Nové normy ČSN za duben 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - 1.4.2021
Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-3 (011300) - 1.4.2021
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas.
202.40 Kč

ČSN ISO 13373-5 (011440) - 1.4.2021
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3740 (011603) - 1.4.2021
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - 1.4.2021
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti.
394.90 Kč

ČSN ISO 15786 (013133) - 1.4.2021
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr.
317.90 Kč

ČSN ISO 5845-2 (013152) - 1.4.2021
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6412-1 (013245) - 1.4.2021
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22232-2 (015026) - 1.4.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy.
493.90 Kč

ČSN 018003:2017/Z1 (018003) - 1.4.2021
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
56.10 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19321 (018483) - 1.4.2021
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur informací ve vozidle (IVI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 1460 (038561) - 1.4.2021
Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech - Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - 1.4.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.4.2021
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - 1.4.2021
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - 1.4.2021
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.4.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.4.2021
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.4.2021
Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10298 (078311) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13338 (078312) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13088:2013/A1 (078324) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11755 (078325) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli.
493.90 Kč

ČSN EN 12569 (133065) - 1.4.2021
Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - 1.4.2021
Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Pojistné ventily a pojistná zařízení proti prasknutí disku v kombinaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62890 (180410) - 1.4.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62828-4 (180432) - 1.4.2021
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 4: Zvláštní postupy pro vysílače úrovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62828-5 (180432) - 1.4.2021
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 5: Zvláštní postupy pro vysílače toku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62541-10-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-10-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62541-14 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 14: PubSub (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 62541-3-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-3-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62541-4-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-4-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1356.60 Kč

ČSN EN 62541-5-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-5-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 62541-6-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-6-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11978:2018/A1 (195216) - 1.4.2021
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - 1.4.2021
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - 1.4.2021
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 19744 (200474) - 1.4.2021
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje - Zkoušení přesnosti - Protahovací stroje se svislým povrchem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.4.2021
Jeřáby - Nakládací jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - 1.4.2021
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - 1.4.2021
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - 1.4.2021
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání.
169.40 Kč

ČSN EN 13814:2005/Z1 (276001) - 1.4.2021
Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla.
202.40 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol.
306.90 Kč

ČSN EN 17355 (281561) - 1.4.2021
Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 16452+A1 (284048) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky.
859.10 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - 1.4.2021
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17128 (307211) - 1.4.2021
Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení, která nepodléhají schválení typu pro použití na silnici - Osobní lehká elektrická vozidla (PLEV) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 6140 (313753) - 1.4.2021
Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky NAS1760 a pro připojovací hrdla AS33649 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6111 (317126) - 1.4.2021
Letectví a kosmonautika - Ethylen-propylenový elastomer (EPM/EPDM) - Tvrdost 80 IRHD pro statické těsnicí prvky v hydraulických systémech pro dlouhodobé použití - Norma materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - 1.4.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemisťování letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 331600-ed.2:2009/Z1 (331600) - 1.4.2021
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
108.90 Kč

ČSN EN 50678 (331610) - 1.4.2021
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.
394.90 Kč

ČSN 332000-7-706-ed.2:2007/Z1 (332000) - 1.4.2021
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory.
169.40 Kč

ČSN EN 61496-1-ed.3:2014/Z1 (332206) - 1.4.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61496-1-ed.4 (332206) - 1.4.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61496-2-ed.2 (332206) - 1.4.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
394.90 Kč

ČSN EN 61496-2:2014/Z1 (332206) - 1.4.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61400-6:2020/Oprava1 (333160) - 1.4.2021
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-8 (333432) - 1.4.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-8: Kmenové normy - Norma pro emise pro profesionální zařízení v prostředí obchodním a lehkého průmyslu.
317.90 Kč

ČSN EN 50546 (333509) - 1.4.2021
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory.
493.90 Kč

ČSN CLC/TS 50546:2013/Z1 (333509) - 1.4.2021
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla.
26.40 Kč

ČSN EN 61850-7-1-ed.2+A1 (334850) - 1.4.2021
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
1413.60 Kč

ČSN EN IEC 61968-5 (334900) - 1.4.2021
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50397-1-ed.2 (347620) - 1.4.2021
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50397-1:2007/Z1 (347620) - 1.4.2021
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče.
26.40 Kč

ČSN IEC 120:1994/Z1 (348110) - 1.4.2021
Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60120 (348110) - 1.4.2021
Spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry.
394.90 Kč

