Nové normy ČSN za únor 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2008 v 09:00


ČSN EN 61163-1 (010648) - 1.2.2008
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - 1.2.2008
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8501-3 (038221) - 1.2.2008
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami.
169.40 Kč

ČSN EN 15520 (038736) - 1.2.2008
Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky.
202.40 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - 1.2.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech.
493.90 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - 1.2.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech.
493.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - 1.2.2008
Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin.
169.40 Kč

ČSN EN 12952-11 (077604) - 1.2.2008
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství.
394.90 Kč

ČSN EN 12953-9 (077853) - 1.2.2008
Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - 1.2.2008
Lahve na plyny - Terminologie.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 22435 (078535) - 1.2.2008
Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-6 (125301) - 1.2.2008
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník.
394.90 Kč

TNI CEN/TR 15545 (132071) - 1.2.2008
Pokyny k používání EN 545.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - 1.2.2008
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15144 (277402) - 1.2.2008
Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3411 (278007) - 1.2.2008
Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy.
202.40 Kč

ČSN EN 15152 (280125) - 1.2.2008
Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15049 (280550) - 1.2.2008
Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13977+A1 (281002) - 1.2.2008
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu.
394.90 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-506 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Celistvost pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-507 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-508 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-514 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-601 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3475-602 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-704 (311725) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-303 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Šířka pásma (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-410 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Životnost při teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-411 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-505 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Pevnost kabelu v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-601 (311925) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4314 (312140) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D <= 250 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4317 (312141) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4315 (312150) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De <= 100 mm - Rm => 900 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4318 (312151) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De <= 100 mm - Rm => 960 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4373 (312160) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PD9001 (NiCu31) - Žíhaná, trubky bezešvé D <= 75 mm, a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3361 (312207) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy a <= 6 mm, 1070 MPa <= Rm <= 1220 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3162 (312208) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy, a <= 6 mm, Rm => 930 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2467 (312209) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky, plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 20 mm - 520 MPa <= Rm <= 670 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3480 (312210) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X5CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky - 6 mm <= a <= 50 mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3488 (312211) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3161 (312238) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D <= 200 mm, Rm => 930 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3160 (312239) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D <= 200 mm, Rm => 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2573 (312262) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Žíhaná na měkko - Rm <= 780 MPa - Dráty - 0,25 mm <= De <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3359 (312280) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3364 (312281) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3365 (312282) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3163 (312288) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4098 (312289) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Přetavená, kalená a popouštěná, výkovky De <= 50 mm, 1250 MPa <= Rm => 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4216 (312290) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, odlitek získaný metodou vytavitelného modelu De <= 50 mm, Rm => 900 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4346 (312291) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4347 (312292) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3999 (312423) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4002 (312425) - 1.2.2008
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15272-4 (323371) - 1.2.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60079-19 (332320) - 1.2.2008
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení. (Platnost do 1.1.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 55016-1-4-ed.2 (334210) - 1.2.2008
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením. (Platnost do 1.6.2013).
539.00 Kč

ČSN EN 62025-1-ed.2 (345861) - 1.2.2008
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60454-3-11-ed.2 (346542) - 1.2.2008
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 11: Polyesterová fólie kombinovaná se skleněným vláknem, krepovaným celulózovým papírem, netkaným polyesterem, epoxidovým a samolepicím lepidlem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60454-3-4-ed.2 (346542) - 1.2.2008
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Krepovaný a nekrepovaný celulózový papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60228:2005/Oprava1 (347201) - 1.2.2008
Jádra izolovaných kabelů.
26.40 Kč

ČSN EN 60264-4-2:1996/A1/Oprava1 (347394) - 1.2.2008
Balení vodičů pro vinutí - Část 4-2: Zkušební metody - Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem.
26.40 Kč

ČSN EN 50182:2002/Oprava2 (347509) - 1.2.2008
Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů.
108.90 Kč

ČSN EN 61580-4:1998/Oprava1 (347920) - 1.2.2008
Metody měření vlnovodů - Část 4: Útlum vlnovodu a vlnovodových tras. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61580-6:1998/Oprava1 (347920) - 1.2.2008
Metody měření vlnovodů - Část 6: Ztráty odrazem na vlnovodech a vlnovodových trasách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60034-28 (350000) - 1.2.2008
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko. (Platnost do 17.1.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 140401-801-ed.2 (358174) - 1.2.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 0,5; 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2 (358174) - 1.2.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2 (358174) - 1.2.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62317-1 (358475) - 1.2.2008
Feritová jádra - Rozměry - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 50377-10-1-ed.2 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 10-1: Typ MU-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-6-2-ed.2 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1 a B1.3, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-6 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-6: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-7 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-7: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-8 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-8: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, plně zirkoniová ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-9 (359242) - 1.2.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-9: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50378-3-1 (359254) - 1.2.2008
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Modul DWDM typu 100/200 GHz ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50378-3-2 (359254) - 1.2.2008
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-2: Typ 4 / 8 kanálového modulu CWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-1-2-ed.2 (364801) - 1.2.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky. (Platnost do 31.12.2018).
698.50 Kč

