Nové normy ČSN za červen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 16063-22:2006/Amd.1 (011417) - 1.6.2015
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem.
120.00 Kč

ČSN EN 62656-1 (013746) - 1.6.2015
Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory - Část 1: Logická struktura datových polí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN ISO 2538-1 (014133) - 1.6.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133) - 1.6.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-603 (014451) - 1.6.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie s fázovým posuvem).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - 1.6.2015
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Slovník a definice pro povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16430-2 (061170) - 1.6.2015
Otopná tělesa a konvektory sáventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16430-3 (061170) - 1.6.2015
Otopná tělesa a konvektory sáventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-4 (119380) - 1.6.2015
Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky - Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13141-6 (127131) - 1.6.2015
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-1-ed.4 (184001) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
2029.20 Kč

ČSN EN 61158-3-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-20 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-20: Definice služby datového spoje - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-22: Definice služby datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-3-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-24: Definice služby datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.4.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-1-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-1: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2394.00 Kč

ČSN EN 61158-4-11-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-4-12-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-4-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-13: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-4-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
2587.80 Kč

ČSN EN 61158-4-2-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
1983.60 Kč

ČSN EN 61158-4-20 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-20: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-4-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-22: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-4-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-4-3-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-4-4-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-5-10-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
3568.20 Kč

ČSN EN 61158-5-12-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-5-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-13: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61158-5-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-5-2-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
1254.00 Kč

ČSN EN 61158-5-20-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61158-5-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-5-23 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.4.2026).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-3-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2553.60 Kč

ČSN EN 61158-5-4-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-5-5-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-5: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1801.20 Kč

ČSN EN 61158-5-9-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-10-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
4206.60 Kč

ČSN EN 61158-6-12-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-13: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-6-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-6-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-6-2-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
1539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-20-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-6-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-22: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-6-23 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
1265.40 Kč

ČSN EN 61158-6-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-3-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
2143.20 Kč

ČSN EN 61158-6-4-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-6-5-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-5: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-9-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 4375 (259383) - 1.6.2015
Hydrometrie - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13071-2+A1 (269383) - 1.6.2015
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země.
186.00 Kč

ČSN EN 12663-1+A1 (280320) - 1.6.2015
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy).
350.00 Kč

ČSN EN 12561-3:2011/Oprava1 (280701) - 1.6.2015
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16635 (287251) - 1.6.2015
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Zařízení a prvky interiéru drážních vozidel - Toalety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10239-ed.2 (325730) - 1.6.2015
Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050) - 1.6.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím.
593.00 Kč

ČSN 332000-7-753-ed.2:2015/Oprava1 (332000) - 1.6.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 61851-24 (341590) - 1.6.2015
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení.
350.00 Kč

ČSN EN 54-31 (342710) - 1.6.2015
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 60068-2-75-ed.2 (345791) - 1.6.2015
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem.
350.00 Kč

ČSN EN 50290-4-1-ed.2 (347820) - 1.6.2015
Komunikační kabely - Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50290-4-2-ed.2 (347820) - 1.6.2015
Komunikační kabely - Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů - Pokyn pro použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC 383-1:1996/Oprava1 (348052) - 1.6.2015
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
29.00 Kč

ČSN EN 62751-1 (351545) - 1.6.2015
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62751-2 (351545) - 1.6.2015
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60320-3 (354508) - 1.6.2015
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60127-2-ed.3 (354730) - 1.6.2015
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky.
434.00 Kč

ČSN EN 60127-6-ed.2 (354730) - 1.6.2015
Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky.
543.00 Kč

ČSN EN 62053-24 (356132) - 1.6.2015
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1). (Platnost do 2.4.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62137-4 (359391) - 1.6.2015
Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole.
434.00 Kč

ČSN EN 61199-ed.3:2012/A2 (360278) - 1.6.2015
Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
120.00 Kč

ČSN EN 60704-2-1-ed.3 (361008) - 1.6.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače. (Platnost do 4.12.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/Oprava1 (361045) - 1.6.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
29.00 Kč

ČSN EN 61910-1 (364810) - 1.6.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Dokumentace dávky záření - Část 1: Strukturované zprávy o radiační dávce ve skiagrafii a skiaskopii.
350.00 Kč

