Nové normy ČSN za říjen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN EN 16991 (010305) - 1.10.2018
Rámec managementu rizik prohlídek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 9004 (010324) - 1.10.2018
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13306 (010660) - 1.10.2018
Údržba - Terminologie údržby.
493.90 Kč

ČSN ISO 45001 (010801) - 1.10.2018
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14024 (010924) - 1.10.2018
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11130 (038129) - 1.10.2018
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-3 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - 1.10.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - 1.10.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - 1.10.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9454-1 (050046) - 1.10.2018
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - 1.10.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - 1.10.2018
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - 1.10.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.10.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - 1.10.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.10.2018
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.10.2018
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - 1.10.2018
Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12814-4 (056820) - 1.10.2018
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4.
539.00 Kč

ČSN EN 15316-2 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5.
394.90 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6.
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4.
306.90 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-2 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-5 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-6 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-7 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-9 (060401) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15378-1 (060402) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11.
539.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-2 (060402) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15459-2 (060405) - 1.10.2018
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 303-2 (075303) - 1.10.2018
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - 1.10.2018
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - 1.10.2018
Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17879 (078636) - 1.10.2018
Lahve na plyny - Samouzavírací ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-13 (125301) - 1.10.2018
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.10.2018
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16668+A1 (133008) - 1.10.2018
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14903 (142013) - 1.10.2018
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17032 (142210) - 1.10.2018
Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - 1.10.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62443-4-1 (180304) - 1.10.2018
Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61804-2-ed.3 (184003) - 1.10.2018
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 2: Specifikace pojmu FB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - 1.10.2018
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - 1.10.2018
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - 1.10.2018
Oční optika - Montované brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - 1.10.2018
Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - 1.10.2018
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - 1.10.2018
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci.
306.90 Kč

ČSN EN 12261 (257863) - 1.10.2018
Plynoměry - Turbínové plynoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13757-2 (258513) - 1.10.2018
Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - 1.10.2018
Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13757-7 (258513) - 1.10.2018
Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13135+A1 (270136) - 1.10.2018
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 274002 (274002) - 1.10.2018
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
394.90 Kč

ČSN EN 16910-1 (280330) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Drážní vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušky pojezdu při údržbě drážních vozidel - Část 1: Dvojkolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15663 (280360) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Integrace zobrazovacích jednotek, kontrolních přístrojů a indikátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16923 (300087) - 1.10.2018
Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16924 (300088) - 1.10.2018
Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16603-10 (310450) - 1.10.2018
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 9300-200 (310450) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16602-30 (310510) - 1.10.2018
Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16602-40 (310510) - 1.10.2018
Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 6059-503 (311712) - 1.10.2018
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-220 (311828) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 220: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3302 (313104) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1000 MPa / 550 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2944 (313557) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub, z korozivzdorné oceli FE-PA3004 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3542 (313560) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2801 (Inconel X750) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2287 (314862) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3021 (318906) - 1.10.2018
Letectví a kosmonautika - Maziva se suchým filmem sulfidu molybdeničitého, bezgrafitová a bezhalogenová - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1305 (325171) - 1.10.2018
Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí.
169.40 Kč

ČSN EN 1306 (325172) - 1.10.2018
Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod.
169.40 Kč

ČSN 332000-7-704-ed.3 (332000) - 1.10.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62928 (333601) - 1.10.2018
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Palubní lithium-ion trakční baterie.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-1 (334597) - 1.10.2018
Komunikační systémy budov - Část 3-1: Pokyny pro aplikace - Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61968-3-ed.2 (334900) - 1.10.2018
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 61643-11-ed.2:2013/A11 (341392) - 1.10.2018
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61643-352 (341392) - 1.10.2018
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50239-ed.2 (341525) - 1.10.2018
Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun.
202.40 Kč

ČSN EN 60068-2-58-ed.3:2015/A1 (345791) - 1.10.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60404-16 (345884) - 1.10.2018
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884) - 1.10.2018
Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1:2013/Oprava2 (346440) - 1.10.2018
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-4-ed.3 (346440) - 1.10.2018
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-5-ed.2 (346440) - 1.10.2018
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61125-ed.2 (346711) - 1.10.2018
Izolační kapaliny - Zkušební metody pro oxidační stabilitu - Zkušební metody pro hodnocení oxidační stability izolačních kapalin v dodaném stavu.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60230-ed.2 (347004) - 1.10.2018
Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60317-73 (347307) - 1.10.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 73: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-74 (347307) - 1.10.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 74: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60708:2006/Oprava1 (347832) - 1.10.2018
Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61869-10 (351350) - 1.10.2018
Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61869-11 (351350) - 1.10.2018
Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61169-58:2017/Oprava1 (353811) - 1.10.2018
Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A1/Oprava1 (354181) - 1.10.2018
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 62271-110-ed.4:2018/Oprava1 (354224) - 1.10.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže.
56.10 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4:2016/Oprava1 (354508) - 1.10.2018
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60099-5-ed.3 (354870) - 1.10.2018
Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1151.40 Kč

