Nové normy ČSN za květen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2003 v 09:00


ČSN ISO 5127 (010162) - 1.5.2003
Informace a dokumentace - Slovník.
1053.80 Kč

ČSN ISO 14015 (010915) - 1.5.2003
Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO).
317.90 Kč

ČSN ISO 13373-1 (011440) - 1.5.2003
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy.
493.90 Kč

ČSN ISO 8579-1 (014660) - 1.5.2003
Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem.
493.90 Kč

ČSN P ENV 13106 (018201) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Slovník DATEX dopravních a cestovních dat (verze 3.1a) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P ENV 13998 (018231) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Veřejná doprava osob - Neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P ENV 12315-1 (018252) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané vyhrazeným spojením krátkého dosahu - Část 1: Specifikace dat - Spojení ze stacionárního zařízení do vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN P ENV 12315-2 (018252) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané vyhrazeným spojením krátkého dosahu - Část 2: Specifikace dat - Spojení z vozidla do stacionárního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P ENV ISO 14819-3 (018253) - 1.5.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14825 (018281) - 1.5.2003
Geografické datové soubory (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 13777 (018292) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Specifikace DATEX pro výměnu dat mezi dopravními a cestovními informačními centry (verze 1.2a) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1333.80 Kč

ČSN P ENV 12834 (018302) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Aplikační vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 13372 (018303) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Profily DSRC pro aplikace RTTT (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14815 (018337) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14816 (018338) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Struktury číslování a dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV ISO 14904 (018380) - 1.5.2003
Dopravní telematika - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Specifikace rozhraní pro dorozumívání mezi operátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P ENV ISO 14907-1 (018381) - 1.5.2003
Dopravní telematika (RTTT) - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro uživatele a stacionární zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-1 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-4 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zvedací účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-7 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Drátěná lana důlních těžních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-8 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná lana pro lanovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12385-9 (024302) - 1.5.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro lanovky navržené pro dopravu osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13411-4 (024470) - 1.5.2003
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - 1.5.2003
Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.5.2003
Zkoušení tvrdosti podle Vickerse odporových bodových, výstupkových a švových svarů (nízké zatížení a mikrotvrdost).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - 1.5.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - 1.5.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.5.2003
Svařování a příbuzné procesy - Stupně jakosti a tolerance rozměrů řezů při řezání kyslíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 561 (054245) - 1.5.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12814-4 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN 12814-5 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška.
108.90 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - 1.5.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12170 (060810) - 1.5.2003
Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - Otopné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12171 (060811) - 1.5.2003
Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14059 (061330) - 1.5.2003
Svítidla na kapalná paliva - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1266 (061403) - 1.5.2003
Konvekční ohřívače vzduchu se zabudovaným ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 30-1-4 (061410) - 1.5.2003
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo hořáky s automatikou (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12952-3 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem.
859.10 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
317.90 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - 1.5.2003
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem.
394.90 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - 1.5.2003
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
306.90 Kč

ČSN EN 14075 (078215) - 1.5.2003
Stabilní svařované sériově vyráběné podzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13109 (078435) - 1.5.2003
Zásobníky LPG - Likvidace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13799 (078436) - 1.5.2003
Měřidla objemu nádrží na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12952-10 (078451) - 1.5.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zapalovací soustavy kotlů na prášková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13293 (078523) - 1.5.2003
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý.
394.90 Kč

