Nové normy ČSN za červen 2024

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2024 v 09:00


ČSN P ISO/TS 31050 (010356) - 1.6.2024
Management rizik - Směrnice pro řízení vznikajících rizik ke zvýšení odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 37004 (010397) - 1.6.2024
Správa a řízení organizací - Model vyspělosti správy a řízení - Návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52939 (011816) - 1.6.2024
Aditivní výroba pro stavebnictví - Kvalifikační zásady - Stavební a infrastrukturní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4351 (014121) - 1.6.2024
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Asociace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5580 (015038) - 1.6.2024
Nedestruktivní zkoušení - Negatoskopy pro průmyslovou radiografii - Minimální požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17419:2018/A1 (018480) - 1.6.2024
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17905 (018515) - 1.6.2024
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) v hybridním prostředí sítí s přepojováním okruhů/paketů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 751-3+A1 (029285) - 1.6.2024
Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou - Část 3: Nespékané pásky z PTFE a vlákna z PTFE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 26 (061411) - 1.6.2024
Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16898+A1 (061813) - 1.6.2024
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče na plynná paliva - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 203-1+A1 (061901) - 1.6.2024
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 203-2-1+A1 (061901) - 1.6.2024
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky a hluboké pánve (wok) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 203-2-2+A1 (061901) - 1.6.2024
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Trouby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 203-2-4+A1 (061901) - 1.6.2024
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13577-2 (065011) - 1.6.2024
Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 2: Zařízení ke spalování a manipulaci s palivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15502-1+A1 (075316) - 1.6.2024
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 17038-4 (113152) - 1.6.2024
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 4: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) ponorných vícestupňových čerpadlových jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1092-2 (131170) - 1.6.2024
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - 1.6.2024
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - 1.6.2024
Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.6.2024
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4-ed.2 (180304) - 1.6.2024
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4:2019/Z1 (180304) - 1.6.2024
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16090-1:2023/Oprava1 (200710) - 1.6.2024
Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 13485 (258351) - 1.6.2024
Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13486 (258352) - 1.6.2024
Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13757-2+A1 (258513) - 1.6.2024
Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16307-5 (268814) - 1.6.2024
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13001-2:2022/Oprava1 (270105) - 1.6.2024
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení.
29.00 Kč

ČSN EN 17879 (276004) - 1.6.2024
Dočasné stavby pro pořádání kulturních akcí - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - 1.6.2024
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřené hodnoty stacionárních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15152+A1 (280125) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12663-1+A2 (280320) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13749+A1 (280505) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování pevnostních požadavků na rámy podvozků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16286-2 (281512) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9104-1 (310405) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 1: Požadavky na certifikaci v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 9163 (310438) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Požadavky na prohlášení o shodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-011 (311729) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-012 (311729) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3774-006 (311743) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2995-006 (311752) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm a 2,8 mm s polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2996-006 (311753) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm a 2,8 mm - S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-002 (311827) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4708-204 (311827) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 204: Identifikační trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -40 °C až 105 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4840-002 (311841) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 002: Seznam norem a rozměry výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4840-103 (311841) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 103: Fluoroelastomerní, teplotní rozsah -55 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3524 (312202) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 2 mm <= a <= 6 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3526 (312203) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334)) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm - 980 MPa <= Rm <= 1180 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3525 (312221) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Desky - 6 mm <= a <= 20 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3311 (312573) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6AI-4V) - Žíhaná - Tyče pro obrábění - D <= 300 mm - 900 MPa <= Rm <= 1160 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6095 (313063) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Otočné spojovací součásti - Pro konstrukční a nekonstrukční aplikace - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4113 (314112) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") z korozivzdorné oceli s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4114 (314113) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") ze slitiny hliníku s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6042 (317575) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Organické sloučeniny - Zkušební metoda - Analýza pomocí infračervené spektroskopie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2516 (318210) - 1.6.2024
Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu nebo kobaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60071-11:2023/Oprava1 (330419) - 1.6.2024
Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-2-100:2020/Oprava1 (336000) - 1.6.2024
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-202 (336000) - 1.6.2024
Technologie palivových článků - Část 4-202: Napájecí systémy na palivové články pro pohon a pomocné výkonné jednotky - Bezpilotní letadla - Zkušební metody pro funkční vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60893-2-ed.2:2005/Z1 (346572) - 1.6.2024
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60893-2-ed.3 (346572) - 1.6.2024
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-16:2022/Oprava1 (347003) - 1.6.2024
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-16: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Rozšíření kmitočtového rozsahu k vyšším frekvencím pro přenosovou impedanci a na nižší frekvence pro měření útlumu stínění pomocí triaxiální sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2:2010/Z1 (347308) - 1.6.2024
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60851-3-ed.3 (347308) - 1.6.2024
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
434.00 Kč

