Nové normy ČSN za červen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 10006 (010333) - 1.6.2019
Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech.
493.90 Kč

ČSN ISO 2903:2019/Oprava1 (014017) - 1.6.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Tolerance.
26.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-2:2017/Z1 (015257) - 1.6.2019
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-3:2017/Z1 (015257) - 1.6.2019
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality.
56.10 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-26 (018259) - 1.6.2019
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 26: Informace o místech vyžadujících zvýšenou pozornost (TPEG2-VLI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 16157-2 (018295) - 1.6.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1322.40 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím.
317.90 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání.
306.90 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
317.90 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
306.90 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením.
169.40 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.6.2019
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice.
317.90 Kč

ČSN EN 13144 (038166) - 1.6.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11125-1 (038235) - 1.6.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - 1.6.2019
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62822-1 (050694) - 1.6.2019
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - 1.6.2019
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18119 (078540) - 1.6.2019
Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-3-ed.4 (184001) - 1.6.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62239-1 (311745) - 1.6.2019
Proces managementu pro avioniku - Plán managementu - Část 1: Plán managementu přípravy a údržby elektronických součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN IEC 50(801):2001/A1 (330050) - 1.6.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-521:2003/A2 (330050) - 1.6.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-523 (330050) - 1.6.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS).
493.90 Kč

ČSN 332000-1-ed.2:2009/Oprava1 (332000) - 1.6.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60204-11-ed.2 (332200) - 1.6.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC a nepřesahující 36 kV.
493.90 Kč

ČSN EN 60204-11:2001/Z1 (332200) - 1.6.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC a nepřesahující 36 kV.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62046:2019/Oprava1 (332207) - 1.6.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob.
26.40 Kč

ČSN EN 50341-2-12 (333300) - 1.6.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-12: Národní normativní aspekty (NNA) pro Island (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50341-2-20-ed.2 (333300) - 1.6.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50341-2-20:2015/Z1 (333300) - 1.6.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 50155-ed.4:2018/Oprava1 (333555) - 1.6.2019
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.
26.40 Kč

ČSN EN 61970-453-ed.2:2014/A1 (334910) - 1.6.2019
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu.
108.90 Kč

ČSN EN 50129-ed.2 (342675) - 1.6.2019
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - 1.6.2019
Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62961 (346721) - 1.6.2019
Izolační kapaliny - Zkušební metody pro stanovení mezipovrchového napětí izolačních kapalin - Stanovení pomocí kroužkové metody.
306.90 Kč

ČSN EN 60137-ed.4:2018/Oprava1 (348043) - 1.6.2019
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V.
56.10 Kč

ČSN EN 61058-1-1:2017/Oprava1 (354107) - 1.6.2019
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 61058-1-2:2017/Oprava1 (354107) - 1.6.2019
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-6-ed.2 (354107) - 1.6.2019
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61058-2-6:2017/Z1 (354107) - 1.6.2019
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61326-3-2-ed.2 (356508) - 1.6.2019
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost pro systémy souvisící s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61326-3-2:2009/Z1 (356508) - 1.6.2019
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 61439-2-ed.2:2012/Oprava1 (357107) - 1.6.2019
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče.
26.40 Kč

ČSN EN 60424-3-ed.2:2016/Z1 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 3: ETD-jádra, EER-jádra, EC-jádra a E-jádra.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63093-11:2019/Z1 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63093-6:2019/Z1 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63093-7:2018/Z1 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63093-8 (358471) - 1.6.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62317-11:2016/Z1 (358475) - 1.6.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 62317-6:2016/Z1 (358475) - 1.6.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje.
26.40 Kč

ČSN EN 62317-7:2006/Z1 (358475) - 1.6.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra.
26.40 Kč

ČSN EN 62317-8:2007/Z1 (358475) - 1.6.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 8: E-jádra.
26.40 Kč

