Nové normy ČSN za říjen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN P ISO/TS 28037 (010242) - 1.10.2019
Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 7870-6 (010272) - 1.10.2019
Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA.
350.00 Kč

ČSN ISO 16063-44 (011417) - 1.10.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10819:2014/A1 (011424) - 1.10.2019
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3740 (011603) - 1.10.2019
Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro užití základních norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - 1.10.2019
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-600 (014451) - 1.10.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 600: Metrologické charakteristiky pro metody měření plošných topografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-607 (014451) - 1.10.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20769-1 (015011) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20769-2 (015011) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-1 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 1: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-2 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 2: Princip, zařízení a vzorky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-3 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-4 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 4: Kvalifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14816:2007/A1 (018338) - 1.10.2019
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17249-1 (018468) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17313 (018469) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - 1.10.2019
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2376 (038650) - 1.10.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - 1.10.2019
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-5-ed.4 (052205) - 1.10.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 484 (061452) - 1.10.2019
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití.
434.00 Kč

ČSN EN 521 (061455) - 1.10.2019
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.10.2019
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12493+A2 (078450) - 1.10.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.10.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13480-5:2018/A1 (130020) - 1.10.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 13136+A1 (142006) - 1.10.2019
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy.
350.00 Kč

ČSN EN 13126-15 (166111) - 1.10.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13126-16 (166111) - 1.10.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13126-17 (166111) - 1.10.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1434-1+A1 (258511) - 1.10.2019
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 16796-4 (268816) - 1.10.2019
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16815 (269394) - 1.10.2019
CleANopen - Profil aplikace pro obecní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
6157.00 Kč

ČSN EN 13135+A1 (270136) - 1.10.2019
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení.
567.00 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - 1.10.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy.
543.00 Kč

ČSN EN 17064 (273022) - 1.10.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru.
338.00 Kč

ČSN EN 15877-1+A1 (280083) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy.
768.00 Kč

ČSN EN 15654-2 (280515) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 17069-1 (280560) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16186-3+A1 (281551) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek.
768.00 Kč

ČSN EN 16834 (284047) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-70-38 (310510) - 1.10.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou a smíšenou technologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16603-33-01 (310540) - 1.10.2019
Kosmické inženýrství - Zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-33-11 (310540) - 1.10.2019
Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 6059-402 (311712) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 402: Ohybové vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-004 (311809) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 004: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-005 (311809) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-004 (311813) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-009 (311813) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-004+AC (311822) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2468 (312133) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11- Žíhaná na měkko - Trubky - 0,5 mm <= a <= 5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2470 (312134) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11 - Žíhaná na měkko a tažená za studena - Dráty pro nýty - 1 mm <= D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2952 (312148) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1270 MPa <= Rm <= 1550 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3220 (312149) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo pro vytlačování spojovacích dílů - 3 mm <= D <= 30 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3470 (312185) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - 1200 MPa <= Rm <= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4400-1 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 1: Desky z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4400-2 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 2: Plechy a pásy z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4400-3 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 3: Tyče a profily z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4400-6 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 6: Přířezy pro kování ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2699 (312438) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm <= D <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4289 (312439) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2321 (312459) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3314 (312510) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Tyče pro obrábění - D <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3833 (313106) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu Nl-PH2601 (Inconel 718), pasivované - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2923 (313329) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2924 (313330) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené, s levotočivým závitem - Třída: 600 MPa (pří teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2878+AC (313606) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2880+AC (313607) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.10.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.10.2019
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště.
223.00 Kč

ČSN 332000-7-711-ed.2 (332000) - 1.10.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky.
223.00 Kč

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) - 1.10.2019
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.
1159.00 Kč

ČSN EN 50131-4-ed.2 (334591) - 1.10.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 50131-8-ed.2 (334591) - 1.10.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 61643-31 (341392) - 1.10.2019
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462) - 1.10.2019
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - 1.10.2019
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001) - 1.10.2019
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62747:2015/A1 (351545) - 1.10.2019
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002 (354055) - 1.10.2019
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.3.2025).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61020-1-ed.2 (354110) - 1.10.2019
Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-124 (354621) - 1.10.2019
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60691-ed.3:2017/A1 (354735) - 1.10.2019
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití.
120.00 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/A2 (358174) - 1.10.2019
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-21-ed.3 (358291) - 1.10.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-22-ed.3 (358291) - 1.10.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60122-4 (358415) - 1.10.2019
Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 4: Krystalové jednotky s termistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-13 (358471) - 1.10.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-4 (358471) - 1.10.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 4: RM-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-31-ed.3 (359213) - 1.10.2019
Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-30-ed.3 (359223) - 1.10.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60869-1-ed.3 (359233) - 1.10.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-46-ed.2 (359251) - 1.10.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-1-ed.2 (359278) - 1.10.2019
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-1 (359290) - 1.10.2019
Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN P ISO/CIE TS 22012 (360451) - 1.10.2019
Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-2-ed.2:2019/Oprava1 (360515) - 1.10.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62841-2-21 (361510) - 1.10.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-12-ed.3 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-15-ed.3 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody.
350.00 Kč