ČSN IEC 60884-1 (354515) - 1.6.2024
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 62056-6-1-ed.3:2018/Z1 (356131) - 1.6.2024
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-1-ed.4 (356131) - 1.6.2024
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50470-4 (356137) - 1.6.2024
Vybavení pro měření elektrické energie - Část 4: Zvláštní požadavky - Statické činné stejnosměrné elektroměry (třídy A, B a C).
350.00 Kč

ČSN EN 61439-5-ed.2:2015/Z1 (357107) - 1.6.2024
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-5-ed.3 (357107) - 1.6.2024
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-7-ed.2 (357107) - 1.6.2024
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou maríny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-7:2020/Z1 (357107) - 1.6.2024
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60938-2-1-ed.2 (358271) - 1.6.2024
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60938-2-1:2000/Z1 (358271) - 1.6.2024
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-021-02 (359255) - 1.6.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-02: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-021-06 (359255) - 1.6.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-06: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii OP+ - Rozšířené vnější chráněné prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-021-2-ed.2:2008/Z1 (359255) - 1.6.2024
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí.
29.00 Kč

ČSN EN 61753-021-6:2008/Z1 (359255) - 1.6.2024
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61820-3-2 (360065) - 1.6.2024
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-2: Požadavky na napájecí zdroje - Zvláštní požadavky na sériové obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61822-ed.2:2010/Z1 (360065) - 1.6.2024
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60809-ed.3:2021/A1 (360180) - 1.6.2024
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-104:2020/A1 (360540) - 1.6.2024
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-306 (360540) - 1.6.2024
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 306: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo pro obecné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63013:2020/A2 (360701) - 1.6.2024
LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60704-2-2-ed.2:2010/Z1 (361008) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-2-ed.3 (361008) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-51-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4:2010/Z1 (361045) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-51-ed.3 (361050) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-51-ed.3:2024/A11 (361050) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-7-ed.5 (361050) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-7-ed.5:2024/A11 (361050) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63086-2-1 (361060) - 1.6.2024
Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 2-1: Zvláštní požadavky na určování omezení částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-19-ed.2:2021/A1 (364801) - 1.6.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-20-ed.3:2021/A1 (364801) - 1.6.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-21-ed.3:2022/A1 (364801) - 1.6.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-50-ed.3:2022/A1 (364801) - 1.6.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55-ed.2:2018/A1 (364801) - 1.6.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-77:2022/A1 (364801) - 1.6.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.2+A11:2021/Oprava4 (367000) - 1.6.2024
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 62368-1:2023/Z1 (367000) - 1.6.2024
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62471-6 (367752) - 1.6.2024
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 6: Výrobky s ultrafialovými lampami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-24 (368305) - 1.6.2024
Elektroakustická zařízení - Část 24: Náhlavní sluchátka a sluchátka - Charakteristika aktivního potlačení akustického hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63296-2 (368319) - 1.6.2024
Přenosná multimediální zařízení - Určení doby výdrže baterie - Část 2: Náhlavní sluchátka a sluchátka s funkcí aktivního potlačení šumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63278-1 (368463) - 1.6.2024
Asset Administration Shell pro průmyslové aplikace - Část 1: Struktura Asset Administration Shell (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60950-22-ed.2:2023/Z1 (369060) - 1.6.2024
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 60950-23:2023/Z1 (369060) - 1.6.2024
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 253+A1 (383371) - 1.6.2024
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2613-2 (385581) - 1.6.2024
Analýza zemního plynu - Obsah křemíku v biometanu - Část 2: Stanovení obsahu siloxanu plynovou chromatografií s iontově mobilní spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2612 (385584) - 1.6.2024
Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu amoniaku nastavitelnou diodovou laserovou absorpční spektroskopií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - 1.6.2024
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17348 (389663) - 1.6.2024
Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
593.00 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - 1.6.2024
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - 1.6.2024
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.6.2024
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - 1.6.2024
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - 1.6.2024
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - 1.6.2024
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - 1.6.2024
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1561 (420953) - 1.6.2024
Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16079 (420957) - 1.6.2024
Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10264-3 (421072) - 1.6.2024
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 573-3+A2 (421401) - 1.6.2024
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
350.00 Kč

