Nové normy ČSN za duben 2024

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2024 v 09:00


ČSN ISO 704 (010505) - 1.4.2024
Terminologická práce - Principy a metody.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62506-ed.2 (010631) - 1.4.2024
Metody zrychlených zkoušek výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62506:2014/Z1 (010631) - 1.4.2024
Metody zrychlených zkoušek výrobků.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 45001:2018/Z1 (010801) - 1.4.2024
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.
62.00 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - 1.4.2024
Environmentální informace - Požadavky na kompetence týmů validujících a ověřujících environmentální informace.
338.00 Kč

ČSN ISO 4773 (015064) - 1.4.2024
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem vedenými vlnami pomocí techniky phased array.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-5 (021007) - 1.4.2024
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 5: Speciální spojovací součásti (včetně spojovacích součástí ze slitin niklu) pro vysokoteplotní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12385-2+A1:2008/Z1 (024302) - 1.4.2024
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace.
29.00 Kč

ČSN ISO 17893+Amd.1 (024306) - 1.4.2024
Ocelová drátěná lana - Slovník, označování a klasifikace.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13920 (050205) - 1.4.2024
Svařování - Obecné tolerance pro svařované konstrukce - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.4.2024
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-1:2024/A1 (060407) - 1.4.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-3:2024/A1 (060407) - 1.4.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-4:2024/A1 (060407) - 1.4.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS).
120.00 Kč

ČSN EN 16905-1 (061530) - 1.4.2024
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 13574 (065011) - 1.4.2024
Průmyslové pece a přidružená zařízení - Slovník. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - 1.4.2024
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize tlakových nádob na LPG o objemu do 13 m3 včetně.
350.00 Kč

ČSN EN 200 (137102) - 1.4.2024
Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 378-1+A1 (140647) - 1.4.2024
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
567.00 Kč

ČSN EN 378-3+A1 (140647) - 1.4.2024
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob.
338.00 Kč

ČSN EN 378-4+A1 (140647) - 1.4.2024
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.
338.00 Kč

ČSN ISO 7363:1992/Z2 (270008) - 1.4.2024
Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty.
29.00 Kč

ČSN EN 81-20-ed.2:2021/Oprava1 (274003) - 1.4.2024
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 25745-2:2016/A1 (274006) - 1.4.2024
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 115-1:2018/Oprava1 (274802) - 1.4.2024
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž.
29.00 Kč

ČSN EN 115-2-ed.2:2022/Oprava1 (274802) - 1.4.2024
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků.
29.00 Kč

ČSN ISO 8812 (277445) - 1.4.2024
Strojní zařízení pro zemní práce - Rýpadlo-nakladače - Terminologie a obchodní specifikace.
338.00 Kč

ČSN ISO 16417 (277455) - 1.4.2024
Strojní zařízení pro zemní práce - Hydraulická bourací kladiva - Terminologie a obchodní specifikace.
186.00 Kč

ČSN ISO 10968 (277510) - 1.4.2024
Strojní zařízení pro zemní práce - Ovládače obsluhy.
350.00 Kč

ČSN EN 45545-2:2021/Z1 (280160) - 1.4.2024
Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.
29.00 Kč

ČSN EN 45545-2+A1 (280160) - 1.4.2024
Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.
434.00 Kč

ČSN EN 17863 (281516) - 1.4.2024
Železniční aplikace - Pozemní služby - Hygienické vybavení vozidel pro přepravu cestujících (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15595+A1 (284043) - 1.4.2024
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
768.00 Kč