ČSN EN 12516-3 (133011) - 1.5.2003
Ventily - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13709 (133040) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Zpětné uzavírací ocelové ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13789 (133550) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Litinové uzavírací armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1171 (133720) - 1.5.2003
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13564-1 (136370) - 1.5.2003
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13696 (190004) - 1.5.2003
Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - 1.5.2003
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda pro odolnost operačních roušek a/nebo dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8624 (195101) - 1.5.2003
Oční optika - Brýlové obruby - Způsob měření a terminologie.
169.40 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - 1.5.2003
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13129-1 (281521) - 1.5.2003
Železniční aplikace - Klimatizace pro vozidla na přepravu cestujících na hlavních tratích - Část 1: Parametry pohodlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15005 (300611) - 1.5.2003
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů - Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - 1.5.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - 1.5.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3715-2 (324022) - 1.5.2003
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.5.2003
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Na motoru upevněné součásti palivové a elektrické soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9093-2 (325024) - 1.5.2003
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 332000-7-753 (332000) - 1.5.2003
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění. (Platnost do 11.6.2017).
169.40 Kč

ČSN EN 50306-1 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 30.12.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50306-2 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely. (Platnost do 30.12.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50306-3 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště. (Platnost do 30.12.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50306-4 (347662) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště. (Platnost do 30.12.2022).
306.90 Kč

ČSN IEC 353:1997/Z1 (351210) - 1.5.2003
Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě.
169.40 Kč

ČSN EN 60352-7 (354061) - 1.5.2003
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.1.2024).
515.90 Kč

ČSN EN 60269-4-1 (354701) - 1.5.2003
Pojistky nízkého napětí - Část 4-1: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků - Oddíl I až III: Příklady typů normalizovaných tavných vložek. (Platnost do 1.3.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 61967-6 (358798) - 1.5.2003
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61188-5-1 (359038) - 1.5.2003
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky. (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61754-20 (359244) - 1.5.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 10.5.2013).
26.40 Kč

ČSN EN 61753-021-2 (359255) - 1.5.2003
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Optické konektory ukončené na jednovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2011).
56.10 Kč

ČSN EN 60335-1:1997/Z1 (361040) - 1.5.2003
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2 (361045) - 1.5.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platí souběžně s normou ČSN EN 60335-1-ed.3 (36 1050) z 1.9.2012).
859.10 Kč

ČSN EN 60335-2-83 (361045) - 1.5.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů.
169.40 Kč

ČSN EN 61922 (361122) - 1.5.2003
Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 50317 (362313) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření. (Platnost do 26.12.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 50318 (362314) - 1.5.2003
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením. (Platnost do 7.12.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.2 (364800) - 1.5.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance. (Platnost do 1.10.2013).
539.00 Kč

ČSN 365601 (365601) - 1.5.2003
Systémy silniční dopravní signalizace. (Platnost do 2.1.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 60065 (367000) - 1.5.2003
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 17.11.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61937-7 (367552) - 1.5.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátu ATRAC a ATRAC 2/3. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2008).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 20970 (369155) - 1.5.2003
Informační technologie - Programovací jazyky, jejich prostředí a systémová softwarová rozhraní - Formát souboru JEFF. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 15955 (369670) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15954 (369676) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15953 (369677) - 1.5.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 20060 (369832) - 1.5.2003
Informační technologie - Specifikace architektury otevřeného terminálu (OTA) - Specifikace virtuálního stroje. (Text normy není součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.5.2003
Bezpečnostní zařízení pro regulační stanice - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13980 (389621) - 1.5.2003
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1127-2 (389622) - 1.5.2003
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
394.90 Kč

ČSN EN 12101-3 (389700) - 1.5.2003
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla. (Platnost do 26.5.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 10302 (420080) - 1.5.2003
Žáropevné oceli (odolné tečení), niklové a kobaltové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10314 (420318) - 1.5.2003
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10714 (420513) - 1.5.2003
Oceli a železo - Stanovení obsahu fosforu - Fosfovanadomolybdenová spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13900 (420526) - 1.5.2003
Oceli a železo - Stanovení obsahu boru - Spektrofotometrická metoda kurkuminem po destilaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13195-1 (421435) - 1.5.2003
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika) - Část 1: Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 13349 (421522) - 1.5.2003
Měď a slitiny mědi - Trubky z mědi předizolované tuhým povlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 10223-7 (426434) - 1.5.2003
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 7: Ocelové drátěné svařované panely - Na ploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10243-1 (429031) - 1.5.2003
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech.
394.90 Kč

