Nové normy ČSN za prosinec 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2009 v 09:00


ČSN P ISO/TS 16949 (010329) - 1.12.2009
Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.
446.00 Kč

ČSN EN 1330-9 (015005) - 1.12.2009
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí.
306.90 Kč

TNI ISO/TR 25104 (018211) - 1.12.2009
Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-5 (018360) - 1.12.2009
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 5: Rozhraní předávání zpráv.
202.40 Kč

ČSN ISO 3290-1 (023680) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Kuličky - Část 1: Ocelové kuličky.
202.40 Kč

ČSN ISO 3290-2 (023680) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Kuličky - Část 2: Keramické kuličky.
202.40 Kč

ČSN ISO 10317 (024728) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování.
169.40 Kč

ČSN ISO 246 (024795) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Válečková ložiska, příložné axiální kroužky - Hlavní rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2080 (038006) - 1.12.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221) - 1.12.2009
Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy.
202.40 Kč

ČSN EN 50444 (050696) - 1.12.2009
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy.
493.90 Kč

ČSN EN 60974-8-ed.2 (052205) - 1.12.2009
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2503 (054251) - 1.12.2009
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - 1.12.2009
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Uzavírací armatury pro hořáky na kapalná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 14678-1+A1 (078461) - 1.12.2009
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany.
317.90 Kč

ČSN EN 62097 (085023) - 1.12.2009
Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp (+ příloha na CD). (Platnost do 12.2.2022).
698.50 Kč

ČSN EN 1591-1+A1 (131551) - 1.12.2009
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočtová metoda.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11810-2 (192024) - 1.12.2009
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Část 2: Sekundární zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10940 (195008) - 1.12.2009
Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10944 (195011) - 1.12.2009
Oftalmologické přístroje - Synoptofory (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8612 (195023) - 1.12.2009
Oftalmologické přístroje - Tonometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - 1.12.2009
Oční optika - Montované brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11980 (195211) - 1.12.2009
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13743 (224505) - 1.12.2009
Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1755+A1 (268815) - 1.12.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu.
394.90 Kč

ČSN EN 13001-2+A3 (270105) - 1.12.2009
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
493.90 Kč

ČSN EN 14439+A2 (270580) - 1.12.2009
Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby.
394.90 Kč

ČSN EN 15056+A1 (271925) - 1.12.2009
Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery.
306.90 Kč

ČSN EN 12418+A1 (278605) - 1.12.2009
Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 12299 (281541) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení.
493.90 Kč

ČSN EN 14531-6 (284007) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 6: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla.
394.90 Kč

ČSN EN 4301 (310462) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3375-008 (311718) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 008: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Typ KD - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-417 (311725) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-809 (311725) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 809: Nevyváženost odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-811 (311725) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 811: Útlum nevyvážení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-074 (311809) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 074: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s kolíky, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-075 (311809) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 075: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s dutinkami, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-017 (311822) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 017: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-018 (311822) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 018: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4644-003 (311825) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4641-001 (311911) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, průměr pláště vlákna 125 µm - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2543 (312213) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502(25CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 2 mm - Pro samojistné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2205 (312233) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3388 (313037) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1275 MPa / 650 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4129 (313128) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4130 (313129) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4131 (313130) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4133 (313133) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4134 (313136) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3613 (313146) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1275 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4127 (313147) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4128 (313148) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4135 (313166) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4136 (313167) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4137 (313168) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, osazeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4634 (313236) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4635 (313237) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1270 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4636 (313238) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4074 (313242) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2883 (313319) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a návlečnou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4018 (313846) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90°, matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4020 (313848) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4024 (313852) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2755 (314802) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4613 (314820) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4614 (314821) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4534-2 (314864) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4535-2 (314865) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4536-2 (314866) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4537-2 (314867) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, zvýšená únosnost - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-1+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-10+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-12+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-13+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-14+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-15+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-16+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-17+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-18+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-19+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-2+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-20+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-3+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-4+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-5+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12312-6+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12312-7+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-8+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-9+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1915-1+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1915-2+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1915-3+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1915-4+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.12.2009
Malá plavidla - Pevně instalované palivové soustavy.
202.40 Kč

