Nové normy ČSN za květen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2008 v 09:00


ČSN EN 60706-5 (010665) - 1.5.2008
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12952-12 (077604) - 1.5.2008
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody.
223.00 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - 1.5.2008
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody.
223.00 Kč

ČSN EN 14678-2 (078461) - 1.5.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Zařízení automobilových čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Část 2: Komponenty kromě výdejních stojanů a požadavky na instalaci.
223.00 Kč

ČSN EN 598 (138101) - 1.5.2008
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 61804-2-ed.2 (184003) - 1.5.2008
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.2.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 61804-3 (184003) - 1.5.2008
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.1.2014).
2211.60 Kč

ČSN EN 61131-2-ed.2 (187050) - 1.5.2008
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN 222766 (222766) - 1.5.2008
Odvalovací frézy na hřídele s jemným drážkováním podle ČSN 01 4933.
62.00 Kč

ČSN 269344:1991/Amd.1 (269344) - 1.5.2008
Kontejnery ISO řady 1 - Rohové prvky - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN ISO 3874:1999/Amd.4 (269345) - 1.5.2008
Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace.
223.00 Kč

ČSN ISO 18185-1 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 1: Komunikační protokol.
338.00 Kč

ČSN ISO 18185-2 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky.
186.00 Kč

ČSN ISO 18185-4 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 4: Ochrana dat.
186.00 Kč

ČSN ISO 18185-5 (269351) - 1.5.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva.
223.00 Kč

ČSN EN 4631 (312236) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3487 (312237) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 250 mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 150 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4629 (312294) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popuštěná - Přířezy pro kování - De <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4630 (312295) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popuštěná - Výkovky - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - 1.5.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 150 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61000-4-6-ed.2 (333432) - 1.5.2008
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. (Platnost do 1.3.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 61968-4 (334900) - 1.5.2008
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv. (Platnost do 12.4.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 60068-2-2 (345791) - 1.5.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo.
223.00 Kč

ČSN EN 60970 (346720) - 1.5.2008
Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic.
223.00 Kč

ČSN EN 62230 (347028) - 1.5.2008
Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím.
223.00 Kč

ČSN 347616-4F (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl F: Pancéřované a nepancéřované stíněné měřicí kabely 300 V s XLPE izolací a s PVC pláštěm.
338.00 Kč

ČSN 347616-4H (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl H: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s PVC nebo XLPE izolací s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra.
186.00 Kč

ČSN 347616-4J1 (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J1: Vícežilové a vícepárové kabely s izolací a pláštěm z PVC.
223.00 Kč

ČSN 347616-4J2 (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J2: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s kovovým stíněním.
186.00 Kč

ČSN 347616-4N (347616) - 1.5.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl N: Vícežilové kabely s PVC izolací s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra nebo stínění nebo pancéřování pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV.
223.00 Kč

ČSN EN 61800-5-1-ed.2 (351720) - 1.5.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické. (Platnost do 20.10.2026).
768.00 Kč

ČSN EN 50250-ed.2:2003/Oprava1 (354514) - 1.5.2008
Přechodové adaptory pro průmyslové použití.
29.00 Kč

ČSN EN 62374 (358768) - 1.5.2008
Polovodičové součástky - Zkouška časově závislého průrazu dielektrika hradel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61193-2 (359043) - 1.5.2008
Systémy hodnocení jakosti - Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder.
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-48-ed.2 (359213) - 1.5.2008
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.9.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.3 (359213) - 1.5.2008
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.4.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-092-6 (359255) - 1.5.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 092-6: Nekonektorované jednovidové cirkulátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-1 (359255) - 1.5.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.9.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/Oprava2 (361045) - 1.5.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-50-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.5.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-62-ed.2:2003/Oprava1 (361045) - 1.5.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 50229-ed.3 (361060) - 1.5.2008
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 30.6.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-21 (361550) - 1.5.2008
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů.
120.00 Kč

ČSN EN 50342-2 (364310) - 1.5.2008
Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.8.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61937-2-ed.2 (367552) - 1.5.2008
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 2: Informace o burstu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61023-ed.2 (367830) - 1.5.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1775 (386441) - 1.5.2008
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1127-1 (389622) - 1.5.2008
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. (Platnost do 31.7.2014).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - 1.5.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
3676.50 Kč