ČSN EN 50377-18-1 (359242) - 1.6.2019
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 18-1: MPO (QFSP) vysílač-přijímač typu 4 + 4 x 10,312 5 Gb/s spojený konektorem typu MPO vybaveným ferulemi PPS pro 12 vláken ukončenými na mnohovidovém vlákně 50/125 µm kategorie A1a.3a nebo A1a.3b podle EN 60793-2-10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61167-ed.3:2019/A1 (360250) - 1.6.2019
Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5:2010/A1 (361045) - 1.6.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 63135 (367835) - 1.6.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Palubní zařízení SAR - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-21 (368305) - 1.6.2019
Elektroakustická zařízení - Část 21: Akustická měření (založená na výstupu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-4-ed.5 (368305) - 1.6.2019
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 63033-2 (368609) - 1.6.2019
Vozidlové multimediální systémy - Řídicí systém monitorování - Část 2: Kamerové rozhraní a metody záznamu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - 1.6.2019
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní.
493.90 Kč

ČSN EN 13941-1 (383370) - 1.6.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13941-2 (383370) - 1.6.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - 1.6.2019
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - 1.6.2019
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - 1.6.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy.
306.90 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - 1.6.2019
Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16818 (490677) - 1.6.2019
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 646 (500487) - 1.6.2019
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 648 (500488) - 1.6.2019
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - 1.6.2019
Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17203 (560004) - 1.6.2019
Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13766 (635445) - 1.6.2019
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - 1.6.2019
Plasty - Zkušební tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17129 (640667) - 1.6.2019
Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.6.2019
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11299-2 (646421) - 1.6.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - 1.6.2019
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 438-8 (647501) - 1.6.2019
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15426 (650122) - 1.6.2019
Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - 1.6.2019
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným.
202.40 Kč

ČSN EN 17090 (654908) - 1.6.2019
Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.6.2019
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16709+A1 (656510) - 1.6.2019
Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16734+A1 (656519) - 1.6.2019
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17341 (659813) - 1.6.2019
Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 17111 (665024) - 1.6.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16777 (665224) - 1.6.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidních účinků chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A5 (695245) - 1.6.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
306.90 Kč

ČSN EN 196-11 (722100) - 1.6.2019
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - 1.6.2019
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí.
202.40 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - 1.6.2019
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - 1.6.2019
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN 13967+A1 (727612) - 1.6.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - 1.6.2019
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19650-2 (730150) - 1.6.2019
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 2: Fáze přípravy staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13788 (730544) - 1.6.2019
Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.6.2019
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - 1.6.2019
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.6.2019
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.
539.00 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.6.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě.
493.90 Kč

ČSN EN 12966+A1 (737033) - 1.6.2019
Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14351-2 (746075) - 1.6.2019
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře.
493.90 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.6.2019
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11348-1:2009/A1 (757734) - 1.6.2019
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11348-2:2009/A1 (757734) - 1.6.2019
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11348-3:2009/A1 (757734) - 1.6.2019
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8199 (757810) - 1.6.2019
Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami.
493.90 Kč

ČSN EN 16763 (763304) - 1.6.2019
Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 868-10 (770360) - 1.6.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 868-8 (770360) - 1.6.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 868-9 (770360) - 1.6.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23702-1 (793870) - 1.6.2019
Usně - Organický fluor - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrační metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17137 (800295) - 1.6.2019
Textilie - Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17117-1 (804641) - 1.6.2019
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 148-1 (832281) - 1.6.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - 1.6.2019
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - 1.6.2019
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.6.2019
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 358 (832651) - 1.6.2019
Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení.
317.90 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - 1.6.2019
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro chrániče hrudníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16523-2+A1 (832902) - 1.6.2019
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - 1.6.2019
Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15883-4-ed.3 (847150) - 1.6.2019
Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - 1.6.2019
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - 1.6.2019
Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 28158 (856302) - 1.6.2019
Stomatologie - Integrovaný držák s dentální nití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300700-V2.2.1 (875501) - 1.6.2019
Rozšířené digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1022 (910234) - 1.6.2019
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1335-2 (911101) - 1.6.2019
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1815:2017/Oprava1 (917848) - 1.6.2019
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.6.2019
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny.
317.90 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920) - 1.6.2019
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - 1.6.2019
Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1888-1 (943412) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 1: Sportovní a hluboké kočárky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1888-2 (943412) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 2: Sportovní kočárky pro děti s hmotností od 15 kg do 22 kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17022 (943466) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Pomůcky ke koupání - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17072 (943467) - 1.6.2019
Výrobky pro péči o dítě - Vaničky na koupání a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17114 (961532) - 1.6.2019
Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17138 (961533) - 1.6.2019
Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)