanými vzory - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 14392 (424493) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Požadavky na anodicky oxidované výrobky určené pro styk s potravinami.
186.00 Kč

ČSN EN 1889-1 (445003) - 1.2.2008
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Stroje na pneumatikách.
543.00 Kč

ČSN EN 1889-2 (445003) - 1.2.2008
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - 1.2.2008
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - 1.2.2008
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 24347 (472003) - 1.2.2008
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm).
223.00 Kč

ČSN 569609 (569609) - 1.2.2008
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace.
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611) - 1.2.2008
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22005 (569612) - 1.2.2008
Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému.
223.00 Kč

ČSN ISO 11815 (570525) - 1.2.2008
Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - 1.2.2008
Stanovení úplné aerobní biodegrability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1873-2 (643050) - 1.2.2008
Plasty - Polypropylen (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15558 (654872) - 1.2.2008
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15604 (654873) - 1.2.2008
Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - 1.2.2008
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE).
223.00 Kč

ČSN EN 13016-2 (656068) - 1.2.2008
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C.
223.00 Kč

ČSN EN 15484 (656550) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15485 (656551) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15486 (656552) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdátem amonným (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15489 (656555) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15490 (656556) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení čísla celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.2.2008
Nátěrové hmoty - Termíny a definice.
593.00 Kč

ČSN EN 14891 (722430) - 1.2.2008
Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování.
338.00 Kč

ČSN EN 1347 (722465) - 1.2.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení smáčivosti.
120.00 Kč

ČSN EN 13454-2+A1 (722485) - 1.2.2008
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 15319 (722499) - 1.2.2008
Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.2.2008
Tepelné izolace - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14933 (727223) - 1.2.2008
Tepelně izolační a lehčené výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14934 (727224) - 1.2.2008
Tepelně izolační a lehčené výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 725-1 (727515) - 1.2.2008
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém.
186.00 Kč

ČSN EN 725-10 (727515) - 1.2.2008
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 1548 (727657) - 1.2.2008
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda expozice asfaltem.
186.00 Kč

ČSN EN 13363-1+A1 (730303) - 1.2.2008
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 15217 (730324) - 1.2.2008
Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov.
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-3 (731401) - 1.2.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily.
945.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5 (731401) - 1.2.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
543.00 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - 1.2.2008
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení.
350.00 Kč

ČSN EN 15385 (771009) - 1.2.2008
Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro určení pevnosti svaru hlavy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5398-1 (793851) - 1.2.2008
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5398-3 (793851) - 1.2.2008
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 3: Metoda atomové absorpční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5398-4 (793851) - 1.2.2008
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - 1.2.2008
Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku antibakteriálně upravených výrobků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 105-C09:2003/A1 (800170) - 1.2.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C09: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní - Chování při oxidačním bělení s použitím bezfosfátového standardního detergentu za přítomnosti aktivátoru bělení při nízké teplotě.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14159 (804442) - 1.2.2008
Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 15614 (832803) - 1.2.2008
Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20988 (835025) - 1.2.2008
Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15639 (838323) - 1.2.2008
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení mechanické odolnosti pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-2 (852109) - 1.2.2008
Inhalační anestetické systémy - Část 2: Anestetické dýchací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-3 (852109) - 1.2.2008
Inhalační anestetické systémy - Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5356-2 (852111) - 1.2.2008
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové spojky - Část 2: Závitové nosné kuželové spojky. (Platnost do 30.11.2015).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.4.1 (874604) - 1.2.2008
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.6.1 (875005) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.4.1 (875005) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
7045.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1812.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.3.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.2.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
7045.20 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.3.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF- ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V1.3.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.2.1 (875113) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.2.1 (875113) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302510-1-V1.1.1 (875138) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302510-2-V1.1.1 (875138) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 12647-1 (883011) - 1.2.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 1: Parametry a metody měření.
338.00 Kč

ČSN EN 685 (917843) - 1.2.2008
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 568 (942005) - 1.2.2008
Horolezecká výzbroj - Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN ISO 15531-31 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 15531-32 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 15531-42 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 15531-43 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobní dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13606-2 (981015) - 1.2.2008
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 2: Specifikace pro výměnu archetypů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.