ČSN EN 60079-10-1 (332320) - 1.12.2009
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. (Platnost do 13.10.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 61400-3 (333160) - 1.12.2009
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.9.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.2 (334210) - 1.12.2009
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.4.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 50468 (341393) - 1.12.2009
Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku.
169.40 Kč

ČSN 341500-ed.2 (341500) - 1.12.2009
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení.
202.40 Kč

ČSN 342600-ed.2 (342600) - 1.12.2009
Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 60966-3-ed.3 (347720) - 1.12.2009
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60034-30 (350000) - 1.12.2009
Točivé elektrické stroje - Část 30: Třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (IE kód). (Platnost do 10.4.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 61558-1-ed.2:2006/A1 (351330) - 1.12.2009
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.
56.10 Kč

ČSN EN 61558-2-13-ed.2 (351330) - 1.12.2009
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory.
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-4-ed.2 (351330) - 1.12.2009
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory.
202.40 Kč

ČSN EN 61169-24-ed.2 (353811) - 1.12.2009
Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61095-ed.2 (354151) - 1.12.2009
Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely.
698.50 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2 (354220) - 1.12.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu.
1687.20 Kč

ČSN EN 62271-109-ed.2 (354227) - 1.12.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů. (Platnost do 13.5.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 61984-ed.2 (354601) - 1.12.2009
Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 50164-5 (357605) - 1.12.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů. (Platnost do 28.7.2014).
169.40 Kč

ČSN EN 140401-ed.2 (358174) - 1.12.2009
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60689 (358435) - 1.12.2009
Měřicí a zkušební metody pro ladičkové křemenné krystalové jednotky v rozsahu 10 kHz až 200 kHz a normalizované hodnoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60747-16-3:2003/A1 (358797) - 1.12.2009
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-20-1 (358799) - 1.12.2009
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61188-7 (359038) - 1.12.2009
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.5.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61249-4-14 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-14: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61249-4-15 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-15: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61249-4-16 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-16: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61249-4-17 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-17: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-1-47-ed.3 (359213) - 1.12.2009
Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.11.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61314-1-ed.3 (359237) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-48-ed.2 (359251) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-3-ed.2 (359252) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-3-43 (359252) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-43: Zkoušení a měření - Měření vidové přenosové funkce optických vláknových zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-031-3 (359255) - 1.12.2009
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice (NWBD) 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 62137-1-5 (359391) - 1.12.2009
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61995-2 (360615) - 1.12.2009
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování a čištění podlah pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60335-2-72 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-80-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory.
108.90 Kč

ČSN EN 50304-ed.2 (361060) - 1.12.2009
Elektrické sporáky, varné panely, trouby a grily pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 3.6.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 60745-2-13 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily. (Platnost do 13.3.2024).
317.90 Kč

ČSN EN 60745-2-15 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů. (Platnost do 28.6.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-19 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky.
202.40 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3 (361581) - 1.12.2009
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 60904-7-ed.2 (364604) - 1.12.2009
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50524 (364638) - 1.12.2009
Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61676:2003/A1 (364768) - 1.12.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 26782 (364826) - 1.12.2009
Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62321 (369080) - 1.12.2009
Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery). (Od 21.6.2016 dle V 1/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62321-1 (36 9080) z 1.1.2014, od 15.11.2016 dle V 9/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62321-2, ČSN EN 62321-3-1, ČSN EN 62321-3-2, ČSN EN 62321-4, ČSN EN 62321-5 (36 9080) z 1.9.2014 a od 10.7.2018 dle V 4/16 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62321-6 (36 9080) z 1.4.2016). (Platnost do 2.5.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 1332-1 (369747) - 1.12.2009
Systémy identifikačních karet - Rozhraní člověk stroj - Část 1: Zásady návrhu uživatelského rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 369791 (369791) - 1.12.2009
Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC.
202.40 Kč

