Nové normy ČSN za prosinec 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2006 v 09:00


ČSN ISO 2859-5 (010261) - 1.12.2006
Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii.
434.00 Kč

ČSN ISO 18437-2 (011472) - 1.12.2006
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda.
223.00 Kč

ČSN ISO 18437-3 (011472) - 1.12.2006
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku.
223.00 Kč

ČSN ISO 15665 (011642) - 1.12.2006
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - 1.12.2006
Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-6 (018253) - 1.12.2006
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předáváné kódováním dopravních zpráv - Část 6: Šifrování a podmíněný přístup k Rádiovému datovému systému - Kanál dopravních zpráv kódovaný podle ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15042-1 (038194) - 1.12.2006
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln.
338.00 Kč

ČSN EN 15042-2 (038194) - 1.12.2006
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-11 (038222) - 1.12.2006
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů.
186.00 Kč

ČSN EN 14681 (040052) - 1.12.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - 1.12.2006
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu.
338.00 Kč

ČSN 061002 (061002) - 1.12.2006
Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů).
338.00 Kč

ČSN EN 1854 (061808) - 1.12.2006
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 1.6.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 303-3:1999/Oprava1 (075303) - 1.12.2006
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem.
62.00 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - 1.12.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - 1.12.2006
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou.
223.00 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - 1.12.2006
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.12.2006
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14880-4 (193003) - 1.12.2006
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 4: Zkušební metody pro geometrické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - 1.12.2006
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Všeobecné požadavky aplikovatelné na všechny oftalmologické přístroje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12865 (195013) - 1.12.2006
Oftalmologické přístroje - Retinoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 415-5 (267600) - 1.12.2006
Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 2867 (277525) - 1.12.2006
Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy.
338.00 Kč

ČSN 281300:1998/Z2 (281300) - 1.12.2006
Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN 281310:1998/Z2 (281310) - 1.12.2006
Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN 14750-1 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí.
338.00 Kč

ČSN EN 14750-2 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 14813-1 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí.
338.00 Kč

ČSN EN 14813-2 (281521) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 4617 (310003) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Doporučené pokyny pro normalizaci podnikových norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4111 (313049) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Klíče drážkové nástrčné pro trubkové spoje - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3709 (313050) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Klíče a nástrčné hlavice dvojšestihranné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2549 (313122) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2327 (313520) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním z legované oceli, kadmiované pro táhla řízení letadel - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2328 (313521) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2546 (313522) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2596 (313524) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním ozubením z korozivzdorné oceli, kadmiované, pro táhla řízení letadel - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4174 (313541) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra, jištěná pěchováním, střižný typ, ze slitiny hliníku 2024, anodicky oxidované nebo chromátované, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2754 (313566) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, dvouramenné, posuvné, s válcovým zahloubením - Třída: 1100 MPa / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2680 (313569) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, se dvěma rameny z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2881 (313570) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, s dvěma rameny, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) 120° C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4172 (314371) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4173 (314372) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100 °, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4401 (314373) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4402 (314374) - 1.12.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13551 (320130) - 1.12.2006
Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník.
593.00 Kč

ČSN EN 60071-1-ed.2 (330419) - 1.12.2006
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla. (Platnost do 12.9.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 61970-1 (334910) - 1.12.2006
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 61076-3-112 (354621) - 1.12.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-112: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro obdélníkové konektory se čtyřmi kontakty pro velmi rychlé sériové sběrnice pro spotřební audio/video zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60282-1-ed.2 (354720) - 1.12.2006
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud. (Platnost do 1.11.2012).
593.00 Kč

ČSN EN 62059-41 (356136) - 1.12.2006
Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61326-1 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 14.8.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 61326-2-1 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí. (Platnost do 6.11.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 61326-2-2 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích. (Platnost do 6.11.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 61326-2-6 (356509) - 1.12.2006
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Lékařská zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). (Platnost do 4.2.2016).
223.00 Kč

