Nové normy ČSN za květen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2008 v 09:00


ČSN EN 60706-5 (010665) - 1.5.2008
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12952-12 (077604) - 1.5.2008
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody.
202.40 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - 1.5.2008
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody.
202.40 Kč

ČSN EN 14678-2 (078461) - 1.5.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Zařízení automobilových čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Část 2: Komponenty kromě výdejních stojanů a požadavky na instalaci.
202.40 Kč

ČSN EN 598 (138101) - 1.5.2008
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 61804-2-ed.2 (184003) - 1.5.2008
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.2.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 61804-3 (184003) - 1.5.2008
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.1.2014).
2211.60 Kč

ČSN EN 61131-2-ed.2 (187050) - 1.5.2008
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN 222766 (222766) - 1.5.2008
Odvalovací frézy na hřídele s jemným drážkováním podle ČSN 01 4933.
56.10 Kč

ČSN 269344:1991/Amd.1 (269344) - 1.5.2008
Kontejnery ISO řady 1 - Rohové prvky - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN ISO 3874:1999/Amd.4 (269345) - 1.5.2008
Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace.
202.40 Kč

ČSN ISO 18185-1 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 1: Komunikační protokol.
306.90 Kč

ČSN ISO 18185-2 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky.
169.40 Kč

ČSN ISO 18185-4 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 4: Ochrana dat.
169.40 Kč

ČSN ISO 18185-5 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva.
202.40 Kč

ČSN EN 4631 (312236) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3487 (312237) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 250 mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 150 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4629 (312294) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popuštěná - Přířezy pro kování - De <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4630 (312295) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popuštěná - Výkovky - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 150 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61000-4-6-ed.2 (333432) - 1.5.2008
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. (Platnost do 1.3.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 61968-4 (334900) - 1.5.2008
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv. (Platnost do 12.4.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 60068-2-2 (345791) - 1.5.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo.
202.40 Kč

ČSN EN 60970 (346720) - 1.5.2008
Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic.
202.40 Kč

ČSN EN 62230 (347028) - 1.5.2008
Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím.
202.40 Kč

ČSN 347616-4F (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl F: Pancéřované a nepancéřované stíněné měřicí kabely 300 V s XLPE izolací a s PVC pláštěm.
306.90 Kč

ČSN 347616-4H (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl H: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s PVC nebo XLPE izolací s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra.
169.40 Kč

ČSN 347616-4J1 (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J1: Vícežilové a vícepárové kabely s izolací a pláštěm z PVC.
202.40 Kč

ČSN 347616-4J2 (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J2: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s kovovým stíněním.
169.40 Kč

ČSN 347616-4N (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl N: Vícežilové kabely s PVC izolací s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra nebo stínění nebo pancéřování pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV.
202.40 Kč

ČSN EN 61800-5-1-ed.2 (351720) - 1.5.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické.
698.50 Kč

ČSN EN 50250-ed.2:2003/Oprava1 (354514) - 1.5.2008
Přechodové adaptory pro průmyslové použití.
26.40 Kč

ČSN EN 62374 (358768) - 1.5.2008
Polovodičové součástky - Zkouška časově závislého průrazu dielektrika hradel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61193-2 (359043) - 1.5.2008
Systémy hodnocení jakosti - Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder.
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-48-ed.2 (359213) - 1.5.2008
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.9.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.3 (359213) - 1.5.2008
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.4.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 61753-092-6 (359255) - 1.5.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 092-6: Nekonektorované jednovidové cirkulátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-1 (359255) - 1.5.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.9.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/Oprava2 (361045) - 1.5.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-50-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.5.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-62-ed.2:2003/Oprava1 (361045) - 1.5.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 50229-ed.3 (361060) - 1.5.2008
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 30.6.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-21 (361550) - 1.5.2008
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů.
108.90 Kč

ČSN EN 50342-2 (364310) - 1.5.2008
Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.8.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61937-2-ed.2 (367552) - 1.5.2008
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 2: Informace o burstu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61023-ed.2 (367830) - 1.5.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1775 (386441) - 1.5.2008
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1127-1 (389622) - 1.5.2008
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. (Platnost do 31.7.2014).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - 1.5.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
3676.50 Kč

