Nové normy ČSN za prosinec 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 50003 (011515) - 1.12.2015
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-1 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-20 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 20: Lineární profilové filtry: Základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Prostorová interpolace vlnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-49 (014445) - 1.12.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostorové stupnice.
306.90 Kč

ČSN EN 16617 (028323) - 1.12.2015
Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14323 (051113) - 1.12.2015
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - 1.12.2015
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.12.2015
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.12.2015
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.12.2015
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62135-2-ed.2 (052013) - 1.12.2015
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - 1.12.2015
Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17658 (053402) - 1.12.2015
Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 30-2-1 (061410) - 1.12.2015
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 26 (061411) - 1.12.2015
Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 89 (061414) - 1.12.2015
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - 1.12.2015
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12309-2 (061520) - 1.12.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.12.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN 078304:2011/Z1 (078304) - 1.12.2015
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13341:2011/A1 (078520) - 1.12.2015
Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - 1.12.2015
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - 1.12.2015
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - 1.12.2015
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 124-1 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 124-2 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z šedé litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 124-3 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 124-4 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 124-5 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 124-6 (136301) - 1.12.2015
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1303 (165191) - 1.12.2015
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13637 (166239) - 1.12.2015
Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62708 (180416) - 1.12.2015
Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62541-10-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 11.8.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 62541-100 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 100: Rozhraní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62541-11 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.7.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 62541-13 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.7.2023).
698.50 Kč

ČSN EN 62541-3-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.8.2023).
859.10 Kč

ČSN EN 62541-4-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.8.2023).
1094.50 Kč

ČSN EN 62541-5-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.8.2023).
859.10 Kč

ČSN EN 62541-6-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.8.2023).
698.50 Kč

ČSN EN 62541-7-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.7.2023).
859.10 Kč

ČSN EN 62541-8-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.7.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 62541-9-ed.2 (184004) - 1.12.2015
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.7.2023).
698.50 Kč

ČSN EN 62714-2 (184020) - 1.12.2015
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 230-2 (200300) - 1.12.2015
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách.
394.90 Kč

ČSN EN 1459-3 (268804) - 1.12.2015
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky pro vozíky s proměnným vyložením vybavené zdvihací pracovní plošinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - 1.12.2015
Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - 1.12.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - 1.12.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - 1.12.2015
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25745-3 (274006) - 1.12.2015
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1808 (275003) - 1.12.2015
Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky.
859.10 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - 1.12.2015
Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16451 (284032) - 1.12.2015
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16661 (300051) - 1.12.2015
Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1501-1+A1 (300350) - 1.12.2015
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním.
493.90 Kč

ČSN ISO 5721-1 (300426) - 1.12.2015
Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 1: Pole výhledu dopředu.
169.40 Kč

ČSN ISO 5721-2 (300426) - 1.12.2015
Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu.
108.90 Kč

ČSN EN 50436-2-ed.2:2014/A1 (305120) - 1.12.2015
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití.
56.10 Kč

ČSN EN 50436-6 (305120) - 1.12.2015
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 6049-001 (311711) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6059-100 (311712) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4608-004 (311733) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DW řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3773-004 (311742) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 3645-002 (311813) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3646-007 (311814) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Zásuvka hermetická, kruhová příruba, připojení svařením nebo pájením natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-009 (311814) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-010 (311814) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4652-001 (311828) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4720 (312172) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4721 (312173) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2278 (312174) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4630 (312295) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3014 (313287) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3015 (313288) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4056-001 (314121) - 1.12.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18854 (320280) - 1.12.2015
Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic.
539.00 Kč

ČSN 332000-8-1 (332000) - 1.12.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost. (Platnost do 14.6.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60079-32-2 (332320) - 1.12.2015
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 61400-27-1 (333160) - 1.12.2015
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.9.2023).
698.50 Kč

ČSN EN 50500:2009/A1 (333593) - 1.12.2015
Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka.
56.10 Kč

ČSN EN 50156-2 (335003) - 1.12.2015
Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60068-2-58-ed.3 (345791) - 1.12.2015
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení.
394.90 Kč

ČSN EN 60404-5-ed.2 (345884) - 1.12.2015
Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50290-4-1-ed.2 (347820) - 1.12.2015
Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska.
202.40 Kč

ČSN EN 50290-4-2-ed.2 (347820) - 1.12.2015
Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití.
317.90 Kč

ČSN EN 62246-1-ed.3 (353460) - 1.12.2015
Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60512-29-100 (354055) - 1.12.2015
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 62271-3-ed.2 (354226) - 1.12.2015
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60127-1-ed.2:2007/A2 (354730) - 1.12.2015
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky.
56.10 Kč