ČSN 357606 (357606) - 1.12.2006
Systémy ochrany před bleskem - Značky.
120.00 Kč

ČSN EN 60921:2005/A1 (360512) - 1.12.2006
Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61048-ed.2 (360525) - 1.12.2006
Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 60598-2-12 (360600) - 1.12.2006
Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky. (Platnost do 3.6.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 60704-3-ed.2 (361008) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku. (Platnost do 2.7.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A12 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-73-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A11 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A1 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-90-ed.3 (361045) - 1.12.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely. (Platnost do 20.8.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61307-ed.2 (361155) - 1.12.2006
Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.6.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 61377-1 (362207) - 1.12.2006
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 1: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených ze střídačů a jejich řídicího systému. (Platnost do 23.2.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62287-1 (367826) - 1.12.2006
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Lodní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením reagující na nosnou (CSTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
768.00 Kč

ČSN EN 61996-2 (367841) - 1.12.2006
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 2: Zjednodušený palubní záznamník údajů plavby (S-VDR) - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
567.00 Kč

ČSN EN 62209-1 (367902) - 1.12.2006
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.8.2019).
1265.40 Kč

ČSN EN 50420 (367913) - 1.12.2006
Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz).
338.00 Kč

ČSN EN 62389 (368514) - 1.12.2006
Metody měření DVD přehrávačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62141 (368519) - 1.12.2006
Formát záznamu digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-4 - Formát D-16. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

TPG 90101:2000/Z2 (380901) - 13.12.2006
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky. VYPRODÁNO
NA DOTAZ

ČSN P CEN/TS 15174 (386432) - 1.12.2006
Zásobování plynem - Směrnice pro systémy řízení bezpečnosti pro přepravní plynovody zemního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - 1.12.2006
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku.
223.00 Kč

ČSN 395105 (395105) - 1.12.2006
Zkoušení střeliva.
338.00 Kč

ČSN 395106 (395106) - 1.12.2006
Kontrola střeliva.
223.00 Kč

ČSN EN 10140 (420038) - 1.12.2006
Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 1057 (421526) - 1.12.2006
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 10131 (426314) - 1.12.2006
Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - 1.12.2006
Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF).
223.00 Kč

ČSN EN 300 (492615) - 1.12.2006
Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 4046-1 (500010) - 1.12.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 1: Abecední rejstřík.
338.00 Kč

ČSN ISO 4046-4 (500010) - 1.12.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků.
350.00 Kč

ČSN ISO 4046-5 (500010) - 1.12.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 5: Vlastnosti vláknin, papíru a lepenky.
350.00 Kč

ČSN EN 646 (500487) - 1.12.2006
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 10272-2 (560126) - 1.12.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 2: Technika počítání kolonií.
223.00 Kč

ČSN ISO 8086 (570005) - 1.12.2006
Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování.
186.00 Kč

ČSN ISO 5543 (570112) - 1.12.2006
Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - 1.12.2006
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka.
223.00 Kč

ČSN ISO 3728 (570561) - 1.12.2006
Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN 588719 (588719) - 1.12.2006
Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu. (Platnost od 1.3.2007).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 21171 (637420) - 1.12.2006
Lékařské rukavice - Stanovení odstranitelného povrchového prášku.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-3 (646433) - 1.12.2006
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 3: Pokyny pro instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 3771 (656069) - 1.12.2006
Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou.
223.00 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.12.2006
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
223.00 Kč

ČSN ISO 6614 (656229) - 1.12.2006
Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost).
186.00 Kč

ČSN 656259 (656259) - 1.12.2006
Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator).
186.00 Kč

ČSN ISO 9120 (656260) - 1.12.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656281) - 1.12.2006
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor.
223.00 Kč

ČSN EN 14561 (665219) - 1.12.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN 14562 (665220) - 1.12.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - 1.12.2006
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Zkouška urychleného stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1890 (681178) - 1.12.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení bodu zákalu neionogenních povrchově aktivních látek získaných kondenzací ethylenoxidu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14175-6 (704270) - 1.12.2006
Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - 1.12.2006
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění.
945.00 Kč

