Nové normy ČSN za červen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 16063-22:2006/Amd.1 (011417) - 1.6.2015
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem.
108.90 Kč

ČSN EN 62656-1 (013746) - 1.6.2015
Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory - Část 1: Logická struktura datových polí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1333.80 Kč

ČSN EN ISO 2538-1 (014133) - 1.6.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133) - 1.6.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25178-603 (014451) - 1.6.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie s fázovým posuvem).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - 1.6.2015
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Slovník a definice pro povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16430-2 (061170) - 1.6.2015
Otopná tělesa a konvektory sáventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16430-3 (061170) - 1.6.2015
Otopná tělesa a konvektory sáventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6149-4 (119380) - 1.6.2015
Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky - Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13141-6 (127131) - 1.6.2015
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-1-ed.4 (184001) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
2029.20 Kč

ČSN EN 61158-3-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-20 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-20: Definice služby datového spoje - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-22: Definice služby datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-3-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-24: Definice služby datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-1-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-1: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2394.00 Kč

ČSN EN 61158-4-11-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-12-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-13: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-4-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
2587.80 Kč

ČSN EN 61158-4-2-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
1983.60 Kč

ČSN EN 61158-4-20 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-20: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-4-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-22: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-4-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-4-3-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-4-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-5-10-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
3568.20 Kč

ČSN EN 61158-5-12-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-5-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-13: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-5-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-5-2-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
1254.00 Kč

ČSN EN 61158-5-20-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-5-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-5-23 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.5.2022).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-3-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2553.60 Kč

ČSN EN 61158-5-4-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-5-5-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-5: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1801.20 Kč

ČSN EN 61158-5-9-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-10-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
4206.60 Kč

ČSN EN 61158-6-12-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-13-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-13: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-14-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-6-19-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-6-2-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
1539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-20-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-22-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-22: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-6-23 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
1265.40 Kč

ČSN EN 61158-6-24 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-3-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
2143.20 Kč

ČSN EN 61158-6-4-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.7.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-6-5-ed.2 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-5: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-9-ed.3 (184020) - 1.6.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 4375 (259383) - 1.6.2015
Hydrometrie - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13071-2+A1 (269383) - 1.6.2015
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země.
169.40 Kč

ČSN EN 12663-1+A1 (280320) - 1.6.2015
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy).
317.90 Kč

ČSN EN 12561-3:2011/Oprava1 (280701) - 1.6.2015
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16635 (287251) - 1.6.2015
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Zařízení a prvky interiéru drážních vozidel - Toalety.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10239-ed.2 (325730) - 1.6.2015
Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050) - 1.6.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím.
539.00 Kč

ČSN 332000-7-753-ed.2:2015/Oprava1 (332000) - 1.6.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 50238-1:2003/Oprava2 (333592) - 1.6.2015
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně.
26.40 Kč

ČSN EN 61851-24 (341590) - 1.6.2015
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení.
317.90 Kč

ČSN EN 54-31 (342710) - 1.6.2015
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 60068-2-75-ed.2 (345791) - 1.6.2015
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem.
317.90 Kč

ČSN EN 50290-4-1-ed.2 (347820) - 1.6.2015
Komunikační kabely - Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50290-4-2-ed.2 (347820) - 1.6.2015
Komunikační kabely - Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů - Pokyn pro použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN IEC 383-1:1996/Oprava1 (348052) - 1.6.2015
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
26.40 Kč

ČSN EN 62751-1 (351545) - 1.6.2015
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62751-2 (351545) - 1.6.2015
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60947-1-ed.4:2008/A2 (354101) - 1.6.2015
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
493.90 Kč

ČSN EN 60320-3 (354508) - 1.6.2015
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60127-2-ed.3 (354730) - 1.6.2015
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky.
394.90 Kč

ČSN EN 60127-6-ed.2 (354730) - 1.6.2015
Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky.
493.90 Kč

ČSN EN 62053-24 (356132) - 1.6.2015
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1). (Platnost do 2.4.2024).
306.90 Kč

ČSN EN 62137-4 (359391) - 1.6.2015
Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole.
394.90 Kč

ČSN EN 61199-ed.3:2012/A2 (360278) - 1.6.2015
Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
108.90 Kč

ČSN EN 62031:2009/A2 (360701) - 1.6.2015
Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
108.90 Kč

ČSN EN 60704-2-1-ed.3 (361008) - 1.6.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače. (Platnost do 4.12.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/Oprava1 (361045) - 1.6.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
26.40 Kč

ČSN EN 62115:2006/A12 (361338) - 1.6.2015
Elektrické hračky - Bezpečnost.
169.40 Kč

