Nové normy ČSN za prosinec 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2009 v 09:00


ČSN P ISO/TS 16949 (010329) - 1.12.2009
Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.
491.00 Kč

ČSN EN 1330-9 (015005) - 1.12.2009
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí.
338.00 Kč

TNI ISO/TR 25104 (018211) - 1.12.2009
Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-5 (018360) - 1.12.2009
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 5: Rozhraní předávání zpráv.
223.00 Kč

ČSN ISO 3290-1 (023680) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Kuličky - Část 1: Ocelové kuličky.
223.00 Kč

ČSN ISO 3290-2 (023680) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Kuličky - Část 2: Keramické kuličky.
223.00 Kč

ČSN ISO 10317 (024728) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování.
186.00 Kč

ČSN ISO 246 (024795) - 1.12.2009
Valivá ložiska - Válečková ložiska, příložné axiální kroužky - Hlavní rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2080 (038006) - 1.12.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221) - 1.12.2009
Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy.
223.00 Kč

ČSN EN 50444 (050696) - 1.12.2009
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy.
543.00 Kč

ČSN EN 60974-8-ed.2 (052205) - 1.12.2009
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání. (Platnost do 15.9.2024).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2503 (054251) - 1.12.2009
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - 1.12.2009
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Uzavírací armatury pro hořáky na kapalná paliva.
338.00 Kč

ČSN EN 14678-1+A1 (078461) - 1.12.2009
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany.
350.00 Kč

ČSN EN 62097 (085023) - 1.12.2009
Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp (+ příloha na CD). (Platnost do 12.2.2022).
768.00 Kč

ČSN EN 1591-1+A1 (131551) - 1.12.2009
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočtová metoda.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11810-2 (192024) - 1.12.2009
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Část 2: Sekundární zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10940 (195008) - 1.12.2009
Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10944 (195011) - 1.12.2009
Oftalmologické přístroje - Synoptofory (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8612 (195023) - 1.12.2009
Oftalmologické přístroje - Tonometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - 1.12.2009
Oční optika - Montované brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11980 (195211) - 1.12.2009
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13743 (224505) - 1.12.2009
Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1755+A1 (268815) - 1.12.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu.
434.00 Kč

ČSN EN 13001-2+A3 (270105) - 1.12.2009
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
543.00 Kč

ČSN EN 14439+A2 (270580) - 1.12.2009
Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby.
434.00 Kč

ČSN EN 15056+A1 (271925) - 1.12.2009
Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery.
338.00 Kč

ČSN EN 12418+A1 (278605) - 1.12.2009
Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 12299 (281541) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení.
543.00 Kč

ČSN EN 14531-6 (284007) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 6: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla.
434.00 Kč

ČSN EN 4301 (310462) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3375-008 (311718) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 008: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Typ KD - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-417 (311725) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-809 (311725) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 809: Nevyváženost odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-811 (311725) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 811: Útlum nevyvážení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-074 (311809) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 074: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s kolíky, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-075 (311809) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 075: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s dutinkami, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-017 (311822) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 017: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-018 (311822) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 018: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4644-003 (311825) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4641-001 (311911) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, průměr pláště vlákna 125 µm - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2543 (312213) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502(25CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 2 mm - Pro samojistné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2205 (312233) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3388 (313037) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1275 MPa / 650 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4129 (313128) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4130 (313129) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4131 (313130) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4133 (313133) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4134 (313136) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3613 (313146) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1275 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4127 (313147) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4128 (313148) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4135 (313166) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4136 (313167) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4137 (313168) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, osazeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4634 (313236) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4635 (313237) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1270 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4636 (313238) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4074 (313242) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2883 (313319) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a návlečnou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4018 (313846) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90°, matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4020 (313848) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4024 (313852) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2755 (314802) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4613 (314820) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4614 (314821) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4534-2 (314864) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4535-2 (314865) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4536-2 (314866) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4537-2 (314867) - 1.12.2009
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, zvýšená únosnost - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-1+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-10+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-12+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-13+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-14+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-15+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-16+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-17+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-18+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-19+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-2+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-20+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-3+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-4+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-5+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12312-6+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12312-7+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-8+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-9+A1 (319321) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1915-1+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1915-2+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1915-3+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1915-4+A1 (319322) - 1.12.2009
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.12.2009
Malá plavidla - Pevně instalované palivové soustavy.
223.00 Kč

