Nové normy ČSN za červenec 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2014 v 09:00


ČSN ISO 22514-7 (010277) - 1.7.2014
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření.
394.90 Kč

ČSN ISO 21940-31 (011449) - 1.7.2014
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1680 (011656) - 1.7.2014
Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji.
306.90 Kč

TNI ISO/TR 10064-3 (014671) - 1.7.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os.
202.40 Kč

TNI ISO/TR 10064-4 (014671) - 1.7.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5579 (015011) - 1.7.2014
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla.
202.40 Kč

ČSN 016910 (016910) - 1.7.2014
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.
539.00 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - 1.7.2014
Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-10 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG1-CAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG1-TEC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 15638-1 (018318) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura.
698.50 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - 1.7.2014
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 7866:2013/Oprava1 (078524) - 1.7.2014
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 14694 (122003) - 1.7.2014
Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací.
394.90 Kč

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) - 1.7.2014
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
859.10 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.7.2014
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
394.90 Kč

ČSN EN 61784-5-11-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61784-5-13 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61784-5-14-ed.2 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61784-5-16 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61784-5-17 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-5-18 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-5-19 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61784-5-2-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
1053.80 Kč

ČSN EN 61784-5-3-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
859.10 Kč

ČSN EN 61784-5-6-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 61784-5-8 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
539.00 Kč

ČSN EN 61918-ed.2 (184021) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.10.2021).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 28881 (200721) - 1.7.2014
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje.
493.90 Kč

ČSN EN 13044-1:2011/Oprava1 (269379) - 1.7.2014
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci.
26.40 Kč

ČSN ISO 7130 (277800) - 1.7.2014
Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody.
169.40 Kč

ČSN EN 16362 (281513) - 1.7.2014
Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody.
202.40 Kč

ČSN EN 16241 (284046) - 1.7.2014
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží.
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-902 (330050) - 1.7.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody.
317.90 Kč

ČSN 332000-5-557 (332000) - 1.7.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody.
202.40 Kč

ČSN EN 61000-4-6-ed.4 (333432) - 1.7.2014
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli.
539.00 Kč

ČSN EN 50136-2 (334596) - 1.7.2014
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT).
306.90 Kč

ČSN EN 50136-3 (334596) - 1.7.2014
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT).
306.90 Kč

ČSN EN 61970-552 (334910) - 1.7.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML. (Platnost do 1.11.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 62325-351 (335000) - 1.7.2014
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh. (Platnost do 20.7.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 62325-451-1 (335000) - 1.7.2014
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh. (Platnost do 6.3.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 62625-1 (342671) - 1.7.2014
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému.
317.90 Kč

ČSN EN 60684-3-216:2005/A2 (346553) - 1.7.2014
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60684-3-280:2011/A1 (346553) - 1.7.2014
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60684-3-283:2011/A1 (346553) - 1.7.2014
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62770 (346760) - 1.7.2014
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 60317-0-1-ed.3 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu.
317.90 Kč

ČSN EN 60317-0-2-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu. (Platnost do 15.7.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60317-20 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-21 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-23 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-27-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou. (Platnost do 18.12.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-28 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 28: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-35-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155, s lepicí vrstvou.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-36-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-37-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-38-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-46-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 46: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-47-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 47: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-55-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180.
202.40 Kč

ČSN EN 50355-ed.2 (347664) - 1.7.2014
Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití.
317.90 Kč

ČSN EN 62606 (354196) - 1.7.2014
Obecné požadavky pro obloukové ochrany.
1053.80 Kč

ČSN EN 62146-1 (358225) - 1.7.2014
Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN 61754-4-ed.2:2014/Oprava1 (359244) - 1.7.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61290-3-3 (359271) - 1.7.2014
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-3: Parametry šumového čísla - Poměr výkonu signálu k celkovému výkonu ASE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.7.2014
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62448-ed.2 (368613) - 1.7.2014
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Druhový formát pro e-publikování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2097.60 Kč

ČSN EN 50174-3-ed.2 (369071) - 1.7.2014
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov.
698.50 Kč

ČSN EN 12732+A1 (386412) - 1.7.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413) - 1.7.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1866-2 (389161) - 1.7.2014
Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě.
306.90 Kč

ČSN EN 10216-2 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
394.90 Kč

ČSN EN 10216-3 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí.
317.90 Kč

ČSN EN 10216-4 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
317.90 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli.
394.90 Kč

ČSN ISO 22889 (420388) - 1.7.2014
Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - 1.7.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1596.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 (467096) - 1.7.2014
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - 1.7.2014
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče.
317.90 Kč

ČSN EN 847-2 (496122) - 1.7.2014
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje.
202.40 Kč

ČSN EN 847-3 (496122) - 1.7.2014
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 1870-11 (496130) - 1.7.2014
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily).
394.90 Kč

ČSN EN 1870-12 (496130) - 1.7.2014
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-19 (496130) - 1.7.2014
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště.
539.00 Kč

ČSN EN 12662 (656135) - 1.7.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin.
202.40 Kč

ČSN EN 14214+A1 (656507) - 1.7.2014
Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN 656691 (656691) - 1.7.2014
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 13727+A1 (665213) - 1.7.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
394.90 Kč

ČSN EN 1097-9 (721194) - 1.7.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška.
169.40 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - 1.7.2014
Cement - Část 2: Hodnocení shody.
306.90 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - 1.7.2014
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody.
306.90 Kč

TNI 730302 (730302) - 1.7.2014
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9806 (730304) - 1.7.2014
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

TNI 730351 (730351) - 1.7.2014
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup.
306.90 Kč

ČSN EN 15804+A1 (730912) - 1.7.2014
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů. (Platnost do 31.10.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/A1 (731470) - 1.7.2014
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
56.10 Kč

ČSN EN 206 (732403) - 1.7.2014
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
539.00 Kč

ČSN EN 12229 (735976) - 1.7.2014
Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15306 (735986) - 1.7.2014
Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - 1.7.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - 1.7.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení.
202.40 Kč

ČSN 737030 (737030) - 1.7.2014
Modré směrové sloupky a odrazky.
202.40 Kč

ČSN EN 16224+A1 (763102) - 1.7.2014
Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 800001 (800001) - 1.7.2014
Textilie - Základní třídění a základní názvy.
169.40 Kč

ČSN EN 13251-ed.2 (806151) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13252-ed.2 (806152) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13253-ed.2 (806153) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13254-ed.2 (806154) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13255-ed.2 (806155) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13265-ed.2 (806158) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17249-ed.2 (832514) - 1.7.2014
Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou.
202.40 Kč

ČSN EN 13277-3 (832776) - 1.7.2014
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu.
169.40 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - 1.7.2014
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14119 (833315) - 1.7.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu.
515.90 Kč

ČSN EN 13936 (833637) - 1.7.2014
Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - 1.7.2014
Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8637 (856211) - 1.7.2014
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.4.2023).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8638 (856212) - 1.7.2014
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Mimotělní krevní okruhy pro hemodialyzátory, hemodiafiltry a hemofiltry (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.8.2021).
317.90 Kč

TNI ETSI TR 103170-V1.1.1 (870008) - 1.7.2014
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Úplný konverzační přístup k tísňovým službám.
317.90 Kč

ČSN EN 301549-V1.1.1 (870009) - 1.7.2014
Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.5.1 (879024) - 1.7.2014
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - 1.7.2014
Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - 1.7.2014
Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 71-3 (943095) - 1.7.2014
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10103 (980014) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981039) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Kategorické struktury v ošetřovatelské diagnostice a postupy ošetřování v terminologických systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)