Nové normy ČSN za duben 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN EN ISO 56005 (010130) - 1.4.2022
Management inovací - Nástroje a metody pro management intelektuálního vlastnictví - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

TNI CWA 17796 (010131) - 1.4.2022
Odpovědnost již od návrhu - Směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 17463 (011507) - 1.4.2022
Hodnocení energetických investic (VALERI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - 1.4.2022
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda).
338.00 Kč

ČSN EN 16981 (012070) - 1.4.2022
Fotokatalýza - Slovník termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - 1.4.2022
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - 1.4.2022
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - 1.4.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20170 (014458) - 1.4.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby.
338.00 Kč

ČSN EN 17290 (015066) - 1.4.2022
Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Zjišťování ztrát tloušťky v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí TOFD techniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13477-2 (015090) - 1.4.2022
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21857 (038393) - 1.4.2022
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Prevence koroze potrubních systémů ovlivněných bludnými proudy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14922 (038711) - 1.4.2022
Žárové stříkání - Požadavky na kvalitu pro výrobce žárově stříkaných povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.4.2022
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18496 (055706) - 1.4.2022
Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - 1.4.2022
Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - 1.4.2022
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - 1.4.2022
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 078304 (078304) - 1.4.2022
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
434.00 Kč

ČSN EN 16480 (113004) - 1.4.2022
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Minimální požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17038-1:2019/Oprava1 (113152) - 1.4.2022
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 17038-2:2019/Oprava2 (113152) - 1.4.2022
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - 1.4.2022
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - 1.4.2022
Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov.
338.00 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - 1.4.2022
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace.
350.00 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A8 (130020) - 1.4.2022
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
120.00 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A4 (130020) - 1.4.2022
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
120.00 Kč

ČSN EN 13480-5:2018/A2 (130020) - 1.4.2022
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8659 (133201) - 1.4.2022
Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22042 (142210) - 1.4.2022
Zchlazovací a zmrazovací skříně pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17432 (142744) - 1.4.2022
Balené chladicí jednotky pro chodby v chladírnách - Klasifikace, výkon a zkoušení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CLC IEC/TR 61511-4 (180303) - 1.4.2022
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění změn v IEC 61511-1 od 1. vydání do 2. vydání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62591-ed.2:2017/Oprava1 (184024) - 1.4.2022
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 62601:2016/Oprava1 (184025) - 1.4.2022
Průmyslové sítě - Bezdrátová komunikační síť a komunikační profily - WIA-PA (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 62948:2018/Oprava1 (184026) - 1.4.2022
Průmyslové sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WIA-FA (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14881 (193001) - 1.4.2022
Integrovaná optika - Rozhraní - Parametry týkající se vlastností navázání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - 1.4.2022
Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Optické vlnovody - Základní termíny a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - 1.4.2022
Integrovavaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - 1.4.2022
Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12405-1 (257865) - 1.4.2022
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 24578 (259352) - 1.4.2022
Hydrometrie - Akustický profilovač založený na Dopplerově jevu - Metoda a použití pro měření průtoku v otevřených korytech z člunu.
434.00 Kč

ČSN EN 620 (260085) - 1.4.2022
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 415-11 (267600) - 1.4.2022
Bezpečnost balicích strojů - Část 11: Určení efektivnosti a dostupnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 415-3 (267600) - 1.4.2022
Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje; plnicí a uzavírací stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - 1.4.2022
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18063-2 (268819) - 1.4.2022
Terénní vozíky - Zkoušky viditelnosti a jejich ověřování - Část 2: Otočné terénní vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15302 (280355) - 1.4.2022
Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity - Definice a metody vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 21058 (307101) - 1.4.2022
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování paliva Dimethylether (DME) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9208 (310434) - 1.4.2022
Letectví a kosmonautika - Management programu - Vyjádření potřeby - Návod a formát pro technickou specifikaci (potřeby) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN IEC 50(466):1995/A3 (330050) - 1.4.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-811:2019/A1 (330050) - 1.4.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-845:2022/Oprava1 (330050) - 1.4.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60152 (330162) - 1.4.2022
Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích.
120.00 Kč

ČSN 332000-8-2:2019/Z2 (332000) - 1.4.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-33 (334593) - 1.4.2022
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-33: Elektronické systémy kontroly vstupu - Konfigurace kontroly vstupu na základě webových služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-1-ed.2 (346573) - 1.4.2022
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Biaxiálně orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60674-3-1:1999/Z1 (346573) - 1.4.2022
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-16 (347003) - 1.4.2022
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-16: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Rozšíření kmitočtového rozsahu k vyšším frekvencím pro přenosovou impedanci a na nižší frekvence pro měření útlumu stínění pomocí triaxiální sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-5 (347003) - 1.4.2022
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-5: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda absorpčních svorek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2 (350000) - 1.4.2022
Točivé elektrické stroje - Část 30-2: Třídy účinnosti střídavých motorů s proměnnými otáčkami (IE kód).
338.00 Kč