ČSN EN 60079-10-1 (332320) - 1.12.2009
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. (Platnost do 13.10.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 61400-3 (333160) - 1.12.2009
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.9.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.2 (334210) - 1.12.2009
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.4.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 50468 (341393) - 1.12.2009
Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku.
186.00 Kč

ČSN 341500-ed.2 (341500) - 1.12.2009
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení.
223.00 Kč

ČSN 342600-ed.2 (342600) - 1.12.2009
Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 60966-3-ed.3 (347720) - 1.12.2009
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.12.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 60034-30 (350000) - 1.12.2009
Točivé elektrické stroje - Část 30: Třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (IE kód). (Platnost do 10.4.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-13-ed.2 (351330) - 1.12.2009
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory.
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-4-ed.2 (351330) - 1.12.2009
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory.
223.00 Kč

ČSN EN 61169-24-ed.2 (353811) - 1.12.2009
Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61095-ed.2 (354151) - 1.12.2009
Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely.
768.00 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2 (354220) - 1.12.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu. (Platnost do 11.8.2024).
1687.20 Kč

ČSN EN 62271-109-ed.2 (354227) - 1.12.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů. (Platnost do 13.5.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 61984-ed.2 (354601) - 1.12.2009
Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 50164-5 (357605) - 1.12.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů. (Platnost do 28.7.2014).
186.00 Kč

ČSN EN 140401-ed.2 (358174) - 1.12.2009
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60689 (358435) - 1.12.2009
Měřicí a zkušební metody pro ladičkové křemenné krystalové jednotky v rozsahu 10 kHz až 200 kHz a normalizované hodnoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60747-16-3:2003/A1 (358797) - 1.12.2009
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-20-1 (358799) - 1.12.2009
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61188-7 (359038) - 1.12.2009
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.5.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61249-4-14 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-14: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61249-4-15 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-15: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61249-4-16 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-16: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61249-4-17 (359062) - 1.12.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-17: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-1-47-ed.3 (359213) - 1.12.2009
Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.11.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61314-1-ed.3 (359237) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-48-ed.2 (359251) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-3-ed.2 (359252) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-3-43 (359252) - 1.12.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-43: Zkoušení a měření - Měření vidové přenosové funkce optických vláknových zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-031-3 (359255) - 1.12.2009
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice (NWBD) 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 62137-1-5 (359391) - 1.12.2009
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61995-2 (360615) - 1.12.2009
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování a čištění podlah pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60335-2-72 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.3 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-80-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.12.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory.
120.00 Kč

ČSN EN 50304-ed.2 (361060) - 1.12.2009
Elektrické sporáky, varné panely, trouby a grily pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 3.6.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 60745-2-13 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily. (Platnost do 13.3.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 60745-2-15 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů. (Platnost do 28.6.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-19 (361551) - 1.12.2009
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky.
223.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3 (361581) - 1.12.2009
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 60904-7-ed.2 (364604) - 1.12.2009
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50524 (364638) - 1.12.2009
Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 26.7.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61676:2003/A1 (364768) - 1.12.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 26782 (364826) - 1.12.2009
Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62321 (369080) - 1.12.2009
Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery). (Od 21.6.2016 dle V 1/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62321-1 (36 9080) z 1.1.2014, od 15.11.2016 dle V 9/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62321-2, ČSN EN 62321-3-1, ČSN EN 62321-3-2, ČSN EN 62321-4, ČSN EN 62321-5 (36 9080) z 1.9.2014 a od 10.7.2018 dle V 4/16 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62321-6 (36 9080) z 1.4.2016). (Platnost do 2.5.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 1332-1 (369747) - 1.12.2009
Systémy identifikačních karet - Rozhraní člověk stroj - Část 1: Zásady návrhu uživatelského rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 369791 (369791) - 1.12.2009
Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC.
223.00 Kč

