Nové normy ČSN za květen 2003

od NORMSERVISČSN ISO 5127 (010162) - 1.5.2003
Informace a dokumentace - Slovník.
1159.00 Kč

ČSN ISO 14015 (010915) - 1.5.2003
Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO).
350.00 Kč

ČSN ISO 13373-1 (011440) - 1.5.2003
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy.
543.00 Kč

ČSN ISO 8579-1 (014660) - 1.5.2003
Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem.
543.00 Kč

ČSN P ENV 13106 (018201) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Slovník DATEX dopravních a cestovních dat (verze 3.1a) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P ENV 13998 (018231) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Veřejná doprava osob - Neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P ENV 12315-1 (018252) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané vyhrazeným spojením krátkého dosahu - Část 1: Specifikace dat - Spojení ze stacionárního zařízení do vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P ENV 12315-2 (018252) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané vyhrazeným spojením krátkého dosahu - Část 2: Specifikace dat - Spojení z vozidla do stacionárního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P ENV ISO 14819-3 (018253) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14825 (018281) - 1.5.2003
Geografické datové soubory (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 13777 (018292) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Specifikace DATEX pro výměnu dat mezi dopravními a cestovními informačními centry (verze 1.2a) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN P ENV 12834 (018302) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Aplikační vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 13372 (018303) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Profily DSRC pro aplikace RTTT (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14815 (018337) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14816 (018338) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Struktury číslování a dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14904 (018380) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Specifikace rozhraní pro dorozumívání mezi operátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P ENV ISO 14907-1 (018381) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro uživatele a stacionární zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-1 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-4 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zvedací účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-7 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Drátěná lana důlních těžních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-8 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná lana pro lanovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-9 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro lanovky navržené pro dopravu osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13411-4 (024470) - 1.5.2003
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.5.2003
Zkoušení tvrdosti podle Vickerse odporových bodových, výstupkových a švových svarů (nízké zatížení a mikrotvrdost).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - 1.5.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - 1.5.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.5.2003
Svařování a příbuzné procesy - Stupně jakosti a tolerance rozměrů řezů při řezání kyslíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 561 (054245) - 1.5.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12814-4 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN 12814-5 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška.
120.00 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12170 (060810) - 1.5.2003
Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - Otopné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12171 (060811) - 1.5.2003
Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14059 (061330) - 1.5.2003
Svítidla na kapalná paliva - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1266 (061403) - 1.5.2003
Konvekční ohřívače vzduchu se zabudovaným ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 30-1-4 (061410) - 1.5.2003
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo hořáky s automatikou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12952-3 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem.
945.00 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
350.00 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva.
338.00 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - 1.5.2003
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem.
434.00 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - 1.5.2003
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
338.00 Kč

ČSN EN 14075 (078215) - 1.5.2003
Stabilní svařované sériově vyráběné podzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13109 (078435) - 1.5.2003
Zásobníky LPG - Likvidace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13799 (078436) - 1.5.2003
Měřidla objemu nádrží na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12952-10 (078451) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zapalovací soustavy kotlů na prášková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13293 (078523) - 1.5.2003
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý.
434.00 Kč

ČSN EN 12516-3 (133011) - 1.5.2003
Ventily - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13709 (133040) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Zpětné uzavírací ocelové ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13789 (133550) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Litinové uzavírací armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1171 (133720) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13564-1 (136370) - 1.5.2003
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13696 (190004) - 1.5.2003
Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - 1.5.2003
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda pro odolnost operačních roušek a/nebo dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8624 (195101) - 1.5.2003
Oční optika - Brýlové obruby - Způsob měření a terminologie.
186.00 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - 1.5.2003
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13129-1 (281521) - 1.5.2003
Železniční aplikace - Klimatizace pro vozidla na přepravu cestujících na hlavních tratích - Část 1: Parametry pohodlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15005 (300611) - 1.5.2003
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů - Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - 1.5.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou.
223.00 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - 1.5.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3715-2 (324022) - 1.5.2003
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.5.2003
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Na motoru upevněné součásti palivové a elektrické soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9093-2 (325024) - 1.5.2003
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 332000-7-753 (332000) - 1.5.2003
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění. (Platnost do 11.6.2017).
186.00 Kč

ČSN EN 50306-1 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 30.12.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50306-2 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely. (Platnost do 30.12.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50306-3 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště. (Platnost do 30.12.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50306-4 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště. (Platnost do 30.12.2022).
338.00 Kč

ČSN IEC 353:1997/Z1 (351210) - 1.5.2003
Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě.
186.00 Kč

ČSN EN 60352-7 (354061) - 1.5.2003
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.1.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 60269-4-1 (354701) - 1.5.2003
Pojistky nízkého napětí - Část 4-1: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků - Oddíl I až III: Příklady typů normalizovaných tavných vložek. (Platnost do 1.3.2010).
223.00 Kč

ČSN EN 61967-6 (358798) - 1.5.2003
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61188-5-1 (359038) - 1.5.2003
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 30.3.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61754-20 (359244) - 1.5.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 10.5.2013).
29.00 Kč