ČSN EN 60846-2 (356569) - 1.10.2018
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62271-211:2014/Oprava1 (357192) - 1.10.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-7 (358471) - 1.10.2018
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62884-3 (358492) - 1.10.2018
Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 3: Zkušební metody stárnutí kmitočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60191-1-ed.2 (358791) - 1.10.2018
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60749-13-ed.2 (358799) - 1.10.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278) - 1.10.2018
Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 x N - Měření dynamického přeslechu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61760-4:2015/A1 (359310) - 1.10.2018
Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50321-1 (359725) - 1.10.2018
Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky.
306.90 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/A11 (361020) - 1.10.2018
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
394.90 Kč

ČSN EN 61303:1997/Oprava1 (364737) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 62667 (364772) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické přístroje se svazkem lehkých iontů - Funkční charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-2-ed.4 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství.
539.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/Oprava1 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/Oprava2 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2:2011/A1 (364801) - 1.10.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
169.40 Kč

ČSN CLC/TS 50083-2-3 (367211) - 1.10.2018
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 29134 (369712) - 1.10.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí.
1094.50 Kč

ČSN EN 419221-5 (369891) - 1.10.2018
Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly - Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - 1.10.2018
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16712-4 (389460) - 1.10.2018
Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - 1.10.2018
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4506 (420873) - 1.10.2018
Tvrdokovy - Zkouška tlakem.
169.40 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - 1.10.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10263-2 (421080) - 1.10.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k zušlechťování po zpracování za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10263-3 (421081) - 1.10.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12861 (421330) - 1.10.2018
Měď a slitiny mědi - Odpad.
317.90 Kč

ČSN ISO 13909-7 (441314) - 1.10.2018
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.10.2018
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-8 (470601) - 1.10.2018
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - 1.10.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11133:2014/A1 (560099) - 1.10.2018
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - 1.10.2018
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1329-1+A1 (643180) - 1.10.2018
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - 1.10.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - 1.10.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
202.40 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - 1.10.2018
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19399 (673060) - 1.10.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19397 (673063) - 1.10.2018
Stanovení tloušťky nátěrového filmu ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15773 (673153) - 1.10.2018
Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21028-2 (697252) - 1.10.2018
Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14891-ed.2 (722430) - 1.10.2018
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování.
317.90 Kč

ČSN EN 13369-ed.2 (723001) - 1.10.2018
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 492+A2 (723401) - 1.10.2018
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-3 (725110) - 1.10.2018
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 12977-1 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12977-5 (730305) - 1.10.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - 1.10.2018
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - 1.10.2018
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12570:2001/A2 (730573) - 1.10.2018
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě.
108.90 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - 1.10.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky.
317.90 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - 1.10.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - 1.10.2018
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - 1.10.2018
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - 1.10.2018
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - 1.10.2018
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - 1.10.2018
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - 1.10.2018
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - 1.10.2018
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1185.60 Kč

ČSN EN 16837 (735961) - 1.10.2018
Povrchy pro sportoviště - Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-13 (736160) - 1.10.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty.
169.40 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.10.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/NA-ed.A (736203) - 1.10.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 16432-2 (736368) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Konstrukce systému, subsystémy a komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16729-3 (736390) - 1.10.2018
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1793-5:2017/Oprava1 (737060) - 1.10.2018
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.10.2018
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
7683.60 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - 1.10.2018
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - 1.10.2018
Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 2: Přetlakové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16932-3 (756113) - 1.10.2018
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 3: Podlahové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - 1.10.2018
Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů.
202.40 Kč

ČSN EN 1307+A2 (804427) - 1.10.2018
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 16897 (833638) - 1.10.2018
Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 838030 (838030) - 1.10.2018
Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek.
202.40 Kč

ČSN EN 14041 (917883) - 1.10.2018
Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky.
493.90 Kč

ČSN EN 748+A1 (940510) - 1.10.2018
Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.10.2018
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.10.2018
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 565 (942002) - 1.10.2018
Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16869:2018/Oprava1 (942060) - 1.10.2018
Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas) (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 23537-1:2017/A1 (942855) - 1.10.2018
Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)