ČSN EN ISO 15138 (450641) - 1.5.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10438-1 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-2 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-3 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10438-4 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10440-1 (451310) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 1: Provozní kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 17078-2 (451331) - 1.5.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 216 (500042) - 1.5.2008
Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty - Řady A a B, a označování směru výroby.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - 1.5.2008
Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.5.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - 1.5.2008
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Desky o tloušťce 1 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15012 (646417) - 1.5.2008
Plastové potrubní systémy - Odpadní systémy uvnitř budov - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů.
306.90 Kč

ČSN EN 15014 (646418) - 1.5.2008
Plastové potrubní systémy - Tlakové rozvody vody a dalších tekutin uložené v zemi i nad zemí - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů.
306.90 Kč

ČSN 656073 (656073) - 1.5.2008
Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem.
108.90 Kč

ČSN 656219 (656219) - 1.5.2008
Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací.
108.90 Kč

ČSN 656299 (656299) - 1.5.2008
Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze.
108.90 Kč

ČSN 656304 (656304) - 1.5.2008
Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad.
108.90 Kč

ČSN EN 14349 (665215) - 1.5.2008
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích, bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15337 (668511) - 1.5.2008
Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - 1.5.2008
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13831 (698237) - 1.5.2008
Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech.
493.90 Kč

ČSN EN 1051-2 (701601) - 1.5.2008
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22475-3 (721011) - 1.5.2008
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 3: Posuzování shody společností a zaměstnanců třetí osobou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100) - 1.5.2008
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek.
306.90 Kč

ČSN EN 196-7 (722100) - 1.5.2008
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu.
202.40 Kč

ČSN EN 15318 (723608) - 1.5.2008
Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic.
306.90 Kč

ČSN EN 993-11 (726020) - 1.5.2008
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21587-1 (726071) - 1.5.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21587-2 (726071) - 1.5.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21587-3 (726071) - 1.5.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21078-2 (726075) - 1.5.2008
Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech.
202.40 Kč

ČSN EN 14707+A1 (727222) - 1.5.2008
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15658 (727588) - 1.5.2008
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9346 (730554) - 1.5.2008
Tepelně vlhkostní vlastnosti budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.5.2008
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14081-4+A2 (732823) - 1.5.2008
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
306.90 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241) - 1.5.2008
Komíny - Navrhování, montáž a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14989-1 (734242) - 1.5.2008
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6.
493.90 Kč

ČSN EN 13232-2 (736371) - 1.5.2008
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání.
202.40 Kč

ČSN EN 13232-3 (736371) - 1.5.2008
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice.
202.40 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12899-2 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlené dopravní majáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12899-3 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12899-4 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12899-5 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TR 15563 (738127) - 1.5.2008
Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti.
202.40 Kč

ČSN 750150 (750150) - 1.5.2008
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství.
394.90 Kč

ČSN EN 15219+A1 (755469) - 1.5.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN ISO 5667-5 (757051) - 1.5.2008
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí.
202.40 Kč

ČSN ISO 5667-6 (757051) - 1.5.2008
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
202.40 Kč

ČSN 757509 (757509) - 1.5.2008
Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku.
169.40 Kč

ČSN 757701 (757701) - 1.5.2008
Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA.
202.40 Kč

ČSN EN 15421 (771005) - 1.5.2008
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru.
108.90 Kč

ČSN EN 15386 (771010) - 1.5.2008
Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro určení přilnavosti tisku.
169.40 Kč

ČSN EN 15384 (771011) - 1.5.2008
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy.
169.40 Kč

ČSN 795600:2005/Oprava2 (795600) - 1.5.2008
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 1836+A1 (832437) - 1.5.2008
Osobní prostředky k ochraně očí - Protisluneční brýle, protisluneční filtry pro všeobecné použití a filtry k přímému pozorování slunce.
317.90 Kč

ČSN EN 15259 (834785) - 1.5.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí stanoviště, měřicí úsek, plán měření a protokol s výsledky měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-7 (835801) - 1.5.2008
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-9:2007/Oprava1 (835801) - 1.5.2008
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 17510-1 (852104) - 1.5.2008
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17510-2 (852104) - 1.5.2008
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 2: Masky a aplikační příslušenství.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21534 (852909) - 1.5.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21535 (852950) - 1.5.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21536 (852951) - 1.5.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.5.2008
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.4.1 (875101) - 1.5.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302536-1-V1.1.1 (875139) - 1.5.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 913001 (913001) - 1.5.2008
Nábytek pro venkovní použití - Zahradní nábytek - Technické požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 15468 (917889) - 1.5.2008
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19128 (979848) - 1.5.2008
Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)