ČSN EN 50708-2-5 (351001) - 1.4.2022
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-5: Střední výkonové transformátory - Jednofázové.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-54-ed.2 (353811) - 1.4.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 Ohm (řada 4,3-10) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61169-54:2017/Z1 (353811) - 1.4.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-3-ed.4:2021/Oprava1 (354101) - 1.4.2022
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace.
62.00 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2:2009/Z1 (354220) - 1.4.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-100-ed.3 (354220) - 1.4.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3762.00 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4:2016/Z1 (354508) - 1.4.2022
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60320-1-ed.5 (354508) - 1.4.2022
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61316-ed.2 (354590) - 1.4.2022
Cívky pro průmyslové kabely.
543.00 Kč

ČSN EN 61316:2001/Z1 (354590) - 1.4.2022
Cívky pro průmyslové kabely.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-040-ed.3 (356502) - 1.4.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62271-206:2011/Z2 (357190) - 1.4.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60938-2-ed.2 (358271) - 1.4.2022
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace pro tlumivky elektrického vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60938-2:2000/Z1 (358271) - 1.4.2022
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN 60384-1-ed.3:2016/Z1 (358290) - 1.4.2022
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-1-ed.4 (358290) - 1.4.2022
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 63287-1 (358777) - 1.4.2022
Polovodičové součástky - Obecné směrnice pro kvalifikaci polovodičů - Část 1: Směrnice pro kvalifikaci spolehlivosti IC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62435-9 (358793) - 1.4.2022
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 9: Speciální případy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-43:2018/Z1 (358799) - 1.4.2022
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC).
29.00 Kč

ČSN EN 50377-14-1 (359242) - 1.4.2022
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry vyrobené ze simplexních zástrček s cylindrickou ferulí, používající jednovidové vlákno kategorie B-652 nebo B-657 podle EN 60793-2-50 pro kategorii C podle EN 61753-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-7 (359252) - 1.4.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu jednovidových součástek na vlnové délce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-07-ed.2 (359255) - 1.4.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111- 07: Těsněná krytí - Kategorie A - Nadzemní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-09-ed.2 (359255) - 1.4.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111-9: Těsněná krytí - Kategorie S - Podzemní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-111-9:2010/Z1 (359255) - 1.4.2022
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61757-2-1 (359275) - 1.4.2022
Optické vláknové senzory - Část 2-1: Měření teploty - Senzory teploty založené na vláknových Braggových mřížkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61243-5:2001/Z2 (359724) - 1.4.2022
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-215 (359736) - 1.4.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 215: Fázovací soupravy k použití s VDIS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63218 (364360) - 1.4.2022
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové, nikl-kadmiové a nikl-metal hydridové články a baterie pro přenosné aplikace - Návod týkající se aspektů životního prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61724-1-ed.2 (364620) - 1.4.2022
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61724-1:2017/Z1 (364620) - 1.4.2022
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63112 (364630) - 1.4.2022
Fotovoltaická (PV) pole - Zařízení na ochranu před zemním spojením - Bezpečnost a funkce související s bezpečností.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-21-ed.3 (364801) - 1.4.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-50-ed.3 (364801) - 1.4.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-90 (364801) - 1.4.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-90: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro vysokoprůtokovou respirační terapii (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 80001-1-ed.2 (364880) - 1.4.2022
Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Bezpečnost, účinnost a ochrana při zavádění a používání připojených zdravotnických prostředků nebo připojeného zdravotnického softwaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 80001-1:2011/Z1 (364880) - 1.4.2022
Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62321-2-ed.2 (369080) - 1.4.2022
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62321-2:2014/Z1 (369080) - 1.4.2022
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62321-3-3 (369080) - 1.4.2022
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-3: Předběžné testování - polybromovaných bifenilů, polybromovaných difenyletherů a ftalátů v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a použitím pyrolýzy/termální desorpce (Py/TD-GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62321-9 (369080) - 1.4.2022
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 9: Hexabromocyklododekan v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - 1.4.2022
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) - Část 1: Specifikace základního způsobu zápisu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 13941-1+A1 (383370) - 1.4.2022
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13941-2+A1 (383370) - 1.4.2022
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 10132 (420166) - 1.4.2022
Úzké pásy válcované za studena k tepelnému použití - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10373 (420473) - 1.4.2022
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ocelí pomocí modelů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - 1.4.2022
Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4829-1 (420512) - 1.4.2022
Ocel a litina - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrická metoda redukcí molybdensilikátu - Část 1: Obsah křemíku v rozmezí 0,05 % a 1,0 %.
223.00 Kč