ČSN 369791-ed.A (369791) - 1.12.2009
Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6326-1 (385565) - 1.12.2009
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 1: Všeobecný úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1775-ed.2 (386441) - 1.12.2009
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15767-1 (389482) - 1.12.2009
Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proudnice.
202.40 Kč

ČSN EN 15767-2 (389482) - 1.12.2009
Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 2: Vodní hubice.
202.40 Kč

ČSN EN 10343 (420123) - 1.12.2009
Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 10025-6+A1 (420904) - 1.12.2009
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu.
306.90 Kč

ČSN EN 10028-1+A1 (420937) - 1.12.2009
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 10238 (421025) - 1.12.2009
Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 12472+A1 (421657) - 1.12.2009
Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 10208-1 (421907) - 1.12.2009
Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky s požadavky třídy A.
394.90 Kč

ČSN EN 10208-2 (421907) - 1.12.2009
Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky s požadavky třídy B.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13628-11:2009/Oprava1 (450020) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13628-2:2007/Oprava1 (450020) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14723 (450025) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13704:2008/Oprava1 (450034) - 1.12.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13678 (450035) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 23936-1 (450043) - 1.12.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17078-3 (451331) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 3: Údaje o uzávěrech, těsněních a rozhraních pro trubky s postranními kapsami a zařízení pro regulaci průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 461011-24:2007/Z1 (461011) - 1.12.2009
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - 1.12.2009
Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek.
108.90 Kč

ČSN 461300-1 (461300) - 1.12.2009
Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení. (Platnost od 1.7.2010).
169.40 Kč

ČSN 461300-4 (461300) - 1.12.2009
Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé. (Platnost od 1.7.2010).
108.90 Kč

ČSN EN 14910+A1 (470635) - 1.12.2009
Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 15694 (472005) - 1.12.2009
Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13683+A1 (479010) - 1.12.2009
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 1218-2+A1 (496124) - 1.12.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy.
394.90 Kč

ČSN EN 1218-3+A1 (496124) - 1.12.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 3: Čepovací stroje s ručně posuvným stolem pro řezání konstrukčního stavebního dřeva.
394.90 Kč

ČSN EN 1218-4+A2 (496124) - 1.12.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy).
394.90 Kč

ČSN EN 14958+A1 (512511) - 1.12.2009
Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13732+A2 (515510) - 1.12.2009
Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na konstrukci, provedení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5492 (560030) - 1.12.2009
Senzorická analýza - Slovník.
493.90 Kč

ČSN ISO 6658 (560050) - 1.12.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny.
306.90 Kč

ČSN 560097 (560097) - 1.12.2009
Potraviny - Stanovení poškozených zrn v luštěninách určených pro přímou spotřebu a stanovení zrnitosti.
108.90 Kč

ČSN P ISO/TS 11059 (560648) - 1.12.2009
Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1737 (570541) - 1.12.2009
Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - 1.12.2009
Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 948 (580180) - 1.12.2009
Koření a kořenící látky - Odběr vzorků.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6465 (580524) - 1.12.2009
Koření - Kmín římský (Cuminum cyminum L.) - Specifikace.
108.90 Kč

ČSN 588719:2006/Z1 (588719) - 1.12.2009
Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu.
26.40 Kč

ČSN EN 13368-1 (654851) - 1.12.2009
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: EDTA, HEDTA a DTPA.
169.40 Kč

ČSN 656508 (656508) - 1.12.2009
Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 15376+A1 (656511) - 1.12.2009
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN 656513 (656513) - 1.12.2009
Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - 1.12.2009
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace.
202.40 Kč

ČSN EN 15326+A1 (657021) - 1.12.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9117-1 (673057) - 1.12.2009
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí.
169.40 Kč

ČSN ISO 20340 (673121) - 1.12.2009
Nátěrové hmoty - Požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám.
317.90 Kč