ČSN 369791-ed.A (369791) - 1.12.2009
Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6326-1 (385565) - 1.12.2009
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 1: Všeobecný úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1775-ed.2 (386441) - 1.12.2009
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15767-1 (389482) - 1.12.2009
Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proudnice.
223.00 Kč

ČSN EN 15767-2 (389482) - 1.12.2009
Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 2: Vodní hubice.
223.00 Kč

ČSN EN 10343 (420123) - 1.12.2009
Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 10025-6+A1 (420904) - 1.12.2009
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu.
338.00 Kč

ČSN EN 10028-1+A1 (420937) - 1.12.2009
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 10238 (421025) - 1.12.2009
Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 12472+A1 (421657) - 1.12.2009
Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 10208-1 (421907) - 1.12.2009
Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky s požadavky třídy A.
434.00 Kč

ČSN EN 10208-2 (421907) - 1.12.2009
Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky s požadavky třídy B.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-11:2009/Oprava1 (450020) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-2:2007/Oprava1 (450020) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14723 (450025) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13678 (450035) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 23936-1 (450043) - 1.12.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17078-3 (451331) - 1.12.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 3: Údaje o uzávěrech, těsněních a rozhraních pro trubky s postranními kapsami a zařízení pro regulaci průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 461011-24:2007/Z1 (461011) - 1.12.2009
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - 1.12.2009
Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek.
120.00 Kč

ČSN 461300-1 (461300) - 1.12.2009
Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení. (Platnost od 1.7.2010).
186.00 Kč

ČSN 461300-4 (461300) - 1.12.2009
Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé. (Platnost od 1.7.2010).
120.00 Kč

ČSN EN 14910+A1 (470635) - 1.12.2009
Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 15694 (472005) - 1.12.2009
Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13683+A1 (479010) - 1.12.2009
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 1218-2+A1 (496124) - 1.12.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy.
434.00 Kč

ČSN EN 1218-3+A1 (496124) - 1.12.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 3: Čepovací stroje s ručně posuvným stolem pro řezání konstrukčního stavebního dřeva.
434.00 Kč

ČSN EN 1218-4+A2 (496124) - 1.12.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy).
434.00 Kč

ČSN EN 14958+A1 (512511) - 1.12.2009
Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13732+A2 (515510) - 1.12.2009
Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na konstrukci, provedení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5492 (560030) - 1.12.2009
Senzorická analýza - Slovník.
543.00 Kč

ČSN ISO 6658 (560050) - 1.12.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny.
338.00 Kč

ČSN 560097 (560097) - 1.12.2009
Potraviny - Stanovení poškozených zrn v luštěninách určených pro přímou spotřebu a stanovení zrnitosti.
120.00 Kč

ČSN P ISO/TS 11059 (560648) - 1.12.2009
Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1737 (570541) - 1.12.2009
Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - 1.12.2009
Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 948 (580180) - 1.12.2009
Koření a kořenící látky - Odběr vzorků.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6465 (580524) - 1.12.2009
Koření - Kmín římský (Cuminum cyminum L.) - Specifikace.
120.00 Kč

ČSN 588719:2006/Z1 (588719) - 1.12.2009
Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu.
29.00 Kč

ČSN EN 13368-1 (654851) - 1.12.2009
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: EDTA, HEDTA a DTPA.
186.00 Kč

ČSN 656508 (656508) - 1.12.2009
Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 15376+A1 (656511) - 1.12.2009
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN 656513 (656513) - 1.12.2009
Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - 1.12.2009
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace.
223.00 Kč

ČSN EN 15326+A1 (657021) - 1.12.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9117-1 (673057) - 1.12.2009
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí.
186.00 Kč

ČSN ISO 20340 (673121) - 1.12.2009
Nátěrové hmoty - Požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám.
350.00 Kč