ČSN EN 10243-2 (429032) - 1.5.2003
Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech.
317.90 Kč

ČSN ISO 1994 (441350) - 1.5.2003
Černá uhlí - Stanovení obsahu kyslíku.
202.40 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - 1.5.2003
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek.
169.40 Kč

ČSN ISO 625 (441363) - 1.5.2003
Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10439 (451312) - 1.5.2003
Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Odstředivé kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 13691 (451411) - 1.5.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 463030 (463030) - 1.5.2003
Bobulové ovoce a lesní plody (angrešt, bezinky, brusinky, dřínky, klikva, ostružiny, rybíz bílý, červený a černý, šípky).
169.40 Kč

ČSN 463064 (463064) - 1.5.2003
Ananas, kyselé lajmy, tomel.
108.90 Kč

ČSN 463164 (463164) - 1.5.2003
Pažitka.
108.90 Kč

ČSN 463172 (463172) - 1.5.2003
Kopr.
108.90 Kč

ČSN EN 13080 (470069) - 1.5.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13406 (470070) - 1.5.2003
Zemědělské stroje - Kejdovače a postřikovací zařízení - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody přesnosti postřikování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1611-1:2000/A1 (490019) - 1.5.2003
Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice, douglasky a modříny.
56.10 Kč

ČSN ISO 16649-2 (560079) - 1.5.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu.
169.40 Kč

ČSN EN 681-1:1998/Oprava1 (633002) - 1.5.2003
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - 1.5.2003
Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14125:1999/Oprava1 (640664) - 1.5.2003
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 6402-1 (642602) - 1.5.2003
Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitryl (chlorovaný polyethylen)-styren pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2580-1 (642720) - 1.5.2003
Plasty - Akrylonitril/butadien/styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10366-1 (642740) - 1.5.2003
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1186-10 (647110) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje).
202.40 Kč

ČSN EN 1186-11 (647110) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku 14C.
493.90 Kč

ČSN CEN/TS 14235 (647120) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerové povlaky na kovových podkladech - Návod na výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN CEN/TS 14234 (647121) - 1.5.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerové povlaky na papíru a lepence - Návod na výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ISO 1998-5 (656000) - 1.5.2003
Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce.
202.40 Kč

ČSN ISO 1998-7 (656000) - 1.5.2003
Ropný průmysl - Terminologie - Část 7: Různé termíny.
169.40 Kč

ČSN EN 14493 (668579) - 1.5.2003
Strukturní lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15908 (668690) - 1.5.2003
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel.
108.90 Kč

ČSN EN 13996 (681190) - 1.5.2003
Povrchově aktivní látky - Pěnicí schopnost a protipěnicí schopnost - Metoda stanovení turbínovým mícháním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - 1.5.2003
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 764-5 (690004) - 1.5.2003
Tlaková zařízení - Část 5: Potvrzení o shodě a zkoušení materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1118:1999/A1 (696318) - 1.5.2003
Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 13530-2 (697230) - 1.5.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13648-3 (697248) - 1.5.2003
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Stanovení požadovaného výtoku - Kapacita a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13314 (699014) - 1.5.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13317 (699017) - 1.5.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12603 (701005) - 1.5.2003
Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - 1.5.2003
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - 1.5.2003
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům.
169.40 Kč

ČSN EN 1744-3 (721196) - 1.5.2003
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva.
169.40 Kč

ČSN EN 13043 (721501) - 1.5.2003
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 772-14 (722635) - 1.5.2003
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene.
169.40 Kč

ČSN EN 820-1 (727533) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1007-1 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 1: Stanovení obsahu keramických vláken včetně příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1007-2 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 2: Stanovení lineární hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1007-3 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 3: Stanovení tloušťky a průřezu vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12789 (727565) - 1.5.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů pro vysoké teploty při atmosférickém tlaku vzduchu - Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 730001-1 (730001) - 1.5.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí.
317.90 Kč