ČSN EN 61753-021-2 (359255) - 1.5.2003
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Optické konektory ukončené na jednovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2011).
62.00 Kč

ČSN EN 60335-1:1997/Z1 (361040) - 1.5.2003
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2 (361045) - 1.5.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platí souběžně s normou ČSN EN 60335-1-ed.3 (36 1050) z 1.9.2012).
945.00 Kč

ČSN EN 60335-2-83 (361045) - 1.5.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů.
186.00 Kč

ČSN EN 61922 (361122) - 1.5.2003
Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 50317 (362313) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření. (Platnost do 26.12.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 50318 (362314) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením. (Platnost do 7.12.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.2 (364800) - 1.5.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance. (Platnost do 1.10.2013).
593.00 Kč

ČSN 365601 (365601) - 1.5.2003
Systémy silniční dopravní signalizace. (Platnost do 2.1.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 60065 (367000) - 1.5.2003
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 17.11.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 61937-7 (367552) - 1.5.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátu ATRAC a ATRAC 2/3. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2008).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20970 (369155) - 1.5.2003
Informační technologie - Programovací jazyky, jejich prostředí a systémová softwarová rozhraní - Formát souboru JEFF. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15955 (369670) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15954 (369676) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15953 (369677) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20060 (369832) - 1.5.2003
Informační technologie - Specifikace architektury otevřeného terminálu (OTA) - Specifikace virtuálního stroje. (Text normy není součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.5.2003
Bezpečnostní zařízení pro regulační stanice - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13980 (389621) - 1.5.2003
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1127-2 (389622) - 1.5.2003
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
434.00 Kč

ČSN EN 12101-3 (389700) - 1.5.2003
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla. (Platnost do 26.5.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 10302 (420080) - 1.5.2003
Žáropevné oceli (odolné tečení), niklové a kobaltové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10314 (420318) - 1.5.2003
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10714 (420513) - 1.5.2003
Oceli a železo - Stanovení obsahu fosforu - Fosfovanadomolybdenová spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13900 (420526) - 1.5.2003
Oceli a železo - Stanovení obsahu boru - Spektrofotometrická metoda kurkuminem po destilaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13195-1 (421435) - 1.5.2003
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika) - Část 1: Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 13349 (421522) - 1.5.2003
Měď a slitiny mědi - Trubky z mědi předizolované tuhým povlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 10223-7 (426434) - 1.5.2003
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 7: Ocelové drátěné svařované panely - Na ploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10243-1 (429031) - 1.5.2003
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech.
434.00 Kč

ČSN EN 10243-2 (429032) - 1.5.2003
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech.
350.00 Kč

ČSN ISO 1994 (441350) - 1.5.2003
Černá uhlí - Stanovení obsahu kyslíku.
223.00 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - 1.5.2003
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek.
186.00 Kč

ČSN ISO 625 (441363) - 1.5.2003
Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10439 (451312) - 1.5.2003
Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Odstředivé kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 13691 (451411) - 1.5.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 463030 (463030) - 1.5.2003
Bobulové ovoce a lesní plody (angrešt, bezinky, brusinky, dřínky, klikva, ostružiny, rybíz bílý, červený a černý, šípky).
186.00 Kč

ČSN 463064 (463064) - 1.5.2003
Ananas, kyselé lajmy, tomel.
120.00 Kč

ČSN 463164 (463164) - 1.5.2003
Pažitka.
120.00 Kč

ČSN 463172 (463172) - 1.5.2003
Kopr.
120.00 Kč

ČSN EN 13080 (470069) - 1.5.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13406 (470070) - 1.5.2003
Zemědělské stroje - Kejdovače a postřikovací zařízení - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody přesnosti postřikování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1611-1:2000/A1 (490019) - 1.5.2003
Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice, douglasky a modříny.
62.00 Kč

ČSN ISO 16649-2 (560079) - 1.5.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu.
186.00 Kč

ČSN EN 681-1:1998/Oprava1 (633002) - 1.5.2003
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - 1.5.2003
Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14125:1999/Oprava1 (640664) - 1.5.2003
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 6402-1 (642602) - 1.5.2003
Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitryl (chlorovaný polyethylen)-styren pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2580-1 (642720) - 1.5.2003
Plasty - Akrylonitril/butadien/styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10366-1 (642740) - 1.5.2003
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1186-10 (647110) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje).
223.00 Kč

ČSN EN 1186-11 (647110) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku 14C.
543.00 Kč

ČSN CEN/TS 14235 (647120) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerové povlaky na kovových podkladech - Návod na výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN CEN/TS 14234 (647121) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerové povlaky na papíru a lepence - Návod na výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ISO 1998-5 (656000) - 1.5.2003
Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce.
223.00 Kč

ČSN ISO 1998-7 (656000) - 1.5.2003
Ropný průmysl - Terminologie - Část 7: Různé termíny.
186.00 Kč

ČSN EN 14493 (668579) - 1.5.2003
Strukturní lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15908 (668690) - 1.5.2003
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel.
120.00 Kč