ČSN EN 15085-1 (284401) - 1.4.2024
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně.
186.00 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Systémy řízení kvality - Požadavky na provádění auditů systémů managementu kvality v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9300-120 (310450) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 120: Explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o grafickém produktu a výrobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9300-121 (310450) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 121: Sémantické vyjádření explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o produktu a výrobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9300-125 (310450) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 125: Explicitní struktura CAD sestavy s grafickými informacemi o produktu a výrobě (PMI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2665-001 (311740) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2794-001 (311741) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2996-001 (311753) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4868 (318255) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4905 (319135) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID pro letecké použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4906 (319138) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Vestavěné tagy - Výběr pro instalaci, odstranění a výměnu vestavěných tagů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4709-002 (319213) - 1.4.2024
Letectví a kosmonautika - Systémy bezpilotních letadel - Část 002: Přímá identifikace na dálku (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50491-11:2016/Z1 (332151) - 1.4.2024
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63345 (332151) - 1.4.2024
Systémy energetické účinnosti - Jednoduchý externí spotřebitelský displej (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN IEC/TS 61936-0 (333201) - 1.4.2024
Elektrické instalace nad 1 kV AC a 1,5 kV DC - Část 0: Zásady, které je třeba dodržovat při navrhování a montáži vysokonapěťových instalací - Bezpečnost vysokonapěťových instalací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61000-4-6-ed.4:2014/Z1 (333432) - 1.4.2024
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-6-ed.5 (333432) - 1.4.2024
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušení šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-1-ed.2 (345884) - 1.4.2024
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60404-8-1:2015/Z1 (345884) - 1.4.2024
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60799-ed.2:2021/A1 (347502) - 1.4.2024
Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody.
120.00 Kč

ČSN EN 60966-3-1-ed.3:2009/Z1 (347720) - 1.4.2024
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-3-1-ed.4 (347720) - 1.4.2024
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60966-3-ed.3:2009/Z1 (347720) - 1.4.2024
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-3-ed.4 (347720) - 1.4.2024
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-3-ed.3:2019/Z1 (351720) - 1.4.2024
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-3-ed.4 (351720) - 1.4.2024
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody pro PDS a obráběcí stroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-003 (354055) - 1.4.2024
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-003: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99c: Plán zkoušek pro oddělení (rozpojení) při elektrické zátěži u konektorů pro symetrický jednopárový přenos dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61543-ed.2 (354183) - 1.4.2024
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61543-ed.2:2024/A11 (354183) - 1.4.2024
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
186.00 Kč

ČSN EN 61543:1997/Z1 (354183) - 1.4.2024
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
29.00 Kč

ČSN EN 62056-5-3-ed.3:2018/Z1 (356131) - 1.4.2024
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62056-5-3-ed.4 (356131) - 1.4.2024
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMSR/COSEM (Norma k přímému použití jako ČSN).
2200.20 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-2-ed.3:2018/Z1 (356131) - 1.4.2024
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-2-ed.4 (356131) - 1.4.2024
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM (Norma k přímému použití jako ČSN).
3066.60 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-12 (356131) - 1.4.2024
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-12: Komunikační profil pro sítě s nízkou spotřebou energie (LPWAN) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-7-ed.3:2022/A1 (356230) - 1.4.2024
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61757-1-2 (359275) - 1.4.2024
Optické vláknové senzory - Část 1-2: Měření deformace - Distribuované snímání založené na Brillouinově rozptylu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-305 (360540) - 1.4.2024
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 305: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo barvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63356-1-ed.2 (360702) - 1.4.2024
Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63356-1:2023/Z1 (360702) - 1.4.2024
Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy.
29.00 Kč

ČSN EN 60704-2-13-ed.3:2017/Z1 (361008) - 1.4.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-13-ed.4 (361008) - 1.4.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače kuchyňských par (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-16:2019/A12 (361008) - 1.4.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50636-2-92:2014/Z1 (361050) - 1.4.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-89-ed.3:2023/Oprava1 (361050) - 1.4.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7:2023/Oprava2 (361510) - 1.4.2024
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou.
29.00 Kč

ČSN EN 50700-ed.2 (367257) - 1.4.2024
Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50700:2014/Z1 (367257) - 1.4.2024
Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí.
29.00 Kč

ČSN EN 50360-ed.2:2018/A1 (367901) - 1.4.2024
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha.
120.00 Kč

ČSN EN 50566-ed.2:2018/A1 (367925) - 1.4.2024
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla.
186.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805) - 1.4.2024
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT (Norma k přímému použití jako ČSN).
2542.20 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - 1.4.2024
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - 1.4.2024
Ocel - Stanovení hloubky oduhličení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - 1.4.2024
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5754 (420774) - 1.4.2024
Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební těleso bez vrubu pro rázovou ohybovou zkoušku.
120.00 Kč