ČSN EN 12547+A1 (692611) - 1.12.2009
Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-3 (703350) - 1.12.2009
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 3: Hliníková víčka pro infuzní láhve (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15824 (722402) - 1.12.2009
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy. (Platnost do 31.3.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 13707+A2 (727601) - 1.12.2009
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
350.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/A1 (730036) - 1.12.2009
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3382-1 (730534) - 1.12.2009
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči.
338.00 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - 1.12.2009
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování.
543.00 Kč

ČSN EN 1912+A3 (731713) - 1.12.2009
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
223.00 Kč

ČSN EN 409 (731763) - 1.12.2009
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků.
186.00 Kč

ČSN EN 1380 (731765) - 1.12.2009
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky.
223.00 Kč

ČSN EN 14081-4 (732823) - 1.12.2009
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj. (Platnost do 30.11.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.12.2009
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.12.2009
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15610 (736341) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení.
350.00 Kč

ČSN EN 14587-2 (736376) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu.
434.00 Kč

ČSN EN 15594 (736377) - 1.12.2009
Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem.
350.00 Kč

ČSN EN 868-10 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s lepivým povlakem - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 868-3 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (uvedených v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a rolí (uvedených v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 868-4 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 868-5 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 5: Provedení těsně uzavíratelných plochých sáčků a rolí porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 868-6 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 868-7 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 7: Papír s lepivým povlakem pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 868-8 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 8: Opakovaně použitelné kontejnery pro sterilizaci parními sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 868-9 (770360) - 1.12.2009
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 149+A1 (832225) - 1.12.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
350.00 Kč

ČSN EN 405+A1 (832226) - 1.12.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
434.00 Kč

ČSN EN 1827+A1 (832228) - 1.12.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
434.00 Kč

ČSN EN 13034+A1 (832722) - 1.12.2009
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.12.2009
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování.
768.00 Kč

ČSN EN 285+A2 (847108) - 1.12.2009
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory. (Platnost do 31.12.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 1422+A1 (847109) - 1.12.2009
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy. (Platnost do 30.5.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 14180+A1 (847110) - 1.12.2009
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - 1.12.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - 1.12.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem.
223.00 Kč

ČSN EN 13060+A1 (847112) - 1.12.2009
Malé parní sterilizátory.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.12.2009
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - 1.12.2009
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-4-ed.2 (847150) - 1.12.2009
Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2020).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-2 (852109) - 1.12.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 2: Anestetické dýchací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2015).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - 1.12.2009
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9713 (852913) - 1.12.2009
Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7197 (852914) - 1.12.2009
Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5840 (852927) - 1.12.2009
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní. (Platnost do 30.9.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 12006-2+A1 (852929) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Část 2: Cévní protézy včetně konduitů srdečních chlopní. (Platnost do 31.3.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 12006-3+A1 (852929) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Část 3: Endovaskulární implantáty.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.12.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - 1.12.2009
Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9168 (856006) - 1.12.2009
Stomatologie - Hadicové spojky pro vzduchem poháněné stomatologické násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4073 (856008) - 1.12.2009
Stomatologie - Informační systém pro umístění stomatologického vybavení v pracovním prostoru poskytování ústní zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-4 (856021) - 1.12.2009
Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 4: Pomocné nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3950 (856090) - 1.12.2009
Stomatologie - Systém označování zubů a oblastí ústní dutiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4049 (856348) - 1.12.2009
Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - 1.12.2009
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22794 (856371) - 1.12.2009
Stomatologie - Implantabilní materiály pro kostní výplně a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15193 (857012) - 1.12.2009
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15194 (857014) - 1.12.2009
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300065-2-V1.2.1 (875001) - 1.12.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300065-3-V1.2.1 (875001) - 1.12.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301790-V1.5.1 (879042) - 1.12.2009
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 15713 (916020) - 1.12.2009
Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe.
186.00 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515) - 1.12.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - 1.12.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě.
186.00 Kč

ČSN EN 71-1+A9 (943095) - 1.12.2009
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.