Nové normy ČSN za červen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 10006 (010333) - 1.6.2019
Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech.
543.00 Kč

ČSN ISO 2903:2019/Oprava1 (014017) - 1.6.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Tolerance.
29.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-2:2017/Z1 (015257) - 1.6.2019
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu.
62.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-3:2017/Z1 (015257) - 1.6.2019
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality.
62.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-26 (018259) - 1.6.2019
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 26: Informace o místech vyžadujících zvýšenou pozornost (TPEG2-VLI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 16157-2 (018295) - 1.6.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím.
350.00 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání.
338.00 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
350.00 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
338.00 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky.
223.00 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením.
186.00 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice.
350.00 Kč

ČSN EN 13144 (038166) - 1.6.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-1 (038235) - 1.6.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - 1.6.2019
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62822-1 (050694) - 1.6.2019
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - 1.6.2019
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18119 (078540) - 1.6.2019
Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-3-ed.4 (184001) - 1.6.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62239-1 (311745) - 1.6.2019
Proces managementu pro avioniku - Plán managementu - Část 1: Plán managementu přípravy a údržby elektronických součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN IEC 50(801):2001/A1 (330050) - 1.6.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-521:2003/A2 (330050) - 1.6.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-523 (330050) - 1.6.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS).
543.00 Kč

ČSN 332000-1-ed.2:2009/Oprava1 (332000) - 1.6.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60204-11-ed.2 (332200) - 1.6.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC a nepřesahující 36 kV.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62046:2019/Oprava1 (332207) - 1.6.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob.
29.00 Kč

ČSN EN 50341-2-12 (333300) - 1.6.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-12: Národní normativní aspekty (NNA) pro Island (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50341-2-20-ed.2 (333300) - 1.6.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50155-ed.4:2018/Oprava1 (333555) - 1.6.2019
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.
29.00 Kč

ČSN EN 61970-453-ed.2:2014/A1 (334910) - 1.6.2019
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu.
120.00 Kč

ČSN EN 50129-ed.2 (342675) - 1.6.2019
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - 1.6.2019
Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62961 (346721) - 1.6.2019
Izolační kapaliny - Zkušební metody pro stanovení mezipovrchového napětí izolačních kapalin - Stanovení pomocí kroužkové metody.
338.00 Kč

ČSN EN 60137-ed.4:2018/Oprava1 (348043) - 1.6.2019
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V.
62.00 Kč

ČSN EN 61058-1-1:2017/Oprava1 (354107) - 1.6.2019
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 61058-1-2:2017/Oprava1 (354107) - 1.6.2019
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-6-ed.2 (354107) - 1.6.2019
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-3-2-ed.2 (356508) - 1.6.2019
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost pro systémy souvisící s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-11:2019/Z1 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-6:2019/Z1 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-7:2018/Z1 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-8 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-18-1 (359242) - 1.6.2019
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 18-1: MPO (QFSP) vysílač-přijímač typu 4 + 4 x 10,312 5 Gb/s spojený konektorem typu MPO vybaveným ferulemi PPS pro 12 vláken ukončenými na mnohovidovém vlákně 50/125 µm kategorie A1a.3a nebo A1a.3b podle EN 60793-2-10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61167-ed.3:2019/A1 (360250) - 1.6.2019
Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5:2010/A1 (361045) - 1.6.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63135 (367835) - 1.6.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Palubní zařízení SAR - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-21 (368305) - 1.6.2019
Elektroakustická zařízení - Část 21: Akustická měření (založená na výstupu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-4-ed.5 (368305) - 1.6.2019
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-2 (368609) - 1.6.2019
Vozidlové multimediální systémy - Řídicí systém monitorování - Část 2: Kamerové rozhraní a metody záznamu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.5.2025).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - 1.6.2019
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní.
543.00 Kč

ČSN EN 13941-1 (383370) - 1.6.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13941-2 (383370) - 1.6.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - 1.6.2019
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - 1.6.2019
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - 1.6.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy.
338.00 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - 1.6.2019
Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16818 (490677) - 1.6.2019
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 646 (500487) - 1.6.2019
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 648 (500488) - 1.6.2019
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - 1.6.2019
Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17203 (560004) - 1.6.2019
Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13766 (635445) - 1.6.2019
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - 1.6.2019
Plasty - Zkušební tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17129 (640667) - 1.6.2019
Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.6.2019
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11299-2 (646421) - 1.6.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - 1.6.2019
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 438-8 (647501) - 1.6.2019
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15426 (650122) - 1.6.2019
Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - 1.6.2019
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným.
223.00 Kč

ČSN EN 17090 (654908) - 1.6.2019
Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.6.2019
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16709+A1 (656510) - 1.6.2019
Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16734+A1 (656519) - 1.6.2019
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17341 (659813) - 1.6.2019
Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 17111 (665024) - 1.6.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16777 (665224) - 1.6.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidních účinků chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 196-11 (722100) - 1.6.2019
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - 1.6.2019
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí.
223.00 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - 1.6.2019
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - 1.6.2019
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN 13967+A1 (727612) - 1.6.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - 1.6.2019
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-2 (730150) - 1.6.2019
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 2: Fáze přípravy staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13788 (730544) - 1.6.2019
Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.6.2019
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - 1.6.2019
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.6.2019
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.
593.00 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.6.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě.
543.00 Kč

ČSN EN 12966+A1 (737033) - 1.6.2019
Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14351-2 (746075) - 1.6.2019
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře.
543.00 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.6.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11348-1:2009/A1 (757734) - 1.6.2019
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11348-2:2009/A1 (757734) - 1.6.2019
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11348-3:2009/A1 (757734) - 1.6.2019
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8199 (757810) - 1.6.2019
Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami.
543.00 Kč

ČSN EN 16763 (763304) - 1.6.2019
Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 868-10 (770360) - 1.6.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 868-8 (770360) - 1.6.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 868-9 (770360) - 1.6.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23702-1 (793870) - 1.6.2019
Usně - Organický fluor - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrační metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17137 (800295) - 1.6.2019
Textilie - Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17117-1 (804641) - 1.6.2019
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 148-1 (832281) - 1.6.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - 1.6.2019
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - 1.6.2019
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.6.2019
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 358 (832651) - 1.6.2019
Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení.
350.00 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - 1.6.2019
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro chrániče hrudníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16523-2+A1 (832902) - 1.6.2019
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - 1.6.2019
Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-4-ed.3 (847150) - 1.6.2019
Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - 1.6.2019
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - 1.6.2019
Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 28158 (856302) - 1.6.2019
Stomatologie - Integrovaný držák s dentální nití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300700-V2.2.1 (875501) - 1.6.2019
Rozšířené digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1022 (910234) - 1.6.2019
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1335-2 (911101) - 1.6.2019
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1815:2017/Oprava1 (917848) - 1.6.2019
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.6.2019
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny.
350.00 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920) - 1.6.2019
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - 1.6.2019
Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1888-1 (943412) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 1: Sportovní a hluboké kočárky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1888-2 (943412) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 2: Sportovní kočárky pro děti s hmotností od 15 kg do 22 kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17022 (943466) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Pomůcky ke koupání - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17072 (943467) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Vaničky na koupání a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17114 (961532) - 1.6.2019
Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17138 (961533) - 1.6.2019
Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.