ČSN ISO 18283 (441305) - 1.4.2024
Uhlí a koks - Ruční vzorkování.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13703-2 (450023) - 1.4.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
1858.20 Kč

ČSN EN ISO 25457 (451640) - 1.4.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené obecně pro rafinérské a petrochemické provozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6888-1:2022/A1 (560089) - 1.4.2024
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6888-2:2022/A1 (560089) - 1.4.2024
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem.
120.00 Kč

ČSN EN 14420-7:2023/Oprava1 (635350) - 1.4.2024
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - 1.4.2024
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - 1.4.2024
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17670-2 (646418) - 1.4.2024
Plastové potrubní systémy pro netlakové rozvody povrchové vody uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro silniční vpusti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14126 (649311) - 1.4.2024
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastnosti v tlaku v rovině výztuže (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - 1.4.2024
Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - 1.4.2024
Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - Metoda motoru se stálým kompresním poměrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 656500 (656500) - 1.4.2024
Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 16346 (657056) - 1.4.2024
Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13697 (665209) - 1.4.2024
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu bez mechanického působení k hodnocení baktericidní a levurocidní a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda bez mechanického působení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11997-3 (673120) - 1.4.2024
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 3: Zkoušení nátěrových systémů na materiálech a součástech pro automobilový průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-15 (673151) - 1.4.2024
Práškové nátěrové hmoty - Část 15: Reologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 26443 (727529) - 1.4.2024
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13416 (727652) - 1.4.2024
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Pravidla pro odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - 1.4.2024
Požární bezpečnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.4.2024
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 12390-15 (731302) - 1.4.2024
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí.
223.00 Kč

ČSN 736102:2012/Oprava2 (736102) - 1.4.2024
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-22+A1 (736160) - 1.4.2024
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12608-2 (746707) - 1.4.2024
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 2: Profily z PVC-U pokryté fóliemi spojenými lepidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - 1.4.2024
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17818 (755051) - 1.4.2024
Zařízení pro výrobu biocidů v místě použití - Aktivní chlor vyráběný elektrolýzou z chloridu sodného (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - 1.4.2024
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1407 (755812) - 1.4.2024
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1408 (755813) - 1.4.2024
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1409 (755814) - 1.4.2024
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1410 (755815) - 1.4.2024
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - 1.4.2024
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - 1.4.2024
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 23695 (757395) - 1.4.2024
Kvalita vod - Stanovení amoniakálního dusíku ve vodě s použitím zkumavek.
223.00 Kč

ČSN ISO 23696-1 (757396) - 1.4.2024
Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem.
186.00 Kč

ČSN ISO 23696-2 (757396) - 1.4.2024
Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou.
186.00 Kč

ČSN EN 17837 (760328) - 1.4.2024
Poštovní služby - Environmentální stopa doručování balíků - Metodika pro výpočet a deklaraci emisí GHG a látek znečišťujících ovzduší z balíkových logistických doručovacích služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 24806 (761310) - 1.4.2024
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik potápěčů s dýchacím přístrojem - Dekompresní potápění do 60 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17483-2 (761703) - 1.4.2024
Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 2: Letištní a letecké bezpečnostní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17483-3 (761703) - 1.4.2024
Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 3: Námořní a přístavní bezpečnostní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17813 (838028) - 1.4.2024
Environmentální pevné matrice - Stanovení halogenů a síry spalováním v kyslíku s následnou iontovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17505 (838045) - 1.4.2024
Charakterizace půdy a odpadů - Teplotně závislé rozlišení celkového uhlíku (TOC400, ROC, TIC900) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17943 (838052) - 1.4.2024
Charakterizace odpadů - Návod pro stanovení obsahu prvků a látek v odpadech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-1:2019/A1 (852750) - 1.4.2024
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4865-1 (856072) - 1.4.2024
Stomatologie - Obecné požadavky na ruční nástroje - Část 1: Bezkloubové ruční nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303363-2-V1.1.1 (878805) - 1.4.2024
Snímače dohledového radaru řízení letového provozu - Sekundární dohledový radar (SSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Monitor vzdáleného pole (FFM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 8601-1:2020/Amd.1 (978601) - 1.4.2024
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla.
120.00 Kč

ČSN ISO/IEC 6523-1 (979730) - 1.4.2024
Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.