ČSN EN 13996 (681190) - 1.5.2003
Povrchově aktivní látky - Pěnicí schopnost a protipěnicí schopnost - Metoda stanovení turbínovým mícháním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - 1.5.2003
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 764-5 (690004) - 1.5.2003
Tlaková zařízení - Část 5: Potvrzení o shodě a zkoušení materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1118:1999/A1 (696318) - 1.5.2003
Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 13530-2 (697230) - 1.5.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13648-3 (697248) - 1.5.2003
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Stanovení požadovaného výtoku - Kapacita a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13314 (699014) - 1.5.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13317 (699017) - 1.5.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12603 (701005) - 1.5.2003
Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - 1.5.2003
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - 1.5.2003
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům.
186.00 Kč

ČSN EN 1744-3 (721196) - 1.5.2003
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva.
186.00 Kč

ČSN EN 13043 (721501) - 1.5.2003
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 772-14 (722635) - 1.5.2003
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene.
186.00 Kč

ČSN EN 820-1 (727533) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1007-1 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 1: Stanovení obsahu keramických vláken včetně příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1007-2 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 2: Stanovení lineární hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1007-3 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 3: Stanovení tloušťky a průřezu vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12789 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů pro vysoké teploty při atmosférickém tlaku vzduchu - Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 730001-1 (730001) - 1.5.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí.
350.00 Kč

ČSN 730001-2 (730001) - 1.5.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce.
223.00 Kč

ČSN 730001-7 (730001) - 1.5.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika.
350.00 Kč

ČSN EN 1008 (732028) - 1.5.2003
Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu.
223.00 Kč

ČSN EN 13986 (732871) - 1.5.2003
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení.
543.00 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.5.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-7 (736160) - 1.5.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.5.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení upínací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - 1.5.2003
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12056-1:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 12056-2:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet.
29.00 Kč

ČSN EN 12056-3:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet.
29.00 Kč

ČSN EN 12056-4:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet.
29.00 Kč

ČSN EN 12056-5:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání.
29.00 Kč

ČSN 756760 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace.
338.00 Kč

ČSN EN 13850 (760201) - 1.5.2003
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro kusové prioritní zásilky a zásilky první třídy.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2589 (793809) - 1.5.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky.
120.00 Kč

ČSN P ENV 14237 (804110) - 1.5.2003
Textilie ve zdravotnictví.
338.00 Kč

ČSN EN 12332-2 (804629) - 1.5.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 2: Hydraulická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1806 (806415) - 1.5.2003
Rybářské sítě - Zjišťování pevnosti ok síťovin.
186.00 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - 1.5.2003
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží.
223.00 Kč

ČSN EN 381-10 (832770) - 1.5.2003
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla.
223.00 Kč

ČSN EN 381-11 (832770) - 1.5.2003
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče horní části těla.
223.00 Kč

ČSN EN 12198-2 (833260) - 1.5.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12198-3 (833260) - 1.5.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením a stíněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14956 (835550) - 1.5.2003
Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření.
434.00 Kč

ČSN EN 13528-1 (835771) - 1.5.2003
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13528-2 (835771) - 1.5.2003
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - 1.5.2003
Letecké, lodní a těžké terénní ambulance - Část 1: Požadavky na připojovací rozhraní zdravotnických prostředků pro nepřetržitou péči o pacienta.
338.00 Kč

ČSN EN 13867 (856213) - 1.5.2003
Koncentráty pro hemodialýzu a související léčebné metody.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-5-V3.0.0 (872001) - 1.5.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-5: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-6-V3.0.0 (872001) - 1.5.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-6: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V3.0.0 (872001) - 1.5.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.4.1 (875005) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.2.1 (875005) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-19-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-20-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302039-1-V1.1.1 (877185) - 1.5.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 1: Společná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302039-2-V1.1.2 (877185) - 1.5.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 2: Rozhraní funkcí spojování služeb - Řízení služeb (SSF-SCF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300408-V1.3.1 (878526) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300833-V1.4.1 (878565) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301126-3-1-V1.1.2 (878568) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301461-V1.3.1 (878581) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1 (878584) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 527-2 (911105) - 1.5.2003
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13537 (942855) - 1.5.2003
Požadavky pro spací pytle (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13538-1 (942856) - 1.5.2003
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 1: Vnitřní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13538-2 (942857) - 1.5.2003
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 2: Tloušťka a elastické zotavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13538-3 (942858) - 1.5.2003
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1400-1 (943429) - 1.5.2003
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a informace o výrobku.
338.00 Kč

ČSN EN 1400-2 (943429) - 1.5.2003
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Část 2: Mechanické požadavky a zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 1400-3 (943429) - 1.5.2003
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Část 3: Chemické požadavky a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 12778 (944810) - 1.5.2003
Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10303-210 (974101) - 1.5.2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání. (Text normy není součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 9735-7 (979735) - 1.5.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost).
338.00 Kč

ČSN ISO 9735-9 (979735) - 1.5.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.