ČSN EN 62353-ed.2 (364893) - 1.6.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů.
543.00 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000) - 1.6.2015
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 6.1.2023).
1755.60 Kč

ČSN EN 50600-2-3 (367260) - 1.6.2015
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí. (Platnost do 29.4.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 50514-ed.2 (369062) - 1.6.2015
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti. (Platnost do 10.2.2018).
186.00 Kč

ČSN EN 15632-1+A1 (383376) - 1.6.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15632-2+A1 (383376) - 1.6.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15632-3+A1 (383376) - 1.6.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2919 (404300) - 1.6.2015
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 9978 (404302) - 1.6.2015
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 73 (490685) - 1.6.2015
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním.
186.00 Kč

ČSN EN 15165 (512020) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Tvarovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 453 (512535) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12043 (512545) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 454 (512565) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16707 (569907) - 1.6.2015
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Screeningové strategie založené na polymerázové řetězové reakci (PCR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - 1.6.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - 1.6.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19065-1 (642602) - 1.6.2015
Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - 1.6.2015
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů.
338.00 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - 1.6.2015
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů.
223.00 Kč

ČSN ISO 15306+Amd.1 (646470) - 1.6.2015
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 21751 (646471) - 1.6.2015
Trubky a tvarovky z plastů - Stanovení soudržnosti pro elektrosvařované sestavy - Ohybová zkouška zkušebního tělesa ve formě pásku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 3127 (646472) - 1.6.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 7685 (646473) - 1.6.2015
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 8521 (646474) - 1.6.2015
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 9852 (646475) - 1.6.2015
Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - 1.6.2015
Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 10508 (646477) - 1.6.2015
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - 1.6.2015
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - 1.6.2015
Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C.
223.00 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.6.2015
Nátěrové hmoty - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 2813 (673066) - 1.6.2015
Nátěrové hmoty - Stanovení lesku nátěru při úhlu 20°, 60° a 85° (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1417 (691288) - 1.6.2015
Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN 721006 (721006) - 1.6.2015
Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
434.00 Kč

ČSN EN 14195-ed.2 (723612) - 1.6.2015
Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16626 (725202) - 1.6.2015
Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem.
186.00 Kč

ČSN EN 15814+A2 (727681) - 1.6.2015
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852) - 1.6.2015
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken.
593.00 Kč

ČSN EN 13823+A1 (730881) - 1.6.2015
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 16481 (731703) - 1.6.2015
Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu.
543.00 Kč

ČSN EN 1075 (731764) - 1.6.2015
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
338.00 Kč

ČSN P 732450 (732450) - 1.6.2015
Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
338.00 Kč

ČSN P 732451 (732451) - 1.6.2015
Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu.
186.00 Kč

ČSN P 732452 (732452) - 1.6.2015
Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu.
338.00 Kč

ČSN 734201:2010/Z2 (734201) - 1.6.2015
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
223.00 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114) - 1.6.2015
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí.
223.00 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - 1.6.2015
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
3602.40 Kč

ČSN EN 1013+A1 (747707) - 1.6.2015
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 16397-1 (756320) - 1.6.2015
Ohebné spojky - Část 1: Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16397-2 (756320) - 1.6.2015
Ohebné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení ohebných spojek, adaptorů a pouzder s kovovým pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16421 (757335) - 1.6.2015
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů.
543.00 Kč

ČSN 757715 (757715) - 1.6.2015
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13427 (806136) - 1.6.2015
Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13649 (834746) - 1.6.2015
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16911-1 (834773) - 1.6.2015
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda.
593.00 Kč

ČSN EN 14181 (834780) - 1.6.2015
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303098-2-V1.2.1 (875169) - 1.6.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302637-2-V1.3.2 (875173) - 1.6.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302637-3-V1.2.2 (875173) - 1.6.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizovaného hlášení okolní situace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V2.1.1 (878595) - 1.6.2015
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13451-4 (940915) - 1.6.2015
Vybavení plaveckých bazénů - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro startovací bloky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 71-3+A1 (943095) - 1.6.2015
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
434.00 Kč

ČSN ISO 22857 (980024) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů.
543.00 Kč

TNI ISO/TR 17791 (980025) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru.
434.00 Kč

ČSN ISO 20301 (981004) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN ISO 20302 (981004) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet.
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.