Nové normy ČSN za září 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2012 v 09:00


ČSN ISO 80000-12 (011300) - 1.9.2012
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika pevných látek.
493.90 Kč

ČSN ISO 13374-3 (011442) - 1.9.2012
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace.
306.90 Kč

ČSN ISO 21940-13 (011449) - 1.9.2012
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ.
306.90 Kč

ČSN ISO 21940-32 (011449) - 1.9.2012
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol.
306.90 Kč

ČSN ISO 18312-2 (011474) - 1.9.2012
Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 2: Nepřímá metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - 1.9.2012
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
515.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - 1.9.2012
Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16401-1 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16401-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16403-1 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-4 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16403-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-4 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16407-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16410-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13140-2 (018391) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9223 (038203) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9224 (038208) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9225 (038209) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9226 (038210) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity.
169.40 Kč

ČSN EN 126 (061806) - 1.9.2012
Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv.
306.90 Kč

ČSN EN 12953-13 (077853) - 1.9.2012
Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze.
169.40 Kč

ČSN EN 13799 (078436) - 1.9.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG.
306.90 Kč

ČSN EN 14678-2+A1 (078461) - 1.9.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci.
306.90 Kč

ČSN EN 13126-13 (166111) - 1.9.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 13: Protizávaží posuvných oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13126-14 (166111) - 1.9.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62264-5 (182002) - 1.9.2012
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.11.2019).
859.10 Kč

ČSN EN 61784-5-10-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-5-11-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 61784-5-12 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-5-14 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.10.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 61784-5-15 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-5-2-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.10.2016).
1053.80 Kč

ČSN EN 61784-5-3-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.10.2016).
859.10 Kč

ČSN EN 61784-5-4 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61784-5-6-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 62541-4 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
1053.80 Kč

ČSN EN 62541-5 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
698.50 Kč

ČSN EN 62541-6 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 62541-8 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 62439-4:2010/A1 (184022) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 62439-7 (184022) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 60297-3-107 (188001) - 1.9.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - 1.9.2012
Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.9.2012
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 10242-2 (226264) - 1.9.2012
Tvářecí nástroje - Stopky - Část 2: Typ C.
108.90 Kč

ČSN ISO 10242-3 (226264) - 1.9.2012
Tvářecí nástroje - Stopky - Část 3: Typ D.
108.90 Kč

ČSN EN 16194 (269387) - 1.9.2012
Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 61936-1:2011/Oprava1 (333201) - 1.9.2012
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
26.40 Kč

ČSN EN 50132-5-1 (334592) - 1.9.2012
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné provozní požadavky. (Platnost do 3.12.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 50132-5-2 (334592) - 1.9.2012
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-2: IP video přenosové protokoly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.12.2016).
3648.00 Kč

ČSN EN 60544-5-ed.2 (346411) - 1.9.2012
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61340-4-4-ed.2 (346440) - 1.9.2012
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.3.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 62059-32-1 (356136) - 1.9.2012
Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 32-1: Stálost - Zkoušení stability metrologických charakteristik při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62387-1 (356674) - 1.9.2012
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro monitorování prostředí a osob - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky na provoz (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.1.2019).
539.00 Kč

ČSN EN 62271-203-ed.2 (357190) - 1.9.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
539.00 Kč

ČSN EN 60384-13-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.12.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-2-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-21-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.3.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 60384-22-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.3.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 62595-1-2 (358790) - 1.9.2012
Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky.
306.90 Kč

ČSN EN 60901:1998/A5 (360277) - 1.9.2012
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
539.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z37 (360340) - 1.9.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z36 (360340) - 1.9.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z37 (360340) - 1.9.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 61347-2-2-ed.2 (360510) - 1.9.2012
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky.
202.40 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.3 (360510) - 1.9.2012
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/A11 (361045) - 1.9.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3 (361050) - 1.9.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
1053.80 Kč

ČSN EN 50563 (361060) - 1.9.2012
Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu.
202.40 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-19:2010/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-20-ed.2:2010/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-21-ed.2:2010/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-29-ed.2:2009/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
56.10 Kč

ČSN EN 10169+A1 (420923) - 1.9.2012
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN ISO 23499 (441326) - 1.9.2012
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti.
169.40 Kč

ČSN ISO 29541 (441356) - 1.9.2012
Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda.
202.40 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - 1.9.2012
Uhlí - Úplná analýza.
169.40 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - 1.9.2012
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - 1.9.2012
Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátoru PCB metodou GC/HRMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 492120 (492120) - 1.9.2012
Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování.
202.40 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.9.2012
Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1870-4 (496130) - 1.9.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
493.90 Kč