ČSN ISO 5073 (441347) - 1.6.2024
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 1018 (441365) - 1.6.2024
Uhlí - Stanovení maximální nasákavosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 370 (490660) - 1.6.2024
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 20-1 (490688) - 1.6.2024
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) - Část 1: Aplikace povrchovou impregnací (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 20-2 (490688) - 1.6.2024
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) - Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 117 (490698) - 1.6.2024
Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17917 (500359) - 1.6.2024
Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení hliníku ve vodných výluzích (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12643-1 (507020) - 1.6.2024
Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 12643-2 (507020) - 1.6.2024
Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 2: Předtisková a tisková zařízení a systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12643-3 (507020) - 1.6.2024
Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 3: Vázací a dokončovací zařízení a systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12643-4 (507020) - 1.6.2024
Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 4: Zařízení a systémy pro konverzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 12643-5 (507020) - 1.6.2024
Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 5: Samostatné tiskařské stroje s ručním podáváním (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 455-3-ed.2 (637415) - 1.6.2024
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 455-3:2015/Z1 (637415) - 1.6.2024
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - 1.6.2024
Plasty - Zkušební tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4608 (643203) - 1.6.2024
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu pro obecné použití - Stanovení absorpce změkčovadla za pokojové teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 182-3 (643209) - 1.6.2024
Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 3: Konduktometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - 1.6.2024
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-9 (646420) - 1.6.2024
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovou vnitřní vrstvou.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3838:2004/A1 (656010) - 1.6.2024
Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem.
120.00 Kč

ČSN EN 17643 (657053) - 1.6.2024
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení teploty a fázového úhlu při ekvivalentním modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV.
223.00 Kč

ČSN EN 17908 (659858) - 1.6.2024
Řasy a produkty z řas - Metody vzorkování a analýzy - Stanovení obsahu celkových lipidů metodou podle Ryckebosch-Foubert (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17846 (665235) - 1.6.2024
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metoda kvantitativní zkoušky k hodnocení sporicidní aktivity proti Clostridioides difficile na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na čtyřech polích) - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.6.2024
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16907-1 (721017) - 1.6.2024
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla.
945.00 Kč

ČSN EN 16907-2 (721017) - 1.6.2024
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů.
434.00 Kč

ČSN EN 16907-3 (721017) - 1.6.2024
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy.
593.00 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - 1.6.2024
Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Posuzování a ověřování stálosti vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-3 (730150) - 1.6.2024
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv.
434.00 Kč

ČSN EN 15466-1 (736152) - 1.6.2024
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 15466-2 (736152) - 1.6.2024
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15466-3 (736152) - 1.6.2024
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - 1.6.2024
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16272-1 (736342) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16272-2 (736342) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16272-5 (736342) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16272-6 (736342) - 1.6.2024
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

TNI CEN/TR 1317-10 (737001) - 1.6.2024
Silniční záchytné systémy - Část 10: Metody hodnocení a konstrukční pravidla pro přechodové konstrukce a pro přechodové spojení mezi svodidly a tlumiči nárazu nebo koncovkami.
338.00 Kč

ČSN EN 14389 (737062) - 1.6.2024
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13116 (747206) - 1.6.2024
Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12255-5 (756403) - 1.6.2024
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - 1.6.2024
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace.
543.00 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - 1.6.2024
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 23697-1 (757397) - 1.6.2024
Kvalita vod - Stanovení celkového vázaného dusíku (ST-TNb) ve vodě s použitím zkumavek - Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem.
223.00 Kč