ČSN EN 60601-1-6-ed.2 (364801) - 1.2.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost. (Platnost do 1.4.2013).
515.90 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2 (364801) - 1.2.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - 1.2.2008
Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonární funkce spontánně dýchajících osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60645-3-ed.2 (368811) - 1.2.2008
Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.11.2023).
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - 1.2.2008
Náhodné zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobené plamenem svíčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 26300 (369845) - 1.2.2008
Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
4195.20 Kč

ČSN EN 3-7+A1 (389100) - 1.2.2008
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 1866-1 (389161) - 1.2.2008
Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 12416-1+A2 (389240) - 1.2.2008
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
317.90 Kč

ČSN EN 12416-2+A1 (389240) - 1.2.2008
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
306.90 Kč

ČSN EN 10216-2+A2 (420262) - 1.2.2008
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
394.90 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
394.90 Kč

ČSN EN 573-5 (421401) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 5: Kodifikace normalizovaných tvářených výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN 1386 (421429) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Plechy s válcovanými vzory - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 14392 (424493) - 1.2.2008
Hliník a slitiny hliníku - Požadavky na anodicky oxidované výrobky určené pro styk s potravinami.
169.40 Kč

ČSN EN 1889-1 (445003) - 1.2.2008
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Stroje na pneumatikách.
493.90 Kč

ČSN EN 1889-2 (445003) - 1.2.2008
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - 1.2.2008
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - 1.2.2008
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 24347 (472003) - 1.2.2008
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm).
202.40 Kč

ČSN 569609 (569609) - 1.2.2008
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace.
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611) - 1.2.2008
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22005 (569612) - 1.2.2008
Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému.
202.40 Kč

ČSN ISO 11815 (570525) - 1.2.2008
Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - 1.2.2008
Stanovení úplné aerobní biodegrability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1873-2 (643050) - 1.2.2008
Plasty - Polypropylen (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15558 (654872) - 1.2.2008
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15604 (654873) - 1.2.2008
Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - 1.2.2008
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE).
202.40 Kč

ČSN EN 13016-2 (656068) - 1.2.2008
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C.
202.40 Kč

ČSN EN 15484 (656550) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15485 (656551) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15486 (656552) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdátem amonným (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15489 (656555) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15490 (656556) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - 1.2.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení čísla celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.2.2008
Nátěrové hmoty - Termíny a definice.
539.00 Kč

ČSN EN 14891 (722430) - 1.2.2008
Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování.
306.90 Kč

ČSN EN 1347 (722465) - 1.2.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení smáčivosti.
108.90 Kč

ČSN EN 13454-2+A1 (722485) - 1.2.2008
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 15319 (722499) - 1.2.2008
Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.2.2008
Tepelné izolace - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14933 (727223) - 1.2.2008
Tepelně izolační a lehčené výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14934 (727224) - 1.2.2008
Tepelně izolační a lehčené výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 725-1 (727515) - 1.2.2008
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém.
169.40 Kč

ČSN EN 725-10 (727515) - 1.2.2008
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN 1548 (727657) - 1.2.2008
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda expozice asfaltem.
169.40 Kč

ČSN EN 13363-1+A1 (730303) - 1.2.2008
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 15217 (730324) - 1.2.2008
Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov.
394.90 Kč

ČSN EN 1993-1-3 (731401) - 1.2.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily.
859.10 Kč

ČSN EN 1993-1-5 (731401) - 1.2.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
493.90 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - 1.2.2008
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení.
317.90 Kč

ČSN EN 15385 (771009) - 1.2.2008
Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro určení pevnosti svaru hlavy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5398-1 (793851) - 1.2.2008
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5398-3 (793851) - 1.2.2008
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 3: Metoda atomové absorpční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5398-4 (793851) - 1.2.2008
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - 1.2.2008
Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku antibakteriálně upravených výrobků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 105-C09:2003/A1 (800170) - 1.2.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C09: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní - Chování při oxidačním bělení s použitím bezfosfátového standardního detergentu za přítomnosti aktivátoru bělení při nízké teplotě.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14159 (804442) - 1.2.2008
Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 15614 (832803) - 1.2.2008
Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20988 (835025) - 1.2.2008
Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15639 (838323) - 1.2.2008
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení mechanické odolnosti pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8835-2 (852109) - 1.2.2008
Inhalační anestetické systémy - Část 2: Anestetické dýchací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8835-3 (852109) - 1.2.2008
Inhalační anestetické systémy - Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5356-2 (852111) - 1.2.2008
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové spojky - Část 2: Závitové nosné kuželové spojky. (Platnost do 30.11.2015).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.4.1 (874604) - 1.2.2008
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.6.1 (875005) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.4.1 (875005) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
7045.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1812.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.1.1 (875011) - 1.2.2008
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.3.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.2.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
7045.20 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.3.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF- ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V1.3.1 (875042) - 1.2.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.2.1 (875113) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.2.1 (875113) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302510-1-V1.1.1 (875138) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302510-2-V1.1.1 (875138) - 1.2.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 12647-1 (883011) - 1.2.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 1: Parametry a metody měření.
306.90 Kč

ČSN EN 685 (917843) - 1.2.2008
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 568 (942005) - 1.2.2008
Horolezecká výzbroj - Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN ISO 15531-31 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 15531-32 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 15531-42 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 15531-43 (974104) - 1.2.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobní dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13606-2 (981015) - 1.2.2008
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 2: Specifikace pro výměnu archetypů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)