ČSN EN 62056-1-0 (356131) - 1.12.2015
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-8-ed.2 (358291) - 1.12.2015
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60384-9-ed.2 (358291) - 1.12.2015
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60286-2-ed.3 (358292) - 1.12.2015
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61189-2-721 (359039) - 1.12.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2-721: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření relativní permitivity a ztrátového činitele pro lamináty plátované mědi při mikrovlnné frekvenci pomocí rezonátoru SPDR (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60875-1-ed.3 (359230) - 1.12.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61290-1-1-ed.3 (359271) - 1.12.2015
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.10.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 62150-3-ed.2 (359277) - 1.12.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61760-4 (359310) - 1.12.2015
Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62878-1-1 (359378) - 1.12.2015
Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62493-ed.2 (360091) - 1.12.2015
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím.
515.90 Kč

ČSN EN 13032-4 (360456) - 1.12.2015
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED světelné zdroje a svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60598-2-21 (360600) - 1.12.2015
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.3 (361050) - 1.12.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče.
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.3:2015/A1 (361050) - 1.12.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
108.90 Kč

ČSN EN 60398-ed.2 (361104) - 1.12.2015
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62220-1-1 (364730) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-1-10:2008/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-1-11-ed.2 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60601-1-6-ed.3:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost.
169.40 Kč

ČSN EN 60601-2-24-ed.2 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-2-41-ed.2:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-2-52:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.
169.40 Kč

ČSN EN 60601-2-54:2010/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii.
169.40 Kč

ČSN EN 80601-2-30:2011/A1 (364801) - 1.12.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů.
169.40 Kč

ČSN EN 62570 (364845) - 1.12.2015
Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62366-1 (364861) - 1.12.2015
Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62106-ed.3 (367050) - 1.12.2015
Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 62634-ed.2 (367053) - 1.12.2015
Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60728-7-1:2005/A1 (367211) - 1.12.2015
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50600-2-4 (367260) - 1.12.2015
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62875 (368570) - 1.12.2015
Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Specifikace tisku texturových map pro prezentaci tištěných textů v posluchárnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62889 (368571) - 1.12.2015
Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20926 (369003) - 1.12.2015
Softwarové a systémové inženýrství - Softwarové měření - Metoda měření funkční velikosti IFPUG 2009.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) - 1.12.2015
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky.
539.00 Kč

ČSN EN 15698-2 (383377) - 1.12.2015
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10027-2 (420012) - 1.12.2015
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15079 (420623) - 1.12.2015
Měď a slitiny mědi - Analýza optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES).
202.40 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - 1.12.2015
Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 1371-2 (429722) - 1.12.2015
Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14161+A1 (450024) - 1.12.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - 1.12.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Pokyny týkající se způsobilosti pracovníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 27971 (461028) - 1.12.2015
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - 1.12.2015
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - 1.12.2015
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1870-17+A1 (496130) - 1.12.2015
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16618 (560601) - 1.12.2015
Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16619 (560606) - 1.12.2015
Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu a benzo[b]fluoranthenu plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16187 (560686) - 1.12.2015
Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách pro kojence a malé děti obsahujících zpracovanou kukuřici - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 5548 (570599) - 1.12.2015
Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 16620 (580115) - 1.12.2015
Analýza potravin - Stanovení furanu v kávě a v kávových produktech metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s headspace technikou dávkování vzorků (HS GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13802 (640614) - 1.12.2015
Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6259-3 (643117) - 1.12.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.12.2015
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16861 (645812) - 1.12.2015
Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička.
202.40 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou.
202.40 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse.
202.40 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - 1.12.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 14675 (665222) - 1.12.2015
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 764-5 (690004) - 1.12.2015
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.12.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.12.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.12.2015
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 933-8+A1 (721193) - 1.12.2015
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.12.2015
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16687 (728000) - 1.12.2015
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1536+A1 (731031) - 1.12.2015
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1538+A1 (731061) - 1.12.2015
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13986+A1 (732871) - 1.12.2015
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení.
515.90 Kč

ČSN EN 14757 (757708) - 1.12.2015
Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17100 (761501) - 1.12.2015
Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12821 (771017) - 1.12.2015
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12818 (771026) - 1.12.2015
Skleněné obaly - Standardní tolerance pro lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18218-1 (793891) - 1.12.2015
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 1: Přímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18218-2 (793891) - 1.12.2015
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - 1.12.2015
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - 1.12.2015
Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16660 (838061) - 1.12.2015
Charakterizace odpadů - Zkouška chování při vyluhování - Stanovení redukčního charakteru a redukční kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80369-20 (852112) - 1.12.2015
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.12.2015
Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-10 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 10: Příslušenství k tekutinovým vedením pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-11 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 11: Infuzní filtry pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-9 (856206) - 1.12.2015
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 9: Tekutinová vedení pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - 1.12.2015
Stomatologie - Keramické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301511-V12.1.1 (872792) - 1.12.2015
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/ES). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319403-V2.2.2 (874010) - 1.12.2015
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 16630 (940202) - 1.12.2015
Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití - Obecné požadavky na bezpečnost, kontrolu, údržbu a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13089+A1 (942016) - 1.12.2015
Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.12.2015
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)