Nové normy ČSN za červenec 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2014 v 09:00


ČSN ISO 22514-7 (010277) - 1.7.2014
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření.
434.00 Kč

ČSN ISO 21940-31 (011449) - 1.7.2014
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1680 (011656) - 1.7.2014
Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji.
338.00 Kč

TNI ISO/TR 10064-3 (014671) - 1.7.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os.
223.00 Kč

TNI ISO/TR 10064-4 (014671) - 1.7.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5579 (015011) - 1.7.2014
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla.
223.00 Kč

ČSN 016910 (016910) - 1.7.2014
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.
593.00 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - 1.7.2014
Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-10 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG1-CAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 (018256) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG1-TEC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 15638-1 (018318) - 1.7.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura.
768.00 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - 1.7.2014
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 7866:2013/Oprava1 (078524) - 1.7.2014
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 14694 (122003) - 1.7.2014
Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací.
434.00 Kč

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) - 1.7.2014
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
945.00 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.7.2014
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
434.00 Kč

ČSN EN 61784-5-11-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61784-5-13 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61784-5-14-ed.2 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61784-5-16 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61784-5-17 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-5-18 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-5-19 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61784-5-2-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
1159.00 Kč

ČSN EN 61784-5-3-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
945.00 Kč

ČSN EN 61784-5-6-ed.3 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 61784-5-8 (184001) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
593.00 Kč

ČSN EN 61918-ed.2 (184021) - 1.7.2014
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.10.2021).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 28881 (200721) - 1.7.2014
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje.
543.00 Kč

ČSN EN 13044-1:2011/Oprava1 (269379) - 1.7.2014
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci.
29.00 Kč

ČSN ISO 7130 (277800) - 1.7.2014
Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody.
186.00 Kč

ČSN EN 16362 (281513) - 1.7.2014
Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody.
223.00 Kč

ČSN EN 16241 (284046) - 1.7.2014
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží.
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-902 (330050) - 1.7.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody.
350.00 Kč

ČSN 332000-5-557 (332000) - 1.7.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody.
223.00 Kč

ČSN EN 61000-4-6-ed.4 (333432) - 1.7.2014
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. (Platnost do 11.7.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 50136-2 (334596) - 1.7.2014
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT).
338.00 Kč

ČSN EN 50136-3 (334596) - 1.7.2014
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT).
338.00 Kč

ČSN EN 61970-552 (334910) - 1.7.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML. (Platnost do 1.11.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62325-351 (335000) - 1.7.2014
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh. (Platnost do 20.7.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 62325-451-1 (335000) - 1.7.2014
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh. (Platnost do 6.3.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 62625-1 (342671) - 1.7.2014
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému.
350.00 Kč

ČSN EN 62770 (346760) - 1.7.2014
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 60317-0-1-ed.3 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu.
350.00 Kč

ČSN EN 60317-0-2-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu. (Platnost do 15.7.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60317-20 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-21 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-23 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-27-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou. (Platnost do 18.12.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-28 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 28: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-35-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155, s lepicí vrstvou.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-36-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-37-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-38-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-46-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 46: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-47-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 47: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-55-ed.2 (347307) - 1.7.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180.
223.00 Kč

ČSN EN 50355-ed.2 (347664) - 1.7.2014
Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití.
350.00 Kč

ČSN EN 62606 (354196) - 1.7.2014
Obecné požadavky pro obloukové ochrany.
1159.00 Kč

ČSN EN 62146-1 (358225) - 1.7.2014
Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně.
434.00 Kč

ČSN EN 61290-3-3 (359271) - 1.7.2014
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-3: Parametry šumového čísla - Poměr výkonu signálu k celkovému výkonu ASE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.7.2014
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62448-ed.2 (368613) - 1.7.2014
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Druhový formát pro e-publikování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2097.60 Kč

ČSN EN 50174-3-ed.2 (369071) - 1.7.2014
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov.
768.00 Kč

ČSN EN 12732+A1 (386412) - 1.7.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413) - 1.7.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1866-2 (389161) - 1.7.2014
Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě.
338.00 Kč

ČSN EN 10216-2 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
434.00 Kč

ČSN EN 10216-3 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí.
350.00 Kč

ČSN EN 10216-4 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
350.00 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - 1.7.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli.
434.00 Kč

ČSN ISO 22889 (420388) - 1.7.2014
Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - 1.7.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1596.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 (467096) - 1.7.2014
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - 1.7.2014
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče.
350.00 Kč

ČSN EN 847-2 (496122) - 1.7.2014
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje.
223.00 Kč

ČSN EN 847-3 (496122) - 1.7.2014
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 1870-11 (496130) - 1.7.2014
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily).
434.00 Kč

ČSN EN 1870-12 (496130) - 1.7.2014
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-19 (496130) - 1.7.2014
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště.
593.00 Kč

ČSN EN 12662 (656135) - 1.7.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin.
223.00 Kč

ČSN EN 14214+A1 (656507) - 1.7.2014
Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN 656691 (656691) - 1.7.2014
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 13727+A1 (665213) - 1.7.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
434.00 Kč

ČSN EN 1097-9 (721194) - 1.7.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška.
186.00 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - 1.7.2014
Cement - Část 2: Hodnocení shody.
338.00 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - 1.7.2014
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody.
338.00 Kč

TNI 730302 (730302) - 1.7.2014
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9806 (730304) - 1.7.2014
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

TNI 730351 (730351) - 1.7.2014
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup.
338.00 Kč

ČSN EN 15804+A1 (730912) - 1.7.2014
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů. (Platnost do 31.10.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/A1 (731470) - 1.7.2014
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
62.00 Kč

ČSN EN 206 (732403) - 1.7.2014
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
593.00 Kč

ČSN EN 12229 (735976) - 1.7.2014
Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15306 (735986) - 1.7.2014
Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - 1.7.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - 1.7.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení.
223.00 Kč

ČSN 737030 (737030) - 1.7.2014
Modré směrové sloupky a odrazky.
223.00 Kč

ČSN EN 16224+A1 (763102) - 1.7.2014
Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 800001 (800001) - 1.7.2014
Textilie - Základní třídění a základní názvy.
186.00 Kč

ČSN EN 13251-ed.2 (806151) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13252-ed.2 (806152) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13253-ed.2 (806153) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13254-ed.2 (806154) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13255-ed.2 (806155) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13265-ed.2 (806158) - 1.7.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17249-ed.2 (832514) - 1.7.2014
Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou.
223.00 Kč

ČSN EN 13277-3 (832776) - 1.7.2014
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu.
186.00 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - 1.7.2014
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14119 (833315) - 1.7.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu.
567.00 Kč

ČSN EN 13936 (833637) - 1.7.2014
Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - 1.7.2014
Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8637 (856211) - 1.7.2014
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.4.2023).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8638 (856212) - 1.7.2014
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Mimotělní krevní okruhy pro hemodialyzátory, hemodiafiltry a hemofiltry (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.8.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 301549-V1.1.1 (870009) - 1.7.2014
Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.5.1 (879024) - 1.7.2014
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - 1.7.2014
Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - 1.7.2014
Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 71-3 (943095) - 1.7.2014
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10103 (980014) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981039) - 1.7.2014
Zdravotnická informatika - Kategorické struktury v ošetřovatelské diagnostice a postupy ošetřování v terminologických systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.