ČSN EN 16155 (560688) - 1.9.2012
Potraviny - Stanovení sukralozy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - 1.9.2012
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností.
317.90 Kč

ČSN ISO 8483+Amd.1 (643141) - 1.9.2012
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů.
202.40 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - 1.9.2012
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním.
202.40 Kč

ČSN ISO 8533+Amd.1 (643160) - 1.9.2012
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů.
202.40 Kč

ČSN ISO 10471+Amd.1 (643171) - 1.9.2012
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka.
202.40 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410) - 1.9.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily.
306.90 Kč

ČSN 650202:1995/Z2 (650202) - 1.9.2012
Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice.
56.10 Kč

ČSN P CEN/TS 16317 (654831) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení arzenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16318 (654832) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16319 (654833) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16320 (654834) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13032 (656033) - 1.9.2012
Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12703 (668562) - 1.9.2012
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12704 (668563) - 1.9.2012
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561) - 1.9.2012
Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku.
306.90 Kč

ČSN EN 13081+A1 (699021) - 1.9.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka.
202.40 Kč

ČSN EN 13082+A1 (699022) - 1.9.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-6:2012/Oprava1 (701015) - 1.9.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled.
26.40 Kč

ČSN EN 13967-ed.2 (727612) - 1.9.2012
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
317.90 Kč

ČSN EN 12977-1 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12977-5 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13791 (730318) - 1.9.2012
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.9.2012
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.
394.90 Kč

ČSN EN 1520-ed.2:2011/Z1 (731203) - 1.9.2012
Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží.
108.90 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.9.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.9.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost.
394.90 Kč

ČSN EN 1317-5+A2 (737001) - 1.9.2012
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
317.90 Kč

ČSN 750250 (750250) - 1.9.2012
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 26082-1 (793824) - 1.9.2012
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17076-1 (793863) - 1.9.2012
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda Taber (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14362-1 (800874) - 1.9.2012
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken.
306.90 Kč

ČSN EN 397 (832141) - 1.9.2012
Průmyslové ochranné přilby.
306.90 Kč

ČSN EN 13087-10 (832142) - 1.9.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu.
169.40 Kč

ČSN EN 13087-5 (832142) - 1.9.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost upevňovacího systému.
202.40 Kč

ČSN EN 13087-6 (832142) - 1.9.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole.
169.40 Kč

ČSN EN 14052 (832143) - 1.9.2012
Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany.
306.90 Kč

ČSN EN 812 (832145) - 1.9.2012
Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou.
306.90 Kč

ČSN EN 1078 (832166) - 1.9.2012
Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí.
306.90 Kč

ČSN EN 1385 (832169) - 1.9.2012
Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě.
306.90 Kč

ČSN EN 12492 (832170) - 1.9.2012
Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - 1.9.2012
Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv.
317.90 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - 1.9.2012
Obuv pro hasiče.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28802 (833514) - 1.9.2012
Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka.
306.90 Kč

ČSN EN 1865-4 (842111) - 1.9.2012
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 4: Skládací křeslo pro přepravu pacienta (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 (855930) - 1.9.2012
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11608-2 (855930) - 1.9.2012
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Jehly (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21672-1 (856019) - 1.9.2012
Stomatologie - Parodontální sondy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302774-V1.2.1 (874609) - 1.9.2012
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.6.1 (875124) - 1.9.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.6.1 (875124) - 1.9.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301649-V2.2.1 (875532) - 1.9.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1630.20 Kč

ČSN EN 15186 (910290) - 1.9.2012
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24011 (917861) - 1.9.2012
Pružné podlahové krytiny - Jednobarevné a vzorované linoleum - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 15649-1+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15649-2+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele.
306.90 Kč

ČSN EN 15649-3+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A.
202.40 Kč

ČSN EN 15649-4+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B.
317.90 Kč

ČSN EN 15649-5 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C.
306.90 Kč

ČSN EN 15649-6 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D.
306.90 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - 1.9.2012
Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19111-2 (979830) - 1.9.2012
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi - Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot (ISO 19111-2: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19135 (979855) - 1.9.2012
Geografická informace - Postupy registrace položek.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19143 (979863) - 1.9.2012
Geografická informace - Filtr kódování (ISO 19143: 2010) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19144-1 (979864) - 1.9.2012
Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)