ČSN 730001-2 (730001) - 1.5.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce.
202.40 Kč

ČSN 730001-7 (730001) - 1.5.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika.
317.90 Kč

ČSN EN 1008 (732028) - 1.5.2003
Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu.
202.40 Kč

ČSN EN 13986 (732871) - 1.5.2003
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení.
493.90 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.5.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-7 (736160) - 1.5.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.5.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení upínací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - 1.5.2003
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12056-1:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 12056-2:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet.
26.40 Kč

ČSN EN 12056-3:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet.
26.40 Kč

ČSN EN 12056-4:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet.
26.40 Kč

ČSN EN 12056-5:2001/Z1 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání.
26.40 Kč

ČSN 756760 (756760) - 1.5.2003
Vnitřní kanalizace.
306.90 Kč

ČSN EN 13850 (760201) - 1.5.2003
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro kusové prioritní zásilky a zásilky první třídy.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2589 (793809) - 1.5.2003
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky.
108.90 Kč

ČSN P ENV 14237 (804110) - 1.5.2003
Textilie ve zdravotnictví.
306.90 Kč

ČSN EN 12332-2 (804629) - 1.5.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 2: Hydraulická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1806 (806415) - 1.5.2003
Rybářské sítě - Zjišťování pevnosti ok síťovin.
169.40 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - 1.5.2003
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží.
202.40 Kč

ČSN EN 381-10 (832770) - 1.5.2003
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla.
202.40 Kč

ČSN EN 381-11 (832770) - 1.5.2003
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče horní části těla.
202.40 Kč

ČSN EN 12198-2 (833260) - 1.5.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12198-3 (833260) - 1.5.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením a stíněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14956 (835550) - 1.5.2003
Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření.
394.90 Kč

ČSN EN 13528-1 (835771) - 1.5.2003
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13528-2 (835771) - 1.5.2003
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - 1.5.2003
Letecké, lodní a těžké terénní ambulance - Část 1: Požadavky na připojovací rozhraní zdravotnických prostředků pro nepřetržitou péči o pacienta.
306.90 Kč

ČSN EN 13867 (856213) - 1.5.2003
Koncentráty pro hemodialýzu a související léčebné metody.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-5-V3.0.0 (872001) - 1.5.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-5: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-6-V3.0.0 (872001) - 1.5.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-6: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V3.0.0 (872001) - 1.5.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.4.1 (875005) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.2.1 (875005) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-19-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-20-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.2.1 (875101) - 1.5.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302039-1-V1.1.1 (877185) - 1.5.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 1: Společná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302039-2-V1.1.2 (877185) - 1.5.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 2: Rozhraní funkcí spojování služeb - Řízení služeb (SSF-SCF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300408-V1.3.1 (878526) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300833-V1.4.1 (878565) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301126-3-1-V1.1.2 (878568) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301461-V1.3.1 (878581) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1 (878584) - 1.5.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 527-2 (911105) - 1.5.2003
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13537 (942855) - 1.5.2003
Požadavky pro spací pytle (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13538-1 (942856) - 1.5.2003
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 1: Vnitřní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13538-2 (942857) - 1.5.2003
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 2: Tloušťka a elastické zotavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13538-3 (942858) - 1.5.2003
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1400-1 (943429) - 1.5.2003
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a informace o výrobku.
306.90 Kč

ČSN EN 1400-2 (943429) - 1.5.2003
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Část 2: Mechanické požadavky a zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 1400-3 (943429) - 1.5.2003
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Část 3: Chemické požadavky a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 12778 (944810) - 1.5.2003
Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10303-210 (974101) - 1.5.2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání. (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 9735-7 (979735) - 1.5.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost).
306.90 Kč

ČSN ISO 9735-9 (979735) - 1.5.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)