Nové normy ČSN za září 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2012 v 09:00


ČSN ISO 80000-12 (011300) - 1.9.2012
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika pevných látek.
543.00 Kč

ČSN ISO 13374-3 (011442) - 1.9.2012
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace.
338.00 Kč

ČSN ISO 21940-13 (011449) - 1.9.2012
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ.
338.00 Kč

ČSN ISO 21940-32 (011449) - 1.9.2012
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol.
338.00 Kč

ČSN ISO 18312-2 (011474) - 1.9.2012
Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 2: Nepřímá metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - 1.9.2012
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
567.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - 1.9.2012
Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16401-1 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16401-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16403-1 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-4 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16403-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-4 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16407-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16410-2 (018385) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13140-2 (018391) - 1.9.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9223 (038203) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9224 (038208) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9225 (038209) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9226 (038210) - 1.9.2012
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity.
186.00 Kč

ČSN EN 126 (061806) - 1.9.2012
Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv.
338.00 Kč

ČSN EN 12953-13 (077853) - 1.9.2012
Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze.
186.00 Kč

ČSN EN 13799 (078436) - 1.9.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG.
338.00 Kč

ČSN EN 14678-2+A1 (078461) - 1.9.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci.
338.00 Kč

ČSN EN 13126-13 (166111) - 1.9.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 13: Protizávaží posuvných oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13126-14 (166111) - 1.9.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62264-5 (182002) - 1.9.2012
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.11.2019).
945.00 Kč

ČSN EN 61784-5-10-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-5-11-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 61784-5-12 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.10.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-5-14 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.10.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 61784-5-15 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-5-2-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.10.2016).
1159.00 Kč

ČSN EN 61784-5-3-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.10.2016).
945.00 Kč

ČSN EN 61784-5-4 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61784-5-6-ed.2 (184001) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 62541-4 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
1159.00 Kč

ČSN EN 62541-5 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 62541-6 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 62541-8 (184004) - 1.9.2012
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 62439-4:2010/A1 (184022) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 62439-7 (184022) - 1.9.2012
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60297-3-107 (188001) - 1.9.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - 1.9.2012
Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.9.2012
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 10242-2 (226264) - 1.9.2012
Tvářecí nástroje - Stopky - Část 2: Typ C.
120.00 Kč

ČSN ISO 10242-3 (226264) - 1.9.2012
Tvářecí nástroje - Stopky - Část 3: Typ D.
120.00 Kč

ČSN EN 16194 (269387) - 1.9.2012
Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 61936-1:2011/Oprava1 (333201) - 1.9.2012
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
29.00 Kč

ČSN EN 50132-5-1 (334592) - 1.9.2012
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné provozní požadavky. (Platnost do 3.12.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 50132-5-2 (334592) - 1.9.2012
Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-2: IP video přenosové protokoly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.12.2016).
3648.00 Kč

ČSN EN 60544-5-ed.2 (346411) - 1.9.2012
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.7.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 61340-4-4-ed.2 (346440) - 1.9.2012
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.3.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 62059-32-1 (356136) - 1.9.2012
Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 32-1: Stálost - Zkoušení stability metrologických charakteristik při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62387-1 (356674) - 1.9.2012
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro monitorování prostředí a osob - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky na provoz (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.1.2019).
593.00 Kč

ČSN EN 62271-203-ed.2 (357190) - 1.9.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Platnost do 4.7.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 60384-13-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.12.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-2-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-21-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.3.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 60384-22-ed.2 (358291) - 1.9.2012
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.3.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 62595-1-2 (358790) - 1.9.2012
Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky.
338.00 Kč

ČSN EN 60901:1998/A5 (360277) - 1.9.2012
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
593.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z37 (360340) - 1.9.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z36 (360340) - 1.9.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z37 (360340) - 1.9.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 61347-2-2-ed.2 (360510) - 1.9.2012
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky.
223.00 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.3 (360510) - 1.9.2012
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/A11 (361045) - 1.9.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3 (361050) - 1.9.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
1159.00 Kč

ČSN EN 50563 (361060) - 1.9.2012
Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu.
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-19:2010/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-21-ed.2:2010/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A11 (364801) - 1.9.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
62.00 Kč

ČSN EN 10169+A1 (420923) - 1.9.2012
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN ISO 23499 (441326) - 1.9.2012
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN ISO 29541 (441356) - 1.9.2012
Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda.
223.00 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - 1.9.2012
Uhlí - Úplná analýza.
186.00 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - 1.9.2012
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - 1.9.2012
Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátoru PCB metodou GC/HRMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 492120 (492120) - 1.9.2012
Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování.
223.00 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.9.2012
Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1870-4 (496130) - 1.9.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
543.00 Kč