ČSN ISO 23697-2 (757397) - 1.6.2024
Kvalita vod - Stanovení celkového vázaného dusíku (ST-TNb) ve vodě s použitím zkumavek - Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou.
186.00 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - 1.6.2024
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 17428 (770654) - 1.6.2024
Obaly - Stanovení stupně dezintegrace za podmínek simulovaného domácího kompostování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-18 (806134) - 1.6.2024
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 18: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti při přetrhu pomocí tahové zkoušky Grab (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 807050 (807050) - 1.6.2024
Hygienické požadavky na textilní výrobky pro děti do 3 let nebo do velikosti 110 včetně.
120.00 Kč

ČSN EN 12942 (832251) - 1.6.2024
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení, značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12941 (832252) - 1.6.2024
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k volně přiléhající lícnicové části - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12311 (832445) - 1.6.2024
Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 360 (832624) - 1.6.2024
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15267-3 (834790) - 1.6.2024
Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro stacionární automatizované měřicí systémy pro kontinuální měření emisí ze stacionárních zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15267-4 (834790) - 1.6.2024
Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro přenosné automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14662-1 (835772) - 1.6.2024
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - 1.6.2024
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) půdními kontaminanty.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - 1.6.2024
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Posouzení toxikologických rizik složek zdravotnických prostředků.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - 1.6.2024
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-4 (855825) - 1.6.2024
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17981-1 (857046) - 1.6.2024
Pracovní postupy in vitro diagnostiky pro sekvenování nové generace (NGS) - Část 1: Vyšetřování lidské DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17981-2 (857046) - 1.6.2024
Pracovní postupy in vitro diagnostiky pro sekvenování nové generace (NGS) - Část 2: Vyšetřování lidské RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 319142-1-V1.2.1 (874014) - 1.6.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-1-V1.2.1 (874018) - 1.6.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-2-V1.2.1 (874018) - 1.6.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-3-V1.2.1 (874018) - 1.6.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.3.1 (874019) - 1.6.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-4-V1.3.1 (874019) - 1.6.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-V3.4.1 (875121) - 1.6.2024
Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.4.1 (879050) - 1.6.2024
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
1482.00 Kč

ČSN EN 17850 (910213) - 1.6.2024
Nábytkové kování - Hvězdicové základny pro sedací nábytek - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17902 (910221) - 1.6.2024
Nábytek - Cirkularita - Metoda hodnocení pro demontáž/zpětnou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1725 (910230) - 1.6.2024
Nábytek - Postele - Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1022 (910234) - 1.6.2024
Nábytek - Sedací nábytek - Hodnocení stability.
434.00 Kč

ČSN EN 15185 (910289) - 1.6.2024
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16121 (910414) - 1.6.2024
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12521 (910802) - 1.6.2024
Nábytek - Bezpečnost, pevnost a trvanlivost - Požadavky na bytové stoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15713 (916020) - 1.6.2024
Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe.
434.00 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - 1.6.2024
Laminátové podlahové krytiny - Specifikace, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17206-2 (918115) - 1.6.2024
Zábavní technika - Strojní zařízení pro jeviště a jiné výrobní prostory - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stojany a zvedáky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17795-5 (918115) - 1.6.2024
Zábavní technika - Zásady správné praxe - Část 5: Operace zvedání a pohybu v odvětví zábavních akcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12196 (940344) - 1.6.2024
Gymnastické nářadí - Kůň a koza - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1176-1-ed.2+A1 (940515) - 1.6.2024
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
768.00 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - 1.6.2024
Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 17531+A1 (979600) - 1.6.2024
Zasílání informací dozorovým orgánům členských států za účelem zajištění dozoru v oblasti provozování internetových hazardních her (Norma k přímému použití jako ČSN).
1538.00 Kč

ČSN EN ISO 19144-2 (979864) - 1.6.2024
Geografická informace - Systémy klasifikace - Část 2: Metajazyk půdního krytu (LCML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.