Nové normy ČSN za květen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2003 v 09:00


ČSN ISO 5127 (010162) - 1.5.2003
Informace a dokumentace - Slovník.
1053.80 Kč

ČSN ISO 14015 (010915) - 1.5.2003
Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO).
317.90 Kč

ČSN ISO 13373-1 (011440) - 1.5.2003
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy.
493.90 Kč

ČSN ISO 8579-1 (014660) - 1.5.2003
Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem.
493.90 Kč

ČSN P ENV 13106 (018201) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Slovník DATEX dopravních a cestovních dat (verze 3.1a) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P ENV 13998 (018231) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Veřejná doprava osob - Neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P ENV 12315-1 (018252) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané vyhrazeným spojením krátkého dosahu - Část 1: Specifikace dat - Spojení ze stacionárního zařízení do vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN P ENV 12315-2 (018252) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané vyhrazeným spojením krátkého dosahu - Část 2: Specifikace dat - Spojení z vozidla do stacionárního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P ENV ISO 14819-3 (018253) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14825 (018281) - 1.5.2003
Geografické datové soubory (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 13777 (018292) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Specifikace DATEX pro výměnu dat mezi dopravními a cestovními informačními centry (verze 1.2a) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1333.80 Kč

ČSN P ENV 12834 (018302) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Aplikační vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 13372 (018303) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Profily DSRC pro aplikace RTTT (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14815 (018337) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14816 (018338) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Struktury číslování a dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14904 (018380) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Specifikace rozhraní pro dorozumívání mezi operátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P ENV ISO 14907-1 (018381) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro uživatele a stacionární zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-1 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-4 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zvedací účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-7 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Drátěná lana důlních těžních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-8 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná lana pro lanovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-9 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro lanovky navržené pro dopravu osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13411-4 (024470) - 1.5.2003
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.5.2003
Zkoušení tvrdosti podle Vickerse odporových bodových, výstupkových a švových svarů (nízké zatížení a mikrotvrdost).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - 1.5.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - 1.5.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.5.2003
Svařování a příbuzné procesy - Stupně jakosti a tolerance rozměrů řezů při řezání kyslíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 561 (054245) - 1.5.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12814-4 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN 12814-5 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška.
108.90 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12170 (060810) - 1.5.2003
Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - Otopné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12171 (060811) - 1.5.2003
Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14059 (061330) - 1.5.2003
Svítidla na kapalná paliva - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1266 (061403) - 1.5.2003
Konvekční ohřívače vzduchu se zabudovaným ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 30-1-4 (061410) - 1.5.2003
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo hořáky s automatikou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12952-3 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem.
859.10 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
317.90 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - 1.5.2003
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem.
394.90 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - 1.5.2003
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
306.90 Kč

ČSN EN 14075 (078215) - 1.5.2003
Stabilní svařované sériově vyráběné podzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13109 (078435) - 1.5.2003
Zásobníky LPG - Likvidace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13799 (078436) - 1.5.2003
Měřidla objemu nádrží na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12952-10 (078451) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zapalovací soustavy kotlů na prášková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13293 (078523) - 1.5.2003
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý.
394.90 Kč

ČSN EN 12516-3 (133011) - 1.5.2003
Ventily - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13709 (133040) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Zpětné uzavírací ocelové ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13789 (133550) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Litinové uzavírací armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1171 (133720) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13564-1 (136370) - 1.5.2003
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13696 (190004) - 1.5.2003
Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - 1.5.2003
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda pro odolnost operačních roušek a/nebo dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8624 (195101) - 1.5.2003
Oční optika - Brýlové obruby - Způsob měření a terminologie.
169.40 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - 1.5.2003
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13129-1 (281521) - 1.5.2003
Železniční aplikace - Klimatizace pro vozidla na přepravu cestujících na hlavních tratích - Část 1: Parametry pohodlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15005 (300611) - 1.5.2003
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů - Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - 1.5.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - 1.5.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3715-2 (324022) - 1.5.2003
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.5.2003
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Na motoru upevněné součásti palivové a elektrické soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9093-2 (325024) - 1.5.2003
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 332000-7-753 (332000) - 1.5.2003
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění. (Platnost do 11.6.2017).
169.40 Kč

ČSN EN 50306-1 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50306-2 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely.
202.40 Kč

ČSN EN 50306-3 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště.
202.40 Kč

ČSN EN 50306-4 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště.
306.90 Kč

ČSN IEC 353:1997/Z1 (351210) - 1.5.2003
Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě.
169.40 Kč

ČSN EN 60352-7 (354061) - 1.5.2003
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60269-4-1 (354701) - 1.5.2003
Pojistky nízkého napětí - Část 4-1: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků - Oddíl I až III: Příklady typů normalizovaných tavných vložek. (Platnost do 1.3.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 61967-6 (358798) - 1.5.2003
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61188-5-1 (359038) - 1.5.2003
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky. (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61754-20 (359244) - 1.5.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 10.5.2013).
26.40 Kč

ČSN EN 61753-021-2 (359255) - 1.5.2003
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Optické konektory ukončené na jednovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2011).
56.10 Kč

ČSN EN 60335-1:1997/Z1 (361040) - 1.5.2003
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2 (361045) - 1.5.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platí souběžně s normou ČSN EN 60335-1-ed.3 (36 1050) z 1.9.2012).
859.10 Kč

ČSN EN 60335-2-83 (361045) - 1.5.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů.
169.40 Kč

ČSN EN 61922 (361122) - 1.5.2003
Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 50317 (362313) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření. (Platnost do 26.12.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 50318 (362314) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením.
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.2 (364800) - 1.5.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance. (Platnost do 1.10.2013).
539.00 Kč

ČSN 365601 (365601) - 1.5.2003
Systémy silniční dopravní signalizace. (Platnost do 2.1.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 60065 (367000) - 1.5.2003
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 17.11.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61937-7 (367552) - 1.5.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátu ATRAC a ATRAC 2/3. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2008).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 20970 (369155) - 1.5.2003
Informační technologie - Programovací jazyky, jejich prostředí a systémová softwarová rozhraní - Formát souboru JEFF. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 15955 (369670) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15954 (369676) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15953 (369677) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 20060 (369832) - 1.5.2003
Informační technologie - Specifikace architektury otevřeného terminálu (OTA) - Specifikace virtuálního stroje. (Text normy není součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.5.2003
Bezpečnostní zařízení pro regulační stanice - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13980 (389621) - 1.5.2003
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