Nové normy ČSN za říjen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN P ISO/TS 28037 (010242) - 1.10.2019
Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 7870-6 (010272) - 1.10.2019
Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA.
317.90 Kč

ČSN ISO 16063-44 (011417) - 1.10.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10819:2014/A1 (011424) - 1.10.2019
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3740 (011603) - 1.10.2019
Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro užití základních norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - 1.10.2019
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-600 (014451) - 1.10.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 600: Metrologické charakteristiky pro metody měření plošných topografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-607 (014451) - 1.10.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20769-1 (015011) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20769-2 (015011) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15708-1 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 1: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15708-2 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 2: Princip, zařízení a vzorky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15708-3 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15708-4 (015036) - 1.10.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 4: Kvalifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14816:2007/A1 (018338) - 1.10.2019
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17249-1 (018468) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 17313 (018469) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - 1.10.2019
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2376 (038650) - 1.10.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - 1.10.2019
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60974-5-ed.4 (052205) - 1.10.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 484 (061452) - 1.10.2019
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití.
394.90 Kč

ČSN EN 521 (061455) - 1.10.2019
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.10.2019
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12493+A2 (078450) - 1.10.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.10.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13480-5:2018/A1 (130020) - 1.10.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 13136+A1 (142006) - 1.10.2019
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy.
317.90 Kč

ČSN EN 17032:2018/A1 (142210) - 1.10.2019
Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky.
56.10 Kč

ČSN EN 13126-15 (166111) - 1.10.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13126-16 (166111) - 1.10.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13126-17 (166111) - 1.10.2019
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1434-1+A1 (258511) - 1.10.2019
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 16796-4 (268816) - 1.10.2019
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16815 (269394) - 1.10.2019
CleANopen - Profil aplikace pro obecní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
5597.40 Kč

ČSN EN 13135+A1 (270136) - 1.10.2019
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení.
515.90 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - 1.10.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy.
493.90 Kč

ČSN EN 17064 (273022) - 1.10.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru.
306.90 Kč

ČSN ISO 7135:2011/Amd.1 (277450) - 1.10.2019
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 15877-1+A1 (280083) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy.
698.50 Kč

ČSN EN 15654-2 (280515) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 17069-1 (280560) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16186-3+A1 (281551) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek.
698.50 Kč

ČSN EN 16834 (284047) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-70-38 (310510) - 1.10.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou a smíšenou technologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16603-33-01 (310540) - 1.10.2019
Kosmické inženýrství - Zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-33-11 (310540) - 1.10.2019
Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 6059-402 (311712) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 402: Ohybové vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-004 (311809) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 004: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-005 (311809) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-004 (311813) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-009 (311813) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-004+AC (311822) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2468 (312133) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11- Žíhaná na měkko - Trubky - 0,5 mm <= a <= 5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2470 (312134) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11 - Žíhaná na měkko a tažená za studena - Dráty pro nýty - 1 mm <= D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2952 (312148) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1270 MPa <= Rm <= 1550 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3220 (312149) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo pro vytlačování spojovacích dílů - 3 mm <= D <= 30 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3470 (312185) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - 1200 MPa <= Rm <= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4400-1 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 1: Desky z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4400-2 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 2: Plechy a pásy z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4400-3 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 3: Tyče a profily z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4400-6 (312303) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 6: Přířezy pro kování ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2699 (312438) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm <= D <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4289 (312439) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2321 (312459) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily - a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3314 (312510) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Tyče pro obrábění - D <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3833 (313106) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu Nl-PH2601 (Inconel 718), pasivované - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 2923 (313329) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2924 (313330) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené, s levotočivým závitem - Třída: 600 MPa (pří teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2878+AC (313606) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2880+AC (313607) - 1.10.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.10.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.10.2019
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště.
202.40 Kč

ČSN 332000-7-711-ed.2 (332000) - 1.10.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky.
202.40 Kč

ČSN 332000-7-711:2004/Z1 (332000) - 1.10.2019
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky.
26.40 Kč

