Nové normy ČSN za prosinec 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2006 v 09:00


ČSN ISO 2859-5 (010261) - 1.12.2006
Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii.
394.90 Kč

ČSN ISO 18437-2 (011472) - 1.12.2006
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda.
202.40 Kč

ČSN ISO 18437-3 (011472) - 1.12.2006
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku.
202.40 Kč

ČSN ISO 15665 (011642) - 1.12.2006
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - 1.12.2006
Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14819-6 (018253) - 1.12.2006
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předáváné kódováním dopravních zpráv - Část 6: Šifrování a podmíněný přístup k Rádiovému datovému systému - Kanál dopravních zpráv kódovaný podle ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15042-1 (038194) - 1.12.2006
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln.
306.90 Kč

ČSN EN 15042-2 (038194) - 1.12.2006
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8502-11 (038222) - 1.12.2006
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů.
169.40 Kč

ČSN EN 14681 (040052) - 1.12.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - 1.12.2006
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu.
306.90 Kč

ČSN 061002 (061002) - 1.12.2006
Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů).
306.90 Kč

ČSN EN 1854 (061808) - 1.12.2006
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 1.6.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 303-3:1999/Oprava1 (075303) - 1.12.2006
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem.
56.10 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - 1.12.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - 1.12.2006
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou.
202.40 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - 1.12.2006
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.12.2006
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14880-4 (193003) - 1.12.2006
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 4: Zkušební metody pro geometrické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - 1.12.2006
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Všeobecné požadavky aplikovatelné na všechny oftalmologické přístroje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12865 (195013) - 1.12.2006
Oftalmologické přístroje - Retinoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 415-5 (267600) - 1.12.2006
Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 2867 (277525) - 1.12.2006
Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy.
306.90 Kč

ČSN 281300:1998/Z2 (281300) - 1.12.2006
Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN 281310:1998/Z2 (281310) - 1.12.2006
Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN 14750-1 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí.
306.90 Kč

ČSN EN 14750-2 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 14813-1 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí.
306.90 Kč

ČSN EN 14813-2 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 4617 (310003) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Doporučené pokyny pro normalizaci podnikových norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4111 (313049) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Klíče drážkové nástrčné pro trubkové spoje - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3709 (313050) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Klíče a nástrčné hlavice dvojšestihranné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2549 (313122) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2327 (313520) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním z legované oceli, kadmiované pro táhla řízení letadel - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2328 (313521) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2546 (313522) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2596 (313524) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním ozubením z korozivzdorné oceli, kadmiované, pro táhla řízení letadel - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4174 (313541) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra, jištěná pěchováním, střižný typ, ze slitiny hliníku 2024, anodicky oxidované nebo chromátované, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2754 (313566) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, dvouramenné, posuvné, s válcovým zahloubením - Třída: 1100 MPa / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2680 (313569) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, se dvěma rameny z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2881 (313570) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, s dvěma rameny, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) 120° C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4172 (314371) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4173 (314372) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100 °, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4401 (314373) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4402 (314374) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13551 (320130) - 1.12.2006
Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník.
539.00 Kč

ČSN EN 60071-1-ed.2 (330419) - 1.12.2006
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla. (Platnost do 12.9.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 61970-1 (334910) - 1.12.2006
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 54-7:2001/A2 (342710) - 1.12.2006
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace.
108.90 Kč

ČSN EN 61076-3-112 (354621) - 1.12.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-112: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro obdélníkové konektory se čtyřmi kontakty pro velmi rychlé sériové sběrnice pro spotřební audio/video zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60282-1-ed.2 (354720) - 1.12.2006
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud. (Platnost do 1.11.2012).
539.00 Kč

ČSN EN 62059-41 (356136) - 1.12.2006
Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61326-1 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 14.8.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 61326-2-1 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí. (Platnost do 6.11.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61326-2-2 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích. (Platnost do 6.11.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61326-2-6 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Lékařská zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). (Platnost do 4.2.2016).
202.40 Kč

