Nové normy ČSN za duben 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - 1.4.2021
Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-3 (011300) - 1.4.2021
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas.
223.00 Kč

ČSN ISO 13373-5 (011440) - 1.4.2021
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3740 (011603) - 1.4.2021
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - 1.4.2021
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti.
434.00 Kč

ČSN ISO 15786 (013133) - 1.4.2021
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr.
350.00 Kč

ČSN ISO 5845-2 (013152) - 1.4.2021
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6412-1 (013245) - 1.4.2021
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22232-2 (015026) - 1.4.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy.
543.00 Kč

ČSN 018003:2017/Z1 (018003) - 1.4.2021
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
62.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19321 (018483) - 1.4.2021
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur informací ve vozidle (IVI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 1460 (038561) - 1.4.2021
Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech - Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - 1.4.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.4.2021
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - 1.4.2021
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - 1.4.2021
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.4.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.4.2021
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.4.2021
Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10298 (078311) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13338 (078312) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13088:2013/A1 (078324) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11755 (078325) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - 1.4.2021
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli.
543.00 Kč

ČSN EN 12569 (133065) - 1.4.2021
Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - 1.4.2021
Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Pojistné ventily a pojistná zařízení proti prasknutí disku v kombinaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62890 (180410) - 1.4.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62828-4 (180432) - 1.4.2021
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 4: Zvláštní postupy pro vysílače úrovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62828-5 (180432) - 1.4.2021
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 5: Zvláštní postupy pro vysílače toku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-10-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-14 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 14: PubSub (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-3-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-4-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-5-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-6-ed.3 (184004) - 1.4.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11978:2018/A1 (195216) - 1.4.2021
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - 1.4.2021
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - 1.4.2021
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 19744 (200474) - 1.4.2021
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje - Zkoušení přesnosti - Protahovací stroje se svislým povrchem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.4.2021
Jeřáby - Nakládací jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - 1.4.2021
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - 1.4.2021
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - 1.4.2021
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání.
186.00 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla.
223.00 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol.
338.00 Kč

ČSN EN 17355 (281561) - 1.4.2021
Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 16452+A1 (284048) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky.
945.00 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - 1.4.2021
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17128 (307211) - 1.4.2021
Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení, která nepodléhají schválení typu pro použití na silnici - Osobní lehká elektrická vozidla (PLEV) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 6140 (313753) - 1.4.2021
Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky NAS1760 a pro připojovací hrdla AS33649 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6111 (317126) - 1.4.2021
Letectví a kosmonautika - Ethylen-propylenový elastomer (EPM/EPDM) - Tvrdost 80 IRHD pro statické těsnicí prvky v hydraulických systémech pro dlouhodobé použití - Norma materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - 1.4.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemisťování letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 331600-ed.2:2009/Z1 (331600) - 1.4.2021
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
120.00 Kč

ČSN EN 50678 (331610) - 1.4.2021
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.
434.00 Kč

ČSN 332000-7-706-ed.2:2007/Z1 (332000) - 1.4.2021
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61496-1-ed.4 (332206) - 1.4.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61496-2-ed.2 (332206) - 1.4.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-6:2020/Oprava1 (333160) - 1.4.2021
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-8 (333432) - 1.4.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-8: Kmenové normy - Norma pro emise pro profesionální zařízení v prostředí obchodním a lehkého průmyslu.
350.00 Kč

ČSN EN 50546 (333509) - 1.4.2021
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory.
543.00 Kč