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) - 1.10.2019
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.
1053.80 Kč

ČSN EN 50131-4-ed.2 (334591) - 1.10.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 50131-4:2010/Z1 (334591) - 1.10.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 50131-8-ed.2 (334591) - 1.10.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 50131-8:2010/Z1 (334591) - 1.10.2019
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 61643-31 (341392) - 1.10.2019
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích.
493.90 Kč

ČSN EN 50539-11:2013/Z1 (341394) - 1.10.2019
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462) - 1.10.2019
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - 1.10.2019
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001) - 1.10.2019
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62747:2015/A1 (351545) - 1.10.2019
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002 (354055) - 1.10.2019
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61020-1-ed.2 (354110) - 1.10.2019
Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61020-1:2010/Z1 (354110) - 1.10.2019
Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 60603-7-ed.2:2010/A2 (354620) - 1.10.2019
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-124 (354621) - 1.10.2019
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60691-ed.3:2017/A1 (354735) - 1.10.2019
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití.
108.90 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/A2 (358174) - 1.10.2019
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60384-21-ed.2:2012/Z1 (358291) - 1.10.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60384-21-ed.3 (358291) - 1.10.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60384-22-ed.2:2012/Z1 (358291) - 1.10.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60384-22-ed.3 (358291) - 1.10.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60122-4 (358415) - 1.10.2019
Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 4: Krystalové jednotky s termistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62317-4:2006/Z1 (358467) - 1.10.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství.
26.40 Kč

ČSN EN 60424-2-ed.2:2016/Z1 (358471) - 1.10.2019
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra.
26.40 Kč

ČSN EN 60424-8:2016/Z1 (358471) - 1.10.2019
Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63093-13 (358471) - 1.10.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-4 (358471) - 1.10.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 4: RM-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62317-13-ed.2:2016/Z1 (358475) - 1.10.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje.
26.40 Kč

ČSN EN 60793-1-31-ed.2:2011/Z1 (359213) - 1.10.2019
Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-31-ed.3 (359213) - 1.10.2019
Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-2-30-ed.2:2009/Z1 (359223) - 1.10.2019
Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-30-ed.3 (359223) - 1.10.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60869-1-ed.3 (359233) - 1.10.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-46-ed.2 (359251) - 1.10.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62343-1-ed.2 (359278) - 1.10.2019
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62343-1:2016/Z1 (359278) - 1.10.2019
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-1 (359290) - 1.10.2019
Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN P ISO/CIE TS 22012 (360451) - 1.10.2019
Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62442-2-ed.2:2019/Oprava1 (360515) - 1.10.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62841-2-21 (361510) - 1.10.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů.
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-21:2010/Z1 (361551) - 1.10.2019
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů.
26.40 Kč

ČSN EN 60730-2-12-ed.2:2006/Z1 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-12-ed.3 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky.
306.90 Kč

ČSN EN 60730-2-15-ed.2:2011/Z1 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-15-ed.3 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody.
317.90 Kč

ČSN EN 60730-2-5-ed.3:2015/A1 (361960) - 1.10.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-54:2010/A2 (364801) - 1.10.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii.
202.40 Kč

ČSN EN 17054 (369007) - 1.10.2019
Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37: 2012 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - 1.10.2019
Informační technologie - Správa aktiv IT - Část 1: Systémy správy aktiv IT - Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - 1.10.2019
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - 1.10.2019
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62271-209-ed.2 (370921) - 1.10.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky.
306.90 Kč