ČSN 357606 (357606) - 1.12.2006
Systémy ochrany před bleskem - Značky.
108.90 Kč

ČSN EN 60921:2005/A1 (360512) - 1.12.2006
Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61048-ed.2 (360525) - 1.12.2006
Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 60598-2-12 (360600) - 1.12.2006
Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky. (Platnost do 3.6.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 60704-3-ed.2 (361008) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku. (Platnost do 2.7.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A12 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-73-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A11 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A1 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-90-ed.3 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely.
394.90 Kč

ČSN EN 61307-ed.2 (361155) - 1.12.2006
Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.6.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 61377-1 (362207) - 1.12.2006
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 1: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených ze střídačů a jejich řídicího systému. (Platnost do 23.2.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 62287-1 (367826) - 1.12.2006
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Lodní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením reagující na nosnou (CSTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
698.50 Kč

ČSN EN 61996-2 (367841) - 1.12.2006
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 2: Zjednodušený palubní záznamník údajů plavby (S-VDR) - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
515.90 Kč

ČSN EN 62209-1 (367902) - 1.12.2006
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.8.2019).
1265.40 Kč

ČSN EN 50420 (367913) - 1.12.2006
Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz).
306.90 Kč

ČSN EN 62389 (368514) - 1.12.2006
Metody měření DVD přehrávačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62141 (368519) - 1.12.2006
Formát záznamu digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-4 - Formát D-16. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

TPG 90101:2000/Z2 (380901) - 13.12.2006
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky.
12.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15174 (386432) - 1.12.2006
Zásobování plynem - Směrnice pro systémy řízení bezpečnosti pro přepravní plynovody zemního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - 1.12.2006
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku.
202.40 Kč

ČSN 395105 (395105) - 1.12.2006
Zkoušení střeliva.
306.90 Kč

ČSN 395106 (395106) - 1.12.2006
Kontrola střeliva.
202.40 Kč

ČSN EN 10140 (420038) - 1.12.2006
Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 1057 (421526) - 1.12.2006
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 10131 (426314) - 1.12.2006
Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - 1.12.2006
Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF).
202.40 Kč

ČSN EN 300 (492615) - 1.12.2006
Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky.
202.40 Kč

ČSN ISO 4046-1 (500010) - 1.12.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 1: Abecední rejstřík.
306.90 Kč

ČSN ISO 4046-4 (500010) - 1.12.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků.
317.90 Kč

ČSN ISO 4046-5 (500010) - 1.12.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 5: Vlastnosti vláknin, papíru a lepenky.
317.90 Kč

ČSN EN 646 (500487) - 1.12.2006
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 10272-2 (560126) - 1.12.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 2: Technika počítání kolonií.
202.40 Kč

ČSN ISO 8086 (570005) - 1.12.2006
Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování.
169.40 Kč

ČSN ISO 5543 (570112) - 1.12.2006
Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - 1.12.2006
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka.
202.40 Kč

ČSN ISO 3728 (570561) - 1.12.2006
Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN 588719 (588719) - 1.12.2006
Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu. (Platnost od 1.3.2007).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 21171 (637420) - 1.12.2006
Lékařské rukavice - Stanovení odstranitelného povrchového prášku.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-3 (646433) - 1.12.2006
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 3: Pokyny pro instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 3771 (656069) - 1.12.2006
Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou.
202.40 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.12.2006
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
202.40 Kč

ČSN ISO 6614 (656229) - 1.12.2006
Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost).
169.40 Kč

ČSN 656259 (656259) - 1.12.2006
Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator).
169.40 Kč

ČSN ISO 9120 (656260) - 1.12.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656281) - 1.12.2006
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor.
202.40 Kč

ČSN EN 14561 (665219) - 1.12.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN EN 14562 (665220) - 1.12.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - 1.12.2006
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Zkouška urychleného stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1890 (681178) - 1.12.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení bodu zákalu neionogenních povrchově aktivních látek získaných kondenzací ethylenoxidu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14175-6 (704270) - 1.12.2006
Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - 1.12.2006
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění.
859.10 Kč