ČSN EN 1744-5 (721196) - 1.12.2006
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině.
186.00 Kč

ČSN EN 1744-6 (721196) - 1.12.2006
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu.
120.00 Kč

ČSN EN 15167-1 (722090) - 1.12.2006
Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody.
223.00 Kč

ČSN EN 15167-2 (722090) - 1.12.2006
Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody.
338.00 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - 1.12.2006
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 772-22 (722635) - 1.12.2006
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků.
223.00 Kč

ČSN EN 846-8:2001/A1 (722711) - 1.12.2006
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic.
62.00 Kč

ČSN EN 1338:2004/Oprava1 (723038) - 1.12.2006
Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody.
62.00 Kč

ČSN EN 1339:2004/Oprava1 (723039) - 1.12.2006
Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody.
62.00 Kč

ČSN EN 1340:2004/Oprava1 (723040) - 1.12.2006
Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8895 (726081) - 1.12.2006
Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě.
120.00 Kč

ČSN EN 725-11 (727515) - 1.12.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním.
120.00 Kč

ČSN EN 725-4 (727515) - 1.12.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15365 (727589) - 1.12.2006
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce.
223.00 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/Oprava1 (730035) - 1.12.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15447 (730887) - 1.12.2006
Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1992-3 (731201) - 1.12.2006
Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
768.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
593.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8 (731401) - 1.12.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
945.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2 (731470) - 1.12.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
768.00 Kč

ČSN EN 1995-1-1 (731701) - 1.12.2006
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
768.00 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - 1.12.2006
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-3 (734400) - 1.12.2006
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí.
543.00 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.12.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost.
434.00 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - 1.12.2006
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty.
350.00 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - 1.12.2006
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy.
350.00 Kč

ČSN EN 14963 (747717) - 1.12.2006
Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - 1.12.2006
Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15031 (755631) - 1.12.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku.
223.00 Kč

ČSN EN 15074 (755644) - 1.12.2006
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Ozon.
186.00 Kč

ČSN EN 15078 (755648) - 1.12.2006
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová.
186.00 Kč

ČSN EN 15110 (757702) - 1.12.2006
Jakost vod - Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod.
338.00 Kč

ČSN EN 14962 (757710) - 1.12.2006
Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10253 (757742) - 1.12.2006
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum.
223.00 Kč

ČSN EN 15140 (762011) - 1.12.2006
Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.12.2006
Stany pro táboření.
338.00 Kč

ČSN 832510 (832510) - 1.12.2006
Návod pro výběr, používání a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi.
338.00 Kč

ČSN 832705 (832705) - 1.12.2006
Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu.
223.00 Kč

ČSN 832719 (832719) - 1.12.2006
Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11064-7 (833586) - 1.12.2006
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15279 (833618) - 1.12.2006
Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - 1.12.2006
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7197 (852914) - 1.12.2006
Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.12.2006
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - 1.12.2006
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19054 (855321) - 1.12.2006
Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21671 (856042) - 1.12.2006
Stomatologie - Rotační lešticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.1.1 (875015) - 1.12.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302372-2-V1.1.1 (875131) - 1.12.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 383001-V1.1.1 (877190) - 1.12.2006
Telekomunikační a internetové konvergované služby a protokoly pro zdokonalené sítě (TISPAN) - Spolupráce mezi protokolem zahájení relace (SIP) a protokolem řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) nebo uživatelskou částí ISDN (ISUP) (mod ITU-T Q.1912.5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.1.2 (878596) - 1.12.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body.
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.1.2 (878596) - 1.12.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15185 (910289) - 1.12.2006
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15186 (910290) - 1.12.2006
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - 1.12.2006
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny.
NA DOTAZ

ČSN EN 957-4 (940201) - 1.12.2006
Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14974 (942844) - 1.12.2006
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 7372 (970001) - 1.12.2006
Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - 1.12.2006
Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma.
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.