ČSN IEC 372:1996/Z3 (348113) - 1.4.2021
Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60372 (348113) - 1.4.2021
Závlačky pro spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry a zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 60034-18-42:2017/A1 (350000) - 1.4.2021
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62003 (356654) - 1.4.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62645 (356684) - 1.4.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62433-6 (358795) - 1.4.2021
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 6: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování pulzní imunity - Pulzní imunita pro šíření poruch vedením (ICIM-CPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60747-17 (358797) - 1.4.2021
Polovodičové součástky - Část 17: Magnetický a kapacitní vazební člen pro základní a zesílenou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60749-20-ed.2:2010/Z1 (358799) - 1.4.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60749-20-ed.3 (358799) - 1.4.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60749-41 (358799) - 1.4.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61753-071-02-ed.2 (359255) - 1.4.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-02: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízená prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-071-2:2015/Z1 (359255) - 1.4.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí.
26.40 Kč

ČSN EN 61290-1-1-ed.3:2015/Z1 (359271) - 1.4.2021
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-1-ed.4 (359271) - 1.4.2021
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61757-4-3 (359275) - 1.4.2021
Vláknové optické senzory - Část 4-3: Měření elektrického proudu - Polarimetrická metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22-ed.3 (364801) - 1.4.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-31-ed.2:2009/Z2 (364801) - 1.4.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-31-ed.3 (364801) - 1.4.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801) - 1.4.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovačů dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 20889 (369039) - 1.4.2021
Terminologie a klasifikace technik odstranění identifikace dat zvyšujících soukromí.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27009 (369790) - 1.4.2021
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-4 (369862) - 1.4.2021
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 62275-ed.2:2016/Z2 (370510) - 1.4.2021
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62275-ed.3 (370510) - 1.4.2021
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61535-ed.2 (370535) - 1.4.2021
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích.
493.90 Kč

ČSN EN 61535:2010/Z2 (370535) - 1.4.2021
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích.
26.40 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - 1.4.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.4.2021
Kovové materiály - Zkouška ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.4.2021
Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - 1.4.2021
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4497 (420890) - 1.4.2021
Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha.
169.40 Kč

ČSN EN 10225-1 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy.
493.90 Kč

ČSN EN 10225-2 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily.
394.90 Kč

ČSN EN 10225-3 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily.
493.90 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6931-1 (426481) - 1.4.2021
Korozivzdorné oceli na pružiny - Část 1: Drát.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18796-1 (450061) - 1.4.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 35104 (453101) - 1.4.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Management aktivit v ledových podmínkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15948 (461089) - 1.4.2021
Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17362 (467064) - 1.4.2021
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - 1.4.2021
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 73 (490685) - 1.4.2021
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 84 (490686) - 1.4.2021
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 6884 (588762) - 1.4.2021
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6259-2 (643117) - 1.4.2021
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16486-2 (646409) - 1.4.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16486-3 (646409) - 1.4.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - 1.4.2021
Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 787-28 (670520) - 1.4.2021
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 473 (671417) - 1.4.2021
Lithoponové pigmenty - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 993-10 (726020) - 1.4.2021
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16534 (727066) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16546 (727067) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 29470 (727068) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 17140 (727252) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - 1.4.2021
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 19650-3 (730150) - 1.4.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9053-2 (730502) - 1.4.2021
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - 1.4.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10848-5 (730513) - 1.4.2021
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12390-7:2020/Oprava1 (731302) - 1.4.2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu.
56.10 Kč

ČSN EN 17282 (736369) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Infrastruktura - Rohože pod štěrkovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti.
306.90 Kč

ČSN EN 15009 (770536) - 1.4.2021
Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové rozprašovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21976 (774004) - 1.4.2021
Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24264 (795235) - 1.4.2021
Obuv - Zkoušení dutých a kompaktních podpatků a patníků - Pevnost připevnění patníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13274-4 (832205) - 1.4.2021
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - 1.4.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - 1.4.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 17340 (834752) - 1.4.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - 1.4.2021
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.4.2021
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.4.2021
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8836-ed.2 (855830) - 1.4.2021
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8836:2015/Z1 (855830) - 1.4.2021
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 23402-1 (856098) - 1.4.2021
Stomatologie - Přenosná stomatologická zařízení určená pro použití mimo zdravotnická prostředí - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - 1.4.2021
Stomatologie - Fluoridové laky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22598 (856374) - 1.4.2021
Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.4.2021
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.5.1 (872001) - 1.4.2021
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-22-V2.1.1 (875101) - 1.4.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302609-V2.2.1 (875148) - 1.4.2021
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro komunikační systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302890-2-V2.1.1 (875183) - 1.4.2021
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 2: Management pozice a času (PoTi) - Vydání 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303340-V1.2.1 (879051) - 1.4.2021
Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1081+A1 (917866) - 1.4.2021
Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu.
169.40 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - 1.4.2021
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)