Nové normy ČSN za prosinec 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 50003 (011515) - 1.12.2015
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-1 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-20 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 20: Lineární profilové filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Prostorová interpolace vlnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-49 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostorové stupnice.
338.00 Kč

ČSN EN 16617 (028323) - 1.12.2015
Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14323 (051113) - 1.12.2015
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - 1.12.2015
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.12.2015
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.12.2015
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.12.2015
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62135-2-ed.2 (052013) - 1.12.2015
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 10.11.2024).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - 1.12.2015
Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17658 (053402) - 1.12.2015
Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 30-2-1 (061410) - 1.12.2015
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 26 (061411) - 1.12.2015
Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 89 (061414) - 1.12.2015
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - 1.12.2015
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12309-2 (061520) - 1.12.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.12.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 13341:2011/A1 (078520) - 1.12.2015
Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - 1.12.2015
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - 1.12.2015
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - 1.12.2015
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 124-1 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 124-2 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z šedé litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 124-3 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 124-4 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 124-5 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 124-6 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1303 (165191) - 1.12.2015
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13637 (166239) - 1.12.2015
Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62708 (180416) - 1.12.2015
Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62541-10-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 11.8.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 62541-100 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 100: Rozhraní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62541-11 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.7.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 62541-13 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.7.2023).
768.00 Kč

ČSN EN 62541-3-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.8.2023).
945.00 Kč

ČSN EN 62541-4-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.8.2023).
1204.00 Kč

ČSN EN 62541-5-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.8.2023).
945.00 Kč

ČSN EN 62541-6-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.8.2023).
768.00 Kč

ČSN EN 62541-7-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.7.2023).
945.00 Kč

ČSN EN 62541-8-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.7.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 62541-9-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.7.2023).
768.00 Kč

ČSN EN 62714-2 (184020) - 1.12.2015
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.11.2025).
543.00 Kč

ČSN ISO 230-2 (200300) - 1.12.2015
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách.
434.00 Kč

ČSN EN 1459-3 (268804) - 1.12.2015
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky pro vozíky s proměnným vyložením vybavené zdvihací pracovní plošinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - 1.12.2015
Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - 1.12.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - 1.12.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - 1.12.2015
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25745-3 (274006) - 1.12.2015
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1808 (275003) - 1.12.2015
Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky.
945.00 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - 1.12.2015
Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16451 (284032) - 1.12.2015
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16661 (300051) - 1.12.2015
Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1501-1+A1 (300350) - 1.12.2015
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. (Platnost do 31.3.2022).
543.00 Kč

ČSN ISO 5721-1 (300426) - 1.12.2015
Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 1: Pole výhledu dopředu.
186.00 Kč

ČSN ISO 5721-2 (300426) - 1.12.2015
Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu.
120.00 Kč

ČSN EN 50436-2-ed.2:2014/A1 (305120) - 1.12.2015
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití.
62.00 Kč

ČSN EN 50436-6 (305120) - 1.12.2015
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 6049-001 (311711) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6059-100 (311712) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4608-004 (311733) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DW řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3773-004 (311742) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 3645-002 (311813) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3646-007 (311814) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Zásuvka hermetická, kruhová příruba, připojení svařením nebo pájením natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-009 (311814) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-010 (311814) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4652-001 (311828) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4720 (312172) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4721 (312173) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2278 (312174) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4630 (312295) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3014 (313287) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3015 (313288) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4056-001 (314121) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18854 (320280) - 1.12.2015
Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic.
593.00 Kč

ČSN 332000-8-1 (332000) - 1.12.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost. (Platnost do 14.6.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60079-32-2 (332320) - 1.12.2015
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 61400-27-1 (333160) - 1.12.2015
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.9.2023).
768.00 Kč

ČSN EN 50500:2009/A1 (333593) - 1.12.2015
Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka.
62.00 Kč

ČSN EN 50156-2 (335003) - 1.12.2015
Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60068-2-58-ed.3 (345791) - 1.12.2015
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení.
434.00 Kč

ČSN EN 60404-5-ed.2 (345884) - 1.12.2015
Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50290-4-1-ed.2 (347820) - 1.12.2015
Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska.
223.00 Kč

ČSN EN 50290-4-2-ed.2 (347820) - 1.12.2015
Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití.
350.00 Kč

ČSN EN 62246-1-ed.3 (353460) - 1.12.2015
Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60512-29-100 (354055) - 1.12.2015
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62271-3-ed.2 (354226) - 1.12.2015
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60127-1-ed.2:2007/A2 (354730) - 1.12.2015
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky.
62.00 Kč