ČSN EN 1744-5 (721196) - 1.12.2006
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině.
169.40 Kč

ČSN EN 1744-6 (721196) - 1.12.2006
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu.
108.90 Kč

ČSN EN 15167-1 (722090) - 1.12.2006
Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody.
202.40 Kč

ČSN EN 15167-2 (722090) - 1.12.2006
Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody.
306.90 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - 1.12.2006
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 772-22 (722635) - 1.12.2006
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků.
202.40 Kč

ČSN EN 846-8:2001/A1 (722711) - 1.12.2006
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic.
56.10 Kč

ČSN EN 1338:2004/Oprava1 (723038) - 1.12.2006
Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody.
56.10 Kč

ČSN EN 1339:2004/Oprava1 (723039) - 1.12.2006
Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody.
56.10 Kč

ČSN EN 1340:2004/Oprava1 (723040) - 1.12.2006
Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8895 (726081) - 1.12.2006
Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě.
108.90 Kč

ČSN EN 725-11 (727515) - 1.12.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním.
108.90 Kč

ČSN EN 725-4 (727515) - 1.12.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15365 (727589) - 1.12.2006
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce.
202.40 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/Oprava1 (730035) - 1.12.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15447 (730887) - 1.12.2006
Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1992-3 (731201) - 1.12.2006
Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
698.50 Kč

ČSN EN 1993-1-10 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
539.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
859.10 Kč

ČSN EN 1994-1-2 (731470) - 1.12.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
698.50 Kč

ČSN EN 1995-1-1 (731701) - 1.12.2006
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
698.50 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - 1.12.2006
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-3 (734400) - 1.12.2006
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí.
493.90 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.12.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost.
394.90 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - 1.12.2006
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty.
317.90 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy.
317.90 Kč

ČSN EN 14963 (747717) - 1.12.2006
Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - 1.12.2006
Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15031 (755631) - 1.12.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku.
202.40 Kč

ČSN EN 15074 (755644) - 1.12.2006
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Ozon.
169.40 Kč

ČSN EN 15078 (755648) - 1.12.2006
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová.
169.40 Kč

ČSN EN 15110 (757702) - 1.12.2006
Jakost vod - Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod.
306.90 Kč

ČSN EN 14962 (757710) - 1.12.2006
Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10253 (757742) - 1.12.2006
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum.
202.40 Kč

ČSN EN 15140 (762011) - 1.12.2006
Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.12.2006
Stany pro táboření.
306.90 Kč

ČSN 832510 (832510) - 1.12.2006
Návod pro výběr, používání a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi.
306.90 Kč

ČSN 832705 (832705) - 1.12.2006
Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu.
202.40 Kč

ČSN 832719 (832719) - 1.12.2006
Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11064-7 (833586) - 1.12.2006
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15279 (833618) - 1.12.2006
Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - 1.12.2006
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 7197 (852914) - 1.12.2006
Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.12.2006
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - 1.12.2006
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19054 (855321) - 1.12.2006
Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21671 (856042) - 1.12.2006
Stomatologie - Rotační lešticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.1.1 (875015) - 1.12.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302372-2-V1.1.1 (875131) - 1.12.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 383001-V1.1.1 (877190) - 1.12.2006
Telekomunikační a internetové konvergované služby a protokoly pro zdokonalené sítě (TISPAN) - Spolupráce mezi protokolem zahájení relace (SIP) a protokolem řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) nebo uživatelskou částí ISDN (ISUP) (mod ITU-T Q.1912.5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.1.2 (878596) - 1.12.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body.
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.1.2 (878596) - 1.12.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15185 (910289) - 1.12.2006
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15186 (910290) - 1.12.2006
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - 1.12.2006
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny.
NA DOTAZ

ČSN EN 957-4 (940201) - 1.12.2006
Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14974 (942844) - 1.12.2006
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 7372 (970001) - 1.12.2006
Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - 1.12.2006
Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma.
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)