ČSN EN 16155 (560688) - 1.9.2012
Potraviny - Stanovení sukralozy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - 1.9.2012
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností.
350.00 Kč

ČSN ISO 8483+Amd.1 (643141) - 1.9.2012
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů.
223.00 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - 1.9.2012
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním.
223.00 Kč

ČSN ISO 8533+Amd.1 (643160) - 1.9.2012
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů.
223.00 Kč

ČSN ISO 10471+Amd.1 (643171) - 1.9.2012
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka.
223.00 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410) - 1.9.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily.
338.00 Kč

ČSN 650202:1995/Z2 (650202) - 1.9.2012
Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice.
62.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16317 (654831) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení arzenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16318 (654832) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16319 (654833) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16320 (654834) - 1.9.2012
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13032 (656033) - 1.9.2012
Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12703 (668562) - 1.9.2012
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12704 (668563) - 1.9.2012
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561) - 1.9.2012
Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku.
338.00 Kč

ČSN EN 13081+A1 (699021) - 1.9.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka.
223.00 Kč

ČSN EN 13082+A1 (699022) - 1.9.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par.
223.00 Kč

ČSN EN 13967-ed.2 (727612) - 1.9.2012
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
350.00 Kč

ČSN EN 12977-1 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12977-5 (730305) - 1.9.2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13791 (730318) - 1.9.2012
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.9.2012
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.
434.00 Kč

ČSN EN 1520-ed.2:2011/Z1 (731203) - 1.9.2012
Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží.
120.00 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.9.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.9.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost.
434.00 Kč

ČSN EN 1317-5+A2 (737001) - 1.9.2012
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
350.00 Kč

ČSN 750250 (750250) - 1.9.2012
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 26082-1 (793824) - 1.9.2012
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17076-1 (793863) - 1.9.2012
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda Taber (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14362-1 (800874) - 1.9.2012
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken.
338.00 Kč

ČSN EN 397 (832141) - 1.9.2012
Průmyslové ochranné přilby.
338.00 Kč

ČSN EN 13087-10 (832142) - 1.9.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu.
186.00 Kč

ČSN EN 13087-5 (832142) - 1.9.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost upevňovacího systému.
223.00 Kč

ČSN EN 13087-6 (832142) - 1.9.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole.
186.00 Kč

ČSN EN 14052 (832143) - 1.9.2012
Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany.
338.00 Kč

ČSN EN 812 (832145) - 1.9.2012
Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou.
338.00 Kč

ČSN EN 1078 (832166) - 1.9.2012
Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí.
338.00 Kč

ČSN EN 1385 (832169) - 1.9.2012
Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě.
338.00 Kč

ČSN EN 12492 (832170) - 1.9.2012
Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - 1.9.2012
Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv. (Platnost do 31.3.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - 1.9.2012
Obuv pro hasiče.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28802 (833514) - 1.9.2012
Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka.
338.00 Kč

ČSN EN 1865-4 (842111) - 1.9.2012
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 4: Skládací křeslo pro přepravu pacienta (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 (855930) - 1.9.2012
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-2 (855930) - 1.9.2012
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Jehly (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21672-1 (856019) - 1.9.2012
Stomatologie - Parodontální sondy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302774-V1.2.1 (874609) - 1.9.2012
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.6.1 (875124) - 1.9.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.6.1 (875124) - 1.9.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301649-V2.2.1 (875532) - 1.9.2012
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1630.20 Kč

ČSN EN 15186 (910290) - 1.9.2012
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24011 (917861) - 1.9.2012
Pružné podlahové krytiny - Jednobarevné a vzorované linoleum - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 15649-1+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15649-2+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele.
338.00 Kč

ČSN EN 15649-3+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A.
223.00 Kč

ČSN EN 15649-4+A1 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B.
350.00 Kč

ČSN EN 15649-5 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C.
338.00 Kč

ČSN EN 15649-6 (940930) - 1.9.2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D.
338.00 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - 1.9.2012
Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19111-2 (979830) - 1.9.2012
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi - Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot (ISO 19111-2: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19135 (979855) - 1.9.2012
Geografická informace - Postupy registrace položek.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19143 (979863) - 1.9.2012
Geografická informace - Filtr kódování (ISO 19143: 2010) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19144-1 (979864) - 1.9.2012
Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.