ČSN EN 12547+A1 (692611) - 1.12.2009
Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-3 (703350) - 1.12.2009
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 3: Hliníková víčka pro infuzní láhve (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15824 (722402) - 1.12.2009
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy. (Platnost do 31.3.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 13707+A2 (727601) - 1.12.2009
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
317.90 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/A1 (730036) - 1.12.2009
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3382-1 (730534) - 1.12.2009
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči.
306.90 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - 1.12.2009
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování.
493.90 Kč

ČSN EN 1912+A3 (731713) - 1.12.2009
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
202.40 Kč

ČSN EN 409 (731763) - 1.12.2009
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků.
169.40 Kč

ČSN EN 1380 (731765) - 1.12.2009
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky.
202.40 Kč

ČSN EN 14081-4 (732823) - 1.12.2009
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj. (Platnost do 30.11.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.12.2009
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.12.2009
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15610 (736341) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení.
317.90 Kč

ČSN EN 14587-2 (736376) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu.
394.90 Kč

ČSN EN 15594 (736377) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem.
317.90 Kč

ČSN EN 868-10 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s lepivým povlakem - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 868-3 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (uvedených v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a rolí (uvedených v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 868-4 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 868-5 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 5: Provedení těsně uzavíratelných plochých sáčků a rolí porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 868-6 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 868-7 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 7: Papír s lepivým povlakem pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 868-8 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 8: Opakovaně použitelné kontejnery pro sterilizaci parními sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 868-9 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 149+A1 (832225) - 1.12.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
317.90 Kč

ČSN EN 405+A1 (832226) - 1.12.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
394.90 Kč

ČSN EN 1827+A1 (832228) - 1.12.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
394.90 Kč

ČSN EN 13034+A1 (832722) - 1.12.2009
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.12.2009
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování.
698.50 Kč

ČSN EN 285+A2 (847108) - 1.12.2009
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory. (Platnost do 31.12.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 1422+A1 (847109) - 1.12.2009
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy. (Platnost do 30.5.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 14180+A1 (847110) - 1.12.2009
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - 1.12.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - 1.12.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem.
202.40 Kč

ČSN EN 13060+A1 (847112) - 1.12.2009
Malé parní sterilizátory.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.12.2009
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - 1.12.2009
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15883-4-ed.2 (847150) - 1.12.2009
Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2020).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 8835-2 (852109) - 1.12.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 2: Anestetické dýchací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2015).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - 1.12.2009
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9713 (852913) - 1.12.2009
Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7197 (852914) - 1.12.2009
Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5840 (852927) - 1.12.2009
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní. (Platnost do 30.9.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 12006-2+A1 (852929) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Část 2: Cévní protézy včetně konduitů srdečních chlopní. (Platnost do 31.3.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 12006-3+A1 (852929) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Část 3: Endovaskulární implantáty.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - 1.12.2009
Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9168 (856006) - 1.12.2009
Stomatologie - Hadicové spojky pro vzduchem poháněné stomatologické násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4073 (856008) - 1.12.2009
Stomatologie - Informační systém pro umístění stomatologického vybavení v pracovním prostoru poskytování ústní zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3630-4 (856021) - 1.12.2009
Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 4: Pomocné nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7711-1:1999/A1 (856036) - 1.12.2009
Stomatologie - Stomatologické rotační nástroje - Diamantové nástroje - Část 1: Rozměry, požadavky, značení a balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3950 (856090) - 1.12.2009
Stomatologie - Systém označování zubů a oblastí ústní dutiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4049 (856348) - 1.12.2009
Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - 1.12.2009
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22794 (856371) - 1.12.2009
Stomatologie - Implantabilní materiály pro kostní výplně a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15193 (857012) - 1.12.2009
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15194 (857014) - 1.12.2009
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300065-2-V1.2.1 (875001) - 1.12.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300065-3-V1.2.1 (875001) - 1.12.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301790-V1.5.1 (879042) - 1.12.2009
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 15713 (916020) - 1.12.2009
Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe.
169.40 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515) - 1.12.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - 1.12.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě.
169.40 Kč

ČSN EN 71-1+A9 (943095) - 1.12.2009
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)