ČSN EN 62271-209:2008/Z1 (370921) - 1.10.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13520 (420470) - 1.10.2019
Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - 1.10.2019
Odlitky z korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10217-2 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10217-3 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10217-4 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10217-5 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10217-6 (421043) - 1.10.2019
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 707 (470625) - 1.10.2019
Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 17009 (492115) - 1.10.2019
Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - 1.10.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496070) - 1.10.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17303 (560022) - 1.10.2019
Potraviny - DNA barcoding - druhová identifikace ryb a rybích výrobků pomocí genových segmentů mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - 1.10.2019
Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-2 (560138) - 1.10.2019
Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20976-1 (560141) - 1.10.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 1: Expoziční testy pro studium růstového potenciálu, doby lag fáze a maximální rychlosti růstu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 247-1 (621126) - 1.10.2019
Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 247-2 (621126) - 1.10.2019
Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - 1.10.2019
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - 1.10.2019
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - 1.10.2019
Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14851 (640510) - 1.10.2019
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 846 (640780) - 1.10.2019
Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19065-2 (642602) - 1.10.2019
Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19062-2 (642720) - 1.10.2019
Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21304-1 (643030) - 1.10.2019
Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - 1.10.2019
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21306-1 (643210) - 1.10.2019
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21306-2 (643210) - 1.10.2019
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - 1.10.2019
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17176-1 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17176-2 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-3 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17176-5 (646446) - 1.10.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - 1.10.2019
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 228+A1:2018/Z1 (656505) - 1.10.2019
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 15416-3+A1 (668532) - 1.10.2019
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - 1.10.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-9 (670520) - 1.10.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A6 (695245) - 1.10.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23208 (697200) - 1.10.2019
Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12285-3 (698235) - 1.10.2019
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - 1.10.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - 1.10.2019
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy.
493.90 Kč

ČSN EN 12390-15 (731302) - 1.10.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1090-3 (732601) - 1.10.2019
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 17101 (732905) - 1.10.2019
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS).
306.90 Kč

ČSN 736122 (736122) - 1.10.2019
Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody.
394.90 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13674-4 (736361) - 1.10.2019
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 17215 (755900) - 1.10.2019
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10704 (757609) - 1.10.2019
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17204 (757704) - 1.10.2019
Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10634 (757776) - 1.10.2019
Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 26082-1 (793824) - 1.10.2019
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17072-1 (793879) - 1.10.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - 1.10.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22700 (793893) - 1.10.2019
Usně - Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-20 (800216) - 1.10.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-6 (800216) - 1.10.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - 1.10.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - 1.10.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10320 (806120) - 1.10.2019
Geosyntetika - Identifikace na staveništi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 943-1+A1 (832726) - 1.10.2019
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných).
394.90 Kč

ČSN EN 943-2 (832726) - 1.10.2019
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13851 (833325) - 1.10.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 27501 (833599) - 1.10.2019
Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-220 (833599) - 1.10.2019
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 689+AC (833631) - 1.10.2019
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17199-1 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17199-2 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17199-3 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 3: Metoda kontinuálního poklesu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17199-4 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17199-5 (833642) - 1.10.2019
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 17223 (855002) - 1.10.2019
Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-3:2004/A1 (855226) - 1.10.2019
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11138-7 (855261) - 1.10.2019
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13795-1 (855810) - 1.10.2019
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13795-2 (855810) - 1.10.2019
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14683 (855812) - 1.10.2019
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-1:2016/Z1 (857030) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-2:2017/Z1 (857030) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 20186-1 (857030) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20186-2 (857030) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17305 (857037) - 1.10.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.6.1 (872006) - 1.10.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.2.1 (874019) - 1.10.2019
Elektronické podpisy a inftrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-12-V3.1.1 (875101) - 1.10.2019
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-15-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-19-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS (ROGNSS) zajišťující určování polohy, navigaci a časová data - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-2-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-20-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-27-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMl-P) provozované v pásmech 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-29-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-3-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-31-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMl-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-33-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-35-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-5-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízeni a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízeni (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-51-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-53-V1.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 53: Specifické podmínky pro vysílače a související přidružená zařízení služby zemského rozhlasového a digitálního TV vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V2.2.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V2.1.1 (875101) - 1.10.2019
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302637-2-V1.4.1 (875173) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativní připravenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302637-3-V1.3.1 (875173) - 1.10.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizované environmentální notifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.10.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1047-2 (916030) - 1.10.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - 1.10.2019
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8289-2 (945054) - 1.10.2019
Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11177 (945055) - 1.10.2019
Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - 1.10.2019
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO 17117-1 (980030) - 1.10.2019
Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)