Nové normy ČSN za říjen 2018

od NORMSERVISČSN EN 16991 (010305) - 1.10.2018
Rámec managementu rizik prohlídek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 9004 (010324) - 1.10.2018
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13306 (010660) - 1.10.2018
Údržba - Terminologie údržby.
543.00 Kč

ČSN ISO 45001 (010801) - 1.10.2018
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14024 (010924) - 1.10.2018
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11130 (038129) - 1.10.2018
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-3 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - 1.10.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - 1.10.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - 1.10.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9454-1 (050046) - 1.10.2018
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - 1.10.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - 1.10.2018
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - 1.10.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.10.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - 1.10.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.10.2018
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.10.2018
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - 1.10.2018
Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12814-4 (056820) - 1.10.2018
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4.
593.00 Kč

ČSN EN 15316-2 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5.
434.00 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6.
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4.
338.00 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-2 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-5 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-6 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-7 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-9 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15378-1 (060402) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11.
593.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-2 (060402) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15459-2 (060405) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 303-2 (075303) - 1.10.2018
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - 1.10.2018
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - 1.10.2018
Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17879 (078636) - 1.10.2018
Lahve na plyny - Samouzavírací ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-13 (125301) - 1.10.2018
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.10.2018
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16668+A1 (133008) - 1.10.2018
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14903 (142013) - 1.10.2018
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17032 (142210) - 1.10.2018
Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - 1.10.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-4-1 (180304) - 1.10.2018
Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61804-2-ed.3 (184003) - 1.10.2018
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 2: Specifikace pojmu FB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - 1.10.2018
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - 1.10.2018
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - 1.10.2018
Oční optika - Montované brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - 1.10.2018
Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - 1.10.2018
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - 1.10.2018
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci.
338.00 Kč

ČSN EN 12261 (257863) - 1.10.2018
Plynoměry - Turbínové plynoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13757-2 (258513) - 1.10.2018
Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - 1.10.2018
Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13757-7 (258513) - 1.10.2018
Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13135+A1 (270136) - 1.10.2018
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 274002 (274002) - 1.10.2018
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
434.00 Kč

ČSN EN 16910-1 (280330) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Drážní vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušky pojezdu při údržbě drážních vozidel - Část 1: Dvojkolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15663 (280360) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Integrace zobrazovacích jednotek, kontrolních přístrojů a indikátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16923 (300087) - 1.10.2018
Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16924 (300088) - 1.10.2018
Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-10 (310450) - 1.10.2018
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 9300-200 (310450) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-30 (310510) - 1.10.2018
Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16602-40 (310510) - 1.10.2018
Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 6059-503 (311712) - 1.10.2018
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-220 (311828) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 220: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3302 (313104) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1000 MPa / 550 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2944 (313557) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub, z korozivzdorné oceli FE-PA3004 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3542 (313560) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2801 (Inconel X750) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2287 (314862) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3021 (318906) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Maziva se suchým filmem sulfidu molybdeničitého, bezgrafitová a bezhalogenová - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1305 (325171) - 1.10.2018
Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí.
186.00 Kč

ČSN EN 1306 (325172) - 1.10.2018
Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod.
186.00 Kč

ČSN 332000-7-704-ed.3 (332000) - 1.10.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62928 (333601) - 1.10.2018
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Palubní lithium-ion trakční baterie.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-1 (334597) - 1.10.2018
Komunikační systémy budov - Část 3-1: Pokyny pro aplikace - Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61968-3-ed.2 (334900) - 1.10.2018
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2024).
1159.00 Kč

ČSN EN 61643-11-ed.2:2013/A11 (341392) - 1.10.2018
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61643-352 (341392) - 1.10.2018
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50239-ed.2 (341525) - 1.10.2018
Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun.
223.00 Kč