ČSN EN 60730-2-5-ed.3:2015/A1 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-54:2010/A2 (364801) - 1.10.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii.
223.00 Kč

ČSN EN 17054 (369007) - 1.10.2019
Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37: 2012 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - 1.10.2019
Informační technologie - Správa aktiv IT - Část 1: Systémy správy aktiv IT - Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - 1.10.2019
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - 1.10.2019
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-209-ed.2 (370921) - 1.10.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13520 (420470) - 1.10.2019
Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - 1.10.2019
Odlitky z korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10217-2 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10217-3 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10217-4 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10217-5 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10217-6 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 707 (470625) - 1.10.2019
Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 17009 (492115) - 1.10.2019
Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - 1.10.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496070) - 1.10.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17303 (560022) - 1.10.2019
Potraviny - DNA barcoding - druhová identifikace ryb a rybích výrobků pomocí genových segmentů mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - 1.10.2019
Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-2 (560138) - 1.10.2019
Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20976-1 (560141) - 1.10.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 1: Expoziční testy pro studium růstového potenciálu, doby lag fáze a maximální rychlosti růstu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 247-1 (621126) - 1.10.2019
Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 247-2 (621126) - 1.10.2019
Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - 1.10.2019
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - 1.10.2019
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - 1.10.2019
Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14851 (640510) - 1.10.2019
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 846 (640780) - 1.10.2019
Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19065-2 (642602) - 1.10.2019
Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19062-2 (642720) - 1.10.2019
Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21304-1 (643030) - 1.10.2019
Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - 1.10.2019
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21306-1 (643210) - 1.10.2019
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21306-2 (643210) - 1.10.2019
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - 1.10.2019
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17176-1 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17176-2 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-3 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17176-5 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - 1.10.2019
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15416-3+A1 (668532) - 1.10.2019
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - 1.10.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-9 (670520) - 1.10.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23208 (697200) - 1.10.2019
Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12285-3 (698235) - 1.10.2019
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - 1.10.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - 1.10.2019
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy.
543.00 Kč

ČSN EN 12390-15 (731302) - 1.10.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1090-3 (732601) - 1.10.2019
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 17101 (732905) - 1.10.2019
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS).
338.00 Kč

ČSN 736122 (736122) - 1.10.2019
Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody.
434.00 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13674-4 (736361) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17215 (755900) - 1.10.2019
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10704 (757609) - 1.10.2019
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17204 (757704) - 1.10.2019
Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10634 (757776) - 1.10.2019
Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 26082-1 (793824) - 1.10.2019
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17072-1 (793879) - 1.10.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - 1.10.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22700 (793893) - 1.10.2019
Usně - Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-20 (800216) - 1.10.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-6 (800216) - 1.10.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - 1.10.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - 1.10.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10320 (806120) - 1.10.2019
Geosyntetika - Identifikace na staveništi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 943-1+A1 (832726) - 1.10.2019
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných).
434.00 Kč

ČSN EN 943-2 (832726) - 1.10.2019
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13851 (833325) - 1.10.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 27501 (833599) - 1.10.2019
Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-220 (833599) - 1.10.2019
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 689+AC (833631) - 1.10.2019
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17199-1 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17199-2 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17199-3 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 3: Metoda kontinuálního poklesu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17199-4 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17199-5 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-3:2004/A1 (855226) - 1.10.2019
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-7 (855261) - 1.10.2019
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13795-1 (855810) - 1.10.2019
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13795-2 (855810) - 1.10.2019
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14683 (855812) - 1.10.2019
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20186-1 (857030) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20186-2 (857030) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17305 (857037) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.6.1 (872006) - 1.10.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.2.1 (874019) - 1.10.2019
Elektronické podpisy a inftrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-12-V3.1.1 (875101) - 1.10.2019
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-15-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-19-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS (ROGNSS) zajišťující určování polohy, navigaci a časová data - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-2-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-20-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-27-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMl-P) provozované v pásmech 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-29-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-3-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-31-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMl-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-33-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-35-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-5-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízeni a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízeni (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-51-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-53-V1.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 53: Specifické podmínky pro vysílače a související přidružená zařízení služby zemského rozhlasového a digitálního TV vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302637-2-V1.4.1 (875173) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativní připravenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302637-3-V1.3.1 (875173) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizované environmentální notifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.10.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1047-2 (916030) - 1.10.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8289-2 (945054) - 1.10.2019
Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11177 (945055) - 1.10.2019
Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - 1.10.2019
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 17117-1 (980030) - 1.10.2019
Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.