ČSN EN 61850-7-1-ed.2+A1 (334850) - 1.4.2021
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN IEC 61968-5 (334900) - 1.4.2021
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50397-1-ed.2 (347620) - 1.4.2021
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60120 (348110) - 1.4.2021
Spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60372 (348113) - 1.4.2021
Závlačky pro spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry a zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-18-42:2017/A1 (350000) - 1.4.2021
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62003 (356654) - 1.4.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62645 (356684) - 1.4.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62433-6 (358795) - 1.4.2021
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 6: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování pulzní imunity - Pulzní imunita pro šíření poruch vedením (ICIM-CPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60747-17 (358797) - 1.4.2021
Polovodičové součástky - Část 17: Magnetický a kapacitní vazební člen pro základní a zesílenou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-20-ed.3 (358799) - 1.4.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-41 (358799) - 1.4.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-071-02-ed.2 (359255) - 1.4.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-02: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízená prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-1-ed.4 (359271) - 1.4.2021
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61757-4-3 (359275) - 1.4.2021
Vláknové optické senzory - Část 4-3: Měření elektrického proudu - Polarimetrická metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22-ed.3 (364801) - 1.4.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-31-ed.3 (364801) - 1.4.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801) - 1.4.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovačů dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20889 (369039) - 1.4.2021
Terminologie a klasifikace technik odstranění identifikace dat zvyšujících soukromí.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27009 (369790) - 1.4.2021
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-4 (369862) - 1.4.2021
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62275-ed.3 (370510) - 1.4.2021
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61535-ed.2 (370535) - 1.4.2021
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích.
543.00 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - 1.4.2021
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.4.2021
Kovové materiály - Zkouška ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.4.2021
Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - 1.4.2021
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4497 (420890) - 1.4.2021
Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha.
186.00 Kč

ČSN EN 10225-1 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy.
543.00 Kč

ČSN EN 10225-2 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily.
434.00 Kč

ČSN EN 10225-3 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily.
543.00 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - 1.4.2021
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6931-1 (426481) - 1.4.2021
Korozivzdorné oceli na pružiny - Část 1: Drát.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18796-1 (450061) - 1.4.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 35104 (453101) - 1.4.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Management aktivit v ledových podmínkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15948 (461089) - 1.4.2021
Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17362 (467064) - 1.4.2021
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - 1.4.2021
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 73 (490685) - 1.4.2021
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 84 (490686) - 1.4.2021
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 6884 (588762) - 1.4.2021
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6259-2 (643117) - 1.4.2021
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16486-2 (646409) - 1.4.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16486-3 (646409) - 1.4.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - 1.4.2021
Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 787-28 (670520) - 1.4.2021
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 473 (671417) - 1.4.2021
Lithoponové pigmenty - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 993-10 (726020) - 1.4.2021
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16534 (727066) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16546 (727067) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 29470 (727068) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 17140 (727252) - 1.4.2021
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - 1.4.2021
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-3 (730150) - 1.4.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9053-2 (730502) - 1.4.2021
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - 1.4.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-5 (730513) - 1.4.2021
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12390-7:2020/Oprava1 (731302) - 1.4.2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu.
62.00 Kč

ČSN EN 17282 (736369) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Infrastruktura - Rohože pod štěrkovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - 1.4.2021
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti.
338.00 Kč

ČSN EN 15009 (770536) - 1.4.2021
Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové rozprašovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21976 (774004) - 1.4.2021
Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24264 (795235) - 1.4.2021
Obuv - Zkoušení dutých a kompaktních podpatků a patníků - Pevnost připevnění patníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13274-4 (832205) - 1.4.2021
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - 1.4.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - 1.4.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17340 (834752) - 1.4.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - 1.4.2021
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.4.2021
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.4.2021
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8836-ed.2 (855830) - 1.4.2021
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23402-1 (856098) - 1.4.2021
Stomatologie - Přenosná stomatologická zařízení určená pro použití mimo zdravotnická prostředí - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - 1.4.2021
Stomatologie - Fluoridové laky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22598 (856374) - 1.4.2021
Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.4.2021
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.5.1 (872001) - 1.4.2021
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-22-V2.1.1 (875101) - 1.4.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302609-V2.2.1 (875148) - 1.4.2021
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro komunikační systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302890-2-V2.1.1 (875183) - 1.4.2021
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 2: Management pozice a času (PoTi) - Vydání 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303340-V1.2.1 (879051) - 1.4.2021
Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1081+A1 (917866) - 1.4.2021
Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu.
186.00 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - 1.4.2021
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.