ČSN EN 61910-1 (364810) - 1.6.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Dokumentace dávky záření - Část 1: Strukturované zprávy o radiační dávce ve skiagrafii a skiaskopii.
317.90 Kč

ČSN EN 62353-ed.2 (364893) - 1.6.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů.
493.90 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000) - 1.6.2015
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 6.1.2023).
1755.60 Kč

ČSN EN 50600-2-3 (367260) - 1.6.2015
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí. (Platnost do 29.4.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 50514-ed.2 (369062) - 1.6.2015
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti. (Platnost do 10.2.2018).
169.40 Kč

ČSN EN 15632-1+A1 (383376) - 1.6.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15632-2+A1 (383376) - 1.6.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15632-3+A1 (383376) - 1.6.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2919 (404300) - 1.6.2015
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 9978 (404302) - 1.6.2015
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 73 (490685) - 1.6.2015
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním.
169.40 Kč

ČSN EN 15165 (512020) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Tvarovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 453 (512535) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12043 (512545) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 454 (512565) - 1.6.2015
Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16707 (569907) - 1.6.2015
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Screeningové strategie založené na polymerázové řetězové reakci (PCR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - 1.6.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - 1.6.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19065-1 (642602) - 1.6.2015
Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - 1.6.2015
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů.
306.90 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - 1.6.2015
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů.
202.40 Kč

ČSN ISO 15306+Amd.1 (646470) - 1.6.2015
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 21751 (646471) - 1.6.2015
Trubky a tvarovky z plastů - Stanovení soudržnosti pro elektrosvařované sestavy - Ohybová zkouška zkušebního tělesa ve formě pásku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 3127 (646472) - 1.6.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 7685 (646473) - 1.6.2015
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 8521 (646474) - 1.6.2015
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 9852 (646475) - 1.6.2015
Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - 1.6.2015
Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 10508 (646477) - 1.6.2015
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

TNI ISO/TR 10358 (646478) - 1.6.2015
Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované chemické odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - 1.6.2015
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - 1.6.2015
Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C.
202.40 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - 1.6.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.6.2015
Nátěrové hmoty - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 2813 (673066) - 1.6.2015
Nátěrové hmoty - Stanovení lesku nátěru při úhlu 20°, 60° a 85° (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1417 (691288) - 1.6.2015
Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN 721006 (721006) - 1.6.2015
Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
394.90 Kč

ČSN EN 14195-ed.2 (723612) - 1.6.2015
Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16626 (725202) - 1.6.2015
Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem.
169.40 Kč

ČSN EN 15814+A2 (727681) - 1.6.2015
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852) - 1.6.2015
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken.
539.00 Kč

ČSN EN 13823+A1 (730881) - 1.6.2015
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 16481 (731703) - 1.6.2015
Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu.
493.90 Kč

ČSN EN 1075 (731764) - 1.6.2015
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
306.90 Kč

ČSN P 732450 (732450) - 1.6.2015
Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
306.90 Kč

ČSN P 732451 (732451) - 1.6.2015
Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu.
169.40 Kč

ČSN P 732452 (732452) - 1.6.2015
Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu.
306.90 Kč

ČSN 734201:2010/Z2 (734201) - 1.6.2015
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
202.40 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114) - 1.6.2015
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí.
202.40 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - 1.6.2015
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
3602.40 Kč

ČSN EN 1013+A1 (747707) - 1.6.2015
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 16397-1 (756320) - 1.6.2015
Ohebné spojky - Část 1: Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16397-2 (756320) - 1.6.2015
Ohebné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení ohebných spojek, adaptorů a pouzder s kovovým pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16421 (757335) - 1.6.2015
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů.
493.90 Kč

ČSN 757715 (757715) - 1.6.2015
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13427 (806136) - 1.6.2015
Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13649 (834746) - 1.6.2015
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16911-1 (834773) - 1.6.2015
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda.
539.00 Kč

ČSN EN 14181 (834780) - 1.6.2015
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303098-2-V1.2.1 (875169) - 1.6.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302637-2-V1.3.2 (875173) - 1.6.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302637-3-V1.2.2 (875173) - 1.6.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizovaného hlášení okolní situace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V2.1.1 (878595) - 1.6.2015
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13451-4 (940915) - 1.6.2015
Vybavení plaveckých bazénů - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro startovací bloky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 71-3+A1 (943095) - 1.6.2015
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
394.90 Kč

ČSN ISO 22857 (980024) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů.
493.90 Kč

TNI ISO/TR 17791 (980025) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru.
394.90 Kč

ČSN ISO 20301 (981004) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN ISO 20302 (981004) - 1.6.2015
Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet.
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)