ČSN EN 60068-2-58-ed.3:2015/A1 (345791) - 1.10.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-16 (345884) - 1.10.2018
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884) - 1.10.2018
Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1:2013/Oprava2 (346440) - 1.10.2018
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-4-ed.3 (346440) - 1.10.2018
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-5-ed.2 (346440) - 1.10.2018
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61125-ed.2 (346711) - 1.10.2018
Izolační kapaliny - Zkušební metody pro oxidační stabilitu - Zkušební metody pro hodnocení oxidační stability izolačních kapalin v dodaném stavu.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60230-ed.2 (347004) - 1.10.2018
Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-73 (347307) - 1.10.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 73: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-74 (347307) - 1.10.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 74: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60708:2006/Oprava1 (347832) - 1.10.2018
Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-10 (351350) - 1.10.2018
Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-11 (351350) - 1.10.2018
Přístrojové transformátory - Část 11: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61169-58:2017/Oprava1 (353811) - 1.10.2018
Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A1/Oprava1 (354181) - 1.10.2018
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-110-ed.4:2018/Oprava1 (354224) - 1.10.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže.
62.00 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4:2016/Oprava1 (354508) - 1.10.2018
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60099-5-ed.3 (354870) - 1.10.2018
Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 60846-2 (356569) - 1.10.2018
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62271-211:2014/Oprava1 (357192) - 1.10.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-7 (358471) - 1.10.2018
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62884-3 (358492) - 1.10.2018
Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 3: Zkušební metody stárnutí kmitočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60191-1-ed.2 (358791) - 1.10.2018
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-13-ed.2 (358799) - 1.10.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278) - 1.10.2018
Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 x N - Měření dynamického přeslechu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61760-4:2015/A1 (359310) - 1.10.2018
Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50321-1 (359725) - 1.10.2018
Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky.
338.00 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/A11 (361020) - 1.10.2018
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
434.00 Kč

ČSN EN 61303:1997/Oprava1 (364737) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62667 (364772) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické přístroje se svazkem lehkých iontů - Funkční charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-2-ed.4 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství.
593.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/Oprava1 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
29.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/Oprava2 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2:2011/A1 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
186.00 Kč

ČSN CLC/TS 50083-2-3 (367211) - 1.10.2018
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 29134 (369712) - 1.10.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí.
1204.00 Kč

ČSN EN 419221-5 (369891) - 1.10.2018
Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly - Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - 1.10.2018
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16712-4 (389460) - 1.10.2018
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - 1.10.2018
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4506 (420873) - 1.10.2018
Tvrdokovy - Zkouška tlakem.
186.00 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - 1.10.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10263-2 (421080) - 1.10.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k zušlechťování po zpracování za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10263-3 (421081) - 1.10.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12861 (421330) - 1.10.2018
Měď a slitiny mědi - Odpad.
350.00 Kč

ČSN ISO 13909-7 (441314) - 1.10.2018
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.10.2018
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-8 (470601) - 1.10.2018
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - 1.10.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11133:2014/A1 (560099) - 1.10.2018
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - 1.10.2018
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1329-1+A1 (643180) - 1.10.2018
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - 1.10.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - 1.10.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
223.00 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - 1.10.2018
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19399 (673060) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19397 (673063) - 1.10.2018
Stanovení tloušťky nátěrového filmu ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15773 (673153) - 1.10.2018
Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21028-2 (697252) - 1.10.2018
Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14891-ed.2 (722430) - 1.10.2018
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování.
350.00 Kč

ČSN EN 13369-ed.2 (723001) - 1.10.2018
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 492+A2 (723401) - 1.10.2018
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-3 (725110) - 1.10.2018
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 12977-1 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12977-5 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - 1.10.2018
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - 1.10.2018
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12570:2001/A2 (730573) - 1.10.2018
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě.
120.00 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - 1.10.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky.
350.00 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - 1.10.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - 1.10.2018
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - 1.10.2018
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - 1.10.2018
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - 1.10.2018
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - 1.10.2018
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - 1.10.2018
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - 1.10.2018
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 16837 (735961) - 1.10.2018
Povrchy pro sportoviště - Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-13 (736160) - 1.10.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty.
186.00 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.10.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/NA-ed.A (736203) - 1.10.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 16432-2 (736368) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Konstrukce systému, subsystémy a komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16729-3 (736390) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1793-5:2017/Oprava1 (737060) - 1.10.2018
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.10.2018
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
7683.60 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - 1.10.2018
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - 1.10.2018
Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 2: Přetlakové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16932-3 (756113) - 1.10.2018
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 3: Podlahové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - 1.10.2018
Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů.
223.00 Kč

ČSN EN 1307+A2 (804427) - 1.10.2018
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 16897 (833638) - 1.10.2018
Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 838030 (838030) - 1.10.2018
Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek.
223.00 Kč

ČSN EN 14041 (917883) - 1.10.2018
Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky.
543.00 Kč

ČSN EN 748+A1 (940510) - 1.10.2018
Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.10.2018
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.10.2018
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 565 (942002) - 1.10.2018
Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16869:2018/Oprava1 (942060) - 1.10.2018
Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas) (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.