ČSN EN ISO 15138 (450641) - 1.5.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-1 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-2 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-3 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-4 (451213) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10440-1 (451310) - 1.5.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 1: Provozní kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 17078-2 (451331) - 1.5.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 216 (500042) - 1.5.2008
Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty - Řady A a B, a označování směru výroby.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - 1.5.2008
Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.5.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - 1.5.2008
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Desky o tloušťce 1 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15012 (646417) - 1.5.2008
Plastové potrubní systémy - Odpadní systémy uvnitř budov - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů.
338.00 Kč

ČSN EN 15014 (646418) - 1.5.2008
Plastové potrubní systémy - Tlakové rozvody vody a dalších tekutin uložené v zemi i nad zemí - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů.
338.00 Kč

ČSN 656073 (656073) - 1.5.2008
Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem.
120.00 Kč

ČSN 656219 (656219) - 1.5.2008
Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací.
120.00 Kč

ČSN 656299 (656299) - 1.5.2008
Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze.
120.00 Kč

ČSN 656304 (656304) - 1.5.2008
Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad.
120.00 Kč

ČSN EN 14349 (665215) - 1.5.2008
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích, bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15337 (668511) - 1.5.2008
Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - 1.5.2008
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13831 (698237) - 1.5.2008
Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech.
543.00 Kč

ČSN EN 1051-2 (701601) - 1.5.2008
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22475-3 (721011) - 1.5.2008
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 3: Posuzování shody společností a zaměstnanců třetí osobou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100) - 1.5.2008
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek.
338.00 Kč

ČSN EN 196-7 (722100) - 1.5.2008
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu.
223.00 Kč

ČSN EN 15318 (723608) - 1.5.2008
Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic.
338.00 Kč

ČSN EN 993-11 (726020) - 1.5.2008
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21587-1 (726071) - 1.5.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21587-2 (726071) - 1.5.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21587-3 (726071) - 1.5.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21078-2 (726075) - 1.5.2008
Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech.
223.00 Kč

ČSN EN 14707+A1 (727222) - 1.5.2008
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15658 (727588) - 1.5.2008
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9346 (730554) - 1.5.2008
Tepelně vlhkostní vlastnosti budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.5.2008
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14081-4+A2 (732823) - 1.5.2008
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
338.00 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241) - 1.5.2008
Komíny - Navrhování, montáž a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14989-1 (734242) - 1.5.2008
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6.
543.00 Kč

ČSN EN 13232-2 (736371) - 1.5.2008
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání.
223.00 Kč

ČSN EN 13232-3 (736371) - 1.5.2008
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice.
223.00 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12899-2 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlené dopravní majáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12899-3 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12899-4 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12899-5 (737030) - 1.5.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15563 (738127) - 1.5.2008
Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti.
223.00 Kč

ČSN 750150 (750150) - 1.5.2008
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství.
434.00 Kč

ČSN EN 15219+A1 (755469) - 1.5.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN ISO 5667-5 (757051) - 1.5.2008
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí.
223.00 Kč

ČSN ISO 5667-6 (757051) - 1.5.2008
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
223.00 Kč

ČSN 757509 (757509) - 1.5.2008
Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku.
186.00 Kč

ČSN 757701 (757701) - 1.5.2008
Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA.
223.00 Kč

ČSN EN 15421 (771005) - 1.5.2008
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru.
120.00 Kč

ČSN EN 15386 (771010) - 1.5.2008
Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro určení přilnavosti tisku.
186.00 Kč

ČSN EN 15384 (771011) - 1.5.2008
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy.
186.00 Kč

ČSN 795600:2005/Oprava2 (795600) - 1.5.2008
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 1836+A1 (832437) - 1.5.2008
Osobní prostředky k ochraně očí - Protisluneční brýle, protisluneční filtry pro všeobecné použití a filtry k přímému pozorování slunce.
350.00 Kč

ČSN EN 15259 (834785) - 1.5.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí stanoviště, měřicí úsek, plán měření a protokol s výsledky měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-7 (835801) - 1.5.2008
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-9:2007/Oprava1 (835801) - 1.5.2008
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 17510-1 (852104) - 1.5.2008
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17510-2 (852104) - 1.5.2008
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 2: Masky a aplikační příslušenství.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21534 (852909) - 1.5.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21535 (852950) - 1.5.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21536 (852951) - 1.5.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.5.2008
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.4.1 (875101) - 1.5.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302536-1-V1.1.1 (875139) - 1.5.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 913001 (913001) - 1.5.2008
Nábytek pro venkovní použití - Zahradní nábytek - Technické požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 15468 (917889) - 1.5.2008
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19128 (979848) - 1.5.2008
Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.