ČSN EN 62056-1-0 (356131) - 1.12.2015
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-8-ed.2 (358291) - 1.12.2015
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60384-9-ed.2 (358291) - 1.12.2015
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60286-2-ed.3 (358292) - 1.12.2015
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.12.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 61189-2-721 (359039) - 1.12.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2-721: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření relativní permitivity a ztrátového činitele pro lamináty plátované mědi při mikrovlnné frekvenci pomocí rezonátoru SPDR (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60875-1-ed.3 (359230) - 1.12.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61290-1-1-ed.3 (359271) - 1.12.2015
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.10.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 62150-3-ed.2 (359277) - 1.12.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61760-4 (359310) - 1.12.2015
Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62878-1-1 (359378) - 1.12.2015
Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62493-ed.2 (360091) - 1.12.2015
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím.
567.00 Kč

ČSN EN 13032-4 (360456) - 1.12.2015
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED světelné zdroje a svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60598-2-21 (360600) - 1.12.2015
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.3 (361050) - 1.12.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.3:2015/A1 (361050) - 1.12.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
120.00 Kč

ČSN EN 60398-ed.2 (361104) - 1.12.2015
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62220-1-1 (364730) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-1-10:2008/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-1-11-ed.2 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60601-1-6-ed.3:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost.
186.00 Kč

ČSN EN 60601-2-24-ed.2 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-2-41-ed.2:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-2-52:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.
186.00 Kč

ČSN EN 60601-2-54:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii.
186.00 Kč

ČSN EN 62570 (364845) - 1.12.2015
Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62366-1 (364861) - 1.12.2015
Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62106-ed.3 (367050) - 1.12.2015
Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 62634-ed.2 (367053) - 1.12.2015
Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60728-7-1:2005/A1 (367211) - 1.12.2015
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50600-2-4 (367260) - 1.12.2015
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.3.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 62875 (368570) - 1.12.2015
Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Specifikace tisku texturových map pro prezentaci tištěných textů v posluchárnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62889 (368571) - 1.12.2015
Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20926 (369003) - 1.12.2015
Softwarové a systémové inženýrství - Softwarové měření - Metoda měření funkční velikosti IFPUG 2009.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) - 1.12.2015
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky.
593.00 Kč

ČSN EN 15698-2 (383377) - 1.12.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10027-2 (420012) - 1.12.2015
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15079 (420623) - 1.12.2015
Měď a slitiny mědi - Analýza optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES).
223.00 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - 1.12.2015
Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 1371-2 (429722) - 1.12.2015
Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14161+A1 (450024) - 1.12.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - 1.12.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Pokyny týkající se způsobilosti pracovníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 27971 (461028) - 1.12.2015
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - 1.12.2015
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - 1.12.2015
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1870-17+A1 (496130) - 1.12.2015
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16618 (560601) - 1.12.2015
Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16619 (560606) - 1.12.2015
Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu a benzo[b]fluoranthenu plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16187 (560686) - 1.12.2015
Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách pro kojence a malé děti obsahujících zpracovanou kukuřici - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 5548 (570599) - 1.12.2015
Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 16620 (580115) - 1.12.2015
Analýza potravin - Stanovení furanu v kávě a v kávových produktech metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s headspace technikou dávkování vzorků (HS GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13802 (640614) - 1.12.2015
Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6259-3 (643117) - 1.12.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.12.2015
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16861 (645812) - 1.12.2015
Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička.
223.00 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou.
223.00 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse.
223.00 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 14675 (665222) - 1.12.2015
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 764-5 (690004) - 1.12.2015
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.12.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně.
434.00 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.12.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.12.2015
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 933-8+A1 (721193) - 1.12.2015
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.12.2015
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16687 (728000) - 1.12.2015
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1536+A1 (731031) - 1.12.2015
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1538+A1 (731061) - 1.12.2015
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13986+A1 (732871) - 1.12.2015
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení.
567.00 Kč

ČSN EN 14757 (757708) - 1.12.2015
Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17100 (761501) - 1.12.2015
Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12821 (771017) - 1.12.2015
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12818 (771026) - 1.12.2015
Skleněné obaly - Standardní tolerance pro lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18218-1 (793891) - 1.12.2015
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 1: Přímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18218-2 (793891) - 1.12.2015
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - 1.12.2015
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - 1.12.2015
Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16660 (838061) - 1.12.2015
Charakterizace odpadů - Zkouška chování při vyluhování - Stanovení redukčního charakteru a redukční kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-20 (852112) - 1.12.2015
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.12.2015
Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-10 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 10: Příslušenství k tekutinovým vedením pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-11 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 11: Infuzní filtry pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-9 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 9: Tekutinová vedení pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - 1.12.2015
Stomatologie - Keramické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301511-V12.1.1 (872792) - 1.12.2015
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/ES). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319403-V2.2.2 (874010) - 1.12.2015
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 16630 (940202) - 1.12.2015
Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití - Obecné požadavky na bezpečnost, kontrolu, údržbu a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13089+A1 (942016) - 1.12.2015
Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.12.2015
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.