ČSN EN 10348-2 (421039) - 1.4.2022
Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztužování betonu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18797-2 (450045) - 1.4.2022
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 2: Údržba a opravy nátěrů stoupaček v terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 12934 (470032) - 1.4.2022
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN 16952+A1 (470640) - 1.4.2022
Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - 1.4.2022
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12463 (513050) - 1.4.2022
Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN ISO 16649-1 (560079) - 1.4.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 18787 (560627) - 1.4.2022
Potraviny - Stanovení aktivity vody.
186.00 Kč

ČSN ISO 939 (580187) - 1.4.2022
Koření a kořenicí látky - Stanovení obsahu vlhkosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18363-4 (588725) - 1.4.2022
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 4: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu metodou GC-MS/MS.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22115 (588757) - 1.4.2022
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Relativní složení olejů a derivátů pomocí kapilární plynové chromatografie (metoda otisku prstu).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4892-2:2013/A1 (640152) - 1.4.2022
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20884:2020/A1 (656159) - 1.4.2022
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
120.00 Kč

ČSN EN 12012-4+A1 (691602) - 1.4.2022
Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17693-1 (721020) - 1.4.2022
Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 1: Zkouška pH pro stanovení obsahu vápna pro stabilizaci zemin (Bod stmelení vápnem LFP, Optimální obsah vápna pro úpravu LMO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17693-2 (721020) - 1.4.2022
Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 2: Zkouška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11432 (722344) - 1.4.2022
Budovy a inženýrské stavby - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16002:2019/Oprava1 (727658) - 1.4.2022
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 16704-1+A1 (736395) - 1.4.2022
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích.
593.00 Kč

ČSN EN 16704-3+A1 (736395) - 1.4.2022
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji.
338.00 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - 1.4.2022
Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - 1.4.2022
Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 508-3 (747715) - 1.4.2022
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15421 (771005) - 1.4.2022
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19957 (795238) - 1.4.2022
Obuv - Zkoušení podpatků - Pevnost držení hřebíku pro přibíjení podpatku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007) - 1.4.2022
Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16321-2 (832416) - 1.4.2022
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 2: Dodatečné požadavky na ochranné prostředky používané při svařování a podobných technologiích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18527-2 (832417) - 1.4.2022
Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu - Část 2: Požadavky na ochranné prostředky očí pro squash a na ochranné prostředky očí pro raketbal a squash 57 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13688:2014/A1 (832701) - 1.4.2022
Ochranné oděvy - Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15384:2020/A1 (832803) - 1.4.2022
Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21802 (841004) - 1.4.2022
Kompenzační pomůcky - Směrnice pro kognitivní přístupnost - Denní řízení času (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 80369-5:2017/Oprava1 (852112) - 1.4.2022
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13485-ed.2:2016/A11 (855001) - 1.4.2022
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17664-1 (855263) - 1.4.2022
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků - Část 1: Kritické a semikritické zdravotnické prostředky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6877 (856023) - 1.4.2022
Stomatologie - Endodontické výplňové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21563 (856320) - 1.4.2022
Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14254:2004/Z1 (857023) - 1.4.2022
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 6717 (857023) - 1.4.2022
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-5-V3.1.1 (872001) - 1.4.2022
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 5: Instalace na pozemních vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319122-1-V1.2.1 (874013) - 1.4.2022
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302480-V2.2.1 (875144) - 1.4.2022
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.3.1 (878595) - 1.4.2022
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na přístupu k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.3.1 (878595) - 1.4.2022
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 14978+A1 (917845) - 1.4.2022
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15468+A1 (917889) - 1.4.2022
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17206:2020/Oprava1 (918115) - 1.4.2022
Zábavní technika - Stroje pro jevištní a jiné zábavní oblasti - Bezpečnostní požadavky a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

TNI CEN/TR 17695 (943032) - 1.4.2022
Bezpečnost hraček - Mechanické a fyzikální vlastnosti - Návod pro kategorizaci hraček se střelami v rámci EN 71-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6370-1:1994/Z1 (945053) - 1.4.2022
Smalty - Stanovení odolnosti proti oděru - Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 6370-2 (945053) - 1.4.2022
Smalty - Stanovení odolnosti proti oděru - Část 2: Úbytek hmotnosti způsobený hloubkovým oděrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17531 (979600) - 1.4.2022
Zasílání informací dozorovým orgánům členských států za účelem zajištění dozoru v oblasti provozování internetových hazardních her (Norma k přímému použití jako ČSN).
1538.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.